Page 1

Medlemsbrev nr22-- April april 2011 Medlemsbrev 2011

HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER REDAKTÖR: Elisabeth Elvander

C

hairman´s Corner

Kära HSO-vänner,

I detta nummer

Kung Bore, synnerligen aktiv under en fin vinterperiod i december och början av januari, abdikerade och gav plats åt en hittills något trevande vår. När ni läser detta, hoppas jag att densamma dock nått sin fulla styrka och bildat en god kontrast till vintermånaden. Kontraster upplever vi också i konsertsäsongens utbud, t.ex. Gammalt och Nytt: Bachs Orgelkonsert den 22 maj kontra Fredrik Österlings ”Robert och Clara” (uruppförande 7 oktober). Känt och Okänt: Mozarts Requiem (13 mars) kontra Hummels Mässa Ess-dur (19 september). Exemplen kan självfallet mångfaldigas efter vars och ens egna preferenser. Jag djärvs också inmuta en avdelning för ”Speciellt”, där jag vill placera vår egen tubaist Urban Stenqvists imponerande soloinsats i två moderna verk vid konserten den 20 januari. Avdelningen ”Höjdpunkter” anser vi nog tillämplig på den flesta av HSO:s konserter och en relativt färsk höjdpunkt innebar onekligen tolkningen av Brahms Pianokonsert nr 1 den 24 mars, där man upplevde en intensiv, närmast emotionell kontakt mellan Andrew Manze, solisten Stefan Arnold och orkestern. F.ö. kan nämnas, att nästa säsongs generalprogram är klart för distribution i månadsskiftet april-maj. Nyheter från styrelsen. Vid årsmötet den 15 november avgick Arne G. Olehov och Hans Holm efter fyra resp. tre års mycket värdefulla insatser i styrelsen. Arne G var t.ex. en drivande kraft i en viktig idékommitté och Hans utförde ett synnerligen effektivt och omfattande arbete som medlemsansvarig. Vi hälsade samtidigt välkomna i vår gemenskap de nya styrelseledamöterna Krister Danell, Jan och Kristina Nygren samt suppleanterna Yvonne Brunlid, Dagmar Gola och Ingrid Hulenvik. Kulturutredningen. Orosmolnen betingade av Kulturutredningen tycker jag till största delen har skingrats av HSO:s tf VD Klas Wounsch som gör en optimistisk bedömning av HSO:s inlemmande i organisationen ”Kultur Helsingborg”. Jag hänvisar till Klas artikel i förra medlemsbrevet. Klas Wounsch fick ju

sid

Chairman's Corner Öppen repetition

1

2

Vänträff

3

Redaktörens rader

3

HSV 20 år

4

Helsingborgs Kammarmusikförening Program 2011-2012

6

Helsingborgs Kammarmusikförening säsongens sista konsert 7 Musik i Kullabygden

7

Musik på Bosjökloster

7

C

ITATET

”Man kan aldrig bevisa, att världen inte styrs av 500 000 smådjävlar.” Anatolij Vasiljevitj Lunatjarskij, 1875 – 1933

Forts > HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER Styrelsens adress: c/o ordf Yngve Einerth, Täckarev. 7, 252 84 Helsingborg, 042-941 21, vice ordf Jan Ahlgren, 042-16 26 01, sekr Marita Aminoff 042-14 17 45, kassör Jan Hassner, 042-303 83 35, klubbmästare Leif Evergård, 042-15 24 30, medlemsansvarig Krister Danell, 042-22 88 64. Plusgiro 61 36 49 - 3


Medlemsbrev nr 2 - april 2011 också tillfälle att vid senaste Vänträffen den 15 mars närmare utveckla sina tankar och planer. Vi i publiken fick möjlighet till frågor och diskussion, dessutom kunde deltagarna på små lappar skriva upp och ge synpunkter på repertoarval, förslag på dirigenter, solister, på praktiska arrangemang o.s.v. Detta är ju ett utmärkt bevis på vår fina kontakt med HSO. Det kan även i detta sammanhang understrykas att Kulturnämndens nye ordförande Mats Sander klart uttalat ambitionen att inordnandet av kulturbolagen Konserthuset och Stadsteatern under Kulturnämnden ska klaras av utan avkall på den konstnärliga kvaliteten.

av broschyren och dels genom den gamla mun- till mun metoden.

Andrew Manze och HSO. Glädjande nyheter är att Andrew Manze förlängt sitt hittills femåriga förordnande samt utsetts till konstnärlig ledare för HSO. Dessutom har vår käre Maestro tillägnats det prestigefyllda Rolf Schock-priset på en halv miljon kronor för sin insats i de musikaliska konsterna. Ur motiveringen hämtar man bl.a. ”Manze prisas för sitt unika sätt att som dirigent inspirera musiker och för sin gudabenådade förmåga att kommunicera med publiken”. Bland tidigare pristagare kan nämnas Ingvar Lidholm, György Ligeti och Jorma Panula. När ni läser detta, har HSO genomfört en turné till bl.a. Wien under dagarna 27–30 mars med Brahms och Stenhammar på repertoaren. Man instämmer gärna med Kenneth Lantz, ordförande i Konserthuset: ”Att bli inbjuden till Konserthuset i Wien är bland det finaste man kan tänka sig och ett bevis på att HSO befinner sig på internationell toppnivå”. Precis som den framgångsrika USA-turnén 2008 är HSO briljanta ambassadörer för Sverige och Helsingborg. Vi återkommer om turnén i kommande medlemsbrev.

Föreningens 20-årsjubileum. Som tidigare nämnts firar Vänföreningen 20-årsjubileum i år, vilket vi avser förlägga till årsmötet torsdagen den 17 november. Boka således denna dag i era kalendrar. Förberedelser är påbörjade. Vi håller på att försöka dokumentera föreningens historia med hjälp av intervjuer, sammanfattning av tidigare handlingar, etc. och vi återkommer härom. Av det jag hittills sett och hört i dessa sammanhang realiserades föreningens start av styrelsens och medlemmarnas starka engagemang, entusiasm och initiativrikedom, vilket har varit en fortsatt ledstjärna i fö-reningsarbetet. Jag erinrar om Winstons Churchills ord: ”Ju längre tillbaka Du kan se, desto längre framåt ser Du”.

Stipendiet. Ett antal ansökningar till vårt årliga stipendium, som nu ska utdelas för andra gången, har inkommit från musikerna. Ansökningarna ska under april månad behandlas av stipendiekommittén som består av Klas Wounsch, Andrew Manze, orkesterchefen Jonas Nyberg samt undertecknad som ordförande. Stipendiet utdelas vid säsongens sista konsert den 22 maj och stipendiatens namn är hemligt ända fram till själva utdelningen.

Med studentikosa vårhälsningar in spe från Universitetstrappan i Lund 1 maj: ”Glad såsom få ……” ”Blommande sköna dalar” Yngve Einerth

Ny broschyr och medlemsrekrytering. Som ni sett, har vi skapat en föreningsbroschyr som våra nya styrelsemedlemmar Kristina och Jan Nygren har utformat i samarbete med andra medlemmar ur styrelsen och som vi hoppas ska spridas och ge oss nya medlemmar. Ett steg på vägen var att vi i januari månad sände ett rekryteringsbrev till alla de konsertabonnenter som inte finns i vårt medlemsregister. Detta har hittills gett oss ett tillskott av 30 nya medlemmar. Vårt aktuella medlemsantal är nu 340. Dessutom har Jan Ahlgren värvat nya sponsorer så vi har nu 11 företagsmedlemmar. Vårt medlemsantal har de senaste 15 åren fluktuerat mellan ca 200 och 400 och den senare siffran borde vi väl åter kunna uppnå, dels genom en aktiv utdelning

Ö

ppna repetitioner

Säsongens sista öppna repetition

Torsdagen den 28 april kl 10-13. Solist Chloë Hanslip violin, dirigent Stefan Solyom: Alban Berg Violinkonsert; Ludwig van Beethoven Symfoni nr 4 Porten stängs kl. 09.50

2


Medlemsbrev nr 2 - april 2011

V

änträff den 10 maj 2011 kl 19 i Lilla salen, Konserthuset

Vi kommer att få lyssna till ett föredrag av HD:s Sören Sommelius där han framför ”Tankar om musik och om kulturpolitik”. Det musikaliska inslaget står tubaisten i HSO, Urban Stenkvist, för och han berättar också om sitt stora instrument. Sedvanligt samkväm följer i Markelius med vårbuffé till priset av 120 kr per kuvert. Dryck betalas separat. Anmälan till Leif Evergård senast fredagen den 6 maj 2011. Tel: 0708-98 07 52 E-mail: leif.evergard@comhem.se OBS: Anmälan är bindande för den som vill deltaga i samkvämet med mat.

R

edaktörens rader

Nummer två av Vänbladet 2011 innehåller som alltid många evenemangsannonser, det är bara att ta fram almanackan! Bli inte alldeles förskräckt över mitt val av citat. När man blickar ut i världen finns det tyvärr alltför många som kan betecknas med epitet på slutet. Vi kan bara hoppas på att de härsklystna, tack vare de nya möjligheterna till snabb kommunikation, får vika sig och befolkningen får sin frihet. Mannen bakom citatet, Anatolij Vasiljevitj Lunatjarskij, (1875 – 1933) var en sovjetisk politiker och författare. Som folkkommissarie för undervisningsväsendet 1917–1929 försökte han bygga broar mellan marxismen och vetenskapsmän och kulturpersonligheter från tiden innan oktoberrevolutionen 1917. Han skrev en mängd avhandlingar om litteratur, teater, musik, måleri och liknande, och en rad teaterpjäser. När Stalin befäste sin makt i slutet på 1920-talet förlorade Lunatjarskij sin betydande ställning i regeringen. Han dog på vägen till en ambassadörspost i Spanien. (Hämtat från Wikipedia) Till sist: Välkommen till vänträffen i Lilla salen den 10 maj. Det blir garanterat intressant att få höra Sören Sommelius’ tankar om musik och kulturpolitik. Lika intressant blir det att sen få lära känna Urban Stenkvist och hans tuba.

Elisabeth Elvander 3


Medlemsbrev nr 2 - april 2011

HELSINGBORGS SYMFONIKERS VÄNNER 20 ÅR När undertecknad fick uppdraget att skriva om vänföreningens första 20 år tänkte jag att, oj, det kan bli en lång redogörelse för allt som förevarit och vad föreningen åstadkommit under årens lopp. Det kändes lätt oöverstigligt och i stället har vi bestämt att dela upp arbetet med krönikan mellan fler författare och ett par utgåvor av vårt medlemsbrev.

Den första festivalen ”Bara Beethoven” ägde rum 1990 och den andra omgången var ”Mera Mozart” år 1991. Vid den tredje omgången, ”Brahms Bravader” 1992, fick vänföreningen en stor uppgift att bistå arrangören HSO. Också vid de följande två festivalerna, ”Klang och Rubel” 1993 och ”Seinephonies Fantastiques” 1994 jobbades det frenetiskt med allsköns uppgifter i det digra festivalutbudet: matservering, tröj- och servettförsäljning, inköp, matlagning både hemma och på Konserthuset. Vidare bistods med hämtning av vin på Systemet, öl i Halmstad och äppelmust från Kivik.

Jag tog tag i Kirsten Avén, som varit med från allra första början, och fick en trevlig pratstund med henne. Det var många skojiga minnen som poppade upp under samtalets gång. Lite historik måste vi alla fall börja med. Jag saxar ur medlemsbrev nr 1, 1991: Hösten 1990 när sommarens Beethovenfestival var överstånden kom dåvarande chefen för HSO, Lennart Stenkvist, tillsammans med Ingemar Paulson från Viken, med idén att bilda en vänförening som kunde vara till stöd och gagn för orkestern. Bl.a. planerades en ny festival där hjälp behövdes. Det kan också nämnas att det vid den tiden bildades ideella stödföreningar till symfoniorkestrar både i Sverige och i Danmark, inte minst p.g.a. minskningar i de offentliga anslagen. Våren 1991 bildades en interimsstyrelse och vid det första årsmötet den 13 november samma år antogs stadgarna och föreningen registrerades. Medlemsavgiften sattes till 200 kr och således har den varit oförändrad i 20 år! I dagens penningvärde motsvarar det 271 kr, alltså 35 % skillnad. Något att tänka på kanske…

I Markelius inrättades ett kök där vi numera serveras mat vid vänträffarna. In baxades kylskåp, frysar och en spis och maten lagades på plats under ledning av Kerstin Jansson, Lennart Stenkvists fru (som också är en lysande pianist). Säkringarna gick allt som oftast av överbelastningen med alla strömslukande vitvaror. Idag kan vi nog räkna med att denna verksamhet aldrig hade godkänts av myndigheterna! Ingenting får ju ens beredas i det lilla köket som finns i ett hörn av Markelius. Men vid festivalerna serverades fantastiska anrättningar och de ”hjälpande händerna” var ett stort stöd. Ett annat av Kirstens matminnen är serveringen av hamburgare i garderoben i foajén. Det var en av de allra första aktiviteterna som vänföreningen genomförde och skedde vid en konsert inför orkesterns turné till USA. HSV ville erbjuda publiken en amerikansk touche genom att erbjuda hamburgare och CocaCola i pausen. Hamburgarna kom från restaurang Clock, som vi minns låg vid Rådhustorget, och CocaColan ordnades fram av en annan medlem i föreningen. Eftersom Markelius på den tiden inte hörde till (där hade kommunen annan verksamhet) hade man vid konserterna kaffeservering i foajén och också den hörde till ”hjälpande händernas” uppgifter.

Aktiviteterna var då som nu inriktade på pekuniärt stöd till kammarkonserter med musiker från HSO och försäljning av orkesterns inspelningar på CD. I shopen såldes också CD-skivor inspelade av andra orkestrar och solister och överskottet gick till HSV:s kassa, något som emellertid inte längre medges. Vänträffar och medlemsbrev startades upp redan från början och i verksamhetsberättelserna finner man namn på många intressanta föredragshållare och musiker som deltog vid träffarna. Ett annat trevligt inslag i verksamheten var de s.k. ”Hjälpande händerna”, medlemmar som ställde upp praktiskt i olika sammanhang vilket kom till pass inte minst vid de fantastiska festivaler som ägde rum på sommaren under åren 1990 – 94.

Under perioden med Okko Kamu som chefsdirigent följde Kirsten och hennes man Sam Avén med vid de regionala konserter orkestern gav, där paret sålde skivor och gav information. Ett av Kirstens minnen är ”pokergänget” längst bak i turnébussen. Vid en av resorna var HD på plats och gjorde reportage som

4


Medlemsbrev nr 2 - april 2011 publicerades den 14 januari 2001. En kul bild av de kortspelande musikerna kan ses här intill. Bildkvalitén är tyvärr inte så bra eftersom den är skannad från en tidningssida.

Vid den allra senaste vänträffen var det Klas Wounsch, nu t.f. VD för Konserthuset, som informerade och berättade om den vision man tillsammans med orkestern och kanslimedarbetarna har tagit fram för det framtida arbetet med orkestern och för Helsingborg. Den står att läsa i den förra utgåvan av Vänbladet. Många av HSV:s medlemmar var på plats vid träffen och efter Klas’ redogörelse fick han visa vilken utmärkt gitarrist han också är när han, tillsammans med tenoren Johan Sandberg, framförde olika sånger av Evert Taube. Vänträffen avslutades på sedvanligt sätt med mingel och en god måltid. Till sist vill jag i denna summariska och lätt anekdotiska historik åter nämna det senaste tillskottet i stödet till orkesterns musiker – stipendiet på 20 000 kr med syfte att göra det möjligt för en musiker eller en musikerkonstellation att förverkliga en dröm om att förkovra sig. Det utdelades för första gången förra året till kontrabasisten Lena Rönér och årets

Här ser vi korthajarna Göran Lindström, Christer Wåhlstedt, Åshilld Henriksen och Joachim Wåhlstedt i fullt spel

Nya tider och nya vindar har blåst genom Konserthuset under årens lopp och de ”hjälpande händerna” består numera av det glada teamet i shopen utanför konsertsalen. Där får man information om HSV, konsertprogram, medlemsbrev och kan köpa orkesterns inspelningar på CD. Orkestern har naturligtvis alltid varit fokus och vid de flesta vänträffar har någon eller några musiker deltagit. De har berättat om sina instrument, om egna turnéer och solistframträdanden eller andra musikaliska begivenheter de varit med om och sedan spelat antingen solo eller i små ensembler. Under Tomas Löndahls tid som konserthuschef har vi också fått redogörelser för planerade evenemang och i viss mån det politiskekonomiska läget för orkestern, information som alltid är viktig.

Vänföreningens eftersits i Markelius

stipendium kommer att delas ut vid sista konserten i maj. Ansökningarna behandlas nu i dagarna. Vi går nu in i nästa decennium i Helsingborgs Symfonikers Vänners föreningshistoria och siktar framåt med ökad medlemsrekrytering, fortsatt trevliga vänträffar och ytterligare stöd till alla våra suveränt duktiga musiker i orkestern. Elisabeth Elvander

Klas Wounsch ackompanjerar tenoren Johan Sandberg

5


Medlemsbrev nr 2 - april 2011

Program säsongen 2011-2012

Tisdag 24 januari 19.30 Brahms Pianokvintett och Döden och flickan Pianisten Håvard Gimse och Oslo Stråkkvartett framför två av kammarmusikens storverk: Johannes Brahms magnifika Pianokvintett i F-moll och Franz Schuberts dramatiska Stråkkvartett i D-moll kallad Döden och flickan.

Lördag 17 september 19.00 Antonio Vivaldis Årstiderna Ensemble 1700 ledd av Göran Karlsson vid cembalon. Solist är konsertmästaren Fredrik From.

16-19 mars Kammarmusikfest III Fredag 16 mars 19.00 Festlig öppningskonsert med musiker ur Helsingborgs Symfoniorkester. Sergei Prokofiev: Kvintett för oboe, klarinett, viola, cello och bas, W.A.Mozart: Oboekvartett samt Franz Schubert: Forellkvintetten

Tisdag 4 oktober 19.30 Mästare på viola: ryske Fedor Belugin tillsammans med pianisten Alexander Osminin. Sonater för viola och piano av Johannes Brahms och Dmitrij Sjostakovitj samt Mozarts Kegelstadttrio med Per Johansson på klarinett.

Lördag 17 mars 15.00 Årets kör 2010: Vocado - sex briljanta sångare från Stockholm. 18.00 Den svenska Weberkvartetten spelar stråkkvartetter av Sven-David Sandström, Béla Bartók och Ludwig van Beethoven 21.00 Jazzpianisten Jan Lundgren

Tisdag 8 november 19.30 Vertavokvartetten – hyllad silverjubilar I 25 år har norska Vertavokvartetten turnerat runt om i världen. Vi får höra stråkkvartetter av Haydn, Beethoven, Verdi och Puccini.

Söndag 18 mars 12.00 Lunchkonsert med Brahms Klarinettkvintett framförd av Per Johansson, klarinett, Helle Hanskov-Palm och Ann-Charlotte Ohlsson, violin, Lennart Palm, viola, och Marit Sjödin, cello. 15.00 ”Minimalism, maximalism och magnifika barockmästare” med blockflöjtsvirtuosen Per Gross, vinnare av Solistpriset 2010 18.00 Duoafton med nye svenske stjärncellisten Jacob Koranyi och pianisten Simon Crawford-Phillips.

Lördag 26 november 16.00 Helsingborgs Kammarmusikförening 30 år! Helsingborgs Kammarmusikförening bildades för att ge musiker ur vår symfoniorkester möjlighet att spela kammarmusik. Därför firar vi självklart 30-årsjubiléet tillsammans med många av orkesterns medlemmar. Peter Tjajkovskijs Souvenir de Florence och Erich Korngolds högromantiska stråksextett spelas av David Bergström, och Mats Persson, violin, Yannick Dondelinger och Emil Jonasson, viola, samt Torun Saeter Stavseng och Christoffer Bergström, cello. I konsertens mittdel framträder hela symfoniorkesterns förnämliga horngrupp bestående av Åshilld Henriksen, Pär Enblom, Karin Lindberg och Joachim Wåhlstedt.

Tisdag 24 april 19.30 Ny svensk sångstjärna: sopranen Paulina Pfeiffer Paulina Pfeiffer gjorde debut med stor framgång på Théâtre Châtelet i Paris i Norma av Bellini i början av 2010. Hon har hyllats för sin varma och klangfulla lyriska sopran och för sin starka utstrålning på scenen. Vid flygeln: Matti Hirvonen

6


Medlemsbrev nr 2 - april 2011 Säsongens sista konsert, Dunkers kulturhus Onsdag 27/4 kl 19.30: Joachim Bäckström, tenor Thomas Darelius, piano. Bl.a. Blomsterarian ur Carmen, Lenskijs aria ur Eugen Onegin samt Jag längtar dig av Hugo Alfvén och några av Peterson-Bergers Fyra visor i folkton.

Helsingborgs Kammarmusikförening 9 juli kl 20 "I Jussi Björlings spår" Helsingborgs Symfoniorkester under ledning av Stefan Solyom Solister: Katarina Dalayman sopran och Thomas Sunnegårdh tenor Plats: Krapperups musikhall

- den 6:e upplagan av Musik i Kullabygden, Sveriges äldsta musikfestival. Varje år bjuder vi på en vecka fylld med stjärnglans, möten mellan stora artister, musiker av olika genrer; musik när den är som bäst. I år är det extra glädjande att kunna inleda med operakonsert med Helsingborgs Symfoniorkester, som under många år fram till slutet av 1980-talet var den givna starten på musikveckan.

www.musik-bosjokloster.se

Musik på Bosjökloster 24 och 30 juli 14 och 21 augusti

Biljetter: Online på www.musik-bosjokloster.se och Bosjökloster, Tel. 0413-25048 24/7 2011, kl. 16.00

Pilgrimsåren – Franz Liszt 200 år

Pianisten Francisca Skoogh och författaren Björn Ranelid i ett spännande möte

Till den sista konserten i serien, den 21 augusti då Symfoniorkestern deltar, planeras en möjlighet för HSV:s medlemmar att åka buss till Bosjökloster. I början av sommaren kommer mer information att skickas ut via e-post till dem som har sådan och brev till övriga.

30/7 2011, kl. 16.00

The Middle East Peace Orchestra

Arabiska och judiska musiker spelar musik för fred

14/8 2011, kl. 15.00 och kl. 17.00

Träblåsfrossa

Kl. 15.00, Unga träblåsare in concert Kl. 17.00, Trio Altaïr Per Johansson, klarinett, Magnus Nilsson, fagott och Nico Benadie, piano

21/8 2011, kl. 16.00

Italiensk Operagala

Sabina von Walther, sopran, och Joachim Bäckström, tenor, framför italienska operapärlor. Ciceron Bo Hagström, Helsingborgs Symfoniorkester, dirigent Fredrik Burstedt

7


Medlemsbrev nr 2 - april 2011

Helsingborg www.seb.se/stortorget

Handelsbanken Norr

www.handelsbanken.se

Advokatfirman Lindahl är en av Sveriges ledande affärsjuridiska advokatbyråer med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Uppsala och Örebro www.lindahl.se

www.opuspress.se

www.optica.se

www.bernholdortodonti.se

www.signebergqvist.se

www.bokia.se

www.oresundsbanken.se

www.kullaflyg.se 8

Vänbladet 2-2011  

Vänbladet 2011 Final