Page 1

Välkommen till Solvarbo Skola! Den lilla skolan med de stora mÜjligheterna


Föreningens bildande 

Den ekonomiska föreningen Solvarbo skola grundades den 27 oktober 1996.

Skolan startades av ett antal drivande föräldrar, som ville ha kvar den nedläggningshotade kommunala skolan.

Tanken man hade då var att skapa en skola som gjorde det möjligt att…


…ta vara på alla de möjligheter som en mindre enhet ger

…att genom ett aktivt föräldraengagemang få en bra skola

…att genom olika föräldrainsatser höja kvaliteten och komplettera den totala verksamheten.


Solvarbo skola idag 

En liten och väl fungerande enhet

Glada elever och engagerad personal

Små arbetsgrupper och hög lärartäthet

Egen kokerska med mat som lagas på plats

Egen lokalvårdare som håller skolan fräsch

Ett roligt fritids med bra öppettider


Här är vi som arbetar på Solvarbo Skola •Agneta Berglund – rektor, slöjd, fritids

•Therese Mobäck – lokalvårdare

•Mia Hag – grundskollärare, matematik, engelska, bild

•Eva Sundberg –

grundskollärare, svenska, bild, SO-ämnen

•Micael Morelius – Therese Agneta

Mia

Eva

transporter, Idrotts-, slöjd- samt NO-lärare Micke

Pia

•Pia Pousette – förskollärare, fritids, transporter, musik

•Lilian Nyman – kokerska (saknas på bild)


Flexibilitet Hög kompetens + stor personaltäthet Möjlighet att variera arbetsgrupper och arbetssätt beroende på elevantal och behov. I dagsläget arbetar vi i följande grupper:   

Förskoleklass – år 1 År 2-3 År 4-5-6


Medlemskap – förälder 

Föräldrar med barn på skolan kan vara medlemmar i Solvarbo Skola ekonomisk förening, och får därmed förmånen att kunna påverka barnens skolgång.

Föreningsavgiften är en engångssumma på 250:-.

Som förälder väljer man en medlemsgrupp. Våra gemensamma insatser gör skolan trivsammare och de pengar vi ”sparar” läggs på barnen.


Proffessionalitet Säters kommun

Elevhälsan

•Gott samarbete

•Skolkurator

•Genomför alla kommungemensamma diagnoser och tester

•Skolsköterska

•Dokumentation sparas i Röda mappen, som följer med barnen till högstadiet

•Skolläkare •Specialpedagoger

Skolinspektionen Skolverket •Läroplanen

•Genomför kontinuerliga besök för att säkerställa kvalitet


Vår Värdegrund Vad står vi för på Solvarbo Skola? Vad vill vi med vår verksamhet? Så här ser vår värdegrund ut: Kreativitet och egna initiativ

Lära sig ta ansvar

Känna trygghet och alltid bli sedd

Små arbetsgrupper

Hög vuxentäthet

Ärlighet Lära sig kommunicera rikt och vårdat

Lust och nyfikenhet Hänsyn och respekt


Arbetet med värdegrunden har gett oss…

…elever som månar om varandra…


… elever som…

…känner gemenskap…


… och som…

…vågar lita på varandra.


Trygga barn, 채r glada barn


Skolmaten 

  

På Solvarbo skola lagas all mat på plats, av vår egen kokerska Lilian Maten lagas i så stor utsträckning som möjligt ifrån grunden Till varje lunch serveras en stor salladsbuffet Barnen plockar själva skolans potatis varje höst Barnen plockar lingon, och vi tillverkar egen lingonsylt


Skolmaten serveras inte alltid i matsalen…

… här tillagas maten över öppen eld i skogen


Fritidsverksamhet Självklart så har vi ett roligt och spännande fritids på Solvarbo skola, det heter Rövarkulan •Rövarkulan håller öppet från kl. 6.30-17.30 måndagfredag samt alla lov •För de barn som behöver, så serveras en god frukost på morgonen, och ett bra mellanmål på eftermiddagen.


Aktiviteter på fritids •Egen vald aktivitet •Pyssel – skapande verksamhet •Utflykter •Pulka- skridskoåkning •Baka •Måla •Sjunga


Skolskjuts 

För de yngre eleverna erbjuder vi i dagsläget skolskjuts med våra egna minibussar till och från skolan.

De äldre barnen får busskort, och åker med lokalbussarna.


Så här arbetar vi Rätt person på rätt plats - alla arbetar med just det som är deras spetskompetens, och som de besitter mest utbildning i

Beskrivning verksamheten  

Allmän beskrivning