Page 1

BRI SKEBY TURNERI NGEN F or38. ga ng|4. og5. j uni p책Ha ma r

2011

TURNERI NGSREGLEM ENT

YNGRE SA VDE L I NG


For spilleberettigelse av sosialmedisinske årsaker eller overårige spillere må skjema for forenklet jurybehandling av spilleberettigelse fylles ut og sendes juryen innen 2 uker før turneringsstart. Søknaden anses som innvilget ved bekreftet mottak av skjema. Utfylling av skjema er også nødvendig for spillere som innehar dispensasjon fra ordinært seriespill. Mangel på innsendt dispensasjon og skjema regnes som brudd på spilleberettigelse. Skjema er tilgjengelig på www.briskebyturneringen.no eller ved henvendelse til juryen. Juryen kontaktes på epost: jury@briskebyturneringen.no


Briskebyturneringen Turneringsreglement 2011  

Briskebyturneringen Turneringsreglement 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you