Page 13

MEMÒRIA ANUAL

Activitat Quirúrgica Programada

2015 Convencional

CMA

Índex de substitució

Total

806

147

15,42 %

953

11

505

97,87 %

505

607

1.118

64,81 %

1.725

Cirurgia Plàstica

26

175

87,06 %

201

Cirurgia Vascular

7

462

98,51 %

469

Oftalmologia

4

1.792

99,78 %

1.796

176

53

23,14 %

229

6

293

97,99 %

299

72

138

65,71 %

210

1.715

4.672

73,15 %

6.387

Cirurgia General Cirurgia Maxil·lofacial Cirurgia Ortopèdica

ORL UAOD Urologia Total general

2015

PÀG. 13

Profile for HOSPITAL SANT RAFAEL

Memoria 2015 cat  

Memoria 2015 cat  

Profile for hsrafael
Advertisement