Page 1

HELSINGFORS SÅNG- OCH MUSIKFÖRBUND RF

PROGR A M F Ö R J U B ILEUM SÅRE T


TACK till våra körer och orkestrar som ställer upp för att genomföra jubileumsåret, till alla som deltagit i planering och förberedelser till jubileumsårets beskyddare Lena von Bondsdorff och Gustav Djupsjöbacka.

JUBILEUMSÅRET HAR UNDERSTÖTTS AV: Arbetets Vänner Huvudföreningen, Kulturfonden Finlands svenska sång- och musikförbund Föreningen Konstsamfundet Helsingfors stads kulturcentral Sibelius-stiftelsen Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond Stiftelsen Tre Smeder Svenska folkskolans vänner Svenska Kulturfonden Teosto Waldemar von Frenckells stiftelse Styrelsen 2


HE LS INGFORS S ÅN G - O C H MUSI KF Ö R B UN D

fira hela året.

fyller 100 år. Det vill vi

Det digra jubileumsprogrammet bygger i huvudsak på konserter som medlemskörerna valt som sina bidrag. Allsång har i varierande omfattning varit en förbundsverksamhet under flera decennier och är också nu ett givet inslag på tjugondag Knut och under sommaren. Konserten i Musikhuset den 20 oktober blir höjdpunkten med uruppförandet av ett symfoniskt körverk där våra koristers önskan om att få uppträda med stor orkester förverkligas. Sebastian Hilli har komponerat verket och Mårten Westö har skrivit texten. En arbetsgrupp bestående av Anne Bergman, Karin Pedersen, Hedvig Stenman och Jan Strandberg lade redan i början av år 2014 fram skisser på festårets utformning baserat på enkätsvar av förbundsmedlemmar. Tillsatt projektgrupp bestående av förbundets ordförande Ulla-Stina Henricson, kurator Håkan Wikman och projektsekreterare Martina Lindberg har arbetat vidare på utformningen och har regelbundet rapporterat till sittande styrelser. Håkan Wikmans insats som konstnärlig ledare har varit ovärderlig. Utan hans idérikedom, gedigna kunnande och breda kontaktnät skulle vi inte ha det festliga upplägg som vi nu presenterar. Feståret får utvisa hur vi lyckats. En konsert blir till i växelverkan mellan uppträdande och publik. Vi övar och gör vårt bästa i hopp om att Helsingfors-publiken tar dessa tillfällen till sig. Varmt välkomna med på jubileumsevenemangen! Ulla-Stina Henricson förbundsordförande 3


ALLSÅNG PÅ TJUGONDAG KNUT Fredag 13.1.2017 kl. 19.00 Balders sal, Alexandersgatan 12 Fritt inträde.

Helsingfors sång- och musikförbund inleder firandet av sina 100 år med allsång. Spelmanslaget Halsbrytarna spelar in publiken från kl. 18.30 under Ricke Mettes ledning. Brages orkester och stråkorkestern Arbis Camerata står för ackompanjemanget, som arrangerats och leds av Gunnar Döragrip. Kvällen leds av förbundsordförande Ulla-Stina Henricson. är en finlandssvensk spelmansgrupp från Helsingforsregionen. Gruppen bildades hösten 1973 på initiativ av Åke Grandell. Den har i dag 14 medlemmar med rötter i olika delar av Svenskfinland. Repertoaren består av finlandssvensk, finsk och nordisk folkmusik och egna låtar. Spelledare är mästerspelmannen Ricke Mette. HALSBRYTAR NA

FB: Halsbrytarna

4


är en liten ensemble med 6 medlemmar som spelar både klassisk musik och arrangerad folkmusik. Den bildades år 1922 utifrån ett ackompanjemangsbehov inom föreningen Brage. Orkestern har genom decennierna dels deltagit i föreningens gemensamma uppträdanden, dels haft egna projekt. Under de senaste åren har orkestern haft samarbetsprojekt med församlingarna i huvudstadsregionen. B RAGES STRÅKOR K EST ER

www.brage.fi

är en orkester för amatörer som har basfärdigheter i notläsning och vill musicera i grupp. Allt från svängiga tangor till den klassiska musikens pärlor står på repertoaren. Orkestern uppträder regelbundet på Arbis tillställningar, ofta tillsammans med Arbis blåsorkester eller Arbis körer. Dirigent är Samuli Sandberg. ARB IS CAME R ATA

www.hel.fi/arbis

5


VÄNDAGSKONSERT CAWA Tisdag 14.2.2017 kl. 19.00 G18, Georgsgatan 18 Inträde 18 €, inkluderar en liten servering i pausen.

För körvänner är det redan tradition att fira vändagen eller Valentine´s Day den 14 februari med Walentinakören. Årets konsert går under det sprudlande namnet CAWA. I år gästas Walentinakören nämligen av ”Borgås mesta rockkör” Cawiar. En glad kväll utlovas av både CAwiar och WAlentinakören. Och i pausen skålar vi så klart i cava! Välkommen, gärna med en vän! har sitt hemvist inom kulturföreningen Arbetets Vänner i Helsingfors. Kören räknar ca 40 aktiva sångare och leds sedan dryga tio år av mångsidiga kantorn Lauri Palin. Walentinorna har på senare år ägnat sig åt svängiga tongångar, denna gång lätt kryddade av jazz. WALENTINAKÖREN

www.walentinakoren.org

är en ungdomlig blandad kör med ca 30 medlemmar. Kören verkar inom Borgå medborgarinstitut. Cawiar grundades 2006 och har ända sedan dess fungerat under rockande kantorn Camilla Wiksten-Rönnbackas ledning. Tioårsjubiléet firades i våras inför fullsatta salar på Grand i Borgå. CAWIAR

www.cawiar.net

6


15-ÅRSJUBILEUMSKONSERT DA PACEM DOMINE Lördag 4.3.2017 kl. 17.00 Helsingfors Konservatorium, Gräsvikstorget 6 Inträde 20/10 €.

Konserten Da Pacem Domine är Evivakörens bön om fred i en värld som brinner. Till jubileet har kören beställt ny musik av Minna-Liisa Tammela, Virpi Eroma och Hanna Kronqvist. Texterna är delvis skrivna av koristerna själva. Därtill framförs musik av bl.a. Eva Ugalde, Joan Szymko och Mia Makaroff.

inledde sin verksamhet i februari 2002 under ledning av dirigent Kati Mäkelä-Niemi. Kören har också under sina 15 första år dirigerats av Mia Makaroff, Jutta Seppinen, Michaela Ijäs, Nina Kronlund och sedan år 2010 av Hanna Kronqvist. Evivakören består idag av ett 40-tal erfarna körsångare. Majoriteten av sångarna har sjungit i Lyran, Flora eller Serena, men det finns även sångare med annan sångarbakgrund. Denna varierande bakgrund är en rikedom för kören. Eviva söker en helt egen klang och stil. Eviva satsar samtidigt på trevlig samvaro och sångargemenskap. Eviva är en högklassig damkör med en ambitiös målsättning. EVIVAKÖR EN

www.evivakoren.com

7


KONSERT PÅ KVINNODAGEN Onsdag 8.3.2017 kl. 19.00 Föreningen Brages festsal, Kaserngatan 28 Programblad à 10 € säljs vid dörren.

Damkören Vox Femina bjuder på kvinnodagskonsert med varierande repertoar bestående av sånger om och av kvinnor - från Alice Tegnér till The Weather Girls. Kören ackompanjeras av ett fyrmannaband där alla musiker har en bakgrund vid Sibelius-Akademin. Gästartisterna Jesper Eklund (percussion), Margarita Haatanen (bas) och Amanda Henriksson (piano) står också för egna musikinslag under konserten tillsammans med dirigentduon Martina och Mauriz Brunell (violin och gitarr). Konferencier är Albert Adlercreutz. grundades hösten 2008 inom Helsingfors Arbis, och kören består idag av 37 sångare med varierande sångarbakgrund och i olika åldrar. Gemensamt för alla är ivern att få använda sin röst tillsammans med andra! Repertoaren är omväxlande: allt från visor och folksånger till schlagers och musikal. Kören leds sedan hösten 2014 av Martina Brunell. Under läsåret 2016-2017 delar Martina och Mauriz Brunell på dirigentskapet. DAMKÖRE N VOX F EM I N A

http://voxfemina.fssmf.webbhuset.fi/om_koren/

8


GOSPEL FLOW IV-KONSERT Söndag 19.3.2017 kl. 16.00 Gamla kyrkan, Lönnrotsgatan 6 Det är fritt inträde till konserten, programblad säljs vid dörren.

Som avslutning på en gospelhelg ges en konsert i Gamla kyrkan. Weekenden och konserten leds av den amerikanska gospelartisten Ray Sidney. Den som är intresserad av att delta i gospelhelgen finner mera information på gospelflowfinland.wordpress.com.

GO S P E L KÖ R E N H I S

är en ekumenisk kör som grundades 1988. Kören består av ca 60 unga vuxna från hela Svenskfinland. Personer med annan språkbakgrund är också välkomna. Kören leds av Simon Djupsjöbacka och Elna Romberg. Under helgen kommer kören att fungera som stomme för masskören som uppträder tillsammans med Ray Sidney. MASTER’S NOISE

www.hismastersnoise.net

9


FÅGLARNA – EN AUDIOVISUELL NATURUPPLEVELSE Lördagen den 25.3.2017 kl. 19.00 Helsingfors Konservatorium, Gräsvikstorget 6 Biljetter: 20/10 € (nedsatt pris för beväringar och civiltjänstgöringsmän, studerande och barn under 12 år). Förköp från Lippupiste.

I Fåglarna kliver Akademen ur manskörssångens traditionella format för att bjuda på vårens intressantaste körproduktion. En audiovisuell resa genom rum och genre – genom Amazonas, Latvien, Arabien och Japan, från jazz till primitivism och körimprovisation, genom urbana industrilandskap och ut i den mörka urskogen. Se världen från ett fågelperspektiv den 25 mars. dirigeras av Kari Turunen. Magnus Wikström är producent för konserten och står också för den videokonst och projektion som framförs. Uruppföranden av Yui Katadas och Teemu Tommolas verk. På saxofon Esa Pietilä. AKADE MISKA SÅ N G F ÖR EN I N G EN

www.akademen.com

10


FINLAND 100 ÅR –KONSERT MED SÄLLSKAPET MUNTRA MUSIKANTER Helsingfors Konservatorium, Gräsvikstorget 6 Lördag 22.4.2017 kl. 17.00 Inträde: 20 €

Sällskapet MM firar Finlands 100-åriga självständighet med en körkavalkad som sträcker sig från den finska nationens mytomspunna forntid - via svenska och ryska tiden - till det självständiga Finland och nutiden. Alla Sällskapet MM:s tre körer medverkar. är en år 1878 grundad manskör som verkar i Helsingfors. Under 136 år har kören verkat aktivt och mångsidigt inom Finlands sång‐ och musikliv. Körverksamheten omfattar tre körer och enligt vår devis “sång livet ut” har vi förutom ordinarie kören också en seniorkör och en källarkör, som våra korister kan erbjudas fortsatt aktiv sång i. Vi beställer och uruppför regelbundet ny manskörsmusik av såväl finländska som utländska kompositörer. Hösten 2015 uruppförde MM tillsammans med Akademiska Sångföreningen och Helsingfors Stadsorkester den färöiske kompositören Sunleif Rasmussens andra symfoni, The Earth Anew. Körernas gemensamma dirigent är sedan år 2010 Henrik Wikström. S ÄLL SKAPE T MM – M U N T R A M U SI K A N T ER –

www.muntramusikanter.com

11


SAXOKÖR Torsdag 11.5.2017 kl. 19.00 Rastis i Nordsjö, Fjärdstråket 6 Inträde 15 € vid dörren.

Kammarkören Idun möter Saxofonorkestern Gramofoni. Två olika klangoch musikkulturer möts i ett spännande nytt samarbete. Det blir svängiga bigbandstoner i nya arrangemang, vårliga stämningar och Finlands 100 år smyger sig kanske också med i den färggranna paletten av toner. grundades 1988 och hör till Föreningen Brage i Helsingfors. Kören sjunger gammal och ny nordisk och europeisk musik på ett tjugotal språk. På repertoaren finns både sakral och profan musik, som sträcker sig från 1200-talet fram till vår tid. Idun har konserterat fyra gånger i Italien och även i Litauen och Danmark. Med sin stora repertoar av nordiska sånger har Idun ofta bidragit med sång på de flesta nordiska språken vid nordiska tillställningar i Helsingforsregionen. Även italiensk musik finns i stor utsträckning på körens repertoar och har fyllts på i takt med körens resor till Italien, de senaste två gångerna till regionen Abruzzo. Iduns julkonserter med sakral musik är liksom övriga profana och sakrala konserter uppbyggda kring ett tema. År 2016 var ett tema Shakespeare. Kören dirigeras av Karin Pedersen. KAMMAR KÖRE N I DU N

www.idun.brage.fi

hör till Helsingin Saksofoniorkesteri och spelar svängig musik med inspiration från storbandstidens guldålder, till exempel musik av Duke Ellington. Till orkestern hör en kompgrupp och ett tiotal saxofoner som eftersträvar ett maffigt storbandssound. S A XOFONOR KEST ER N G R A M OF ON I

www.saksofoni.fi 12


HOWARD GOODALL , ETERNAL LIGHT – A REQUIEM Torsdag 18.5.2017 kl. 19.00 Tempelplatsens kyrka Inträde: 20 €.

Ett modernt, sällsynt och innerligt Requiem framförs för förmodligen första gången i Finland. Den brittiska kompositören Howard Goodalls suveräna Eternal Light - A Requiem kom till på beställning år 2008 och framförs av en projektkör med Svenska Oratoriekören som stomme. Wegelius Kammarstråkar med Markku Luuppala som dirigent medverkar. Verket är skrivet för sopran, tenor och/eller barytonsolist, blandad kör, piano och stråkar. Tonsättaren Howard Goodall är känd för sin episka filmmusik och Eternal Light lämnar garanterat ingen oberörd, varken medverkande eller åhörare. grundades 1920 för att som första blandade ensemble kunna framföra körverk av större format. Speciellt under dirigenterna Bengt Carlson och Ulf Söderblom framförde kören årligen oratorier tillsammans med någon av stadens symfoniorkestrar. Sedan dess har kören varierat i storlek och därmed har repertoaren kommit att omfatta även verk för mindre besättning, både med och utan orkesterackompanjemang. Kören leds idag av Anna-Clara Groundstroem. S VENSKA ORATORIEKÖR EN

www.oratoriekoren.fi

13


ALLSÅNG PÅ RODDSTADION I HELSINGFORS SOMMAREN 2017 Allsångskvällarna på Roddstadion har traditioner i förbundet. Den första måndagen i sommarmånaderna samlas sångglada på läktaren och sjunger ut över Tölöviken. Välkommen med – och locka gärna med en vän eller två! Allsångskvällarna inleds kl. 18.00 Fritt inträde. Sånghäftet för hela sommaren kostar 10 €. Måndag 5.6.2017

Allsångsledare: Riko Eklundh Komp: Henrik Wikström, piano & dragspel Bragestråkar och Gillekören medverkar Måndag 3.7.2017

Allsångsledare: Marika Westerling Komp: Andreas Forsberg Akademiska sångföreningen medverkar Måndag 7.8.2017

Allsångsledare: Benny Törnroos Barbershopkvartetten Just 4 Fun medverkar Måndag 4.9.2017

Allsången arrangeras i samarbete med Sulasol Musikinslag av bl a Walentinakören www.hsmf.fi

14


PRÖVA PÅ KÖRSÅNG SEPTEMBER – DECEMBER Under hösten 2017 planeras en helhet som vi kallar Pröva på körsång. Alla är välkomna med, speciellt personer som inte sjungit i kör tidigare. Den nya kören träffas några gånger under hösten och målet är att uppträda med några julsånger på förbundets gemensamma julkonsert, som avslutar jubileumsåret. Konserten hålls i Johanneskyrkan den 17 december 2017 med start kl. 17.00. Mera information sätts ut på förbundets hemsida: www.hsmf.fi

JUBILEUMSKONSERT 20.10.2017 Fredag 20.10.2017 kl. 19.00 Musikhuset i Helsingfors Biljetter säljs av Musikhuset.

Vid planerandet av förbundets 100-årsjubileum föddes tanken på att uppföra ett större verk tillsammans med en stor orkester. Helsingfors stadsorkester tackade snabbt ja till samarbete och i och med deras medverkan kommer förbundets jubileumskonsert att ges på Musikhuset. Konserten dirigeras av Leif Segerstam. Inför konserten har ett verk beställts, som dels lämpar sig för orkestern och dels för alla körer inom förbundet. Avsikten är att erbjuda de olika medlemsgrupperna möjlighet att uppträda som storkör och med orkester, men också att utnyttja den styrka eller de olika resurser som finns inom förbundet. Mera krävande partier framförs av de mera elitistiska körerna medan en del av kompositionen lämpar sig för förbundets månghundrade koristresurs. Mårten Westö har skrivit texten till verket och kompositionen är beställd av Sebastian Hilli. Konserten utgör höjdpunkten på jubileumsåret för förbundsmedlemmarna. Välkomna! www.hsmf.fi och www.musiikkitalo.fi 15


KONSERT PÅ CECILIADAGEN: SENT I NOVEMBER Onsdag 22.11.2017 kl. 19.00 Olaus Petri kyrkan, Minervagatan 6

Sent i november bjuder Chorus Sanctae Ceciliae in dig på en stämningsfull resa genom mörkret mot ljus och hopp. Tillsammans med sopranen Minna Nyberg framför kören musik och lyrik från Finland, våra närmaste grannländer och England. Vi har också beställt helt nyskriven musik som kommer att uruppföras här. Välkommen med på en färd Sent i november! ”Ute i trädgården ligger den blå glaskulan på sin pelare och speglar stora förändringar medan mörkret blir tätare omkring dem. Och slutligen en kväll börjar en liten men stadig ljuspunkt lysa inne i glaskulan.” Ur Tove Janssons bok ”Sent i november.” 16


JUBILATEKÖRENS 50-ÅRSJUBILEUMSKONSERT Lördag 11.11.2017 Berghälls kyrka, Östra Prästgatan 2

Jubilatekören firar 50 år hösten 2017 med en jubileumskonsert i Berghälls kyrka. På programmet står högklassig körmusik från olika perioder samt ett jubileumsverk komponerat av Cecilia Damström speciellt för detta tillfälle. grundades 1967 av Astrid Riska och har från början varit en aktiv och synlig del av det finländska körlivet. Kören har förutom i Finland konserterat runt om i världen och vunnit många olika priser i internationella körtävlingar. Jubilate har spelat in 20 skivor och åtskilliga radio- och TV-inspelningar. Kören dirigeras sedan 2014 av Edward Ananian-Cooper. J UB ILATE

www.jubilate.fi

CHO RU S SANCTÆ CE C I L I Æ ,

till vardags Ceciliakören, har fått sitt namn efter kyrkomusikens skyddshelgon den heliga Cecilia och är Finlands äldsta kammarkör. Kören grundades år 1953 av professor Harald Andersén med målsättningen att presentera musik som sällan eller aldrig framförts i Finland. Den målsättningen kombineras med en fast förankring i den nordiska körtraditionen. Sedermera har kören slagit in på nya vägar och gett plats för det barnsligt uppsluppna och det svängigt jazziga eller gränsöverskridande samarbeten inom populärmusiken. Sedan början av år 2015 leds kören av Pia Bengts. FB: Ceciliakören rf Chorus Sanctae Ceciliae

17


JULKONSERT Lördag 9.12.2017 kl. 18.00 Pauluskyrkan, Sammattivägen 5 Inträde: 15 €, programblad ingår i priset.

GUF-kören och Nordsjö Sångkör har samarbetat vid ett flertal tillfällen tidigare och för att främja samarbete inom lokalförbundet har körerna nu valt att förenas i festlig, stämningsfull och bekant julmusik. Programmet omfattar körernas separata uppträdanden och inleds och avslutas med ett urval storslagna och magnifika gemensamma verk. är en blandad kör som idag verkar inom Helsingfors Arbis. Kören är grundad år 1948. Medlemsantalet har de senaste åren hållits stadigt runt ca 20. Till repertoaren hör dels finlandssvenska och svenska visor och dels modernare låtar, allt från Fougstedt till ABBA. Kören dirigeras av Jessica Lång. NOR DSJÖ SÅNGKÖR

http://nordsjosangkor.sangochmusik.fi/sv/

verkar i Gammelstaden, grundades år 1910 och hör följaktligen till de äldsta blandade körerna i huvudstadsregionen. Kören är grundande medlem i HSMF. GUF-kören idag vill erbjuda sina sångare motiverande och utmanande körprojekt och därför består körens repertoar av både klassisk körrepertoar men också moderna, gränsöverskridande verk. Kören leds av Håkan Wikman. G UF- KÖRE N

www.guffen.fi/guf_koren

18


19


JULKONSERT Torsdag 14.12.2017 kl. 19.00 Mejlans kyrka, Rönnvägen 16 Inträde: 15 €, programblad ingår i priset.

En julkonsert med korister som vid det här laget vet hur en slipsten ska dras när det gäller att skapa julstämning. Tre redan etablerade körer nätverkar och samarbetar för att kollektivt erbjuda en förhoppningsvis ny och kreativ julkonsert. Det utlovas en varierande och bred repertoar med allt från himlastormande fortissimon till viskande pianissimon. kommer från Gammelstaden och grundades i januari 2015 och mönstrar idag närmare 50 sångare. Kören samlas till övning varannan vecka under devisen Meningsfull sång dagtid. Kören har under sin korta existens hunnit bli ett slagkraftigt och intressant instrument som erbjuder en motiverad verksamhet för både erfarna sångare och för nybörjare. Gamelikören har redan gett ett antal framgångsrika och uppskattade uppträdanden i Gammelstaden och leds sedan starten av Håkan Wikman. G A ME LIKÖR EN

http://www.guffen.fi/gamelikoren/

är sedan år 1965 medlem i HSMF och verkar till vardags i Haga. På körens program för år 2017 står bl a ett traditionellt uppträdande på Kårböle gilles familjefest i januari, traditionell påskbasar på palmsöndagen och en vårkonsert. Kören har också för vana att delta i Allsång på Roddstadion under sommaren och hösten 2017 kommer Gillekören att ägna sig åt förberedelser för HSMF:s jubileumskonsert i oktober och den stora julkonserten i december. Gillekören leds av Markus Nordström. G I LLE KÖRE N

http://gillekoren.fssmf.webbhuset.fi/sv/aktuellt/

grundades 2010 inför sångfesten i Åbo. En seniorkör för sångare med körvana, där även yngre daglediga har funnit sin plats. Sångarna får pröva vingarna, utvecklas och trivas. Kören sjunger nytt och gammalt i små och i stora sammanhang. Årgångssången är en kurs i Helsingfors Arbis. Dirigent sedan 2011 är Kicki Thelestam. ÅRGÅNGSSÅNGEN

www.hel.fi/arbis 20


GEMENSAM JULKONSERT AVSLUTAR JUBILEUMSÅRET Söndag 17.12.2017 kl. 17.00 Johanneskyrkan, Högbergsgatan 12 Fritt inträde.

Jubileumsåret avslutas med en gemensam julkonsert, där förbundets körer sjunger tillsammans och för varandra. Välkomna! www.hsmf.fi

Folkdans • körsång • orkester • folkdräkter • barnaktiviteter • tidskrift

Välkommen till BRAGE Föreningen Brage i Helsingfors • Kaserngatan 28 • e-post: kansli@brage.fi • www.brage.fi


HELA KÖRET MED KÖREN – EN WORKSHOPDAG FÖR MEDLEMSGRUPPERNA Söndag 2.4.2017 kl. 12-17 Gräsvikens konservatorium, Gräsvikstorget 6

Helsingfors sång- och musikförbund bjuder alla sina medlemmar på en workshopdag, som fokuserar på kören. I de olika workshoparna behandlas dirigentens och koristernas roll, kören som instrument, körens administration – och så förstås konserten – målet för vår verksamhet. www.hsmf.fi

190 år av bättre bankrelationer

DEN I N H E M S KA BANKEN MED GOD B E TJÄ N I N G .

Den bättre bankrelationen du på Bank. En bättre bankrelation ger trygghet vid motgångarhittar och sinnesro i en Aktia föränderlig värld. Den gör det möjligt jämna ut inkomster utgifter under livets och att 0800 spara för0 framtiden Boka tidattpå aktia.fi elleroch slå en signal tillgång numret 2470. redan då man amorterar på lån. En bättre bankrelation ger dig de smartaste ekonomiska lösningarna i alla livsskeden. Den bättre bankrelationen hittar du på Aktia Bank.

Aktia Bank Abp, Boka tid på adressen aktia.fi eller slå en signal till numret 0800 0 2470. www.aktia.fi


Finlands svenska sång- och musikförbund gratulerar Helsingfors sång- och musikförbund till 100 år av sång och musik.


w w w. h s m f. f i

HSMF 100 - jubileumsårets program  

Helsingfors sång- och musikförbund firar 100-årsjubileum år 2017.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you