Page 1

Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs Dé supportersclub voor vrouwen met ambitie

Durf te ondernemen Jaarverslag 2012

Colofon Foto’s: Stuvel Foto en VWI Opmaak en redactie: Karine de Laat Bureauredactie: Saskia de Boer

www.vwi-netwerk.nl


[Durf te ondernemen]

VWI Jaarverslag 2012

Voorwoord Met trots presenteren we dit jaarverslag. Het biedt een overzicht van de activiteiten en resultaten die we in 2012 hebben geboekt. Sinds 2010 werken we vanuit onze vrouwelijke waarden aan ondernemerschap, dynamiek en professionaliteit. Dat doen we door actief te netwerken binnen en buiten het VWI. We laten ons zien op vrouwenbijeenkomsten, social media, discussiefora en vertellen ons verhaal. Het VWI is een ontmoetingsplek voor vrouwen om op verhaal te komen, andere verhalen te horen en geïnspireerd te worden. Zolang vrouwen nog steeds barrières ervaren om door te stromen naar de top, blijft een platform als het VWI nodig. Om ervaringen uit te wisselen, om nieuwe perspectieven aangereikt te krijgen en om je ambitie te ontdekken en te ontwikkelen. Wij hopen je met dit jaarverslag te inspireren om jouw verhaal te vertellen en te gaan staan voor jouw ambitie. Het VWI is een ontmoetingsplek voor vrouwen en van vrouwen. De bijdragen en support van vrijwilligers zijn noodzakelijk om het netwerk te onderhouden. Via dit jaarverslag willen we dan ook iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de mooie resultaten van afgelopen jaar.

Wisselingen in het bestuur 2012 in

Toos van Oers

algemeen lid

uit

Marjan Vrins

algemeen lid

Janny van Gijssel

penningmeester

Het bestuur Voorzitter: Wytske Dijkstra Secretaris: Karine de Laat Penningmeester: Christine Verheijden Algemeen lid: Ewa Wietsma Algemeen lid: Toos van Oers

2


VWI Jaarverslag 2012

[Durf te ondernemen]

Meer jonge leden

Adviezen van jonge vrouwen Een aantal gesprekken met jonge vrouwen actief in Veste,

Verjonging van het netwerk om de aansluiting te maken met de jongere generatie. Doelstelling 30% tussen de 23 en 35 jaar. Leden kunnen in elke fase van hun loopbaan support vinden bij het VWI.

Student Council Party, leverde de volgende adviezen op: * zorg voor grotere bekendheid VWI * vrouwelijke kracht in leiderschap en debatteren * laagdrempelig lidmaatschap * trainingen over bijvoorbeeld presenteren voor vrouwen, timemanagement, debatteren, teambuilding, ‘hoe versier ik mijn baas’, welke schoenen passen bij mij? En wat zegt dat over mijn toekomstige baan?, hoe vind ik een man als hoogopgeleide vrouw? * jonge vrouwen uitnodigen voor bijeenkomsten tegen lage toegangsprijs

Opener ledenbeleid en studentenlidmaatschap De adviezen van jonge vrouwen hebben geleid tot aanpassing van het ledenbeleid en invoering van het studentenlidmaatschap. De LinkedIn groep en nieuwsbrief Flits zijn opengesteld voor niet-leden. Zo willen we de kring potentiële leden uitbreiden. Voor studenten voerden we het gratis studentenlidmaatschap in. Niet-studenten kunnen een gratis lidmaatschap verdienen als ze actief een jaarlang actief zijn voor het VWI, bijvoorbeeld in een commissie.

Aantal leden per 31-12 2010 2011 453

2012

461

455

Ledenaantal Het ledenaantal is in 2012 iets teruggelopen tot ruim 450 leden. De opzeggers waren gemiddeld 8

Nieuwe leden

27

jaar en 5 maanden lid. Vijf opzeggers waren minder dan 5 jaar lid. Van de nieuwe leden is 41%

Opzeggingen

33

jonger dan 35 jaar. Totaal aandeel leden jonger dan 35 is 18%. Het merendeel van de leden is tussen de 35 en 55 jaar (72%).

3


VWI Jaarverslag 2012

[Durf te ondernemen]

Activiteiten in de regio

Werken en leven met voldoening De drukbezochte nieuwjaarsbijeenkomst in Deventer

organiseerden we samen met het Deelnetwerk DeventerHet bestuur organiseert ieder Zwolle. Trainer en coach Saskia Juin gaf een workshop met als jaar vier landelijke bijeenkomsten. Leden vinden het thema ‘Hoe werken en leven vanuit je hart meer voldoening kan geven’. prettig als er in de regio Durf te ondernemen activiteiten worden georganiseerd. Dat scheelt tijd De Algemene Ledenvergadering in Wageningen werd ingeleid en kosten. Dus gaan we het land met de inspirerende workshop ‘Durf te ondernemen’ door Titia van der Ploeg (Buro Vijf voor Negen). in.

The Female Factor in Utrecht Elke vrouw heeft haar eigen waarde, kracht en potentie. Die kracht zorgt ervoor uitdagingen aan te gaan en dromen waar te maken. Anja Beerepoot (zie foto) wil vrouwen stimuleren hun vrouwelijke zelf te zijn. Veelkeurig, rijk en trots op wat je te bieden hebt. Ze ontwikkelde het Female Factor Model van zeven hedendaagse vrouwentypen, ieder met hun eigen kracht en mogelijkheden. Ze baseert haar model op het boek ‘Godinnen in elke vrouw’ van J.S. Bolen (1984).

Duurzaam Ondernemen, vrouwen in een duurzame samenleving Gastspreker Esther Jacobs, de ‘no excuses lady’, opende op zaterdag 3 november het symposium in Wageningen. Zij maakte alle excuses om niet te doen wat je écht wilt doen met de grond gelijk. Verder waren er workshops te volgen van Lisa Portengen (Smart& Sexy), Embodied Entrepreneurshop van Anouk Brack, Storytelling en Pitchen van Mieke Bouma en nog veel meer. Onder de honderdvijftien deelnemers waren veel oude bekenden, maar ook nieuwe gezichten. Extraatje voor de deelnemers: het boek ‘Wat is jouw excuus?’ van Esther Jacobs. Symposiumcommissie 2012: Carly Bishop, Danielle van den Berg, Hanneke de Zwart, Miriam van Groen en Wilhelmina Hoedjes 4


VWI Jaarverslag 2012

[Durf te ondernemen]

Werken aan een krachtige uitstraling

Over de toekomst van verenigingen

Het VWI heeft vrouwen veel te bieden op het gebied van loopbaan en ambitie. Het biedt een platform waar Wageningse vrouwen elkaar weten te vinden. We zijn ondernemend, professioneel en dynamisch. Dat willen we ook graag uitstralen.

dat de vereniging actief moet blijven zoeken naar nieuwe

Het KLV organiseerde een aantal bijeenkomsten over de toekomst van verenigingen. Daar leerden we onder andere mogelijkheden om leden te kunnen binden. Sociale media spelen hierin natuurlijk een belangrijke rol.

Behoeftepeiling leden voor beste support Wageningen bepaalt identiteit van het VWI. De relatie met Wageningen UR maakt VWI een uniek vrouwennetwerk. Deze identiteit willen we koesteren. De Wageningse achtergrond met thema’s als duurzaamheid en voedsel zijn een belangrijke bindende factor. Dit was één van de uitkomsten van het onderzoek1 dat we deden om erachter te komen welke support leden van het VWI verwachten. Een andere belangrijk gegeven dat uit het onderzoek naar voren komt is de samenstelling van het ledenbestand. Er zijn verschillende groepen te onderscheiden met diverse interesses, zoals bijvoorbeeld: starters op de arbeidsmarkt, midcarreer, endcarreer, ondernemers, onderzoekers, etc. Iedere groep heeft verschillende interesses, kennis en vaardigheden. Interesses

Interessante onderwerpen (>50%)

worden soms ook bepaald door leeftijds-en loopbaanfasen. Het aanbod mag zo variëren -in vorm, onderwerp, maar ook in regio- dat we steeds weer andere groepen leden aanspreken. Tegelijkertijd

Werkervaringen delen

willen we ook activiteiten organiseren waarbij juist kruisbestuiving tot stand komt, want een

Kansen en barrières in mijn carrière

belangrijke reden om lid te worden van het VWI is het uitwisselen en delen van kennis en

Netwerkvaardigheden

werkervaring. Een aantal resultaten vind je terug in dit verslag. De uitkomsten worden uitgewerkt in

Ondernemersvaardigheden

het beleid van 2013 en verder, onder andere in de website.

Time Management Sociale media Ontwikkelingen in levensloop Thema’s van Wageningen UR /life sciences 1

Het onderzoek is uitgevoerd door Thérèse de Vroomen van communicatieadviesbureau ‘Nogal Wiedes’

5


[Durf te ondernemen]

VWI Jaarverslag 2012

Sterk merk Communiceren is naar buiten brengen waar je voor staat en wat je doet. Daarom zoeken we de publiciteit en maken we ons zichtbaar. We willen dat het VWI een ‘sterk merk’ wordt. Een plek waar ook niet-leden komen. De website is één van de belangrijkste media en krijgt daarom een make-over. De website wordt overzichtelijker, met meer foto’s en meer gezicht voor de leden. Afgelopen zomer hebben Willemijn Appels en Hilde Westera afscheid genomen van de redactie van de Flits. Janny van Gijssel heeft de regie over de Flits overgenomen. Het beheer van de website is overgedragen aan Saskia de Boer van alumnivereniging KLV. De columnisten Annemarie Barbier, Leonore Noorduyn en Joke Erasmus hebben uitbreiding gekregen van Iris de Hoogh en Doutzen Wagenaar, jonge afgestudeerden. Iedere maand brengen zij een boodschap met een knipoog over vrouw, studie, werk, balans werk&privé en natuurlijk Wageningen. Monique Jonker verzorgde in 2012 tien ledeninterviews, die zij publiceerde op de website. Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Elvire Schlösser, in dienst van KLV Wageningen Alumni Network. Saskia de Boer heeft haar plek van bureaucoördinator overgenomen. De afspraken met KLV over de dienstverlening zijn vastgelegd in een contract. Actief op social media

Virtueel verenigen Een masterclass Social Media door Corrie Oppeneer, Businesssteps4Professionals, gaf een boost aan het social media beleid. We zijn nu actief op Twitter, LinkedIn en sinds kort kan je ons ook vinden op Facebook. De coördinatie is in handen van Wytske Dijkstra (Twitter); Swan Tan en Jorieke Kloek 467

234

27

(LinkedIn); Marijke Frings en Iris van Werven (Facebook).

6


VWI Jaarverslag 2012

[Durf te ondernemen]

Kansen voor vrouwelijk talent

Grab Your Chance Grab your Chance is een project om bestuur van

Er is geen het gebrek aan talent. Toch blijft het aantal vrouwelijke hoogleraren In Nederland laag. We vinden het zonde dat vrouwelijk talent te verspillen.

Wageningen UR en vrouwelijke onderzoeksters ervan te doordringen dat vrouwelijk talent meer kansen verdient. Dit project startte in 2009 met een onderzoekstraject samen met de Wetenschapswinkel ‘Ruim Baan voor Vrouwelijk Talent’. In 2013 brengen we de bevindingen naar buiten tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst en een aantal huiskamerdebatten. We vinden het belangrijk dat vrouwen weten wat ze waard zijn en daarin niet te

Percentage vrouwelijke

bescheiden zijn. Dat ze, als zich kansen aandienen, deze

hoogleraren )2

met beide handen aangrijpen. Maar ook willen we graag dat bestuur en management van

Radboud Universiteit Nijmegen

21

Wageningen UR zich uitspreekt vóór diversiteit, maatregelen neemt en bewustwording creëert.

Rijksuniversiteit Groningen

19

Binnen Wageningen UR zoeken we samenwerking met vrouwen die dit onderwerp aan het hart gaat,

Universiteit Maastricht

19

zoals Gerlinde de Deijn en Ellis Hofland. Het onderzoekstraject met de Wetenschapswinkel is

Universiteit Leiden

19

afgesloten met de publicatie ‘Kansen voor vrouwelijk talent’.

Universiteit Utrecht

18

Universiteit van Amsterdam

17

Ondertekening Manifest3

Vrije Universiteit Amsterdam

13

VWI ondertekende het ‘Manifesto for Integrated Action on the Gender Dimension in Research and

Universiteit van Tilburg

12

Innovation’ en verklaarde daarmee “We, the undersigned European scientists, scholars and

Erasmus Universiteit Rotterdam

10

researchers call for integrated and coordinated action on the gender dimension in research and

Universiteit Twente

10

innovation. Striving to enhance the European Research Area and Innovation Union”. Het Manifest

Technische Universiteit Delft

9

past binnen de ontwikkeling waarin we ons meer richten op het stimuleren van diversiteit binnen

Wageningen Universiteit

9

organisaties en doorstroming van vrouwelijk talent.

TU Eindhoven

6

2

Bron: VSNU, WOPL, ultimo2011, in fte

3

http://www.gender-summit.eu/index.php/resources/public-consultation/manifesto-text-a-petition

7


VWI Jaarverslag 2012

[Durf te ondernemen]

Externe contacten

De Nederlandse Vrouwenraad

Contacten met andere vrouwennetwerken inspireren en verbinden. VWI is lid van de Nederlandse Vrouwenraad en bezoekt het voorzittersoverleg en de Algemene Ledenvergadering. Maar bezoekt ook regelmatig bijeenkomsten van andere netwerken. VWI-leden zijn actieve netwerkers Vrouwen

o.a. VVAO, WoW, WO=MEN

Landbouw

o.a. NVWV, KLV

Natuur&Milieu

o.a. Gaia, VVM, KNNV

Water

o.a. Netwerk Land en Water

Ondernemers

FNV-zelfstandigen, Lokaal

Ontwikkelings

o.a. Nedworc

HRM/Kwaliteit

NVO2, NNK

Serviceclub

Lions, Soroptimisten

Food

NVVL

De Nederlandse Vrouwenraad (NVR) wil bewerkstelligen dat vrouwen met hun kennis en ervaring daadwerkelijk - en op alle terreinen in de samenleving - de gewenste medeverantwoordelijkheid op zich (kunnen) nemen. De NVR is een koepelorganisatie van 50 vrouwenorganisaties. Ook VWI is lid van NVR, omdat we geloven in netwerken en support. Rianne Meester-Broertjes (zie foto rechts, links in beeld) was vanuit de Commissie Duurzame Ontwikkeling een van de trekkers van het Floriade-project. Karin Vennegoor liet in een workshop op de Floriade zien en proeven hoe smakelijk brandnetelsoep en zevenblad in bladerdeeg kunnen zijn. Rianne MeesterBroertjes is jaren actief geweest in de Commissie Duurzame Ontwikkeling. Na twee zittingstermijnen heeft zij afscheid genomen. Vanuit het VWI is Veroniek Clerx voorgedragen voor de Commissie Duurzame Ontwikkeling. In de Algemene Vergadering van de NVR in november is het onderzoek ‘Kansen voor Vrouwelijk Talent aan Wageningen UR’ onder de aandacht gebracht. De checklist voor vrouwen met ambitie vond gretig aftrek. Ook zijn er contacten gelegd met Josette Dijkhuizen, Algemene Vrouwenvertegenwoordiger voor de VN 2013.

Andere netwerken Voorzitter Wytske Dijkstra gaf op uitnodiging van het VHTO een presentatie over het VWI tijdens een bijeenkomst in Amersfoort. VHTO is het landelijk expertisebureau meisjes/vrouwen en bèta/techniek. Maar ook in Wageningen wil het bestuur actief netwerken. We bezochten de beursvloer, een ontmoetingsplaats voor ondernemers, waar diensten met gesloten beurs worden geruild. Nieuwe interessante contacten zijn gelegd.

8


[Durf te ondernemen]

VWI Jaarverslag 2012

Deelnetwerk VWI Zwolle/Deventer

Groepen

Het deelnetwerk Zwolle/Deventer organiseert activiteiten voor leden die wonen in de omgeving Zwolle/Deventer. In

Binnen het VWI zijn diverse groepen actief en organiseren regelmatig bijeenkomsten. Sommige groepen zijn open voor nietleden, andere groepen zijn besloten.

principe wordt iedere maand een activiteit georganiseerd en vaak zijn introducés welkom. De leden van het netwerk dragen ideeën aan en nemen de organisatie van activiteiten op zich. In 2012 heeft het netwerk acht activiteiten georganiseerd. De eerste bijeenkomst in januari was een gecombineerde activiteit met het VWIbestuur en was een druk bezochte nieuwjaarsbijeenkomst “Hoe werken en leven vanuit je hart meer voldoening kan geven”. Naar aanleiding van een bijeenkomst over intervisie is een intervisiegroep opgericht, die eens per acht weken bijeenkomt. Ook voor de workshops “The Work” en “Koers- en energie opstellingen” was er veel belangstelling. Het programma van 2013 is vastgesteld op basis van een korte vragenlijst aan de leden. Sinds 1990 (als deelnetwerk van het NILI); aantal leden: 52; Contactpersonen: Esther de Jong, esther_de_jong@yahoo.com en Rina Reinders, rina.reinders@yahoo.com

DIVA- plezier en empowerment Overzicht groepen

DIVA komt eens per maand in Arnhem bij elkaar. De vrouwen van DIVA Dromen, Dollen, Inspireren, Initiëren, Verbinden, Verleiden, moedigen Aan en geven Aandacht. In 2012 waren er zeven

Actieve groepen:

6

bijeenkomsten met diverse thema’s zoals: De techniek van het omdenken, Werken met dromen,

Opgeheven groepen:

3

Feng Shui en Het winnaareffect – wat succes en macht met onze hersenen doen.

Nieuwe groepen:

1

Door de warme en informele sfeer voelen nieuwe leden zich snel thuis bij DIVA! Sinds 2010; contactpersoon Erica Groenendijk, info@hartzaken.nl

9


[Durf te ondernemen]

VWI Jaarverslag 2012

Wandelgroep Eens per maand maakt de wandelgroep een wandeling tussen 15 en 20 km. Steeds is er een andere deelnemer die het organiseert. De routes liggen vaak in natuurgebieden en aantrekkelijke landschappen, zijn mooi en afwisselend en bereikbaar met openbaar vervoer. In 2012 is elke maand een wandeling georganiseerd. Diverse routes zijn gelopen in Utrecht Zuylen; Amsterdam Amstelland, Ecologisch landgoed Zwaluwenburg; Leersum en Voerendaal. De wandelgroep kent een wisselende samenstelling van 15 tot 20 deelnemers. Sinds 2000; Contactpersoon: Marianne Lensink, mariannelensink@chello.nl

Belangstelling voor groepen Oranje Pompoen Pompoen

0%

Diva

0%

Regionale groep Zwolle/Deventer

7%

Andere regionale groep

30%

Wandelgroep

13%

Watergroep

11%

Intervisie groep

27%

Platteland

18%

Breien

4%

Tuinieren

11%

Golfen

0%

Oranje Pompoen is gegroeid uit een kern van vrouwen die bij de oprichting van het VWI betrokken waren. De bijeenkomsten, doorgaans in huiselijke sfeer, zijn gericht op ontmoeting rond een thema of de rode draad uit eigen levensloopbaan. In 2012 bezochten ze de Turkse moskee in Ede, hielden ze een zomerse picknick in het Belmonte Arboretum met een vogelexcursie en workshop salsadansen. Sinds 1995; aantal leden 16; contactpersonen: Marian Bos-Boers, imbos01@hotmail.com en Ewa Wietsma-Lacka, ewa.wietsma@wur.nl

10


VWI Jaarverslag 2012

[Durf te ondernemen] Intervisiegroep De intervisiegroep is een levendige en verscheiden groep. VWI-ers in volle carrière. Zij proberen hun rollen met zoveel mogelijk geluk te vervullen. En natuurlijk is dat een uitdaging. Hun heroïsche reis is bezaait met obstakels en energie gevende momenten. In de intervisie die zij eens in de zes weken houden, oogsten wij wat ze zoal op de reis tegen komen. In 2012 zijn er twee nieuwe leden bijgekomen en heeft één lid heeft zich teruggetrokken. Sinds 2008; aantal leden: 7; Contactpersoon: Jolanda Buter, jb@mdf.nl

Opgeheven groepen Het basisprincipe van het VWI is: volg de energie. In een dynamisch netwerk worden nieuwe initiatieven ontwikkeld, en sterven sommigen een langzame dood. Groepen die niet meer actief

Opgeheven 2012

zijn, worden in overleg met de coördinatoren opgeheven. Zo ontstaat er ruimte voor iets nieuws.

REGINA (Gödöllõ,

Toos van Oers, Willy

Nieuwe groepen

Hongarije), sinds

Hoedjes en Jeanne van

Intervisiegroep Zwolle/Deventer; aantal leden 9

2007

Poppel

Deelnetwerk Den

Loes Kater en Martine

Haag, sinds 2010

Jeths

Watergroep

Catharien Terwisscha van Scheltinga

11

Jaarverslag 2012  

Het Vrouwennetwerk Wageningse Ingenieurs legt verantwoording af over het jaar 2012. In het jaarverslag geven we een overzicht van de activit...

Advertisement