Page 1

FREDAG • 22. NOVEMBER 2013 13:00

Velkomst.

13:15

Mogens R. Nissen: Studieafdelingen gennem 50 år.

13:45

Bjørn Poulsen: Store og små slesvigske byer først i 1500-tallet.

14:30

Karsten Merrald Sørensen: Kirkefyrsternes kirkebrug – konfessionalisering i en lokal slesvigsk kontekst.

15:15

Kaffepause.

15:30

Lars N. Henningsen: ”Inficeret af Pariserluften”? Folkeånd i 1790’ernes hertugdømmer.

16:15

Hans Schultz Hansen: Prins Frederik af Nør i Rendsborg fæstning 24. marts 1848.

17:00

Kort pause.

17:15

Mikkel Leth Jespersen: Søfarten i Åbenrå.

18:00

Afsluttende diskussion.

LØRDAG • 22. NOVEMBER 2013

11:15

Axel Johnsen: Striden om Ejderskolen.

12:00

Jana Prose: Mindretalssamarbejde i mellemkrigstiden.

12:30

Frokost.

13:00

Jesper Thestrup Henriksen: Danskvesttysk sikkerhedssamarbejde under den tidlige kolde krig.

13:30

Merete Bo Thomsen: Studieafdelingen og Arkivet her og nu.

14:00

Afslutning.

STU

D

Kaffepause.

I

FDEL A I E

ARKIVET

N

Flensborg Bibliotek • Norderstr. 59 • 24939 Flensburg

11:00

GE

Alle er velkomne - fri entré.

10:15

Mogens R. Nissen: ”Sydslesvig genvundet, det er Kampens Maal”. Knud Kristensens Sydslesvig-politik 1945-1947.

N

22.-23. NOVEMBER 2013

09:30

René Rasmussen: Film om mindretallet i 1930’erne.

Konference programa1  
Konference programa1  

http://www.hssdj.dk/sites/default/files/docs/konference-programa1.pdf

Advertisement