Page 1

A PROPOS Februari 2021


Coronanieuws In tijden van crisis is het juist erg belangrijk om duidelijk te communiceren met alle betrokken partijen. Wij vinden het dan ook belangrijk om jou op regelmatige tijdstippen te informeren over de stand van zaken m.b.t. Covid-19 binnen onze voorziening.

Risicocoëfficiënt Menen, Rekkem & Lauwe

Op dinsdag 26 januari zijn volgende cijfers gekend: •

De risicocoëfficiënt in Menen, Rekkem & Lauwe bedraagt 178,89 (7 dagen) en 348,84 (14 dagen).

De gemiddelde risicocoëfficiënt over heel Zuid West-Vlaanderen bedraagt 172,15 (7 dagen) en 363,29 (14 dagen).

De risicocoëfficiënt wordt berekend op basis van het aantal nieuwe gevallen de voorbije 7 dagen of 14 dagen uitgedrukt per 100.000 inwoners •

Vanaf 20,01 wordt er gesproken van overschrijding van de risicogrens (7 dagen);

Vanaf 50,01 wordt er gesproken van overschrijding van de risicogrens (14 dagen).

De cijfers stijgen, net zoals in de overige delen van het land, gestaag. Blijvende waakzaamheid, alsook het naleven van de voorzorgsmaatregelen is noodzakelijk willen we dit virus in de (nabije) toekomst het hoofd willen bieden. Vaccinatie

Zowel de bewoners als de medewerkers die instemden met het Covid-19 vaccin, werden voor de eerste keer gevaccineerd. Op vrijdag 5 februari worden de bewoners voor de tweede keer gevaccineerd. Bij de medewerkers gaat dit door op vrijdag 12 februari. Onderzoeken beweren dat je beschermd bent +/- 10 dagen na de tweede vaccinatie.


Bezoekregeling

De bezoekregeling blijft ongewijzigd, maar er zal strenger toegezien worden op het correct dragen van het chirurgisch mondneusmasker. Het risico op een uitbraak moet tot het strikte minimum herleid worden. Bij een uitbraak met het Covid-19 virus wordt de vaccinatiestrategie (mogelijks) on hold gezet. Vragen om af te wijken van de huidige bezoekersregeling dienen rechtstreeks besproken te worden met de directie, min. 24u op voorhand via directie@htw.be. Hierbij een herhaling van de bezoekersregeling: 1. Bezoek op kamer Elke bewoner kan (naast de partner) één bezoeker ontvangen. Deze bezoeker kan om de 14 dagen gewisseld worden. De volgend wissel is mogelijk op donderdag 4 februari.

De geregistreerde bezoeker kan, zonder reservatie, dagelijks tussen 13u30 en 18u op bezoek komen.

Gedurende het bezoek gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen als voordien, nl. het toepassen van de correcte handen hoesthygiëne, het dragen van een chirurgisch mondneusmasker én de nodige afstand bewaren. Enkel voor koppels wordt een uitzondering gemaakt, zij kunnen op kamer het mondneusmasker uitdoen.

Tijdens het bezoek draagt ook de bewoner een chirurgisch mondneusmasker, tenzij daar tegenindicaties voor zijn.

Bewoners zijn vrij om buiten te gaan, mits het respecteren van de beschermingsmaatregelen zoals die gelden buiten de voorziening, conform de nationale richtlijnen en de geldende lokale verplichtingen.

Het verlaten van de voorziening voor familiebezoeken, wordt afgeraden, niet verboden.

Concreet:

Gaan wandelen, mag, in aanwezigheid van de geregistreerde bezoeker. (Maximum 4 personen én mits het dragen van een mondneusmasker, cfr. Richtlijnen Stad Menen).

De geregistreerde bezoeker mag de bewoner meenemen naar de thuisomgeving, onder de voorwaarde dat het gezin van de geregistreerde bezoeker zich strikt aan de maatregelen houdt. Het hele gezin kan namelijk maar één knuffelcontact hebben, zijnde in dit geval, de bewoner. De plannen voor een uitstap dienen minimum 48u op voorhand besproken te worden met het diensthoofd. Vergeet daarbij niet eventuele maaltijden tijdig te annuleren.


2. Alternatieven • Babbelbox o

Maximum 2 personen tegelijk, uitzonderingen worden ook hier met de directie besproken;

o

Steeds op afspraak (secretariaat@htw.be);

o

Tijdens het transport naar de babbelbox dragen bewoner en bezoeker(s) een chirurgisch mondneusmasker. Eens er werd plaatsgenomen achter de plexiwand, kan het masker worden uitgedaan. Het is belangrijk dat een medewerker de bewoner hierbij begeleidt.

• Videocall via WhatsApp o

Steeds op afspraak (secretariaat@htw.be).

Alle afspraken worden zoveel als mogelijk gemaakt op werkdagen in de namiddag. Afwijkende aanvragen zullen eerst worden besproken met het diensthoofd. Zij zal de haalbaarheid op de werkvloer nagaan en dit terugkoppelen. We moedigen de geregistreerde bezoekers aan om zoveel mogelijk zelf het initiatief te nemen om te videobellen met de familie wanneer ze op kamerbezoek komen. Zij kunnen hierbij wifi-verbinding maken met een cybernetwerk van Huize Ter Walle, het paswoord is htwmenen. Raambezoek aan de bewoners via de tuin wordt niet standaard toegelaten, maar wordt voordien aangevraagd via secretariaat@htw.be of 056/52.17.40 (max. 4 personen per bewoner (cfr. richtlijnen Nationale Veiligheidsraad). Aandachtpunten! -

Verplicht mondmasker voor bewoner (die zich verplaatst in de voorziening) en bezoeker. De zorgverlener maakt maximaal gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen tijdens het hele zorggebeuren.

-

Verhoogde waakzaamheid door de zorgverlener is aangewezen. Gepaard gaande met zelfmonitoring op symptomen en bij vermoedens van symptomen een versnelde testing.

-

De isolatiestandaard (= afzondering) voor de positief getest persoon is verlengd naar 10 dagen. Op dag 9 volgt een nieuwe PCR-test met bepaling van de CT-waarde en/of virale lading.

-

De quarantaine voor personen met een hoog-risicocontact is verlengd naar 10 dagen. Met een PCR-test op dag 1 én op dag 9.

-

De contacttracer (Vlaams of lokaal) neemt contact op met iedere positief geteste persoon om het belang van de maatregelen uit te leggen en daar waar nodig ondersteuning aan te bieden.


Bewonersnieuws


Jarig in Februari 04/02

Lucien Isenbaert

89 jaar

‘t Lindeboomke

10/02

Denise Knockaert

93 jaar

Vestinghe

12/02

Patrick De Saedeleer

67 jaar

Leiemeers

17/02

Thérèse Breyne

88 jaar

‘t Lindeboomke

21/02

Maria Decock

91 jaar

Leiemeers

26/02

Andreas Decroo

88 jaar

Vestinge

03/02

Eddy Devos

64 jaar

Leiemeers

07/03

Alfred (Freddy) Michiels

70 jaar

Cortryckpoorte


Vriendschapsnamiddag Gedurende de maand januari werd er met de vriendschapsnamiddag samen gekomen op de afdelingen: Leiemeers, Akkerwinde, Vestinge en Kolleblomme. Zoals vaak de afgelopen maanden overschaduwde het Covid-19 virus onze bijeenkomst. We besteedden de nodige aandacht aan de impact van het virus op het emotioneel welbevinden van onze bewoners. Gelukkig konden we vanaf januari 2021 toch ook een sprankeltje hoop geven aan de bewoners, want op vrijdag 15 januari vond het eerste vaccinatiemoment plaats. Elke bewoner die op dat ogenblik in de voorziening was, besliste (zelf of d.m.v. wettelijk vertegenwoordiger, volmachthouder, huisarts of CRA) om zich te laten vaccineren. We gaan er dan ook vanuit dat we 10 dagen na het tweede vaccinatiemoment (vrijdag 5 februari), toch grotendeels beschermd zullen zijn tegen de gekende varianten van het Covid-19 virus. Veel bewoners geven aan bepaalde verwachtingen te hebben ten aanzien van de bezoek- en uitgangsregeling, iets waar wij als organisatie niet zelf over kunnen beslissen. We proberen dan ook het enthousiasme iets te temperen en de verwachtingen voorzichtig bij te stellen. Al vinden we het wel belangrijk om aan te geven dat van zodra er versoepelingen kunnen vanuit de Nationale Veiligheidsraad en het Agentschap Zorg en Gezondheid, we hier uiteraard mits de nodige voorzorgsmaatregelen op in zullen gaan. Vervolgens werd er aan de bewoners gevraagd wat zij vonden van de huidige infrastructuur (o.a. inrichting/meubilair bewonerskamers en leefruimtes). Eerlijkheidshalve moet ik neerschrijven dat er geen enkele bewoner miscontent was. De bewoners geven aan dat het meubilair mooi en degelijk is. Wijzelf (medewerkers WZC Huize Ter Walle), denken hier anders over en denken dat het tijd is voor vernieuwing. Daarom zullen volgende ruimtes een opfrisbeurt krijgen:

-

Bewonerskamer (incl. meubilair en gordijnen, excl. infrastructurele werkzaamheden);

-

Gemeenschappelijke leefruimtes/livings;

-

Gangen;

-

Inkom.

Wij hopen dit alles te verwezenlijken in 2021-2022. Tot slot stonden we nog stil bij de dagdagelijkse bezorgdheden rond maaltijden, animatie, verzorging, … De terugkoppeling gebeurde rechtstreeks naar het betrokken diensthoofd zodoende hiermee snel aan de slag gegaan kan worden én dat er geen privacy-rechten van de bewoner geschonden worden. Bij bewoners met een psychische kwetsbaarheid en/of dementie is het niet steeds mogelijk om bovenstaande topics te bespreken en/of te vragen naar bezorgdheden. Op dat ogenblik geven we de voorkeur aan het geven van extra aandacht én niet zozeer aan het verkrijgen van een antwoord op de gestelde vragen. Mocht u als familielid en/of mantelzorger vragen hebben over de vriendschapsnamiddag of het doel hiervan, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze stafmedewerker zorg en kwaliteit, Liliane Demeester/Mieke Huyghe via stafmedewerker@htw.be. Zij gaan hier zeker verder mee aan de slag!


Kalendernieuws


Pastoraal

Lichtmis Wij noemen je kind ons gegeven met de liefste naam.

Jij bent ons in de schoot gelegd om stralend mens te zijn.

Draag onze liefde als een zegel op het voorhoofd.

En weet dat jij, zoals je bent voldoende bent om deze wereld mooi te maken.

Kris Gelaude—www.muurkranten.be


Aswoensdag op 17 februari Het begin van de veertigdagentijd Op weg naar Pasen


Animatie

‘t LINDEBOOMKE

Liefste lezers De eerste maand van het jaar zit er alweer op. De feestdagen zijn weer achter de rug en de kerstdecoratie is opnieuw opgeborgen tot volgend jaar.

We begonnen januari met een goede start. Al onze bewoners werden voor de eerste keer gevaccineerd, alsook een weekje later het personeel. Dit hebben we natuurlijk samen gevierd met een lekker stukje taart!

Hopelijk zien we dit niet te hard op onze weegschaal, want we hebben wel meer of één feestje gehad. Lisa werd deze maand ook een jaartje ouder en vierde dit aan de hand van een muzikaal pakket, met op het einde een leuke/lekkere verrassing. Dankjewel Lisa, en nog eens een gelukkige verjaardag gewenst!


Ook Zuster Yo vierde haar verjaardag de afgelopen maand.

Gelukkige 95ste verjaardag!


We hebben onze smaakpapillen ook op een andere manier op de proef gesteld. Samen met Lisa, door middel van een proevertjesquiz! Het Êne was al lekkerder dan het andere ‌


Na het smullen en het snoepen hebben we ook opnieuw gewerkt aan onze coronakilo’s!


Als laatste vind je nog wat plezante foto's terug van andere activiteiten zoals een

balspel, cinema, driekoningendag, soepnamiddag, ‌


Volgende maand is alweer volgepland, het is ook de maand van de liefde! We zullen Valentijnsbloemstukken maken, knutselwerkjes en natuurlijk kan een wellness deze maand ook niet ontbreken!

We sturen je vandaag geen kaartje, we slaan dit over als het mag. Want we vieren de liefde niet alleen met Valentijn, maar elke dag !

Ik wens jullie een liefdevolle maand toe! Liefs,

Angelique


Animatie KOLLEBLOMME

Het kolleblomistje Over het wel en wee van de leefgroep Kolleblomme

Beste lezers van A Propos, De eerste maand van 2021 is alweer voorbij! De kerstballen en kerstversiering zijn terug naar de zolder, de solden lopen op zijn einde‌ Het was uiteraard geen soldentijd zoals andere jaren. We gaan minder uit, hebben minder nodig en nemen ook niet altijd het risico om op stap te gaan in deze coronatijd. Eigenlijk groot gelijk zou ik zeggen! We krijgen wel al hoop op betere tijden, want de vaccinatie is gestart! Laten we tot we beter beschermd zijn nog altijd goed opletten en nauwkeurig de maatregelen volgen. Ik ben benieuwd wanneer we ons allen terug veilig zullen voelen!

Februari, ‌ De kortste maand, een koude wintermaand, de maand van de geliefden en de maand waarin we carnaval vieren. We starten op 2 februari met Lichtmis. Traditioneel worden er dan op veel plaatsen pannenkoeken gebakken en gegeten, mmmm! In Februari kleuren alle etalages rood, je kan er gewoon niet naast kijken. Ook hier in huis kleurt de decoratie in de kleur van de liefde. Valentijn, een dag met speciale aandacht voor de liefde. Eigenlijk zou het iedere dag een beetje Valentijn moeten zijn! Elkaar graag zien doen we toch alle dagen ?!


Valentijn Valentijn wordt uiteraard ook niet vergeten in ons activiteitenaanbod. Ik denk aan ons valentijnsontbijt, de valentijnsquiz, … Dat ik van je hou moet je weten, dat ik van je hou mag je nooit vergeten. Dat ik van je hou duurt niet voor even, dat ik van je hou duurt mijn hele leven! Aswoensdag valt dit jaar op 17 februari wat betekent dat we een spetterend carnavalsfeest hebben voorzien op “vette dinsdag”. Dan zullen we nog eens goed feesten en smullen van lekkere oliebollen want met Aswoensdag begint ook de 40 dagen durende vastentijd. Deze loopt tot paaszaterdag, ook wel stille zaterdag genoemd. Zouden veel mensen dit nog weten in de tijd van 2021? De eerste week van februari gaan we eens de “Franse tour” op. Alle activiteiten hebben een Frans tintje en daardoor zal het wel eens een “specialleke” zijn. Wat bieden we jullie dan aan : 

Maandag: Franse film van Louis De Funès

Dinsdag: Frans muziekuurtje

Woensdag Franse quiz

Donderdag: ‘s Avonds een kaasschotel (Du pain, du vin et du Boursin)

Wij zijn het zitten, bien sûr!

Ik wens jullie nog een gezellige februarimaand toe, geniet samen, samen genieten!

Liefs

Carine


Nog enkele sfeerbeelden van de eerste maand van 2021...

Nieuwjaarsreceptie

SantĂŠ op een mooi en gezellig 2021, mijn laatste werkjaar!


Hoger-Lager


Zitdansen


Jarige Nelly Deroo werd getrakteerd op een zonnige dag!


Animatie AKKERWINDE

Dit hemd strijk ik vandaag voor jou. uiteraard lees ik nu liever de krant, maar dit hemd met liefde gestreken, staat jou mooier.

deze soep kook ik vandaag voor jou. uiteraard ga ik nu liever winkelen, maar deze soep met liefde gemaakt, smaakt ons beter.

dit telefoontje doe ik vandaag voor jou. uiteraard heb ik nu geen tijd, maar dit telefoontje met liefde gedaan,

maakt mij milder......

Kleine dingen doen met GROTE LIEFDE maakt kleine mensen GROOT.


Dit is zowat de boodschap die ik jullie deze februarimaand wou brengen.

Met valentijn in aantocht is het altijd goed om even stil te staan bij wat vriendschap en liefde kan betekenen. Eigenlijk zou elke dag als een soort valentijntje moeten zijn. Als we proberen elke dag kleine dingen te doen met grote liefde voor onze bewoners, dan is de boodschap goed aangekomen. We starten onze februarimaand met een thema, Franse week. Over het ganse eerste verdiep zullen jullie zich een beetje in 'la douce france' wanen. Dat belooft hoor! De heren halen hun beste hemd met strik en de dametjes hun schoonste kleed uit de kast om op donderdagavond naar de folies bergères te gaan. Karnaval mag ook niet vergeten worden uiteraard! We zetten de feestneuzen op en bakken oliebollen en op valentijnsdag genieten we van een romantisch etentje ' entre nous'... Om ook nog eens onze creatieve vingers te trainen, zullen we wat mooie kaders maken om de living op te fleuren en zingen we wat mooie liefdesliedjes van vroeger. Stof genoeg dus om er weer tegenaan te gaan! maak jullie dus geen zorgen om de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.

liefs

Mia


Animatie LEIEMEERS

Allereerst, De beste wensen voor 2021. We hopen dat iedereen gezond mag blijven en dat de huidhonger dit jaar gestild wordt. Een jaar waarin we i.p.v. wc-papier, we veel liefde en knuffels kunnen hamsteren. Januari is traditioneel de maand waarin we met z’n allen de feestdagen verteerden. Talloze familiebezoeken zaten er dit jaar niet in. En toch is januari 2021 een memorabele maand. De maand waarin we het vaccin kregen. Het vaccin dat ons doet hopen dat we elkaar binnenkort weer wat ongedwongener mogen zien, en wie weet, knuffelen. Het vaccin dat ervoor zorgt dat we opnieuw wat minder angst kunnen hebben voor dat kleine monstertje dat corona heet. Dat we naast een spuitje ook een stukje taart kregen maakte de vreugde alleen maar groter. Want het is een publiek geheim dat de liefde van Leiemeers door de maag gaat. De taart was een heerlijke bijwerking van het vaccin dat we er graag bijnamen. Verder hadden we een vrij rustige maand. Een maand van gezellig samen zijn, waarin niets moest en veel kon. Kaarten, Uno,… alleen het gezellig knetteren van een haardvuur ontbrak.

Tot volgende maand, Olivier, Marjon, Maïte, Evelien en Catherine


Animatie CORTRYCKPOORTE & VESTINGHE

Beste lezer van ons favoriete blaadje Voilà , alles is weer netjes opgeruimd in ons huis. Ja beste lezer, dit is de drang die ik elk jaar ervaar na de feestdagen ervaar. Eventjes tijd nemen en uitblazen, genieten van de rust. Een goed boek, een kopje kruidenthee een mooie winterwandeling‌ Gewoon eventjes alle drukte van de voorbije weken achter ons laten. Ook zin gekregen om tot rust te komen? Neem dan even de tijd om je neer te vlijen in je luie zetel en geniet van je nieuwe A Propos! Februari, Valentijn! De etalages kleuren rood, Valentijn is in aantocht. Een dagje waarop we de mensen die we graag zien eens extra in de bloemetjes zetten. Ook wij doen daar graag aan mee! We gaan er een mooie maand van maken vol leuke Valentijnsactiviteiten. We gaan creatief zijn, een lekker soepje maken, lieve pannenkoeken bakken en zoals elk jaar worden jullie ook verwend met een heerlijk Valentijnsbuffet.


Februari, carnaval!

Dit staat als een paal boven water, Februari staat steevast garant voor ons carnavalsfeest. Het wordt een gezellige namiddag

in onze après-skihut! We zullen

lekkere sneeuwballen bakken en trakteren met heerlijke winterkoffie . Nee lieve mensen, tegen een namiddag skipret en billenkletstoestanden daar zeggen we toch geen nee tegen ?! Alle feestneuzen welkom om 14h30!


Terugblik januari

Nieuwjaarsfeestjes


Wellness

Verjaardagsfeestje Rose-Anne


Appeltaart maken en verjaardag Rita


Zo, dat was het een beetje. Ik wens jullie een ubergezellige februarimaand met heel veel lieve mensen om je heen! En zoals jullie weten ‌

Iedereen altijd van harte welkom!

Liefs

Dominique

Echte Liefde hoeft niet

perfect te zijn, zolang ze maar echt is!


Centrum voor dagverzorging Nieuws uit het CDV

Ons oudejaarsfeestje!


Oudejaarsfeestje in ‘t parkhuis!


Max wordt zo graag gezien bij ons in het centrum voor Dagverzorging!


Verjaardagen in januari! Een gelukkige verjaardag aan jullie allemaal! Gerda V. werd 70 jaar!

Proficiat!

Albert V. werd 74 jaar! Happy birthday!

Denise L. werd 87 jaar! Hoera!


Bezoeker in de kijker: Yvette Vanoutrijve Dag Yvette! Hoe stel je het nog in je flatje? Heel goed. Ik slaap er goed en ik heb een mooi zicht op de rotonde vanuit mijn raam. Ik zie dus heel veel passage. Soms passeren er mensen die ik ken die naar me zwaaien. Dat vind ik heel fijn. Zou je willen blijven wonen in het flatje of wens je uiteindelijk terug naar je huis te gaan?

Ja, ik zou toch wel willen terug in mijn huis gaan wonen. Mijn man en ikzelf hebben dat huis laten bouwen zoals we het zelf wilden. Ik heb er veel mooie herinneringen en daar voel ik me echt thuis. Wat is je mooiste herinnering? Toen mijn 2 dochters trouwden. Dat waren hele mooie dagen met iedereen die ik lief had, nl. mijn man, onze familie en vrienden en er was lekker eten, drinken, muziek,… en iedereen was gelukkig en mijn man en ik ook heel trots. Nu kom je te voet naar het dagcentrum. Als je weer in Wevelgem woont zal je weer met het busje moeten komen. Hoe denk je daarover? Dat vind ik niet erg. Ik zit graag op het busje en geniet ervan om te kijken naar alles wat we onderweg kunnen zien, nl. mensen, huizen, auto’s… Waarom kom je graag naar het dagcentrum? Thuis ben ik alleen. Mijn man is overleden. Ik ben soms eenzaam en denk veel aan mijn man. Als ik naar het dagcentrum kom kan ik mijn gedachten eens verzetten. Ook kan ik er wat babbelen met anderen of luisteren naar de gesprekken van anderen. Vroeger ging je naar ‘t Vermaak, maar sinds de corona-situatie kom je naar ‘t Parkhuis. Waar ben je het liefst? Ik ben het liefst in ‘t Parkhuis. Het is er kleiner en gezelliger. Ook is het er minder druk en daar heb ik meer deugd van.


NIEUWE BEZOEKERS ‘t VERMAAK:

Knockaert Bernadette Gilles Ralph Leon Viaene Allain Welgekomen allemaal! JARIGE BEZOEKERS ‘t VERMAAK:

14/2

Beatrix Lelieur

73 jaar

24/2

Cecilia Wolters

83 jaar

25/2

Linda Huysentruyt

68 jaar

25/2

Rita Van Elslande

74 jaar

NIEUWE BEZOEKERS ‘t PARKHUIS

Geen nieuwe bezoekers in ‘t Parkhuis JARIGE BEZOEKERS ‘t PARKHUIS

Geen jarigen in ‘t Parkhuis


Assistentiewoningen Lieve bewoners van de assistentiewoningen,

De eerste prikjes zijn gezet, de strijd tegen het COVID-19 virus is begonnen! Hopelijk zijn we binnenkort allemaal beschermd en kunnen we weer ons normale leven hervatten. Daarnaast heb ik nog een “nieuwtje”. Vanaf februari kun je op maandagnamiddag bij mij terecht voor gezondheidsconsultaties. Deze gaan door tussen 14h en 17h in mijn bureau op het derde verdiep in de rotonde. Wat houden deze consultaties in: 

meten en bijhouden van parameters (bloeddruk, gewicht, hartslag, …)

Ondersteuning geven op psychosociaal gebied

Administratieve ondersteuning

Naar activiteiten toe staat er voor de maand februari nog niet specifiek iets vast. We zijn wel aan het brainstormen hoe we jullie extra in de watten kunnen leggen! Meer nieuws volgt nog!

Ik wens jullie nog een gezellige februarimaand toe en een liefdevolle valentijn!

Liefs

Lise


Jarigen

Marie-Louise Deman 16/02 91 jaar, proficiat !


Personeel en vrijwilligers 01/02 Paul Vanmoerkerke

19/02

Julien Van Gysel

03/02 Lieve Markey

28/02

Brigitte Vandaele

06/02 Moniek Douterlungne

03/02

Kim Ouhamma

Medewerker technische dienst

05/02

Coolsaet Kimberly

Zorgkundige ZT 1

14/02

Deckmyn Jara

Zorgkundige ZT 1, medewerker logistiek

16/02

Carette Isabelle

Verpleegkundige ZT 1

18/02

Marianne Sarrazin

Verpleegkundige ZT 1

23/02

Annelies Vandevoorde

Medewerker CDV

02/03

Nathalie Deleu

Verpleegkundige ZT 1

Danii Grymonprez

Zorgkundige

Evelien Vanhuyse

Zorgkundige

Chelsea Vanheule

Medewerker keuken

Verhelst Emma

Psycholoog

Opsomer Rielle

Zorgkundige


Aankondiging Lieve vrijwilligers, Eerst en vooral wil ik jullie nogmaals een gelukkig nieuwjaar wensen! We hebben er nog geen kunnen op drinken maar toch wens ik jullie het allerbeste voor 2021. Vooral een goede gezondheid, en dat we elkaar snel mogen terugzien in Huize Ter Walle. Een nieuw jaar betekent vaak ook een nieuwe start. Ook voor mij zal 2021 in HTW er wat anders gaan uitzien dan de voorbije jaren. Ik zal namelijk vanaf februari mijn rol als vrijwilligersverantwoordelijke doorgeven aan Angelique Hubrecht (medewerker ZT1). Ik merkte vaak dat dit minder aansloot bij mijn job op de sociale dienst. Nu Angelique de vrijwilligers onder haar vleugels zal nemen, krijg ik de kans op de bewoners nog een beetje beter te leren kennen. Dit door aanwezig te zijn, samen met Mieke, tijdens de vriendschapsnamiddagen. Daarnaast zal ik ook werken rond hun levensverhaal. Ik kijk uit naar mijn nieuwe uitdaging, al zal ik de vrijwilligerswerking toch wat missen. Desondanks ben ik ervan overtuigd dat Angelique dat heel goed zal doen! Ik wil al de vrijwilligers die ik in de loop der jaren heb mogen leren kennen heel erg bedanken. Jullie zijn stuk voor stuk prachtige mensen! Ik heb enorm veel bijgeleerd op alle vlakken en neem mijn ervaring mee in mijn HTW-rugzak. Veel liefs,

Lise

Dag allemaal, dag vrijwilligers, Jullie hebben ondertussen waarschijnlijk al van mij gehoord. Ik ben Angelique en ik werk nu al eventjes in Huize Ter Walle. Nu werk ik vooral als leefgroepwerker in ‘t Lindeboomke, wat ik ook heel graag doe! Zoals Lise al aangaf start ik nu ook in februari als vrijwilligersverantwoorderlijke. Ik kan niet wachten om erin te vliegen! Ik kijk er alvast heel erg naar uit om met jullie allemaal samen te werken.

Ik zie jullie snel! Groetjes,

Angelique


Brein training


Profile for htw98

A Propos Februari  

A Propos Februari  

Profile for htw98
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded