Page 9

MEMÒRIA ANUAL

III

2016

DESENVOLUPAR UNA OFERTA DIFERENCIAL DE SERVEIS COMPLEMENTARIS

S’han habilitat nous espais per a l’UME, s’ha fet difusió de la cartera de serveis en centres esportius de l’AIS Nord i ha augmentat el nombre d’usuaris. S’han posat en funcionament els serveis de Podologia i Teràpies Naturals. Pròximament s’incorporarà el Servei de Dietètica. S’ha desenvolupat el Pla de negoci 2017-2020 del Servei d’Odontologia amb l’objectiu d’augmentar l’activitat els propers anys i optimitzar el ràtio d’ocupació dels boxes del servei. El Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) està derivant per a ingrés pacients que formen part d’assajos clínics. S’ha realitzat la difusió de la cartera de serveis complementaris en diferents revistes de l’àrea d’influència de l’Hospital.

PÀG. 9

Profile for HOSPITAL SANT RAFAEL

Memoria 2016 cat  

Memoria 2016 cat  

Profile for hsrafael
Advertisement