Page 1

UPDATEN

2. udgave, 1. årgang September 2011

DEN TRYKTE UDGAVE AF DK’S BEDSTE SKOLEBLAD

PRO/CONTRA HTG GALLUP Rød kontra blå blok. Vi udfordrer to politikere og tidligere HTG’ere AF SØREN KUSK PEDERSEN

FAROOQ

1. G’ERE

Storstilet meningsmå- Update interviewer en Interview med 1. g’ere ling. Hvad mener HTG’er, der blev til no- og billedserie fra introHTG’erne? get! forløbet. AF THUE HOLM OG SØREN KUSK

AF J.LARSEN OG M. ÖZDEN

AF C. JENSEN OG S. SCHMIDT


LEDER www.htg.dk/news

HTGupdate er gymnasiets elektroniske skoleblad. Vi bringer artikler og billeder om livet på skolen og sørger for at du hele tiden kan holde dig orienteret om, hvad der sker på HTG. Vi bringer også debatterende artikler som kigger lidt længere ud end Henning Larsens fine, hvide htg-vægge. HTG Hardcopy er den trykte udgave af HTGupdate.

Tryk: Lærerværelsets kopirum.

Vil du have en annonce i bladet, have en artikel med eller vil du VÆRE MED i redaktionen? Skriv til os på Lectio.

Høje-Taastrup Gymnasium Frøgård Allé 2 2630 Taastrup

I VALGETS SKYGGE Velkommen til dette skoleårs første udgave af Updaten – den trykte udgave af HTGupdate. Redaktionen har arbejdet lynhurtigt på at kunne præsentere denne særudgave, der udkommer lige inden den store dag, valgdagen den 15/9 2011. Måske dagen, hvor VKO efter 10 år ved magten skal give plads til en S-SF-regering – måske dagen hvor oppositionen endnu engang må sluge et nederlag til den siddende regering. Ud fra Updatens undersøgelser, er der ingen tvivl om hvad størstedelen af vores læsere – både på lærerværelset og blandt eleverne – ønsker sig. Mange af jer skal stemme til dette folketingsvalg for første gang, og mange af jer må bare se på og vente til det bliver jeres tur. Uanset om I er 18 eller ej, er det et valg der har stor betydning for jeres fremtid – for jeres uddannelse, for jeres muligheder på arbejdsmarkedet og i det hele taget for den verden, I lever i. Vi håber at I træffer det rigtige valg!

Skoleåret 2011-12 er ikke bare blevet skudt i gang med en valgkamp, men også med den historisk set allerstørste årgang nogensinde på Høje-Taastrup Gymnasium. 253 elever startede i 1.g den 11. august, og vi håber at I er faldet til. For mange af jer, der lige er startet i gymnasiet, føles valget om at starte på HTG højst sandsynligt som et større valg end om det skal være Helle eller Lars, der skal lede landet. Vi byder vores nye 1.g'ere velkommen med et tema om introforløbet – med masser af billeder og et par interviews. God fornøjelse med både Updaten, valget og det kommende skoleår!

REDAKTIONEN

Maria Schou Margen Ott Cecilie L. Jensen Ansvarsh. redaktør Ansvarsh. redaktør Journalist

Maria F. Özden Journalist

Søren Kusk Journalist

Josephine Larsen Journalist

Anders Vestergaard Journalist Moderedaktør

Sarah A. Schmidt Journalist

Thue A. Holm Journalist Lay-out ansvarlig


INDHOLD SEPTEMBER 2011 ARTIKLER 4

HVAD VIL PARTIERNE? Update undersøger, hvad partiernes politik er på tre områder.

6

INTROFORLØBET Interview med 1.g’ere

7

LECTIO PÅ ANDROID Skoleskema på mobilen

8

PRO/CONTRA Interview med to tidligere HTG’ere, tilhørende hver sin ’blok’

10

HTG’ERE DER BLEV TIL NOGET Interview med Nadeem Farooq.

14

HVAD STEMMER HTG’ERNE Meningsmåling og kommentar

FASTE INDSLAG . 12

BILLEDREPORTAGE Introforløbet.

16

MODEHJØRNET Updates eget Modepoliti tjekker stilen.

16

TRÅDEN Søren Kusk har stykket lectiotråde finurligt sammen .

SAGT I DETTE NUMMER: ”Jeg synes, at det var rigtig fedt, at have putteguider. Det er mere interessant at høre om alle de ting der sker på HTG, fra nogle der selv oplever det til hverdag.” Sara Jakobsen, 1.b Om introforløbet ”Jeg ville gerne have indflydelse på de ting, der betyder noget for mig. For at demokratiet kan eksistere i praksis, er det vigtigt, at vi ikke trækker os tilbage, når vi er utilfredse med noget, men at vi netop engagerer os og tager ansvar for samfundets udvikling.” Nadeem Farooq (Radikale Venstre) - om politik.


HVAD VIL PARTIERNE? V/ THUE AHRENKILDE HOLM Hvad vil partierne egentlig gøre ved de problemstillinger DU mener er vigtigst? HTG Update har spurgt eleverne på skolen om, hvilke emner de synes er valgkampens vigtigste. Det viste sig at være klimaforandringer, skattepolitik og SU. Update undersøger, hvad partiernes politik på området er.

VENSTRE 

Skat: Skattestoppet har siden 2001 været en fast del af Venstres skattepolitik og vil også være det fremover. På enkelte områder har man justeret skattestoppet, så dette stemmer overens med et moderne skattesystem, som sikrer vækst og velfærd i samfundet. Derudover gennemføres afgiftsforhøjelser på energi– og miljøområdet samt på tobak og usunde fødevarer.  Klima: Det er Venstres mål, at Danmark på sigt skal være uafhængig af fossile brændsler. Dermed slår vi tre fluer med et smæk: Vi bidrager til fornyet vækst og jobskabelse, vi gavner klimaet, og vi opretholder sikkerhed for energiforsyningen i årene fremover.  SU: Regeringen vil begrænse SU’en til normeret tid og give bonus til studerende, der kommer hurtigt gennem studierne.

SOCIALDEMOKRATERNE 

 

Skat: Millionærskat, så de allerrigeste danskere med en årsindkomst over én million kroner skal betale mere i skat. Der skal indføres sundhedsafgifter på cigaretter og usunde fødevarer som sukker, mættet fedt, chokolade, slik og sodavand. Vi vil efter et regeringsskifte med det samme halvere registreringsafgiften for miljøvenlige biler, finansieret ved en mindre kørselsafgift på motorveje og de mest trafikerede kommuneveje. Klima: I 2050 skal Danmark klare sig uden olie, gas og kul. Fossil energi skal udfases fra el– og varmeforsyningen allerede inden 2035, og fra transportsektoren i 2050. SU: For SU. I stedet for at skære i SU’en ønskes at indføre en præmieordning. Det betyder, at alle studerende, der gennemfører deres studier på normeret tid opnår en kontant belønning svarende til et halvt års SU, fx som nedskrivning af studiegælden.

DANSK FOLKEPARTI   

Skat: Gradvis nedsættelse af skattetrykket. Skatten skal fortsat være progressiv. Boliggevinster skal ikke beskattes. Klima: Det overordnede mål for Dansk Folkepartis miljøpolitik er at forhindre, at mennesket griber ind i naturen på en måde, der forstyrrer den naturlige balance. SU: Statens uddannelsesstøtte helt sløjfes til ikke-danske statsborgere. Det sker i lyset af at udgifterne på kun otte år er fordoblet. Til gengæld vil DF droppe de af regeringen foreslåede besparelser på SU’en for hjemmeboende på ungdomsud dannelserne.

SOCIALISTISK FOLKEPARTI 

Skat: Vi vil sænke skatten på arbejde og give pensionister 5000 mere om året. Til gengæld vil vi indføre en millionærskat på 6 procent af indkomst over 1 mio. kr. og lægge et loft over fradragsberettiget pensionsopsparing. Klima: At Danmark er helt fri for fossile brændstoffer (kul, olie og naturgas) i el– og varmeforsyningen i 2035. Samtidig skal det være slut med at bruge olie til opvarmning ved udgangen af 2025. At EU forpligter sig til en CO2-reduktion på minimum 30 procent i 2020. At EU gør sit mål om 20 procent højere energieffektivitet bindende. SU: Imod regeringens SU-reform.


DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI 

Skat: For det Konservative Folkeparti er lavere skat på arbejde en mærkesag. Det er vores skattevision, at danskerne maksimalt skal betale 50 pct. af deres arbejdsindtægt i skat. Klima: I 2011 fremlagde regeringen en strategi for et Danmark uden fossile brændsler i 2050. EU’s medlemslande har vedtaget, at 20 procent af det samlede energiforbrug i 2020 skal kommer fra vedvarende energikilder. Vi bakker op om at

øge ambitionerne. SU: Regeringen vil begrænse SU’en til normeret tid og give bonus til studerende, der kommer hurtigt gennem studierne.

DET RADIKALE VENSTRE 

Skat: Vi hæver de grønne afgifter for erhverv og transport, men samtidig øger vi klimainvesteringerne både nationalt og globalt. Vi mindsker skatten på arbejde for alle - og særligt for personer med lave indkomster og med almindelige jobs. Radikale Venstre vil øge de danske afgifter på alkohol, tobak, fedt og sukkerholdige fødevarer. Klima: Radikale Venstre kræver, at alle tilskud, afgifter og regler systematisk gør det mest attraktivt for virksomheder og forbrugere at vælge grønt. Vi vil satse massivt på vind, biomasse og biogas for at nå i mål. Radikale vil nedbringe bruttoenergiforbruget med 40 pct. inden 2050. SU: Imod regeringens SU-reform.

ENHEDSLISTEN 

Skat: Hvad angår indkomstskatten, så skal personer med de laveste indtægter have skatten sænket, mens de rigeste skal betale mere i skat. Skatten på Nordsøolien og kursgevinster, samt selskabsskatten, skal op. Enhedslisten mener også, at boligejere skal betale skat af gevinster på boligmarkedet.  Klima: Enhedslisten arbejder for, at Danmark skal være helt uafhængig af fossile brændstoffer, at al dansk landbrug omlægges til økologisk landbrug, at den kollektive transport skal udbygges, og at der skal indføres flere afgifter på privatbilisme. SU: Modstander af regeringens SU-reform.

LIBERAL ALLIANCE 

Skat: Først og fremmest sænke skatten på arbejde og halvere selskabsskatten fra 25 procent til 12,5 procent. Liberal Alliance vil derfor arbejde for, at skatten på arbejde skal være maksimalt 40 %. Klima: Omlægge energiforbruget fra fossile brændstoffer som kul og olie til ren energi. Liberal Alliance ønsker, at Danmark tager ved lære af vores europæiske naboer, og investerer i kernekraftværker, da de stort set er CO2-neutrale. SU: Der skal ikke være noget loft over, hvor meget de studerende må tjene, mens de modtager SU.

KRISTENDEMOKRATERNE 

Skat: KD vil arbejde for, at beskatningen i højere grad tilgodeser miljøet, således, at forbrug i højere grad beskattes end indtægt. KD ønsker ikke en beskatning af boligejerne, og gør en eventuel skatteomlægning afhængig af, at der samtidig sker en reduktion af ejendomsværdibeskatningen.  Klima: Vi skal gå foran med konkrete mål om CO2-reduktioner, da målet om, at begrænse temperaturstigninger kun lægger op til debat og ikke handling. SU: Kristendemokraterne var med i aftalen om normeret tid på SU.

Kilder: www.folketinget.dk, de respektive partiers hjemmesider samt store danske dagblade. Der tages forbehold for, at partierne kan have ændring holdning til punkterne siden kilderne blev skrevet.


INTROFORLØBET V/ CECILIE L. JENSEN & SARAH SCHMIDT Vi har på redaktionen lavet et interview med 2 1.g’er omkring deres start på Høje Taastrup Gymnasium. Caroline Lund fra 1.j og Sara Jakobsen fra 1.k har sagt ja til at dele deres opfattelser og indtryk af HTG’s introforløb. Hvad var dine forventninger til første skoledag?

blev hurtigt klassens venner og man følte ikke, at de var ”bedre end en selv". Caroline: Ideen med putteguider er rigtig god. Man skal dog altid huske at vælge nogle guider, som er gode socialt, altså til at lave en masse lege/aktiviteter og hjælpe klassen til et bedre sammenhold.

Caroline Lund, 1.j

Sara Jakobsen, 1.b

Sara: Jeg havde faktisk slet ingen forventninger til min første skoledag. Jeg havde ikke søgt HTG, som min første prioritet, og derfor var jeg bare sur og irriteret over, at det var der jeg var havnet. Caroline: Selvom at HTG ikke var på en af mine prioriteter, gik jeg stadig ind i skoleåret med en positiv indstilling og var klar på at møde en masse nye søde mennesker. Selvom man jo tit har nogle fordomme. Beskriv din oplevelse af introforløbet. Sara: Introforløbet var rigtig godt. Vi blev introduceret til det meste af de tre putteguider, der var tildelt vores klasse. Caroline: Introforløbet startede med et HTGløb og en hyttetur. HTG-løbet kunne godt have været lidt mere kreativt med flere lege, så alle i klassen deltog. 2. og 3.g’erne måtte også godt være lidt ’bedre’ til at socialisere blandt os nye 1.g’ere, da der er mange, som ikke kendte nogen. Jeg vil give positiv feedback på det teaterstykke der blev udarbejdet putteguiderne og vist i starten af forløbet. Hvordan fungerede putteguiderne? Sara: Jeg synes, at det var rigtig fedt, at have putteguider. Det er mere interessant at høre om alle de ting der sker på HTG, fra nogle der selv oplever det til hverdag. De kan fortælle hvordan det er at gå på skolen, og hvordan alle eleverne har det med hinanden, hvilket jeg synes er noget af det vigtigste, når man skal starte et nyt sted. Det er vigtigt at have nogen at støtte sig til, og det synes jeg putteguiderne var rigtig gode til. De

Hvordan er makkerskabsgrupperne? Sara: Jeg synes det fungerer rigtig fint, hvis man er kommet i gruppe med en, man kan lide at arbejde sammen med. Det er rigtig nyttigt, for de elever der de første dage, har svært ved at komme ud og få snakket med nogen. Gruppen hjælper en til at føle sig tryg. Caroline: Udover at vi i 1. J har skiftet makkere omkring 6 gange, synes jeg, det er en rigtig god ide. I starten var man tvunget til at snakke med ens makker, det gjorde at jeg hurtigt fik opbygget en relation til én i klassen. Hvad er dit indtryk af HTG nu? Sara: Mit indtryk er rigtig godt. Jeg er blevet meget positivt overrasket over hele gymnasiet i dets helhed. Der er søde og hjælpsomme mennesker over det hele. Introfesten var især god til at få blandet folk, så man kunne lære nogle nye mennesker at kende. Det faglige niveau kan man ikke rigtig finde ud af, hvordan er endnu. Vi er stadig i gang med at finde ud af, hvor de forskellige i klassen er og hvad de har haft om i folkeskolen. Jeg er generelt meget positivt overrasket over, hvordan HTG er som gymnasium.


Caroline: Fællesskabet iblandt klasserne virker rigtig godt på de forskellige årgange. Jeg må dog sige, at det er ærgerligt at gymnasiet er meget opdelt mellem 1. 2. og 3.g’ere. Jeg havde håbet på et lidt mere ’åbent og samlet’ fællesskab. Det faglige niveau kommer altid an på, hvilken klasse man havner i, men med hensyn til lærerne vil jeg sige, at de er rigtige dygtige og engagerede i deres måde at undervise på.

Alt i alt må vi udfra dette interview konkludere, at der både har været positive og negative aspekter ved introforløbet, men at det hovedsageligt har fungeret godt for den nye årgang. Samtidig, vil vi her på redaktionen, ønske den nye årgang nogle rigtig gode år på Høje Taastrup Gymnasium.

FÅ LECTIO PÅ DIN ANDROID V/ THUE AHRENKILDE HOLM En ny app til smartphones, Mobilskema, gør det muligt at vise skoleskemaet fra Lectio direkte på mobilen. Uddannelseschef Tom Tang Harpøth anbefaler stærkt, at alle HTG’ere med en Android mobiltelefon downloader den gratis app, der nyder stor succes. Mobilskema ligger i øjeblikket #2 på Android

Marked indenfor den kategori, der hedder Uddannelser. Ifølge udvikleren af Mobilskema, Jens Møller Laursen, benytter elever fra 140 gymnasier denne app. App’en viser dagens skema og markerer eventuelle ændringer og/ eller aflysninger. Man kan få Mobilskema ved at scanne en særlig QR kode. Man scanner koden ved en slags stregkodescanner, som mange enten har eller kan downloade til deres smartphone.


PRO/CONTRA V/ SØREN KUSK PEDERSEN Jeg mener helt klart at Rød Blok bør lede Danmark. Vi har brug for nogle der kan komme med nye ideer og tør at tænke visionært og investere i Danmark, frem for som regeringen gør det: At spare og sende regningen videre til næste generation

Dansk Folkeparti har skadet og skabt splid i Danmark indadtil. Men de har også skadet Danmark udadtil. Undersøgelser viser at Danmark er gået fra at blive betragtet som et land der kæmper for demokrati, ligeværd og medmenneskelighed, og mod fattigdom, tortur og sult, til i højere grad at blive betragtet som et fremmedfjendsk land der kun kan lide sig selv.

VK-Regeringen er kørt død. Det eneste valgløfte de har formået virkelig at gennemføre, det er at sænke skatten mest til gavn for de rigeste i Danmark. De har ikke skabt en folkeskole i verdensklasse – tværtimod, hvis man ser virkeligheden i kommunerne, har der aldrig i nyere tid været så mange besparelser på folkeskoleområdet.

Hvis jeg stillede op til folketinget lige nu, så ville jeg ikke have én mærkesag, men tre lige store: Uddannelse, Klima og miljø og integration/ligeværd. 

KRYDSET  SF. Jeg vil gerne kunne stemme personligt på Trine Mach. Fordi hun er SF'er af hjertet. Hun er desuden formand for nødhjælpsorganisationen Mellemfolkeligt Samvirke, og brænder virkelig for at gøre noget for verdens allermest udsatte mennesker. EVT. EGEN FT-KANDIDATUR I FREMTIDEN?  Jeg er med i politik for at kæmpe for det jeg tror på . Jeg arbejder for at forandre tingene til det jeg tror er det bedste for Danmark. Hvis jeg føler, jeg kan forandre mere via folketinget, så ja. MODSTANDEREN POSITIVT SET De fleste fra blå blok gør det med de bedste intentioner, fordi de tror at det er det, der kan få Danmark ud af krisen. De gør virkelig deres bedste for at komme med et ansvarlig økonomisk politik, og det har de min respekt for. Desværre lader de til at se meget kortsigtet rent økonomisk. Ved at skære på uddannelse, sundhed og generelt på forebyggende tiltag, kan det se fint ud på budgettet lige nu, men man er nødt til at have forståelse for, at i fremtiden kommer det til at koste os endnu flere penge. Blå blok sender bare regningen videre. 


To tidligere HTG’ere. Daniel Donoso og Steffen Mølgaard sidder nu i byrådet i Høje-Taastrup kommune, repræsenterende et parti på hver sin såkalde ’blok’. Update udfordrer SF’eren Donoso og konservative mølgaard.

Jeg mener, at VK-regeringen bør bestå, ikke mindst grundet de mange gode resultater der er skabt i løbet af de seneste 10 år, men også da det er den eneste garanti for, at der bliver ført en økonomisk ansvarlig politik. Hvem der så skal være støtteparti til VK-regeringen, det må vi se på på valgaftenen, men jeg ser meget gerne, at man forsøgte at arbejde mere sammen med Radikale Venstre, da jeg på områder er mere enige med dem, end jeg er med Dansk Folkeparti.

Jeg mener klart, at det vigtigste politiske emne er økonomisk ansvarlighed. Hvis vi ikke har styr på vores økonomi, er det simpelthen umuligt at føre en tilfredsstillende sundheds-, sikkerheds- og uddannelsespolitik. Som Konservativ mener jeg, at vi skal have styr på økonomien, droppe kassetænkning i forhold til offentlige ydelser og give ydelserne til dem der reelt har et behov.

Jeg tror nemlig også, at danskerne har lyst til at tage ansvar for deres eget liv, men det bliver forhindret af en stadig større indflydelse fra staten. Statens opgave er ikke at bestemme over os, men mere at sørge for at vi tager vores beslutninger på et oplyst grundlag.

KRYDSET Jeg stemmer personligt på Kurt Scheelsbeck fra Det Konservative Folkeparti. Kurt er den lokale konservative folketingskandidat, som jeg under denne folketingsvalgkamp og ikke mindst i byrådet, har haft glæden af at arbejde sammen med. Derudover er jeg meget enig med Kurt på mange områder. EVT. EGEN FT-KANDIDATUR I FREMTIDEN? Jeg vil ikke ligge skjul på, at en plads i folketinget for Det Konservative Folkeparti er en af mine fremtidsdrømme. Hvornår jeg stiller op, ligger der dog ingen planer om på nuværende tidspunkt. MODSTANDEREN POSITIVT SET Socialisternes kamp for de svageste i samfundet synes jeg selv er meget sympatisk, og de har mange budskaber, som jeg også kan være enig i. Det vigtigste for mig er dog at have styr på økonomien, da det jo i bund og grund er hele grundlaget for, at vi kan hjælpe de svageste i samfundet. Det svære i politik er som sådan ikke at komme med gode forslag, det synes jeg mange partier gør, det svære er, at vælge hvilke af de gode forslag vi har økonomi til at vedtage og så gennemføre dem.


NADEEM FAROOQ 2. DEL AF SERIEN: HTG’ERE DER BLEV TIL NOGET

V/ MARIA ÖZDEN OG JOSEPHINE A. LARSEN anderledes, når jeg engang imellem besøger gymnasiet.” Hvordan har HTG hjulpet dig på vej til din karriere? Der er lige nu fuldt knald på valgkampen i Danmark, og i HTGUpdate har vi fået kontakt til den forhenværende HTG-elev, Høje- Taastrup kommunes viceborgmester, formand for Borger- og Erhvervsudvalget og tidligere Folketingsmedlem for Radikale Venstre. Nemlig Nadeem Farooq, som nu er Folketingskandidat for København Omegn Storkreds. Nadeem Farooq er, som tidligere nævnt, gammel elev på HTG, og vi har i HTGUpdate stillet ham et par spørgsmål om hans tid på gymnasiet, og hvordan det har haft indflydelse på hans liv i dag. Folketingskandidaten har været så behjælpelig at svare på følgende spørgsmål.

Hvordan husker du tilbage på din gymnasietid?

”Gymnasiet og de fantastiske lærere har givet selvtillid og troen på at man kan nå sine mål, så længe man er ambitiøs og ikke lader sig slå ud af den første modgang. Jeg skylder HTG en stor del af æren for at jeg er nået så langt.” Nadeem Farooq er i dag 34 år gammel, gift og far til to piger, født i Glostrup og opvokset i Taastrup. Han har altid engageret sig i samfundet igennem frivilligt og socialt arbejde, men havde aldrig regnet med at deltage i politik. Indtil den dag, hvor han indså, at han ønskede at være med der hvor beslutningerne træffes. For Nadeem Farooq handler politik om, at have klare holdninger og omsætte dem til resultater. Han engagerer sig på grund af hans lyst til at skabe en bedre fremtid for sine børn, og dette afspejler sig i hans gåpåmod igennem deltagelse i frivilligt arbejde og fx Valgdebatten som fandt sted på HTG torsdag den 8. september. Udover spørgsmålene om Nadeem Farooqs gymnasietid, har vi spurgt ind til hans nuværende politiske holdninger.

Jeg husker gymnasietiden som en af de bedste perioder i mit liv.

”Jeg husker gymnasietiden som en af de bedste perioder i mit liv. Det har her, jeg for alvor udviklede mig og fik lyst og inspiration til at læse videre. Jeg var desuden så heldig at få nogle gode lærere, som jeg stadig husker den dag i dag.” Inspirerede gymnasiet dig til at gå ind i politik? ”På en måde, ja. Jeg kan huske, at min store interesse for samfund og historie, vakte opsigt. Det fik nogle af mine klassekammerater til at spørge, om ikke jeg skulle gå ind i politik. Det satte nogle tanker i gang hos mig. Og derefter begyndte jeg at sætte mig ind i politik. Føler du, at gymnasiet har forandret sig når du besøger det i dag? ”Ja, det har det. Det er mennesker, der skaber forandringen. Og de mennesker, som jeg kendte, er her ikke længere. Derfor er følelsen helt

Hvad var grunden til, at du besluttede dig for at gå ind i politik? ”Jeg ville gerne have indflydelse på de ting, der betyder noget for mig. For at demokratiet kan eksistere i praksis, er det vigtigt, at vi ikke trækker os tilbage, når vi er utilfredse med noget, men at vi netop engagerer os og tager ansvar for samfundets udvikling.”


Hvornår begyndte du, at interessere dig for politik? ”Jeg har interesseret mig for samfund, politik og historie siden folkeskolen, men efter gymnasiet opfordrede mine venner mig til at gå ind i partipolitik.” Hvad var grunden til, at du valgte Radikale Venstre fremfor de andre partier? ”Fordi jeg er socialliberal. Jeg kan godt lide idéen om at frihed og frisind, men vi må ikke glemme de udsatte grupper og de borgere, som ikke kan klare sig selv.”

for at leve det gode liv. Vores fremtid i Danmark afhænger af, at de unge kommer godt i gang med karrieren. Derfor er uddannelse til alle unge hjerteblod for Radikale Venstre.” Hvorfor skal vi stemme på Radikale Venstre?

Jeg skylder HTG en stor del af æren for, at jeg er nået så langt.

Hvad har i tænkt jer, at gøre af forbedringer inden for uddannelse? ”Radikale Venstre har tre mærkesager: En sund økonomi, en anstændig udlændingepolitik og bedre uddannelser. Vi vil gerne sikre flere midler til uddannelser, så flere unge kan gennemføre en uddannelse og få muligheden

”Fordi Radikale Venstre er det parti, der er mest optaget af at bryde blokpolitik og finde fælles løsninger for Danmark. Vi vil sikre et samfund, hvor der er plads til alle, der vil og kan bidrage. Vores tre mærkesager om økonomi, uddannelse og udlændinge, er svaret på de udfordringer, som Danmark står overfor lige nu.”

Genopretningsplanen for Radikale Venstre er altså klar og tydelig. Fokus er på uddannelse, økonomi og en anstændig udlændingepolitik. En ting er sikker, og det er, at Nadeem Farooq har nogle klare og fastlagte mål indenfor politik, som vi håber han opnår.


READY - SET - 1.G! INDTRYK FRA 1.G’ERNES INTROFORLØB PÅ HTG

Til introfesten blev der konkurreret på opfindsomhed og fedteri i farvekonkurrencen


HTG-løbet var udfordrende og ikke altid lige lækkert...

Dette års hold af søde og engagerede putteguider


HVAD STEMMER HTG? V/ SØREN KUSK OG THUE HOLM Så afsløres det! Hvis HTG’erne alene bestemte, hvordan fordelingen af de folkevalgte på Christiansborg skulle være, hvordan ville folketingssalen så se ud? Update har foretaget en meningsmåling, der tegner et tydeligt billede af en gruppe mennesker, der generelt er mere røde end den almene befolkning. Indeks og analyse.

Gymnasieelever er røde. Den generalisering har vi vist alle hørt. Men passer det egentlig? I en lectio-måling foretaget for HTG Update er det tydeligt at se, at hvis det stod til eleverne på vores gymnasium, ja så cruisede Helle Thorning-Schmidt og Villy Søvndal hen mod ministertaburetterne efter valget på torsdag. Rød blok bestående af Socialdemokraterne, SF, de Radikale og Enhedslisten står med 63,4 procent af stemmer til intet mindre end 111 mandater, mens regeringen og dens støttepartier blot står til 34,3 % af stemmer og 60 mandater! Bemærkelsesværdigt er det også, at HTG’erne foretrækker et rent rødt flertal efter valget, bestående af Socialdemokraterne, SF og Enhedslisten. Stod det til eleverne behøvede S og SF altså ikke have brug for Det Radikale Venstres stemmer som parlamentarisk grundlag, og behøvede dermed ikke at kunne gå på kompromis med sine principper om efterløns– og dagpengeforringelser, som der er stor uenighed om i rød blok. Dog er det interessant at se, at Socialdemokraterne, hvis det stod til HTG’erne, blot fik 23,6 procent af stemmerne, hvilket ville være det laveste i 100 år, og mindre end hvad den almene befolkning vil give dem. Alle meningsmålinger peger også på, at der kommer et regeringsskifte i Danmark på torsdag, men kun med omkring 51-53 % af stemmerne. HTG’s elever må altså, baseret på meningsmålingen, anses for at være mere venstreorienterede end den almene befolkning.

Den efterhånden ti år gamle VK-konstellation står altså for fald. Og det med et brag, hvis det stod til dem, der stemte inde på lectio. Her står Venstre til blot at få 28 mandater, hvilket er 20 mindre end, hvad de fik ved valget i 2007. Socialistisk Folkeparti er faktisk større end Venstre på HTG. Mange af Venstre-stemmerne kan formodes at gå til Liberal Alliance, der står til hele 15 mandater, hvilket er næsten det dobbelte af, hvad partiet står til hos de landsdækkende analyseinstitutter. Konservative derimod, har nogenlunde samme vælgeropbakning blandt HTG’erne som hos den almene befolkning - blot 12 mandater og en ordentlig udrensning af den konservative folketingsgruppe. Men hvad trækker så udviklingen i denne retning? For det første rider Det Radikale Venstre på en bølge, og står til ligeså mange mandater, som da Marianne Jelveds håndtaske triumferede ved valget i 2005. Det er muligvis De Radikales løfter om en ny regering, påvirket af en mere borgerlig økonomisk politik og mindre stram udlændingepolitik, der tiltrækker mange egentlig ’blå’ HTG’ere, der er vokset op med Anders Fogh og Lars Løkkes VK-regeringer, støttet af Dansk Folkeparti, og vel næppe kan huske, hvordan det var at have en socialdemokratisk ledet regering. DF står i øvrigt til at blive et af de mindste parti på Borgen, hvis det står til HTG, med blot 5 mandater. Samtidig står venstrefløjen enormt stærkt. Villy-effekten er tydeligvis ikke, som det ellers der ud til hos den almene befolkning, falmet


synderligt på det her gymnasium. SF står til at blive det næststørste parti, og Enhedslisten på den yderste venstrefløj står til intet mindre end 18 mandater (svarende til hvad De Konservative har på Borgen pt.), hvad der svarer til 10,4 procent af stemmerne. Dette kan måske skyldes, udover en generel venstredrejning i danskernes politiske standpunkt, Enhedslistens enormt populære frontfigur, Johanne Schmidt-Nielsen, der er blevet dette valgs superstjerne med sin ligefremme og friske fremtoning, der tiltaler mange. Det er spændende at følge, om rød blok vil bevare forspringet de næste fire år. Spændende er det også, om Johanne Schmidt-Nielsen

fortsat vil være ligeså populær. Hvert valg har nemlig sin superstjerne, men sjældent holder populariteten ved i samme omfang. I 2007 var det Villy Søvndal fra SF, i 2005 Naser Khader fra De Radikale og i 2001 Anders Fogh Rasmussen fra Venstre. Villy Søvndal er blevet kaldt valgkampens store taber, og SF står nu i flere målinger til tilbagegang ift. 2007. Naser Khader kæmper nu for at holde sit mandat i Folketinget ovenpå de Konservatives Nedtur, og selvom Anders Fogh stadig er anset som en stor autoritet blandt mange, har han det seneste år flere gange, især over for skuffede borgerlige vælgere, måttet forsvare den økonomiske politik i hans statsministertid.

LÆRERVÆRELSET MALET I RØDT HTG Update har også foretaget en meningsmåling blandt skolens lærere, og den er endnu mere entydig en den blandt eleverne. Langt hovedparten af de lærere, der har besvaret undersøgelsen, stemmer nemlig på rød blok, der ville få hele 162 mandater hvis det stod til lærerne. De Radikale Venstre alene ville, med 40,47 % af stemmerne, næsten af flertallet alene. Samtidig ville Enhedslisten blive næststørste parti på Tinge. Der skal dog tages forbehold for en ret lav deltagelsesprocent.


MODEHJØRNET V/

V/ ANDERS VESTERGAARD

TRÅDEN Det værste og bedste fra lectio.

MODE & POLITIK

Kære alle 3g elever Jeg har i dag mandag lagt rykkere/regninger i jeres dueslag (ved kontoret), og selvfølgelig kun til dem af jer som har bøger som står med rødt i Lectio. 

Marianne Jelved: Berømt for sine håndtasker Helle ThorningSchmidt: Også kendt under øgenavnet Gucci-Helle.

Poul Nyrup Rasmussen: Stil-kiks. Den tidl. Statsminister vil nok længe have cykelhjelmen stående i sit eftermægle.

Nååh ja, det har jeg godt hørt om! Det skulle være ret fedt, men ved ikke helt. Jeg er ved at spare sammen til, når jeg skal til Madeira her i November måned

Få ting gør mig så morderisk fucking vred som folk, der lægger ligegyldige lortebeskeder på lectio i den tro, at de underholder nogen. Skam jer.

Sæt skylden på Jonas --> det gør vi andre

Nu det er på tale, vil jeg også gerne lige påpege at jeg også har mistet min idrætstaske. Den indeholder grå joggingbukser, en efterskole T-shirt og nogle løbesko, må meget gerne afleveres i 1.x hvis det er :)

Idiot -.-

Pia Kjærsgaard: Kvinden, hvis navn nu populært også dækker over en frisure.

Updaten 2. udgave, 1. årgang  
Updaten 2. udgave, 1. årgang  

Skoleblad fra Høje-Taastrup Gymnasium September 2011 - valgspecial