Page 1

UKÁZKA PREZENTACÍ k propagaci firmy Cerea, a.s. jako partnera

OPPJ Ravelin no. XIV / Lukáš Hudák


PE

O V

R

VELI ANo. XIV

NO

N

V

F ST JOSE

Veterรกni Josefovem -

Banner


Veterรกni Josefovem -

bannery u vjezdu do areรกlu


Veterรกni Josefovem -

Plakรกt


PE

O V

R

VELI ANo. XIV

NO

N

V

F ST JOSE

Veterรกni Josefovem -

pohlednice / pozvรกnky VIP


PE

F ST JOSE

pohlednice / pozvánka - každý rok je na zadní straně text jiného partnera (2013 - Čs. obec legionářská)

VELI ANo. XIV

NO

Silvestrovské střelby 13 -

N

V

O V

R


Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV V F ST JOSE

VELI ANo. XIV

NO

N

Organizace vznikla v roce 1994. Od města jsi pronajala fortifikační objekt středního obranného okruhu bastionové pevnosti Josefov zvaný Demi Lune, tedy Ravelin s Reduitem. Každý prvek pevnosti měl své číslo a ravelin postavený na jihovýchodní frontě dostal číslo čtrnáct. Ravelin byl jedním z nejdokonalejších typů postavených v rámci bastionového opevňování v Evropě. Jeho geometrické rozměry vyplynuly z daného problému fortifikace a nebyl tedy nijak svévolně navržen. Doplňující, spíše dělostřelecky zesilujícím prvkem se stal vložený pětiboký prvek zvaný Reduit. Devastace objektu neproběhla tak drasticky jako u jiných úseků, ale i zub času se velmi podepsal na stěnách, pískovcových detailech atd. Organizace pomalu dává objekt do své podoby z roku 1784. Započalo se s částmi v hrdle Reduity, kde se nachází strážnice (dnes klubovna), nájezdní rampy, sklady střelného prachu. Dále se práce zaměřily na obnovu pískovcových detailů říms, nároží a doošetření cihelných zdí. Během na dlouhou trať byla akce znovuvytvoření střelecké galerie v hrdle Ravelinu. Vše co dnes uvidíte z vnějšku je nově postaveno. Práce tímto neskončily, pokračují výstavbou nároží hrdla a líce ravelinu u příjezdové cesty. Všechny tyto práce jsou budovány dle dobové techniky, materiálů a za pomoci dostupných pramenů (plány, fotografie a konzultace). Organizace nepracuje pouze na svém objektu, ale i ve městě. Většinou viditelná a prospěšná všem obyvatelům i městu samotnému. Jednou z velkých akcí se stal úklid Autoparku v areálu Ravelinu No. XIII (dnešní kulturní areál). Milovníci procházek se setkají i s obnovenou vyhlídky Boženy Němcové včetně schodů k řece Metuji (bývalému bělidlu). Méně viditelnými akcemi pro širší obyvatelstvo byla záchrana kasematních prostor pod Novoměstskou bránou, částečná oprava zdi v kopci (tvz. Šobráku), kanalizační a vodovodní chodba u kašny a mnoho dalšího. Organizace je i spjata s předprojektovými a projektovými přípravami akcí do Josefova v zastoupení panem Milanem Libichem. Nedílnou součástí jsou i partnerské vztahy jako je například i VUA Invalidovna. ©OPPJ Ravelin No. XIV 2009 www.josefov.com

Občanské sdružení

29.11.2009 20:55:53

Ochránci památek pevnosti Josefov Ravelin No. XIV

Silvestrovské střelby 09 Areál Ravelinu No. XIV ve 14 hodin 31.12. 2009 (Jednotka kasematního dělostřelectva z období Napoleonské války s funkční replikou čtyř liberní kasematní houfnice na josefínské lafetě)

14:00 Úvodní výstřel z kasematního kanónu

(Jednotka pevnostního dělostřelectva z období 1866 se čtyř liberním kanónem na polní lafetě)

14:15 Výstřel z polního kanónu na hradbách

(Volná prohlídka muzea v pravých dělostřeleckých kasematech s doprovodnou videoprojekcí o areálu Ravelinu No. XIV a organizaci)

14:30 Muzeum

(Volná prohlídka nově postavené střelecké galerie a minového systému objektu Ravelinu No XIV. s Reduitem)

Podzemní chodby

(Netradičně komentovaná prohlídka objektu, muzea a podzemí s průvodcem v dobové uniformě)

Netradiční komentovaná prohlídka

(Postupné závěrečné výstřely kasematního a polního dělostřelectva)

15:15 Závěrečné výstřely

29.11.2009 20:55:52

pohlednice / pozvánka - každý rok je na zadní straně text jiného partnera (2009 - OPPJ Ravelin no. XIV)

Silvestrovské střelby 13 -

Více na stránkách www.josefov.com

Pozvanka Josefov.indd 2

Pozvanka Josefov.indd 1

O V

R PE


... atd.

Propagace na OPPJ Ravelin no. XIV  

Propagace na OPPJ Ravelin no. XIV