Page 1

b pr espl im at jer ni ak

PREUZMITE ČASOPIS

www.dijabetes.hr

Glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga

Dijabetes s l a t k i

Časopis za zdrav život

ž i v o t

Broj 6 - studeni 2017.

Intervju s ministrom zdravstva

Prehrana za prevenciju i terapiju gestacijskog dijabetesa

Pomaka ima, ali ima i prostora za napredak prof. dr. sc. Milan Kujundžić

HALO HALO INFO TELEFON Tema broja

Žene i dijabetes Dijabetes

www.dijabetes.hr

DIJABETES I OKO

RECEPTI I PREHRANA

IZ UDRUGA

3


spriječiti komplikacije svladati prepreke

415 milijuna ljudi živi s dijabetesom polovina njih ne zna za bolest

prilike

zdravi životni stil

mijenjamo dijabetes urbane navike društveni i kulturni ćimbenici rizika

svjesnost

obitelj

Dijabetes je jedan od najvećih zdravstvenih izazova današnjice. 415 milijuna ljudi ima dijabetes. Do 2040. taj broj mogao bi narasti na 642 milijuna, a 3/4 njih živjet će u gradovima.1 Više od 90 godina vodstva u borbi protiv dijabetesa naučilo nas je da je za suzbijanje pandemije potreban izvanredan fokus. Naš pristup mijenjanju dijabetesa je jasan - potrebno je ranije dijagnosticirati dijabetes, unaprijediti skrb o oboljelima i suzbiti porast dijabetesa u gradovima.

Pokrećemo promjene kako bismo pobijedili dijabetes

Saznajte više na novonodisk.com/changingdiabetes i podijelite svoje razmišljanje #ChangingDiabetes

41. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.

Izdanje: 1-14.2.2017.

briga o sebi

podrška


SADRŽAJ HSDU je član međunarodne dijabetičke federacije (IDF) Dijabetes/Slatki život ISSN 1333-8404 (Tisak) ISSN 2459-7945 (Online) Glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, broj 6/2017., godina izlaženja XXIV. Zagreb, Ilica 48/II, tel./fax: 01 4847 807, e-mail: casopis@dijabetes.hr web: http://www.dijabetes.hr Glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u kojem pišemo o zdravom načinu života, tjelovježbi i pravilnoj prehrani, a za osobe sa šećernom bolešću, one koji o njima brinu ili s njima žive donosimo i popularne članke poznatih stručnjaka te preporuke za dobru regulaciju šećerne bolesti kako bi se izbjegle kronične komplikacije. Časopis izlazi 6 puta godišnje i besplatan je, a za one koji žele dostavu na kućnu adresu naplaćujemo troškove poštarine u iznosu od 30 kn koju treba uplatiti na IBAN: HR6223600001101494782 Potvrdu o uplati s adresom OBAVEZNO poslati na fax: 01 4847 807 ili na dijabetes@dijabetes.hr Izdavač: HRVATSKI SAVEZ DIJABETIČKIH UDRUGA

ŽENE I DIJABETES 5 UVODNIK

6

10

INTERVJU

Pomaka ima, ali ima i prostora za napredak TEMA BROJA

Svjetski dan šećerne bolesti

Glavna urednica: Zrinka Mach, mag. soc. geront. Grafičko oblikovanje i priprema: Lara Žigić, mag. ing. techn. graph.

Trudnoća i dijabetes

Lektura/Redaktura: Branimir Markač

Dijabetes i oko

Tisak: Tiskara Zelina d.d. Tiskano: studeni 2017., u 30 000 primjeraka Urednički savjet: Prim. Želimir Beer, dr.med. / prof.dr.sc. Irena Colić Barić / prof.dr.sc. Tomislav Čabrijan, dr.med. / Božena Dakić, dijetetičar / prof.dr.sc. Miroslav Dumić, dr.med. / Branka Duvnjak, vms / prim. Vesna Goldoni, dr.med. / prof.dr.sc. Željko Metelko, dr.med. / mr.sc. Manja Prašek, dr.med. / prim. Ana Švast-Singer, dr.med. Uredništvo zadržava pravo redakture, korekture i kraćenja tekstova uz poštivanje autorskih prava. Rukopisi, slike i crteži se ne vraćaju ukoliko to nije izričito dogovoreno. U skladu s člankom 9. točka 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti liječnika HLK-a, članci objavljeni u časopisu Dijabetes/Slatki život boduju se s 2 boda po članku. Hrvatski savez dijabetičkih udruga i Uredništvo časopisa Dijabetes/Slatki život ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj reklama i sponzoriranih članaka oglašivača. Hrvatski savez dijabetičkih udruga je nakladnik i jedini vlasnik časopisa Dijabetes/Slatki život.

26

DOGAĐANJA I AKCIJE

Edukativna radionica za oboljele od tipa 2 šećerne bolesti HALO HALO INFO TELEFON

34

RECEPTI I PREHRANA

Prehrana prema DASH principima Recepti 43 IZ UDRUGA

Dijabetes

www.dijabetes.hr

5


6


UVODNIK

Naše pravo na zdravu budućnost Zrinka Mach, mag. soc. geront. Svjetski dan šećerne bolesti je najveća svjetska kampanja podizanja svijesti o dijabetesu koji obilježava preko milijardu ljudi u više od 160 zemalja u svijetu među kojima je i Hrvatska. I članovi naših udruga diljem Lijepe Naše obilježit će taj dan različitim aktivnostima. Tema ovogodišnje kampanje Svjetskog dana je „Žene i dijabetes“ sa sloganom „Naše pravo na zdravu budućnost“ kako bi se povećala svijest o ženama koje su u riziku ili su oboljele od šećerne bolesti te njihovom pravu na jednaku zdravstvenu skrb. Prema procjenama Međunarodne dijabetičke federacije (IDF) u svijetu je trenutačno 415 milijuna osoba u dobi od 20 do 79 godina koje imaju šećernu bolest, od čega je 199 milijuna žena. Zabrinjavajući je podatak da se do 2040. godine očekuje da će ukupan broj žena oboljelih od šećerne bolesti povećati na 313 milijuna. Šećerna bolest je deveti vodeći uzrok smrti kod žena u svijetu i

Dijabetes

www.dijabetes.hr

uzrokuje 2,1 milijuna smrtnih slučajeva godišnje. S obzirom na lošije socioekonomske uvjete, naročito u siromašnijim zemljama u svijetu, djevojke i žene imaju smanjen pristup učinkovitoj prevenciji dijabetesa, ranom otkrivanju bolesti te liječenju. Važni podaci su i činjenice kako su dvije od pet žena oboljele od šećerne bolesti u reproduktivnoj dobi što čini više od 60 milijuna žena diljem svijeta te jedna od sedam trudnica ima gestacijski dijabetes. Ove godine Svjetski dan šećerne bolesti obilježavamo po deseti put te je značaj ovog dana posebno važan. Stoga, učinimo ovaj dan posebnim. Upozorimo svi skupa zajedničkim snagama sve dionike našeg društva koliki je broj oboljelih od šećerne bolesti, koji nas problemi muče, s kakvim se teškoćama susrećemo svaki dan te što bi trebalo poboljšati i promijeniti kako bi se svim oboljelima poboljšala kvaliteta života. Jer naša budućnost je u našim rukama.

7


Intervju prof.dr. sc. Milan Kujundžić, ministar zdravstva Republike Hrvatske

Pomaka ima, ali ima i prostora za napredak Saniranje dugova je beznačajno ako se ne postigne puno bitniji cilj, a to je učiniti zdravstveni sustav dugoročno financijski održivim. Da bi se postigla financijska održivost zdravstvenog sustava potrebno je dobro razumjeti generatore neodrživosti, kao i širi kontekst. Financijska neodrživost nije novi niti isključivo hrvatski izazov Nataša Gajski Kovačić

Po zanimanju liječnik, specijalist interne medicine i subspecijalist gastroenterologije; prof. dr. sc. Milan Kujundžić, dr.med., primarijus i aktualni ministar zdravstva Republike Hrvatske za časopis Dijabetes, između ostalog, govori o Nacionalnom pro-

8

gramu zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću, porastu broja oboljelih od dijabetesa te važnosti rane dijagnostike bolesti.


Procjene kažu da prevalencije šećerne bolesti u Republici Hrvatskoj u dobnoj skupini od 20-79 godina iznosi 6,97%. Prema podacima CroDiab registra osoba sa šećernom bolešću u Republici Hrvatskoj 2014. godine bilo je 254.296 odraslih osoba sa šećernom bolešću. Dodatno opterećenje predstavlja i činjenica da gotovo 50% bolesnika nije otkriveno. Šećerna bolest nalazi se među 10 vodećih uzroka smrti u Hrvatskoj. Zbog čega je broj oboljelih u porastu, a smrtnost toliko visoka? U 2016. godini ukupno su bile registrirane 284.185 osobe sa šećernom bolešću i taj broj iz godine u godinu raste, dijelom zbog produljenja životnog vijeka općenito, pa tako i oboljelih od dijabetesa, te sve većeg udjela starijeg stanovništva gdje je dijabetes i najučestaliji, ali, nažalost, i zbog sve veće pojavnosti kao posljedice suvremenog sedentarnog (sjedilačkog) načina života populacije. Prema Nacionalnom programu zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću jedan od ciljeva je povećati broj novootkrivenih slučajeva šećerne bolesti u ranoj fazi akcijom ranog otkrivanja šećerne bolesti unutar sustava primarne zdravstvene zaštite te smanjiti prevalenciju komplikacija šećerne bolesti za 20% pet godina nakon početka provođenja programa. Možete li ocijeniti koliko smo uspjeli u dostizanju tih ciljeva? Pomaci su svakako napravljeni, ali prostora za napredak ima. Podatak o povećanju broja registriranih osoba oboljelih od šećerne bolesti ukazuje na određeni napredak u pravovremenom otkrivanju ove bolesti, no aktivnosti na području prevencije, pravovremenog otkrivanja i adekvatnog liječenja u svakom slučaju treba dalje unaprjeđivati. Teške posljedice šećerne bolesti, iako smanjene, i dalje predstavljaju veliki problem. Udio troškova dijabetesa u ukupnim troškovima HZZO-a je velik i iznosi više od 11 posto, no većina toga ne ide za preventivu već na liječenje komplikacija šećerne bolesti. Kako to preokrenuti? Prema Izvješću o financijskim zdravstvenim pokazateljima za Hrvatsku u 2014. godini prema metodologiji sustava zdravstvenih računa koje je u studenom 2016. godine objavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo, od ukupne zdravstvene potrošnje 2,57% otpada na preventivu. U istom izvješću je vidljivo da je taj udio u zemljama zapadne i sjeverne Europe veći i iznosi 3,5 pa i više od 4%. Ipak, u svim zemljama daleko više sredstava se izdvaja za liječenje nego za preventivu iako je javno poznata činjenica da ulaganje 1 kn u preventivu štedi 10 kn uloženih u liječenje. Naime, dijagnostičke i terapijske mogućnosti stalno su u porastu, otkrivaju se i uvode nove metode. To dovodi do velikog i neprestanog rasta troškova liječenja što opterećuje sustav zdravstvene potrošnje. Preokret iz liječenja prema prevenciji je dugotrajan i na njemu stalno treba raditi. Pravilna prehrana, tjelesna aktivnosti, uredna tjelesna masa, nepušenje, nepijenje alkohola ključne su preventivne mjere i kod sprječavanja razvoja šećerne bolesti tip II i kod sprječavanja komplikacija. Sve aktivnosti, od Dijabetes

www.dijabetes.hr

kojih su mnoge izvan zdravstvenog sektora, koje dovode do toga da su lakše dostupni zdravi izbori a teže dostupni nezdravi izbori, važne su u tom sporom procesu prijelaza iz nezdravih u zdravije životne navike.

Preventivni i sistematski pregledi u obiteljskoj medicini su smanjeni pa veliki broj pacijenata nije ni svjestan da ima dijabetes u ranijim fazama bolesti. Kako to promijeniti? U kojoj se mjeri provode ciljane akcije za rano otkrivanje dijabetesa? Provođenje ranog otkrivanja sve je učestalije posljednjih godina te je udio neotkrivenih sada značajno povoljniji. Naravno, postoji još dosta prostora za unapređenja. Tako je prošle godine preveden i prilagođen upitnik za procjenu rizika za tip 2 šećerne bolesti koji zdravstvenim djelatnicima i svim ostalima uključenima u provedbu aktivnosti ranog otkrivanja dodatno pomaže u unapređenju skrbi. Prema Nacionalnom programu zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolešću u specifične ciljeve liječenja dijabetesa, među ostalim, spominje se poticanje „diabetes-friendly“ obiteljskih liječnika unutar grupnih praksi. Je li to igdje zaživjelo? Spominje se i kontroliranje HbA1c u svih osoba sa šećernom bolešću barem jednom godišnje, kontroliranje lipida, tlaka, tjelesne težine, cilj 50% registriranih osoba s dijabetesom - praćenje kroz CroDiab registar - je li to ostvareno? Provođenje planiranih aktivnosti, nažalost, u malom je zastoju. Stoga „diabetes friendly“ liječnici za sada još nisu dodatno educirani i takva praksa nije uspostavljena. Prema podacima CroDiab registra u 2016. godini od ukupno 284.185 registriranih osoba sa šećernom bolešću parcijalno je ili kompletno praćenje provedeno za 88.804 osobe, što je u udjelu 31.25%. No ipak, moramo znati da je adekvatna skrb za osobe sa šećernom bolesti dio osnovne naobrazbe i kompetencija doktora medicine, a pogotovo specijalista obiteljske medicine. Uz to, uvijek je moguće upućivanje na obradu i liječenje te konzultacija s liječnicima specijalistima i sub-specijalistima upravo na ovom području. Preventiva u hrvatskom zdravstvu već je godinama bolna točka, dok broj skupih specijalističkih pretraga rapidno raste. U kojim segmentima bi se preventiva mogla unaprijediti? Za unaprjeđenja, naročito primarne prevencije koja je i najmanje zastupljena, ključno je donošenje multisektoralne strategije, odnosno Akcijskog plana za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, čije pripreme su u tijeku.

Za unaprjeđenja, naročito primarne prevencije koja je i najmanje zastupljena, ključno je donošenje multisektoralne strategije, odnosno Akcijskog plana za prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, čije pripreme su u tijeku

9


„Diabetes friendly“ liječnici za sada još nisu dodatno educirani i takva praksa nije uspostavljena Vidite li mogućnost da se oko preventive koriste potencijali volontera vrlo aktivnih dijabetičkih udruga i HSDU-a? Dijabetičke udruga na čelu s HSDU-om (Hrvatski savez dijabetičkih udruga) vrlo su važan partner u zajedničkoj borbi protiv šećerne bolesti, naročito u segmentu preventive. Važnost aktivnosti uključenih udruga već je dugi niz godina prepoznat u Hrvatskoj, o čemu govori i činjenica da su udruge od samog početka ravnopravni članovi skupine za donošenje i implementaciju Nacionalnog programa zdravstvene zaštite osoba sa šećernom bolesti 2015.2020. – ključnog strateškog dokumenta za pitanje šećerne bolesti u Hrvatskoj. Dnevne bolnice su vrlo važan segment u radu s oboljelima od šećerne bolesti. U kojim segmentima zdravstva bi rad dnevnih bolnica trebao biti bolji za pacijente i donositi uštede? Dnevne bolnice su koncept koji donosi u svim područjima uštede i racionalniju potrošnju i usmjeravanju ljudskih i materijalnih resursa. Zbog toga se Ministarstvo zdravstva strateški opredijelilo upravo za jačanje dnevnih bolnica diljem Hrvatske. Svjetska zdravstvena organizacija je lani za Svjetski dan zdravlja u fokus stavila upravo dijabetes jer u mnogim zemljama njegova učestalost ubrzano raste, iako je u većini slučajeva bolest moguće spriječiti promjenom načina života. Zbog čega je navike koje propagiraju zdrav život toliko teško usaditi u svijest ljudi? Suvremeni način života sedentaran je i potiče smanjeno kretanje, prekomjernu tjelesnu težinu i nepravilnu prehranu. Stoga kronične nezarazne bolesti i posebno dijabetes postaju sve učestalije i poprimaju razmjere pandemije suvremenog društva. Promjena stila života ključna je u primarnoj prevenciji. Međutim, u trenutku kada bolest još ne postoji i pojedinci i svi koji ih okružuju uključujući obitelj, prijatelje i zdravstvene djelatnike, najslabije su motivirani za očuvanje zdravlja. Motivacija za promjene obično postaje sve izraženija tek nakon što tegobe postanu izraženije, a bolest uznapredovala. Dijabetes se može kontrolirati kako bi se spriječile komplikacije pri čemu su važne komponente povećanje dostupnosti dijagnosticiranja, samopraćenje i ekonomično liječenje. Koliko se sustavno u Hrvatskoj na tome radi? Puna implementacija Nacionalnog programa i provođenje planiranih aktivnosti definirane su s ciljem povećanja dostupnosti, praćenja i ekonomičnog liječenja. Sadašnji izazov je osigurati kontinuirano i pravovremeno provođenje istih.

10

U Hrvatskoj je trenutačno više od milijun pacijenata na listama čekanja. Zbog čega je nemoguće smanjiti te liste? Nedavno su krenule prioritetne liste čekanja. Kakvi su prvi rezultati tog pilot projekta? Cilj projekta je osiguravanje prioritetne obrade pacijenata (dijagnostika i liječenje) za dijagnoze i stanja koja ne trpe odgodu i čekanje na redovnim listama čekanja, a nisu hitna stanja, ali su stanja i bolesti koje je potrebno čim prije obraditi i liječiti. Pilot projekt prioritetnog naručivanja pacijenata započeo je 26. lipnja 2017. i trajao je do 26. rujna 2017. (tri mjeseca). Ovim projektom omogućeno je za prioritetnog pacijenta dolazak na prvi pregled specijaliste unutar 14 dana za sve specijalističke prve preglede (ukupno 98 postupaka). U pilot projekt su uključene četiri bolnice: KBC Zagreb, KB Dubrava, KB Merkur i Klinika za dječje bolesti Zagreb te 676 ordinacija primarne zdravstvene zaštite Grada Zagreba i Zagrebačke županije (opća/obiteljska medicina i pedijatrija). Za vrijeme trajanja projekta kreirano je ukupno 659 prioritetnih narudžbi za obrade bolesnika koji bi puno dulje čekali na redovnim listama čekanja, a to im je omogućilo brže postavljanje dijagnoze, dobivanje pravovremenog liječenja i brži oporavak. Osim navedene četiri uključene bolnice, sustav omogućuje liječnicima primarne zdravstvene zaštite naručivanje i u druge ustanove koje nude termin za traženi postupak u roku tjedan dana. Analiza podataka o opravdanosti prioritetnog upućivanja na prvi specijalistički pregled u bolnici u samo jednoj djelatnosti pokazala je da su stanja za 79% upućenih pacijenata zaista zahtijevala prioritetnu dijagnostiku i liječenje. Povjerenstvo za praćenje provedbe pilot projekta je na osnovi praćenja i analize podataka i rezultata dalo preporuku za implementaciju projekta „e-Naručivanje prioritetno naručivanje pacijenata“ na nacionalnoj razini. Ukupni dugovi u zdravstvu su gotovo osam milijardi kuna. Kako planirate sanirati te dugove? Saniranje dugova je beznačajno ako se ne postigne puno bitniji cilj, a to je učiniti zdravstveni sustav dugoročno financijski održivim. Da bi se postigla financijska održivost zdravstvenog sustava potrebno je dobro razumjeti generatore neodrživosti, kao i širi kontekst. Prvo je potrebno napomenuti da financijska neodrživost nije novi niti isključivo hrvatski izazov. Trošak zdravstva raste (postoje različite procjene) 8% godišnje na svjetskoj razini. Dolaze nove i „pametnije“ tehnologije koje su jednako skupe u Hrvatskoj kao i u drugim državama svijeta. A pritom Hrvatska izdvaja za zdravstvo tek 750 dolara po stanovniku, dok već susjedna Slovenija izdvaja duplo, a druge razvijene države višestruko više. Neosporno je da postoji prostor za povećanje financijske učinkovitosti hrvatskog zdravstvenog sustava (i na tome se intenzivno radi), ali isto tako je potrebno reći da su i najoptimističnije procjene ušteda nedovoljne da pokriju sadašnje troškove,


kao i troškove budućih terapija. A pritom nismo još ni dotakli problem zadržavanja najkvalitetnijeg zdravstvenog kadra, kojemu je potrebno ponuditi kvalitetne uvjete rada, kao i financijske uvjete u kojima mogu ostvariti kvalitetu života usporedivu s ponudama iz inozemstva.

Hoće li građani trebati izdvajati više novca za zdravstvo ili će se novac za zdravstveni proračun namaknuti iz nekih drugih izvora? To smatram ključnim upitom, na koji cijela nacija, svi zajedno, trebamo dati odgovor. Na kraju dođe potpuno isto hoće li se novci prebaciti u zdravstvo iz drugoga naslova, kojeg će onda morati dodatno financirati hrvatski građani, ili će hrvatski građani uplaćivati direktno u zdravstvo. Pravo pitanje je koliko su hrvatski građani spremni potrošiti na zdravstvo, ili isto pitanje na drugi način: kakvu zdravstvenu zaštitu želimo. Nemoguće je odvojiti razinu zdravstvene zaštite i usluga od financijskog aspekta. Mi možemo odmah stabilizirati hrvatsko zdravstvo tako da se odreknemo skupih uređaja i terapija, pa i nekih manje skupih lijekova, i tako smanjimo rashodovnu stranu. Dijabetes

www.dijabetes.hr

Ja to ne smatram prihvatljivim rješenjem, zato tražim alternativu u smislu učinkovitijeg upravljanja resursima u zdravstvu, ali i povećanju prihoda.

Do kraja godine najavili ste izmjene Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Na što će se izmjene ponajprije odnositi? Novim prijedlogom Zakona o zdravstvenoj zaštiti planira se ojačati uloga primarne, kao i preventivne zdravstvene zaštite te odrediti uloga doma zdravlja u području razvoja zdravstvene zaštite u zajednici. Također će se reorganizirati sustav bolničke zdravstvene zaštite te ojačati dnevne bolnice. Zakonom se uvodi Nacionalni registar pružatelja zdravstvene zaštite koji će obuhvaćati sve zdravstvene ustanove i privatne zdravstvene radnike koji obavljaju zdravstvenu djelatnost, a jedan od ciljeva je i učinkovito upravljanje ljudskim potencijalima u zdravstvu. Istaknuo bih kako se, među ostalim, zakonom regulira djelatnost palijativne skrbi i razina zdravstvene djelatnosti na kojoj se pruža.

11


14. studeni

12


STUDENI – mjesec Svjesnosti o dijabetesu – povodom Svjetskog dana borbe protiv šećerne bolesti 14.11.2017. Hrvatski savez dijabetičkih udruga organizira obilježavanje sljedećim programom: • 11.11.2017. Centralno obilježavanje mjeseca Svjesnosti o dijabetesu:

Kroz mjesec studeni – mjesec Svjesnosti o dijabetesu provodit ćemo:

Kupola na Trgu bana Josipa Jelačića u kojoj će se odvijati: ◦ besplatno mjerenje šećera u krvi i krvnog tlaka te razna druga preventivna mjerenja ◦ edukacijski paneli s osnovnim i jasnim informacijama o dijabetesu ◦ izložba tvrtki ◦ smoothie bikes – izradi sam svoj zdravi napitak (obrok) – važnost tjelesne aktivnosti kod regulacije šećerne bolesti ◦ predavanja i konzultacije vezano za šećernu bolest

• Javnozdravstvenu kampanju u sredstvima javnog prijevoza: u autobusima i tramvajima po gradovima (Zagreb, Osijek, Rijeka, Split, Zadar i Dubrovnik) u kojima će biti postavljeni edukativni plakati i privjesnice s porukom i simbolima. • Formiranje plavog kruga (simbola dijabetesa) po udrugama – ljudi pomoću plavih balona formiraju krug • Tijekom mjeseca edukativna predavanja po udrugama HSDU-a. • Javnozdravstvena kampanja Svjesnosti o dijabetesu kroz ljekarne u Hrvatskoj.

• 13.11.2017. Okrugli stol sa svim nositeljima vlasti, kreatorima javnih zdravstvenih politika.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

13


Trudnoća i dijabetes Nepovoljna metabolička kontrola u trudnica sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 i gestacijskim dijabetesom je združena s povećanim rizikom od spontanih pobačaja, preeklampsije, rađanja djece s kongenitalnim malformacijama i makrosomne djece, a češća je i neonatalna smrtnost Prof.dr.sc. Marina Ivanišević, specijalist ginekologije i opstetricije; Prof.dr.sc. Josip Đelmiš, specijalist ginekologije i opstetricije

14


Dijabetes u trudnoći predstavlja problem i za majku i za dijete. Nepovoljna metabolička kontrola u trudnica sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 i gestacijskim dijabetesom je združena s povećanim rizikom od spontanih pobačaja, preeklampsije, rađanja djece s kongenitalnim malformacijama i makrosomne djece, a češća je i neonatalna smrtnost. Dobrom metaboličkom kontrolom (vrijednosti glukoze natašte između 4-5 mmol/L, a dvosatne vrijednosti nakon jela manje od 7,8 mmol/L i vrijednosti HbA1c manje od 6%) pojavnost komplikacija je kao i u zdravoj populaciji trudnica. Karakteristika dijabetične trudnoće je ubrzan fetalni rast i rađanje makrosomnoga djeteta (>4000 g.). Relativno visoka učestalost rađanja makrosomne djece nastaje zbog teškoće u postizanju normalnih vrijednosti glukoze u krvi. Prekoncepcijska obrada je izvanredno važna za dijabetičarke koje planiraju trudnoću. U prekoncepcijskoj obradi potrebni su savjeti o prehrani, adekvatna inzulinska terapija da bi se postigle normalne vrijednosti glukoze u krvi. Dok se ne postigne vrijednost HbA1c manje od 6%, ne preporučuje se trudnoća. Bolesnice sa šećernom bolešću tipa 2 su često pretile pa im treba savjetovati redukcijsku dijetu da bi smanjile tjelesnu težinu prije trudnoće. Ako uzimaju oralne hipoglikemijske lijekove, trebaju prije trudnoće prijeći na inzulinsku terapiju. Međutim, žene koje su uzimale metformin prije trudnoće, najčešće u terapiji sindroma policističnih jajnika (PCOS) mogu nastaviti s uzimanjem i u trudnoći sve dok imaju normoglikemiju, a kod pojave hiperglikemije treba započeti s inzulinskom terapijom. U većine dijabetičarki se može postići optimalna metabolička kontrola intenzivnom inzulinskom terapijom, dijetalnom prehranom i fizičkom aktivnošću. Dijabetološki tim koji prati trudnoću se sastoji od opstetričara – subspecijaliste materno - fetalne medicine, interniste - dijabetologa, pedijatra – neonatologa, medicinske sestre (edukatora), dijetetičara i socijalnog radnika. Prednost ovakvog tima je međusobna suradnja u stvaranju plana skrbi bolesnice od prekoncepcije do porođaja. Potreban energetski unos iznosi 30-35 kcal/kg idealne tjelesne težine (tjelesna visina-tjelesna težina x 0,9), podijeljen na šest dnevnih obroka, a sastoji se od 50% ugljikohidrata, 20% proteina i 30% masti. Dozu inzulina treba individualno odrediti. U ranoj trudnoći dobra metabolička kontrola se može postići davanjem kratkodjelujućeg inzulina prije doručka, ručka i večere, a prije doručka i prije spavanja davanjem srednjedugodjelujućeg inzulina. Fizička aktivnost je važna u liječenju trudnica s dijabetesom tipa 1, tipa 2 i gestacijskim dijabetesom. Trudnicama koje boluju od šećerne bolesti, a koje nemaju kontraindikaciju za fizičku aktivnost preporučuje se najmanje 30 minuta dnevno fizička aktivnost. Tijekom vježbanja trudnicama treba pratiti koncentraciju glukoze da bi se adekvatno dozirao inzulin. Od izuzetne važnosti je dobra hidracija prije, za vrijeme i nakon vježbanja. Uzimanjem ugljikohidrata prije i nakon tjelovježbi trudnica će izbjeći moguće hipoglikemije. Dobrobit tjelovježbi uključuje:

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Nepovoljna metabolička kontrola u trudnica sa šećernom bolešću tipa 1 i tipa 2 i gestacijskim dijabetesom je združena s povećanim rizikom od spontanih pobačaja, preeklampsije, rađanja djece s kongenitalnim malformacijama i makrosomne djece, a češća je i neonatalna smrtnost osjećaj dobrog stanja, smanjenje tjelesne težine trudnice, smanjuje ubrzani rast fetusa, poboljšava kontrolu glukoze i olakšava porođaj. Gestacijski dijabetes (GDM) je dijabetes koji se prvi put dijagnosticira u trudnoći. Dijagnoza se postavlja nakon opterećenja sa 75 grama glukoze na temelju kriterija Svjetske zdravstvene organizacije. Opterećenje sa 75 grama glukoze treba učiniti između 24. i 32. tjedna trudnoće.

Tablica 3. Granične vrijednosti glukoze u venskoj plazmi za dijagnozu GDM Glukoza u venskoj plazmi natašte (mmol/L) Koncentracija glukoze nakon 1 sat (mmol/L) Koncentracija glukoze nakon 2 sata (mmol/L) *Jedna ili više vrijednosti nakon oGTT-a s 75 g glukoze koje su jednake ili iznad su kriterij za dijagnozu GDM-a *

5,1 10,0 8,5

Osnovno liječenje gestacijskog dijabetes je dijeta. Trudnice koje miruju trebaju ne više od 1,800 kcal dnevno, a one koje rade trebaju 2,100 kcal dnevno (25-35 kcal/kg idealne tjelesne težine). Liječenjem inzulinom se preporučuje kada je glukoza na tašte viša od 6,1 mmol/L ili kada je srednja vrijednost glukoze u dnevnom profilu viša od 7,0 mmol/L. Inzulinskom terapijom će se prevenirati prekomjerni rast fetusa i smanjiti neonatalne komplikacije.

15


16


Svjetski dan šećerne bolesti 2017. Tema Svjetskog dana šećerne bolesti 2017. godine su Žene i dijabetes - naše pravo na zdravu budućnost. Kampanja promiče važnost dostupnosti i ravnopravnosti pristupa svim ženama koje su u riziku da obole od dijabetesa ili žive s dijabetesom, na osnovne lijekove za dijabetes i tehnologije, edukaciju za samostalno upravljanje i informacije koje su potrebne za postizanje optimalnih ishoda liječenja dijabetesa i jačanje njihove sposobnosti da spriječe dijabetes tipa 2. Ključne poruke Svim ženama oboljelim od dijabetesa potreban je dostupan i pravedan pristup skrbi i edukaciji kako bi bolje upravljale svojim dijabetesom i poboljšale svoje zdravstvene ishode. Potvrđene činjenice • U svijetu trenutačno ima preko 199 milijuna žena s dijabetesom, a očekuje se da će se ukupni broj povećati na 313 milijuna do 2040. godine. • Dvije od pet žena s dijabetesom su u reproduktivnoj dobi što čini preko 60 milijuna žena diljem svijeta. • Dijabetes je deveti vodeći uzrok smrti kod žena globalno, uzrokujući 2,1 milijuna smrti godišnje. • Žene s dijabetesom tipa 2 imaju skoro deset puta veću vjerojatnost da imaju koronarnu srčanu bolest u odnosu na žene bez dijabetesa. • Žene s dijabetesom tipa 1 imaju povećan rizik od ranog spontanog pobačaja ili malformacije ploda. Što treba učiniti

trudnoći. Otprilike polovica žena s poviješću gestacijskog dijabetesa nastavlja razvijati dijabetes tipa 2 u roku od pet do deset godina nakon poroda. • Polovica svih slučajeva hiperglikemije u trudnoći javlja se kod žena mlađih od 30 godina. • Velika većina slučajeva hiperglikemije u trudnoći bila je u zemljama s niskim i srednjim prihodom, gdje je pristup majčinskoj skrbi često ograničen. Što treba učiniti • Strategije prevencije dijabetesa tipa 2 moraju se usredotočiti na zdravlje majki i prehranu te druga zdravstvena ponašanja prije i tijekom trudnoće, kao i na prehranu dojenčadi i prehranu u ranom djetinjstvu. • Prenatalna skrb tijekom trudnoće mora biti optimizirana za promicanje zdravlja u mladih žena i ranog otkrivanja šećerne bolesti i gestacijskog dijabetesa. • Probir za dijabetes i gestacijski dijabetes treba biti integriran u druge intervencije i usluge zdravstvene zaštite majke na razini primarne zdravstvene zaštite kako bi se osigurala rana detekcija, bolja briga za žene i smanjila smrtnost majki. • Zdravstveni radnici bi trebali biti osposobljeni za prepoznavanje, liječenje, upravljanje i praćenje dijabetesa tijekom trudnoće. Žene i djevojke ključni su čimbenici u usvajanju zdravih stilova života kako bi se poboljšalo zdravlje i dobrobit budućih generacija. Potvrđene činjenice

• Zdravstveni sustavi moraju posvetiti odgovarajuću pozornost specifičnim potrebama i prioritetima žena. • Sve žene s dijabetesom trebaju imati pristup ključnim lijekovima i tehnologijama dijabetesa, edukaciji o samoupravljanja i informacijama koje su im potrebne za postizanje optimalnih rezultata liječenja dijabetesa. • Sve žene s dijabetesom trebaju imati pristup uslugama planiranja trudnoće prije začeća kako bi se smanjio rizik tijekom trudnoće. • Sve žene i djevojke trebaju imati pristup tjelesnoj aktivnosti kako bi poboljšali svoje zdravstvene ishode.

• Do 70% slučajeva dijabetesa tipa 2 moglo bi se spriječiti usvajanjem zdravih stilova života. • 70% prerane smrti kod odraslih uglavnom je posljedica ponašanja započetog tijekom adolescencije. • Žene, kao majke, imaju ogroman utjecaj na dugoročno zdravstveno stanje njihove djece. • Istraživanja su pokazala da kad majke imaju veću kontrolu nad resursima, više se raspoređuje na hranu, zdravlje, prehranu djece i obrazovanje. • Žene su čuvari prehrane u kućanstvu i životnih navika te stoga imaju potencijal za prevenciju u kućanstvu i izvan nje.

Trudnice trebaju bolji pristup probiru, skrbi i edukaciji za postizanje pozitivnih zdravstvenih ishoda za majku i dijete.

Što treba učiniti

Potvrđene činjenice • 1 od 7 poroda je pogođen gestacijskim dijabetesom. • IDF procjenjuje da je 20,9 milijuna ili 16,2% žena porođenih u 2015. godini imalo neki oblik hiperglikemije u Dijabetes

www.dijabetes.hr

• Žene i djevojke trebaju biti osnažene jednostavnim i ravnopravnim pristupom znanju i resursima kako bi ojačale svoje sposobnosti da spriječe dijabetes tipa 2 u njihovim obiteljima i bolje čuvaju svoje zdravlje. • Promicanje mogućnosti za tjelesnu aktivnost kod djevojaka u adolescentnoj dobi, posebno u zemljama u razvoju, mora biti prioritet u prevenciji dijabetesa.

17


Dijabetes i oko Dijabetička retinopatija je najteža i najpodmuklija očna komplikacija dijabetesa. No, dijabetes može oštetiti bilo koji dio organa vida Prim.dr.sc. Martina Tomić, dr.med. spec. oftalmolog Poliklinika za kronične komplikacije - Oftalmologija Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB Merkur

Dijabetes nije samo povišena razina glukoze u krvi, već je bolest cijelog organizma. Dugotrajno povišena razina glukoze u krvi dovodi do poremećaja cirkulacije u malim krvnim žilama, a time i do smanjene opskrbe tkiva kisikom (hipoksije). Dugotrajnija hipoksija s poremećenom prehranom rezultira nadalje patološkim promjenama u svim tkivima i organima. Oko kao izdanak mozga i organ s visoko razvijenom funkcijom osobito je osjetljivo na hipoksiju. Ona može izazvati čitav niz patoloških promjena s teškim oštećenjima različitih očnih struktura te postupno dovesti do potpunog gubitka funkcije oka - gubitka vida. Dijabetička retinopatija je najteža i najpodmuklija očna komplikacija dijabetesa. No, dijabetes može oštetiti bilo koji dio organa vida. Komplikacije na prednjem dijelu oka nisu specifične isključivo za dijabetes, viđaju se i u nekim drugim bolestima, no kod dijabetičara su učestalije i imaju lošiju prognozu. Tako su kod dijabetičara češće kronične upale rubova vjeđa, ječmenci (Slika 1.) i spojnična krvarenja (Slika 2.).

Upale rožnice, pojačano suzenje, osjećaj stranog tijela ili suhoće oka češći su zbog istovremeno prisutnog poremećaja lučenja suza i dijabetičke neuropatije rožničnih živaca. Promjene (oscilacije) razine glukoze u krvi izazivaju promjenu oblika očne leće. Time dolazi do promjene lomne jakosti leće, što mijenja “dioptriju oka”. Kod porasta razine glukoze leća ima veću lomnu jakost, a kod smanjenja ima manju. Bolesnik u jednom danu može doživjeti promjenu od dvije dioptrije, što izaziva prolazno zamućenje vida. Jače zamućenje vida, izazvano promjenom “dioptrije oka”, uočava se kod novootkrivenih bolesnika te prilikom promjene oblika liječenja, posebno često vezano uz uvođenje inzulinske terapije. Stabilizacijom razine glukoze u krvi stabiliziraju se oblik očne leće i “njena dioptrija” te nestaju subjektivne smetnje. Zbog nakupljanja glukoze u leći, leća vrlo često prijevremeno gubi elastičnost, a time i sposobnost akomodacije što ima za posljedicu prijevremeni razvoj staračke dalekovidnosti (potrebe za naočalama za blizinu). Katarakta (mrena) (Slika 3.) je kod dijabetičara puno češća i javlja se ranije nego kod zdravih osoba.

(Slika 1.) Kronične upale rubova vjeđa, ječmenci

18

(Slika 2.) Spojnična krvarenja

(Slika 3.) Katarakta (mrena)


Zahvaljujući napretku očne mikrokirurgije, operacija mrene s ugradnjom umjetne očne leće kod dijabetičara je danas vrlo uspješna - u 90-95% se vrati koristan vid. Ipak, komplikacije operacije mrene su češće, a dijabetička retinopatija i dijabetički makularni edem se postoperativno gotovo redovito pogoršaju. Različiti oblici oštećenja živaca u dijabetesu (dijabetička neuropatija) često su praćeni poremećenom zjeničnom reakcijom i dvoslikama (duplom slikom izazvanom prolaznom kljenuti živca) (Slika 4.).

(Slika 6.) Proliferativna dijabetička retinopatija

(Slika 4.) Poremećena zjenična reakcija i dvoslika

Dijabetička retinopatija najčešća je i za dijabetes specifična vaskularna bolest mrežnice, no česte su i druge vaskularne promjene koje teško oštećuju vid: začepljenje središnje mrežnične arterije i vene, ili njihovih ogranaka. Nadalje, vrlo je često oštećenje cirkulacije vidnog živca (tzv. dijabetička neurooptikopatija) s nepovratnim i često vrlo teškim propadanjem vida.

Što je dijabetička retinopatija? Dijabetička retinopatija je posljedica oštećenja malih krvnih žila mrežnice (nježne unutrašnje ovojnice) oka. Dva su glavna stadija bolesti: U početnom stadiju (neproliferativna dijabetička retinopatija) (Slika 5.) iz oštećenih žila mrežnice istječu sastojci krvi i oštećuju mrežnicu. Bolesnikov vid tada je još uvijek normalan. Ispuštene masne i bjelančevinske tvari talože se u mrežnici stvarajući “masne kristale”, tzv. eksudate. Mrežnične žile dijabetičara su krhke i sklone pucanju pa nastaju i krvarenja u mrežnici.

đene pa često pucaju izazivajući pritom manja ili obilnija krvarenja u staklovinu. Bolesnik uočava krvarenje u staklovinu najprije kao crne ili crvene vrpce ili mrežu pred okom. Kako se krv raspršuje staklovinom, vid postaje zamućen, poput gledanja kroz dim ili mutno staklo. Manja količina krvi u staklovini može se spontano resorbirati, a time će se i vidna oštrina popraviti. Proces “čišćenja” staklovine je spor, traje različito od bolesnika do bolesnika i ovisno o količini krvi, od nekoliko tjedana do nekoliko mjeseci. Ako je krvarenje opsežnije ili se ponavlja, može doći do zaostajanja mrtvih i upalnih stanica, što redovito izaziva povećanje očnog tlaka. Pri tome je vidna oštrina značajno smanjena, a također ni oftalmolog ne može vidjeti što se zbiva u oku. Stvaranje novih krvnih žila u proliferativnoj dijabetičkoj retinopatiji praćeno je uvijek istovremenim bujanjem vezivnog tkiva u obliku membrana. Ove vezivne membrane se s vremenom skvrčavaju i povlače mrežnicu odižući je od podloge koja je hrani. Tom trakcijom (povlačenjem) nastaje odignuće ili ablacija mrežnice s izraženim smetnjama vida. Dijabetički makularni edem (Slika 5.) je poseban oblik retinopatije koji se može pojaviti u oba stadija bolesti. On predstavlja nakupljanje “masnih kristala” i tekućine, te stvaranje cističnih “šupljih” prostora u središnjem dijelu mrežnice, tzv. žutoj pjegi (makuli) - funkcionalno najvažnijem dijelu oka, što izaziva postupno slabljenje i gubitak centralnog vida.

Tko obolijeva od dijabetičke retinopatije i dijabetičkog makularnog edema?

(Slika 5.) Neproliferativna dijabetička retinopatija

U razvijenom stadiju (proliferativna dijabetička retinopatija) (Slika 6.) zbog slabe opskrbe mrežnice kisikom dolazi do povećanog lučenja brojnih faktora rasta koji izazivaju stvaranje novih krvnih žila (neovaskularizacije) koje postupno prekrivaju površinu mrežnice. One često urastaju i u staklovinu, želatinastu masu koja ispunjava unutrašnjost oka. Te nove tzv. “divlje” krvne žile nezdravo su graDijabetes

www.dijabetes.hr

Svaki dijabetičar može dobiti dijabetičku retinopatiju i dijabetički makularni edem. Rezultati velikih epidemioloških istraživanja utvrdili su da su trajanje dijabetesa, loša regulacija glikemije (visoki HbA1c), povišen krvni tlak, povišene masnoće u krvi (osobito trigliceridi), pretilost, dijabetička nefropatija i trudnoća glavni faktori rizika za razvoj komplikacija na očima. Brojčani podaci i posljedice su zabrinjavajući! Dijabetička retinopatija je vodeći uzrok sljepoće radno sposobnog stanovništva u razvijenim državama (životne dobi između 20 i 65 godina). Prevalencija dijabetičke retinopatije, makularnog edema i sljepoće kod osoba sa šećernom bolešću iznosi 34,6%, 6,8%, i 10,2%. Slijepo je čak 5-10% dijabetičara koji boluju od dijabetesa dulje od 20 godina.

19


Vrlo je velik broj dijabetičara koji imaju početni stadij dijabetičke retinopatije, a da toga uopće nisu svjesni. Neophodne su redovite oftalmološke kontrole, ne smije se čekati da se pojave smetnje vida, jer tada već može biti prekasno za uspješno liječenje očiju

neproliferativna i proliferativna retinopatija liječe se laserom i injiciranjem specifičnih lijekova (anti-VEGF, kortikosteroidi) u oko. Uznapredovali stadij proliferativne retinopatije s novostvorenim krvnim žilama, opsežnim i ponavljajućim krvarenjima u staklovinu, vezivnim membranama i odignućem mrežnice, potrebno je operirati. Taj složeni operativni zahvat oka naziva se vitrektomija.

Može li se dijabetička retinopatija spriječiti, odnosno liječiti?

U teškoj i uznapredovaloj dijabetičkoj bolesti oka, nažalost, svi ovi oblici liječenja najčešće ne dovode do poboljšanje vida. Oni u najboljim slučajevima samo zaustavljaju i/ili usporavaju daljnje napredovanje bolesti, odnosno daljnji gubitak vida.

Vrlo je velik broj dijabetičara koji imaju početni stadij dijabetičke retinopatije, a da toga uopće nisu svjesni. Razlog tome je što vid u početnom stadiju bolesti može biti potpuno normalan. Zbog toga su neophodne redovite oftalmološke kontrole – pregledi fundusa na široke zjenice, prva odmah po otkriću dijabetesa, a potom najmanje jednom godišnje. Ne smije se čekati da se pojave smetnje vida, jer tada već može biti prekasno za uspješno liječenje očiju. Dobra regulacija glukoze u krvi, liječenje povišenog krvnog tlaka i povišenih masnoća usporavaju pojavu i napredovanje retinopatije. Dijabetički makularni edem, teška

20

Oko kao izdanak mozga i organ s visoko razvijenom funkcijom osobito je osjetljivo na hipoksiju, koja može izazvati čitav niz patoloških promjena s teškim oštećenjima različitih očnih struktura te postupno dovesti do potpunog gubitka funkcije oka - gubitka vida


Dijabetes

www.dijabetes.hr

21


Seksualno zdravlje žene Dijabetes može utjecati na seksualni život žene. Neke žene s dijabetesom imaju manje interesa za spolne odnose zbog depresije ili promjena razina glukoze u krvi što im može stvarati osjećaj umora ili razdražljivosti

Seks je važan dio života i odnosa, međutim dijabetes može utjecati na seksualni život žene. Neke žene s dijabetesom imaju manje interesa za spolne odnose zbog depresije ili promjena razina glukoze u krvi što im može stvarati osjećaj umora ili razdražljivosti. Isto tako, spolni odnos može biti bolan zbog vaginalne suhoće. Problemi sa spolnim odnosom nisu normalan dio starenja i ne događaju se svim ženama koje imaju dijabetes.

22

Ako smatrate da više ne uživate u spolnom odnosu, normalno je da se osjećate uzrujano. Možete kriviti sebe ili svog partnera. Neke žene se osjećaju ljutito ili depresivno. Ti osjećaji mogu vam otežati da otvoreno razgovarate sa svojim partnerom. Nemojte odustati! Pronađite nekoga u vašem zdravstvenom timu kako bi ste razgovarali o tome. Saznajte više o lijekovima ili savjetima koji vam mogu pomoći.


Depresija i anksioznost Depresija i anksioznost mogu vam smanjiti želju za spolnim odnosom. Lijekovi ili savjetovanje mogu pomoći kod depresije i poremećaja anksioznosti. Ako se osjećate depresivno ili zabrinuto više od dva tjedna, razgovarajte sa svojim zdravstvenim timom.

Planiranje obitelji Razmišljate li o trudnoći? Razgovarajte sa svojim liječničkim timom prije nego li zatrudnite. Provjerite svoj HbA1c, krvni tlak, srce, bubrege, živce i oči. Pogledajte s medicinskim timom svoj plan dijete i da prilagodite plan obroka. Razgovarajte s liječnikom o tome kako će trudnoća utjecati dugoročno na vaše zdravlje. Ako uzimate tablete za dijabetes, možda ćete se morati prebaciti na inzulin kako biste zaštitili plod. Možda ćete biti upućeni na posebni tim za dijabetes i trudnoću. Pomoći ćete da vi i vaše dijete budete zdravi i sigurni ako zadržite glukozu u krvi (šećer) u ciljnom rasponu prije nego što zatrudnite i dok se dijete ne rodi. To će smanjiti vaše šanse za preuranjeni porod ili veću težinu djeteta. Također ćete smanjiti rizik od rođenja djeteta s kongenitalnim malformacijama održavajući razinu glukoze u krvi blizu normalnih vrijednosti u prvih nekoliko tjedana trudnoće. Danas sve više žena s dijabetesom ima mogućnost roditi zdravu djecu. Uz planiranje i naporan rad, možete i vi to.

Kontrola rađanja Ako ne želite zatrudnjeti, trebat ćete koristiti neku vrstu kontracepcije. Čak i ako nemate redovite cikluse, još uvijek možete zatrudnjeti. Većina metoda kontrole rađanja je sigurna za žene s dijabetesom. Razgovarajte s liječničkim timom o vašim opcijama.

Hormoni i menstrualni ciklus Neke žene teško mogu održavati svoju razinu glukoze u krvi u normalnim razinama tjedan dana prije i za vrijeme ciklusa. Razina glukoze u krvi može se povećati ili smanjivati zbog promjena razine hormona. Zabilježite dane kada imate razdoblje uspona i padova glukoze u krvi. Tražite uzrok, a zatim razgovarajte sa svojim liječnikom o promjeni plana liječenja prije, tijekom ili nakon tog perioda kako bi zadržali ciljne vrijednosti glukoze u krvi.

Evo nekoliko savjeta: • Radite sa svojim zdravstvenim timom kako biste održali razinu glukoze u krvi u ciljanim vrijednostima tijekom mjesečnih ciklusa. • Razgovarajte sa zdravstvenim timom o nadomjesnoj hormonskoj terapiji dok se približavate menopauzi.

Menopauza Menopauza i godine koje vode do nje u kojima vaše tijelo postupno proizvodi manje estrogena i progesterona Dijabetes

www.dijabetes.hr

Danas sve više žena s dijabetesom ima mogućnost roditi zdravu djecu. Uz planiranje i naporan rad, možete i vi to (perimenopauza) može predstavljati jedinstvene izazove ako imate dijabetes. Kako ove hormonske promjene utječu na glukozu u krvi mogu varirati ovisno o pojedincu. Mnoge žene, međutim, primjećuju da su njihove razine glukoze u krvi promjenjivije (povećanje i smanjenje) i manje predvidljive nego prije. Hormonske promjene kao i promjene u razini glukoze u krvi mogu pridonijeti simptomima u menopauzi kao što su promjene u raspoloženju, umor i valunzi. Menopauza i dijabetes imaju slične simptome. Možete pogriješiti i zamijeniti simptome menopauze kao što su valunzi, promjene raspoloženja i kratkotrajni gubitak pamćenja sa simptomima niske razine glukoze u krvi. Ako pogrešno pretpostavite da su ti simptomi rezultat niske razine glukoze u krvi, možete konzumirati nepotrebne kalorije u nastojanju da podignete glukozu u krvi i nenamjerno izazivate povećanje glukoze u krvi. Zbog svog dijabetesa, međutim, možete osjetiti jače i češće epizode niske razine glukoze u krvi, naročito noću. To može dodatno ugroziti spavanje već prekinuto valunzima povezanim s menopauzom i noćnim znojenjem. Takav nedostatak sna može uzrokovati oscilacije glukoze u krvi koji čine kontrolu težom.

Hormonsko nadomjesno liječenje Hormonska nadomjesna terapija je složen problem. S jedne strane, estrogen može smanjiti rizik od osteoporoze i vaginitisa te ublažiti valunge. S druge strane, može povećati rizik od raka dojke i maternice, bolesti srca i moždanog udara. • Trenutačna preporuka je uzimati najmanju dozu hormonske nadomjesne terapije što je kraće vrijeme za kontrolu simptoma. • Ponovno procijenite svoj plan liječenja svakih šest mjeseci. • Žene s dijagnozom raka dojke, bolesti srca ili krvnih ugrušaka trebaju izbjegavati hormonsku nadomjesnu terapiju. Odluka o korištenju hormonske nadomjesne terapije ovisi o vama. Mnogi čimbenici mogu utjecati na vašu odluku, kao to je li u vašoj obitelji bilo bolesti poput raka, bolesti srca i osteoporoze. Kao žena s dijabetesom, morate igrati aktivnu ulogu u cjelokupnoj zdravstvenoj zaštiti tijekom menopauze i kasnije. Imate više uloga za to vrijeme u vašem životu od žena bez dijabetesa. Kao i kod drugih pitanja vezanih uz vaše seksualno zdravlje, važno je da o tome raspravljate sa svojim liječnikom i drugim članovima tima zdravstvene skrbi. Izvor: http://www.diabetes.org

23


Svakodnevna rješenja za svakog ponaosob. Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH, Ulica grada Vukovara 269 G, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 2350 999, Fax: +385 1 2305 870, www.lilly.com.hr HRDBT00289, 17.8.2016.

24


Žene i dijabetes: često postavljana pitanja

Zašto su žene s dijabetesom sklonije razvoju gljivičnih infekcija? Glukoza (šećer) u vašem tijelu savršen je okidač za poticanje i razvoj gljivica unutar vašeg tijela.

Koje su komplikacije korištenja kontracepcijske pilule ako imate dijabetes? Kontracepcijske pilule mogu povećati razinu glukoze u krvi. Koristeći ih dulje od godinu ili dvije, također možete povećati rizik od komplikacija. Tako na primjer uzimanje kontracepcijskih pilula može dovesti do razvoja visokog krvnog tlaka, a time povećavate šansu za razvoj komplikacija na očima i bubrezima. Dijabetes

www.dijabetes.hr

Hoće li menopauza utjecati na moj dijabetes? Da. Promjene razine i ravnoteže hormona mogu dovesti do toga da su razine glukoze u krvi izvan kontrole. Žene s dijabetesom su također u opasnosti od razvoja prerane menopauze i posljedičnog rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Postoje li lijekovi za dijabetes koji imaju veću incidenciju nuspojava kod žena koje ih koriste?

Da, oralni lijekovi klasificirani kao tiazolidindioni mogu uzrokovati da žene koje ne ovuliraju i nisu prošli kroz menopauzu ponovno počnu ovulirati, što im omogućuje da zatrudne. Također, oralni kontraceptivi mogu biti manje učinkoviti prilikom uzimanja ovog lijeka.

25


Koje razine glukoze u krvi trebaju biti za žene koje su trudne?

Koje su prednosti hormonske nadomjesne terapije?

• Natašte 3,3-5,0 mmol/L (puna krv),3,8-5,8 mmol/L (plazma), • Prije jela 3,3 -5,8 mmol/L (puna krv), 3,8-6,7 mmol/L (plazma), • 1 sat nakon jela 5,5-6,7 mmol/L (puna krv), 6,4-7,7 mmol/L (plazma), • od 2 do 6 sati ujutro 3,3-6,7 mmol/L (puna krv), 3,8-7,7 mmol/L (plazma).

valunga. Je li u redu da žene piju alkohol, ako je tako, koliko? ADA (American Diabetes Association) preporuke su 1 piće dnevno. Jedno piće se definira kao: 3,6 dl piva, 1 čaša vina, 1 mala čašica alkohola i 3,6 dl hladnijeg vina.

Prednosti su smanjeni rizik od osteoporoze, vaginitisa i

Koje su preporučene razine za kolesterol i koje su ADA smjernice?

Postoji li vremenski okvir u kojem žene s dijabetesom trebaju ići na preglede poput ginekoloških pregleda?

Kolesterol bi trebao biti manji od 5,2 mmo/L. LDL (loš kolesterol) ispod 2,6 mmol/L, HDL (dobar kolesterol) iznad 1,4 mmol/L i trigliceridi niži od 1,7 mmol/L.

Preglede treba provoditi na redovnoj, dosljednoj osnovi kako bi se osiguralo da dijabetes ne utječe negativno na reproduktivne organe. Vaš liječnik će odrediti koliko često biste trebali obavljati preglede ovisno o vašem cjelokupnom zdravlju.

Koji su neki od simptoma i problema seksualnog zdravlja žene vezane uz dijabetes?

Mogu li žene s dijabetesom dojiti svoje dijete?

Hoće li moja djeca naslijediti od mene dijabetes?

Osim ako vaš tim zdravstvene zaštite ne savjetuje drugačije, možete dojiti svoje dijete. Majčino mlijeko pruža najbolju prehranu za dijete i dojenje se preporučuje svim majkama s već postojećim dijabetesom ili gestacijskim dijabetesom.

Sve ovisi o čimbenicima rizika. Ako u obitelji nema dijabetesa, mogućnost da dobijete dijabetes tipa 2 je 11% u dobi od 70 i više godina te 1% mogućnosti da dobijete dijabetes tipa 1 u dobi od 50 godina. Ako jedan od roditelja boluje od dijabetesa tipa 1, šanse da obolite od dijabetesa tipa 1 su 6% odnosno 4% šanse da dobijete dijabetes tipa 1 (majka s dijabetesom koja je bila mlađa od 25 godina kada je dijete rođeno) te 1% šanse da dobijete dijabetes tipa 1 (majka s dijabetesom koja je bila starija od 25 godina kada je dijete je rođeno).

Imala sam dijabetes prije nego što sam ostala trudna. Sada kada sam trudna, koliko često trebam kontrolirati svoje razine glukoze u krvi? Većina zdravstvenih djelatnika preporučuje da žena s već postojećim dijabetesom (oba tipa 1 i tipa 2) koja zatrudni kontrolira razine glukoze u krvi i do 8 puta dnevno. Što se tiče vaše svakodnevne rutine, vjerojatno biste trebali kontrolirati glukozu u krvi prije svakog obroka, 1 ili 2 sata nakon svakog obroka, u vrijeme spavanja, povremeno u 2-3 ujutro.

Imala sam gestacijski dijabetes. Koliko brzo nakon rođenja djeteta je potrebno da se glukoza u krvi vrati na normalne vrijednosti? Oko 6-8 tjedana nakon poroda. Poput 90% žena s gestacijskim dijabetesom, vaše razine glukoze u krvi vjerojatno će se vratiti u normalu odmah nakon rođenja bebe. Međutim, ipak imate rizik od razvoja dijabetesa tipa 2. Zapravo, prethodne su studije pokazale da su žene s gestacijskim dijabetesom izložene riziku (do 60%) za razvoj dijabetesa u idućih 10 do 20 godina.

Neki od njih su: nedostatak interesa za seks (libido), bol ili nelagoda tijekom spolnog odnosa, suhoća rodnice.

* Rizik da dobijete dijabetes se udvostručuje ako je roditelju dijagnosticiran dijabetes do 11 godina. * Ako jedan od roditelja ima dijabetes tipa 2 (dijagnosticiran prije 50. godine), imate 14% šanse da obolite od dijabetesa tipa 2. U slučaju da oba roditelja boluju od dijabetesa tipa 2 (ukupni rizik), imate 45% šanse da dobijete dijabetes tipa 2.

Koliki bi moj HbA1c (Hemoglobin A1C) trebao biti dok sam trudna? HbA1c (Hemoglobin A1C) je krvni test koji može predvidjeti prosječne razine glukoze u krvi tijekom otprilike 8-12 tjedana. Osobe bez šećerne bolesti obično imaju HbA1c manji od 6%, iako se to obično smanjuje na manje od 5% tijekom trudnoće. Žene s dijabetesom trebale bi težiti tome da im razina HbA1c bude što bliže „normalnim vrijednostima“ prije i tijekom trudnoće.

Koji su rizici hormonske nadomjesne terapije? Rizici su povećana učestalost raka dojke i raka maternice uz korištenje estrogena. Međutim, kada se estrogen i progesteron daju zajedno i u ispravnim dozama, rizik od raka maternice ili endometrija je smanjen.

26

Izvor: http://www.diabetes.org/


Kod DIJABETESA, razdoblja visokih i niskih razina šećera u krvi mogu imati VELIKI ZNAČAJ Žeđ Visoka razina šećera u krvi

Umor Loše raspoloženje

Razdražljivost

PREUZMITE INICIJATIVU. Razgovarajte s liječnikom. Imate li razdoblja visokih i niskih razina šećera u krvi uz sadašnju terapiju bazalnim inzulinom? Promjene razine šećera u krvi ne moraju biti vaša krivnja. Na razinu šećera u krvi mogu utjecati i čimbenici izvan vaše kontrole. SAHR.DIA.16.10.0068a

Preuzmite kontrolu i razgovarajte s liječnikom koji vam može preporučiti prilagodbe koje će vam pomoći.

Skenirajte kod za posjet web stranici

Saznajte više na:

Dijabetes www.kontrolamogdijabetesa.hr www.dijabetes.hr

27


Edukativna radionica za oboljele od tipa 2 šećerne bolesti na Sljemenu HSDU

Hrvatski savez dijabetičkih udruga i ove je godine, na zadovoljstvo članova svojih udruga, organizirao „Edukativnu radionicu za oboljele od tipa 2 šećerne bolesti“ u Hotelu Tomislavov dom na Sljemenu. Edukativna radionica održana je od 26. do 29. listopada 2017., na kojoj su sudjelovale 52 osobe oboljele od šećerne bolesti tipa 2. Sudionicima je bio osiguran smještaj u hotelu kao i prijevoz autobusom iz Zagreba i natrag. Uz edukativni dio i radionice, neizostavna predavanja, uživali smo i zabavljali se u druženju te živu glazbu. Predavanja koja su bila organizirana obuhvaćala su teme: Posljedice dijabetesa na perifernoj cirkulaciji, dijabetička prehrana i izračuni za osobe s dijabetesom, važnost i značaj tjelovježbe s primjerima za osobe s tipom 2, značaj opuštanja u oslobođenju stresa i boljoj regulaciji bolesti, radionica kapacitiranja udruga, kvaliteta života i depresija bolesnika sa šećernom bolešću prije i nakon uvođenja terapije inzulinom, osnovni principi koštane pregradnje i dijabetoporoza, komplikacije dijabetesa na očima-općenito o komplikacijama, dijagnostika i liječenje, rizični faktori, prevencija i praćenje, skrb za osobe s dijabetesom, dijabetes i svakodnevica – uspješan duo te važnost radionica za osobe iz udruga.

28

Kroz tri dana boravka na Sljemenu sudionici su imali prilike od stručnjaka različitih specijalnosti naučiti nešto novo te obnoviti dosadašnja znanja. Radionice na kojima se okupljaju dijabetičari iz različitih udruga diljem Lijepe Naše, osim usvajanja novih znanja ujedno je prilika za razmjenu iskustava, međusobno podržavanje i osnaživanje oboljelih od šećerne bolesti. I ovom prilikom pokazalo se kroz veliku posjećenost predavanjima kako je ovakve radionice potrebno češće organizirati. Zahvaljujemo se svim eminentnim predavačima bez čijih stručnih, odličnih predavanja i radionica ne bismo bili tako dobro informirani i regulirani. Svi prisutni imali su prilike pitati stručnjake o svemu što ih zanima, porazgovarati i savjetovati. Također se želimo zahvaliti svim zaposlenicima Tomislavovog doma na dočeku, profesionalnoj usluzi i gostoljubivosti. Zbog velikog upita i interesa za još ovakvih edukacijsko-zabavnih vikenda, planiramo ih ponovo organizirati. Veselimo se budućem druženju, a o tome kako je bilo na Tomislavcu slike će reći više...


Dijabetes

www.dijabetes.hr

29


GRAD ZAGREB

HALO HALO INFO TELEFON HSDU-a 01 55 30 503 Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) nastavlja s provedbom projekta Halo, halo – Info telefon HSDU-a. U našem uobičajenom terminu - srijeda, od 16:30 do 18:30h - te se veselimo vašim pozivima i novim upitima! Podsjećamo da je HSDU ovu posebnu telefonsku liniju uveo kako bi dodatno pomogao i savjetovao osobe s dijabetesom, članove njihovih obitelji, njihove prijatelje i znance te sve ostale zainteresirane koji se bore sa šećernom bolesti, ili žive sa njom. Iz tjedna u tjedan na našoj liniji gostujući stručnjaci odgovaraju na vaša pitanja i pomažu vam u rješavanju problema. Na Info telefonu gostuju stručnjaci raznih profila: liječnici dijabetolozi, specijalisti za dijabetes kod djece, psihologinja, pravnici (specijalizirani za prava pacijenta) i odgovaraju na sve vaše upite. HSDU na ovaj način želi pomoći svim oboljelima od dijabetesa kao i njihovim obiteljima i prijateljima, te vas potičemo da zovete i porazgovarate sa našim stručnjacima o svemu što vas zanima. I dakako, ako imate prijedloge ili ideje koji profil stručnjaka trebamo pozvati, javite nam. Zahvaljujemo svim stručnjacima koji dežuraju na Info telefonu i pomažu našim korisnicima. Veselimo se Vašim novim pitanjima!

Svake srijede pozivom na broj 01 55 30 503 od 16:30 do 18:30 sati možete razgovarati s dežurnim stručnjakom/ stručnjakinjom 30

Raspored gostujućih stručnjaka na HALO HALO INFO TELEFONU objavljivat ćemo na www.dijabetes.hr i facebook stranici HSDU-a.


Raspored studeni - prosinac 2017. 08.11.2017.

PSIHOLOŠKA PODRŠKA Ako ste zabrinuti radi svoje ili bolesti vama bliske osobe, tužni ste, strah vas je ili se osjećate bespomoćno, ako vam je teško organizirati svakodnevne aktivnosti u odnosu na bolest, možete svoje probleme podijeliti s našom dežurnom psihologinjom

15.11.2017.

DIJABETES OPĆENITO Ako želite porazgovarati ili se posavjetovati s našom dežurnom liječnicom možete joj postaviti različita pitanja vezana za regulaciju šećerne bolesti, liječenje tabletama i/ili inzulinom i sl.

22.11.2017.

PRAVNA POMOĆ Ako trebate savjet ili pomoć kako riješiti neki problem vezan za prava pacijenata, ili samo pospješiti poznavanje svojih prava obratite se s punim povjerenjem stručnjacima, koji će odgovoriti na svaki vaš upit

29.11.2017.

DIJABETES OPĆENITO, INZULINSKE PUMPE Ako želite porazgovarati ili se posavjetovati s našim dežurnim liječnikom možete mu postaviti različita pitanja vezana za šećernu bolest, liječenje tabletama i/ili inzulinom, inzulinskim pumpama i sl.

06.12.2017.

DIJABETES KOD DJECE Ukoliko ste zabrinuti da vaše dijete možda boluje od šećerne bolesti, ili je oboljelo i ima probleme s regulacijom u odnosu na dnevni ritam i obaveze, ili imate pitanja o vrstama terapija koje dolaze u liječenju tipa 1 šećerne bolesti, tada nazovite našu dežurnu liječnicu i posavjetujte se s njom

13.12.2017.

20.12.2017.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

PRAVNA POMOĆ Ako trebate savjet ili pomoć kako riješiti neki problem vezan za prava pacijenata, ili samo pospješiti poznavanje svojih prava obratite se s punim povjerenjem stručnjacima, koji će odgovoriti na svaki vaš upit DIJABETES OPĆENITO Ako želite porazgovarati ili se posavjetovati s našom dežurnom liječnicom možete joj postaviti različita pitanja vezana za regulaciju šećerne bolesti, liječenje tabletama i/ili inzulinom i sl.

Ivona Poljak, mag.psych.

dr.sc. Kristina Blaslov, dr. med., KB Merkur

Borna Pentek, PRAVNA KLINIKA

Grupa za zaštitu prava pacijenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mladen Grgurević, dr. med., spec. internist iz dnevne bolnice klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur

prim. Lavinia La Grasta Sabolić, dr.med., spec. pedijatar, Klinika za pedijatriju KBC Sestare Milosrdnice, Odjel za endokrinologiju i dijabetes

Borna Pentek, PRAVNA KLINIKA

Grupa za zaštitu prava pacijenata Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

dr.sc. Kristina Blaslov, dr. med., KB Merkur

31


Prehrana za prevenciju i terapiju gestacijskog dijabetesa Prehrambena terapija gestacijskog dijabetesa obično podrazumijeva unos hrane prema propisanom planu dijabetičke dijete, a vrlo je važno redovito praćenje prehrambenog unosa, razine glukoze u krvi i tjelesne mase Doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender

32


Gestacijski dijabetes javlja se u 3-7% trudnica, a učestalost je očekivano veća u pretilih trudnica. Budući da visoke razine glukoze u krvi tijekom trudnoće ometaju rast fetusa i mogu predstavljati prijetnju za njegovo zdravlje, u mnogim zemljama se rutinski provodi OGTT (oralni glukoza tolerans test) između 24. i 28. tjedna, dakle uoči ili na početku trećeg tromjesečja trudnoće. Naime, gestacijski dijabetes obično se ne pojavljuje prije druge polovice trudnoće. Neke žene izložene su većem riziku od pojave gestacijskog dijabetesa od drugih. Rizik je veći u trudnica s prekomjernom tjelesnom masom, u žena koje u obitelji imaju povijest dijabetesa tip 2, koje su starije od 35 godina i one koje su u ranijim trudnoćama rodile dijete teže od 5 kg. Žene s jednim ili više nabrojanih čimbenika rizika testirat će se na gestacijski dijabetes i prije 24. tjedna trudnoće. Čini se da inzulinska rezistencija (stanje karakterizirano visokom razinom inzulina i smanjenim transportom molekula glukoze u tjelesne stanice) igra ključnu ulogu u razvoju gestacijskog dijabetesa. U žena s inzulinskom rezistencijom normalne fiziološke promjene koje se javljaju u trudnoći vode ka povišenoj razini glukoze u krvi. Visoka razina glukoze u majčinoj krvi povećava zalihe masnog tkiva fetusa i ometa normalan razvoj. Inzulinska rezistencija jenjava i razina glukoze u krvi se vraća u normalne okvire nakon poroda u većini slučajeva. Međutim, istraživanja su pokazala da gotovo polovica trudnica s gestacijskim dijabetesom razvije dijabetes tip 2 tijekom sljedećih pet godina.

Strategije za prevenciju gestacijskog dijabetesa U velikom broju slučajeva, gestacijski dijabetes se može držati pod kontrolom pravilnom prehranom i tjelesnom aktivnošću. Najbolje strategije za prevenciju gestacijskog dijabetesa su održavanje adekvatne tjelesne mase (prije i tijekom trudnoće), redovita tjelesna aktivnost i pravilna prehrana. Također, postizanje i održavanje poželjne tjelesne mase nakon trudnoće smanjuje rizik razvoja dijabetesa tip 2 kasnije u životu. Prehrambena terapija gestacijskog dijabetesa obično podrazumijeva unos hrane prema propisanom planu dijabetičke dijete. Također, vrlo je važno redovito praćenje prehrambenog unosa, razine glukoze u krvi i tjelesne mase. Svim trudnicama preporučuje se umjerena tjelovježba. Dijeta za oboljele od gestacijskog dijabetesa sastoji se od nešto višeg udjela proteina (do 20 %) i nešto nižeg udjela ugljikohidrata (45 – 50 %) te umjerene količine masti (30 – 35 %). Vrlo se često spominje kako je referentni energetski unos za dijetu kod gestacijskog dijabetesa 1800 kcal. Međutim, uvijek je bolje krojiti dijetu prema individualnim potrebama uz stalno praćenje razine glukoze u krvi. Općenito, kalorijski unos valja podesiti tako da se promovira adekvatan dobitak na tjelesnoj masi. Dnevni prehrambeni unos valja raspodijeliti na tri glavna obroka i 2-3 međuobroka. Redoviti, unaprijed planirani obroci i međuobroci glavni su element u regulaciji razine glukoze u krvi. Budući da ugljikohidrati najviše utječu na razinu glukoze u krvi, posebnu pažnju treba obratiti na količinu i kvalitetu ugljikohidrata koje trudnica unosi. Osobito treba izbjegavati jednostavne šećere i konzumni bijeli šećer, a predDijabetes

www.dijabetes.hr

Najbolje strategije za prevenciju gestacijskog dijabetesa su održavanje adekvatne tjelesne mase (prije i tijekom trudnoće), redovita tjelesna aktivnost i pravilna prehrana nost treba davati ugljikohidratima koji posjeduju nisku vrijednost glikemijskog indeksa. Prehrana treba obilovati neprobavljivim prehrambenim vlaknima. Pokazalo se da dijeta bogata prehrambenim vlaknima uvjetuje bolju kontrolu glukoze u krvi i osjećaja gladi.

Uloga dodataka prehrani u prevenciji i suportivnoj terapiji gestacijskog dijabetesa Čini se kako je primjena probiotika potpuno neškodljiv način prevencije gestacijskog dijabetesa, a indicije o tim spoznajama nude nam novije znanstvene studije. Posebno intrigiraju studije koje se tiču sastava majčine mikrobiote te ranih intervencija u mikrobiotu djeteta i rizik od razvoja debljine i dijabetesa kod djece. Naime, pretilost u trudnica povezana je s povećanim rizikom komplikacija i neželjenih ishoda za majku i dijete. Pretile trudnice imaju povećan rizik od hipertenzije u trudnoći, preeklampsije i gestacijskog dijabetesa. Indeks tjelesne mase djeteta i rizik od pretilosti u odrasloj dobi povezani su s gestacijskim prirastom na tjelesnoj masi majke. Tijekom posljednjih nekoliko godina sve je više interesa za međuovisnost sastava mikrobiote i pretilosti, a nekoliko studija pokazalo je kako primjena probiotika može povoljno utjecati na metabolički profil majke kao i poboljšanu kontrolu serumskog inzulina, smanjenje rizika gestacijskog dijabetesa te smanjenje rizika od preeklampsije. Također, objavljene su intervencijske studije i metaanalize koje pokazuju poboljšanu kontrolu glikemije u trudnica s gestacijskim dijabetesom koje su koristile probiotike kroz nekoliko tjedana. Sve je više znanstvenih dokaza koji ukazuju da primjena vitamin D može pospješiti osjetljivost na inzulin i toleranciju glukoze, međutim, još uvijek nije jasno može li primjena vitamin D prevenirati gestacijski dijabetes. Ipak, budući da brojne studije ukazuju na sve veću učestalost nedostatka vitamina D u trudnica, uputno je koristiti 600 IJ vitamin D svakodnevno tijekom cijele trudnoće. Tijekom posljednjih nekoliko godina velik je interes za primjenom mio-inozitola u žena oboljelih od sindroma policističnih jajnika koje imaju poteškoća s postizanjem začeća. Mio-inozitol je prirodni oblik inozitola, jedne vrste ugljikohidrata koja se nalazi u voću, povrću, orašastim plodovima i žitaricama. Mehanizam djelovanja mio-inozitola u obliku dodatka prehrani temelji se na sniženju hiperinzulinemije i korekciji funkcije jajnika. Nekoliko manjih istraživanja ukazalo je na učinkovitost mio-inozitola na smanjenje markera inzulinske rezistencije te se smatra da bi primjenu ovog dodatka prehrane trebalo razmotriti od prvog tromjesečja trudnoće, posebice u žena koje se svrstavaju u rizične skupine (primjerice u onih čiji je roditelj obolio od dijabetesa tip 2). Obično se primjenjuje u dozi od 2 grama.

33


DMR AD1 PT C1 17-18. Srpanj 2017.

34

S vama u lijecˇenju sˇecʺerne bolesti tipa 2


Javno zdravstvena akcija u četiri grada Hrvatski savez dijabetičkih udruga pridružio se javnozdravstvenoj akciji koju su organizirali Večernji list i MEDiLAB u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci 30. rujna 2017. godine. Tijekom javnozdravstvene akcije svi zainteresirani građani su mogli besplatno izmjeriti šećer u krvi i krvni tlak te razgovarati s dijabetolozima koji su sudjelovali u akciji. Hrvatski savez dijabetičkih udruga u Zagrebu te Splitsko dijabetičko društvo u Splitu su uz savjete i svoje edukativne materijale građanima dijelili vodu i jabuke. Bio je veliki broj zainteresiranih građana koji su uz mjerenja htjeli nešto više znati i o svakodnevnom života dijabetičara.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Kako bi se ukazalo na sve veću pojavnost šećerne bolesti te podigla svjesnost o važnosti prevencije i edukcije, mogućnostima liječenja i sprječavanju komplikacija te pravilnoj prehrani i tjelesnoj aktivnosti potrebno je što češće organizirati ovakve javnozdravstvene akcije. Volonteri Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga kao i Splitskog dijabetičkog društva sa zadovoljstvom su bili dio ovakve organizacije te se vesele i nadaju da će biti još ovakvih događanja. Zahvaljujemo gospodinu Robiću i firmi Cetina na doniranoj vodi. Kako kažu da slike govore više od riječi…

35


Prehrana prema DASH principima 7 godina na prvom mjestu! Ove godine DASH dijeta proglašena je i najboljom dijetom za dijabetes, najboljom zdravom prehranom i najboljom dijetom za zdravlje srca. Promjene koje sugerira ova dijeta su promjene cjeloživotnog pristupa zdravoj prehrani kako bi pomogle u prevenciji i liječenju hipertenzije, ali su i u skladu s preporukama za sprečavanje osteoporoze, raka, bolesti srca, moždanog udara i šećerne bolesti Eva Pavić, mag.spec., dipl.ing. preh. tehnologije Valentina Uroić, mag.nutricionizma Služba za prehranu i dijetetiku KBC Zagreb

U prošlom broju pisali smo o najboljoj dijeti ili načinu prehrane koja zauzima počasno prvo mjesto, rangirano prema U.S. News & World Reportu za 2017. godinu, instituciji koja je poznata po rangiranju najboljih bolnica, sveučilišta, ali i drugih sadržaja bitnih za zdravlje i život ljudi. Prehrana po DASH principima (“Dietary Approaches to Stop Hypertension” - dijetetski pristup u prevenciji hipertenzije) je način prehrane koji može donijeti brojne dobrobiti zbog jednostavnosti praćenja zadanih preporuka kako u javnom zdravstvu, tako i u kliničkoj praksi. Ove godine DASH dijeta proglašena je i najboljom dijetom za dijabetes, najboljom zdravom prehranom i najboljom dijetom za zdravlje srca. Promjene koje sugerira ova dijeta su promjene cjeloživotnog pristupa zdravoj prehrani kako bi pomogle u prevenciji i liječenju hipertenzije, ali su i u skladu s preporukama za sprečavanje osteoporoze, raka, bolesti srca, moždanog udara i šećerne bolesti. Najveći naglasak ove dijete je značajno smanjenje soli, po principu jelo začinite začinima, a ne solju.

Smanjen unos soli snižava krvni tlak u osoba sa šećernom bolesti Za sve osobe koje imaju problem s povišenim krvnim tlakom nije preporučljivo dnevno unijeti više od 2300 mg natrija, odnosno 5,75 g soli. To su standardne preporuke DASH dijete. Međutim, postoji i DASH dijeta s još nižim unosom natrija od 1500 mg, odnosno 3,75 g soli koju preporučuje Američka udruga za srce, za sve osobe s hipertenzijom, šećernom bolesti i kroničnom bubrežnom bolesti. Veliki broj studija istraživao je djelovanje DASH dijete s različitim modifikacijama kao što je DASH s modificiranim unosom natrija odnosno soli, DASH dijeta s modificiranim unosom makronutrijenata i to masti i proteina nauštrb ugljikohidrata (tablica 1.). Bez obzira na to što su istraživanja usmjerena na kardiovaskularne ishode, pokazalo se da modificirana DASH dijeta s ograničenim unosom natrija odnosno soli ima najbolje rezultate na krv-

36

ni tlak. Djelomična zamjena ugljikohidrata s proteinima i to u omjeru s 10% više proteina i 10% manje ugljikohidrata (48% ugljikohidrata, 25% bjelančevina i 27% masnoća) gdje je pola proteina bilo iz biljnih izvora te DASH prehrana s 10% više nezasićenih masti i 10% manje ugljikohidrata (48% ugljikohidrata, 15% proteina i 37% masti) gdje je glavni izvor masnoća bilo maslinovo ulje i ulje uljane repice. Smanjenje ugljikohidrata od 10% u visokoproteinskoj i visokomasnoj dijeti postignuto je zamjenom određene količine voća s povrćem, smanjenjem slatkiša i korištenjem manjih količina proizvoda od žitarica. Sve tri dijete snizile su krvni tlak, ukupnu razinu kolesterola, LDL (Low Density Cholesterol) i rizik od koronarne bolesti srca. Međutim, djelomična zamjena ugljikohidrata s proteinima ili nezasićenim masnoćama može dodatno sniziti krvni tlak, poboljšati lipidni profil i smanjiti rizik od koronarne bolesti srca u osoba s hipertenzijom ili prehipertenzijom.

Što je ustvari DASH dijeta ? Kada govorimo o klasičnoj DASH dijeti, to je nutricionistički uravnotežen plan prehrane koji uključuje cjelovite žitarice, mahunarke, voće i povrće, nemasno meso, perad, ribu te nekoliko dnevnih obroka niskomasnih mliječnih proizvoda. Nekoliko puta tjedno preporučuje se manja količina orašastih plodova i sjemenki. U manjim količinama može se jesti crveno meso, slatkiši i masnoće, ali DASH dijeta je vrlo restriktivna na unosu zasićenih masti, kolesterola i ukupnih masti. Kada govorimo o šećernoj bolesti najčešći preporučeni energijski unos je od 1500 do 1700 kcal. Kako bi se zadovoljile potrebe za energijom i hranjivim tvarima važno je pravilno rasporediti hranu iz različitih skupina u skladu s određenim ukupnim dnevnim energijskim unosom.


Preporuka unosa određenih vrsta hrane po skupinama za 1600 kcal Žitarice: 6 porcija dnevno U skupinu žitarica (pšenica, raž, ječam, zob, heljda, proso i kukuruz) ubrajamo kruh i proizvode od žitarica, rižu i tjesteninu. Primjeri jedne porcije serviranja žitarica uključuju 1 krišku kruha od integralnog brašna, 30 g ili 2 žlice žitarica, riže ili tjestenine. Žitarice se preporučuju u prehrani osoba sa šećernom bolesti jer su izvor vlakana, minerala i vitamina. Potrebno je pridržavati se uobičajene porcije serviranja po jedinicama za oboljele od šećerne bolesti, jer su žitarice glavni izvor energije i ugljikohidrata. Prednost treba dati zobi, ječmu, heljdi, raži i sl.

Povrće: 3 do 4 porcije dnevno Primjeri jedne porcije povrća uključuje 120 g sirovog zelenog lisnatog povrća ili 80 g sjeckanog sirovog ili kuhanog povrća. Pola tanjura treba činiti povrće jer je izvor vlakana, minerala i vitamina. U odnosu na meso i žitarice, povrću uvijek treba dati prednost. Nema zabranjenog povrća, dapače kod većine povrća nemamo nikakvih ograničenja jer imaju malu kalorijsku vrijednost i sadrže iznimno malo ugljikohidrata. Prvi izbor neka bude zeleno lisnato povrće jer je izvor vitamina C, folne kiseline, kalija, magnezija, kalcija, željeza, vlakana i fitokemikalija. Karotenoidi iz špinata (beta karoten, lutein i zeaksantin) štite od očnih oboljenja poput makularne degeneracije. Mahune su izvor vitamina A i C, flavonoida, kalija, željeza i vlakana, dok luk, češnjak i poriluk imaju antibakterijska svojstva, jačaju imunitet i djeluju protuupalno. Rajčica sadrži likopen, snažan antioksidans, a gljive su izvor selena, željeza, kalcija, fosfora, kalija, cinka, vlakana, proteina i vitamina C. Ako se poštuje lanac smrzavanja, smrznuto povrće je također dobar izbor, ali kod konzerviranog povrća treba pripaziti na količinu soli na deklaraciji i uvijek ga isperite prije jela. Škrobasto povrće poput krumpira i mladog graška ubraja se u zamjene za kruh i bogato je ugljikohidratima.

Voće: 4 porcije dnevno Poput povrća, voće je također izvor vlakana, minerala i vitamina, međutim bogato je šećerom pa mu kalorijska vrijednost nije zanemariva. Jedna porcija sadrži 15 g ugljikohidrata, oko 60 kcal, a porciju serviranja čini komad manjeg voća, ½ šalice svježeg, smrznutog ili konzerviranog voća ili 1,5 dl svježeg soka bez dodanog šećera. Voće je idealna hrana za desert s jogurtom ili kao sastavni dio doručka sa žitaricama. Prednost treba dati bobičastom voću (borovnice, kupine, maline, jagode) jer je bogato fitonutrijentima koji pomažu u prevenciji kroničnih bolesti kao što su bolesti srca i šećerna bolest. Siromašno je kalorijama, a bogato vlaknima i vitaminom C. U samo 20 g borovnica imamo 35 mg antocijanina, flavonoida koje ima zaštitnu ulogu i djeluje povoljno na zdravlje ljudi. Citrusi, kivi, breskve i marelice izvor su vitamina C, folata i kalija, dok jedna jabuka dnevno uistinu čuva zdravlje. Uvijek treba birati sezonsko voće. Dijabetes

www.dijabetes.hr

Klasična DASH dijeta je nutricionistički uravnotežen plan prehrane koji uključuje cjelovite žitarice, mahunarke, voće i povrće, nemasno meso, perad, ribu te nekoliko dnevnih obroka niskomasnih mliječnih proizvoda Mliječni proizvodi: 2 do 3 porcije dnevno Mlijeko, jogurt, sirevi i drugi mliječni proizvodi glavni su izvor kalcija, vitamina D i proteina. Važno je odabrati mliječne proizvode s nižim postotkom mliječne masti. Preporuka za unos su 2 porcije, jedna u obliku napitka (mlijeko, bijela kava, kakao), a druga kao fermentirani mliječni proizvod. Treća porcija najbolje je da bude svježi sir, mozzarela ili sl. jer ima manji udio mliječne masti. Ako imate poteškoća s probavljanjem mlijeka, fermentirani mliječni proizvodi već imaju djelomično razgrađen mliječni šećer ili jednostavno treba odabrati proizvode bez laktoze. Količina serviranja napitka je 2dl, a sira od 45 do 60 g.

Mršavo meso, perad i riba: 3 do 6 porcija dnevno Meso je bogato proteinima, vitaminom B, željezom, magnezijem i cinkom. Treba izabrati nemasno meso bez kože i vidljivih masnoća: piletinu, puretinu, junetinu, teletinu i sl. te ribu i plodove mora. Porcija serviranja je 30 g kuhanog mesa, peradi ili ribe te jedno jaje, dok jedan obrok sadrži najčešće od 60 do 120 g. Kad god možete, prednost treba dati ribi, pogotovo plavoj morskoj (srdela, skuša, tuna) i lososu kao kvalitetnom izvoru visokovrijednih proteina, vitamina D i omega 3 masnih kiselina. Eikosapentaenska (EPA) i dokozaheksaenska (DHA) masna kiselina djeluje protuupalno i reguliraju proinflamatorne citokine. Biljna hrana kao što su bob, leća, soja, slanutak, grah i grašak sadrže ugljikohidrate, ali mogu biti značajan i kvalitetan izvor proteina.

Orašasti plodovi, sjemenke i mahunarke: 3 obroka tjedno Bademi, sjemenke suncokreta, grah, grašak, leća i druga hrana iz ove skupine dobar su izvor vlakana, magnezija, kalija i proteina. Bogati su fitokemikalijama, koji imaju zaštitnu ulogu u prevenciji kardiovaskularnih bolesti i nekih tipova zloćudnih bolesti. Veličine serviranja su male i namijenjene su konzumiranju samo nekoliko puta tjedno jer su iznimno kalorične. Jedna porcija orašastih plodova iznosi 45 g što uključuje ⅓ šalice orašastih plodova, 2 žlice sjemenki ili ½ šalice kuhanog graha ili leće (oko 80 g).

Masti i ulja: 2 obroka dnevno Masti su najkoncentriraniji izvor energije od svih makronutrijenata. Izvor su masnih kiselina i esencijalnih masnih kiselina te doprinose apsorpciji kalcija i iskorištavanju vitamina topivih u mastima (A, D, E i K) te pomaže imunološkom sustavu. Porcija serviranja odgovara jednoj čajnoj žličici margarina, maslaca ili ulja, 1 žlici majoneze ili 2 žlice preljeva za salatu. Vrsta masnih kiselina je mnogo važnija od ukupne količine unesene masti, tako da DASH prehrana nastoji postići ravnotežu ograničavanjem ukupne masti na manje od 30% dnevnih kalorija iz masnoće,

37


s naglaskom na zdravije nezasićene masti. Previše masti ipak povećava rizik od razvoja bolesti srca, šećerne bolesti i pretilosti, u kojem su trans masti najveći krivci. Najviše ih ima u procesiranoj hrani, grickalicama i konditorskim proizvodima.

ugljikohidrate te nemaju gotovo nikakvu kalorijsku vrijednost i pogodni su za osobe sa šećernom bolesti. Stoga, uz biljne čajeve, dobar je čaj od piskavice, stolisnika i zeleni čaj koji je bogat fitokemikalijama.

Slatkiši: 5 ili manje na tjedan

Redovita tjelovježba i prehrana po DASH principima su nerazdvojni. Promjena prehrambenih navika i redovita tjelovježba nije važna samo za zdravlje cijelog organizma, nego je i bitan čimbenik koji može prevenirati i usporiti razvoj i komplikacije bolesti. Osobe koje su redovno tjelesno aktivne povećavaju mišićnu snagu i pokretljivost, poboljšavaju koordinaciju pokreta i stabilnost te time pridonose smanjenju učestalosti padova. Prema spoznajama koje donose novi znanstveni radovi, osobe koje brže hodaju, najmanje 22 minute svaki dan, mogu povećati očekivani životni vijek za 3,4 do 4,5 godina neovisno o tjelesnoj težini. Tipovi preporučene tjelovježbe uključuju šetnju, lagano trčanje, vožnju biciklom, tenis i slične sportove te aerobiku i ples.

Iako se slatkiši ne moraju potpuno izbaciti, međutim, ako se slijede DASH pravila, onda je količina vrlo rigorozna. Jedno serviranje je 1 žličica marmelade/džema ili 1 žličica šećera ili čaša limunade. Umjetna sladila mogu biti zamjena za šećer, ali potrebno ih je razumno koristiti.

Začini Cejlonski cimet je izvrstan začin, ali ne može zamijeniti propisane lijekove. Bosiljak, ima iznimno bogata nutritivna svojstva. To je aromatična biljka koju koristimo više u ljetnim mjesecima, odlično se uklapa u koncept zdravog obroka pirjane rajčice i luka na maslinovom ulju; tzv. šalše. Kombinaciju đumbira, kurkume i kajenskog papra često se povezuje kao začine koji služe u svrhu prevencije raka. Iako imaju snažna antioksidativna svojstva, čvrstih dokaza za ove tvrdnje nema.

Alkohol, kofein i napitci Pijenje previše alkohola može povećati krvni tlak. Ne preporučuje se više od jednog pića dnevno, a za žene i manje. Pijenje do 2 šalice kave dnevno, ima sve više dokaza da pozitivno utječe na zdravlje, no kod većine osoba s povišenim krvnim tlakom kava ipak privremeno povisuje krvni tlak. Napitci, ako se ne rade sa šećerom i mlijekom, ne sadrže

DASH dijeta i tjelovježba

Zaključak Pravilna prehrana i redovita tjelesna aktivnost imaju zaštitnu ulogu u organizmu i učinkovito mogu spriječiti razvoj i komplikacije šećerne bolesti. Hraniti se zdravo ne znači samo kupovati hranu u trgovinama zdrave hrane i ne zasniva se na rijetkim i posebnim namirnicama, već na raznovrsnom unosu i povoljnom omjeru svih namirnica koje inače jedemo. Nasuprot tome, nepravilna prehrana i sjedalački način života imaju dalekosežne posljedice jer se negativno odražavaju na čitavo potomstvo.

Tablica 1. Vrste DASH dijete s preraspodjelom makronutrijenata i preporukom za mikronutrijente

38

ZMK= zasićene masne kiseline; VNMK=višestruko nezasićene masne kiseline; JNMK=jednostruko nezasićene masne kiseline; Ž=žene; M=muškarci


Primjer jelovnika ZAJUTRAK 7 h Jedinica/serviranje

Vrsta hrane

Energijska vrijednost Od toga ugljikohidrata

1 jed. Mlijeka i zamjene

Acidofilno mlijeko, 200 g (1 šalica)

120 kcal

10

2 jed. Kruha i zamjene

Zobene i prosene pahuljice, 40 g (4 žlice)

140 kcal

27

1 jed. Voća

Borovnice, 100 g

60 kcal

15

1 jed. Masnoće i zamjene

Chia sjemenke, 5 g; orasi 3 polovice

45 kcal

0

Kava bez šećera (ako se konzumira)

365 kcal

52

Energijska vrijednost

Od toga ugljikohidrata

1 jed. Kruha i zamjene

Vrsta hrane Integralni dvopek, 35 g

77 kcal

15

1 jed. Mesa i zamjene

Sir ementaler, 20 g (2 tanke kriške)

78 kcal

0

1 jed. Voća

Jabuka 150 g, 1 kom. srednje veličine

60 kcal

15

Zeleni čaj bez šećera

215 kcal

30

Jedinica/serviranje

Vrsta hrane

Energijska vrijednost

Od toga ugljikohidrata

2 jed. Mesa i zamjene

Juha od povrća, bez tjestenine

2 jed. Kruha i zamjene

Pirjani pileći file sa đumbirom i kurkumom

105 kcal

0

2 jed. Povrća

Zelena tjestenina, 40 g

160 kcal

30

2 jed. Masnoće i zamjene

Tikvice, crvena paprika, šampinjoni, luk

45 kcal

10

Maslinovo ulje, 10 g (2 žličice)

90 kcal

0

Kava bez šećera (ako se konzumira)

400 kcal

40

Jedinica/serviranje

Vrsta hrane

Energijska vrijednost

Od toga ugljikohidrata

1 jed. Voća

Voćna salata (razno voće 250 g)

105 kcal

15

Jedinica/serviranje

Vrsta hrane

Energijska vrijednost

Od toga ugljikohidrata

2 jed. Mesa i zamjene

Mozzarela, 70 g

120 kcal

2

2 jed. Kruha i zamjene

Graham kruh, 70 g (2 tanke kriške)

140 kcal

28

1 jed. Povrća

Rajčica s bosiljkom, 350 g (1 velika)

50 kcal

8

2 jed. Masnoće i zamjene

Maslinovo ulje, 10 g (2 žličice)

90 kcal

0

Čaj od kamilice

400 kcal

38

Jedinica/serviranje

Vrsta hrane

Energijska vrijednost

Od toga ugljikohidrata

2 jed. Mesa i zamjene

Mozzarela, 70 g

120 kcal

2

2 jed. Kruha i zamjene

Graham kruh, 70 g (2 tanke kriške)

140 kcal

28

1 jed. Povrća

Rajčica s bosiljkom, 350 g (1 velika)

50 kcal

8

2 jed. Masnoće i zamjene

Maslinovo ulje, 10 g (2 žličice)

90 kcal

0

400 kcal

38

DORUČAK 10 h Jedinica/serviranje

RUČAK 13 h

MEĐUOBROK 16 h

VEČERA 19 h

VEČERA 19 h

Čaj od kamilice

NOĆNI OBROK: 1 jogurt ili šalica toplog mlijeka u 21 sat ako je potrebno

Dijabetes

www.dijabetes.hr

120 kcal

10

39


Nutritivna vrijednost za jelovnik Energijska vrijednost

1605 kcal

Minerali:

6710 kJ

Kalij 3691 mg,

Vitamin B1 1,1 mg,

Masti

63 g

Kalcij 1200 mg,

Vitamin B2 1,7 mg,

Kolesterol

133 mg

Magnezij 389 mg,

Vitamin B3 20,8 mg,

Ugljikohidrati

185 g

Željezo 15 mg,

Vitamin B6 1,5 mg,

Vlakna

33 g

Cink 10,5 mg,

Vitamin C 215 mg.

Proteini

77 g

Sol

4g

ZDRAVI DORUČAK Vrijeme pripreme: 5-10 min

SASTOJCI 2 žlice zobenih pahuljica (mekanih) 1 žlica lanenih sjemenki (mljevenih) 2,5 dcl jogurta običnog ili grčkog jogurta 1 žličica chia sjemenki 1 kom kruška ili jabuka (sitno ribana) ¼ žličice cimeta 2 žlice borovnica svježih ili smrznutih Sve sastojke pomiješajte s jogurtom. U staklenci imajte pripremljene zobene pahuljice kao i lanene sjemenke (zlatne), sameljite ih i čuvajte u hladnjaku. Uvijek možete koristiti banane ili sezonsko voće (najbolje ga izribati na ribež), ali možete izrezati i na kocke. Umjesto borovnica može biti bilo koje bobičasto voće, s jagodama je baš slasno. Za ovaj doručak nema izgovora da se ne može brzo pripremiti. Recept pripremila: Eva Pavić, mag.spec.dipl.ing.,KBC Zagreb

40

Vitamini:

Nutritivna vrijednost za 1 porciju Energija

300 kcal 1268 kJ

Masti

13,3 g

Zasićene

3,0 g

Kolesterol

10,0 mg

Ugljikohidrati

30 g

Mono+disah.

13,6 g

Vlakna

3,5 g

Proteini

7,7 g

Natrij

130 mg

Sol

-g

Preporuka dijetetičara Ovaj doručak sadrži ALA (omega 3) 5,4 g 490 mg kalija 344 mg kalcija 145 mg magnezija 5,7 mg željeza 3,3 mg cinka


Mi u Novo Nordisku vjerujemo da znanjem možemo poboljšati život ljudi s dijabetesom. Saznajte više na: www.mijenjamo-dijabetes.hr

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Izdanje: 1-17.3.2014.

Znanjem možemo ukloniti nejasnoće o životu s dijabetesom.

41


POPIS UDRUGA ČLANICA HSDU-A:

DIJABETIČKA UDRUGA BJELOVAR Nataša Galović Veliko Korenovo 123 A, 43000 BJELOVAR mob: 091/ 50 33 288 e-mail: natasa.carek@gmail.com KLUB DIJABETIČARA CRIKVENICA Kontakt osoba: Vms Beata Ivančić Kotorska bb, 51260 CRIKVENICA mob: 099/ 25 18 248 e-mail: beata.ivancic@domzdravlja-pgz.hr UDRUGA MEĐIMURSKI SLATKIŠI Željka Đeri MIHOVLJAN, Vladimira Nazora 16 40000 ČAKOVEC mob: 091/ 36 02 288 e-mail: medimurski.slatkisi@gmail.com DARUVARSKA DIJABETIČKA UDRUGA Velimir Simić Frana Kršinića 11, 43500 DARUVAR Mob: 098/ 93 71 037 DRUŠTVO DIJABETIČARA DELNICE Ljubica Vujnović Školska 9, 51300 DELNICE tel/fax: 051/81 13 36 e-mail: ljubica.vms.del@gmail.com DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA DONJI MIHOLJAC Mijo Rakitić Trg Ante Starčevića 23, 31540 DONJI MIHOLJAC tel: 031/ 63 16 49

42

UDRUGA DJECE OBOLJELE OD DIJABETESA I NJIHOVIH RODITELJA “SLATKI ŽIVOT” Željko Jaković Iva Račića 5, 20000 DUBROVNIK mob: 098/ 73 28 00 e-mail: slatki.zivot@du.t-com.hr DIJABETIČKA UDRUGA GAREŠNICA Branko Predragović- kontakt osoba mob: 091/ 53 54 041 V. Nazora 18, 43280 GAREŠNICA e-mail: garesnica.dug@gmail.com UDRUGA DIJABETIČARA LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Zrinka Rosić Kralja Petra Krešimira IV 13, 53000 GOSPIĆ mob: 092/ 28 73 492 e-mail: zrin.rosa@gmail.com UDRUGA DIJABETIČARA IMOTSKE KRAJINE Ante Lažeta Put Jezerca 15, 21260 IMOTSKI mob: 095/ 86 23 399 e-mail: alazeta62@gmail.com DIJABETIČKO DRUŠTVO JASTREBARSKO Velimir Mirt V. Mačeka 2, 10450 JASTREBARSKO mob: 091/ 90 45 990, 091/ 11 03 131 e-mail: velimir@mirtmedia.com DIJABETIČKO DRUŠTVO KARLOVAC Marijan Hrovat Domobranska 20C, 47000 KARLOVAC 099/ 22 36 453 e-mail: dijabetickodrustvokarlovac@gmail.com


UDRUGA OBOLJELIH OD DIJABETESA KRAPINA Branka Gregurović Trg Ljudevita Gaja 12, 49000 KRAPINA mob: 091/ 51 84 252 e-mail: bgregurovic@gmail.com UDRUGA DIJABETIČARA GRADA BAKRA Mirjana Perković Krasica 145/A, 51224 KRASICA mob: 098/ 29 21 36 e-mail: mirjanape@gmail.com KUTINSKO DIJABETIČKO DRUŠTVO Svjetlana Koutnik – A.G.Matoša 44, 44320 KUTINA mob: 099/ 84 45 634 e-mail: skoutnik@yahoo.com

DIJABETIČKO DRUŠTVO OMIŠ Zdravka Šodan Poljički trg 8A, 21310 OMIŠ mob: 091/ 53 01 656 e-mail: zdravka.sodan@gmail.com DIJABETIČKA UDRUGA ORAHOVICA Ivica Martinčević Vladimira Nazora 15, 33515 ORAHOVICA mob: 091/ 64 60 621 e-mail: martincevic.duo.orahovica@gmail.com DIJABETIČKA UDRUGA „ZDRAVLJE“ ORAHOVICA Stjepan Dujmić Bana Jelačića 21, 33515 ORAHOVICA mob: 099/ 70 34 573 e-mail: stjepan.dujmic@vt.htnet.hr

MAKARSKA DIJABETIČKA UDRUGA Milivoj Brkušić Put Požara 6a, 21300 MAKARSKA mob: 095/91 91 313 e-mail: milivoj.brkusic@st.t-com.hr ; mimo@gmail.com

DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA OSIJEK Ivan Klanac Vijenac Kraljeve Sutjeske 2, 31000 OSIJEK tel/fax: 031/28 33 33 e-mail: dijabetes.os@gmail.com

UDRUGA DIJABETIČARA CRES-LOŠINJ Ivan Vlašić Vladimira Gortana 32/I, 51550 MALI LOŠINJ mob: 098/ 64 40 50 e-mail: ivica.vlasic@outlook.com ; npavesic47@gmail.com

UDRUGA MALIH DIJABETIČARA MADI Renata Bockovac Vočarska 3, 31000 OSIJEK mob: 091/58 12 396 e-mail: renatabockovac@gmail.com

UDRUGA DIJABETIČARA NAŠICE Silvija Cindori Dore Pejačević 27, 31500 NAŠICE mob: 091/ 49 48 008 e-mail: vlcindori@gmail.com UDRUGA DIJABETIČARA NEDELIŠĆE Sanja Bratković, Antuna Mihanovića 14, 40000 ČAKOVEC mob: 099/21 51 999 e-mail: udrugadijabeticaranedelisce@gmail.com

UDRUGA “SLATKI” PLOČE Matilda Viskić Rogotinska 5, 20340 PLOČE 098/ 52 91 381 e-mail: slatki.ploce@gmail.com

UDRUGA DIJABETIČKIH BOLESNIKA NOVA GRADIŠKA Terezija Grgić Djeneševa 2, 35400 NOVA GRADIŠKA mob: 098/ 22 69 09 e-mail: terezija.grgic@gmail.com DIJABETIČKO DRUŠTVO NOVSKA Stjepan Karapetrić Kralja Tomislava 4, 44330 NOVSKA mob: 098/ 44 11 42 UDRUGA SLATKI OGULINCI Ljerka Medved Pešćenica 51, 47300 OGULIN mob: 091/53 72 947 e-mail: ljerka.medved@gmail.com Dijabetes

www.dijabetes.hr

UDRUGA DIJABETIČARA GRADA POPOVAČA Renato Beronić Zagrebačka 20, 44317 POPOVAČA mob: 098/ 43 03 53 e-mail: udruga.dijabeticara.popovaca04@gmail.com DRUŠTVO DIJABETIČARA RAVNA GORA Karlica Krulić Vatrogasna 21, 51314 RAVNA GORA mob: 091/ 79 05 875 e-mail: karlica.krulic@gmail.com UDRUGA DIJABETIČARA “MELLITUS” RIJEKA Adriana Modrušan Stanka Frankovića 44, 51000 RIJEKA mob: 095/ 90 27 678 e-mail: info@mellitus-rijeka.hr UDRUGA SLATKI SAMOBORCI Udruga za podršku djeci i roditeljima djece s dijabetesom Ksenija Kolman Goreta Trg Antuna Mihanovića 6, 10430 SAMOBOR mob: 098/ 52 94 42 e-mail: slatki.samoborci@gmail.com

43


DIJABETIČKA UDRUGA “SLATKA STRANA ŽIVOTA” Irena Ivančić Trg na Križu 11, 52210 ROVINJ mob: 095/ 19 64 477 e-mail: slatka.strana.zivota@gmail.com DIJABETIČKO DRUŠTVO GRADA SISKA Darko Velhes Trg grada Heidenheima 1, 44000 SISAK mob: 091/ 47 41 115 e-mail: dijabeticko-drustvo@net.hr DIJABETIČKA UDRUGA SLATINA Katica Lisica Trg sv. Josipa 5, 33520 SLATINA mob: 095/ 56 42 234 BRODSKA DIJABETIČKA UDRUGA Slavko Lacković Petra Krešimira IV br. 2, 35000 SLAVONSKI BROD Kontakt osoba: Slavko Lacković mob: 091/ 11 53 131 e-mail: slavko@dijabetes.hr SPLITSKO DIJABETIČKO DRUŠTVO Branko Lulić Ban Mladenova 9/I, 21000 SPLIT tel/fax: 021/39 50 16 mob: 098/ 58 51 780 e-mail: info@diabetes-split.hr DRUŠTVO DIJABETIČARA ŠIBENIK Davor Lambaša Stipe Ninića 36, 22000 ŠIBENIK mob: 098/ 18 86 946 e-mail: ddiabetessi@net.hr DIJABETIČKA UDRUGA TAR-VABRIGA Jadranka Radojković Istarska 8, 52465 TAR tel/fax: 052/44 31 88 e-mail: dijabeticka.udruga.tar.vabriga@gmail.com DIJABETIČKO DRUŠTVO TROGIR Katja Šćurla Ul. kardinala Alojzija Stepinca 74, 21220 TROGIR mob: 091/53 61 939 e-mail: kscurla@gmail.com DRUŠTVO ZA ZAŠTITU OD DIJABETESA VARAŽDIN Antonija Brlek Graberje 33, 42000 VARAŽDIN tel/fax: 042/39 31 55 mob: 091/39 31 555 e-mail: antonija.brlek@gmail.com

44

VG DIJABETIČAR Milka Vitez Trg kralja Tomislava 3, 10410 VELIKA GORICA mob: 098/ 13 79 160 e-mail: vg.dijabeticar@gmail.com UDRUGA DIJABETIČARA VIROVITICE Zdenka Vajtner Trg bana J. Jelačića 10, 33000 VIROVITICA mob: 091/ 56 72 839 e-mail: ivica.vajtner1@vt.t-com.hr DIJABETIČKA UDRUGA VOJNIĆ Veseljko Domjanović Jurga 38, 47220 VOJNIĆ mob: 098/17 93 242 UDRUGA CUKRIĆI ZADAR Ariana Ivanov- kontakt osoba Briševski prilaz 2, 23000 ZADAR mob: 098/ 96 55 858 e-mail: udruga.cukrici@gmail.com ZADARSKA DIJABETIČKA UDRUGA Zdravko Fain- kontakt osoba 099/ 59 59 981 Bana Josipa Jelačića 6, 23000 ZADAR e-mail: zdravkofain@yahoo.com ZAGREBAČKO DIJABETIČKO DRUŠTVO Manja Prašek Ilica 48/I, 10000 ZAGREB tel/fax: 01/48 47 429 mob: 091/ 48 47 429 e-mail: info@zadi.hr UDRUGA DIJABETIČARA ZAPREŠIĆ Sandra Bršec Rolih Trg Mladosti 13, 10290 ZAPREŠIĆ mob: 091/31 31 045 e-mail: sandra.brsec@gmail.com DIJABETIČKA UDRUGA ŽUPANJA Pavao Mach, Vlahe Bukovca 4, 32270 ŽUPANJA mob: 098/ 19 92 510 e-mail: pavomach@gmail.com


Ususret Svjetskom danu šećerne bolesti Angela-Vesna Vučko

Dijabetička udruga Garešnica povodom Svjetskog dana šećerne bolesti, sa svojim brojnim članstvom, čitav studeni provodi niz aktivnosti. Već krajem listopada naše dvije članice odlaze na edukativnu radionicu za osobe oboljele od šećerne bolesti tipa 2. Slijedi 10.11.2017. plesno veče i 12.11.2017. šetnja trasom

Garešnica – Hercegovac napuštene pruge u dužini oko 5 km, što spada u fizičke aktivnosti. U utorak 14.11.2017., na Svjetski dan šećerne bolesti, za građane će biti organizirano mjerenje glukoze u krvi i krvnog tlaka u jednom trgovačkom centru. Na kraju studenoga predviđeno je edukativno predavanje vezano za dijabetes tipa 2, terapijske oblike i posljedice nekontroliranih šećera. Prosinac je predviđen za predbožićna druženja i susrete s članovima drugih udruga. Kao i do sada, udruga radi svakog utorka od 8 do 12 sati u vidu savjetovanja uz mjerenje nivoa glukoze u krvi, krvnog tlaka i kolesterola u Garešnici i jednom mjesečno u devet mjesnih odbora u okolici. U sklopu Dijabetičke udruge Garešnica djeluje i Klub dijabetičara u Hercegovcu, osnovan u lipnju 2010. godine. Isti povezuje djelovanje unutar kluba i udruge, s ciljem unaprjeđenja zdravstvene i druge zaštite oboljelih. Uz četrdesetak članova i nekoliko volontera, klub jednom mjesečno održava savjetovanje uz mjerenje nivoa šećera u krvi, krvnog tlaka i kolesterola uz vrijednu pomoć patronažnih medicinskih sestara iz Garešnice. Klub od svog postanka sudjeluje na svim kongresima osoba sa šećernom bolesti Hrvatske, a njegovi članovi posjećuju predavanja uvaženih dijabetologa i aktivni su u akcijama udruge. Pozdrav svim dijabetičarima, udrugama i klubovima.

Samoborski učitelji spremni dočekali djecu s dijabetesom u novoj školskoj godini Ksenija Kolman Goreta

Treću godinu zaredom udruga Slatki Samoborci organizirala je 31.08.2017. edukaciju za učitelje o dijabetesu pod nazivom Dijabetes tip 1 u razredu. Edukacija je održana u suradnji s OŠ Bogumil Toni u Samoboru, u prostoru knjižnice škole.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Samobor

Zahvaljujući sada već kontinuiranoj suradnji sa školama Samobora i okolice, skupu je nazočilo 60-ak učitelja i članova stručnih timova škola. Okupljene je pozdravila dogradonačelnica grada Samobora Sanja Horvat Iveković, a edukaciju, koja se sastojala od teorijskog i praktičnog dijela, održale su Danijela Nožinić, bacc. med. techn te Ksenija Kolman Goreta, NLP majstor i coach. Okupljeni učitelji kroz pitanja i opažanja pokazali su veliki interes za suradnjom i informiranjem u prihvaćanju i brizi za djecu s dijabetesom u školskom okruženju. Osim novopridošlih učitelja, među slušateljima je bilo i ponavljača, koji su već odslušali prošlogodišnje edukacije o dijabetesu, no željeli su dodatno proširiti svoje znanje. Održavanjem edukacije Dijabetes tip 1 u razredu prije početka školske godine 2017./2018., Slatki Samoborci pridonijeli su stvaranju sigurnijeg okruženja slatkiša u školama. Pozitivne povratne informacije učitelja pokazatelj su da su ovakve edukacije dobrodošle i daju im potrebno samopouzdanje u radu s djecom s dijabetesom te pozivaju na godišnju kontinuiranost u održavanju edukacija.

45


Brojne edukativne aktivnosti Branko Lulić

Sudjelovali smo 28.08.2017. godine na sastanku udruga koje skrbe o invalidima, Zavoda za vještačenje i ministra Pavića o problemu nedostupnosti sadašnje lokacije Zavoda za vještačenje u Splitu na Dražancu. Aktivno smo sudjelovali u akciji Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ u Solinu 23. 09. 2017. te je 25.09.2017. godine Branko Lulić prezentirao rad i doprinos ovom programu od strane Splitskog dijabetičkog društva, Uključili smo se u akciju „Večernjeg lista“, tvrtke „MEDiLAB“ i HSDU-a u javnoj akciji 30.09.2017. godine, a prema relevantnim informacijama u Splitu je bilo najbolje.

Split Prekrasno smo realizirali XX. koordinaciju udruga i susreta dijabetičara Dalmacije 30.09.2017. godine u Pločama uz 150 sudionika iz gotovo svih udruga Dalmacije. Doček, vožnja trupicama po prekrasnim Baćinskim jezerima, glazba, druženje i ručak bili su vrhunski. Sjednica XX. koordinacije udruga je protekla u radnoj atmosferi apostrofirajući probleme vezane za zdravstvenu i socijalnu zaštitu dijabetičara te bolje i učinkovitije funkcioniranje našeg HSDU-a. Uvelike se pripremamo za obilježavanje naše 70. godišnjice postojanja i djelovanja pod visokim pokroviteljstvom predsjednice RH gospođe Kolinde Grabar Kitarović. Paralelno s obilježavanjem ove vrijedne obljetnice imamo višetjedni program obilježavanja 14. XI. – Svjetskog dana šećerne bolesti, s mnogim planiranim aktivnostima. Održali smo radni razgovor s vodstvom KBC Split 04.10.2017. godine. Domaćine su zastupali ravnatelj KBC Split prof.dr.sc. Ivo Jurić, predstojnica Klinike za unutarnje bolesti prim. prof. dr. sc. Maja Radman, pročelnica Zavoda za dijabetes prof. dr.sc.Tina Tičinović Kurir i dijabetolog doc. dr. sc. Mladen Krnić. Goste su zastupali predsjednik Splitskog dijabetičkog društva Branko Lulić, dipl. ing., dopredsjednica Splitskog dijabetičkog društva i HSDU-a Vesna Zec, prof. i dopredsjednica Splitskog dijabetičkog društva Liljana Repanić, VMS. Ne zaboravljamo našu tradicionalnu „Večer slatkih“ i „Božićni program za našu „slatku djecu“. Zdravi i veseli bili!

Održana redovna Skupština uz proslavu 13. rođendana udruge Željko Jaković

07. listopada 2017. godine u jutarnjim satima u Restoranu Mimoza održali smo redovnu izvještajnu skupštinu Udruge djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja “Slatki život”, obilježili trinaest godina postojanja, a ujedno je to bila i proslava Dana neovisnosti naše Domovine i obilježavanje Dječjeg tjedna. U radnom dijelu usvojili smo izvješća za prethodno razdoblje

46

Dubrovnik i plan rada za naredno razdoblje. Prezentacijom slika prisjetili smo se svih naših lijepih i radosnih zajedničkih trenutaka provedenih u prethodnih 13 godina. Nakon ugodno provedenog vremena, u restoranu je nastavljena proslava rođendana, a na jelovniku je bila ukusno pripremljena hrana. Proslava i program trajali su do kasnih popodnevnih sati. Djeca su se zajedno sa svojim roditeljima međusobno družila izmjenjujući iskustva u borbi protiv dijabetesa. Ponosni smo na ovo proteklo trinaestogodišnje razdoblje u kojem smo uspjeli nizom akcija ukazati na potrebe naše djece i poboljšati kvalitetu liječenja u Općoj bolnici Dubrovnik. Dobrotvoran rad udruge usmjeren je na podršku i informiranje djece i roditelja, a ukupno brojimo 124 člana. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji postoji 50-ak djece koja boluju od šećerne bolesti, a primjetan je porast broja djece tijekom posljednjih godina. Ako se nastave postojeći trendovi, ova brojka će i dalje rasti. Onima koji se moraju suočiti s tom dijagnozom - djeca poručuju: „Da nije kraj svijeta, da ima puno gorih stvari, brzo se privikneš i nije uopće teško s tim živjeti“. Uz terapiju inzulinom, pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost - život, bez obzira na dijabetes može biti sladak. Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli i omogućili provođenje ciljeva i uspješan rad u proteklom vremenu. Najavljujemo nastavak aktivnosti za Svjetski dan šećerne bolesti 14. studenog.


XX. koordinacija udruga i susreta dijabetičara Dalmacije Branko Lulić

U Pločama je 30. rujna 2017. godine održana jubilarna XX. koordinacija udruga i susreta dijabetičara Dalmacije. Prelijepo vrijeme dočekalo je 156 dijabetičara iz cijele Dalmacije, od Zadra do Dubrovnika, na samom ulazu u Baćinska jezera. Neumorna i vrijedna domaćica gospođa Matilda Viskić s ekipom dragih ljudi dočekala nas je raširenih ruku, iskrenim osmijesima i prigodnom okrjepom. Vrijedni harmonikaš je pojačavao štimung dobrodošlice, a pjesmi su se odmah priključili i ostali sudionici. Dijabetičari Dalmacije okupili su se po 20. put i time iskazali

Ploče i dokazali zajedništvo i vjeru u međusobnu potporu za što kvalitetniji suživot s opakom i podmuklom šećernom bolešću (dijabetesom). Nakon pozdrava koordinatora g. Branka Lulića, domaćice Matilde Viskić, dogradonačelnika Grada Ploča g. Zorana Majstrovića, pročitano je pozdravno pismo predsjednice HSDU-a gospođe Zrinke Mach. Nakon ove ceremonije pošlo se ploviti Baćinskim jezerima u stoljetnim lađama. Stvarno su Baćinska jezera biser prirode. Nakon prelijepe plovidbe pošli smo na zasluženi ručak u restoran „Monaco“, gdje smo se ugodno iznenadili brzinom i kvalitetom usluge, a posebno kvalitetom ručka. Taman pred kraj ručka simpatična harmonikašica i njen ljupki pjev podigli su sve od stolova te se priključili pjesmi i plesu. Svemu lijepome dođe kraj pa su vodstva udruga pošli na redovnu 20. sjednicu udruga dijabetičara Dalmacije, dok su se ostali odvezli u obilazak Grada Ploča. Na sjednici se razgovaralo o mnogim problemima i nudila rješenja (zapisnik i zaključci su u izradi te će nakon usuglašavanja biti proslijeđeni mjerodavnima). Bitno je još napomenuti da će XXI. koordinacija udruga i susreta dijabetičara Dalmacije održati u Zadru u proljeće 2018. godine, dok će sljedeća biti najesen 2018. godine u gusarskom gradu Omišu.

Mladi i stari udruženi u edukaciji Milka Vitez

Velika Gorica Udruga VG Dijabetičar nakon ljetne stanke opet je u akciji. Na poziv Udruge USR “FRAJERI” iz Čičke Poljane i na temu Mladi za stare, u rujnu smo održali predavanje o zdravom načinu života i mjerili smo ŠUK i krvni tlak. Cilj je bio usmjeriti stariju i mlađu populaciju na što kvalitetniji život i brigu o svom zdravlju. Zatim smo pozvali te mlade entuzijaste-volontere da nam pomognu u našoj akciji povodom Svjetskog dana starijih osoba 1.10.2017. Mladi su animirali građane da posvete minutu svome zdravlju i dijelili su jabuke koje je donirala tvrtka LUPO, a mi smo mjerili ŠUK i tlak. Razgovarali smo s građanima i one s povišenim šećerima upućivali kod obiteljskog liječnika. Odaziv je kao i uvijek bio jako dobar i mi smo sretni što možemo na taj način djelovati. Na Danima zdravlja Velika Gorica odradili smo još jednu akciju u suradnji s dr. kardiologom. Uglavnom, cilj nam je educirati naše članove i građane o boljem životu kako bi imali što manje komplikacije šećerne bolesti. Sve to ne bi mogli odraditi da nam nesebično ne pomažu Firma ROCHE  d.o.o. i MEDTRUST d.o.o.. pa im i ovim putem puno zahvaljujemo.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

47


„Međimurski slatkiši“ na Porcijunkulovu Željka Đeri

Čakovec Udruga djece oboljele od dijabetesa i njihovih roditelja „Međimurski slatkiši“ iskoristila je najpoznatiju međimursku manifestaciju popularno zvanu „Porcijunkulovo“ kako bi predstavila svoju udrugu, njezin rad i ciljeve. Na samom ulazu u perivoj Zrinski posjetiteljima su dijeljeni letci i materijali vezani uz dijabetes, a u suradnji s Crvenim križem svaki je posjetitelj mogao izmjeriti razinu šećera u krvi i krvni tlak. Prekrasno vrijeme i izvanredna posjećenost ove manifestacije rezultirala je dobrom suradnjom s mnogobrojnim udrugama i lokalnom zajednicom.

Edukativno druženje i aktivno vježbanje u prirodi Krunoslav Kurilj

Društvo za zaštitu od dijabetesa Osijek sa svojim klubom dijabetičara Antunovac-Ivanovac organiziralo je edukativno predavanje “Razmjena znanja i vještina” i aktivno vježbanje u prirodi za svoje članove i simpatizere na izletištu Utvrda Kolođvar u blizini Osijeka. Druženje je organizirano 23.09.2017. godine u prijepodnevnim satima, uz dobrodošlicu domaćina predsjednika Društva Ivana Klanca i predsjednika kluba Antunovac-Ivanovac Mileta Tutića. Članovi i gosti poslušali su stručno predavanje predstavnika Kliničkog bolničkog centra Osijek gospođe Nevenke Kovačić, bacc. med. tech., nakon čega se prišlo aktivnom vježbanju donjih i gornjih ekstremiteta, kralježnice, vrata

48

Osijek

i glave, pod budnim okom gospođe Danice Keleković, bacc. med. tech. i gospođe Biljane Lošić, bacc. med. tech. Uz druženje i kontrolu šećera u krvi prije ručka, nastavilo se u veselom raspoloženju. Nakon ručka obišli smo izletište, tri jezera i povijesnu utvrda Kolođvar. Završetkom aktivnosti, nakon obilnog ručka, ponovilo se mjerenje glukoze u krvi. Veliki broj sudionika od otprilike 50 osoba ugodno se iznenadio koliko djelotvorno utječe fizička aktivnost, dobro raspoloženje i druženje na razinu šećera u krvi. Zaključak je da je za nas dijabetičare vrlo bitna fizička aktivnost u dobroj regulaciji šećerne bolesti.


KNJIGE I PRIRUČNICI U IZDANJU HRVATSKOG SAVEZA DIJABETIČKIH UDRUGA Darja Lovšin

Veliki kuharski vodič za dijabetičare • tvrdi uvez • 260 stranica • bogato ilustriran • prvi takav na Hrvatskom tržištu

Kupite svoj primjerak po cijeni od samo 60,00 kn (+troškovi poštarine)

Isprobani recepti za: • predjela • juhe • salate • glavna jela • slastice • Jelovnik za čitav tjedan • Tabele • Rječnik pojmova • Savjeti

Hrvatski zbor nutricionista u suradnji s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga predstavlja priručnik

Jelovnici pravilne prehrane • spiralni uvez • jelovnici po kalorijskim vrijednostima • bogato ilustriran • birajte i izračunajte sami dnevni jelovnik

Kupite svoj primjerak po cijeni od samo 25,00 kn (+troškovi poštarine) • glavni obroci • međuobroci • izračuni kalorijskih i jediničnih vrijednosti

Naručite na: 01 4847 807 • 091 3131 020 • www.dijabetes.hr Dijabetes uplate izvršiti na IBAN HR6223600001101494782, kopiju uplatnice sa svim podacima za dostavu priručnika faksirati na: 01 4847 807 www.dijabetes.hr

49


svjetski dan šećerne bolesti 14 Studeni

Ukoliko netko u vašoj obitelji ima dijabetes tipa 1 ili tipa 2 vaš rizik od razvoja te bolesti je znatno povećan.1 Prepoznavanjem rizika i pravovremenim liječničkim pregledom možete izbjeći po život opasne zdravstvene komplikacije. 2 Potrebne su samo 2 minute da provjerite svoj rizik. Riješite test danas na novonordisk.hr i saznajte koliki je vaš rizik od razvoja dijabetesa tipa 2.

#KnowYourRisk

50

1. International Diabetes Federation, Risk Factors, idf.org/about-diabetes/risk-factors. 2. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.

Izdanje: 1-10.10.2016.

Povećava li dijabetes u obitelji rizik kod ostalih članova?

Profile for HSDU

Dijabetes 6-2017  

Časopis Dijabetes/Slatki život glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u kojem pišemo o zdravom načinu života, tjelovježbi i praviln...

Dijabetes 6-2017  

Časopis Dijabetes/Slatki život glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u kojem pišemo o zdravom načinu života, tjelovježbi i praviln...

Profile for hsdu
Advertisement