a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

A PROPOS

Maart

2020


Hartelijke vrijwilligers Jullie zijn stuk voor stuk vrijwilligers op en top. Jullie fleuren de bewoners steeds op. Grote dank gaat dan ook niet uit om‌

Jullie inzet, jullie enthousiasme, jullie luisterbereidheid, jullie lach, jullie omhelzing, jullie bemoedigend woord, jullie creatitviteit, jullie schouderklopje, jullie warme grote hart, jullie vriendschap, jullie bezorgdheid, jullie samenwerking.

Bravo Bravissimo en dank u wel! Bewoners en collega’s Geschreven door Nathalie


WEEK VAN DE VRIJWILLIGER Naar aanleiding van de week van de vrijwilliger, organiseren we met alle animatoren een gezellig ontbijt voor alle vrijwilligers. Laat jullie maar eens goed in de watten leggen op vrijdagochtend 6 maart in de cafetaria! Jullie hebben het verdiend!

BEDANKT OM ER ALTIJD VOOR ONS TE ZIJN


Kalendernieuws

Maart

29/02- 8/03 - Week van de vrijwilliger 6 maart - Dag van de Logopedist 8 maart - Internationale vrouwendag 11 maart - Europese herdenkingsdag voor

slachtoffers van terrorisme 12 maart - Wereldnierdag 15 maart - Dag van sociaal werk + Dag van de Zorg 23-27 maart - Week van de Verpleegkundigen en Vroedvrouwen 16-21 maart - Week van de diĂŤtist 21 maart - Internationale dag tegen rassendiscriminatie + Werelddownsyndroomdag 24 maart - Wereldtuberculosedag 29 maart - zomeruur


Bewonersnieuws 2 maart

Eddy Devos

63 jaar

Leiemeers

6 maart

André Couvreur

77 jaar

Vestinghe

7 maart

Alfred Michiels

69 jaar

Cortryckpoorte

12 maart

Henri Deram

84 jaar

‘t Lindeboomke

13 maart

Marie-Louise Daels

93 jaar

Kolleblomme

21 maart

François Verbrugghe

88 jaar

‘t Lindeboomke

21 maart

Ginette Verhamme

86 jaar

Leiemeers

29 maart

Agnès Beerlandt

88 jaar

Kolleblomme

Gelukkige verjaardag!


Vriendschapsnamiddag Om de zes weken wordt op woensdagnamiddag op iedere afdeling van het woonzorgcentrum een vriendschapsnamiddag georganiseerd, waar de bewoners de kans krijgen om te spreken over het wonen en leven in het WZC. De wederkerende thema’s zijn: de zorg, de maaltijden, de animatie en eventuele mededelingen vanuit de directie. Daarnaast wordt er ruimte gemaakt voor de bewoners om zelf onderwerpen aan te brengen. De afgelopen twee maanden werd er bijv. gesproken over ‘Valentijn’ en naar aanleiding van onze instellingshond Max,

kwam het onderwerp ‘huisdieren’ aan bod. Januari—februari 2020 ZORG Over het algemeen zijn onze bewoners tevreden over de zorg die ze krijgen in ons huis, en geven ze aan quasi niets tekort te komen. Een groot aantal bewoners vragen extra aandacht voor lawaaihinder, zowel van medewerkers (die bijv. tijdens de maaltijden met elkaar aan het babbelen zijn), medebewoners (bijv. roepgedrag, gebruik van voorwerpen om lawaai te maken, …) als van bezoek (bijv. te veel bezoek in één keer in de leefgroep). MAALTIJDEN Een groot aantal bewoners geven aan tevreden te zijn over de soep en de maaltijden, en hebben de indruk dat het bereiden van de maaltijden beter verzorgd worden. De andere meest voorkomende opmerkingen waren: 

Het vlees bestaat uit te veel gehaktbereidingen;

De bewoners vragen naar de mogelijkheid van versbereide, warme groenten (en bijv. geen koude suikerbonen, of groenten in sauzen, …).

De bewoners van Akkerwinde willen Mia graag bedanken voor het maken van croque monsieurs en het bakken van de biefstukken! Daarnaast waren er veel lovende en positieve woorden voor het Valentijnsontbijt die op verschillende afdelingen werd georganiseerd door onze medewerkers en vrijwilligers!


ANIMATIE

Onze animatoren sloegen de handen in elkaar en organiseren, vanaf dit jaar, overkoepelende activiteiten. Iedere cliënt van Huize Ter Walle (bezoeker CDV, bewoner WZC en bewoner van een assistentiewoning) kan, indien gewenst, deelnemen aan deze activiteiten. Een aantal voorbeelden van deze activiteiten zijn: tai chi, rollatordans, HTW quiz, HTW bingo, cinema… MEDEDELINGEN Instellingshond. Sinds februari mochten we Max, onze instellingshond, verwelkomen! De eerste reacties van onze bewoners luiden positief! Max wordt ervaren als een lieve en rustige hond, die houdt van knuffelen. Een aantal bewoners vroegen zich af of er een soort van ‘babyborrel’ kon georganiseerd worden voor Max.


HTWeetjes MAALTIJDZORG Met het oog op het optimaliseren van onze maaltijden zal één van de koks (vanuit het Psychiatrisch Centrum Menen) wekelijks op bezoek komen in Huize Ter Walle. Hij zal tijdens het middagmaal langskomen op één van de afdelingen om zo alles te bekijken en te evalueren. Een rechtstreeks contact tussen keuken en klant is een onmiskenbare schakel is ons streven naar de beste maaltijdzorg.

TANDZORG

Binnen onze voorziening hebben twee medewerkers de intensieve opleiding tot mondzorgreferent gevolgd, nl. Jocelyne (ZT1) en Kawtar (ZT2). Deze opleiding bevestigt dat mondzorg geen detailzorg is, maar een basiszorg. De referenten zorgen voor een adequate mondzorg en ondersteunen hierin de collega’s. Wanneer de mondzorg niet correct wordt uitgevoerd, kunnen zich lokale of algemene complicaties voordoen. Een viertal keer per jaar komt de tandarts langs voor een algemene controle bij een aantal bewoners, hierbij geeft hij advies, verwijst door en/of kan hij na overleg met de bewoner en/of familie herstellingen uitvoeren van bijv. de prothese. Indien gewenst kan er ook beroep gedaan worden op eigen tandarts.


Onlangs kwam de firma ‘Dental Solutions’ zich voorstellen binnen de voorziening. Het toestel dat zij aanprijzen, bestaat uit een tandprothesedoosje met kleine naaldjes die heel diep tot in de kleinste oppervlakten reinigt zonder de prothese te beschadigen. Samen met een munttablet zorgt dit voor een frisse adem en een glanzend effect. Gedurende 2 weken werd het toestel getest. De evolutie werd bijgehouden met foto’s en was er een duidelijke verbetering merkbaar. De bewoners waarvan het gebit gereinigd werd met het nieuwe toestel van Dental Solutions, gaven aan dat het gebit zeer fris en proper aanvoelde.

In tussentijd werd het toestel aangekocht, enkel de tandprothesedoos en tabletten worden gefactureerd. Indien u meer info wenst voor de aankoop kan je steeds contact opnemen met de mondzorgreferenten of de diensthoofden van de afdeling.

HTW–KAARTERSCLUB ELKE DERDE MAANDAG VAN DE MAAND VAN 14U—17U30 Maandag 16 maart—Maandag 20 april—Maandag 18 mei—Maandag 15 juni Maandag 20 juli—Maandag 17 augustus—Maandag 21 september Maandag 19 oktober—Maandag 16 november—Maandag 21 december

Zin om mee te kaarten? Iedereen is welkom!

Groetjes

Pol en Nadine


Directeur in Huize Ter Walle, bestuurder bij Caritas WestVlaanderen, gastdocent aan hogeschool Vives, voorzitter van kinderdagverblijf De Pagadder, lid van ZorgnetIcuro... Ludo Vanderaspoildens cv is een decennialang engagement in en voor de zorg. Net voor zijn pensioen kreeg Ludo een buitenkans: projectleider van het BelRAI LTCF-pilootproject voor het Agentschap Zorg en Gezondheid. We spraken hem in zijn vroegere directiezetel in Huize Ter Walle (Menen). Vooruitkijken om bij te blijven Vooruitgang vergt tijd maar Ludo volhardt: 'In 2005 organiseerde het toenmalige VVI een studiereis naar Canada. We bekeken er de ouderenzorg en de internationale zorgstandaard interRAI, waarop BelRAI/Pyxicare gebaseerd is. Toen al was er een ministeriële opdracht voor het Centrum voor Huisartsgeneeskunde om de ouderenpopulatie in kaart te brengen, van zorgnoden tot algemene data. Het was een kwestie van tijd eer de ouderenzorg zou volgen. Dus begonnen we een pilootgroep van 13 voorzieningen waaronder Huize Ter Walle.' Ludo werd gebombardeerd tot voorzitter: 'Er was nog geen BelRAI of Pyxicare. We testten de Nederlandse variant NedRAI en rolden hem overal uit. Nadien stapten we met Huize Ter Walle in een nieuw, veelbelovend project: transsectorale communicatie met BelRAI, samen met lokale thuiszorgdiensten en ziekenhuizen. Als een cliënt aankwam hadden we zijn BelRAI-data uit de thuiszorg en het ziekenhuis de onze.' Van uitvoerende naar meedenkende zorg De federale BelRAI-app bleef een struikelblok: 'Pyxicare bleek veel gebruiksvriendelijker, dus stapten we over. De zesde staatshervorming bracht alles in een stroomversnelling. Oud-minister van Volksgezondheid Vandeurzen wou eind 2017 een consortium met Zorgnet-Icuro, VVSG en Vlozo. Met de bedoeling BelRAI in alle WZC's te implementeren. Enerzijds als screeningsinstrument en om data bij te houden, anderzijds als hefboom voor de zorgfinanciering.' Dat laatste blijft een gevoelige kwestie: 'BeLRAI Screener wordt straks het toegangsinstrument voor de Vlaamse sociale bescherming. Dat wordt een heuse herverdeling van de middelen, zeker bij WZC's die vooral prestatiegebonden, fysieke zorg leveren. Zoals wassen, kleden en voeden. Maar psychisch kwetsbare cliënten die zich kunnen wassen maar dat om die reden niet doen, hebben ook recht op hulp. Helaas krijgen woonzorgcentra daar geen geld voor.'


Politieke én sectoriële moed Dat verandert binnenkort: 'BelRAI staat meermaals in het regeerakkoord, dat was ooit anders. Ook in het veld zijn de geesten gerijpt: we zijn enorm verrast door de respons op onze oproep voor het BelRAI LTCF-pilootproject. Liefst 159 kandidaturen voor 45 deelnemers! Nochtans is het engagement niet min: 2 medewerkers per voorziening moeten deels gedetacheerd worden. Om de opleiding te volgen, maar ook om zelf op te leiden. Bovendien draagt elke voorziening de kost van hardware & software. Of beter droeg, want minister Beke maakte extra budget vrij voor de software.' De 159 kandidaten kregen intussen een vragenlijst: 'Zodat we een representatieve eindselectie krijgen, met aandacht voor kleinere voorzieningen en criteria als zorgzwaarte. Bedoeling is 3.500 BelRAI-cliëntdossiers te laten onderzoeken door LUCAS, het centrum voor zorgonderzoek. Die dossiers zullen ook representatiever zijn, want in vroegere pilootprojecten werden de BelRAI-screenings te veel tussendoor gedaan. Zonder het systeem echt in de zorgvisie mee te nemen.' Prepiloten, piloten en de anderen Alles begint bij een goede voorbereiding: 'We starten alvast een prepilootproject met 6 woonzorgcentra: 3 BelRAI-anciens waaronder Huize Ter Walle en 3 zonder BelRAIervaring. Zodat we het systeem en de vorming nog eens kritisch evalueren en eventueel bijsturen. Heel handig voor de andere deelnemers vanaf april & oktober. Elk traject beslaat 14 maanden, tijd om de hele populatie te RAIen. 4 collega's gaan de deelnemers begeleiden: door de coördinatoren ter plaatse te coachen, door het traject op te volgen...' Uit het hele project worden verschillende lessen getrokken: 'Zoals de opleidingen voor de overige 800 woonzorgcentra tegen 2023. En op vlak van zorgfinanciering en -kwaliteit, dankzij het LUCAS-onderzoek. Wat zal er gebeuren met de personeelsnorm? Hoe zit het met de koppeling naar het bewonersdossier? En wat met de zorgzwaartemeting? Ik voel dat de overheid ook denkt aan andere BelRAI-output, zoals kwaliteitsindicatoren en benchmarking. We hebben nu amper data rond de volksgezondheid.' Waardevolle resultaten, nu en later Ludo ziet een mooie toekomst: 'We waren bij de pioniers, ik ben dankbaar dat we het nu eindelijk overal introduceren. Ik ben overtuigd dat de deelnemers de waarde van het instrument zullen inzien. We hebben een veel holistischer beeld van onze bewoners. De resultaten zijn er: een correctere zorgplanning, een efficiënter MDO en een betere, cliëntgerichte zorg. De beleidsmakers gaan er echt voor, ook de revalidatiecentra en geestelijke gezondheidszorg volgen. En men heeft een BelRAI-akkoord met de andere gewesten en gemeenschappen: de Duitstalige gemeenschap is er bijvoorbeeld al.' BelRAI/Pyxicare kan op termijn zelfs de zorgsector overstijgen: 'Op het interRAIwereldcongres in Leuven hoorde ik ongelooflijke anekdotes. Zoals het Finse RAIonderzoek rond brandveiligheid. Bleek dat een pak zorgbehoevende ouderen de dood vonden bij een banale huisbrand. Daarom creëerden de onderzoekers met de brandweer een systeem, gebaseerd op interRAI, dat selectieve brandpreventie subsidieert. Zodat alleen die bewoners werden gesubsidieerd voor preventieve maatregelen. En zodat de overheid niet alle ouderen moest subsidiëren.'


Dag beste lezers van ons maandelijks blaadje De winter loopt stilletjes aan ten einde. Daarom zijn wij volop bezig met het organiseren van enkele wandelnamiddagen voor onze bewoners zodat we met z’n allen kunnen genieten van de natuur die ontwaakt uit die lange winterslaap. De nieuwe blaadjes aan de bomen, het vers groen gras, het gezoem van lustige bijtjes, de bloemetjes die het landschap fris aankleden, het gezang van de vogeltjes… daar genieten we allemaal enorm van, toch? Hierbij willen wij een oproep doen aan familie, bezoekers, vrijwilligers, personeel… om aan deze activiteiten deel te nemen. Met uw hulp kunnen we de bewoners een aangename, rustgevende wandeling aanbieden! En voor wie nog twijfelt, na de wandeling trakteren we onszelf op een heerlijke koffie met pannenkoek! De uitstap gaat tweewekelijks door op maandagnamiddag, van 14u30 tot 15u30. Dit op volgende data: 06/04 – 20/04 – 04/05 – 18/05 – 08/06 – 22/06 – 06/07 – 20/07 – 03/08 – 17/08 – 31/08 – 14/09 – 28/09 Indien u zich geroepen voelt, gelieve onderstaand strookje in te vullen en dit af te geven aan één van onze genoemde animatoren of aan het secretariaat.

Alvast hartelijk bedankt voor uw engagement! Vriendelijke groet Carine, Mia, Kimberly, Selina, Dominique, Olivier & Stan

Naam: …………………………………………………………………………………… Opmerkingen: ……………………………………………………………………..


18 MAART : AUDIT PREZO Huize Ter Walle is sinds februari 2018 gecertificeerd door Prezo woonzorg. De voorziening draagt cliĂŤntgecentraliseerde en kwaliteitsvolle dienstverlening hoog in het vaandel. Maandelijks verschijnen 3 actiepunten waar wij elke dag naar streven. Op woensdag 18 maart worden we opnieuw aan de audit onderworpen om ons keurmerk te behouden.


Pastoraal Overlijdensberichten

Mevrouw

Henriette Bertheloot Weduwe van de heer Frans Van Coillie Geboren te Roeselare op 31/05/1927 Overleden op 5/02/2020 Henriette woonde bij ons in Cortryckpoorte.

Mevrouw

Simonne Luyttens Geboren te Menen op 17/03/1932 En overleden te Menen op 14/02/2020 Simonne woonde sinds 1992 bij ons.


In HUIZE TER WALLE dragen we ons steentje bij aan broederlijk delen onder de vorm van een SOBERMAAL op dinsdag 10 maart! Doen jullie allemaal mee?!


Delen doet goed. Ook met het Zuiden. Delen zit in ons. Wij mensen zijn geboren delers. Als je er eens goed over nadenkt, delen we veel meer dan we denken. We delen voorspoed en geluk, maar ook tegenslag en verlies. Delen is broodnodig in onze strijd voor een betere wereld waarin iedereen mee is. Ook vandaag ĂŠn in de toekomst. Dat wil Broederlijk Delen deze campagneperiode in de verf zetten. We zetten DELEN centraal.Hoe delen het antwoord is op de uitdagingen van vandaag. Van klimaatverandering over sociale ongelijkheid tot gebrek aan zingeving. Een betere wereld, zonder ongelijkheid, waarin iedereen mee is. Het start met delen en herverdelen. Deze veertigdagentijd gaan we delen en herverdelen, met diegenen die het nodig hebben. Samen brengen we verandering in het leven van talloze mensen in het Zuiden. Ndeye, Alassane en Saratou uit Senegal, maman Bienvenue uit Congo en de gemeenschappen van Herman en Maria JosĂŠ uit Colombia zijn de mensen waarvoor we delen en herverdelen.

Delen als hefboom voor systeemverandering De wereldwijde obsessie met economische groei heeft ons aan de rand van een ecologische en sociale catastrofe gebracht. Klimaatverandering bedreigt ons allemaal en in het bijzonder mensen in het zuidelijk halfrond.Technologische oplossingen kunnen deels een antwoord bieden op de ecologische crisissen, maar zijn ruimschoots onvoldoende. Het is hoog tijd dat we werk maken van een samenleving van het genoeg en de focus van onze welvaart verleggen van groei naar verdeling.


WELKOM IN DE VEERTIGDAGENTIJD Vasten, 40 dagen tijd, 40 dagen Om te leren delen, met elkaar dichtbij en veraf, Om met bekenden en onbekenden dezelfde aarde te delen, Maar ook Tijd om te geloven dat God zelf een en al delen is. 40 dagen de tijd Om te leren Hoe we anders met de aarde kunnen omgaan, Wat we kunnen leren van elkaar,

40 dagen om God te delen.


Dementie


Animatie ‘t LINDEBOOMKE

Beste lezer Wat was Februari opnieuw een mooie maand! De liefde en geborgenheid in onze living zorgde ervoor dat deze koude maand toch net iets warmer aanvoelde. Graag vertel ik u hier een woordje meer over!

Verjaardag Lucien

Op 4 Februari verjaarde Lucien. De living werd omgetoverd tot een feestelijke ruimte en we mochten met z’n allen genieten van een lekker stukje taart. Zuster Yo nam de taak op zich om voor Lucien een verjaardagsliedje te zingen. Jouw verjaardagswens: “dat er nog vele jaren mogen volgen”. Proficiat met uw verjaardag, Lucien!

88ste


Crea-namiddag Samen met Marleen gingen de bewoners creatief aan het werk rond het thema Valentijn. De mooie werkjes kregen een plaats in onze living zodat iedereen deze kon bewonderen! Bedankt voor de leuke namiddag, Marleen!

Spelletjesnamiddagen Niet te missen: de spelletjesnamiddagen! Leuk om te zien hoe enthousiast en geconcentreerd iedereen deelneemt aan deze activiteiten.


Smullen maar We genoten eind Februari ook met z'n allen van een lekkere milkshake. Het geluid van klinkende glazen klonk doorheen onze living!


Zo, de lentekriebels mogen alvast opkomen, want maart staat alweer voor de deur! Ook in maart hebben we terug leuke activiteiten voorzien! We keren bijvoorbeeld terug naar de tijd van toen met een ‘throwback thursday’-activiteit. Op zondag 8 maart kunnen we met z’n allen kijken naar de carnavalstoet die aan ons huis passeert! Er staan ook 2 verjaardagen gepland, namelijk van Henri en François. Aan lekkernijen niet tekort, want we houden opnieuw een pannenkoekenbak. Daarnaast wordt er op 26 maart een lekker ontbijtbuffet voorzien en volgt er op 31 maart een lente-aperitiefje. Zo, dit was het zo’n beetje.

Tot de volgende keer! Veel liefs,

Selina


Animatie KOLLEBLOMME

Het kolleblomistje Over het wel en wee van de leefgroep Kolleblomme

Februari, de kortste maand op de kalender, kondigt gelukkig de nakende lente

en de terugkeer van langer licht aan. Tussen 29 februari en 31 maart lengen de dagen met bijna twee uur, joepie! Na al die stormweekends zou een mens toch echt wel uitkijken naar wat mooier weer! Maar let op, in onze contreien kan het nu ook nog vriezen ook al steken de eerste krokussen de kop op!

Wat bracht februari ons‌ We werden uitgenodigd voor de rollatordans in CDV. Superleuk!!!


We klonken op de verjaardag van Julia! Ze trakteerde ons met een heerlijke taart. Samen met Julia en haar familie hebben we genoten van dit feest!


we hadden eens een hoger-lagerspel op de kalender en je mag gerust

zijn, ze gokten, ze riepen en hielpen elkaar bij de keuze. Maar ja, de kaarten lieten zich niet altijd in de kaarten kijken!

Het recept van vroeger, de alombekende

petit

beurre

taart

maken, ja, dat doen jullie graag‌ en opeten nog liever!


Als uitschieter van de maand februari was toch wel ons fantastisch super gezellig valentijnsetentje in de Sterre! Nog eens een dikke merci aan Martine om dat zo vlotjes te organiseren! De foto’s spreken voor zich, top!


Wat een zalige en liefdevolle dag!


Op 17 februari was er eentje jarig bij ons. Thérèse werd op deze dag 87 jaar en zoals het hoort bij feestjes wordt er gebakken! De lekkere pannenkoekjes lieten zich niet koud worden en ja, het werd echt reuzegezellig! We hadden ook nog eens bezoek van de leerlingen de school De Vlam uit de Barakken. Één van de leerlingen was toevallig jarig, dus vierden we dubbel feest!


25 februari, vette dinsdag, mardi gras. Traditioneel voor Aswoensdag vieren we hier bij ons carnaval met heerlijke oliebollen! De sfeer, de gekke bekken, de hoedjes, het was super leuk!


Zo belanden we in de maand maart, alweer de derde maand van 2020. De tijd gaat snel, gebruik hem wel! En dat gaan we proberen te doen natuurlijk, we hebben terug een waaier aan activiteiten, grote, kleine, creatieve, gezellige‌ voor elk wat wils! Eens een gezellige muziekfilm afgewisseld met een crea-activiteit, werken met klei, soep maken, zingen, bakken, gezelschapsspelletjes, aperitiefuurtje voor de jarigen enzovoort. Op 17 maart organiseren we terug een namiddaguitstap. We gaan eens piepen naar de lente-etalages in het Shopping in Kuurne en dat het daar goed draait in Kuurne is zeker, want er komen zomaar nog eens 5 winkels bij. De K in Kortrijk stond erbij en keek ernaar‌ Zo, het ziet ernaar uit dat we weer een gezellige maand tegemoet gaan! Veel liefs Carine


Animatie AKKERWINDE

Lieve bewoners en familie

Februari telt dit jaar 29 dagen. Voor onze Gertrude betekent dit dat ze dit jaar ĂŠcht verjaart! De geschikte gelegenheid om de februarimaand af te sluiten en

Gertrude

haar droomwens waar te maken. Een feestje met haar familie,

muzikaal opgeluisterd door haar kinderen en kleinkinderen. We zijn deze maand gestart met

bloemschikken voor Valentijn . De bloemstukjes waarvan de

recipiĂŤnten zelf gemaakt waren in klei en gips fleurden onze living weer op.


De dagen worden weer langer. De stormen konden ons niet deren, we gooiden de beentjes los en zongen luidkeels mee tijdens onze

Thé dansant-

namiddag . “Oh!”, “Aja!”, “Ik herken dat ook nog!”, “Lang geleden!”, een lach en een traan. Voor herhaling vatbaar!

De weergoden waren ons evenwel goedgezind toen we op

Valentijn

naar

de Sterre gingen dineren. Topontvangst en topgerechtje van Martine! En we waren met velen!


Onze

Après-ski-raclette-avond

was eveneens een voltreffer. Zi-

roomtje en freule Troetie beleefden dolle avonturen in Tirol. Jode-la-ie-tie! En dan het feest van het jaar:

CARNAVAL !


Tja, ik denk dat de foto’s genoeg zullen zeggen, ambiance, vrolijke gezichten, leute‌ daar doe ik het voor!

Tot volgende maand! Mia


Animatie LEIEMEERS

Op Leiemeers heeft Max zijn meerwaarde aan onze voorziening prachtig in de verf gezet. Myriam was jammer genoeg uitgegleden in de living. Gelukkig niets ernstigs, maar Myriam moest toch even van de val bekomen. Max zag alles

gebeuren en ging als een bezorgde, trouwe vriend bij Myriam liggen tot ze zich weer beter voelde. Wat een negatieve ervaring moest worden, heeft onze lieve hond omgebogen naar een ontroerend mooi tafereel. Myriam kwam er vanaf met een schrammetje en is nog verliefder dan voorheen op onze Max!


Animatie CORTRYCKPOORTE EN VESTINGHE

Beste lezer van ons favoriete blaadje Februari doet nog maar zijn deurtjes dicht en ja, daar zijn ze al, de eerste lentekriebels. De eerste voorjaarsbloesems zijn een feit, krokusjes, vogelgetjilp, deugddoende zonnestraaltjes, het frisse lentegroen… Ja, lieve lezer, het is toch dat beetje kleur in ons leven dat het verschil maakt, niet? Het goede moment dus voor een gloednieuwe kalender vol leuke lentefrisse

activiteiten. Eentje om heel vrolijk van te worden; geniet er van!

Terugblik februari Verjaardagsfeest Katrien Hoe zalig was dat! Zo een mooi dessertbuffet met alles erop en eraan! Een feestje op zich, heel veel kusjes en een dikke merci, Katrien! We wensen je nog héél veel mooie jaren!


Perenconfituur Het heeft super gesmaakt bij onze pannenkoeken!

Wellness


Pannenkoekenfeestje Maria Lichtmis Wat een zaligheid!

Creatief ateliertje voor Valentijn Maar zie eens hoe mooi onze taartjes, kadertjes, kaartjes... zijn! Schitterend goed gedaan!


Valentijnsontbijtbuffet Za-lig! Ons Marie-Anne schreef voor jullie een mooi verslag, wat waren we blij haar er terug bij te hebben!


Liefde is… samen ontbijten… Niets zo leuk als samen ontbijten…

Zo moet

Dominique er ook over gedacht hebben toen ze de bewoners van zt2, naar jaarlijkse traditie trouwens,

uitnodigde

voor

ontbijt

een

in

Valentijnssfeer. Ontbijten

in

rozerood

een

restaurantje,

hoe romantisch is dat... Op de Vestinghe waren de tafeltjes mooi gedekt

met

een

tafelkleedje

leuk en

dito

servetje, mét het beste servies

én

in

het

midden van de tafel een door

de

bewoners

zelfgemaakt

en

leuk

versierd Valentijnstaartje. Op de achtergrond een rustig muziekje; een ode aan de

liefde…

gezellig, uitnodigend…

Heel heel


Een

groepje

enthousiaste

vrijwilligers was voor dag en dauw opgestaan om Dominique te helpen er een onvergetelijk moment van te maken voor de bewoners. De handen werden uit de mouwen gestoken en met vereende krachten werd alles in gereedheid gebracht om de bewoners te ontvangen. Een lange tafel werd vol gezet met

lekkere

pistoletjes, een

koffiekoeken, rozijnenbrood,

ongesneden

boeren-

brood waar je zelf dikke sneden vanaf kon snijden zoals in de ‘oude tijd’, zoet en hartig beleg, een mooie étagère met vers fruit, fruitsap, yoghurtjes, die

voor de gele-

genheid niet in een plastieken potje, maar in een mooi glas én versierd met overheerlijke besjes werden gepresenteerd…. En last but not least, het standje, waar heerlijke eitjes met spek werden gebakken. Jammie…


Het duurde dan ook niet lang voor de eerste bewoners afkwamen op de

geur van lekkere koffie en krokant gebakken spek met eitjes. Iedereen kreeg een mooie plaats aan tafel en werd door de vrijwilligers begeleid naar het buffet om zelf hun keuze te maken. Het deed deugd aan ons hartje om te zien hoe ze genoten en smulden van al dat lekkers… alles met liefde gemaakt…dat smaakte… Een speciale plaats werd voorzien voor de koppeltjes van de afdeling. Uiteraard: in februari regeert koning liefde. Ze zaten gezellig tête a tête

aan een tweepersoonstafeltje met zicht op de mooie tuin van HTW en genoten van hun ontbijt. Jozef, die in zijn beroepsleven bakker was, kon nu ook eens genieten van een lekker pistoletje, samen met zijn vrouwke Rose Anne. Schoon toch de liefde…


De collega’s uit de schoonmaak en uit de zorg, die er eens te meer in slaagden om iedereen op tijd aan tafel te krijgen, kwamen ook een ‘graantje’ meepikken. Een lekker intermezzo in een drukke voormiddag. Wij sloten het Valentijns restaurantje af met een voldaan gevoel. Het zien van al die blije gezichten en het zien genieten van de bewoners maakten van deze activiteit een TOP-activiteit én het vroege opstaan meer dan waard. Of er die middag nog veel werd gegeten, dat vraag ik mij af…

Graag tot een volgende keer!

Lieve groeten. M-Anne V.


Valentijnsbingo Altijd leuk, zeker als ze winnen! En ook onze lieve Max kwam op bezoek!


Volksspelen met bezoek van de leerlingen van de Vlam En ze vonden het amusant!

Koffienamiddag met appeltaart op grootmoeders wijze Altijd leuk nostalgie! We hebben gezongen uit volle borst


20 februari, een namiddag uit de duizend Onze lieve vrijwilligers hebben voor onze Grootmoederszangnamiddag taarten gebakken, een mooi buffet, een streling voor oog en oooooo zoooooo lekker! Dank u wel, lieve mensen voor wat jullie alle dagen voor ons doen! Jullie stralen liefde uit, een onbetaalbare schat van goedheid. De koffietafel werd prachtig versierd, geen enkel theehuis kan dit evenaren zo mooi, de bediening, een vriendelijk woord voor iedereen, heerlijke koffie met verwenbordje,

mmmm! De zangboekjes werden uitgehaald en uitgedeeld. Met z’n allen hebben we onder leiding van onze knappe dirigent Eddy een concert gegeven van jewelste! Mooie liedjes uit onze jeugd en ja, we hebben genoten! Een namiddag om niet te vergeten! Dank u wel lieve vrijwilligers voor alles!

Groetjes

Odette Clou


Voila, en met het mooie, maar vooral leuke vooruitzicht op ons jaarlijks car-

navalsfeest sluit ik graag met heel veel liefde mijn woordje af met dit woordje van dank. Ja, lieve mensen, de eerste week van maart staat ook bij ons helemaal in teken van onze lieve vrijwilligers! Dus bij deze willen wij: alle bewoners, collega’s en natuurlijk ook ikzelf heel speciaal voor de

week van de vrijwilliger, al onze vrijwilligers bedanken

voor alles wat ze voor ons betekenen! De vele helpende handen, jullie aanstekelijk enthousiasme, jullie warm hart voor onze bewoners, maar vooral de vriendschap!

Jullie hartverwarmende vriendschap is voor ons allen

de kers op de taart! Dank u wel! Ze

doen

prachtig

werk en zijn altijd even vriendelijk!

Denise D. Kan niet beter!

Alain

Ze staan altijd voor ons klaar, Excellent!

Rita

wat zou Dominique doen zonder jullie?!

Johnny Héél goed en héél braaf!

Denise

Chance dat jullie er zijn! Wat doen jullie mooie dingen voor ons!

Marie-Thérèse

Merci voor de mooie kaartmomenten!

André


Blij dat ze er zijn!

Simonne

Toffe bende!

Georgette

Prachtige mensen die hun vrije tijd geven om ons een mooie

Echt heel lieve mensen!

oude dag te bezor-

Suzanne en Nelly

gen!

Altijd

even

vriendelijk en be-

Altijd extra fijn als zij er zijn!

hulpzaam, nooit iets

Jacqueline

te

veel

gevraagd,

dank u wel! Duim omhoog! Jammer dat Rudolf er niet meer bij is!

Odette C.

Denise H.

Dikke duim!

Plezante kaart-

Oh, ze doen zo hun

bende!!

beste! En hupla, daar

Odette V.

zijn de traantjes weer

voor niks!

Willy

;)

Yvette Altijd hun beste

En dat allemaal gratis en

100 op 100, al jullie punten!

Rose Anne

beentje voor!

Antoine

Dikke, dikke duim voor die gasten! Vriendelijk, altijd klaar om te helpen, ze hebben Êcht overal oog voor! Ze zijn er altijd als we ze nodig hebben, ook als Domnique op vakantie is‌ jullie zijn goud waard!

Walter


Ik wens jullie allen een heel fijne maand toe!

En zoals jullie weten‌ Iedereen altijd van harte welkom! Liefs, Dominique x


Assistentiewoningen februari

De maand is terug voorbij gevlogen. Logisch natuurlijk, met al die wind die we al te verduren kregen. Op 18 februari kwam Walter Desmet spreken over ’de tijd van toen’.


Voor maart staat er terug een gezelschapsspelnamiddag op de agenda. Dit zal doorgaan op dinsdag 19 maart om 14u30 op het derde verdiep van de Rotonde. Op dinsdag 31 maart vieren we terug onze jarigen van de maand februari en maart. Het belooft terug een gezellige namiddag te worden. Tot dan!

Gelukkige verjaardag 3 maart: RĂŠgis Grymonprez De Rotonde

Nicole en Lise


Centrum voor dagverzorging Uitstap de sterre

De uitstap was fantastisch, zoals je ziet hing de liefde in de lucht. We kijken alvast uit naar volgend jaar! Dikke merci!


Mijn reis naar Zuid Afrika


Uitstap violetta s met t parkhuis


carnaval Marcella en Antoon

Diana en AndrĂŠ


Bezoeker IN DE KIJKER

Dag Nelly! Hoe gaat het met jou?

Goed. Ik mag niet klagen. Mijn gezondheid is goed en mijn moraal ook. Heb je al serieuze gezondheidsproblemen gehad? Ja, ik heb al meerdere operaties gehad, o.a. aan mijn rug en mijn knieën. Daarvoor krijg ik momenteel nog steeds kiné. Het zijn dingen die je altijd wel wat blijft voelen en die blijvende zorg, aandacht en inspanningen vragen. Toch blijf ik optimistisch. Ik heb met bepaalde ongemakken leren leven en ik trek me op aan leuke de leuke dingen in het leven. Hoeveel keer kom je in de week naar het dagcentrum? Vroeger kwam ik dinsdag en vrijdag. Nu enkel nog op dinsdag, maar moest ik kunnen zou ik wel meer dagen willen komen.

Waarom kom je zo graag naar het dagcentrum? Ik kom graag naar het dagcentrum, omdat het voor mij een wekelijks verzetje is. Ik weet dat ik er mensen ontmoet waar ik een babbeltje mee kan doen en ik hou ook enorm van de aangeboden activiteiten.

Zijn er specifieke activiteiten waar je het liefst aan meedoet? Ik ga heel graag mee op uitstap. Vorige maand heb ik bijvoorbeeld genoten van de maaltijd in de Skipiste in Komen. De reportage van Charlot over haar reis naar Zuid Afrika vond ik ook heel interessant. En ik heb ook enorm genoten toen ik mee mocht gaan zwemmen in ‘t Badhuis in Menen. Ik kom eigenlijk de dinsdag omdat ik graag naar de computerles ga. Door Louis heb ik al veel bijgeleerd over het werken met de computer. En ik kan ook genieten van een deugddoende wellness in ‘t vermaak. Zo kregen mijn nagels een nieuw kleurtje. Kortom, ik geniet van de aangeboden activiteiten en een goeie babbel met medebezoekers! Heel erg bedankt voor je tijd en moeite Nelly!


Uitnodiging mantelzorgnamiddag 30 januari 2020 Beste familieleden en/of mantelzorgers, Onder het motto ‘Verzorgen doen we samen’, organiseren de centra voor dagverzorging ‘t Vermaak en ‘t Parkhuis een ontmoetingsgroep voor familieleden en mantelzorgers. In deze ontmoetingsgroep bieden we de mogelijkheid om gedachten en ervaringen te delen en kennis te verwerven. In deze contactmomenten staat het ontmoeten van elkaar en het verhaal van familie en/of mantelzorger centraal.

In het kader van deze ontmoetingsgroep nodigt het team van de centra voor dagverzorging u uit op dinsdag 10 maart voor een familiefeest met uitleg rond onze workshops. We verwachten u vanaf 14u30 om gezellig samen een stuk taart te eten en een kop koffie te drinken.

Indien u wenst te komen, gelieve uw aanwezigheid en het aantal personen door te geven via het invulstrookje aan een medewerker van het CDV of per mail (dvc@htw.be) voor 3 maart. Warme groet, Team CDV 056/52 17 41 &- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De heer / mevrouw …………………………………. (familie van ……………………...) zal aanwezig zijn op de familie-

feest van dinsdag 10 maart 2020 van 14u 30 met ……... personen.


wellness


Jarige bezoekers ‘t VERMAAK:

Régis Grimonprez

3 maart

73 jaar

Liliane Vandaele

5 maart

83 jaar

Roger Vandenberghe

9 maart

81 jaar

José Verplaetse

10 maart

78 jaar

Nelly Viaene

10 maart

85 jaar

Bernard Vanassche

12 maart

64 jaar

Ronald Carrein

15 maart

72 jaar

Daniël Windels

6 maart

93 jaar

Denise Vanhoutte

11 maart

90 jaar

’t PARKHUIS:

We wensen hen een gelukkige verjaardag! Nieuwe bezoekers ‘t VERMAAK:

Laridon Denise Esprit Esther Vanassche Bernard Motte Maria Knockaert Anny

Fijn dat jullie er zijn!


Personeel en vrijwilligers Jarige vrijwilligers

Jarige personeelsleden

07/03 CĂŠcile Bonnet

02/03 Nathalie Deleu

12/03 Willy Vervenne

06/03 Marian Cloet Zorgkundige

20/03 Sonia Pottillius

11/03 Yves Sanders Diensthoofd administratie en facility

20/03 Eddy Soetaert

20/03 Laetitia Longeon OAO Zorgkundige

23/03 Roos Vandewaelle

27/03 Evelien Vanhuyse

25/03 Jozef Vercaemst

30/03 Martine Vandendriessche Brugpensioen

Verpleegkundige ZT1 ZT1

ZT1

Zorgkundige ZT2

Administratief Medewerkster

31/03 Ludo Vanderaspoilden Adviseur van de algemeen directeur

01/04 Eva Claerhout

Verpleegkundige ZT1

03/04 Katrien Lozie Palliatief verantwoordelijke 03/04 Debbie Janssens Algemeen directeur

Welkom‌ Op 6 februari verwelkomden we

Kitana Wybon

leiding zorgkundige op zorgteam 1.

als alternerende op-


ACTIVITEITENKALENDER ’T LINDEBOOMKE MAART


ACTIVITEITENKALENDER ’T LINDEBOOMKE MAART


ACTIVITEITENKALENDER KOLLEBLOMME MAART


ACTIVITEITENKALENDER KOLLEBLOMME MAART


ACTIVITEITENKALENDER AKKERWINDE MAART


ACTIVITEITENKALENDER AKKERWINDE MAART


ACTIVITEITENKALENDER LEIEMEERS MAART


ACTIVITEITENKALENDER LEIEMEERS MAART


ACTIVITEITENKALENDER VESTINGHE EN CORTRYCKPOORTE MAART


ACTIVITEITENKALENDER VESTINGHE EN CORTRYCKPOORTE MAART


Menu Huize Ter Walle Heeft het eens niet zo gesmaakt of geef je juist graag een complimentje aan de chef? Vertel het ons en vul het vakje opmerkingen in en geef dit blad af aan de administratie. (of in vakje administratie aan de balie)

DAG Maandag 02-03-2020

Ontbijt Luikse siroop

Middagmaal Kalkoenborst met appelmoes, kroketten en demi glacesaus

Avondmaal Ardeense paté

Rijstdessert en koek

Dinsdag 03-03-2020

Confituur

Varkenswangetjes met appelcompote en gekookte aardappelen

Kalkoenworst

Vanille pudding en koek Woensdag 04-03-2020

Choco

Kippensneeuwbal met prei in de room, gekookte aardappelen en demi glace saus

Kalfskop

Fruitcocktail en koek Donderdag 05-03-2020

Biefstuk/beenhesp met een Speculoospasta gemengd slaatje, frieten en duivel saus

Salami

Plattekaas met fruit en koek Vrijdag 06-03-2020

Honing /confituur

Zeewolffilet met ratatouille, spirelli en dugleresaus

Krabsalade

Appel gestoofd en koek Zaterdag 07-03-2020

Peperkoek

Crepinette met spinazie in de room, gekookte aardappelen en braadjus Belegen kaas Rijstdessert en koek

Zondag 08-03-2020

Croissant

Varkenshaasje met pastinaak, aardappelbolletjes en grand veneursaus

Gerookte ham/hesp

Fruityoghurt en koek Maandag 09-03-2020

Honing /confituur

Gehaktboordje met rode kool met appeltjes, gekookte aardappelen en Kalkoenham ajuinsaus Vanillepudding en koek

Dinsdag 10-03-2020

Speculoos

Hamrolletjes met prei, gekookte aardappelen en kaassaus

Brigandworst

Plattekaas met fruit en koek Woensdag 11-03-2020

Choco

Spaghetti Bolognaise, gruyère

Donderdag 12-03-2020

Confituur

Stoofvlees op z’n Vlaams, gemengde Vleeskroket salade, frieten en mayonaise

Sinaasappel en koek

Garnaalkroket

Ananas en koek

Vrijdag 13-03-2020

Smeerkaas

Kabeljauwcrumble met andijvie in de room, gekookte aardappelen en mediterrane saus

Gerookte zalmfilet

ijsje en koek Zaterdag 14-03-2020

Luikse siroop

Kalfsgebraad met gestoofde wortelen, gekookte aardappelen en Gouda jong champignonsaus Banaan en koek

Opmerkingen


DAG Zondag 15-03-2020

Ontbijt Suiker brood

Middagmaal Haantje in rode wijn met peer op sap, kroketten en rode wijnsaus Yoghurt natuur en koek

Maandag 16-03-2020

Avondmaal 2/3 jagersworst 1/3 gerookte worst

Speculaaspasta Blinde vink met prinsessenboontjes, gekookte aardappelen en ajuinsaus Bereid gehakt Appel gestoofd en koek

Dinsdag 17-03-2020

Confituur

Smulhammetje met hutsepot en bruine saus

Parijse worst

chocoladepudding en koek Woensdag 18-03-2020

Choco

Chipolatta met ratatouillegroenten, Bloedworst + gebakken rijst en pikante saus Pana cotta en koek

Donderdag 1903-2020

Honing /confituur

aardappelen

Gemarineerde kalkoenbrochette met komkommer en Ardeense pastei tomatensalade, frieten en milanaise caramel flan en koek

Vrijdag 20-03-2020

Peperkoek

Zalm met broccolimix, krielaardappelen en Hollandse saus

Rolmops

Fruityoghurt en koek Zaterdag 21-03-2020

Smeerkaas

Gebraiseerde beenhesp met warme perzik, gekookte aardappelen en Kruidenham demi glace platte kaas en koek

Zondag 22-03-2020

Chocoladekoek

Opgevulde kippenbout met schorseneren in kaassaus, dennenaardappelen en pepersaus

Camembert

Mandarijn en gebak Maandag 23-03-2020

Biefstuk/beenhesp met gestoofde Speculoospasta erwten, peterselie aardappelen en vleesjus

Fijnkost

Rijstdessert en koek Dinsdag 24-03-2020

Confituur

Tjap tjoj van kip met nasi goreng en oriĂŤntaalse saus Sinaasappel en koek

Woensdag 25-03-2020

Smeerkaas

Witloofbroodje met gestoofd witloof, gebakken aardappelen en jagersaus

Paardenlookwor st

Omelet met spek

fruityoghurt en koek Donderdag 2603-2020

Luikse siroop

Vol au vent met gemende sla en frieten

Kippensalade

appel gestoofd en koek Vrijdag 27-03-2020

Honing/ Confituur

Kabeljauwfilet met spinazie, bieslookaardappelen en mosterdsaus

Kasselrib

banaan en koek Zaterdag 28-03-2020

Smeerkaas

Witte pens met appelmoes, aardappelen en demi-glacesaus

Hesp

Danette karamel en koek Zondag 29-03-2020

Choco

Eendenbout met groene asperges in witte saus, aardappelbolletjes en Brie sinaasappelsaus Platte kaas met fruit en koek

Maandag 30-03-2020

Peperkoek

Boerenworst met fijne andijvie in room, gekookte aardappelen en bruine saus

Provençaals vleesbrood

Fruityoghurt en koek Dinsdag 31-03-2020

Bolognaiserolletjes met puree en Speculoospasta kaassaus Mousse liegeoise en koek

Rosbief

Opmerkingen


Profile for htw98

HTW A Propos maart 2020  

HTW A Propos maart 2020  

Profile for htw98
Advertisement