Page 1

hfgymnasium Høje-Taastrup

En dag på HTG Ud over det sædvanlige Faglig fordybelse og fællesskab

2013


Høje-Taastrup Gymnasium Frøgård Allé 2 2630 Taastrup Telefon 3396 4050 5 minutter fra Høje-Taastrup Station

Alt du vil vide om hf på htg

htg.dk og på facebook


htg giver dig mulighed for en hf-eksamen med et højt fagligt niveau Du kan fordybe dig og få faglig indsigt – også på tværs af fagene Vælger du os, vælger du at blive en del af et stort fællesskab som du selv kan præge


Hver uge er der en time i skemaet som bruges til frivillig idræt, fællestimer, læsevejledning, skoleråd, studievejledning, og lektiecaféer. Og også nogle gange til at man bare kan hygge sig med sine venner. 4


en dag på htg En skoledag på HTG består normalt af 6 lektioner à 60 min. I løbet af skoledagen er der brug for plads og faciliteter til både arbejde og pauser. I undervisningen er der behov for variation og kreativitet.

De fysiske rammer

Høje-Taastrup Gymnasium er tegnet og opført af arkitekt Henning Larsen i 1981 som har tænkt på lys og luft og friske omgivelser. Skolen har store undervisningslokaler og mange forskellige rum til pauser og gruppearbejde. Skolens kantine fungerer som et dagligt samlingspunkt. Til større fællesarrangementer har vi et auditorium der kan rumme en hel årgang.

Undervisningen

I har forskellige måder at lære på, og derfor sørger skolens lærere for at variere både timernes indhold og undervisningsmetoderne. Forudsætningen for variation er at have nogle lærere, der tør eksperimentere og udfordre den traditionelle undervisning. Fra efteråret 2011 er en lang række af Høje-Taastrup Gymnasiums lærere gået ind i et stort europæisk forskningsprojekt med fokus på læring. Ved på denne måde hele tiden at tænke nyt i forhold til jer og undervisningen, forsøger vi at skabe en varieret hverdag for jer.

Klasseværelser

På HTG har alle hf-klasser et fast klasselokale, hvor I hører til i de 2 år, I går på hf. Bortset fra idræt, de kunstneriske fag (praktisk/ musiske) og de naturvidenskabelige fag, foregår alle klassens timer i jeres eget klasselokale, så I kan være med til at gøre lokalet til jeres eget.

5


når du starter Introduktionsforløbet

Introduktionsforløbet strækker sig over 4 uger i begyndelsen af 1. hf. Formålet er at: • • • •

gøre din overgang til hf-uddannelsen bedre tilgodese dine faglige behov i relation til hf-uddannelsen give dig gode arbejdsvaner medvirke til at etablere et fælles læringsrum

I løbet af de 4 uger bliver du introduceret til skolens ithjælpemidler, skolebiblioteket, forskellige arbejdsformer og studieteknik. Klassens lærere vil danne sig et indtryk af dine faglige forudsætninger gennem forskellige øvelser, således at undervisningen kan indrettes efter behov. Introduktionsforløbet afsluttes med et tværfagligt projekt.

Faste makkerpar

Jeres lærere sætter jer i faste makkerpar allerede fra 1. skoledag. Makkeren er en fast samarbejdspartner til gruppe- og pararbejde, og makkeren sørger for at tage kontakt, hvis du er fraværende. Vi synes det er vigtigt at I opbygger nye venskaber allerede fra starten af hf-tiden.

6


7


08.10-09.10

matematik

naturvidenskab dansk kemi 2)

kunstnerisk fag 3)

dansk

09.20-10.20

matematik

Værksted

engelsk

naturvidenskab Biologi 2)

10.30-11.30

kultur/samfund kultur/samfund naturvidenskab Værksted Historie 1) religion 1) geografi 2)

dansk

12.00-13.00

dansk

kunstnerisk fag 3)

engelsk

matematik

matematik

13.10-14.10

engelsk

idræt

kunstnerisk fag 3)

matematik

kultur/samfund samfundsfag 1)

14.20-15.20

Værksted

idræt

kunstnerisk fag 3)

kultur/samfund Værksted Historie 1)

dansk

Undervisningen på HF-uddannelsen

sådan ser en standard-Hf ud 2. hf

studieværksted

dansk

kultur- & samf. fag

engelsk

større skriftlig opgave Valgfag 1 + valgfag 2 + evt. valgfag 3

1. hf

matematik naturidræt videnskab

Praktisk/ musisk fag

Obligatoriske fag Dansk A Engelsk B Matematik C Idræt C Praktisk/musisk fag1 C 1 Vælg mellem billedkunst, drama, mediefag og musik

Naturvidenskab - Biologi C - Geografi C - Kemi C Kultur- og samfundsfag - Historie B - Samfundsfag C - Religion C

I 2.hf-klasse fortsætter fagene Kultur- og samfund, Dansk og Engelsk, og du skal desuden vælge 2-4 valgfag på enten B- eller C-niveau Valgfag kan være Billedkunst, Biologi, Drama, Erhvervsøkonomi, Filosofi, Fysik, Idræt, Kemi, Matematik, Mediefag, Musik, Naturgeografi, Psykologi, Religion og Samfundsfag. Holdene bliver oprettet, hvis tilstrækkeligt mange melder sig. Du skal også skrive en større skriftlig opgave inden jul i 2.hf-klasse

8


9


Værkstedsundervisningen

På Høje-Taastrup Gymnasium er der skemalagt værkstedsundervisning hver uge. Her vil faglærere bistå dig med lektielæsningen, f.eks. med gode råd om skriftlige opgaver. Studievejlederen kan undervise i forskellige studieteknikker, og I vil få mulighed for at samarbejde i grupper om forberedelsen til timerne. Det er meningen med værkstedet, at en stor del af forberedelsen bliver lavet her, således at hjemmearbejdet bliver tilsvarende mindre.

Tutor-ordningen

I hver klasse udpeges 3 lærere som tutorer, som er kontaktpersoner for 8-10 kursister. Ved regelmæssige møder mellem tutoren og dig diskuteres, hvordan det går med uddannelsen, hvor langt du er nået, og hvad der er det næste skridt for at gøre udbyttet af uddannelsen endnu bedre. Du udarbejder i samarbejde med din tutor en studiebog, således at I begge hele tiden kan følge med i den udvikling, der sker.

ud over det sædvanlige Skolekomedie Fester HTGupdate Skolens fødselsdag Sport og fitness Fællesarrangementer Morgensamling Fredagscaféer Læs mere på www.htg.dk

10


hvad vil du være? 2 års hf bringer dig videre mod dine mål Administrationsøkonom Bioanalytiker Designer Ergoterapeut Ernæring & sundhed Fysioterapeut Jordemoder Laborant Lærer Politibetjent Procesteknolog Pædagog Socialrådgiver Sosu-assistent Sygeplejerske Tekstilformidler

11


sagt om HTg:

"det skal være sjovt at være her, men vi er her ikke for sjov"

ansøgning til hf-uddannelsen

"jeg kan utrolig godt lide skolen. "kan kun anbefale "HTg er et super Føler mig gymnasiet til alle fantastisk sted!" velkommen" mine venner!" "jeg er glad for at jeg valgte HTg, der er god stemning, lærerne er gode og jeg ser frem til tre rigtig gode år!"

Ansøgningsskema på www.optagelse.dk

Kom til besøgsaften kom til besøgsaften Vi holder besøgsaften for alle interesserede vi holder besøgsaften for alle interesserede torsdag 17. kl. januar kl. 19.30 til 21.30 torsdag den 19. januarden 2012 19.302013 til 21.30

HTg.dk htg.dk

HF på HTG  

Infofolder om HF på HTG 2013

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you