__MAIN_TEXT__

Page 1

December 2016

A PROPOS Jaargang 26


December 2016 Jaargang 26

K

ALENDERNIEUWS

December 01/12

Wereldaidsdag

03/12

Internationale Dag van de Gehandicapten

04/12

2e adventszondag

07/12

Internationale Dag van de Burgerluchtvaart

08/12

Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

10/12

Dag van de Mensenrechten O.L.V. van Loreto, patrones van de piloten

11/12

3e adventszondag

12/12

Onze-Lieve-Vrouw van Guadalupe

18/12

4e adventszondag

21/12

Begin van de astronomische winter

25/12

HOOGDAG VAN KERSTMIS Geboorte van de Heer

26/12

Tweede kerstdag

30/12

Feest van de Heilige Familie

31/12

Oudejaarsavond

Tip van de kinĂŠ: "Voor je gaat stappen: kijk goed of er niets op de grond ligt waarover je kan vallen." Groetjes Guy

2


P

December 2016 Jaargang 26

astoraal verhaal

Dankbaar afscheid van mevrouw

Dankbaar afscheid van mevrouw

Gertrude BULTICNK

Paula NUYTTEN

Weduwe van de heer Jozef BRUTIN (+1991) Geboren op 22/07/1924 en overleden op 17/11/2016

Weduwe van de heer Louis LEMAY (+2008) Geboren op 15/06/1923 en overleden op 17/11/2016

Gertrude verbleef bij ons in Kolleblomme.

Paula verbleef bij ons in ‘t Lindeboomke.

3


God verandert na 2016 jaar niets aan Kerstmis. Hij blijft kiezen voor de stal, Een plaats waar iedereen welkom is. Hij blijft kiezen voor Maria en Jozef, Twee gewone mensen uit het volk. Herders, de outlaws, zullen ook niet ontbreken Want die zijn er in deze tijd meer dan genoeg. Het enige dat Hij misschien zal veranderen Zijn de koningen, Machthebbers wil Hij inruilen voor Wijzen die andere wegen durven gaan in deze tijd. Ben jij kandidaat? Mag Hij je aanspreken op deze kerstdag Om erbij te komen?

Wist je dat?

4


December 2016 Jaargang 26

PREZO WOONZORG ONS KWALITEITSSYSTEEM VOOR EXCELLENTIE IN ZORG EN BELEID

Als organisatie zijn wij zeer trots dat wij onderdeel uitmaken van het pilootproject Prezo Woonzorg. Prezo Woonzorg is een integraal kwaliteitssysteem voor woonzorgcentra, dat helpt bij het bepalen van doelstellingen rond zorgkwaliteit. Dit systeem maakt het mogelijk om als organisatie via zelfevaluaties, objectieve indicatoren, tevredenheidsmetingen, etc. de huidige kwaliteit alsook de evoluties op dit vlak te registeren. Prezo woonzorg omvat 60 kwaliteitsthema’s, die stuk voor stuk door onze organisatie doorgelicht en besproken worden. Met als doel verbeterplannen en/of borgplannen aangaande de zorgkwaliteit in onze organisatie te handhaven en/of te verhogen. Op 21 februari 2017 zal er een audit plaatsvinden binnen Huize Ter Walle. Dit houdt in dat de zorgkwaliteit binnen onze organisatie zal nagegaan worden.

ACTIEPUNTEN VAN DE MAAND

MAALTIJDBELEVING Er wordt veel aandacht besteed aan de BELEVING van het maaltijdgebeuren. Zo geven we onze cliënt de mogelijkheid de maaltijd, die wordt afgestemd op zijn/haar DIEETvoorkeuren en mogelijkheden met oog op VEILIGHEID (verslikkingsgevaar e.d.), in een AANGENAME SFEER te nuttigen. Indien er HULP vereist is bij het maaltijdgebeuren, helpen onze medewerkers onze cliënt hier graag bij. Ook FAMILIE en naasten worden betrokken bij het maaltijdgebeuren en dit rekening houdend met de culturele, religieuze en/of andere TRADITIES.

NFORMATIE Als organisatie vinden we het belangrijk dat stakeholders, medewerkers, vrijwilligers, maar in het bijzonder onze cliënten en zijn/haar familie geïnformeerd worden over bijvoorbeeld de (huidige) werking, het kwaliteitssysteem, medewerkers enzovoort. Om alle belanghebbenden zo adequaat mogelijk te informeren, wordt er gebruik gemaakt van verschillende media: A PROPOS onze maandelijkse huiskrant, WEBSITE www.htw.be, SOCIALE MEDIA facebookpagina WZC Huize Ter Walle CIGB, HTWEETJE onze maandelijkse personeelskrant enz.

BEJEGENING Wij willen dat elke medewerker de cliënt op een RESPECTVOLLE manier benadert. Hier moet rekening gehouden worden met het behouden en bereiken van het optimale niveau van AUTONOMIE en KWALITEIT van leven. 5


December 2016 Jaargang 26

Vlinderpark dementie

De gedachten van mijn oma Zijn vlinders geworden Ze fladderen rond In de tuin van haar hoofd Ze botsen en struikelen, Kennen geen orde Zoeken naar iets Dat hen ooit werd beloofd Iets waar oma van droomde, Haar leven lang Iets van wacht maar en straks en veel later Maar wachten werd onrust En twijfel maakt bang Vandaar in haar oog soms een vlinder van water

TIP!

Johan van Oers

6


B

December 2016 Jaargang 26 EWONERSNIEUWS

ZORGTEAM 1 ‘t Lindeboomke  Ferdinand Cneut  Yvonne Perneel Zorghotel  Johnny Theunis (geen foto) ZORGTEAM 2 Leiemeers  Cecile Storms  Anne Marie Meerschman Vestinge  Marie-Thérèse Lalmand Cortyckpoorte  Clara Brochez

12 december 19 december

82 jaar 90 jaar

29 december

67 jaar

4 december 12 december

80 jaar 62 jaar

28 december

87 jaar

28 december

88 jaar

De bewonersraad is een overlegorgaan van en voor de bewoners. De raad biedt de mogelijkheid om bedenkingen, suggesties en voorstellen te formuleren. Op de agenda staan menu en maaltijdgebeuren, alle dienstverleningen m.b.t. wonen en leven, voorstellen vanuit de directie worden overlegd, de evaluatie van activiteiten en het voorstellen van de activiteitenkalender. Het verslag kan nagelezen worden in onze huiskrant. De voorzitter van de bewonersraad is vrijwilliger, Maria Coine. Naargelang de thema’s worden personeelsleden opgeroepen. Elke bewoner is welkom om zich bij de raad aan te sluiten. Naast de bewonersraad beschikt ons huis over een ideeën– en klachtenbus (aan de balie van de administratie) waar individuele opmerkingen en suggesties gegeven kunnen worden.

Verslag bewonersraad 21 november 2016 Mededeling van Ludo: Debbie Janssens is begonnen als directeur zorg in vervanging van Jorgen Sijoen die nu directeur is in een woonzorgcentrum in Reninge. Sedert ongeveer twee jaar wordt in HTW gewerkt aan de kwaliteit via het kwaliteitssysteem PREZO wat betekent: prestaties in de zorg . Door zelfevaluatie van een zestigtal punten, die belangrijk zijn voor de zorg en de manier van omgaan en dienstverlening in ons huis proberen we op die manier verbeterpunten op te zetten voor onze werking. De volgende stap is dat we ons ook eens laten evalueren door experten van buiten onze voorziening. Dat zal gebeuren op 21 februari 2017. Vier “inspecteurs” komen een doorlichting maken van onze werking. Ze zullen die dag in HTW komen kijken hoe we het doen. Ze zullen dit doen aan de hand van inkijken van documenten, nakijken van gebruik van de juiste procedures, pa-

pieren… maar ook aan de hand van observaties ter plaatse en gesprekken met bewoners, medewerkers, bestuurders…

7


De bewoners kunnen bevraagd worden vb. Hoe is het hier? Zijn er klachten? Hoe gaan de medewerkers met u om? Controle in verband met de medewerker: - Juiste opleiding? Juist diploma? – Welke bijscholingen volgen ze? Hoe is hun houding ten opzichte van de bewoners… Wordt alles geregistreerd? – Medicatie? – Verzorging doorligwonden?... Er wordt een kwaliteitstandaard geëist. In verband met die “prestaties”, aandachtspunten zullen jullie vanaf nu op regelmatige basis uitleg krijgen in ‘À propos’. De affiches die elke maand uithangen wijzen ook steeds op zo een drietal aandachtspunten. Als we “goed bezig” zijn in Ter Walle kunnen we een keurmerk krijgen. Het voordeel is dat we op die manier ook uiting kunnen geven van ons niveau van kwaliteit die we willen bieden. Indien er mensen zijn die in een woonzorgcentrum moeten opgenomen worden, kan dit ze helpen om een keuze te maken. Indien we niet goed bezig zijn dan worden we verwittigd aan welke punten er moet gewerkt worden en dan later worden die opnieuw gecontroleerd en is het alsnog mogelijk om Prezo keurmerk te krijgen. Er worden voorlopig in Vlaanderen 4 WZC’s gecontroleerd: in Gent, in Moerzeke, in Tienen en Huize ter Walle. Het is de bedoeling dat dit dan in alle woonzorgcentra van Vlaanderen kan gebeuren. Verslag vorige vergadering: Lawaai: er wordt nog altijd veel geroepen in de gang, vooral ’s morgens vroeg, van de ene collega naar de ander. Eten is nog dikwijls lauw. Verslag: Maaltijden: - Er wordt veel eten gemaakt met weinig smaak (niet goed gekruid, ajuintjes er bij, peterselie enz.) - Verschillende bewoners vinden dat er nog altijd teveel gehakt op het menu staan. - “Prinsessenboontjes zwemmen in het water”? Worden deze niet gestoofd? - Er worden nog altijd geen partjes citroen gegeven bij de vis. - Veel bewoners van de bewonersraad zijn wel tevreden over het eten Andere punten: Een bewoner wil toch wel eens melden dat er bij de verzorging personeelsleden zijn die met meer dan 2 personen in de kamer gaan en dan luid praten en lachen in plaats van verder te werken. Veel personeel klopt niet op de deur of ze kloppen en gaan dan binnen zonder te wachten op antwoord. Er zijn er zelfs die blijven in de kamer als de bewoner een gesprek heeft met iemand aan de telefoon en blijft tot het gesprek afgelopen is. Bij een bewoner is het ’s avonds koud in de kamer en hij kan zelf de knop niet hoger draaien en als hij het dan vraagt dan zegt iemand van het personeel “dat het warm genoeg is”. Alle activiteiten en uitstappen van de voorbije periode waren erg goed en leuk bevonden. Komende activiteiten: Knutselen voor op de kerstmarkt—Sinterklaasfeest—Kerstbomen zetten—Kerstkransen maken—Kerstfamiliefeest in De Sterre—Kerstfeestje met Kerstman en Kerstkaboutertjes— Kerstdineetje—Kerstmarkt—Kerstkoor op bezoek. Datum volgende bewonersraad: Op 13 februari 2017 8


S

December 2016 Jaargang 26

PITS JE OREN VOOR

DE

ANIMATOREN ‘t Lindeboomke

ZT1

Deze maand was

jarig. Hij verjaarde namelijk op

. Naar aanleiding hiervan heeft hij getrakteerd met taart voor alle bewoners. Naast de verjaardag van Raymond hadden bewoners die dag ook de kans om naar de modeshow van

Op

te gaan kijken en eventueel iets aan te kopen.

was het

op het Lindeboomke. Lucienne is komen

helpen om wafels te bakken en het was een groot succes. De bewoners hebben veel wafels gegeten. De sfeer zat er ook goed in. Mooi gedekte tafel, er hing een goede geur in de leefgroep en een streepje muziek. Wat heb je nog meer nodig voor een geslaagde wafelenbak. Bedankt Lucienne voor de hulp.

9


De bewoners van het Lindeboomke hebben ook kunnen relaxen deze maand. Wendy heeft namelijk een gegeven. Petra is hierbij komen helpen. Bewoners werden verwend met een voetbadje, hand- en nagelverzorging en een gezichtsverzorging. Daarnaast konden bewoners ook genieten van een zelfgemaakte milkshake. De medewerkers die die dag op dienst waren zeiden dat het rook zoals in een echte wellness.

Naast het bakken, hebben we ook quizzen gespeeld. Zo is er een een

geweest,

en heeft Lou enkele kennisvragen gesteld. Bij de muziekquiz werd

er wat gezongen en gedanst en bij de dierenquiz werd er af en toe eens een grapje gemaakt. Graag willen we Nicole, CĂŠcile en Chris bedanken die hebben geholpen bij de quizzen. We kregen deze maand bezoek van de

.

Dit zijn twee ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in het omgaan met mensen met dementie. Ze gaan bij verschillende rusthuizen langs om individueel met bewoners met dementie om te gaan. Ze kijken naar de interesses en beroepen van bewoners en spelen hierop in. Op maandag 21 november waren de bewoners van het Lindeboomke en Kolleblomme aan de beurt. De bewoners van het Lindeboomke hebben genoten van het bezoek van de demiclown. 10


Het was al even geleden dat er nog eens een bingo geweest is op het Lindeboomke. Pricille heeft daarom op 22 november nog eens een

gedaan. Dit was zeer aangenaam.

We hebben de tafels bij elkaar gezet zodat elke bewoner van de activiteit kon genieten. Iedereen mocht eens aan het wieltje van de bingo draaien, er hing een leuke sfeer in de groep.

Eind november hebben we nog twee avondactiviteiten en het

om de senio-

renmaand af te sluiten. is traditioneel een drukke maand en er staat dan ook veel op het programma. We krijgen hoog bezoek van de sint, we hebben het kerstfeest op 20 december, op 22 december is er de mogelijkheid om cadeautjes te kopen op onze

. Be-

woners, familie, kennissen, vrienden en personeel zijn van harte uitgenodigd om eens te komen kijken en eventueel iets te kopen. Dit jaar komt er voor de eerste keer een koor zingen. Dit gaat door op 29 december. Voor het Lindeboomke is er op oudejaarsavond een

.

11


S

December 2016 Jaargang 26

PITS JE OREN VOOR

DE

ANIMATOREN Kolleblomme

ZT1

Ons maandelijks rubriekje over het wel en wee op de leefgroep Beste lezers van à propos Jaja, het is weer zo ver: voor u ligt weeral het laatste nummer van A Propos 2016. We zijn in de twee donkerste maanden van het jaar beland, na 21 december lengen de dagen, weliswaar heel stillekes…

December is niet alleen een maand van gezellige en knusse warmte binnenin, ook het buitenbeeld zorgt voor gezelligheid, de winkeliers zijn druk in de weer om mooie versierde etalages te presenteren. Weldra zijn de winkelstraten gehuld in een sprookjesachtige kerstsfeer met sfeervolle muziek, verlichting enzovoort. Het einde van het jaar is ook een goed moment om eens stil te staan bij de zovele gebeurtenissen die ons dagelijks bestaan hebben gekleurd, even de waarden ervan terug in leven te brengen, zowel de fijne, maar ook de mijner fijne. Iedereen, denk ik toch, probeert er het beste van te maken door elkaar te waarderen, respecteren. Verdraagzaamheid, goedheid en gulheid zijn daarvoor de ideale ingrediënten. Als we bij ons op de leefgroep terugblikken op het gebeuren, denk ik dat het voor vele bewoners vooral rustig genieten was van wat ze leuk vonden, genieten hier op terras, van het samenzijn. Zich omringd voelen is voor onze bewoners heel belangrijk! 12


Bij het terugblikken staan we ook stil bij het feit dat we in 2016 niet gespaard gebleven zijn van verdriet. We namen afscheid van 9 bewoners op Kolleblomme. Zij kregen allemaal een plaatse in onze herinnering. Daarbij hoort ook het openstaan voor nieuwe bewoners, nieuwe kennismaking met familie enzovoort. We staan even stil, maar gaan ook altijd weer door en dat is goed. Voor we de overstap maken van oud naar nieuw staat er nog heel wat te gebeuren, want december moet echt niet onderdoen voor de seniorenmaand november! De Sint en zijn pieten komen op 6 december jullie bezoeken en hopelijk brengt hij voor ieder wat lekkers mee, maar wat zegt het liedje alweer… wie stout is de roe… We versieren de leefgroep in de kerstperiode, we hebben een muziekuurtje met kerstliederen op 12 december, een kleuterspecial op 15 december, kerstbingo op 19 december, de dag erna ons heerlijk en gezellig kerstdiner. Op 22 december is iedereen dan weer welkom op onze supergezellige kerstmarkt en op 27 december is er terug een kerstontbijt met hoog bezoek en op 28 december hebben we een gezellige oliebollenbak. Voor de gehele kalender verwijs ik jullie door achteraan dit boekje. We sluiten het jaar af met een meerstemmig gemengd koor “De Notenclub”, die jullie zal verwennen met prachtige kerstliederen, daarna heffen we nog het glas op ‘t oude jaar. Adieu! Santé! Voor we terugblikken met mooie sfeerbeelden van onze seniorenmaand wil ik eerst langs deze weg iedereen van harte danken die op één of andere manier zijn steentje heeft bijgedragen tot het welslagen van de feestelijke maand. Het werd dankzij de vele hulp opnieuw een maand vol genot voor onze bewoners.

Dank u wel!

Carine 13


Data om in uw agenda te noteren Op 20 januari gaan we naar de Sterre in Menen om er te genieten van een driegangenmenu voor Nieuwjaar voor slechts 35 euro per persoon. Op deze activiteit gaan we met alle liefhebbers die houden van gezellig tafelen in een supermooi kader genieten, samen met bewoners en/of familie en personeel. Kortom, met iedereen die graag meegaat. Wie graag mee wil, mag zich zeker inschrijven bij mij! Groetjes Carine

Nieuwjaarsmenu

Alle gerechten worden geserveerd met gepaste wijnen en dranken. Smakelijk!

Fijne feestdagen! Het animatieteam van Kolleblomme en Lindeboomke

14


Terugblik Onze gezellige kookdag

Traktaat van Albert voor zijn 97ste verjaardag!

15


Herfstbloemschikken

16


Avondactiviteit wentelteefjes met muziek en dans

Opening seniorenmaand Een danspasje past daar geweldig bij!

17


knutselnamiddag

18


Huisdierennamiddag Superleuk en merci om te komen met jullie huisdier!

19


We maken lekkere stovers… Heerlijk!

Kleuters treden op voor alle oma’s en opa’s

20


Demiclowns op bezoek. Zalig!

21


Shopping Kuurne

22


Mij rest alleen nog jullie een prettig eindejaar toe te wensen en een zalige Kerst!

Lieve kerstgroetjes Carine 23


S

December 2016 Jaargang 26

PITS JE OREN VOOR

DE

ANIMATOREN Akkerwinde

ZT1

Het leven zoals het is....op Akkerwinde Dag iedereeen! Het is zowaar weer zover, het laatste woordje van het jaar! Elk jaar lijkt het sneller te gaan. Ik heb me laten vertellen dat het er met de jaren ook niet beter op wordt… er zit niets anders op dan de komende jaren te ervaren. Maar genoeg melancholie… tijd om eens te vertellen over onze voorbije novembermaand.

We hebben de

seniorenmaand op gepaste wijze ingezet met een bakfestijn en muzikale

omlijsting. Hierbij een dikke merci aan Geert voor de mooie melodieën!

24


Tijdens onze

kaartnamiddag kregen we bezoek van de dierenvrienden.

Bingo

25


Uno

Op woensdag 16 november kwam Fabienne, onze kinesiste haar project in Sabou voorstellen. Wat bezielt een mens om telkens weer naar Afrika te gaan? En dan nog naar Burkina Faso, (vrij vertaald: het land van de oprechte mensen, burkina= rechtvaardigheid en faso = land) een arm land midden West-Afrika.

26


Ik citeer de vzw Benesa: “Slechts een klein aantal kinderen krijgen in Burkina

Faso de kans om naar school te gaan. De inwoners van Sabou beseffen dit. Ze weten dat het belangrijk is dat kinderen kansen krijgen om te leren. In het voorjaar 2015 vroegen leden van de asbl Benesa in Sabou hulp. We gingen graag in op die vraag en richtten de vzw Benesa op. Het schooltje heet “zamsgo la bangré”, dat is Moree en betekent “leren om meer te weten”. Typisch aan deze school voor peuters en kleuters is dat het een “bisongo” is. het is een school die geworteld is in de dorpsgemeenschap en door hen gedragen wordt. De medewerkers zijn jonge mensen die een korte vorming kregen om met kinderen van 3 tot 6 jaar zinvol te werken. Begin 2016 startte het schooljaar nog in een afdak. Begin januari 2017 trekken de kinderen een gloednieuw gebouw met drie grote klaslokalen

en

een

sanitair

blok. Waar asbl benesa al lange

tijd

van

droomde

wordt nu werkehlijkheid. Zij zijn erg trots… en wij ook!” Het werd een heel leerrijke namiddag die door al onze bewoners heel tof werd bevonden! Nogmaals een dikke merci aan Fabienne en een grote bewondering voor al wat jullie daar verwezenlijken!

27


Ondertussen zijn we ook nog druk bezig geweest met naaien en

knutselen. Voor onze wellnessnamiddagen

hebben Lieve en Bettina gastendoekjes gemaakt. Kristien kwam helpen kerstkaarten maken en Bettina kreeg ook zelf een beetje de microbe te pakken.

Onze

quiznamiddag

was top. De strijd tussen twee

ploegen eindigde op een gelijke stand. In de praktische ronde werden enkele moeilijke proeven tot een goed einde gebracht. Er werd zelfs beroep gedaan op een beetje vogelzaad om NoĂŤl goed te kunnen doen fluiten! We hebben goed gelachen, nietwaar, Julien? 28


29


December is feestmaand. De Sint komt op bezoek, onze living krijgt zijn kerstoutfit, adventskransen worden gemaakt‌ de tafel krijgt een feestelijke look, want we vieren Kerst op dinsdag 20 december. Twee dagen later kun je komen flaneren tussen de kraampjes op onze gezellige kerstmarkt. Er zal weer vanalles te vinden zijn om onze smaakpapillen overuren te laten draaien. Wafels, Hasseltse koffie, advocaat, cava enzovoort! Zet maar jullie kerstmuts op en kom maar af! Twee dagen voor eindejaar krijgen we een koor op bezoek met daaraan gekoppeld, hoe kan het ook anders, onze eindejaarsaperitief.

Lieve mensen, ik weet dat veel bewoners zich een beetje deze periode van het jaar ontzien, maar ik beloof jullie dat we er samen een feestelijke maand kunnen van maken!

Ik wens jullie alvast een vrolijk kerstfeest en een heel gelukkig nieuwjaar op voorhand!

Veel liefs Mie

30


S

December 2016 Jaargang 26

PITS JE OREN VOOR

DE

ANIMATOREN

Vestinge en Cortryckpoorte

ZT2

Gezelligheid kent geen tijd, klinkt het gezegde. Maar als er één tijd is die nu echt 100% draait rond gezelligheid, dan is het wel de kersttijd! Ik hoor het mezelf

Zo gezellig is Kerst!

voortdurend zeggen. Ik loop door de stad en zie

Hoe gezellig!”, ik hoor her en der kerstmuziek en denk “Gezellig!”, ik de kerstverlichting: “

maak chocolademelk en nodig familie uit voor een borrel bij de kerstboom “

Gezellig, gezel-

lig, gezellig!”, ook als ik in mijn zetel mijn woordje schrijf, warme sokken aan mijn voeten, in mijn dikke trui met een knetterend haardvuur op de achtergrond… “

gezellig!”.

Mag ik jullie allemaal dat heerlijke, warme gevoel toewensen deze Kerst.

Zalig kerstfeest! 31


Terugblik op onze mooie momenten samen... Franse avond in ons restaurant Le bon vivant

Superbe, de sfeer zat er helemaal in. Marie-Anne schreef er een heerlijk verslag over.

Du vin – du pain – du boursin… Donderdag 27 oktober; de living op Cortrycpoorte kleurt bleu blanc rouge! De mannelijke vrijwilligers van dienst zorgden voor het feestelijk aankleden van de gelegenheidsbistro, onder leiding van capitaine Dominique. De vrouwelijke vrijwilligers namen het culinaire luik voor hun rekening en toverden heerlijke kaasschotels uit hun hoed, aangevuld met lekker vers fruit; een lust voor het oog en ook voor de mond, zoals later die avond zou blijken. Dresscode voor die avond: natuurlijk op z’n Frans. De bewoners hadden er heel veel zin in en lieten zich enthousiast de gepaste outfit aanmeten. Wie een snorretje wenste, kon er eentje krijgen op bestelling: een krullend Dalisnorretje of een flink uit de kluiten gewassen exemplaar, met of zonder sikje op de kin; aan alle wensen werd voldaan. De foto’s van de avond spreken boekdelen; iedereen zag er ‘vrai Français’ uit!

32


Parlez-vous Français? Non? Geen nood, de professionele welkomstheters verwelkomden de groep in twee talen, al was de vertaling in het Nederlands er wel eentje met wat haar op.  De toon was gezet; er was de ganse avond een vrolijke uitbundige sfeer overgoten met van die mooie Franse chansons en jawel ook de Connemara passeerde de revue… hier en daar werd een dansje geplaceerd! Er werd gezongen en ja we deden zelfs een poging om de Marseillaise te zingen. Onze poging strandde jammer genoeg al na enkele zinnen! Die tekst hé wie kent die nu helemaal uit het hoofd? Kwatongen beweren dat geen enkele Vlaming die beter kent dan Yves Leterme…  Oeps.

33


Er werd natuurlijk ook veel gesmuld; iedereen deed zich te goed aan al die lekkere kaassoorten, het heerlijke fruit en een goed glas wijn. Du vin - du pain et du boursin‌ wat kunnen we nog ons meer wensen?

Toen alle maagjes goed gevuld waren was het tijd voor het afscheid:

Au revoir et Ă la prochaine!

34


Verjaardagsfeest Ivette, Jacqueline en Maria Heel leuk! Met zoveel vrienden om ons heen. Onze living barstte bijna uit zijn voegen. Dank u wel, lieve jarigen, voor het lekkere traktaat. We wensen jullie nog veel mooie jaren!

Pompoensoep Vervolgens maakten we lekkere pompoensoep, mmm! Lekker gedaan hoor, dames!

35


Wellness Zalig wellnessen in ons kuuroord! Ja, lieve mensen, dit blijft genieten.

Pompoenconfituur Ook weer dit jaar superlekker en zeker met die heerlijke pompoenkoekjes!

36


Ons kerstateljeetje ...draait op volle toeren, onze talrijke kerstelfjes zijn goed bezig, het mag gezegd worden! De pompoenconfituur staat al trots te pronken in hun mooie kerstbokaaltjes. De nostalgische kerstkaarten zien er alweer heel chique uit!

Onze breiende en hakende elfjes hebben het heel erg druk en onze kerststukjes krijgen vorm. De kerstman (of –vrouw :) ) mag tevreden zijn! Na al het knutselen breiden we er nog een mastellenavond aan!

37


Voila, zo rest mij enkel nog jullie allen een heel warme kerstperiode toe te wensen met heel veel gezelligheid, hartverwarmende momenten en vooral veel lieve mensen om je heen. Mijn kalendertje staat er vol van, vlug eens overlopen…

Gezellige

cinemanamiddag in wintersfeer. Laat de Hasseltse Koffie met warme

appeltaart jullie smaken! 

Sintbingo

Bezoek van onze heilige man met de twee leukste pieten van het land. Het wordt een leuke avondactiviteit met

sintkoeken en warme chocolademelk.

Eens de Sint terug naar Spanje is, worden de kerstballen van onder het stof gehaald en tooien we ons huis van onder tot boven in mooi versierde kerstbomen met héél véél lichtjes, waar is mijn elfenstof?

Eenmaal alles in de kerstsfeer gaan we er met z’n allen van genieten startend met ons jaarlijks

kerstfamiliefeest in de Sterre. De nostalgie van de Menense markt

samen met onze vele vrienden, familie, lieve vrijwilligers, de kerstman en zijn lieftallig vrouwtje, gezellig tafelen bij de kerstboom. Jullie hebben intussen al een mooie uitnodiging in de bus gekregen. Ik hoop dat we er alweer een gezellige bedoening kunnen van maken.

kerstateljeetje. Mooie kerstkran-

Vervolgens gaan we nog flink doorwerken in ons

sen maken, allerlei lekkernijen koken en bakken voor de kerstmarkt, leuke kerststukjes knutselen enzovoort. Dan krijgen we bezoek uit de Noordpool. De enige echt Kerstman met zijn hele delegatie

kerstkabouters.

Lieve bewoners, vrijwilligers, familie en vrienden Graag wil ik onze laatste A Propos van ‘t jaar afsluiten met een welgemeend woordje van dank.

Dank u wel iedereen Voor jullie fijne medewerking, jullie talrijke opkomst, jullie aanstekelijk enthousiasme, de vele helpende handen, maar vooral de hartverwarmende vriendschap! Al deze elementen zorgen ervoor dat elke dag een feest is om te werken, maar vooral dat we van ons huis een warme thuis kunnen maken voor iedereen!

38


Op

20 december

worden jullie allemaal verwacht in ons kerstrestaurant op

Cortryckpoorte voor een heerlijk

kerstdiner, ons aangeboden door HTW.

Kerstmenu

Alle gerechten worden geserveerd met gepaste wijnen en dranken. Smakelijk! Een zalige Kerst en een gelukkig Nieuwjaar! Dominique en Martine Vervolgens laten we ons meevoeren naar onze jaarlijkse

kerstmarkt. De ge-

zelligste van Menen en omstreken waar onze zelfgemaakte mooie en lekkere spulletjes te koop zullen prijken. Ook voor een lekkere warme wafel, een kerstbiertje, ĂŠĂŠn adres: onze kerstmarkt! Ook in de kerstvakantie gaan we het gezellig maken. Er staat een leuke bingo op het programma en op

29 december is er een kerstconcert in HTW met

het Notenkoor. Een mooie namiddag om naar uit te kijken!

Ik wens jullie allen een zalige Kerst en een vreugdevol eindejaar met heel veel lieve mensen om je heen! Iedereen altijd van harte welkom! Warme kerstgroeten Dominique

39


S

December 2016 Jaargang 26

PITS JE OREN VOOR

DE

ANIMATOREN

DVC Dinsdag

hebben we het genoegen om

, de lieve, baardige en na-

tuurlijk ook wel heilige man uit Spanje, te ontvangen samen met zijn zwarte Pieten. We zullen hem om 14u30 verwelkomen in de polyvalente zaal (cafétaria+dagcentrum). Ik ben zeer benieuwd hoe zwart de zwarte Pieten zullen zijn (na alle ophef in de media), of hij wat lekkers mee zal hebben, wie op het matje zal worden geroepen en wie in de zak zal moeten… Ik hoop dat jullie dit jaar flink zijn geweest! Gezien er na het feest voor de Sint niet zoveel meer tijd over is zullen we op woensdag 7 december in de namiddag chocolademelk met sinterklaaskoeken aanbieden, zodat jullie ze niet ‘in een haastje’ moeten opeten! Donderdag

is er weer

! Jullie weten ondertussen al dat

dit betekent dat jullie in een ontspannende omgeving zullen kunnen genieten van een deugdzame handverzorging of gezichtsverzorging waardoor jullie zich weer op en top vrouw voelen en misschien ook bestand zijn tegen het ruige herfstweer. Vrijdag voor een

zal er weer klein groepje bezoekers mee mogen naar het Kwizien ! Ook nu zal er gestart worden met een apéritief, gevolgd door raclette

en eindigend met een heerlijk dessertje. Op donderdag dan is het

nemen jullie best jullie dikke portefeuille weer mee, want . Naast allerlei lekkernijen zullen er ook veel andere artikelen ver-

kocht worden die de moeite waard zullen zijn, zoals juwelen, keramiek, bloemstukjes,… Kom zeker eens kijken! De opbrengst gaat naar onze animatiekas, waardoor we voor jullie in onze animatie telkens de kers op de taart kunnen zetten (letterlijk en figuurlijk)!


Op

gaat het

door in de polyvalente zaal samen met de bewoners

van de serviceflatjes. We starten met een glaasje en meerdere hapjes, gevolgd door een feestelijke maaltijd en een heerlijk dessertje. Om helemaal in de kerstsfeer te zitten spelen we ook zalige kerstliedjes af die jullie gerust uit volle borst mogen meezingen (als het niet te vals klinkt toch‌). Vrijdag

vieren we de geboorte van de heer Jezus met , want op Kerstdag zelf zijn we gesloten!

Donderdag

kunnen jullie samen met de bewoners van Huize Ter Walle en de

bewoners van de flatjes genieten van het koor ‘

. Dit gaat door in de namid-

dag in de polyvalente zaal. Tenslotte sluiten we vrijdag

de maand en het jaar af met een spetterend . Doe dan zeker je goeie schoenen aan want we gaan een

stevig potje dansen!

P.S. Op zondag 25 december en maandag 1 januari is het dagcentrum uitzonderlijk gesloten!

Michel Seynhaeve verjaart op 26 december en wordt 90 jaar!

Eeckhout Christian

41


42


43


S

December 2016 Jaargang 26

PITS JE OREN VOOR

DE

DVC

ANIMATOREN

Het Parkhuis

“Veel sneeuw op oudejaar, veel hooi in ’t nieuwe jaar …” Beste bezoekers en familieleden, Tijd om de kerstboom van zolder te halen, kerstversiering af te stoffen en je huis gezellig te versieren want we zijn namelijk weer in de kerstperiode. We laten jullie dan ook meegenieten van deze decembermaand met tal van feestelijkheden.

Op

6 december komt onze lieve sint met ‘hopelijk’ zijn zwarte pieten op bezoek in

het rusthuis! Iedereen is welkom in de grote zaal!

7 December eten we zoals gewoonlijk onze sintkoeken met warme chocomelk in ‘t Parkhuis. Op

15 december komen de kleutertjes voor alweer een super optreden! Jullie zijn

allen uitgenodigd in de polyvalente zaal en kunnen genieten van poffertjes.

19 December wordt

het parkhuis omgetoverd in een

wellnessparadijs.

Jeroen

zal paraat staan om de dames en eventuele heren onder handen te nemen tijdens de wellness! Op 20

december genieten we van een overheerlijk kerstmaal in de grote zaal! Ge-

lieve niet te veel te eten de dagen ervoor want jullie krijgen meer dan genoeg!

44


Op

22 december is het kerstmarkt. Stan heeft ananasconfituur gemaakt en zal deze

daar verkopen. Ook staan andere animatoren met lekkers en creatieve zaken op de markt! Op

23 december komen we samen om gluhwein te drinken met versnaperingen. Zo

vieren we een beetje kerst op voorhand. Op

29 december

komt het koor’

De Notenclub’

een optreden geven. Ikzelf heb

geen idee wat dit precies inhoudt, maar het zal zeker de moeite waard zijn! Op

30 december

is het

oudejaarsfeestje/ verjaardagsfeestje. Hier

serveren

we jullie een lekkere ijsbuche en toasten we op het nieuwe jaar!

Geniet allen van deze feestelijke maand! Alvast proost op de kerstdagen! Dikke kussen, Charlot

Jarige bezoekers Annie Debuck mag op 15 december ook 69 kaarsjes uitblazen! Jacques Lansens verjaart op 16 december. Hij wordt 64 jaar. Juliana Vanhoutte wordt op 22 december 66 jaar

Gelukkige verjaardag! P.S. Op zondag 25 december en maandag 1 januari is het dagcentrum uitzonderlijk gesloten!

45


We maken pompoensoep!

Uitstap naar de Floralux

46


Halloween

Kleuterturnen

47


S

December 2016 Jaargang 26

PITS JE OREN VOOR

DE

ANIMATOREN

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag! NoĂŤl Derumez (Rotonde) is jarig op 26 december!

Terugblik Gezelschapsspelen 15/11/16 In de zaal op het derde verdiep kwamen we samen om gezelschapsspelen te spelen. Het woord spreekt voor zich; gezelschapsspelen brengen gezelligheid mede. Daar is het om te doen! Gezellig samenzijn brengt tevredenheid mede en zo is de namiddag afgesloten en zijn wij gelukkig naar huis gegaan. Tot de volgende en dank u wel!

NoĂŤl Derumez

Verjaardagsfeest Lia de Jaeger Lia de Jaeger trakteerde ons voor haar verjaardag op vrijdag 11 november. Ze nodigde haar familie, vrienden, buren en personeel van HTW uit om dat met haar mee te vieren. Van harte gefeliciteerd, Lia!

48


Een activiteitennamiddag door de ogen van een studente Het was in mijn eerste stageweek. Geen bekende gezichten. Enkel het vertrouwd gezicht van mijn mentor Chris. Ik kwam de zaal binnen. Eén dame was druk bezig met het maken van koffie en alle bijhorende extraatjes te verdelen over kleine bordjes. Het was een vrijwilligster. Ik begroette haar, stelde mijzelf voor en vroeg of ik haar kon helpen. Samen hergroepeerden wij de tafels. Niet veel later kwamen er nog twee vrijwilligers binnen. De samenwerking met de vrijwilligers vind ik persoonlijk super. Zij doen zoveel voor het woonzorgcentrum. Niet enkel voor het personeel zijn zij een grote steun, ook voor de bewoners. Ik heb die namiddag (en de andere weken van mijn stage) niet enkel een glimlach gezien op het gezicht van de vrijwilligers, ook zag ik er één op de gezichten van de bewoners. 49


Samen met een vrijwilligster gingen wij om enkele bewoners. Ik moest Eddy helpen en begeleiden naar de zaal. Eddy is een sympathieke man die enkele jaren geleden zijn zicht verloor. Ik sloot aan bij de groep waar Eddy bijzat. Samen met enkele bewoners speelden wij “ganzenbord en paardjesspel”. Eddy kon het bord niet zien, maar dit betekent niet dat hij niets meer kan. Die namiddag waren mijn ogen zijn ogen. De namiddag ging snel voorbij. Door de zaal heen kon je het gelach, gevloek en gebabbel horen. Ik had de indruk dat de bewoners zich goed hadden geamuseerd. Ikzelf had mij ook geamuseerd. Ik begeleidde Eddy terug naar zijn assistentiewoning. Zo goed als hij is, bedankte hij mij. Met een goed gevoel vertrok ik die avond naar huis. Soms vraag ik mij af hoe het binnen 50 jaar zal zijn. Zullen mijn leeftijdsgenoten tevreden zijn met een namiddag gezelschapspelen? Of zullen wij allen online gamen tegen elkaar? Hoe zullen onze assistentiewoningen eruit zien? Zullen wij allen onze laptop meenemen? Of onze tablet? Zie je ons al zitten? Een groepje oude vrouwen allemaal met een smartphone in de hand aan het roddelen over de laatste nieuwtjes die wij natuurlijk online lezen op Twitter, Facebook, e.d. Zie je ons al foto’s nemen? Samen een selfie maken met een selfiestok en deze dan op Instagram plaatsen? Bij de gedachte alleen begin ik al spontaan te glimlachen. Ilona Deré Stagiaire sociale dienst

Vooruitblik Dinsdag 6 december:

Sintfeest!

Zou de goedheilige man iets in ons schoentje werpen? Zijn jullie braaf geweest?

Dinsdag 13 december: wijnproefnamiddag! Om 14u30 in de zaal op het derde verdiep van de Rotonde: wijnproefnamiddag. Welke wijn schenken we graag uit voor ons kerst– of nieuwjaarsbezoek? Of welke wijn doen we iemand graag cadeau? De bedoeling is dat we in de eerste plaats wijn proeven en onze mening verkondigen. Aankopen kan, maar is volledig vrijblijvend. Gezelligheid, daarvoor doen we het! Bijdrage in de onkosten is 5 euro/ graag op voorhand inschrijven en betalen bij Chris. 50


Dinsdag 20 december: kerstdiner! We verzamelen om 11u in de cafetaria om te gaan genieten van een kerstdiner. Niet aarzelen om in te schrijven, het is maar één keer Kerst. De dagelijkse maaltijdgebruikers moeten zich niet aanmelden, de anderen reppen zich naar Chris! Maar geef toe, wie anders krijgt een kerstmenu aangeboden voor de luttele prijs van 8 euro?

Donderdag 22 december: kerstmarkt! In Huize Ter Walle komt er opnieuw een kerstmarkt! Als primeur hebben ook de assistentiewoningen een kraam te bevolken! We verkopen lekkere advocaat, gemaakt door onze vrijwilligster Nicole. Chris zal verkopen, maar zou graag nog assistentie krijgen van een paar bewoners. Willen jullie zich bij Chris melden?

Donderdag 29 december: De Notenclub! We genieten om 15u45 in de cafetaria van het seniorenkoor “De Notenclub” uit Zwevegem. We ronden de activiteit en het jaar af met een glaasje.

Donderdag 5 januari: Nieuwjaarsreceptie Om 16 uur in de zaal op het derde verdiep van de Rotonde worden we getrakteerd op een nieuwjaarsreceptie. We proosten op het nieuwe jaar met een glaasje en een hapje om daarna lekkere broodjes te smullen, aangeboden door HTW.

51


December 2016 Jaargang 26

M

IJMERINGEN

Wat ouder worden fijn maakt, is dat je bijzaken en hoofzaken beter kunt scheiden. Vergeten is een snijdende wonde, zoals het eerste verlies. We moeten streven naar zoveel mogelijk actief pluralisme, diversiteit en tolerantie en opkomen voor alle vrijheden. Zo kun je rechtvaardigheid bereiken. Bestaan er bezigheden om te ontsnappen aan jezelf en je verantwoordelijkheden? Moet u zich altijd onderwerpen in de wensen en verlangens van anderen? Een wijs man leert meer van zijn vijanden dan een dwaas van zijn vrienden. Zonder trouw bent u nooit ergens. Het kan pijn doen als je beseft wat je in werkelijkheid bent. Kiezen om bang te zijn is gemakkelijker dan kiezen om sterk te zijn. Geef niet toe aan frustratie, het is een volkomen nutteloos gevoel. Zou het goed zijn te glimlachen en te luisteren en ooit zeggen tegen de mensen dat ze het verkeerd voorhebben. Het moeilijkste aan de liefde is het moment dat je ze kwijtraakt en niet meer samen kunt zijn. Ja, er zijn mensen die zich in de plooien van de waarheid verstoppen. Als je altijd scherp bent tegen anderen, snij je ooit jezelf. Je mag nooit denken dat de vijand van je vijand plots je vriend wordt. Het is erg als je in een spiegel kijkt en niemand ziet. Voelt u zich onderdrukt als een ander u tracht uit te leggen hoe jij in elkaar zit. Liefde is liefde omdat ze twijfel toelaat. In dit leven is er één ding zeker: de dood. De mens wil niet in alle redelijkheid gelukkig zijn, maar vrij zijn, inbegrepen vrij om fouten te maken. Zou het kunnen met oud te worden dat je je hele zelf leert kennen. Waar is de zekerheid gebleven, ons beloofd in de zeventiger jaar; nu is er twijfel en ontrafeling. Gedraag je nooit als een spiegel die mee verandert met de mensen die hij spreekt en om de gevolgen van je eigen keuzes te ontlopen .als u zich vergist hebt, moet je rekenen op de nodige grootmoedigheid van uw omgeving. Oud zijnde heb je nog altijd schaduwen over je leven. Als je God vertrouwt, moet je ook je medemens vertrouwen. Een oude levensles is nog altijd: “We mogen er allemaal zijn, we zijn net zo goed als een ander en die ander is minstens zo goed als wij.” Zou het goed zijn verlost te geraken van je eigen zelf en van je beperkte blik in je verleden. Zo kun je vooruit blijven leven en zich herhalen.

Gilbert Vanhoutte

Rotonde 0201 tel: 056/35 10 32 52


P

December 2016 Jaargang 26 ERSONEELSNIEUWS

FEESTVIERDERS VAN DE MAAND Mia Lecointre

1 december

Animator ZT1

Marjon Gijswijt

9 december

Verpleegkundige ZT2

Dennis Geryl

12 december

Chauffeur DVC

Els Knockaert

12 december

Verpleegkundige nachtdienst ZT1

Wendy Blomme

25 december

Leefgroepbegeleider ZT1

Mary Asante

25 december

Alternerende opleiding zorg

Kimberley Maertens

31 december

Zorgkundige ZT1

Julie Vanlangendonck

31 december

Deeltijds leren / werken zorgkundige ZT2

Gelukkige verjaardag! NIEUWE GEZICHTEN Kimberly Provost werkt sinds 1 december als chauffeur in het dagverzorgingscentrum. Van harte welkom, Kimberly! Stephanie Gelaude startte op 15 november als verpleegkundige in de nachtdienst van zorgteam 1. Welkom, Stephanie!

53


December 2016 Jaargang 26

HT W

EETJES

Quizzen met Natje! NOVEMBERQUIZ 16 inzendingen bereikten me waarvan 14 correct. De onschuldige hand van Evelyne trok als winnaar van deze quiz. Proficiat! U krijgt de eerstkomende dagen een bonnetje t.w.v. 2 euro om te gebruiken in HTW. Groetjes, Nathalie.

De cijfers voor deze maand: 1

4

12

18

Met twee juiste cijfers wint weldra een bonnetje om te gebruiken in HTW.

43

44

de huislotto van HTW! Proficiat! U ontvangt

54


December 2016 Jaargang 26

A

CTIVEITENKALENDER

‘t Lindeboomke

55


Kolleblomme

56


Leiemeers Akkerwinde * elke vrijdag: Eucharistieviering in de kapel 57


Vestinge en Cortyckpoorte

58


59


60


61

Dinsdag 13 december

Sintfeest

Dinsdag 6 december

3de verdiep de Rotonde om 16u Nieuwjaarsreceptie

Donderdag 5 januari

In de cafetaria om15u45 Koor “De Notenclub”

Donderdag 29 december

In de namiddag Kerstmarkt in HTW

Donderdag 22 december

In de cafetaria om 11u Kerstdiner

Dinsdag 20 december

3de verdiep de Rotonde om 14u30 Wijnproefnamiddag €5 euro Inschrijven bij Chris

Assistentiewoningen

Zo 04/12

Za 03/12

Vr 02/12

Do 01/12

Dag

Gesuikerde sandwiches

Smeerkaas

Honing/ confituur

Peperkoek

Ontbijt

Chocolademousse en koek

Varkenshaasje met knolselder in de room, kroketten en roomsaus

Sinaasappel en koek

Kalkoenborst met rabarbermoes, aardappelen en balsamico-tijmsaus

Rijstdessert en koek

Kabeljauwfilet met gestoofde wortelen en ajuin, tagliatelli en nantuasaus

Mandarijn en koek

Vol au vent met gemengd slaatje en frieten

Middagmaal Elke middag is er soep als voorgerecht

Ardeense pastei

Hoevekaas

Lookworst

Hamrolletjes met asperge

Avondmaal


62

Kalfsbrood met erwten en wortelen, gebakken aardappelen en ajuinsaus

Parheloenfilet met druifjes, roomsaus, cressonette en gekookte aardappelen

Konijnbil op grootmoeders wijze met pruimen, gekookte aardappelen en saus grand mère

Gehaktballetjes met gemend slaatje, frieten en tomatensaus

Luikse siroop

Chocolade

Confituur

Choco

Smeerkaas

Confituur

Rozijnenbol

ma 05/12

Di 06/12

Woe 07/12

Do 07/12

Vr 08/12

Za 10/12

Zo 11/12

Yoghurt en gebak

Koetong met cressonette, kroketten en madeirasaus

Banaan en koek

Ardeens gebraad met warme perzik, aardappelen en vleesjus

Double saveurs en koek

Gepaneerde visbrochette met veldsla met witte boontjes, puree en tartaarsaus

Peer en koek

Platte kaas met fruit en koek

Middagmaal Elke middag is er soep als voorgerecht

Ontbijt

Dag

lookworst

Leerdammer

Lunchworst

Witte pens

Ei op z’n Russisch

Klaaskoeken met warme chocolademelk

Macaroni met ham en kaas

Avondmaal

Zo 18/12

Za 17/12

Vr 16/12

Do 15/12

Woe 14/12

Di 13/12

Ma 12/12

Dag

Boerenpistolet met confituur

Honing/ confituur

Confituur

Chocolade

Luikse siroop

Suikerboter

Smeerkaas

Ontbijt

Platte kaas en koek

Mignonette met suikerboontjes, kroketten en rode wijnsaus

Sinaasappel en koek

Braadworst met hutsepot en mosterdsaus

Witte chocolademousse en koek

Zalm met wokmix en roerbakrijst

Fruityoghurt en koek

Entrecote/hesp met slaatje, frieten en blackwellsaus

Ananas en koek

Varkensstoofvlees op Indische wijze met spirelli en currysaus

Yoghurt natuur en koek

Witloofbroodje met gekookte aardappelen, jagersaus en witloof

Pudding chocolade en koek

Boeuf bourguignon met salade serre en gekookte aardappelen

Middagmaal Elke middag is er soep als voorgerecht

boerenpastei

Gebakken rosbief

Salami

Boterhamworst

Vleessalade

Frikandel

Gerookte kalkoenfilet

Avondmaal


63

Kippenfilet met julienne van groenten, peterselieaardappelen en saus

Speculoos

Confituur

Smeerkaas

Luikse siroop

Confituur

Choco

Kerstster

ma 19/12

Di 20/12

Woe 21/12

Do 22/12

Vr 23/12

Za 24/12

Zo 25/12

Rijstdessert en gebak

Gevuld kalkoengebraad met witloof, dennenappels en pepersaus

Appel gestoofd en koek

Bombay grill gebraad met abrikozen, gekookte aardappelen en champignonsaus

Yoghurt en koek

Tonijnsteak met cressonette, gebakken aardappelen en choronsaus

Peer en koek

Gyros met slaatje en frieten

Ijs en koek

Kalfssteak/hesp met erwten en wortelen, aardappelen en zingarasaus

Gebak

Kerstdiner Speenvarkenfilet met gandaham, witloof, boontjes in spek, appel met airelles, portosaus en minikroketjes

Pudding vanille en koek

Middagmaal Elke middag is er soep als voorgerecht

Ontbijt

Dag

Ma 26/12

Dag

Gevulde kalkoen

Kaasbord met fruit en zachte sandwich

Gentse kop

Bretoense kippenroulade

Boursin

Zo 1/01

Za 31/12

Vr 30/12

Do 29/12

Woe 28/12

Witte sandwiches Di met préparé, tonijn- 27/12 salade en krabsalade

Jonge kaas

Avondmaal

Boerenpistolet met confituur

Chocolade

Luikse siroop

Honing/ confituur

Smeerkaas

Confituur

Speculoospasta

Ontbijt

Gebak

Gevulde kippenbout met appel met veenbessen, aardappelnootjes en rode wijn saus

Pistachepudding en koek

Kalfslapje met suikerboontjes, gebakken aardappelen en mosterdsaus

Pistachepudding en koek

Zalmfilet met spinazie in de room, gekookte aardappelen en mousselinesaus

Mousse liegoise en koek

Varkensfilet met slaatje, pepersaus en frieten

Chocolademousse en koek

Kip champignon met fijne groentjes, peterselieaardappelen en jagersaus

Gestoofde appel en koek

Spaghetti bolognaise

Peer en koek

Stoofvlees op z’n Roeselaars met appelcompote en gekookte aardappelen

Middagmaal Elke middag is er soep als voorgerecht

Brie

Noorse schotel met koude aardappelen

Kippenwit met kruiden

Roompastei

Préparé

omelet

Tonijnsalade

Avondmaal


Huize Ter Walle Kortrijkstraat 126 8930 Menen 056/52.17.40 64

Profile for HTW

December 2016  

December 2016  

Profile for htw9
Advertisement