__MAIN_TEXT__

Page 1

November

A

PROPOS


NOVEMBERBOS FeeĂŤriek en sfeervol bereikt de kleurrijke herfst een hoogtepunt Wandel in het rood wordende bos, vergeelde bladeren en kreupelhout. Vergezeld door de groene specht en het lichtbruine konijn danst een gelukkige eekhoorn op boomtak, allen op zoek naar comfortabele slaapplaats. Verspreid zie ik paddenstoelen met grijs roze lamellen, terwijl de geur van natte struik, tapijt mij voortaan zinderen. Natuur verliest haar laatste krachten onderweg naar enige rust, zodat nieuwe tijd is aangebroken; het is november weer.

2


PRAATGROEP ACTIVE AGEING Actiepunten van Oktober 2017 

Opdienen en afruimen van de tafels tijdens de maaltijden

De bewoners stellen voor om de volgorde van de tafels bij het opdienen van de maaltijden meer af te wisselen. Daarnaast vragen ze om per tafel af te ruimen, wanneer iedereen van de tafel klaar is met eten (zoals in restaurants). De bewoners vragen extra aandacht in de opleiding van studenten bij het opdienen van maaltijden op kamer, namelijk om deze maaltijden te voorzien van een deksel om het eten warm te houden.

Hulp bij vragen buiten de zorg

Een aantal bewoners vragen hulp bij vragen die niet aan de zorg gerelateerd zijn. Bijvoorbeeld (extra) uitleg bij het werken met een tablet.

Maaltijden

Gezien verschillende bewoners aangeven het eten niet lekker te vinden, heeft Debbie (directeur zorg) voorgesteld om te proberen een week op een afdeling mee te eten met de bewoners. Veel bewoners vinden het vlees vaak te droog en te taai. Daarnaast vinden de bewoners dat het te vaak gehaktvariaties (bijv. hamburger, worst, …) zijn.

Terugkoppeling van informatie

De bewoners stellen soms een vraag aan een medewerker, waarop desbetreffende medewerker niet steeds een antwoord heeft. De medewerker geeft dan aan de vraag door te spelen. Bewoners vinden het belangrijk om bevestiging te krijgen over het doorspelen van de vraag. Het creëert meer zekerheid dat er een antwoord of een oplossing zal volgen.

Vriendelijkheid

Bewoners vragen aan iedereen om meer te lachen, om elkaar te begroeten, om vriendelijk te zijn tegen elkander. Om tijd te maken om samen te komen, om naar elkaar te luisteren, om meer sociaal contact te hebben met elkaar.

3


PRAATGROEP ACTIVE AGEING Actiepunten van Oktober 2017 

Beloproepen

Het beantwoorden van de beloproepen kan soms lang duren in de ochtend- en avondzorg. De bewoners vragen om de belletjes van iedere kamer te controleren en om diegene die niet meer of niet goed werken te herstellen. Werkende bellen creëren een groter gevoel van veiligheid.

Rolwagens beperken de ruimte in het toilet van de kamers.

Debbie gaat in één van de kamers op het toilet zitten om na te gaan hoeveel ruimte een rolwagen in beslag neemt. Rolstoelen die minder dan 1x per trimester (drie maanden) worden gebruikt, mogen in de garage.

Activiteiten 

De bewoners geven aan dat de vaste animatoren vaak worden weg geroepen omwille van vergaderingen, vormingen, … . Om die redenen zal de effectieve aan- en afwezigheid van de vaste animatoren in kaart gebracht worden om een duidelijk beeld hieromtrent te krijgen.

Bewoners geven aan vaker samen te willen zijn, los van de activiteiten. Bijvoorbeeld samen in de living, om te genieten van elkaars gezelschap. Daarnaast wordt de vraag naar meer volwassen activiteiten gesteld, bijvoorbeeld een quiz of samen komen en gewoon praten met elkaar. De bewoners geven ook aan te genieten van het gezelschap van de medewerkers en stellen de vraag naar wat extra tijd en aandacht van de medewerkers.

Onze bewoners geven aan te genieten van een uitstap, en vooral van het aperitiefmoment. Er wordt nagegaan of er een aperitiefmoment kan voorzien worden, bijvoorbeeld bij de volgende praatgroep Active Ageing.

Veel bewoners geven aan te genieten van het buiten zijn bij mooi weer. Ze zouden graag meer wandelen, al is het maar in de tuin van Huize Ter Walle.

4


KALENDERNIEUWS

1 november

Allerheiligen

2 november

Allerzielen

5 november

31e zondag van het kerkelijk jaar

11 november

Wapenstilstand 1914-1918

12 november

32e zondag van het kerkelijk jaar

14 november

Werelddiabetesdag

15 november

Koningsdag (BelgiĂŤ) Feest van de Duitstalige Gemeenschap

16 november

Internationale Dag van de Verdraagzaamheid

17 november

Internationale Studentendag

18-19 november

Dag van de Natuur

19 november

33e zondag van het kerkelijk jaar

20 november

Universele Dag van de Rechten van het Kind

21 november

Werelddag van de Televisie

26 november

Christus-Koning

30 november

Heilige Andreas, patroon van de vissers 5


PASTORAAL Dankbaar afscheid van meneer

Dankbaar afscheid van meneer

Luc WYSEUR

Dankbaar afscheid van meneer

Leon LAPERRE

Overleden op 15 oktober in het ziekenhuis Luc verbleef bij ons in kortverblijf.

Overleden op 5 oktober. Leon verbleef bij ons in ‘t Lindeboomke.

Noël MESSIAEN Vader van Carine Messiaen (dienst schoonmaak) Overleden op 7 oktober.

Dankbaar afscheid van mevrouw

Dankbaar afscheid van meneer

Dankbaar afscheid van meneer

Clara VANDENBUSSCHE

Raymond GUILBERT

Freddy DIDIER

Overleden op 18 oktober Clara verbleef bij ons in Akkerwinde.

Overleden op 18 oktober in het ziekenhuis. Raymond verbleef bij ons in Kolleblomme.

Afscheid nemen is met zachte vingers wat voorbij is dichtdoen en verpakken in de goede gedachten. ter herinnering

Dankbaar afscheid van mevrouw

Elisabeth DELBEECKE Overleden op 30 oktober. Elisabeth verbleef bij ons op ’t Lindeboomke..

Overleden op 3 oktober Freddy verbleef bij ons in ‘t Lindeboomke.

Dankbaar afscheid van mevrouw

Maria HAUTEKIET Overleden op 14 oktober. Maria verbleef bij ons in kortverblijf.

6


PASTORAAL KALENDER 17 november

Misviering voor de overleden bewoners in de kapel (zie volgende pagina)

3 december

Begin van de advent Begin van campagne van Welzijnszorg Samen tegen armoede: 1 op 7 haalt de meet niet

22 december

Kerstviering

7


Misviering voor de overleden bewoners 17 november Eliane Beelaert

12-11-2016

Antoinette Vandewalle

17-05-2017

Paula Nuytten

17-11-2016

Maria Reynaert

17-05-2017

Gertrude Bultynck

17-11-2016

Albert Six

29-05-2017

Gerard Vanderhauwaert 06-12-2016

Georgette Deschuymere

11-06-2017

Johanna Windels

07-12-2016

Martial Vanmoerkerke

26-06-2017

Elisabeth Minne

20-12-2016

Johnny Theunis

14-07-2017

Raymond Marechal

28-01-2017

Clara Brochez

14-07-2017

Marie-José Favorel

29-01-2017

Marie-Thérèse Pollet

12-08-2017

Jaak Gryson

06-02-2017

Monique Vanderhaeghe

23-08-2017

Ronald Ghesquière

10-02-2017

Willy Vandenbilcke

02-09-2017

Simonne Surmont

12-02-2017

Lucienne Dermaux

28-09-2017

Simonne Delobelle

04-03-2017

Freddy Didier

03-10-2017

Yvonne Nollet

03-04-2017

Leon Lapeire

05-10-2017

Jacqueline Mistiaen

13-04-2017

Clara Vandenbussche

18-10-2017

Eddy Staessen

28-04-2017

Raymond Guilbert

21-10-2017

Elisabeth Delbeecke

30-10-2017

DIE WIJ MOETEN LATEN GAAN, zij willen dat wij onze wegen verderzetten.

DIE WIJ NOEMEN EN GEDENKEN, Zij zullen zachtjes in ons voortbestaan. Die wij hebben liefgehad, gezegend en gedragen, Zij blijven ons waakzaam omringen.

8


PREZO WOONZORG ONS KWALITEITSSYSTEEM VOOR EXCELLENTIE IN ZORG EN BELEID

ACTIEPUNTEN VAN DE MAAND NOVEMBER

9


Begrijpen Controleer of de persoon met dementie jou heeft begrepen. Let op het gedrag en de gezichtsuitdrukking. Doe dingen voor en toon hoe het kan.

TIP!

10


BEWONERSNIEUWS Jarigen november ZORGTEAM 1 Kolleblomme  Dina PEIL  Laura LAGROU

28 november 30 november

90 jaar 94 jaar

ZORGTEAM 2 Vestinghe  Lia DE JAEGER  Annie VERBRUGGEN  Roger DECAN

8 november 21 november 27 november

91 jaar 70 jaar 97 jaar

Cortryckpoorte  Jacqueline CHYS

7 november

91 jaar

11


ANIMATIE ZT1 Herfstschilderen

Het

resu lt

aat!

Comis Calines

12


Franse chanson (foto’s ook bij Kolleblomme) Het vervolg van de Franse week volgende maand!

13


ANIMATIE ZT1

Kolleblomme Ons maandelijks rubriekje over het wel en wee op de leefgroep

Beste lezers van à propos We zijn vandaag 19 oktober, en hier in Huize Ter Walle is het vandaag ‘Dag van de medewerker’. Iedere medewerker wordt vandaag in de bloemetjes gezet met een grote dankjewel voor onze inzet, samen met een stukje taart dat ons wordt aangeboden. Ook onze jaarlijkse agenda en dit jaar een doosje pralines als presentje waren erbij, en dat is een mooi gebaar en doet zeker deugd… Dus ook dank u wel aan de organisatoren en directie om dat mogelijk te maken. Ik denk dat het ook de laatste dag zal zijn van ons ‘super nazomerke’, want vandaag met buitentemperaturen van bij de 22 graden mag je echt wel van ‘zomerse dagen’ praten. We hebben er in ieder geval elk op zijn eigen manier van genoten! We staan voor onze Franse week, want zoals beloofd bieden we jullie van 23 oktober tot 26 oktober niks anders dan Franse activiteiten aan. Wij hebben er in ieder geval veel zin in. We hebben al tal van Franse decoratie klaar liggen: foto’s, vlaggen, en voor de rest zal je moeten wachten tot het volgende A Propootje. Het verslag en de foto’s zijn jullie alvast beloofd!

14


Nu geef ik jullie wat sfeerfoto’s van wat er al gebeurde in oktober, geniet nog even mee… AFSLUIT SEPTEMBER MET HET MAKEN VAN EEN LEKKERE PETIT BEURRE TAART

4 O KTO B E R - W E M A KE N E E N LE KKE R O UDE RW E TSE V A N I L L E P UDDI NG — H E E RL I JK !

15


5 O KTO B E R - N A A R A AN L E I DI NG VAN W E RE L DDI E RE N DA G KW A M EN L I E VE B A A SJE S M E T HUN HUI SDI E R ( L E E S : HO N DJE S ) O P B E Z O E K B I J O N Z E B E W ON E RS . M O O I E N TE DE R G E B A A R , DI KKE M E RC I : )

: EEN S OEP MAKEN

AAKT EEDS GESM T S E I D T I E ACTIVIT

WORDT!

16


S O E P M A K E N : EE N A C TI V I TE I T D I E ST E E D S G E SM A A KT WORDT!

gewerkt Er wordt… beld n … gebab gedronke je s a la g … een ten. kker gege le g … ning teru VAN e o K I ld U o v R B t GE … me gegaan, r IZIEN IN e m W a K k . f S S N po ER BER: O BEWON e leefgroe d E r Z a a N n hé! O 1 2 OKTO oeft niet h AL VAN T g F le J I it V u EEN meer

17


D E F RA N SE W E EK G I N G VA N STA RT E N W E ZA G EN DA T HE T G O E D WA S … P E TI T DÉ JE U N E R … I N F RAN SE STI JL . . .

Maria haar verjaardag was een superdag voor haar: feest-feest-feest! Merci Maria voor het lekker glaasje dat u hebt aangeboden!

En optreden ‘Lorre’ met … - wat kan het ook anders? - … Franse chansons, én zijn danseressen! 18


Novembermaand—seniorenmaand Iedere maand doen we ons best om voor jullie een gevarieerd aanbod te hebben in onze activiteiten, maar in de seniorenmaand worden daarbij ook nog eens de activiteiten in een ‘feestelijk kleedje’ gestoken. Zo proberen we er voor jullie een super gezellige seniorenmaand van te maken! We hebben onder meer op 6 november de opening van de seniorenmaand met een drankje en een hapje, we hebben de Demiclowns op bezoek, een feestelijke wafelbak, muzikale film, een heuse modeshow met mogelijkheid tot aankoop, de kleutertjes op bezoek, muziek– en zanguurtje, lekkere wentelteefjes maken en gezellig opeten. We hebben een gezamenlijke terugblik van onze tweedaagse aan zee. Iedereen is van harte welkom. We gaan eens de knutseltoer op, we maken ook al onze adventskransen en als slotshow van de seniorenmaand hebben we een zanger van formaat in ons midden, want niemand minder dan Jean-Pierre Lepoutre komt ons op 28 november entertainen, en verwennen met zijn zangtalent. Het belooft alleszins een spetterende show te worden!

We spreken daarvoor af in de polyvalente zaal om 14.30u … dus graag tot dan! Mij blijft nu nog enkel over jullie allen een super gezellige aangename seniorenmaand toe te wensen, dat we er samen veel van kunnen genieten!

Liefs, Carine 19


ANIMATIE ZT1

Akkerwinde Hallo iedereen!

6u ‘s morgens. “Mamsie, weet jij waar mijn chiroshort ligt?” Zoonlief heeft om 6u30 afspraak op de Grote Markt voor een vroeg ontbijt. Het is vandaag immers ‘Dag van de jeugdbeweging’. Gisteren een lekke band met de fiets, dus: “Mama, wil je me voeren tot aan de markt? Dan kom ik vanavond te voet met de fiets terug.” Oké. Moeder met de jas boven de pyjama richting Menen markt. Daar stromen allerlei kostumages toe. Van CHIRO over Scouts tot KSA,... Ik rijd de Rijselstraat door en passeer ons Huize Ter Walle en een beetje weemoedig begin ik me af te vragen: “Zouden mijn bewoners vroeger ook nog in een jeugdbeweging geweest zijn? En zo ja, welke?” Vragen waar ik de komende weken steevast een antwoord op krijg. ‘Vroeger’, dat was het thema waar het in mijn namiddag ‘ouderwetse koffie met zelfgebakken appeltaart’ om ging. We haalden de reminiscentie-valies van Stan van op zolder en vertelden aan de hand van de voorwerpen honderduit over ‘toen’. Soms was ‘toen’ nog te lang geleden, want enkele spulletjes, - tot op vandaag nog niet echt gedefinieerd-, waren van ‘voor onze tijd’. Niettemin, het werd een heel gezellige namiddag, en de zelfgebakken appeltaart..? Tja, ik ben nu eenmaal geen lustig bakkerinneke :-) 20


Zoals jullie ondertussen al mochten ondervinden ben ik eerder het ‘knutsel-frutsel-type’. Op een mooie herfstnamiddag gingen we op Akkerwinde aan de slag met mooie herfstbladeren uit de tuin. Met de nodige portie klei, een deegrol en de creatieve handen van onze bewoners kwamen één voor één pareltjes uit de bakoven. Dat smaakte naar nog, en we besloten om pralineschaaltjes te maken voor de kerstmarkt. Deze maand zijn we ook met ons team animatie in de prijzen gevallen. Op een mooie ochtend mochten we een heus

verrassingsspelpakket

in ontvangst nemen. Dit werd

ons geschonken door een firma die liever anoniem wenst te blijven. Het betreft een pakket bordspelen waar we steevast veel gebruik van zullen maken. Heel erg bedankt hiervoor! Onze wellnessnamiddagen, daar kijken jullie ook altijd naar uit. De haren worden in de plooi gelegd, ontspannende gezichtsmassage, handverzorging met de nodige kleur en niet te vergeten, het verkwikkende voetbadje. En dit alles zonder de professionele bijstand van onze lieve vrijwilligers Lieve, Bettina, Christine en Shirley haast onmogelijk! Dikke merci daarvoor! Jullie zijn ongetwijfeld mijn ‘rechterhanden’!

21


Over ‘handen’ gesproken… Florette, die samen met Rita maandelijks ons krantlezen verzorgt, is zwaar ten val gekomen. Hierbij liep ze een breuk aan haar voet en hand op. Zodoende namen Rita, Christine en ikzelf het krantlezen over. Dat is altijd een gezellige namiddag waar honderduit gekeuveld wordt. Dank aan Christine en Rita om het efkes van mij over te nemen toen ik, naar aanleiding van de ‘Dag van de medewerker’ beneden verwacht werd om mijn stukje taart te gaan eten. Het heeft me gesmaakt! Hierbij ook een dikke pluim en dankjewel aan het personeelscomité om ieder jaar de medewerkers in de bloemetjes te zetten! Deze maand zijn we op Akkerwinde gestart met een ‘Active Ageing’ groep. Dat betreft een praatgroep van onze bewoners met Debbie en Sharon. Er werd nogmaals eens bewezen dat ‘inspraak’ hier in Huize Ter Walle geen ijdel begrip is en dit initiatief door onze bewoners alleen maar toegejuicht wordt. Op het eigenste ogenblik ben ik in volle voorbereiding voor onze citytrip naar Parijs. Een idee, gegroeid uit vorig initiatief: de cruise. De komende week wanen we ons op het eerste volop in Frankrijk en Parijs. En dat zullen ze gezien hebben! Het volledige reisverslag komt in het volgende A Propootje! NOVEMBER, dat doet ons terugdenken aan onze geliefde overledenen. Op Akkerwinde namen we dit jaar afscheid van Martial en sinds woensdag ook Clara. Clara is rustig ingeslapen in haar vertrouwde omgeving in het bijzijn van haar geliefden. We zullen ons Clara herinneren als een sterke vrouw. Clara, we leerden je kennen toen je eerst enkele keren bij ons naar het zorghotel kwam. Na een val ging het thuis wonen te moeilijk, en kwam je bij ons op Akkerwinde wonen. Het ga je goed Clara, nu ben je terug bij al je geliefden die je te vroeg moest afgeven. NOVEMBER is ook seniorenmaand. Senioren verwennen, daar gaat het om. En dat zit soms in kleine dingen. Een ontbijtje, een aperootje zo nu en dan, een restaurantdag, een modeshowke en als kers op de taart … de slotshow. Dit jaar wordt de namiddag muzikaal opgeluisterd door onze eigenste familie Lepoutre. Broer en zus Jean-Pierre en Christine zijn momenteel in volle voorbereiding voor de musical ‘Oorlog en vrede’ die eind januari in CC de Steiger gebracht wordt. (Een beetje reclame kan geen kwaad hé…) En op 28 november komen ze bij ons het beste van zichzelf geven! Allen daarheen dus!

22


Herfstdecoratie

Bingo!

23


Bingo!

Zo was het

vroeger...

t r a a t l e p p a t e m e Reminiscenti

24


Lato schoenen verkoop met accordeonist A ndrĂŠ Baert

Krantlezen

25


ANIMATIE ZT2

Leiemeers

26


27


4 oktober Werelddieren da

g

28


ANIMATIE ZT2

Vestinge en Cortryckpoorte

Beste lezer van het leukste blad van ‘t Vlaanderenland - Herfst Warmoranje pompoenen, bomen in een schitterend palet van geel over oranjerood naar bruin, overgoten met het donkerrode licht van de lage zon. En ook al verovert het najaar nu snel de tuin, dat is geen reden om binnen te blijven zitten. In dikke truien en warme sjaals kun je buiten nog heel lang genieten! Gaan wandelen in het bos dat heerlijk naar de herfst geurt… Genieten van het dikke bladerentapijt waar je met je laarzen tot aan de enkels in zakt, van de mooie tinten geel, rood, oranje, bruin, van de zon die al vlug ondergaat…

Thuis komen met een mand vol moois: kastanjes, paddenstoelen die nog naar het bos ruiken, mossen, bolsters, humus… .Nooit biedt de natuur zoveel moois en decoratiefs als in dit seizoen. Appeltjes, besjes, … in zoveel vormen en kleuren … En dan genieten, samen rond de vuurkorf, het knetterende hout, kastanjes poffen, een heerlijk kommetje dampende pompoensoep, kleine Fiene warmpjes op een strobaal… En de najaarszon gaat onder… 29


Ja lieve mensen, en ook wij in ons Huisje Weltevree kunnen er hier ook ten volle van genieten. Het mag gezegd, we behoren tot een bevoorrecht volkje, onze mooie locatie met zicht op het park, onze mooie tuin, een vleugje Ardennen in Hartje Menen. Ons huis is ook al helemaal in de sfeer van al dat moois uit de natuur. Warmoranje pompoenen, kleurrijke sierkallebassen en onze home-made herfstbloemstukjes, je kan er niet naast kijken!

Gezellig terug mijmeren naar onze mooie nazomerse momenten: onze

herfstuitstap in boerenstijl. Ja beste mensen, dit was me er eentje die

we niet vlug

gaan vergeten :). Ons journalistje ter plekke schreef er speciaal voor jullie een schitterend artikel over, geniet ervan! (zie volgende pagina)

30


Samen de boer op! De zon maakte overuren op 3 oktober. Dat was zo afgesproken want Dominique ging met zt2 de boer op. Plaats van bestemming: Stavele naar de pompoenboerderij van boer Dries en ’t Hof van Commerce, een fijn eetcafé aan de IJzer, met z’n sympathieke bazin Iris, niet voor niets verkozen als de strafste bazin van België! Iedereen zag het zitten zo een uitstapje in de Westhoek. Na een vlotte heenreis kwamen we aan in dit heerlijk rustige dorpje. De tijd is daar precies even blijven stilstaan…. De “bazin” van ’t Hof van Commerce ontving iedereen met open armen en met een gulle lach. Eerst was het bewonderd rondkijken: veel heiligenbeelden, veel boerenmaterialen, veel antieke stukken sierden het etablissement. Een balk vol ouderwetse bh’s trok ieders aandacht en was eventjes het gespreksonderwerp: wie past welke bh? Enkel Dominique en Marc waagden zich aan een pasbeurt. Hilariteit alom natuurlijk! Het aperitief – een huisgemaakte picon au vin blanc - maakte alle tongen nog wat losser. Intussen was er een muzikaal duo aangekomen, om ons te entertainen. Al na de eerste tonen zat de sfeer er goed in: er werd gezongen, gedanst en veel gelachen. Sommigen namen zelfs de micro even over, nietwaar, Denise en Walter en…… De tijd vloog snel en het werd tijd om de hongerige magen te spijzen. Per 2 personen werd er een charcuterieplankje gepresenteerd, alles huisgemaakt trouwens, met een ‘patatje in de pelle’ en een kommetje groentjes. Er was ook vers gebakken boerenbrood met smout of boerenboter. En of dat smaakte!!! Een kop koffie met een flink uit de kluiten gewassen stuk schuimtaart zorgde voor de perfecte afsluiter van dit Breugeldiner. Wie het wenste kon na het diner even de buitenlucht gaan opsnuiven tijdens een wandeling naar de pompoenboerderij. Het was ‘dokkeren’ op de kasseien van de dorpskern, Parijs Roubaix waardig, dat hebben de rolstoelers geweten, maar vooral gevoeld. J Ook op de boerderij waren we heel welkom. De vrouw des huizes had zeer haar best gedaan om de vele verschillende soorten pompoenen mooi te etaleren of er mooie composities mee te maken, een kleurrijk tafereeltje precies zoals in de boekskes, en dat zette velen aan tot kopen…. Tijd om naar huis te gaan; onze longen gevuld met gezonde boerenbuitenlucht en mooie herinneringen aan een dagje op de boerenbuiten…. Dank aan allen die hun steentje bijdroegen om ook van deze activiteit een toppertje te maken. Marie-Anne V. 31


Ons reuzegezellig avondfeestje ‘Mosselsouper in herfstmodus’. Sfeer alom, de vrolijke bende van Jan de Mosselman…!

Daar komt Jan de mosselman… Groot Mosselfestijn op zt2. Na de charcuterieboer, in Stavele, kon de visboer niet achterblijven. Op dinsdag 10 oktober landde hij met ruim 30 kg mosselen op zt2. Dominique waagde het erop om mosselen aan te bieden op de avondactiviteit en het werd een voltreffer van formaat. In de vroege namiddag schoot de vrijwilligerséquipe in gang: mosselen kuisen en wassen, ajuinen en selder snijden, de tafels versieren, de mosselpotjes klaarzetten enz…enz… Het ‘mosselrestaurant’ op Cortrycpoorte was rap gevuld en iedereen keek reikhalzend uit naar die overheerlijke delicatesse uit de zee. En overheerlijk waren ze! Een aperitiefje, een mooi muziekje, een dansje en maar wachten op………. de mosselman! Op de tonen van het liedje: ‘daar komt Jan de mosselman, de mosselman, de mosselman….’ kwam Marc de mosselman aan met zijn karretje vol mosselen en kon het eetfestijn beginnen. De geur verspreidde zich over de living en de mosselpotjes gingen heel snel naar de hongerige magen. Het werd erg stil in ons restaurantje, alleen het getik van de schelpen en een achtergrondmuziekje waren te horen. J Een echt mooi tafereeltje zowaar weggeplukt uit een of ander mosselhuisje aan onze kust…. Er werd flink gesmuld want er bleef niets meer over. Prachtig en goed zo! (Tussen haakjes: de niet mosseleters werden verwend met een lekker eitje, op maat gebakken, of een visbrochetje. Zo kregen ook zij een lekker avondmaal.) Marie-Anne V.

Dank u wel Marie-Anne!

32


oie tafel. o m e z n o , ger st! me blikvan r a w , rs van dien e e t g h c in e v n e e n e e ro je: Herfststuk t aan alle g ia ic f z’n allen o r t p e e m k e ik w d , n en bbe htige kleur je! Hier he t s e e f n e e Al die prac st, plezier at n a W d . e r g e , lt n a e nW ong st Yvette e ebben gez e h e f e s g W a . d r a ‌ Verja jullie nog Louise, n e ie s r a n e M w , e e ais ,w re traktaat r, de polon e o k o k h le n t e e t h o r gen Walter voo n e e t t e v Y ankuwel gemaakt. D jaren! vele mooie

33


Voila, en nu draaien we ons kalenderblaadje om ‌ - November Dit wordt een heuse feestmaand, zo eentje waar de activiteiten altijd iets feestelijker zijn dan gewoonlijk (haha, wat ik nu zeg tegen ons alom bekend feestvolkje, en toch gaan we er nog een schepje bovenop doen!). We gaan jullie verwennen met veel lekkers, entertainment, gezelligheid, een stukje kunst op ‘t tweede. En vooral heel veel plezier, wat denken jullie? Geniet ervan en weet: Iedereen altijd van harte welkom!

Groetjes Dominique

34


Wellness

Pompoen– en

ananasconfituu

r

35


WARME OPROEP ANIMATIE: RECEPTEN WARME OPROEP In de komende kerstworkshops gaat Animatie de nostalgische toer op. We gaan ook leuke kookboekjes maken, en daarvoor zijn we op zoek naar lekkere recepten van gerechtjes uit grootmoeders tijd. Dus bij deze doe ik een warme oproep naar jullie, bewoners, familie en vrienden. Maakte jouw mama het beste stoofpotje, de lekkerste appeltaart, de heerlijkste tomatensoep (met balletjes natuurlijk).

Stuur ons dan het receptje door, misschien krijgt jouw recept wel een plaatsje in ons exclusief kookboek.

Recepten te bezorgen bij Dominique, Carine en Mia.

36


ANIMATIE DVC Beste bezoekers en familieleden, Laten we eerst nog eens terugblikken op onze uitstap naar het domein ‘Bergelen’ op 28 september. Daar hebben we met een grote groep bezoekers een reuzepannenkoek gaan eten in de tearoom van het domein met een toch nogal straffe koffie. We hadden geluk met het mooie weer en hebben nadien een korte, maar voor sommigen toch al krachtige wandeling kunnen maken. Het was zoals gewoonlijk allemaal wat in een haastje, maar toch was het een fijne namiddag. En iedereen was op tijd terug voor de busjes (om naar huis te gaan)! JARIGE BEZOEKERS: Van Der Massen Georgette verjaart op 10 november en wordt 85 jaar! Casteleyn Robert verjaart op 29 november. Hij wordt 76 jaar! We wensen hen een gelukkige verjaardag! NIEUWE BEZOEKERS:

Vanhuyze Suzanna Desloovere Denise Lybeer Denis We heten hen van harte welkom in ons midden! Deze maand, november, is de seniorenmaand! Dat wil zeggen dat we jullie deze maand wat extra zullen verwennen. Op de volgende pagina geef ik al een greep uit het activiteitenaanbod die jullie deze maand mogen verwachten.


Dinsdag 14 november: Modeshow Kijk alvast eens in jullie kast of je nog iets kan gebruiken om de koude herfst- en wintermaanden te overbruggen, want het is het moment om iets te kopen. De kledij zal door sympathieke modellen worden geshowd en nadien is er de mogelijkheid om de kledij ook van dichtbij te bekijken en te passen. De aankopen kunnen indien gewenst worden gefactureerd. Woensdag 15 november: filmnamiddag Aangezien het een feestelijke maand is willen we jullie een film aanbieden die jullie in een feestelijke stemming kan brengen. Daarom hebben we gekozen voor ‘In het spoor van DE ROMEO’S: 15 jaar feestgarantie’! Donderdag 16 november: Kleuteroptreden (in het dagcentrum) Deze dag komen de kleutertjes en zullen ze de dansjes die ze hebben geleerd voor hun oma en opa eens voor jullie doen. Dat belooft weer een hartverwarmende namiddag te worden. Vrijdag 17 november: Wellnessnamiddag Meer hierover in het nieuwe rubriekje van Jeroen wat verder in dit boekje. Maandag 20 november: Bezoekersraad Onze directeur Ludo Vanderaspoilden zal de raad starten met het voorstellen van de bouwplannen van de nieuwe dagcentra! Wees er dus zeker bij! Daarna zullen jullie kunnen zeggen wat goed en niet goed is of verloopt in het dagcentrum, waardoor wij onze dienstverlening kunnen aanpassen waar nodig. Woensdag 22/11 en donderdag 23/11: Bezoek Floralux + Chapeau Op deze twee dagen gaan we om 13u30 met alle geïnteresseerde bezoekers naar de Floralux. De kerstmarkt is er elk jaar zeer mooi en daarnaast is er natuurlijk nog vanalles dat het kijken en/of kopen waard is. Nadien gaan we naar Bistro Chapeau om er een koffie met wafel of pannenkoek te nuttigen. Kostprijs 5 euro! Vrijdag 24 november: Verjaardagsfeest We vieren de jarigen van de maand met een grote pannenkoekenbak! Nadien strekken we onze beentjes op de dansvloer. Dinsdag 28 november: Slotshow van de Seniorenmaand We sluiten de seniorenmaand af met een spetterend optreden van Jean-Pierre 38 Lepoutre! Een toppianist met een topstem! Mis het niet!


39


Foto’s schoonheidssalon oktober

40


ANIMATIE DVC

Het Parkhuis

“Geeft Allerheiligen zonneschijn, dan zal het spoedig winter zijn…”

Beste bezoekers en familieleden, De laatste jaren wordt de novembermaand ook wel de seniorenmaand genoemd en worden onze senioren gevierd! Ook hier in Huize Ter Walle wordt deze maand een leuke maand! We zullen jullie tot in de puntjes verwennen met allerlei activiteiten: 

Op 3 november (n.a.v. Allerheiligen) nemen we samen deel aan een gespreksnamiddag omtrent rouwen. Op 6 november is er in de voormiddag bezoekersraad. Mochten jullie opmerkingen, bedenkingen of tips voor ons hebben… Op 14 november is er de jaarlijkse modeshow van Decostyle. Als jullie zin hebben om je in het nieuw te zetten…is deze dag DE dag! De aankopen kunnen gefactureerd worden. Op 17 november komen de kleutertjes langs! Voor degene die in ’t Parkhuis willen blijven, kunnen deelnemen aan de wellness van Jeroen. Op maandag 27 november gaan we met enkelen onder ons naar de Floralux. Na het winkelen trakteren we onszelf op pannenkoek en koffie in de Chapeau. 29 november gaat de slotshow door van de seniorenmaand met Jean- Pierre Lepoutre. Hij zal zorgen voor een spetterend feest!

We heffen nu ons glas en wensen jullie allen een fijne seniorenmaand toe! Dikke kussen, Charlot

JARIGE BEZOEKERS: Verbeke Bernard wordt op 21 november 66 jaar! Een dikke proficiat aan Bernard! NIEUWE BEZOEKERS: Omez Phillip, Vansteenkiste Marcel en Cardoen Christiane zijn al een tijdje nieuw bij ons in ’t Parkhuis. 41


Uitstap Euroshop

42


Uitstap Euroshop

43


Uitstap Euroshop

44


Herfstd

ecorati

e

45


Herfstd

ecorati

e

Kookda

g

46


47


ANIMATIE Gelukkige verjaardag! Raymonde Billiau

12 november

84 jaar

We zijn al in de herfst, maar veel hebben we er nog niet van gemerkt, met het nazomertje. Op 3 oktober hebben we een herfststukje gemaakt. Het was van iedereen mooi gelukt, en toch verschillend. Met de helpende handen van de vrijwilligers hadden we een mooi resultaat. Daarna hebben we genoten van de herfsttaarten, er was er ene tussen die mislukt was, maar de smaak zat goed! Op 17 oktober hadden we onze gezelschapsspelennamiddag, en er werd nogal wat afgelachen, zeker aan de tafel bij het Unospel. Na een glaasje wijn ging iedereen content naar huis. Voor november staan er ook een aantal activiteiten op het programma. Op 14 november hebben we modeshow in Huize Ter Walle, van Greta die ook op de markt van Menen staat. Daarna kan je voor een democratische prijs een aankoop doen voor zowel bovenkledij, slaapkledij als ondergoed. Allen daarheen! Op 21 november zijn we terug op het derde verdiep in De Rotonde en nemen we deel aan een quiz. We verwachten jullie allemaal! Op 28 november hebben we nog de slotshow om seniorenmaand af te sluiten met een optreden van de alomgekende Menenaar Jean-Pierre Lepoutre, en dat in de zaal van Ter Walle. Nicole komt nog langs voor de reservaties. Tot dan!

Lise en Nicole 48


Op een dag‌ Kregen we een spelpakket gezelschapsspelen cadeau van een anonieme schenker! Dankjewel!

49


MIJMERINGEN Laat je dromen blijven komen. Misschien komt op het einde alles goed. Zo train je jezelf om beslissingen te nemen in de richting die je wilt. Wie naar buiten kijkt droomt. Wie naar binnen kijkt ontwaakt. Niemand ontloopt zichzelf, tenzij voor even. God heeft ons nodig, wij Hem eveneens. Veel bewegen en sociale contacten. Wat belet je het te doen? Leer je eigen pijn kennen, dan heb je geen zin om de ander dat aan te doen. Hou er rekening mee, het kan altijd slechter. Je trouweloos geheugen kan je danig bedriegen hoe ouder je wordt. Vergeet je vroegere verlangens, verliefdheden, verwachtingen, vergissingen die je wilde bereiken. Je bent met ĂŠĂŠn of andere aftakeling geconfronteerd, ook met verlies van leeftijdsgenoten. Laat het niet een onvermijdelijke neergang worden. Je hebt misschien in je jonger leven veel geluk gehad! Laat dat een gunst zijn, geen recht. Geluk is altijd zeer broos. Leven is ook met verlies kunnen omgaan. Je blijft kwetsbaar. Wel ben je als andere geschoven op de ladder van het leven. Het blijkt allemaal vluchtig te zijn geweest. Tracht te luisteren naar de andere die zijn verhaal doet, zo verdrijf je een beetje de eenzaamheid. Geluk zijn kortstondige momenten die zeldzaam voorvallen. Dat alles op zijn plaats terecht komt, en alles klopt. Dus het is iets heel persoonlijks. Daarom moet je goed naar jezelf durven kijken. Moet je weerloos meegemaakt hebben, en gevoeld, voor je weet wat geluk is. Met medelijden kun je niet veel aanvangen, met optimisme des te meer. Het is aan te raden met je eigen leven bezig te zijn in plaats van met het systeem. Je moet geloven dat mensen hun eigen leven maken. Wees creatief, open jezelf! Geef anderen niet de schuld en doe wat bij jou past. Anders ben je niet te helpen. Het is zo dat veel mensen in hun leven veel offers hebben gedragen, zodat het lichter voelt. Waardoor ook een te snel oordeel het pad der waarheid versmalt. Je bent en blijft een mens met mankementen.

Gilbert Vanhoutte

Rotonde 0201

tel: 056/35 10 32 50


PERSONEELSNIEUWS FEESTVIERDERS VAN DE MAAND: Nikita Desmedt

6 november

Zorgkundige ZT1

Cindy Vandekerckhove

8 november

Verpleegkundige DVC

Ria Debruyne

9 november

Verpleegkundige nachtdienst ZT1

Sarah Verschaeve

9 november

Teamleider Schoonmaak en keuken

Dominiek Roels

10 november

Poetsvrouw

Sylvie Van Ees

17 november

Poetsvrouw

Cindy Verkindere

17 november

Zorgkundige ZT1

Stephanie Gelaude

17 november

Verpleegkundige nachtdienst ZT1

Lutgarde Dewaele

24 november

Zorgkundige ZT1

Carine Messiaen

29 november

Poetsvrouw

Op 2 oktober mochten we Kenza Lahmar welkom heten in Huize Ter Walle. Kenza is tewerkgesteld met een overeenkomst alternerende opleiding als logistiek medewerker op ZT1. Vanaf 6 oktober kwam Ikram Raji bij ons in dienst op zorgteam 2. Ikram is tewerkgesteld als logistiek medewerker met een overeenkomst alternerende opleiding. Op 16 oktober komt Liselot Vandersyppe het team Mobiele equipe vervoegen. Liselot is zorgkundige en zal dus tewerkgesteld zijn zowel op ZT1 als op ZT2. Jocelynne Candry komt vanaf 1 november in dienst op zorgteam 1 als zorgkundige. Op 9 november start Suzan Vienne bij ons als zorgkundige. Suzan zal tewerkgesteld zijn op ZT2. 51


VRIJWILLIGERSNIEUWS VERJAARDAGEN VAN ONZE GELIEFDE VRIJWILLIGERS! Bernard Pyncket

3 november

Tine Van Mieghem

8 november

Raymonde Billiau

12 november

Freddy Crombez

17 november

Lou Dewaele

24 november

OPROEP Wij zijn nog op zoek naar een vrijwilliger die onze kapster kan helpen bij het van en naar de kamer brengen van de bewoners, op maandag en woensdag. Indien u hiervoor interesse heeft, meld dit zeker bij Fien (administratie).

BIBLIOTHEEK Jean-Pierre is elke werkdag aanwezig in de administratie tussen 8u en 10u en komt dagelijks rond met de post. Op andere momenten, kan je steeds bij Fien of administratie terecht. Alvast bedankt!

52


HTWeetjes Quizzen met Natje — november 13 inzendingen bereikten me waarvan 11 volledig correct. Fien trok Nadine Vandorpe als winnaar van deze quiz. Hartelijk gefeliciteerd, Nadine! U krijgt de eerstkomende dagen een bonnetje ter waarde van twee euro te gebruiken in HTW

Huislotto HTW LOTTOCIJFERS

36—28—22—3—6—23

Paula Boudry wint onze huislotto met 2 juiste cijfers. Proficiat! U ontvangt een bonnetje te gebruiken in HTW. Er was een ex aequo met Marcella Clycq, waardoor er met onschuldige hand getrokken werd.

W E E R S P R E U K VA N D E M A A N D

Zwaait de winter in november al zijn staf, zijn rijk vindt snel een graf.

53


MENU Dag

Ontbijt

Middagmaal Elke middag is er soep als voorgerecht

Avondmaal

Woe 01/11 ALLERHEILIGEN

Melkbrood

Vol au vent met cressonnette, en rijst Fruityoghurt en gebak

Ardeense ham/ hesp

Don 02/11

Honing/ confituur

Pita shoarma met een slaatje, frietjes en koude looksaus met komkommer Sinaasappel en koek

Hoofdvlees met mosterd

Vrij 03/11

Confituur

Kabeljauwfilet met gestoofde prei, puree en mosterdsaus Vanillepudding en koek

Kippenpastei

Zat 04/11

Smeerkaas

Rundsburger met rabarbermoes, aardappelen en demi-glace Peer en koek

Gedroogde worst/ jager worst

Zon 05/11

boterkoek

Varkens cordon bleu met schorseneren in witte saus, kroketjes en pepersaus Chocolademousse en koek

Boursin

ma 06/11

Chocolade

Osso bucco met rijst Flan karamel en koek

boterhamworst

Di 07/11

Luikse siroop

Hamrolletjes met prei, puree en kaassaus Fruitsalade en koek

Hot dog

Woe 08/11

Confituur

Merguezen met ratatouillegroenten, penne en pikante saus Pudding met rozijntjes en koek

Belegen kaas

Don 09/11

Speculoospasta

Gourmet brochette met herfstslaatje, frietjes en bearnaisesaus Karamelpudding en koek

Bacon/ kippenwit

Vrijdag 10/11

Choco

Gratino met spinazie in room, gebakken aardappelen en witte wijnsaus Rijstdessert en koek

Hesp

Zat 11/11 Wapenstilstand

Rozijnenbrood

Kippenorloff met galagroenten, gratin aardappelen en roze pepersaus Yoghurt en koek

Kalfskop

Zon 12/11

Boerenpistolet wit / confituur

Eendenbil met prinsessenboontjes, dennen aardappelen en demi glace Sinaasappel en koek

Salami

ma 13/11

Speculaas

Blinde vink met knolselder in roomsaus, puree en ajuinsaus Banaan en koek

Kalkoenham

Di 14/11

Suikerboter

Breydelspek met karnemelkstampot Espresso pudding en koek

Kipcrusties

Woe 15/11

Honing/ confi-

Kipfilet brie met ananas, rijst en oriĂŤntaalse saus

54 Brigandworst


Dag

Ontbijt

Middagmaal Elke middag is er soep als voorgerecht

Avondmaal

Do 16/11

Confituur

Mosselen met salade, frietjes en roomsaus Gestoofde appel en koek

Gerookte forelfilet

Vrij 17/11

Smeerkaas

Kabeljauwfilet met broccolipuree en kaassaus Sinaasappel en koek

Goudakaas

Za 18/11

Luikse siroop

Cordon bleu met groene kool met spek, aardappelen en bruine saus Chocoladepudding en koek

Boerenpastei

Zo 19/11

Spikkel

Duivelsgebraad met bloemkool in saus, kroketten en jagersaus Witte chocolademousse en koek

Rillette

Ma 20/11

Speculaaspasta

Kalfsworst met appelcompote, aardappelen en kalfsjus Yoghurt en koek

Pepergebraad

Di 21/11

Confituur

Spaghetti met geraspte kaas en bolognaisesaus Peer en koek

Kaaskroket

Woe 22/11

Choco

Mignonette met hutsepot en mosterdsaus Mousse Liègoise en koek

Parijse worst

Do 23/11

Honing/ confituur

Wildragout met champignons, gemengd slaatje en frietjes Kiwi en koek

Bereid gehakt

Vr 24/11

Peperkoek

Fishsticks met wortelpuree en tartaarsaus (warm) Ijsje en koek

Fijnkost

Za 25/11

Smeerkaas

Kalkoenpavé met fijne andijvie, aardappelen en pepersaus Vanillepudding en koek

Camembert

Zo 26/11

Ovenkoek

Peegiegebraad met warme abrikoos, kroketten en demi-glacé Appel gestoofd en koek

Roompastei

Ma 27/11

Confituur

Kippensneeuwbal met suikerboontjes, gebakken aardappelen en champignonsaus Fruityoghurt en koek

Gerookte ham/hesp

Di 28/11

Choco

Boomstammetje met bloemkool in boter, bieslookpuree en bruine saus Speculaasmousse en koek

Macaroni met kaas en hesp

Woe 29/11

Suikerboter

Schnitzel met rode kool, gekookte aardappelen en vleesjus Vanillepudding en koek

Kippensalade

Do 30/11

Honing/ confituur

Vol-au-vent met gemengd slaatje en frietjes Mandarijn en koek

Hamrolletjes met asperge 55


Activiteitenkalender ‘Leiemeers

Activiteitenkalender Assistentiewoningen

ACTIVITEITENKALENDER Maandag 6 november

Crea-atelier (Akkerwinde)

Dinsdag 14 november

Modeshow in HTW

Dinsdag 21 november

Bingo (Akkerwinde)

Maandag 27 november

Crea-atelier (Akkerwinde)

Dinsdag 28 november

Optreden show in HTW

Donderdag 30 november

Quiz (Akkerwinde)

Donderdag 2 november

Kaarten

Vrijdag 3 november

Eucharistie in de kapel

Woensdag 8 november

Individuele animatie

Donderdag 9 november

Uit eten

Vrijdag 10 november

Eucharistie in de kapel

Dinsdag 14 november

Modeshow

Woensdag 15 november

Huisdierennamiddag

Donderdag 16 november

Bakken

Vrijdag 17 november

Eucharistie in de kapel We herdenken onze overleden bewoners

Woensdag 22 november

We eten taart

Donderdag 23 november

Fotoreportage van de zeeuitstap

Vrijdag 24 november

Eucharistie in de kapel

Dinsdag 28 november

Optreden slotshow in HTW

Woensdag 29 november

Kookdag

Donderdag 30 november

Aperitief

56


Maandag 6 november

Knutselen

Dinsdag 7 november

Knutselen

Woensdag 8 november

Dessert maken

Donderdag 9 november

Quiz

Vrijdag 10 november

Eucharistie in de kapel

Activiteitenkalender ‘t Lindeboomke

Handverzorging/nagels lakken Maandag 13 november

Vork– en lepelspel

Dinsdag 14 november

Modeshow

Woensdag 15 november

Gezelschapsspelen

Donderdag 16 november

Kleuterturnen

Vrijdag 17 november

Koffie op ouderwetse wijze Eucharistie in de kapel

Zaterdag 18 november

Bakken

Maandag 29 november

Krant/tijdschrift lezen

Dinsdag 21 november

Handmassage

Woensdag 22 november

Bingo

Donderdag 23 november

Foto’s/prenten bekijken

Vrijdag 24 november

Eucharistie in de kapel Reminiscentie

Zaterdag 25 november

Gezelschapsspelen

Maandag 27 november

4 op een rij

Dinsdag 28 november

Optreden show in HTW

Woensdag 29 november

4 op een rij

Donderdag 30 november

Bewegingsactiviteit 57


Activiteitenkalender ‘Kolleblomme

Vrijdag 3 november

Eucharistie in de kapel om 15u45

Maandag 6 november

Opening seniorenmaand met drankje en hapje!

Dinsdag 7 november

Koffietafel met bezoek van de Demiclowns

Woensdag 8 november

Symbolenspel

Donderdag 9 november

We bakken lekkere wafels!

Vrijdag 10 november

Eucharistie in de kapel om 15u45

Maandag 13 november

Muzikale film

Dinsdag 14 november

Modeshow Greta komt haar nieuwe collectie voorstellen, daarna geven we jullie de kans voor een eventuele aankoop voor de winter!

Woensdag 15 november

Vork– en lepelspel

Donderdag 16 november

Kleuters op bezoek in de leefgroep!

Vrijdag 17 november

Eucharistie in de kapel, we herdenken hierbij onze overleden bewoners.

Maandag 20 november

Muziek– en zanguurtje

Dinsdag 21 november

We maken een winters soepje…

Woensdag 22 november

Wentelteefjes

Donderdag 23 november

Terugblik van onze tweedaagse naar zee in de polyvalente zaal

Vrijdag 24 november

Eucharistie in de kapel om 15u45

Maandag 27 november

Knutselen naar aanleiding van kerst

Dinsdag 28 november

We sluiten de ‘seniorenmaand’ af met een spetterend optreden van Jean-Pierre Lepoutre. Afspraak om 14u30 in de polyvalente zaal.

Woensdag 29 november

Sjoelen

Donderdag 30 november

Adventskransen maken. 58


Activiteitenkalender ‘Akkerwinde

Maandag 6 november

‘t creatiefje, iedereen welkom om onze kerstartikelen klaar te stomen!

Dinsdag 7 november

Mia op bijscholing, Christine komt UNO spelen!

Donderdag 9 november

Supersappige fruitnamiddag, we gaan de nodige vitamientjes opdoen

Vrijdag 10 november

Eucharistie in de kapel

Maandag 13 november

Gezellige filmnamiddag in wintersfeer met traktaat van Hasseltse koffie en pannenkoekjes. Welke film het wordt blijft een geheim.

Dinsdag 14 november

Greta komt langs met de laatste nieuwe rokjes en bloesjes

Donderdag 16 november

Heerlijke gelaatszorg, haar– en handverzorging en een verkwikkend voetbadje. Genieten maar!

Vrijdag 17 november

Eucharistie in de kapel We herdenken onze overleden bewoners

Maandag 20 november

We koken terug ons eigen potje

Dinsdag 21 november

Gezellige swingo-namiddag U raadt het al, een ander soort bingo; benieuwd?

Donderdag 23 november

Foto-reportage van de zee-uitstap

Maandag 27 november

Creatiefje

Dinsdag 28 november

De familie Lepoutre, ons welbekend, komt het beste van zichzelf geven! Allen daarheen dus!

Donderdag 30 november

Quizquaters aller kamers, verenigt u! Welweters, betweters en slimmeriken binden terug de strijd aan tegen elkaar! 59


Activiteitenkalender ‘Vestinghe en Cortryckpoorte

Vrijdag 3 november

Eucharistie in de kapel om 15u45

Maandag 6 november

Feestelijke ouderwetse koffienamiddag met zelfgebakken toarte op grootmoeders wijze

Dinsdag 7 november

Gezellige bingonamiddag met feestelijke prijsjes, alle bingofanaten daarheen! Rudolf brengt het fruit aan huis.

Donderdag 9 november

Feestelijk evenement, kunst op ‘t tweede Grote kunstworkshop met voor ieder wat: Pottenbakken, olieverfschilderen, vogelnestkastjes maken, mooie bladschalen maken en schilderen..

Vrijdag 10 november

Eucharistie in de kapel om 15u45

Maandag 13 november

Feestelijke editie Gazettepraat met Magda, Charline & Rudolf

Dinsdag 14 november

Modeshow in de polyvalente ruimte

Donderdag 16 november

De kleutertjes op bezoek in huisje Weltevree… We gaan ze ontvangen in stijl! Rudolf komt langs met het rijdend winkeltje en neemt de fruitbestellingen op.

Vrijdag 17 november

Eucharistie in de kapel, we herdenken hierbij onze overleden bewoners.

Maandag 20 november

We maken een lekker herfstsoepje! Manillen voor de liefhebbers

Dinsdag 21 november

Zalige wellnessnamiddag in ons kuuroord Manillen voor de liefhebbers. Rudolf brengt het fruit aan huis.

Donderdag 23 november

Grote workshop kerst-crea, we starten ons kerstateljeetje in stijl

Vrijdag 24 november

Eucharistie in de kapel om 15u45

Maandag 27 november

We maken lekkere pompoenconfituur voor op de kerstmarkt

Dinsdag 28 november

Feestelijke afsluiter van de seniorenmaand, met een spetterend optreden van Jean-Pierre en Christine Lepoutre!

Donderdag 30 november

Kerstateljeetje deel 2 Manillen voor de liefhebbers. 60


61

Activiteitenkalender ‘t Vermaak


62

Activiteitenkalender ‘Parkhuis


63


Huize Ter Walle Kortrijkstraat 126 8930 Menen 056/52.17.40 64

Profile for HTW

November 2017  

November 2017  

Profile for htw9
Advertisement