A Propos juni 2022

Page 1

A PROPOS /Juni/ 2022


Juni Elke dag schijnt urenlang de zon door de gesteelde bloemen heen. Hun rood geeft een oranje gloed, alleen tegen de avond valt het licht zo schuin Dat zij er moe van zien, en al wat bruin.

Wakker te worden met het bloedwarm licht Van de zon in bed en over mijn gezicht, Vogels gillen door de open ramen, Veel te geestig, veel te vroeg, We mogen nog een uur zo samen.

De langste dag. En nog niet lang genoeg.

De nacht waait over en zal daar Waar het regent ook wel vallen, Maar hier blijft het licht. Een slaperig kindje gooit Haar nachtbrood naar de spreeuwen. God, laat mij nooit Zo dood zijn als het sneeuwen Van nog zo kort geleden.


Coronanieuws Basismaatregelen De basismaatregelen moeten steeds worden nageleefd door zowel bewoners, medewerkers, vrijwilligers, bezoekers en externe dienstverleners zolang de huidige pandemie niet beëindigd wordt beschouwd door de bevoegde autoriteiten. Het geheel van volgende basismaatregelen moet een buffer vormen tegen verdere verspreiding van het virus en bijdragen tot het voorkomen van uitbraken: -

een goede handhygiëne;

-

een goede ventilatie en verluchting van alle bewonerskamers, leefruimten, gemeenschappelijke ruimten,...

-

een goed onderhoud, reiniging en desinfectie van de lokalen, materialen en high touch oppervlakten;

-

transparante en duidelijke communicatie over het beleid in de voorziening naar alle belanghebbenden (bewoners, medewerkers, bezoekers/families, externe dienstverleners,...)

-

alertheid voor symptomen van COVID-19 en het zo snel mogelijk nemen van de nodige maatregelen.

Bovenop de vaccinaties is het de combinatie van correct uitgevoerde preventie- en hygiënemaatregelen die ons (kunnen) beschermen tegen besmettingen.

Specifieke maatregelen in functie van de epidemiologische situatie Mondneusmaskers Sinds maandag 23 mei 2022 is het niet meer algemeen verplicht om een chirurgisch mondneusmasker te dragen in de Vlaamse woonzorgvoorzieningen. Het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers blijft evenwel sterk aanbevolen. Met de gewijzigde Kaderrichtlijn worden de volgende richtlijnen meegegeven: - het dragen van een (chirurgisch) mondneusmasker door medewerkers en bezoekers is niet langer algemeen verplicht, maar blijft sterk aanbevolen; - medewerkers die een mondneusmasker willen dragen, krijgen daartoe steeds de mogelijkheid; - bewoners die wensen dat medewerkers en/of bezoekers een mondneusmasker dragen tijdens de (zorg)contacten, kunnen dat vragen. Deze vraag wordt genoteerd in het woonzorgleefplan én gerespecteerd; In volgende situaties blijft het dragen van een chirurgisch mondneusmasker evenwel steeds verplicht: - bij intensieve en directe zorgcontacten. Wij beschouwen hierbij minimaal het toedienen van de ochtendzorg, zijnde vanaf de start van de ochtenddienst tot het overdrachtsmoment én in geval van intensieve maaltijdbegeleiding. Gezien dit contacten zijn van min. 15 minuten waarbij de afstand niet kan bewaard worden.


Het mondneusmasker wordt zonder onderbreking correct gedragen. Het is bijvoorbeeld niet toegelaten het mondneusmasker onder de kin te dragen tussen twee verzorgingen in; - bij zorgmedewerkers zonder klachten na een nauw contact met een bevestigde COVID-19 persoon: tijdens het werk gedurende tenminste 7 dagen na de blootstelling; - bij medewerkers met respiratoire klachten, zolang de klachten aanwezig zijn; - als er sprake is van een COVID-19 besmetting bij één of meerdere bewoners en/of medewerkers; - bij de zorg aan (mogelijke) COVID-19 positieve bewoners en bij aerosol-genererende handelingen blijft het dragen van een FFP2-mondneusmasker verplicht. Het Agentschap zorg en gezondheid benadrukt dat, ondanks de wijzigingen over het dragen van een mondneusmasker, de andere richtlijnen opgenomen in de Kaderrichtlijn onverminderd van kracht blijven.

Ventileren en verluchten Ventileren en verluchten geldt als één van de algemene hygiënische voorzorgsmaatregelen. Zeker bij activiteiten binnenshuis waaraan bewoners en/of medewerkers samen met families, bezoekers, én deelnemen, is ventileren en verluchten een belangrijk element.

Bezoekregeling Bewoners, familie, de voorziening en de samenleving wensen een bezoekregeling die én warm-menselijk én veilig verloopt. Dat creëert onvermijdelijk een spanningsveld. De uitdaging is te komen tot een bezoekregeling waar de bewoner(s) en de familie zich goed/gelukkig bij voelen, die haalbaar is voor de medewerkers en waarbij de gezondheid en de veiligheid van iedereen wordt gerespecteerd. Er zijn zowel in de bezoekregeling binnenshuis als in de buitenlucht geen beperkingen noch qua tijdsduur noch qua dagen van de week. Concreet gelden volgende maatregelen: -

Het maximaal aantal bezoekers per kamer wordt niet gelimiteerd, maar het blijft sterk aanbevolen om met maximaal 2 bezoekers op éénzelfde tijdstip op de bewonerskamer te vertoeven.

-

Huisdieren zijn toegelaten;

Bezoekers worden niet toegelaten in de living op de afdeling. Bezoekers met één van de hoofdsymptomen van een COVID-19 infectie (hoest, kortademigheid, geur- of smaakverlies) of twee van de volgende symptomen (keelpijn, koorts, neusverkoudheid, vermoeidheid, misselijkheid, diarree, verwardheid), kunnen niet op bezoek komen. Ook bij positieve bewoners wordt het bezoekrecht gegarandeerd, mits het dragen van de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Deze PBM worden ter beschikking gesteld door WZC Huize Ter Walle.

Isolatie - testing - quarantaine - contacttracing Aanpak symptomatische bewoners -

Steeds PCR-test of Ag-sneltest

-

In afwachting van het testresultaat: contactdruppelisolatie (CDI)

-

Test positief: 

7 dagen CDI vanaf symptomen


-

Vanaf dag 7 sneltest mogelijk: o

Sneltest positief: sneltest dagelijks herhalen t.e.m. dag 10

o

Sneltest negatief: stop isolatie - tenzij indicatie door CRA/behandelende arts (bijv. vermoeden vals negatief of andere besmettelijke aandoening)

Test negatief: stop isolatie - tenzij indicatie door CRA/behandelende arts (bijv. vermoeden vals negatief of andere besmettelijke aandoening).

Aanpak symptomatisch personeel -

Symptomatisch = thuisblijven

-

Steeds PCR of Ag-sneltest

-

De algemene regel van 7 dagen isolatie + 3 dagen voorzichtige periode (incl. dragen van FFP2-masker) geldt ook voor een bevestigd geval van COVID-19 bij zorgpersoneel.

Contacttracing - testing - quarantaine bij hoogrisicocontant -

Sneltest op dag 1 en dag 3;

-

Medewerkers kunnen blijven werken en dragen het FFP2-masker;

-

Bewoners gaan in kamerisolatie (= quarantaine) t.e.m. dag 3. Tenzij indicatie door CRA/behandelende arts (bijv. dementie) waarbij kamerisolatie de kwaliteit van leven teveel in het gedrang brengt.

Opnamebeleid -

Screening met PCR vóór opname in WZC Huize Ter Walle.

Activiteiten – fitness - kapsalon Overkoepelende activiteiten kunnen weer doorgaan. Bij activiteiten binnenshuis is ventilatie en verluchting alsook het regelmatig ontsmetten van materialen, toestellen en meubilair heel belangrijk.

HTW-Bistro 

De HTW-bistro wordt dagelijks gerund door vrijwilligers van 14u30 tot 18u30

Mondmasker is niet langer verplicht voor de bezoekers en uitbaters van de bistro

Contact Bij vragen, opmerkingen en/of suggesties, aarzel niet om ons te contacteren. Bedankt voor het vertrouwen,

Debbie Janssens Algemeen directeur

Mieke Huyghe Stafmedewerker zorg en kwaliteit


Bewonersnieuws Gelukkige verjaardag! 05/06

Suzanna Vanhuyse

88jaar

09/06

René Vandriessche

85jaar

11/06

Frank Naessens

58jaar

17/06

Roza Desmet

91jaar

20/06

Hilda Niess

91jaar

24/06

Monica Lauwers

88jaar

26/06

Henriette Ollevier

92jaar

26/06

Johny Schouteten

66jaar

29/06

Valère Vuylsteke

86jaar

30/06

André Bruggeman

95jaar


Bewonersraad Wie?

Mieke

Emma

Lise

Stafmedewerker zorg en kwaliteit (bureau gelijkvloers naast de ingang)

Psychologe en stafmedewerker (bureau op ZT1)

Sociaal assistente (bureau zorghotel—tweede verdiep)

Verloop Op woensdagnamiddag vindt er op één van de afdelingen een bewonersraad plaats. De frequentie per leefgroep is 1 keer om de twee maanden. Een bewonersraad kan in groep, maar de nadruk wordt vooral gelegd op 1-op-1-gesprekken. We willen minimaal elke bewoner één keer per kwartaal bereikt hebben. Belangrijke mededelingen komen aan bod en wij zoeken een manier om met jullie raad aan de slag te gaan!

Voorbije thema’s Nieuwe relaxzetel Op donderdag 24 maart werden er nieuwe relaxzetels geleverd bij bewoners die dit wensen. Algemeen is men erg tevreden: mooie kleur, mooi design, goed comfort, de batterijen gaan lang mee en de bediening is gebruiksvriendelijk. Sommige bewoners blijven in hun relaxzetel om naar activiteiten te gaan en hoeven dus niet meer in een rolwagen te zitten. Minpuntjes: voor één bewoner zou de voetensteun wat verder moeten komen en voor iemand anders zit de stoel iets te stevig.

Overkoepelende activiteiten Veel bewoners zijn heel enthousiast over het groot aanbod aan activiteiten. Alleen ontbreekt het soms aan een duidelijk overzicht.


Studie mondzorg Bel-RAI Bewoners worden geïnformeerd over onze deelname aan een wetenschappelijk onderzoek over mondhygiëne. Via deze studie worden we als voorziening geholpen om de mond van de bewoners gezonder te houden. Een tandarts komt ongeveer elk halfjaar even kijken naar de tanden, tandvlees, tong en uitneembaar gebit van de bewoners. Op die manier kunnen eventuele problemen in de mond sneller opgemerkt worden. Momenteel werd er nog geen tandarts aan ons toegewezen.

Psychofarmacabeleid Binnen onze voorziening nemen we deel aan het Psychofarmacaproject “Samen op weg naar minder”. De meeste bewoners geven aan dat het voor hen niet nodig is om een algemene uitleg rond psychofarmaca te krijgen. Individueel de medicatie overlopen, wordt wel als wenselijk beschouwd. Sommige bewoners geven aan niet te weten welke medicatie ze nemen. We vragen aan de zorgmedewerkers om bij deze bewoners telkens de medicatie te benoemen.

Covid-19 Algemeen verlangen de bewoners naar het uitblijven van de maatregelen in kader van Covid-19. Men mist vooral de gelaatsuitdrukkingen van de medewerkers en het blijft ook nefast voor de verstaanbaarheid. Als we het aan de bewoners vragen, mag iedereen zijn mondmasker uitdoen.

Overlijdens Helaas werden we de afgelopen maanden niet gespaard van afscheid. Vooral op Vesthinge en Cortryckpoorte voelden we duidelijk verdriet om de verliezen te plaatsen.

Compliment! Op Kolleblomme kwamen we terecht in een erg leuke activiteit waar bijna alle bewoners heel enthousiast deelnamen. Ann had een koffer bij vol materiaal uit de tijd van toen. Dat bracht fijne herinneringen en een erg gezellige namiddag. We willen ook graag Mano bedanken die met ons is mee gaan flyeren voor de kijkdag van de assistentiewoningen!


Planning Telkens op woensdag tussen 14u en 16u 25 mei: Akkerwinde 1 juni: Vestinghe 22 juni: Cortryckpoorte 29 juni: ‘t Lindeboomke

Bij vragen, problemen of suggesties, wacht niet tot de volgende bewonersraad! Altijd welkom!


Pastoraal Overlijdensberichten De heer

Ralph Gilles Weduwnaar van mevrouw Monique Lefevre

Geboren te Wervik op 05/12/1940 Overleden te Menen op 03/05/2022 De heer

Wilfried Billiet Echtgenoot van Annemie Camelbeke Schoonvader van Nathalie Verlinde kiné ZT2 Geboren te Menen 16/10/1936 Overleden te Menen op 04/05/2022

Eucharistieviering

Elke zondagochtend om 10uur op tv: 05/06:

VRT/één

12/06:

Kro/Npo

19/06:

Vrt/één

26/06:

Kro/Npo


Kalendernieuws

5 juni 2022 - Pinksteren 12 juni - Vaderdag 14 juni - Werelddag van de bloedgever 15 juni - Internationale dag tegen ouderenmishandeling 23 juni - Dag van de mantelzorger

Wandelnamiddag Overkoepelende activiteitenMoederdagsfeest Overkoepelende activiteit


HTW zomermarkt Overkoepelende activiteit

Animatie

‘t LINDEBOOMKE

Dag beste lezer, Nu komt het toch echt wel dichtbij hé, die mooie zomer! De periode van de gezellige marktjes, de zonnige wandelingen, de korte nachtjes maar o zo’n lange avonden, de stranduitstappen, … noem maar op! Ook Huize Ter Walle is volop in zomersferen. Eind mei kregen we al een leuk voorsmaakje! Toen kwamen verschillende marktkramers bij ons langs en konden we kennismaken met verschillende ambachten en brocanterie. Heel gezellig, al zeg ik het zelf. Daarnaast worden er vele wandelnamiddagen georganiseerd die bewoners de kans geven om nog eens door de straatjes van Menen te wandelen en zo vele herinneringen op te doen. En zoals een bewoonster tegen mij zei: “c’est une promenade magnifique!”. Als dat niet veelbelovend is!! Ook in ’t Lindeboomke probeerden we in volle zomersfeer te komen. We genoten van een lekker crocque monsieurke op ons terras. We dronken een verfrissende mocktail. Er werd een kleinschalig kermisnamiddagje georganiseerd met de typische (nee, deze keer geen smoutebollen) aardbeien met chocolade! Blikwerpen en eendjes vissen mocht daar ook niet ontbreken! Als dat niet zomers is… In juni trekken we dit door, dan wordt onze jaarlijkse zee-uitstap georganiseerd. De bewoners krijgen de kans om een tweedaagse naar Middelkerke te beleven. Maar thuisblijvers van ‘t Lindeboomke, geen paniek! Jullie zullen tijdens die dagen ook verwend worden met een apero-namiddagje! En wanneer we allen terug herenigd zijn, trakteer ik tijdens een leuke picknicknamiddag met iets lekkers. Maar dat houd ik nog eventjes als verrassing . Verder zullen we heerlijke wafels bakken, trakteren we op lekkere pannenkoekjes, maken we een fris slaatje voor ’s avonds, wordt Vaderdag gevierd, worden we nog eens sportief met een deugddoende drumfit & open ik mijn ijssalon. Je leest het goed: ’t zal een maandje vol lekkernijen zijn! Maar sssht, dat blijft tussen ‘mei’ en ‘juli’. We profiteren er nog eens goed van vooraleer de vele verlofperiodes van start gaan. We kunnen dus alleen maar uitkijken naar deze nieuwe maand. Tot ziens!

Selina


De bloemetjes buiten zetten

Verse fruitsalade maken

Croque monsieurs


Een omeletje bakken


Frans de kinesist van dienst!


Fruitsalade


Animatie KOLLEBLOMME

Het kolleblomistje Over het wel en wee van de leefgroep Kolleblomme

Deze maand stond voornamelijk ‘Die goeie oude tijd’ in de kijker. Oude spulletjes zoals de mattenklopper, oude kinderboeken zoals Tiny, oude pijpen, … werden bovengehaald en bracht ons tot leuke gespreksonderwerpen. De sfeerbeelden vertellen veel meer dan woorden alleen. Er werden foto’s bekeken van oude beroepen, via beeldfragmenten keerden we terug naar de jaren 50 en we speelden een sixtiesquiz. Aan de hand van tips probeerden we tot tv-series door de jaren heen te komen, enkele series moesten eens opgefrist worden met een fragment, bv Nonkel Jeff en Slisse en Cesar, ..

Die goeie ouwe tijd. Toen de vaatwasser een mens was En de wasmachine een meid… MAAR Ook deze tijd zal eenmaal de goede oude tijd worden


De lentewandelingen die tweewekelijks plaatsvinden zijn ook een groot succes. We doen ons best om iedereen eens de kans te geven om mee op stap te gaan. Het zonnetje kan zo’n deugd doen. Naast de gespreksactiviteiten werden er ook nog gezelschapsspellen gespeeld, zoals een symbolenspel en geluidsbingo. En om onze buikjes eens extra te verwennen, mocht het bakken van wafels niet ontbreken. Maar ook de wentelteefjes en croques met zalm waren om onze vingers af te likken.

De mama’s werden ook niet vergeten. Op Moederdag zelf werden ze verwend met een kleine attentie. De dinsdag werden ze extra in de watten gelegd met een overkoepelende activiteit voor alle vrouwen.

De voorbije maanden heb ik al mogen ontdekken dat er enkele bewoners graag schilderen, hier wil ik verder mee aan de slag. Volgende maand gaan we de kunsttoer op en ik ben er zeker van dat dit weer mooie resultaten zal leveren.

Om te eindigen één van de vragen uit de sixtiesquiz. Wie weet het antwoord? De bewoners kregen dit wel als meerkeuzevraag een prentje erbij. ‘Jabbedabbedoe’ is een uitspraak uit een tekenfilm van de jaren 60. Over welke tekenfilm hebben we het?

Liefs

Ann


Reminiscentie

Schilderen


Genieten van het zonnetje in onze tuin


Wafelbak


Croque monsieurs


Animatie AKKERWINDE Lieve lezers

Hebben jullie het ook zo warm gehad? De temperaturen schoten de lucht in en we waanden ons al in de zomer! We maakten al gretig gebruik van ons terras en hebben deze wat opgefleurd met mooie bloemetjes. Toch aangenaam om zo buiten te vertoeven hé, vind je niet? Ook binnen werd de leefgroep aangepakt door Shirley die de zomerdecoratie van de zolder haalde.

Mei was niet alleen een zonnige maand maar ook een gezellige maand! We mochten smikkelen en smullen van verse aardbeienconfituur gemaakt door ons eigen Marleen, pannenkoeken, soep en tomaat crevette. Voor dat laatste kregen we zelfs de hulp van Dominique die als redder in nood in actie schoot om toch nog een mooi bordje op tafel te toveren. We legden ons goed in de watten met een handverzorgingsnamiddag en daar hoorden natuurlijk mooi gelakte nagels bij. We hebben ons ook rijk gelachen, haha! Jammer maar helaas is dat niet met echte bankbiljetten… Gelukkig hebben we ons geamuseerd.

Deze maand kijken we al uit naar het vaderdagsfeest, het moederdagsfeest was alvast een waar succes! In de leefgroep gaan we ook genieten van een lekkere ijscoupe en zal Shirley met jullie iets leuk maken om aan de deuren van de kamers te hangen. We zullen ook wat kaarten, onze schoenen eens opblinken, een aperitiefje nuttigen op het terras, … teveel om op te noemen! Kijk zelf maar eens op onze kalender! Ik wens jullie alvast een fantastisch mooie zomer toe, met frisse drankjes en warme complimenten. Veel liefs

Lisa


Verwendag


Tomate CrevetteMmh… heerlijk verse aardbeienjam


Pannenkoekennamiddag

Gezelschapsspel Rosie op bezoek!


Creatief met verf!


Animatie LEIEMEERSAnimatie CORTRYCKPOORTE & VESTINGHE

Beste lezer van ons favoriete blaadje

“Zomerkriebels “

Lange wandelingen maken zonder eindbestemming. Wilde bloemen plukken langs de kant van de weg, fietsen met de wind in onze haren, of gewoon na een lange werkdag de tuindeuren openzetten, en de frisse avondlucht opsnuiven.

Buiten zijn maakt me gelukkig. Het seizoen maakt me zelf niets uit, maar ik zal er niet om liegen, ik hou van de zomer! Ja lieve mensen we genieten er nu al volop van, het zalige voorjaar en de stralende zon maakt nu al overuren, zwoele avonden op ons terras, een glaasje Rosé, de geur van lavendel… jaja zoals jullie wellicht al weten ben ik een echte lavendelfan.

Toen ik nog kind was gingen we altijd op vakantie naar de Provence. Het moment om de lavendelvelden in bloei te zien. Op de gezellige marktjes zocht ik dan de mooiste lavendelzakjes uit. En ja ook in mijn tuin heb ik vanzelfsprekend massa’s lavendelbloemen. Wanneer die in bloei staan loop ik geen dag voorbij zonder even met mijn handen erdoor te gaan en de heerlijke geur op te snuiven die me doet wegdromen naar mijn Provence!


Junimaand -AardbeienmaandEn we gaan ze smullen hoor, in taart, coupe fraise, met pannenkoeken, in confituur, chocoladefontein…

-Bbq timeOok dit jaar steken we voor jullie heel speciaal onze bbq in gang. We maken er een leuk feest van en duimen voor mooi weer!

-Genieten van de buitenlucht Onze fleurige terraskes nodigen uit om naar buiten te gaan. Een dikke merci alvast aan Odette en Freddy die ook dit jaar weer instaan voor het verzorgen van de bloemetjes.

- UitstapHet eilandje in Ieper wordt onze bestemming, leg jullie zonnehoed en bril maar al klaar!

-VaderdagHier gaan we ons “ sterke geslacht eens goed verwennen. Een lekker streekbiertje… of twee! Alle mannen met hoed of das van harte welkom

- Themafeestjes & summervibes We starten met ons “ feest in Marrakesh” een lekker Marokkaans etentje met aansluitend een prachtige theenamiddag met gebak, opgediend door onze mooie Marokkaanse collega's. Iedereen van harte welkom in onze zalige Riad!

- VisbuffetIedereen van harte welkom in ons visrestaurant “ Le poison d’ or “


Terugblikje mei


Lentebingo met leuke

Prijzen!


Lentewandeling Menen


Bloemschikken voor moederdagBedevaart naar DadizeleBloemen en kruidennamiddagVerjaardagsfeest Lut & Denise


Zomerse wandeling in Bois de Boulogne

en stond er daar nu niet toevallig ne frezeboer in het park! “ Feest in ‘t park”


Ziezo, met een schat aan mooie herinneringen sluit ik graag mijn woordje af. Geniet van de mooie zomermaanden en weet… iedereen altijd van harte welkom!

Liefs

Dominique


Tweedaagse naar zee 29 & 30 augustus “De Haan aan zee”

Hotel de Zeelinde

Het komt er stilletjes aan, ons mooi weekend naar zee. Zon, zee, strand, flaneren langs de winkeltjes, een terrasje doen, ijsje eten, een restaurantje… het staat allemaal op de planning. Het belooft weer een zalige tweedaagse te worden, we duimen alvast voor een stralend zonnetje! Jullie krijgen binnenkort een mooie uitnodiging met inschrijvingsformulier in jullie brievenbus. Uitkijken hoor! Voor vragen en uitleg kunnen jullie altijd bij mij terecht.

Zeegroeten Dominique tel. 0472219354


Assistentiewoningen Beste lezer(s)

De maand mei is terug voorbij gevlogen! We hebben kunnen genieten van een lekkere en gezellige dessertnamiddag met een coupe fraise en een koffietje. Naast onze eigen activiteiten voor de bewoners van de assistentiewoningen kunnen ze steeds aansluiten op de overkoepelende activiteiten van het WZC. In mei vieren we steeds de moedertjes en dit jaar was dansgroep Dursin uitgenodigd om onze bewoners van hun sokken te blazen met hun prachtige dansoptreden. Iedereen was laaiend enthousiast en kijken er zeker naar uit om hen nog eens terug te zien. Op 19 mei vond de jaarlijkse zomermarkt plaats. Ondanks dat het weer wat minder was dan de afgelopen dagen hebben ze er toch iets supers van gemaakt en konden de bewoners naar hartenlust kopen en smullen van al het lekkers. In mei zijn ook de wandelnamiddagen van start gegaan. Iedereen die graag in beweging is kan hier tweewekelijks op aansluiten. In de maand juni gaan deze door op dinsdag 14/06 en 28/06. Bewoners die graag dagelijks hun beweging hebben kunnen steeds langskomen in de fitness (10u-16u30) of kunnen aansluiten bij de rollatordans op donderdag of de Tai Chi op vrijdag (polyvalente zaal HTW).

Op 11/05 heeft de gebruikersraad terug plaatsgevonden. Hieronder een conclusie van de meest besproken punten:   

Verandering openingsuren bistro + assortiment

Alternatieven voor maaltijden kunnen altijd aangevraagd worden

Info over nieuw beautysalon, polsalarmen, tuinmeubels binnentuin Rotonde en de poetsdienst 

Activiteitenkalender wordt telkens bezorgd aan bewoners en familie + meer communicatie naar familieleden.


In de maand juni willen Nicole en ik jullie graag nog eens meenemen op restaurant. De voorbije jaren zijn onze uitstappen jammer genoeg wat weggevallen en daarom organiseren we er graag terug eentje op het einde van de maand. Concreet wanneer moeten we nog afspreken, maar we houden jullie zeker verder op de hoogte. In juni gaan ook enkele bewoners van de assistentiewoningen mee op zeeuitstap naar Middelkerke. Deze tweedaagse zullen hen zeker deugd doen. Omdat niet iedereen een overnachting zag zitten maar wel eens graag de zee wil zien, zouden we graag in september een daguitstap maken. Verdere info volgt nog. Geniet van de komende zonnige dagen!

Vele groetjes

Lise


Centrum voor dagverzorging

Maria werd 91 jaar. Hoera

Bernard was Jarig 80 jaar!

Roger Durnez vierde zijn verjaardag met taart


Jacques werd 82 jaar. Hoera!

Marc was jarig.

Rosy vierde haar verjaardag met een Apero

Liliane Carlier werd 61 jaar :)Personeel en vrijwilligers 04/06

Jeannine Sioen

11/06

Regine Schockaert

12/06

Christine Lepoutre

18/06

Kristien Zoetardt

1/06

Nathalie Verlinde

kiné ZT2

1/06

Nadine Vandorpe

medewerker administratie

1/06

Annelies De Ruyter

Nachtverpleegkundige ZT1

9/06

Marleen Tubaert

zorgkundige/ huismoeder ZT1

11/06

Daphné Reynaert

Zorgkundige zt1

12/06

Aurélie Coudyzer

Zorgkundige mobiele equipe

12/06

Margriet Bagdasarian

Diëtiste/ logistiek

14/06

Britney Devloo

Logopediste/ logistiek

15/06

Hilde Vandenbroucke

Medewerker administratie/boekhouding

16/06

Angie Dooghe

Verpleegkundige Zt1

17/06

Nais Vantomme

Zorgkundige ZT2

17/06

Ann Vandenbussche

Huismoeder ZT1

18/06

Martine Sarrazin

Zorgkundige/ huismoeder ZT1

19/06

Justine Deriemaecker

Zorgkundige zt1/ medewerker administratie

22/06

Griet Godderis

Verpleegkundige mobiele equipe

22/06

Delphine Deconinck

Nachtverpleegkundige ZT1

23/06

Soraya Azzaoui

Zorgkundige ZT2

25/06

Mary Grace Acebutse

Verpleegkundige ZT1


Personeelsfeest 2022Braintraining

Barbecue

genieten

muziek

stoer

Bed

grapjes

papa

vader

Bier

juni

pizza

vrij

Computer

kinderen

samen

zondag

Eten

leuk

sportief

Familie

lief

sterk


Inkleurplaat