Page 1

Mötesplats Svenska kyrkan

14-20 jan 2019

På söndag 20 jan... ...är temat ”Livets källa”.

Med varsamhet leder Jesus människor, som lever i samhällets marginaler, till tro. Med samma varsamhet vill Jesus möta dig varje dag och leda dig till trons källa där du får dricka av vatten från livets källa.

Ekumenisk gudstjänst, Högliden kl 11 GertOve Liw, Astrid Uhlin, Maria Nyström, Kristofer Sundman, Lovsång och musik. Ekumeniska böneveckan se annons sista sidan (Kyrktaxi? ring 0650-68 000 och boka i god tid)


Mötesplatser 14-20 jan Kalendarium S:t Jakobsgården Måndag 12.00 Middagsbön 13-17MåndagsÖppet i Jakobs hörna, se annons

Björkbergskyrkan Söndag se framsidan

S:ta Maria kyrka / Mariagården Onsdag 18.30 Körövning*

Tisdag 12.15 Middagsmässa

Mariakören

Onsdag 12.00 Middagsbön, ljuständning och förbön,

Hälsingtuna kyrka/ församlingshem

E B Tanzborn, K Sundman därefter kyrkcafé i S:t Jakobsgården

se annons

15.45 Konfirmander

i S:t Jakobsgården

17.30 Kvällsmässa i Jakobs kyrka Torsdag 13-17 Jakobs hörna

Öppen mötesplats

13.00 Egna studier inför... 18.00 ...Läxhjälp i S:t Jakobsgården

17.00 Café Jakobs Språkcafé och gemenskap i S:t Jakobsgården

19.00 J akobs Vokalensemble* Fredag 17.00 Bibelstudier på engelska, Jakobs hörna Söndag se framsidan

Håstakyrkan Onsdag 19.00 Håstakören* Söndag se framsidan

Söndag se framsidan

Tisdag 19.00 Björkbergskören* i församlingshemmet Onsdag 19.00 Hälsingtuna Rogsta kyrkokör* i församlingshemmet Söndag se framsidan

Övriga platser Ekumeniska böneveckan Fredag 12.15 Bön för Hudiksvall Baptistkyrkan

Lördag 18.30 Lovsång och bön Missionskyrkan, se annons

Söndag 11.00 Ekumenisk Gudstjänst, Högliden, se annons

Med reservation för ändringar

* = Anmälan

Välkommen till barnoch familjegrupperna Våren 2019 (start vecka 4) Kyrkisgrupper Igen anmälan. (Föräldrar med barn 0-5 år) Vi sjunger, leker, pysslar och har andakt tillsammans. Måndag 9.30-11.30, Björkbergskyrkan Onsdag 9.00-12.00, Håstakyrkan Torsdag 13-14.30, S:t Jakobsgården, Hudiksvall Barngrupper (OBS Anmälan) Miniorer (7-9 år) Måndag 13.30-15 Björkbergskyrkan

Korsdraget (7-10 år) Tisdag 15.15-16.45 Mariagården, Idenor Onsdagsöppet, (10-12 år) Onsdag 14.30-17.30 Håstakyrkan OBS Ingen anmälan

Barnkörer (OBS Anmälan) Håsta Singers (7-9 år) Onsdag 13.30-15 Håstakyrkan Håsta Max (10 år <) Onsdag 16.15-17 Håstakyrkan Hudik Soul Children (11-16 år) Onsdag 15.30-16.30 (10-12 år) Onsdag 16.30-17.30 (13-16 år) S:t Jakobsgården Frågor Petra Elmqvist 073-020 56 30 Kattis Pettersson 076-115 94 50


Jakobs Hörna Varje måndag och torsdag kl 13-17 är du välkommen att komma in, fika, samtala, eller pyssla med något. Det finns dator, böcker och tidningar och någon att prata med. Kl 18 på torsdagar börjar språkcafé för dig som vill träna att prata svenska.

Föreläsning och förbön Open Doors World Watch List 2019 – Vi ber för den aktuella situationen för förföljda kristna i världen Torsdag 24 januari kl 19 i Höglidenkyrkan

Fika serveras Ingång från Bromanparken

VÄLKOMMEN IN!

Lunchbön

med ljuständning och förbön för konvertiter i acelprocessen Onsdag 16 januari kl 12 i S:t Jakobsgården Kan du inte komma? Tänd ett ljus och be hemma

Medverkande: Ett team från Open Doors med bl.a. Peter Paulsson, generalsekreterare Open Doors Sverige. Open Doors är en internationell missionsorganisation som hjälper förföljda kristna över hela världen. I samband med den ekumeniska böneveckan berättar de om 2019 års World Watch List, listan som rankar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst. Hur och var har situationen förändrats för de kristna? Vilka trender kan man se? Mötets fokus ligger sedan på att konkret be för förföljda kristna i världen. Välkommen! Arr. Hudiksvalls kristna råd

Bibelläsning på

2:a sönd. efter trettondagen Gammaltestamentlig läsning: Jesaja 55:1-4 Epistel: Uppenbarelseboken 22:16-17 Evangelium: Johannesevangeliet 4:5-26 Psaltarpsalm: Psaltaren 19:2-7

Vill du prata med en präst eller Diakon? Välkommen att komma eller ringa till församlingsexpeditionen månd-fred kl 10-12. Då finns präst eller diakon på plats för samtal eller bikt. Övriga tider: ring församlingsexpeditionen för hänvisning till präst/diakon i tjänst Telefon församl.exp.

0650-54 07 84


Ekumeniska böneveckan 18-26 januari ”Det rätta, endast det rätta, ska vara din strävan”

Fredag 18/1

kl 12.15 Bön för Hudiksvall i Baptistkyrkan

Lördag 19/1

kl 18.30 Lovsång och bön i Missionskyrkan

Söndag 20/1

Hanna och Eskil Ceder, Mats Lindberg, Lars Renström.

kl 11 Gudstjänst i Höglidenkyrkan

Gert-Ove Liw, Astrid Uhlin, Maria Nyström och Kristofer Sundman, sång/musik.

Måndag 21/1

kl 12 Middagsbön i S:t Jakobsgården

Tisdag 22/1

kl 12.15 Middagsmässa i S:t Jakobsgården

Onsdag 23/1

kl 12 Middagsbön i S:t Jakobsgården kl 13 Dagledigträff i Baptistkyrkan kl 14 Andakt i Sjukhuskyrkan

Torsdag 24/1

kl 19 Open Doors - World Watch List 2019, föreläsning och förbön i Höglidenkyrkan

Teamet från Open Doors berättar om listan som rankar de 50 länder där förföljelsen mot kristna är som störst. Hur och var har situationen förändrats för de kristna?

Lördag 26/1

kl 12.15 Bön för Hudiksvall i Höglidenkyrkan

Välkommen!

arr. Hudiksvalls kristna råd

Med reservation för ändringar

Ansvarig utgivare: Lotta Thurfjell 0650-540792

Kontakt:

Hudiksvallsbygdens församling Box 1022, 824 11 Hudiksvall 0650-540784

Webb:

www.svenskakyrkan.se/ hudiksvallsbygden Finns också på Facebook

veckoprogram vecka3  
veckoprogram vecka3  
Advertisement