Page 1

HACI LÜTFİYE ATAY ORTAOKULU 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 7/G SINIFI II.DÖNEM ŞUBE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI TUTANAĞI TOPLANTI TARİHİ: 16/02/2017 TOPLANTI SAATİ : 12.00 TOPLANTI YERİ :TOPLANTI SALONU 12345-

GÜNDEM Açılış Ve Yoklama İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 36.Maddesinin İncelenmesi. Şubedeki Öğrencilerin Kişilik, Beslenme, Sağlık, Sosyal İlişkiler, Ekonomik Ve Başarı Durumları Değerlendirilerek Alınması Gereken Önlemlerin Görüşülmesi Ve Karara Bağlanması. Dilek Ve Temenniler. Kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ 1- Toplantıya başkanlık eden Şube rehber Öğretmeni Hatice YAZICI iyi dilek ve temennileriyle toplantı başladı. 2- İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin, 36. Maddesi Şube Öğretmenler Kurulu Madde 36 —(1)Şube öğretmenler kurulu 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda aynı şubede ders okutan öğretmenler ile okul rehber öğretmeninden oluşur. Kurula, gerek görülürse öğrenci velileri, sınıfın başkanı ve öğrencilerce seçilen öğrenci temsilcileri de çağrılabilir. (2)Şube öğretmenler kurulu, okul yönetimince yapılacak planlamaya göre birinci dönemin ikinci ayında, ikinci yarıyılın birinci veya ikinci haftasında ve yıl sonunda okul müdürü ya da görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube rehber öğretmeninin başkanlığında toplanır. Ayrıca, gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanabilir. (3)Şube öğretmenler kurulunda; şubedeki öğrencilerin kişilik, beslenme, sağlık, sosyal ilişkilerin yanı sıra bu Yönetmeliğin 31. maddesi hükmünce başarıları ile ailenin ekonomik durumu değerlendirilerek alınacak önlemler görüşülür ve alınan genel karar, uygulanmak üzere şube öğretmenler kurulu karar defterine yazılır. Hatice YAZICI tarafından okunarak gerekli açıklamalar yapıldı. 3-Öğrencilerin isim listesine göre durumlarının görüşülmesine geçildi. Sınıf rehber öğretmeni 7/G Şubesinde 18 KIZ, 15 ERKEK olmak üzere 33 öğrencinin olduğunu belirtti.Öğrencilerin tek tek görüşülmesine geçildi. Buna göre;


NO

AD-SOYAD

119

SILA ŞENGÜL

281

MUHAMMET NAMAZ

347

AVŞAR YARDIM

348

BENGİSU GÜNEŞ

354

MERVE TÜRKSEVEN

356

PELİN KOCABAY

357

SUDENAZ KÖKÇÜ

359

AHMET YAZĞILI

360 362

EMRE KAĞAN DOĞAN FURKAN ADEM AYDOĞDU

GÖZLENEN DURUM Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci, akademik başarısı yüksek Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

Gayretli sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Düzenli çalışmaya ihtiyacı var.

370

KEMAL BAKIMCI

Gayretli sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

371

MEHMET FEVZİ TABAK

Düzenli çalışmaya ihtiyacı var.

373

MUHAMMET EMİN TOKGÖZ

Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

399

DUYGU ALTINÖZ

540

FATMAGÜL KARADEMİR

Düzenli, çalışmaya ihtiyacı var.

544

MEHMET EMİN ALTINTAŞ

Düzenli, çalışmaya ihtiyacı var. Okul içinde ve sınıf içinde olumsuz davranışlar sergiliyor. Bu da ders akışını ve arkadaşlarını kötü etkiliyor.

545

ÇAĞDAŞ KARAKAŞ

548

SELİN GEDİK

554

EMRE KILIÇ

557

İCLAL EKİNCİ

567

ZEKİYE SILA ALLERİ

599

ZEYNEP ŞEŞEN

704

CEMİLE ÇALIŞKAN

721

PELİN BULUT

731

GÜL İREM BOZDAĞ

792

İLAYDA UYSAL

841

EMİR AYŞE YAVUZ

Gayretli sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Okulumuza yeni gelen bir öğrenci ama olumsuz bir davranış gözlenmedi. Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Biraz daha gayretli olması gerekir.

Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci


853

BERKER ÖZKILINÇ

906

ARDA ATEŞ

908

AHMETCAN YAVUZ

948

GÜLÇİN YILDIZ

979

ENES ÇALIŞIR

Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

1080 BURAK EMİR KARTAL

Gayretli, sorumluluk sahibi, uyumlu bir öğrenci

ALINAN KARARLAR 1-Ödevlerin zamanında ve itina ile yapılması için gereken uyarıların yapılmasına. Bu konuda eksiği olan öğrencilerin velileri ile görüşmeler yapılmasına 2-Yapılacak veli toplantısında velilerin bilgilendirilmesine, bu konularda velilerle sürekli iş birliği yapılmasına . 3-Olumsuz davranış gösteren öğrencilerin velilerinin okula çağrılmasına karar verildi. 4-Olumsuz davranış gösteren Mehmet Emin ALTINTAŞ’ ın 2.dönem de bu davranışları devam ettirmesi halinde sınıf değişikliğinin yapılmasına Şube Öğretmenler Kurulunca karar verildi.

SIRA NO

ADI SOYADI

BRANŞ

1

BAYRAM DAĞTEKİN

MÜDÜR YARDIMCISI

2

HATİCE YAZICI

TÜRKÇE(SNF. ÖĞRT.)

3

MEHMET ARDIÇ

MATEMATİK

4

NERMİN ATMACA

FEN VE TEKNOLOJİ

5

BANU SARIBOYACI

SOSYAL BİLGİLER

6

ÖZDEN GÜNGÖR

YABANCI DİL (İngilizce)

7

İLKNUR BOZKURT

8

Y.SELİM TURAN

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ MÜZİK

9

TEKNOLOJİ TASARIM

10

KAMİLE İŞCAN OKTAR HEDİYE AKOĞLU FİRUZAN POYRAZ

11

HALİL AVCI

BEDEN EĞİTİMİ

12

ŞERİFE BUTTANRI

GÖRSEL SANATLAR

REHBER ÖĞRETMEN

UYGUNDUR

İMZA


SELAHATTİN YILMAZ Okul Müdürü

Profile for htckrlyzc

ŞÖK  

ŞÖK  

Profile for htckrlyzc
Advertisement