Page 8

2017 MEMÒRIA ANUAL

II

SER UN HOSPITAL OBERT AL SEU TERRITORI

En relació amb l’objectiu de desenvolupar un model d’hospital més resolutiu, s’han realitzat les següents actuacions: a L’Hospital de dia ha reprogramat la seva activitat equilibrant càrregues de treball. Ha permès augmentar el percentatge d’ambulatorització (s’ha incorporat el servei d’urologia i les tècniques de TEC i ferro endovenós). a S’està treballant en el Pla funcional d’hospitalització a domicili, en col·laboració amb l’Hospital Vall d’Hebron. a S’han analitzat les causes de cancel·lacions del BQ (malalts Sintrom i consum de tòxics).

a Previst un pla per a disminuir la càrrega assistencial de la UCSI i agilitzar l’alta al domicili. a El Comitè d’ètica ha posat en marxa nous protocols de morfina.

PÀG. 8

Profile for HOSPITAL SANT RAFAEL

Memoria 2017 cat  

Memoria 2017 cat  

Profile for hsrafael
Advertisement