Page 1

Mötesplats Svenska kyrkan 22 dec - 6 jan 2018/19

Bild: Shutterstock

Välkommen att fira jul, nyår och trettondag

Med reservation för ändringar


Lördag 22 dec Julens sånger

kl 17 i Rogsta kyrka Mariakören med Sex kusiner och en Viktor. Entré 100 kr (förköp Kiosken Guldsmeden)

Söndag 23 dec

kl 11 Högmässa i S:ta Maria kyrka, Idenor Thomas Grunnesjö, Monika Andersen, Edwin Sikot, Anette Hylander kl 13 Julbön på Ingstahemmet Thomas Grunnesjö, Anette Hylander

Julafton 24 dec Samling kring krubban

kl 10 i Håstakyrkan Astrid Uhlin, Gunilla Nygren, sjungande barn och damkör. kl 11 i Björkbergskyrkan Thomas Grunnesjö, Martin Bertell kl 11 på Möljen Levande julkrubba på torget framför sjöbodarna Edit Å Vallingstam, Kristofer Sundman och Julensemblen med vuxna och barn från församlingen & några djur (se nästa sida).

Bild:Magnus Aronsson/Ikon


Välkommen stor som liten till

Levande julkrubba på Möljen Julafton kl 11 I år kan vi inte vara i Jakobs kyrka så då flyttar vi ut ”Familjen kring krubban” till torget vid sjöbodarna.

Bild:Mathias Cederholm /Ikon


J

Jul

kl 14 Välkomm p Vi äter l och

Jul men du

JOURHAVANDE PRÄST Behöver du någon att prata med? Att få dela sina tankar med någon kan göra skillnad. Jourhavande präst lyssnar, och det som sägs stannar mellan er. Du kontaktar Jourhavande präst via telefon 112, digitalt brev eller chatt via www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast


Julafton 24 dec

lgemenskap

4-17 i S:t Jakobsgården men att ta del av gemenskapen på S:t Jakobsgården. lite julmat, sjunger julsånger lyssnar till julevangeliet.

lgemenskapen är kostnadsfri u som kan och vill får gärna lämna en gåva till lokal diakoni

Bild:Josefin Casteryd /Ikon;


Julafton 24 dec Julbön

kl 17 i Hälsingtuna kyrka, Edit Å Vallingstam, Mari Lennholm

Julnattsmässa

kl 22 i S:ta Maria kyrka, Idenor Astrid Uhlin, Monika Andersen, Anette Hylander, Mariakören. kl 23 i Håstakyrkan Bo Johansson, Ann-Kristin Källström, Kristofer Sundman, Jakobs Vokalensamble

Bild:Gustav Helsing/Ikon

Juldagen 25 dec Julotta

kl 06 i Hälsingtuna kyrka Thomas Grunnesjö, Mari Lennholm, Björkbergskören kyrkkaffe i sockenstugan kl 06 i Rogsta kyrka Edit Å Vallingstam, Maria Eng Hillbom, kyrkkaffe i församlingshemmet.


Annandagen 26 dec

kl 11 Mässa i Björkbergskyrkan Thomas Grunnesjö, Peter Thurfjell, Mari Lennholm, kyrkkaffe

Six Voices

kl 11 Julandakt på Fredens kulle Edit Åkerlund, M E Hillbom. kl 14 Julandakt på Tunbacka Edit Åkerlund, M E Hillbom. kl 18 Annandagskonsert ”Silent night” i Hälsingtuna kyrka Six voices & Lennart Eng Entré 100 kr (förköp Kiosken Guldsmeden)

Torsdag 27 dec

Håkan Persson, Maria Eng Hillbom, Jan Larsson Ulrica Säll, Åke Fredriksson, Mari Lennholm

kl 13-20 Öppen gemenskap i Jakobs hörna

Söndag 30 dec

kl 11 Musikgudstjänst i Knösta bönhus Astrid Uhlin, Mari Lennholm, Åke Fredriksson, sång

Nyårsafton 31 dec

kl 15 Nyårsbön i Rogsta kyrka Erik B Tanzborn, Maria Eng Hillbom, Carolin Lindberg, sång kl 18 Sinnesrogudstjänst ”Du är älskad” i S:t Jakobsgården Marlene Dellenfröjd, sång, Kristofer Sundman, musik Erik B Tanzborn, Monika Andersen, Susanne Lagelius. kl 19.30-23 fackeltåg till IOGT/NTO-lokalen för Nyårsgemenskap.

Nyårsdagen 1 jan

kl 12.15 Nyårsmässa i S:t Jakobsgården E B Tanzborn, Kristofer Sundman.

Torsdag 3 jan

kl 13-20 Öppen gemenskap i Jakobs hörna Bild: Shutterstocjk


Trettondagen 6 jan Barnens julfest

kl 11 i S:t Jakobsgården Andakt, korv och fika, dans kring granen, fiskdamm. Välkomna både stora och små!

kl 11 Högmässa i Hälsingtuna kyrka Erik B Tanzborn, Tomas Jönsson, Maria Eng Trettondagskonsert Hillbom, Louise Eng Martinez , sång. Välkomnande och avtackning av kl 18 i Rogsta kyrka medarbetare. Gläns över sjö och strand Kyrkkaffe i församlingshemmet

Hälsingtuna-Rogsta kyrkokör Björkbergskören Piano: Lennart Eng Körledare: Maria Eng Hillbom, Mari Lennholm Aftonbön: Tomas Jönsson Entré 100 kr

Bild:Shutterstock

(förköp Kiosken Guldsmeden)

Ansvarig utgivare: Lotta Thurfjell 0650-540792

Kontakt:

Hudiksvallsbygdens församling Box 1022, 824 11 Hudiksvall 0650-540784

Webb:

www.svenskakyrkan.se/ hudiksvallsbygden Finns också på Facebook

julprogram 2018  
julprogram 2018  
Advertisement