Page 1

NR 2 2009 jubileumsextra

INF O

Huddigs 3.000:e gr채vlastare levererad


02

VD har ordet

Ett välbesökt och festligt jubileum! Under två dagar i slutet på augusti firade vi, tillsammans med bland

så tillverkade vi den 3000:e Huddig-grävlastaren, som stod uppställd som

annat kunder, leverantörer och anställda, 50-årsjubileum för grävlastar-

kontrast till de historiska maskinerna från förr. Huddig nr 3000 levereras

tillverkningen i Hudiksvall. Det var två fantastiska dagar med solsken och

till Björklins Entreprenad i Huddinge.

mängder av intresserade och entusiastiska personer som tog del av vår verksamhet och dess historia. Det känns verkligen kul att så många intresserade tog sig tid att komma på jubileet. Vi räknar med att vi hade cirka 1500 besökare, vilket var en siffra som var högre än vad vi hade vågat hoppas på. Jag vill passa på att tacka och ge beröm till alla anställda och andra som gjorde hela arrangemanget möjligt. Vår personal visade stolt upp hur

Jag är glad över att så många av er kunde komma till oss och vara med i

man konstruerar och tillverkar maskinerna för våra besökare. Vi hade

firandet. För er som inte kunde vara med hoppas jag att det här numret

också några förare som visade maskinerna i drift och det gavs möjlighet

av Huddig Info ändå kan ge en känsla av delaktighet.

till provkörning.

Nu tittar vi framåt mot de nästa 50 framgångsrika åren tillsammans - som

Det var med stort intresse som besökarna tittade på samlingen av gamla

entreprenadmaskinstillverkare och kunder.

grävlastare från slutet av 50-talet fram till de senaste modellerna. Tajmingen var lyckad även i ett annat avseende. I samband med jubileet

Lars Norin, VD

servicetipset FRÅN

HUDDIG SERVICE HUDDIG QUALITY TESTED Har du funderingar på att köpa en bra begagnad Huddig grävlastare vänd dig då till någon av våra återförsäljare och fråga efter en ”Huddig Quality Tested” maskin. En ”Huddig Quality Tested” maskin har servats, uppdaterats, kontrollerats och testats enligt ett testprotokoll. Testprotokollet får du naturligtvis i handen och dessutom ingår ett 3 månaders ”Nice Price”- reservdelserbjudande vid köpet. Som kund skall du kunna känna

trygghet i att köpa en begagnad Huddig grävlastare och veta att den kommer att fungera i många år utan bekymmer, väljer du en ”Huddig Quality Tested” maskin då vet du det.

HUDDIG 1060 En uppdateringssats för arbetshydrauliken till Huddig 1060 finns nu tillgänglig hos våra återförsäljare. Uppdateringssatsen ger dig en ännu bättre följsamhet i grävaggregatet och säljes till ett mycket förmånligt pris. Kontakta din återförsäljare/servicelämnare för mer information. Lars Sverin

Huddig Info produceras av Huddig Marknadsavdelning i samarbete med A L Reklam, Hudiksvall. Tryck: Print One, Halmstad. Tidningen distribueras gratis till Huddigägare och andra intresserade. Hör av er med ev förfrågningar, tips etc till Huddig AB, Marknadsavdelningen, Box 1054, SE - 824 12 Hudiksvall. Tel: +46 (0)650 375 00. Fax +46 (0)650 375 76. Omslagsbild: Anställda framför maskinen som tillverkades som nr 3000. Foto: AL Reklam.


03

ENK ÄT Under 50-årsjubiléet ställde vi frågor till några av alla Huddigägare som besökte oss. • • •

Hur länge har du haft en relation med Huddig? Hur många Huddig grävlastare har du? Vad är den största fördelen med en Huddig grävlastare?

Fr v Horst Ripke och Florian Borst (längst till höger), båda från econtech GmbH skakar hand med marknadschef Pär Eriksson.

Huddig tar steget in i Tyskland Huddig har tecknat ett importörsavtal med econtech GmbH i Tyskland. Detta kommer förhoppningsvis att innebära att Huddig blir en stark spelare inom den tyska industrisektorn.

– Faktum är att den tyska marknaden är den största i Europa och vi har nu tagit ett strategiskt beslut att introducera Huddig i Tyskland, säger marknadschef Pär Eriksson. econtech GmbH är en pålitlig och erfaren partner som är van vid att sälja och serva högkvalitativa produkter. Vi är övertygade om att Ripke och Borst kommer att göra ett bra arbete med att bygga upp ett återförsäljar- och servicenät för Huddig i Tyskland. många fördelar med huddig

– De främsta fördelarna med Huddig, jämfört med existerande maskiner på marknaden, är möjligheten till radiostyrning, extremt stor hydraulkapacitet, multi-

funktionaliteten, manövreringen mm. Och sist men inte minst – det finns ingen liknande maskin på den Tyska marknaden idag, säger Horst Ripke. Tyskland genererar nästan 14% av BNP inom europeisk väg- och järnvägsindustri, jämfört med ca 3% i Sverige. Faktum är att värdet av den tyska väg- och järnvägsindustrin är beräknad att nå en nivå på över 80 miljarder Euro år 2012! Nästa steg för att göra Huddig 1060B och 1260B tillgängliga och synliga på den tyska marknaden är olika marknadsaktiviteter, uppbyggnaden av servicenät, den tyska hemsidan, kundevents och deltagande på olika branschmässor. Världens största mässa för bygg- och entreprenadbranschen, BAUMA, ligger som grund för introduktionen av Huddig AB och dess produkter på den tyska marknaden. BAUMA går av stapeln 19-25 April 2010 i Munchen.

brattlands åkeri ab, åre

Jan Karlsson, tv, tillsammans med Anneli Kålen har ett stort åkeri med 42 anställda. – Vi har haft en relation med Huddig sedan 1995, berättar Jan, mera känd som ”GrusKarlsson”. – Vi har två blå Huddigar, -04 och -05. – Den största fördelen med Huddig grävlastare är att de är så kompletta, tycker ”GrusKarlsson”.

Maskin nr 3.000 lämnade fabriken under jubileumsdagarna maskin 3000, speciallackad i kulören sunburst. Köpare: Björklins Entreprenad i Huddinge.

hörbys jm entreprenad ab, hörby

Fr v Lars Johansson, Robin Thulin, Karl Zsolyomi och ägaren Johan Månsson. – Vi har haft kontakt med Huddig sedan 2004, berättar Johan Månsson. – Vi kör mest på järnväg, berättar Johan. Vi har tre Huddigar, två röda 1260 från -07 och en gul 1160 från -05. – Det mångsidigheten, framkomligheten samt bekvämligheten i hytten som gör Huddig så bra.


04

ENK ÄT

En lyckad jubileumsdag!

med härlig nostalgi och den

allan johansson maskin ab, sundsvall

Allan Johansson, th tillsammans med sin son Tony Näslund. – Jag har haft en relation med Huddig sedan 1984, berättar Allan Johansson medan Tony är född in i kontakten med Huddigmaskiner. – Vi har en röd Huddig 1160B, -05. Båda är ense om att den största fördelen med att ha en Huddig är utan tvekan lämpligheten för kabelplöjning.

alla ge nerat

ioners gr den första maskinen ävlastare fanns sa från 1962 mlade, fr ån fram till d agens 12 60B. n, ne io rivning i recept es med insk er från södra st arna inledd gä ag s sd se um är H le jubi lberg. ende av Eva Ah under överinse Skåne.

eriksson bygg & entreprenad, borlänge

Rolf Eriksson, tillsammans med sin fru Britt-Marie som jobbar på kontoret. – Vår relation med Huddig har pågått sedan 1984. – Vi har valt gula maskiner och har fem stycken, tre 1160B och två 1260B. – För oss är det Huddigs mångsidighet som gör att vi väljer Huddig. Vi har blandade uppdrag med allt från asfalt, vatten/avlopp, el & kablar samt linjejobb.

samlades kring framramsmonteringen av 1060B. Här på fotot gäster från bl a Småland.

många intresserade

dalaspå

r var någ ra av alla g Wikström, äster som Lars-Olof Jo besökte H nsson med uddig. Hä AB och Ke John Nym nth Dahlstr an från Be öm, Staffar ngt e AB.

som hade verantörerna le av en r va t slagkraf rådet. nstält på om demonstratio

bert - ola israelsson entreprenad , torpshammar

Bert-Ola Israelsson, tillsammans med sin fru Ingrid som jobbar på kontoret. – Vår relation med Huddig började redan på Hymas tid, berättar Bert-Ola. – I dag har vi en 1260B, från nov 08. – Det bästa med Huddig är att den är smidig och lättkörd, tycker Bert-Ola.

var en av många leverantörer som visade upp sig under jubileumsdagarna.

oil quick

det bjöds på goda hamburgare

och Jan Christer Eriksson och Krister Karlsson lät sig väl smakas.


Intressanta möten blandades allra senaste tekniken

ENK ÄT bröderna gräver ab, norrala

Göran Eriksson, tv, tillsammans med sin bror Lars Eriksson. – Vi har haft en relation med Huddig sedan 1987 och under den tiden har vi avverkat 11-12 Huddigar. – Idag har vi två Huddigar, en 1260 från -06 och en 1060 årsmodell -08. – Jag uppskattar smidigheten, menar Göran som ofta kör i stan åt NCC. Jag tycker kvaliteten är unik, menar Lars som för det mesta gör kabeljobb och kör åt privata.

göran ryd

feldt, huddig, var en av många anställda som jobbade och visade pro duktionen i fabriken. Hä r visas hopkopplingen för kun der från Stockholm och Uppsala.

stolpr esnin

gen va r ett pop inslag u nder jub ulärt ilumsda garna.

fred gjedtjernet , kirkenær i norge

rosenqvist rail visade Huddig med

spårutrustning.

är fr v Jonn y Mattssons

mud dy m ar y r

v a mas kinen ar i särklass att pr ovkör den mest p a. opulä -

Fred Gjedtjernet är på besök från Norge. – Min relation med Huddig är ganska ny, sedan 2005. – Jag har fyra röda Huddigmaskiner från -97, -03, -07 och -08. – För mig är det trivseln som gör att jag väljer Huddigs grävlastare.

nöjda miner under fest-

kvällen! sade kom podiet vi ter Höglund ba Pe ed m on gc en tiltrotatorer.

pmc lu bric

a

tion v ar utställ under ju are bileums dagen.

trelleborg industri ab visade upp lämpliga

däck för tuffa tag.

gösta malmquist entreprenad, krylbo

Johan (tv) och Gösta Malmquist har haft med Huddig att göra sedan 1983. – Vi har tre blå Huddigar, från -84, -03 och -08, berättar Gösta. – Mångsidigheten är den klart största fördelen, tycker både Johan och Gösta.

05


04

ENK ÄT Stort intresse från allmänheten!

h - g hermansson entreprenad ab, uddevalla

Jörgen Hermansson, tv, tillsammans med sin far Henry Hermansson. – Vi har haft en relation med Huddig sedan 1984, berättar Henry, som har haft Huddigmaskiner sedan dess. – Vi har en röd Huddig som vi hämtade ut så sent som i juli i år. – Båda är ense om den största fördelen med en Huddig är att den är robust. Det passar oss bra då vi gör mycket underhålls- och parkarbete åt kommunen.

gräva coola ll a å p t mät . n se sig nstrationerna kille ka o n m e te li d e på n vilken e tittad n? M e edan d åbene m m s s u r a ö tf vilop jobbig n liten t och m tog e o rolig s å v t Här lastare.

visningen

under run

av den n ya dmgmaskin

dvandring

gabriel nilsson ab, värnesborg

en i fabrik

en.

en

lockade m

ånga

visade upp sin nyinköpta Huddig, en silverfärgad skönhet!

e karlströms ab, ramsele och bro

Sven-Göran Karlström, tv tillsammans med en av sina 35 anställda – Peter Staaf. – Jag har haft kontakt med Huddig sedan 1986, berättar Sven-Göran. – Vi har åtta Huddigar, både begagnade och nya med årsmodeller mellan -96 till -07. När vi köpte nya blev det röda Huddig1260. – Jag tycker att driften och att den är stabil är det bästa, säger Sven-Göran Karlström. – Jag tycker att det är månsidigheten som är suverän, säger Peter Staaf.

n när

tione ta sta s r ö f n var de gen e. lnin n e li s d n v sa duktio tion truk in pro kons ade s is v ig Hudd

huddigs jubileumsdag

lockade såväl kvinnor som män i alla åldersgrupper.


ENK ÄT

publ

ik

med

mång

a som

ville p

degeberga grus & schakt ab, degeberga ( kristianstad )

rovkö ra

de ol

ika H

uddig

ar so

m vis

ades

upp.

Jörgen Lindström, tv, tillsammans med Bertil Andersson. – Jag har haft en relation med Huddig i 42 år, berättar Bertil. – Vi har en stor maskinpark med olika maskiner och däribland en röd Huddig 1260B. – Jag tycker mjukheten och att den är behaglig, säger Jörgen som den största fördelen. – Att fronten är så stabil, är en viktig fördel för mig när jag schaktar, tycker Bertil.

många

många ville testköra muddy mary.

Både vuxna och barn visade stort intresse.

bar föräldra n kom med sin a r och lä t sig neras av dessa m impoäktiga maskine r.

do it all ab, stöde

Rickard Nordlinder, ser ut att trivas under jubileumsdagen. – Jag har haft en relation med Huddig i hela 20 år, berättar Rickard. – Jag har tre röda Huddigar, berättar Rickard, årsmodeller -00, -03 och -06. – Det bästa med Huddig är att de är så pålitliga, tycker Rickard. uddigmed ”h kaffe h c under o rgare at inslag tt a k s hambu p p var ett u tår ta”

dagen.

gott med tårta! Här en entusiastisk besökare som njuter av den goda tårtan.

<<<

stor

05


En kvalitetstestad begagnad Huddig är

en bra affär!

08

Nytt kvalitetskoncept på begagnat Nu introducerar vi ett nytt kvalitetskoncept på begagnade Huddig grävlastare - ”Huddig Quality Tested”. Det innebär att grävlastaren är åtgärdad och besiktigad av Huddig AB tillsammans med din Huddig återförsäljare på en rad viktiga punkter. Just nu ingår även ett 3 månaders Nice Price reservdelserbjudande om oturen ändå skulle vara framme. Följande är kontrollerat och besiktigat:

√ √ √

Drivlina Styrsystem Aggregat

√ √ √

Arbetshydraulik Ramsystem Säkerhetskontroll

Erbjudandet gäller vid köp av begagnad Huddig grävlastare hos någon av Huddigs återförsäljare under perioden 1/10 2009 t o m 30/6 2010.

Auktoriserade återförsäljare för Huddig:

Gotland - Cedergrens Mekaniska Verkstad AB, 0498-24 17 20 Göteborg - Eliassons Maskin i Gbg AB, 031-340 28 00 Hudiksvall - Staffare AB, 0650-948 55 Karlstad - Bonäs Maskincenter AB 0554-401 32 Luleå - Staffare AB, 0920-700 80 Mariestad - Mariestads Maskin & Energi AB, 0501-650 90 Staffanstorp - Syd Maskiner AB, 0413-55 55 30 Stockholm - Staffare AB, 08-89 01 06 Timrå - Staffare AB, 060-57 55 90 Trollhättan - Skogstorpa Maskin AB, 0520-42 84 30 Vetlanda - Ekstrand Maskin AB, 0383-564 40 Vingåker - Katrineholms Maskin AB, 0151-129 55

2009 - Nr.2 - HUDDIG INFO  
2009 - Nr.2 - HUDDIG INFO  

Huddig Info is Huddig’s magazine. The first issue was published 1989.