Page 1

INVITATION TIL

RECEPTION PÅ HØJE-TAASTRUP PRIVATSKOLE


Om os Høje-Taastrup Privatskole blev oprettet af en gruppe forældre, der ønskede at skabe et mere bogligt alternativ til folkeskolen. Skolen søger at skabe et skolemiljø i faste og trygge rammer, hvor lærerstaben, skolens ledelse og øvrige medarbejdere, elever og forældrekreds udviser gensidig respekt og samarbejder om at skabe de bedst mulige betingelser for en god skolegang. Htps vil styrke elevernes faglige kundskaber, specielt indenfor de boglige fag. Der lægges vægt på en ekstra indsats inden for fagene dansk, engelsk og matematik.

Eleverne skal opnå sociale kompetencer, så de kan begå sig i det danske samfund og vise ansvarlighed over for deres omgivelser.


Invitation til åbningsreception Mandag d. 23. september 2013 kl. 18.00 - 20.00 Slår Høje-Taastrup privatskole dørene op til en hyggelig aften. Aftenen byder på: 18.15 : Velkomst og præsentation af skolen v. Mehmet Alatas, bestyrelsesformand 18.30 : Tale v. Michael Ziegler, Borgmester HTK 18.40 : Tale v. Nadeem Farooq, medlem af Folketinget 18.45 : Rundvisning 19.00 : Forfriskning, kaffe, the og juice STED : Erik Husfeldtsvej 2E, 2630 Høje-Taastrup I bedes venligst give besked om deltagelse senest tirsdag d. 17/9-2013 kl. 14.00 på reception@htps.dk

Åbningsreception  

Høje-Taastrup Privatskole inviterer til Åbningsreception