Page 1

b pr espl im at jer ni ak

PREUZMITE ČASOPIS

Glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga

www.dijabetes.hr

Dijabetes s l a t k i

Časopis za zdrav život

ž i v o t

Broj 5 - rujan 2017.

DASH dijeta ili način života

Intervju

DIJABETES JE BOLEST OD GLAVE DO PETE

DIAEURO

2017.

HALO HALO INFO TELEFON Tema broja

Hipertenzija i dijabetes Dijabetes

www.dijabetes.hr

HIPERTENZIJA KOD DJECE

RECEPTI I PREHRANA

IZ UDRUGA

3


Mi u Novo Nordisku vjerujemo da znanjem možemo poboljšati život ljudi s dijabetesom. Saznajte više na: www.mijenjamo-dijabetes.hr

4

Izdanje: 1-17.3.2014.

Znanjem možemo ukloniti nejasnoće o životu s dijabetesom.


SADRŽAJ HSDU je član međunarodne dijabetičke federacije (IDF) Dijabetes/Slatki život ISSN 1333-8404 (Tisak) ISSN 2459-7945 (Online) Glasilo Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, broj 5/2017., godina izlaženja XXIV. Zagreb, Ilica 48/II, tel./fax: 01 4847 807, e-mail: casopis@dijabetes.hr web: http://www.dijabetes.hr Glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u kojem pišemo o zdravom načinu života, tjelovježbi i pravilnoj prehrani, a za osobe sa šećernom bolešću, one koji o njima brinu ili s njima žive donosimo i popularne članke poznatih stručnjaka te preporuke za dobru regulaciju šećerne bolesti kako bi se izbjegle kronične komplikacije. Časopis izlazi 6 puta godišnje i besplatan je, a za one koji žele dostavu na kućnu adresu naplaćujemo troškove poštarine u iznosu od 30 kn koju treba uplatiti na IBAN: HR6223600001101494782 Potvrdu o uplati s adresom OBAVEZNO poslati na fax: 01 4847 807 ili na dijabetes@dijabetes.hr

HIPERTENZIJA I DIJABETES 5 UVODNIK / INTERVJU

6

Dijabetes je bolest od glave do pete Arterijska hipertenzija i šećerna bolest Hipertenzija kod djece

Izdavač: HRVATSKI SAVEZ DIJABETIČKIH UDRUGA Glavna urednica: Zrinka Mach, mag. soc. geront. Grafičko oblikovanje i priprema: Lara Žigić, mag. ing. techn. graph.

14

Tisak: Tiskara Zelina d.d.

DIAEURO 2017.

Tiskano: rujan 2017., u 30 000 primjeraka

Uredništvo zadržava pravo redakture, korekture i kraćenja tekstova uz poštivanje autorskih prava. Rukopisi, slike i crteži se ne vraćaju ukoliko to nije izričito dogovoreno. U skladu s člankom 9. točka 4. Pravilnika o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja i provjere stručnosti liječnika HLK-a, članci objavljeni u časopisu Dijabetes/Slatki život boduju se s 2 boda po članku. Hrvatski savez dijabetičkih udruga i Uredništvo časopisa Dijabetes/Slatki život ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj reklama i sponzoriranih članaka oglašivača. Hrvatski savez dijabetičkih udruga je nakladnik i jedini vlasnik časopisa Dijabetes/Slatki život.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

DOGAĐANJA I AKCIJE

Edukativna radionica za oboljele od tipa 2 šećerne bolesti

Lektura/Redaktura: Branimir Markač

Urednički savjet: Prim. Želimir Beer, dr.med. / prof.dr.sc. Irena Colić Barić / prof.dr.sc. Tomislav Čabrijan, dr.med. / Božena Dakić, dijetetičar / prof.dr.sc. Miroslav Dumić, dr.med. / Branka Duvnjak, vms / prim. Vesna Goldoni, dr.med. / prof.dr.sc. Željko Metelko, dr.med. / mr.sc. Manja Prašek, dr.med. / prim. Ana Švast-Singer, dr.med.

TEMA BROJA

34

RECEPTI I PREHRANA

Konzerviranje povrća Recepti 42 IZ UDRUGA

5


KNJIGE I PRIRUČNICI U IZDANJU HRVATSKOG SAVEZA DIJABETIČKIH UDRUGA Darja Lovšin

Veliki kuharski vodič za dijabetičare • tvrdi uvez • 260 stranica • bogato ilustriran • prvi takav na Hrvatskom tržištu

Kupite svoj primjerak po cijeni od samo 60,00 kn (+troškovi poštarine)

Isprobani recepti za: • predjela • juhe • salate • glavna jela • slastice • Jelovnik za čitav tjedan • Tabele • Rječnik pojmova • Savjeti

Hrvatski zbor nutricionista u suradnji s Hrvatskim savezom dijabetičkih udruga predstavlja priručnik

Jelovnici pravilne prehrane • spiralni uvez • jelovnici po kalorijskim vrijednostima • bogato ilustriran • birajte i izračunajte sami dnevni jelovnik

Kupite svoj primjerak po cijeni od samo 25,00 kn (+troškovi poštarine) • glavni obroci • međuobroci • izračuni kalorijskih i jediničnih vrijednosti

Naručite na: 01 4847 807 • 091 3131 020 • www.dijabetes.hr 6

uplate izvršiti na IBAN HR6223600001101494782, kopiju uplatnice sa svim podacima za dostavu priručnika faksirati na: 01 4847 807


UVODNIK

Udruženim snagama i zajedničkim djelovanjem do cilja Zrinka Mach, mag. soc. geront.

Nadam se ste se tijekom ljeta uspjeli odmoriti, opustiti, da vas ovo jako toplo ljeto nije spriječilo u redovnim aktivnostima koje pomažu u dobroj regulaciji šećera u krvi. A jeste li koji put ovo ljeto izmjerili svoj krvni tlak? S obzirom na to da je arterijska hipertenzija poput šećerne bolesti veliki javnozdravstveni problem i kako se hipertenzija češće javlja u dijabetičara nego u ostaloj populaciji, ovaj broj našeg časopisa posvetili smo hipertenziji i dijabetesu. Iako imate priliku kroz različite medije pročitati o utjecaju hipertenzije na obolijevanje i smrtnost, vjerujem da će nas tekstovi u ovom časopisu podučiti još više o hipertenziji i podsjetiti na važnost mjerenja krvnog tlaka i njegovoj dobroj regulaciji te potaknuti na češće mjerenje, a ne samo prilikom odlaska na liječnički pregled ili kontrolu. Naravno, uz dobru kontrolu krvnog tlaka i šećera u krvi potrebno je voditi računa o tjelesnoj aktivnosti, pravilnoj prehrani i održavanju optimalne tjelesne težine. Koliko ćemo uspjeti u tome ne ovisi samo o preporukama koje dobivamo, nego i onome što sami činimo. Vjerujem da to sve znate, ali nije loše „ponoviti gradivo“. S obzirom na to da kroz časopis želimo informirati i educirati članove naših udruga, ali i sve dijabetičare koji ga čitaju, željeli bi dobiti i povratne informacije koliko su čitatelji zadovoljni časopisom, ali im omogućiti da sudjeluju u kreiranju časopisa Dijabetes te vas pozivam da nam se javite sa svojim idejama i prijedlozima. S obzirom na to da je cilj HSDU-a ostvarivanje što bolje i jednako dostupne zdravstvene i socijalne zaštite svih dijabetičara u Hrvatskoj, nastojimo kroz suradnju sa svim dionicima poput Stručnih društava, Ministarstva zdravstva i HZZO-a omogućiti stavljanje novih lijekova na listu lijekova HZZO-a, optimalan broj trakica za samokontrolu, te uvrštenje inzulinskih pumpi i uređaja za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi na redovnu listu ortopedskih pomagala. Vjerujem da će rezultati stići, možda ne onako brzo kako želimo, ali udruženim snagama i zajedničkim djelovanjem svih udruga članica HSDU-a osigurat ćemo uvjete za optimalno liječenje. Dijabetes

www.dijabetes.hr

U svibnju ove godine na Izbornoj skupštini HSDU-a izabrano je novo rukovodstvo HSDU-a. S novim rukovodstvom, odnosno pretežno novim članovima Izvršnog odbora stigle su i nove ideje, ali se i nastavilo u kontinuitetu raditi na onom što se pokazalo dobro. HSDU ima dugogodišnju tradiciju i određeni ugled koji treba sačuvati, ali i unaprijediti. Svi dosadašnji predsjednici, članovi izvršnog odbora, zaposlenici i volonteri dali su svoj pečat HSDU-u i bili prepoznatljivi po svom radu i doprinosu te projektima i programima koji se provode. Ovo je ujedno prilika da zahvalim svima koji su sudjelovali ili i dalje sudjeluju u radu HSDU-a te omogućili da danas imamo respektabilnu i prepoznatljivu ulogu, ne samo u nevladinom sektoru nego i društvu općenito. Kako bi HSDU i dalje podizao svjesnost o važnosti šećerne bolesti potrebno je intenzivno raditi na osnaživanju udruga članica HSDU-a kroz osnivanje novih udruga i povećanje članstva. Želimo pomoći svim udrugama u onome što im nedostaje, a što je u skladu s našim mogućnostima. Osigurati im potporu u pisanju projekata i programa i prijavi na natječaje lokalne i regionalne samouprave. Omogućiti im edukaciju članova osiguranjem predavanja stručnjaka iz različitih područja. Intenzivnijom komunikacijom između članova Izvršnog odbora i udruga nastojimo postići sinergiju i međusobno povjerenje. Ubrzo nam stiže Svjetski dan šećerne bolesti posvećen ženama i dijabetesu, a koji želimo proširiti ove godine na mjesec svjesnosti o važnosti šećerne bolesti. Organizirat ćemo različite aktivnosti, stoga pozivam sve udruge da se jave kako bi zajedničkim snagama obilježili Svjetski dan (u ovom slučaju mjesec) šećerne bolesti. Udruge imaju velik broj volontera i entuzijasta koji vrijedno sudjeluju u njihovom radu i bilo bi šteta ne iskoristiti njihova znanja, trud i potencijale u sudjelovanju u radu HSDU-a. S uvjerenjem da će udruga i članova biti sve više, želim svima uspjeh u radu, ali prvenstveno dobro reguliranu šećernu bolest.

7


Intervju Prof. dr. sc. Ingrid Prkačin, pročelnica Poliklinike Klinike za unutarnje bolesti KB Merkur

Dijabetes je bolest od glave do pete Danas ne možemo govoriti bolestan je samo bubreg ili bolesno je samo srce. Ako je bolestan bubreg, bolesno je i srce i mozak i žile, dakle kompletno sve Nataša Gajski Kovačić

Jedno od glavnih obilježja moderne medicine upravo je individualno primjenjivi model integriranih različitih medicinskih struka. Stoga se kao nužni dio razvoja medicine u Hrvatskoj mora prihvatiti trajna obnova znanja i doživotna edukacija, s unapređenjem kliničke prakse utemeljene na empirijskom iskustvu. Medicina je u Hrvatskoj na iznimno visokoj razini profesionalnosti, što se posebice može vidjeti kroz aktivnosti pojedinih granskih društava koja kroz međusobnu suradnju i inovativnost potiču

8

izvrsnost u rutinskom i znanstveno-istraživačkom radu. Time se potiče primjena najnovijih dostignuća u medicini i integracija primijenjene znanosti u svakodnevnom radu na korist naših bolesnika. Smatra tako prof. dr. sc. Ingrid Prkačin, prim. dr. med. specijalist internist, subspecijalist nefrolog, europski hipertenziolog, specijalist hitne medicine u KB Merkur. S njom smo razgovarali o povezanosti dijabetesa, bubrežnih bolesti i hipertenzije.


Shodno Vašoj specijalizaciji, bavite se bolestima bubrega i hipertenzijom. Možete li nam ukratko reći poveznicu između dijabetesa i povišenog krvnog tlaka, odnosno bolesti bubrega? Pacijenti s dijabetesom, treba naglasiti, iziskuju iznimno zahtjevnu skrb jer radi se zapravo o bolesti cijelog organizma. Nije riječ samo o bolesti gušterače zbog relativnog ili apsolutnog manjka inzulina. Dijabetes je bolest od glave do pete i svaki čovjek koji boluje od šećerne bolesti na tu bolest treba gledati u takvom kontekstu. U tom smislu u modernoj medicini fokus treba biti usmjeren na interdisciplinarnost koja će omogućiti pacijentu, ne “seciranje” na pojedine organe, već upravo povezivanje simptoma i povezivanje bolesti. Danas ne možemo govoriti bolestan je samo bubreg ili bolesno je samo srce. Ako je bolestan bubreg, bolesno je i srce i mozak i žile, dakle kompletan organizam. Hipertenzija i dijabetes idu ruku pod ruku. Samo je pitanje hoće li se na vrijeme otkriti. Koliko je povišeni krvni tlak doista opasan i što sve može biti uzrok povišenog krvnog tlaka? Koji simptomi ukazuju na povišeni krvni tlak i kada bi ljudima trebalo zazvoniti zvono na uzbunu što se tiče krvnog tlaka? Vrlo često nam se događa da pacijent dođe tijekom jutarnjih sati u ambulantu i izmjeri mu se uredan tlak 130 s 80 ili 125 sa 75, međutim tijekom popodneva i noću tlak ne mora biti isti i ustvari se vrlo rijetko događa da je tlak bez oscilacija. Prema britanskim smjernicama, što i provodimo u KB Merkur u ambulanti za hipertenziju, preporuka je da se unutar prve godine od postavljanja dijagnoze dijabetesa i/ili hipertenzije pacijentima postave kontinuirani mjerači tlaka, odnosno 24-satno snimanje tlaka. Govorimo o tzv. “Holteru tlaka” koji će pokazati da li noću tlak pada (fiziološki odgovor) ili se radi o poremećenom cirkadijalnom ritmu (tipično za dijabetičare), tzv. “non-dipper” profilu. Neadekvatan pad tlaka tijekom noći povezan je s povišenim kardiovaskularnim rizikom za neželjene događaje poput moždanog ili srčanog udara. U svojoj liječničkoj praksi još nisam imala pacijenta koji je dijabetičar a da nije imao i hipertenziju, dakako govorimo o dijabetesu tipa 2. Poveznica je oksidativni stres koji dovodi do endotelne disfunkcije. Kod pacijenata s dijabetesom možemo reći da dolazi do preuranjenog oštećenja (lezije) endotela čime se zapravo narušava normalna funkcija naših stanica. Uslijed narušene ravnoteže u funkciji endotelnih stanica dolazi do preuranjenog starenja. Takve žile su “vremešnije” nego dob samog pacijenta uslijed smanjene elastičnosti/povišene krutosti žila. Mjerenje krutosti žila je danas moguće odrediti jednostavnim tehnikama, a isto provodimo u Poliklinici Klinike za unutarnje bolesti. Potrebno je posebno naglasiti problem mikro i makrovaskularnih komplikacija kod pacijenata s dijabetesom, kao i problem perifernih ozljeda žila i amputacije te dijabetičkog stopala. U modernoj medicini zbrinjavanje pojedinačnih komplikacija (mikro ili makro) na zadovoljavajućoj je razini. Dijabetičko stopalo je kombinacija i mikro i makrovaskularnih komplikacija. Nažalost, kako pacijenti većinom nemaju tegoba, one se prekasno prepoznaju. Dijabetes

www.dijabetes.hr

Hipertenzija i dijabetes idu ruku pod ruku. Samo je pitanje hoće li se na vrijeme otkriti

Kako su hipertenzija i dijabetes povezani s bubrežnom bolešću i dolaze li pacijenti najčešće kada je već bolest uzela maha? Kada se pacijenti jave u nefrološku ambulantu, uglavnom dođu prekasno jer povišena razina kreatinina pokazatelj je da je već došlo do značajnog oštećenja bubrežne funkcije. Bitno je povećati svjesnost o mogućnosti prevencije kronične bubrežne bolesti liječenjem hipertenzije i dijabetesa koji su dva najčešća uzroka kronične bubrežne bolesti. Mi uspijevamo samo malo odgoditi ili usporiti postojeću, već razvijenu bolest i stoga nam je zapravo cilj objedinjeni pristup u ranoj prevenciji bubrežne bolesti. Danas se zna da svaka deseta osoba praktički ima neki oblik kronične bubrežne bolesti, to je dakle deset posto stanovništva. A, prema najnovijim procjenama, 11 posto stanovništva ima dijabetes. Globalna pandemija pretilosti u razvijenim zemljama svijeta je poveznica brojnih bolesti, kao i dijabetesa te kronične bubrežne bolesti. Kada se to spoji s neadekvatnom tjelesnom aktivnošću koja dolazi u kombinaciji s prekomjernim unosom energije, pogotovo od dječje dobi, ne samo da ćemo se suočiti s pandemijom, nego s doista najvećim problemom nezarazne globalne bolesti za kojih desetak godina. Promjenu životnih navika i stavova potrebno je provoditi od rane dječje dobi. Danas postoje razrađene smjernice po kojima se sve više pridaje važnost određivanja razine glukoze u krvi tijekom dana što pokazuje koliko je važna varijabilnost, a ne samo razina HbA1c jer je hemoglobin “marker” koji nam pomaže kao alat kako bi procijenili koliko je bila zadovoljavajuća kontrola razine glukoze zadnja dva do tri mjeseca. Pacijentima koji boluju od dijabetesa preporuka je i da putem test trakica u kućnim uvjetima kontroliraju u urinu razinu ketona i proteine, pa ako je nalaz pozitivan, potrebno je odmah doći u bolnicu kako bi se napravila dodatna obrada. Danas se zna da je varijabilnost ne samo razine glukoze (“šećera”), već i vrijednosti krvnog tlaka (što se može jednostavno utvrditi holterom tlaka) čimbenik koji ubrzava oštećenje žila, odnosno endotela. Bitno je navesti da se može prevenirati oštećenje endotela žila cijelog organizma (a ne samo jednog organa) pravilnim odabirom i izborom nama dostupnih lijekova za liječenje povišenog krvnog tlaka (hipertenzije) koji se definira vrijednošću tlaka iznad 140/85 mmHg za pacijente s dijabetesom. Raspolažemo s ukupno pet različitih skupina antihipertenzivnih lijekova od kojih prednost kod pacijenata s dijabetesom imaju lijekovi koji blokiraju renin angiotenzin aldosteron sustav, kao i sustav simpatikusa (koji je pretjerano aktivan zbog oštećenja parasimpatikusa). Upravo je bubreg uzrok i posljedica hipertenzije te ima osobitu važnost kontrole simpatičkog sustava te su u tom kontekstu razvijane zadnjih desetak godina dodatne metode liječenja poput renalne denervacije za pacijente

9


s rezistentnom hipertenzijom. Renalnom denervacijom se može postići dodatna kontrola tlaka te pleomorfni dodatni učinci na smanjenje proteinurije, o čemu imamo i pozitivnih vlastitih iskustava. Naime, kod bolesnika s dijabetesom u velikom broju slučajeva radi se o rezistentnoj hipertenziji koja je otporna na liječenje s tri i više antihipertenzivnih lijekova od kojih je jedan diuretik te tada govorimo o rezistentnoj hipertenziji. Prije odluke za renalnu denervaciju potrebna je opsežna obrada potvrde rezistencije na lijekove i suradljivosti, a potom isključujemo sekundarne potencijalne uzroke hipertenzije u dijagnostičkom algoritmu obrade u ambulanti za rezistentnu hipertenziju KB Merkur koja je otvorena 2012. godine. Bolesti bubrega pogađaju znatan dio oboljelih od dijabetesa. Zbog čega? Dijabetes je veliki problem što se tiče kronične bubrežne bolesti. Možemo reći da su hipertenzija, dijabetes i kronična bolest bubrega tihi ubojice. Globalno je dijabetes danas najčešći uzrok započinjanja nadomjesne bubrežne terapije. Kada govorimo o bubrežnoj nadomjesnoj terapiji govorimo o mogućnostima liječenja hemodijalizom, peritonejskom dijalizom i transplantacijskom medicinom. Deset posto stanovništva u svijetu zahvaćeno je kroničnom bolesti bubrega. U svakodnevnom radu s pacijentima nerijetko su prvi simptomi bubrežne bolesti vezani uz umor i slabost te se utvrdi anemija kao posljedica neprepoznate bubrežne bolesti ili se pacijenti jave u hitnu službu radi otoka nogu i otežanog disanja uslijed srčane slabosti, a u podlozi se radi o dijabetesu koji nema simptoma. Bolest bubrega može zahvatiti osobe svih dobnih skupina i rasta. Jedan od pet muškaraca i jedna od četiri žena između 60 i 75 godina ima kroničnu bubrežnu bolest. Normalno starenje populacije dovodi do modeliranja žila i 70 posto stanovništva preko 55 godina imat će hipertenziju jer je to normalni slijed procesa starenja. Kod pacijenata s dijabetesom upravo je ubrzan proces ozljede endotela, a cilj liječenja bi bio da se taj proces starenja uspori. Naime, pacijent koji ima dijabetes desetak godina u dobi 40 godina nema „dob žila“ iste starosti nego značajno starije žile. Dužnost liječnika je odabrati pravilnu terapiju kako bi se usporilo preuranjeno starenje žila, a na taj se način može odgoditi i kronična bubrežna bolest. Koji simptomi mogu ukazivati na ove bolesti? Kronična bolest bubrega, kao i dijabetes i hipertenzija, često nemaju znakova ili simptoma ili su isti nespecifični. Među najčešćim simptomima su otečene noge, otok lica jutrom ili smanjena količina mokrenja, no to je već zakašnjela faza bolesti. Stoga je nužno povezati simptome u medicini kod svakog pacijenta, a ne odvojeno gledati bolesne organe. Ako pacijent ima srčano popuštanje ili slabost, razvit će se ubrzo i bubrežno oštećenje što se naziva kardiorenalni sindrom. U slučaju kronične bubrežne bolesti većina bolesnika ne stigne razviti završni stupanj bubrežne bolesti ili razvija renokardijalni sindrom s popuštanjem oba organa. Stoga možemo reći da nema zdravog srca s bolesnim bubrezima i obrnuto. Moderna medicina trebala bi biti orijentirana na pacijenta, a ne da je pacijent „raspršen“ na različite medicinske djelatnosti. Odrednica moderne medicine jest pacijent u središtu, a različite djelatnosti se usklađuju prema njemu.

10

Kada se utvrdi povišena razina kreatinina u krvi radi se već o izraženom stadiju kronične bubrežne bolesti gdje je više od 80 posto bubrežnog tkiva nepovratno oštećeno. Još uvijek nedostaju rani biljezi ili markeri bubrežnog oštećenja, a dodatna istraživanja su usmjerena na otkrivanje „bubrežnog troponina“. Jedan od danas primjenjivih testova ranog probira kronične bubrežne bolesti kod pacijenata koji boluju od dijabetesa su test trakice kojima se određuju proteini u mokraći. Koliko su ljudi u stanju prepoznati simptome bolesti? Problem je što nedostaju sistematski pregledi. Sistematski pregledi su nešto što bi moglo na vrijeme prevenirati veliki broj bolesti. Trebalo bi omogućiti skrining za osobe, posebno one starije od 60 godina i barem jednom godišnje izmjeriti im krvni tlak. Nerijetko dolaze pacijenti u hitnu službu koji imaju 50, 60 godina i koji nikada nisu izmjerili krvni tlak i nikada im nije određena razina šećera u krvi. Ne možemo reći da je zakazala primarna zdravstvena zaštita. Kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti doista se trude i puno rade, ali administrativno su izuzetno opterećeni, a osnovni cilj našega rada je liječenje pacijenata. Stoga bi liječnike trebalo odteretiti dodatnog administrativnog rada i osigurati primjerice osoblje iz HZZO-a pri domovima zdravlja i ambulantama. Pogledamo li primarnu zdravstvenu zaštitu posebno na otocima ili u Slavoniji te u mjestima koja su udaljena od velikih gradova, liječnici doista rade fantastičnu medicinsku zaštitu i to kod različitih vidova bolesti i na različitim populacijama. Znam kolegu u Slavoniji koji brine o pacijentima, od novorođenčadi do gerijatrijske populacije sa čitavom paletom simptomatologije (koju pacijenti nerijetko ne povezuju s bolesti) što treba moći, htjeti i znati. O problemima i bolestima bubrega govori se vrlo malo, iako broj oboljelih kod nas i u svijetu stalno raste, čemu pridonose kako smo rekli debljina, dijabetes i hipertenzija. Zbog čega? Uvijek su bubrezi bili nekako zapostavljeni, u stilu „to su samo bubrezi“, a bubrezi su zapravo središte svega. Niti jedan pacijent danas ne bi smio umrijeti od oštećene bubrežne funkcije, jer postoji nadomjesna bubrežna terapija. Funkcija bubrega je izuzetno važna za cjelovitost organizma: ne samo da bubrezi proizvode urin nego imaju izuzetno važnu endokrinu funkciju (primjerice regulacija vitamina D i zdravlje kostiju, razvoj anemije kronične bolesti uslijed manjka eritropoetina, hipertenzija uslijed lučenja renina), metabolički su izuzetno važni (kiselost organizma) uz još brojne ostale uloge. Stoga možemo zaključiti kada je oštećena bubrežna funkcija, nema niti zdravlja. Često iza bolesti bubrega stoji neprepoznata dugogodišnja hipertenzija s remodeliranjem mozga, srca i bubrega

Jako je važna potpora obitelji, važno je da obitelj djeluje kao funkcionalna jedinica, a ne kao otuđena jedinka


i/ili dijabetes. Danas je Hrvatska lider u transplantacijskoj medicini i naši pacijenti kao i svi mi možemo biti sretni da živimo u zdravstvenom sustavu poput našega. Kad je o ovim bolestima riječ, postoje li određene mjere prevencije kojima bi se broj novooboljelih mogao smanjiti? Postoje zlatna pravila za smanjenje rizika koja su vrlo jednostavna. Povremeno bi se trebalo prisjetiti što su nam govorili bake i djedovi. Dakle, potrebno je povećati fizičku aktivnost, jesti zdravu hranu, kontrolirati tjelesnu težinu manjim unosom hrane i/ili povećanom potrošnjom, zapamtiti da je voda najzdravija tekućina (ali, ne treba niti pretjerivati s vodom), redovito kontrolirati šećer u krvi i krvni tlak. Studije su pokazale da je pušenje cigareta kod pacijenata s dijabetesom najznačajniji čimbenik koji pogoršava i dovodi do daljnjeg remodeliranja i oštećenja krvnih žila prije svega bubrega. Stoga bi svakom pacijentu koji boluje od dijabetesa mjera koja bi značajno koristila i prevenirala daljnje oštećenje bila odvikavanje od pušenja. Lijekove treba uzimati, ali je potrebno prilagoditi dozu većine antibiotika kod dijabetičara prema funkciji bubrega; osobito je bitno izbjegavati uzimanje lijekova poput nesteroidnih antireumatika uz antibiotike i varfarin jer se povećava raspoloživost lijeka varfarina i sklonost krvarenjima i pogoršavanju bubrežnog oštećenja. Kada je debljina u pitanju, vrlo je važno obratiti pažnju na opseg struka, odnosno na abdominalno masno tkivo koje je hormonski aktivan organ koji dovodi do inzulinske rezistencije i problema tipičnih za dijabetes tip 2 (ima dovoljno inzulina, ali se ne može iskoristiti). Nažalost, mi Hrvati smo dobri predstavnici trbušne pretilosti. Potrebno je vratiti se zdravom načinu života, što primarno obuhvaća više kretanja, više fizičke aktivnosti, više sporta i više unosa zdravih namirnica. Kada govorimo o zdravim namirnicama obično se govori da je samo sol opasna, no šećer je opasan jednako kao i sol jer preko sličnih mehanizama dovodi do porasta krvnog tlaka i ozljede endotela. U tom kontekstu letak koji je tiskan za Svjetski dan bubrega 9.ožujka 2017. naziva „Manje soli, više zdravlja“ trebalo bi proširiti s „Manje soli i šećera, više zdravlja“. Ne zaboravimo, hipertenzija nije samo hipertenzija. To je teška disfunkcija svih stanica endotela organizmu. Sve je poznato, no svega trećina pacijenata, prema istraživanjima, dobro kontrolira svoju bolest, zbog čega? To su porazni rezultati. Nedostatak svjesnosti problema i nedostatak ustrajnosti je veliki problem, kao i održivost primjene svega što mi liječnici preporučujemo. Primarno je svaki pojedinac odgovoran za svoje zdravlje i od osobite koristi bilo bi promicanje zdravih načela poput svakodnevnog hodanja pola sata umjerenim korakom jer tako čuvamo ne samo zdravlje u smislu kardiovaskularne prevencije već se borimo i protiv osteoporoze. Nije potrebno fizički se iscrpljivati do krajnjih snaga, već osluškivati organizam koji signalizira vlastite domete. Studije pokazuju da u periodu od godine dana ustrajnost uzimanja lijeka opada za 20% ako pacijent ima propisana dva lijeka umjesto jednog za kontrolu hipertenzije. Što je veći broj lijekova koji su pacijentu propisani, to je problem suradljivosti i primjene terapije kod pacijenata manja. Dijabetes

www.dijabetes.hr

Nemojmo zaboraviti da pacijenti nehotice zaborave uzeti propisani lijek i može li netko reći da mu se to nikada nije dogodilo? Najbolji rezultati u ustrajnosti uzimanja antihipertenzivne terapije postižu se odabirom kombinacija lijekova u fiksnim oblicima, što su i preporuke smjernica Društava. Zdrav način života se razvija i prihvaća od ranih dana u okolini obitelji. Potrebno je stimulirati mlade obitelji i nastojati im pomoći da promoviraju zdrave navike boravka na zraku umjesto zagušljivih i zatvorenih prostora. Bitan je i pretjerani unos kalorične hrane. Primjerice, ranije su ljudi u Dalmaciji unosili slanu hranu – sireve i pršut, ali su taj pršut i sir i „potrošili“ kroz fizički rad, znojenjem. Danas je najveći problem fizička neaktivnost, a povećana je konzumacija visoko kalorične hrane. Svaka osoba je potencijalni pacijent sa svojim pravima, no nemojmo zaboraviti - i obvezama za vlastito zdravlje. Nedostaje li nam edukacije? U svakom slučaju nedostaje. Edukacija je način na koji čovjek podsjeća samog sebe na prethodno stečeno znanje i dograđuje ga, pacijent se upoznaje s novostima ili ga utvrđuje. Da bi nešto upoznali nije dovoljno samo jednom reći podatak. Potrebno je to ponoviti šest puta da bi zaživjelo. I kada se sluša neko predavanje, ako se iza toga upije 20 posto od onoga što se čulo to je sjajno. Smatram da nikada nije dosta prenošenja znanja i ne moramo se bojati da će nam netko oteti znanje. Upravo smo tu kako bi pretočili teoretski dio u živu primjenu. Kada bi svatko napravio barem jedan korak u tom smjeru, apsolutno bi napredak bio evidentan na svim poljima, a ne samo u medicini. Potrebno je razviti povjerenje i osjećaj sigurnosti jer ako pacijent ne uzima propisanu mu terapiju, izostaje učinak liječenja. Mi, liječnici kao i ostalo zdravstveno osoblje dajemo preporuke i smjernice što i kako treba primijeniti, a učinak primjene ovisi o pacijentu i njegovoj obitelji hoće li se to i ostvariti. Izuzetno je važna potpora obitelji, mlađih i starijih. Važno je da obitelj djeluje kao funkcionalna jedinica, a ne kao otuđena jedinka u kojoj svatko povlači na svoju stranu. O povezanosti pretilosti i bubrežne bolesti govorilo se i na ovogodišnjem Svjetskom danu bubrega. Možete li nam reći nešto više o toj vezi? Pretilost je sveprisutan i aktualan problem diljem svijeta pa stoga ne iznenađuje činjenica da su upravo pretilost i bubrežna bolest bile glavna tema ovogodišnjega Svjetskog dana bubrega 9. ožujka 2017. Riječ je o stanju prekomjernog nakupljanja masnoga tkiva u organizmu s brojnim štetnim i opasnim posljedicama na zdravlje. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je 2014. godine alarmantne podatke koji upućuju na epidemijsku raširenost debljine, s više od 600 milijuna odraslih osoba koje su suočene s tim problemom. Prevalencija pretilosti u Europi iznosi 4 do 28 posto u muškaraca i 6,2–36,5 posto u žena. Istraživanje Eurostata objavljeno potkraj 2016. godine pokazalo je da se od 28 zemalja članica Europske unije Hrvatska po broju pretilih osoba nalazi na 8. mjestu ljestvice (18,7 posto), da učestalost raste s dobi (25 posto osoba između 45 i 72 godine prekomjerne su tjelesne težine) te da veću sklonost pretilosti pokazuje muški spol (20,7 posto muškaraca i 16,8 posto žena je pretilo). Ono što izrazito zabrinjava jest visoka učestalost

11


pretilosti u mlađim dobnim skupinama, posebice u dječjoj dobi (8,8 posto). Stoga je iznimno važno pravilno i pravodobno prepoznavanje problema te osiguravanje odgovarajućeg liječenja u dječjoj i adolescentnoj dobi, uz njegovo praćenje i modifikaciju u odrasloj dobi. Indeks tjelesne mase viši od 25 kg/m2 izravno je povezan s rizikom od nastanka kronične bubrežne bolesti (glomeruloskleroza uzrokovana debljinom), a u pretilih su osoba povišeni i kardiovaskularna smrtnost te pobol od raznih bolesti. Ne smijemo zanemariti činjenicu da je pretilost preventabilni čimbenik rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti, šećerne bolesti, dislipidemije, arterijske hipertenzije, kronične bubrežne bolesti i dr., pa je stoga potrebno nastaviti s pridavanjem važnosti stručnoj raspravi i analizi toga problema, njegovih uzroka, posljedica i optimalnih terapija. Jedan od ključnih prioriteta u svakodnevnom radu s bolesnicima mora biti promicanje zdravih životnih navika te kontinuirana edukacija u svrhu prevencije i osvješćivanja društva u cjelini. Sveobuhvatni i interdisciplinarni pristup prevenciji bubrežne i kardiovaskularnih bolesti nužan je od dječje do odrasle dobi sa svrhom primjenjivosti u svakodnevnom radu, ne samo kardioloških i nefroloških struka nego i specijalista obiteljske medicine, medicinskih sestara i tehničara, studenata medicine te svih drugih zdravstvenih djelatnika. Pročelnica ste hitne medicine u KB Merkuru. Koliki je pritisak pacijenata na hitnu službu u KB Merkuru i zbog čega najviše ljudi dolazi na hitan prijem? Koliko njih doista ima i potrebu za hitnom medicinskom pomoći? Kako smanjiti pritisak na hitnu službu? Iako je veliki pritisak pacijenata na hitne službe osobito u ove vruće i vlažne ljetne dane uvijek kažem da je svatko tko dođe na hitnu službu dobrodošao. Postoji trijažna kategorija hitnoće i stručnjak treba procijeniti hitnost trijažne kategorije. Pacijente treba pitati koji je razlog dolaska? Uputiti ih da pričekaju ako se ne radi doista o potrebi za hitnom medicinskom pomoći (peta trijažna kategorija može čekati

12

dva sata, dok četvrta sat vremena). Objasniti da će pričekati sat do dva dok se ne naprave potrebne laboratorijske pretrage i dok se ne pregleda pacijent. Redoslijed pregleda pacijenata se ne vrši prema vremenu dolaska nego stupnju hitnoće i to je bitno objasniti pacijentima i njihovim pratnjama. Uvijek je potrebno individualno procijeniti koliki je stupanj hitnoće. Pacijent koji dođe u Hitnu službu i kaže da ga samo „boli glava”, može imati glavobolju u sklopu visokog krvnog tlaka odnosno hipertenzivne krize po tipu urgencije (bez oštećenja organa) i iako je prvotno stabilan potrebno je provjeriti stupanj trijažne kategorije za 20-30 minuta jer mu se opće stanje može pogoršati i prijeći u stupanj emergencije (s oštećenjem ciljnih organa). Uvijek se sjetim jednog mladog pacijenta koji je došao u rane jutarnje sate jer mu se naglo zamutio vid. Probudio se zbog boli u očima. Iako u KB Merkur ne postoji hitna okulistička služba, izmjerili smo krvni tlak kako bi isključili da zamućen vid nije slučajno posljedica tlaka i upravo se radilo o tome. Pacijentu od svega 36 godina došlo je do razvoja hipertenzivnih promjena na očima u smislu hipertenzivne emergencije („pukla je žila u oku“) kao posljedica neprepoznate i nedijagnosticirane hipertenzije koja je već dovela do oštećenja i bubrežne funkcije koja se kasnije nije oporavila. Oko je zapravo prozor za zdravlje krvnih žila. Odgovor na pitanje kako smanjiti pritisak na hitnu službu? Možda sljedećim prijedlozima: 1. Svakom pacijentu treba omogućiti adekvatnu skrb u sustavu. 2. Svaki bi se pacijent trebao odgovorno ponašati u zdravstvenom sustavu 3. Organizirati sustav palijativne skrbi I za kraj: Medicina je poziv, a ne posao. Svaki pacijent/ osoba je jedinstven/jedinstvena.


Promatrajte šećernu bolest u posve novom svjetlu.

Regulacija šećerne bolesti može biti jednostavnija. Pametni glukometar CONTOUR®NEXT ONE jednostavan je za korištenje i daje izuzetno točna i precizna očitanja glukoze u krvi, dopunjena jedinstvenom odlikom Svjetla ciljne vrijednosti (smartLIGHT™) koja vam omogućuje prepoznavanje jeste li iznad, ispod, ili unutar raspona ciljnih vrijednosti1,2. Također imate mogućnost bežičnog spajanja svog glukometra CONTOUR®NEXT ONE s aplikacijom CONTOUR™DIABETES za pametne uređaje kao dodatnu pomoć u regulaciji šećerne bolesti.

Za više informacija o glukometru CONTOUR®NEXT ONE nazovite korisničku podršku tvrtke MEDiLAB na besplatni broj 0800 600 900 ili posjetite stranicu contournextone.hr Literatura: 1. Upute za uporabu CONTOUR®NEXT ONE. 2. Christiansen M et al. Accuracy and user performance evaluation of a new blood glucose monitoring system in development for use with CONTOUR™NEXT test strips. Poster prikazan na 15. godišnjem sastanku DTS-a (Diabetes Technology Society); 22. - 24. listopada 2015; Bethesda, Maryland, SAD. Ascensia, logotip Ascensia Diabetes Care, CONTOUR i smartLIGHT zaštitni su znakovi tvrtke Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple i logotip Apple zaštitni su znakovi tvrtke Apple Inc., registrirane u SAD-u i drugim državama. App Store je uslužni znak tvrtke Apple Inc. Google Play i logotip Google Play zaštitni su znaci tvrtke Google Inc.

Dijabetes © Autorsko pravo 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Sva prava pridržana. Datum pripreme: Ožujak 2016. Šifra: G.DC.03.2016.44323 www.dijabetes.hr

13


Arterijska hipertenzija i secerna bolest

U lepezi čimbenika koje nazivamo faktorima kardiovaskularnog rizika (uz dob, dislipidemiju, prekomjernu tjelesnu težinu i pušenje), arterijska hipertenzija prednjači po svojoj učestalosti i utjecaju na obolijevanje i smrtnost Vinko Roso, dr.med., Sveučilišna Klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac

14


Hipertenzija, zasebno ili udružena s drugim faktorima rizika, povećava rizik za moždani udar, infarkt miokarda, srčano popuštanje, bubrežno oštećenje, oštećenje očne pozadine i perifernu vaskularnu bolest kod bolesnika sa šećernom bolesti

Arterijska hipertenzija je učestali zdravstveni problem kod bolesnika sa šećernom bolesti. U lepezi čimbenika koje nazivamo faktorima kardiovaskularnog rizika (uz dob, dislipidemiju, prekomjernu tjelesnu težinu i pušenje), arterijska hipertenzija prednjači po svojoj učestalosti i utjecaju na obolijevanje i smrtnost. Poznato je kako hipertenzija, zasebno ili udružena s drugim faktorima rizika, povećava rizik za moždani udar, infarkt miokarda, srčano popuštanje, bubrežno oštećenje, oštećenje očne pozadine i perifernu vaskularnu bolest kod ove ionako visokorizične skupine bolesnika. Dok je kod bolesnika s tipom 1 šećerne bolesti hipertenzija razmjerno rijetka prilikom postavljanja dijagnoze te usko vezana uz njeno trajanje i napredovanje bubrežnog oštećenja, u tipu 2 šećerne bolesti je prilično učestala i vezana manje uz napredovanje bubrežnog oštećenja (kojem često i prethodi), a više uz prekomjernu tjelesnu težinu. Međunarodne smjernice predlažu da ciljne vrijednosti krvnog tlaka za sve bolesnike, pa tako i za one sa šećernom bolesti, budu niže od 140/90 mmHg. Međutim, ako je moguće i ako ih se dobro podnosi, postoji potencijalna dobrobit u postizanju i nešto nižih vrijednosti krvnog tlaka od 125-130/85 mmHg kod nekih bolesnika. Imajući u vidu važnost problema, svaki bi dijabetičar trebao mjeriti krvni tlak u kućnim uvjetima, uz dnevnik samokontrole glikemije voditi i dnevnik tlaka te u suradnji s liječnikom stremiti postizanju ciljnih vrijednosti. Važnost mjerenja krvnog tlaka u kućnim uvjetima je velika jer su te vrijednosti najreprezentativnije i predstavljaju onaj krvni tlak s kojim živimo u svakodnevici. Kontinuirano mjerenje krvnog tlaka ili takozvani „holter tlaka“ nešto je osjetljiviji prediktor kardiovaskularnog rizika, pogotovo kao metoda utvrđivanja povišenog tlaka za vrijeme spavanja, koji pak predstavlja posebnu kategoriju rizika.

Jednako kao i liječenje šećerne bolesti, liječenje hipertenzije započinje i nastavlja se tijekom cijelog života promjenama životnog stila i navika. Navedene promjene uključuju: smanjenje unosa soli (na 5-6 g/dan ili čak 2-3 g/dan kod nekih bolesnika), umjereni unos alkohola (ekvivalent oko 20 g čistog alkohola dnevno, preferabilno crnog vina), uravnoteženu i zdravu prehranu, redovitu tjelesnu aktivnost (bar 30 minuta dnevno), redukciju prekomjerne tjelesne težine i/ili održavanje normalne tjelesne težine i prestanak pušenja. Dosljedno provođenje tih mjera u liječenju hipertenzije kao i kod šećerne bolesti može spriječiti ili odgoditi pojavu manifestne bolesti i njenih posljedica, a ponekad i smanjiti potrebne doze lijekova. Bilo bi pogrešno smatrati promjene životnog stila samo fazom liječenja, a lijekove zamjenom za zdrave navike ili (kao što često biva) smatrati lijekove spasonosnim oruđima za kojima posežemo u slučaju inercije ili neminovnog neuspjeha u promjeni načina življenja. Zdrave životne navike i sveobuhvatnost dobrobiti koje pružaju ne može zamijeniti niti jedan lijek. Naposljetku, neminovno će kod svih bolesnika biti potrebno povišen krvni tlak liječiti jednim ili više lijekova. Ti agensi su vrlo učinkoviti i imaju mnoge dobrobiti ako se uzimaju odgovorno. Međutim, kudikamo najveća zapreka uspješnosti liječenja jest loša suradljivost (neredovito uzimanje lijekova ili uzimanje koje nije u skladu s preporukom liječnika). Bolesnici sa šećernom bolesti i hipertenzijom vrlo često uzimaju nemali broj lijekova na dnevnoj bazi te valja voditi računa da pristup svakom bolesniku bude individualiziran, kako bi se osigurala što veća suradljivost i angažman u očuvanju vlastitog zdravlja.

Zdrave životne navike i sveobuhvatnost dobrobiti koje pružaju ne može zamijeniti niti jedan lijek

Dijabetes

www.dijabetes.hr

15


Hipertenzija kod djece

Dr. sc. Slaven Abdović, dr. med., specijalist pedijatar Odsjek za nefrologiju, Klinika za pedijatriju, Klinika za djeÄ?je bolesti Zagreb

16


Hipertenzija je medicinski pojam kojim se opisuje postojano povišen krvni tlak. Fiziološki, krvni tlak je rezultat cirkulacije krvi kroz krvne žile što je ostvareno neprekidnim i ritmičkim srčanim kontrakcijama. On je ključan kako bi se do svih stanica i tkiva dopremio kisik i hranjive tvari, a uklonili nusproizvodi metabolizma. Međutim, ako je krvni tlak postojano viši od normalnih vrijednosti, tijekom vremena će nastati oštećenje krvnih žila i preopterećenje srčanog mišića. Time će biti narušena opskrba vitalnih organa krvlju, što može nepovratno narušiti zdravlje i skratiti životni vijek oboljele osobe. Hipertenzija koja nastane u dječjoj dobi ili adolescenciji često postoji i kada osoba odraste te je tada vodeći uzrok ranog srčanog i moždanog udara – iznenadnog začepljenja arterija koje opskrbljuju srčani mišić ili mozak krvlju. Upravo stoga, vrlo je važno prepoznati rizične skupine djece i odraslih kod kojih je vjerojatnost nastanka hipertenzije veća, rano je dijagnosticirati te je uspješno liječiti. Prekomjerna tjelesna masa udvostručuje rizik Hipertenzija u odraslih je česta bolest i većinom je posljedica degenerativnih promjena povezanih sa starenjem. Zbog toga bi se moglo pogrešno zaključiti kako je to rijetka pojava u djece, što nije istina. Od stotinu djece, čak jedno ili dvoje će imati povišen krvni tlak u više neovisnih mjerenja. Neka djeca i odrasli su skloniji nastanku hipertenzije jer posjeduju rizične čimbenike koji dijelimo na nepromjenjive i promjenjive. Na nepromjenjive čimbenike rizika ne možemo utjecati, tj. ne možemo umanjiti njihov negativan učinak, jer se radi o spolu, etničkoj pripadnosti ili genskom nasljeđu. S druge strane, uklanjanjem promjenjivih čimbenika rizika možemo značajno smanjiti vjerojatnost nastanka hipertenzije ili je uspješno liječiti. Od promjenjivih čimbenika rizika najbitnija je pretilost. Istraživanja su potvrdila da djeca s prekomjernom tjelesnom masom imaju dvostruko veći rizik za hipertenzijom. U današnje vrijeme bitno je osvijestiti ovaj problem zbog visoke učestalosti pretilosti u djece (4-6%) i stoga što se prekomjerna tjelesna masa može uspješno smanjiti redovitom tjelovježbom, izbjegavanjem neaktivnosti i promjenom prehrambenih navika.

Također, određene bolesti mogu biti uzrok hipertenzije i njihovim liječenjem se u pravilu normaliziraju vrijednosti krvnog tlaka. Takav tip hipertenzije nazivamo sekundarnom, za razliku od primarne kod koje liječničkim pregledom i pretragama ne možemo naći uzrok za povišeni krvni tlak. Primarna hipertenzija je češća u pretile djece i većinom nastane nakon puberteta, osobito ako se netko u užoj obitelji liječi zbog hipertenzije. Hipertenzija je česti problem u pacijenata sa šećernom bolesti tipa 1 i 2, a vjerojatnost njenog nastanka proporcionalna je duljini trajanja bolesti i prisustvu albuminurije – proteina u mokraći. Glavni uzrok hipertenzije u šećernoj bolesti je razvoj dijabetičke nefropatije, a neka istraživanja ističu i utjecaj povećane krutosti arterija te zadržavanje soli i vode u organizmu. Kod pacijenata s dijabetesom, rano liječenje hipertenzije je osobito važno kako bi se spriječio razvoj bolesti srca i krvnih žila te usporilo pogoršanje bubrežne funkcije i razvoj dijabetičke retinopatije, koje mogu dodatno ugroziti život pacijenta i njegovu kvalitetu života. Prevencija i liječenje Prvi korak u liječenju hipertenzije je liječenje sekundarnog uzroka povišenog krvnog tlaka. Stoga, kada se kod djeteta zabilježe postojano povišene vrijednosti krvnog tlaka iznad gornje granice za spol, dob i visinu u minimalno tri neovisna mjerenja, potrebno je učiniti kompletnu dijagnostičku obradu radi isključenja bolesti koje su povezane s hipertenzijom. Ako se ne nađe uzrok (primarna hipertenzija) ili ako liječenje sekundarnog uzroka ne dovede do pada tlaka, potrebno je započeti liječenje koje uključuje promjenu životnih navika. U neke djece promjene životnih navika nisu dovoljne u kontroli hipertenzije i potrebna je redovita i svakodnevna primjena lijekova koji snižavaju krvni tlak. U zaključku, hipertenziju je potrebno isključiti i liječiti kod djece koja imaju viši rizik za njen nastanak. Mjerenje krvnog tlaka nije bolno, jednostavno je i kratkotrajno te se može učiniti u svakoj ordinaciji primarne zdravstvene zaštite. Pravovremenim i uspješnim liječenjem hipertenzije preventivno djelujemo na nastanak bolesti srca i krvnih žila u odrasloj dobi, smanjujemo komplikacije kroničnih bolesti i unapređujemo zdravlje.

Promjene životnih navika: 1. Gubitak na tjelesnoj masi se preporučuje pretiloj djeci i uspjeh je bolji kad dijete provodi i tjelovježbu. Često je potreban savjet nutricioniste radi jasnih uputa. 2. Redovita tjelovježba uključuje 20-30 minuta aerobne aktivnosti (npr. hodanje, plivanje, vožnja bicikla) minimalno 4 puta tjedno. Natjecateljski sport je u načelu dopušten, osim kada je tlak nekontrolirano jako visok ili ako postoji zadebljanje srčanog mišića. 3. Smanjenje neaktivnosti je smanjenje gledanja televizije ili igranje videoigara na manje od 2 sata na dan. 4. Promjene u prehrani su smanjenje unosa soli i proizvoda bogatih životinjskim masnoćama te povećanje udjela svježeg voća i povrća u prehrani. Kako bi se dijete lakše držalo ovih uputa uvijek je uspješnije kada cijela obitelj prihvati ove zdrave navike. 5. Izbjegavanje izloženosti dimu cigareta, pušenja i konzumiranja alkohola Dijabetes

www.dijabetes.hr

17


a

rib

DASH dijeta

v sec eri i masti

mlijecvn

kruh, zv

itarice, k

rumpiri

Jeste li se ikad zapitali što dijeta zapravo znači? Sve više ljudi danas je na određenim dijetama, pogotovo ljeti, a postavlja se pitanje koliko su ustvari te dijete zdravstveno utemeljene. Riječ dijeta potječe od grčke riječi diatia što znači život, način življenja, ali i hrana. Uz taj pojam često se veže i therapeia što znači briga oko nečega ili liječenje pa od toga potječe i naziv dijetoterapija, odnosno dijetalna prehrana. U ovom kontekstu misli se uglavnom na bolničke dijete pa uvažavajući ovu činjenicu možemo reći da dijeta predstavlja specijalan način prehrane bolesnika koji treba zadovoljiti potrebe u energiji, gradivnim i zaštitnim tvarima s ciljem kvalitetnijeg oporavka od bolesti. U svim ostalim segmentima ispravnije je govoriti o pravilnoj, uravnoteženoj i dobro izbalansiranoj prehrani. S druge strane, riječ dijeta toliko je uvriježena u govoru, tekstovima, na webu, da kad se ukuca u tražilicu prikazat će se oko 669.000.000 rezultata. Razlika između dijete i pravilne prehrane Uz pravilnu prehranu dijeta nije nužno potrebna, osim ako se ne radi o bolesnicima koji imaju posebne dijete o kojima brinu dijetetičari i nutricionisti koji primjenjuju Standard za prehranu bolesnika (NN 59/15) u kojima je opisano 50 različitih dijeta. Samo neke od tih dijeta zbog specifičnosti oboljenja za koja su namijenjene, imaju izostavljene određene skupine hrane ili nutrijente. Gotovo sve ostale imaju preporuku za unos nutrijenta ili hranjivih tvari koje su bitne za naš organizam. Tako ne postoji samo jedan način prehrane (dijete) kod šećerne bolesti pa je najzahtjevniji dio plana liječenja za većinu oboljelih - što, kako i kada jesti, već pristup mora biti individualno prilagođen. Dakle, sve najzahtjevnije dijete, kao i redukcijske dijete ne izostavljaju niti meso, niti masnoće, već je naglasak na što zdravijoj i

18

v

v

ili nacin zivota

rce

i pov

i proiz

voce

vodi

o, mes

. i dr

Određena žudnja za hranom proizlazi iz jednostavnih fizioloških ili psiholoških potreba i može se kontrolirati s unosom određenih nutrijenata koji su neophodni organizmu. Jedan od najkompleksnijih načina prehrane je upravo prehrana po DASH principima Eva Pavić, mag.spec., dipl.ing. preh. tehnologije Valentina Uroić, mag.nutricionizma Služba za prehranu i dijetetiku KBC Zagreb

kvalitetnijoj prehrani. Primjerice, nema dobre i okrepljujuće juhe bez dobrog i kvalitetnog povrća i mesa. Sve prednosti pravilne prehrane - karta do zdravlja Život i zdravlje ovise o vodi, kisiku i 40-ak esencijalnih elemenata koje unosimo hranom. Hrana se pretvara u energiju koju naše tijelo pohranjuje i iskorištava za svoje potrebe i tjelesnu aktivnost. Budući da ni jedna namirnica ne zadovoljava u potpunosti naše tjelesne potrebe, važna je raznovrsnost da bi dobili sve potrebne hranjive tvari. Stil života koji pruža zadovoljstvo ugađanjem s određenim vrstama hrane i pića nije nužno negativan, ali uvijek na umu treba biti zdravstvena dobrobit ili pak posljedice na koje moramo računati. Određena žudnja za hranom proizlazi iz jednostavnih fizioloških ili psiholoških potreba i može se kontrolirati s unosom određenih nutrijenata koji su neophodni organizmu. Jedan od najkompleksnijih načina prehrane je upravo prehrana po DASH principima (“Dietary Approaches to Stop Hypertension” - dijetetski pristup zaustavljanja hipertenzije). Upravo ovakav način prehrane koji podrazumijeva našu svakidašnju hranu, može donijeti brojne dobrobiti zbog jednostavnosti praćenja zadanih preporuka, kako u javnom zdravstvu tako i u kliničkoj praksi. DASH dijeta - prva preporuka za promjenu načina života DASH dijeta je razvijena u istraživanju pod pokroviteljstvom Nacionalnog instituta za zdravstvo, a preporučuje ga Američka udruga za srce, Smjernice prehrane za Amerikance, a dio je američkih smjernica za liječenje hipertenzije. Stručnjaci U.S. News & World Reporta za 2017. godinu opi-


sali su i obradili 38 najpopularnijih dijeta te ih rangirali po njihovoj zdravstvenoj dobrobiti. Većina dijeta ustvari se odnose i na pravilan stil i način života. Kod svake od ovih vrsta prehrane uz preporuku povećanog unosa povrća, voća, kvalitetnih žitarica, mahunarki i ribe ima mjesta za dobro i kvalitetno meso, mliječne proizvode, složene ugljikohidrate, orašaste plodove, mirisne začine i sve ono što hranu čini dobrom i sigurnom. Dijeta koja već sedam godina zauzima prvo mjesto te je ocijenjena ukupno kao najbolja je upravo DASH dijeta. Ove godine proglašena je i najboljom dijetom za dijabetes, najboljom zdravom prehranom i najboljom dijetom za zdravlje srca. Uravnotežena prehrana s manje soli Istraživanja pokazuju da pridržavanje prehrambenih navika koje su po načelima DASH prehrane pomaže u snižavanju krvnog tlaka, za što je prvenstveno ova dijeta i bila osmišljenja. Nutricionistički uravnotežen plan uključuje voće i povrće i nekoliko dnevnih obroka niskomasnih mliječnih proizvoda. Takav pristup preporučuje odabir cjelovitih žitarica, nemasno meso, perad i ribu. Najveći naglasak je na značajno smanjenju unosa soli, po principu jelo začinite začinima, a ne solju. Osobama koje imaju problema s povišenim krvnim tlakom nije preporučljivo dnevno unijeti više od 2-2,4 g natrija, odnosno 5-6g soli. Ovako smanjen unos soli u prehrani značajno može pridonijeti prevenciji kroničnih nezaraznih bolesti kao što su šećerna bolest, srčanožilne, bubrežne i dr., a samim time i smanjenu smrtnost od srčanog i moždanog udara. Savjeti za smanjenje unosa soli • Osvijestite važnost smanjenja soli i razgovarajte o tome s obitelji i ukućanima. Nakon nekog vremena, hrana s manje soli bit će ukusnija, jer će se bolje osjećati njen primarni okus. • Čitajte deklaracije na proizvodima, provjerite oznaku za usporedbu količine soli u različitim proizvodima hrane i pića te izaberite one s nižim udjelom soli. • Pripremite sami hranu kada god je to moguće. • Ograničite količinu dodavanja soli u hranu prilikom kuhanja i pečenja.

• Izbjegavajte dosoljavanje hrane za stolom, soljenki je mjesto u kuhinjskom ormaru, a ne na stolu. • Začinite hranu raznim biljnim začinima (origano, bosiljak, majčina dušica i sl.) umjesto soli. • Odaberite svježe meso, perad i plodove mora, a ne panirane ili polupripremljene inačice. • Prednost uvijek dajte svježem ili smrznutom povrću. • Konzerviranu hranu uvijek prvo isperite. • Odaberite nesoljene grickalice (kikiriki i sl.). • Za sendviče uvijek birajte integralni kruh, namaz i nareske s manje soli. Kalij, kalcij, magnezij, vitamin D Budući da glavninu soli dnevno unosimo hranom, jako je bitno da biramo kvalitetnije proizvode po sastavu s manjim udjelom soli (iznimno je važno čitati deklaracije). Uz ovakve proizvode dobro je kombinirati hranu koja je izvor vlakana, kalija, kalcija i magnezija, a to je upravo povrće i voće. Unos voća i povrća može smanjiti rizik za razvoj kroničnih nezaraznih bolesti, iako točan mehanizam njihovog djelovanja i dalje ostaje nejasan. Povećani unos hrane koja je izvor navedenih nutrijenata uzrokovat će veće izlučivanje natrija iz organizma. Kalij s natrijem regulira ravnotežu vode u tijelu. Nekoliko velikih epidemioloških istraživanja dokazala su da je povećan unos kalija hranom povezan sa smanjenim rizikom i od moždanog udara. Adekvatan unos kalija za odrasle je 4,5 grama / dan. Međutim, dokazi ne ukazuju na to da oni s visokim krvnim tlakom trebaju uzimati nadomjestke kalija. Umjesto toga, treba konzumirati hranu bogatu kalijem, kao što su lisnato zeleno povrće, korjenasto povrće poput krumpira i mrkve, grahorice i voće svakodnevno. Bitan čimbenik u prevenciji visokog krvnog tlaka je dovoljno i pravovaljano izlaganje suncu zbog vitamina D. U tablici 1. navedena je vrsta hrane kao najbolji izvor vlakana, kalija, kalcija, magnezija i vitamina D prema prosječnoj porciji serviranja, a Slika 1 pokazuje nam koliko serviranja na dan određene skupine hrane možemo uzeti u odnosu na preporučenu kalorijsku vrijednost, s primjerima i značajkama svake grupe hrane za DASH.

Tablica 1. Najbolji izvori vlakana, kalija, kalcija, magnezija i vitamina D

Najbolji izvori Vlakna

K

Ca

Integralne žitarice ... /ječam, zob, riža, heljda/ Mahunarke /grah, leća, bob, soja/ Crna rotkva, hren Brokula, cvjetača Bundeva, mrkva, luk Kupus, kelj, raštika Maline Gljive

Kamenice Grah, bob Koraba Grašak Dinja Špinat Suhe šljive Suhe smokve Banana Krumpir

Sir tvrdi Parmezan Sirni namaz Mlijeko Jogurti ... Svježi sir Smokve Raštika Koraba Grah bijeli

Mg

Vit. D

Orah Lješnjak Kamenice Mekinje Grah Slanutak Banana Koraba Kozice Smokve

Ulje jetre bakalara Losos Haringa Skuša Pastrva Sirevi Mlijeko Maslac Jaja Žitarice

Računalni program „Dijetetičar“, KBC Zagreb

Dijabetes

www.dijabetes.hr

19


Slika 1. Preporuka veličine serviranja prema skupini hrane i preporučenom kalorijskom unosu

a obrnuto, pogoršanje kvalitete prehrane može povećati rizik. Autori navode da nikad nije prekasno za poboljšanje zdravlja promjenom prehrane. Pridržavanjem DASH načina prehrane značajno je povezano s poboljšanjima u kardiovaskularnim čimbenicima rizika, kao i nižim stopama kardiovaskularnih događaja (infarkt miokarda, moždani udar i smrt kao rezultat koronarne bolesti srca).

20

Znanstveno utvrđeno Veliki broj studija pokazao je da se način prehrane značajno pogoršao tijekom proteklih nekoliko desetljeća, a sve je veći broj ljudi ne jede dovoljno voća, povrća i mliječnih proizvoda. Studija objavljena u Lancetu 2012. godine ukazuje da je 6,7 milijuna smrti uzrokovano nedovoljnim unosom voća i povrća. U studiji iz 2016. godine koja je trajala osam tjedana pokazani su značajni učinci DASH dijeta na mršavljenje i metabolički status kod odraslih osoba s bezalkoholnom masnom jetrom (NAFLD eng. non-alcoholic fatty liver disease). Pretpostavlja se da učinci mogu biti zbog visokog sadržaja kalcija, magnezija i vlakana u takvoj prehrani. U nedavno objavljenoj studiji dr. Sotos-Prieto i kolega u časopisu New England Journal of medicine dokazuju da čak i skromno poboljšanje u kvaliteti prehrane može značajno utjecati na rizik od smrtnosti,

Zaključak S obzirom da bi prehrana osoba sa šećernom bolesti trebala biti individualno prilagođena prema potrebama i znanju same osobe, dijetetičar bi trebao biti aktivan član zdravstvenog tima koji može edukativno pomoći u savjetovanju bolesnika u izradi jelovnika. Nutricionistički uravnotežen plan uključuje cjelovite žitarice, povrće, voće, nemasno meso i ribu, mlijeko i mliječne proizvode, orašaste proizvode, sjemenke, začine i biljna ulja, a baziran prema DASH i mediteranskom principu prehrane uz neophodnu redukciju soli, šećera i trans masnih kiselina. Ovakav plan prehrane nužno podrazumijeva i povećanje tjelesne aktivnosti. Upravo bi to trebale na umu imati osobe koje boluju od šećerne bolesti i hipertenzije, jer ovo je sigurno jedan od načina smanjenja krvnog tlaka i bolje regulacije šećera u krvi. Osim nama najbitnije dobre regulacije šećerne bolesti, DASH dijeta je i u skladu s prehrambenim preporukama za prevenciju osteoporoze, raka, bolesti srca i moždanog udara. Najbitnije je da s usvajanjem ovih savjeta sami osjetite poboljšanje, jer način i vrsta prehrane ipak se moraju uklopiti u vaše osobne preferencije. Ne postoji samo jedan način prehrane (dijete) kod šećerne bolesti. Stoga, više o vrstama DASH dijete prilagođene osobama sa šećernom bolesti, planu prehrane, količini hrane i izradi jelovnika pročitajte i u sljedećem broju.


Svakodnevna rješenja za svakog ponaosob. Eli Lilly (Suisse) S.A. Predstavništvo u RH, Ulica grada Vukovara 269 G, 10 000 Zagreb Tel: +385 1 2350 999, Fax: +385 1 2305 870, www.lilly.com.hr HRDBT00289, 17.8.2016.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

21


Uloga prehrane kod poremećaja krvnog tlaka U dijabetičara s hipertenzijom povećan je rizik nastanka mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija. U prevenciji, ali i u liječenju visokog krvnog tlaka prehrana igra ključnu ulogu doc.dr.sc. Darija Vranešić Bender

Povišeni krvni tlak i kronična bolest hipertenzija vrlo su česti u našoj populaciji. Smatra se da čak 40% populacije u Hrvatskoj ima arterijsku hipertenziju i pritom su žene ugroženije od muškaraca. Kada je riječ o oboljelima od šećerne bolesti, hipertenzija ima dvostruko veću učestalost u toj populaciji. Hipertenzija se nalazi u oko 70% bolesnika oboljelih od dijabetesa, a učestalost ovisi o tipu dijabetesa. Međutim, istraživanja pokazuju kako je pojava visokog krvnog tlaka u porastu u oba tipa dijabetesa. U dijabetičara s hipertenzijom povećan je rizik nastanka mikrovaskularnih i makrovaskularnih komplikacija, a poznato je da dvije trećine dijabetičkih bolesnika umire od posljedica makrovaskularnih komplikacija, kao što su moždani udar i bolesti srca, a mikrovaskularne komplikacije, kao retinopatija i nefropatija, značajan su uzrok njihovog pobola i smrtnosti. U prevenciji, ali i u liječenju visokog krvnog tlaka (hipertenzije) prehrana igra ključnu ulogu. Prije svega, kod osoba s prekomjernom tjelesnom masom i pretilošću potrebno je uvesti smanjenje dnevnog kalorijskog unosa te polako mijenjati prehrambene, ali i životne navike. Dokazano je kako gubitak 10 suvišnih kilograma koji se postiže dijetom i održava se tijekom dvije godine uzrokuje sniženje vrijednosti krvnog tlaka za 6-9/4-6 mmHg. Niski tlak obično izaziva manje zabrinutosti, ali je također prisutan u populaciji i nerijetko neugodan za osobe koje pate od tog poremećaja. I u tom slučaju prehrambene mjere mogu biti od koristi. Optimalna tjelesna aktivnost jednako je bitna kao zdrav pristup i promjene u prehrani kod poremećaja krvnog tlaka te se preporučuje umjerena tjelesna aktivnost u trajanju od barem 30 minuta svaki dan. Kao sastavni dio promjena načina života i prehrane, redovita aerobna tjelovježba u osoba s hipertenzijom povezuje se sa sniženjem vrijednosti krvnog tlaka za 4-9/3-9 mmHg. Dijeta kod hipertenzije Znanstvenici u SAD-u razvili su i brojnim kliničkim studijama ispitali DASH dijetu za hipertenziju koja se temelji na visokom unosu voća i povrća, niskomasnih mliječnih proizvoda te ograničenju suhomesnatih proizvoda i soli. Dijeta se pokazala vrlo učinkovitom i moguće ju je prihva-

22

titi dugoročno, kao način života. Rezultati su vidljivi već nakon dva tjedna, a kod dijabetičara je jednostavno ovaj model prehrane kombinirati s klasičnom dijabetičkom dijetom, budući da imaju mnogo dodirnih točaka. Kod osoba oboljelih od hipertenzije bitno je još naglasiti da veliki značaj ima omjer i količina elektrolita, gdje je kalij poželjan mineral i potrebno ga je unositi u što većoj količini, a unos soli (natrija) ograničiti na maksimalno 5 g dnevno (1 čajna žlica). Banane, rajčice, zeleno lisnato povrće su namirnice koje su dobar izvor kalija i treba ih kombinirati u svakodnevnom jelovniku. Uz kalij važnu ulogu u održavanju normalnog krvnog tlaka imaju i minerali kalcij i magnezij. Primijećeno je da vegetarijanci imaju znatno nižu stopu pobola od hipertenzije od osoba koje jedu meso. Također, kada omnivori prijeđu na vegetarijansku prehranu, vrijednost njihovog krvnog tlaka se snizi, a u slučaju kada vegetarijanci počnu jesti meso, njihov krvni tlak poraste. Pozitivan učinak na hipertenziju uočen je i kod osoba koje slijede mediteransku prehranu. Posebno su ohrabrujuće znanstvene studije koje se tiču ekstra djevičanskog maslinovog ulja. Naime, uočeno je da osobe koje redovito konzumiraju maslinovo ulje imaju niže vrijednosti krvnog tlaka, a redovita konzumacija maslinovog ulja čak može i smanjiti potrebu za antihipertenzivima (lijekovima za sniženje krvnog tlaka). Ograničenje unosa soli Velik broj znanstvenih studija u protekla dva desetljeća proveden je kako bi se utvrdio utjecaj konzumacije soli, odnosno prehrane bogate natrijem na učestalost hipertenzije. Analiza 28 studija pokazala je da blaga restrikcija prehrambenog natrija uzrokuje značajno sniženje krvnog tlaka u osoba s hipertenzijom. Ovo zapažanje važno je i s populacijskog stajališta. Budući da se glavnina soli koju dnevno unosimo hranom nalazi u procesiranim industrijskim proizvodima, nužno je adekvatno deklariranje sadržaja natrij-klorida. Također, relevantne institucije trebaju poticati prehrambenu industriju na smanjenje udjela soli u spomenutim proizvodima.


Smanjenje unosa kuhinjske soli, procesirane hrane i zasićenih masnoća treba provoditi u sklopu ostalih promjena načina života, primarno uz smanjenje prekomjerne tjelesne mase i redovitu tjelesnu aktivnost.

Specifični sastojci i namirnice s antihipertenzivnim djelovanjem

Omega-3 masne kiseline (i riba kao dobar izvor) Često se spominje kako je nedostatak omega-3 masnih kiselina „skorbut našega vremena” jer se tijekom posljednjih 150 godina, konzumacija omega–3 masnih kiselina smanjila za 80%, a unos omega-6 masnih kiselina povećao se za nekoliko stotina posto. Jedna od najizazovnijih prehrambenih mjera koja može imati značajan utjecaj na zdravlje populacije odnosi se na povećan unos omega-3 masnih kiselina poput alfa-linolenske kiseline (ALA), eikozapentaenske kiseline (EPA) i dokozaheksaenske kiseline (DHA). Omega-3 nezasićene masne kiseline najzastupljenije su u ribama sjevernih mora – tuni, lososu, bakalaru, ali i srdeli, skuši, inćunima, morskom psu te morskim algama. Omega-3 kiselinama bogato je i ulje sjemenki lana, oraha, morski plankton i plava riba. U uljima sjemenki lana i orašastih plodova nalazimo alfa-linolensku kiselinu koja se u organizmu pretvara u dugolančane masne kiseline poput onih porijeklom iz ribe, ali je ta konverzija često slaba, posebice kod starijih osoba i novorođenčadi. Dodaci prehrani koncentrirani su izvor omega-3 masnih kiselina. Pri odabiru proizvoda valja posegnuti za visokokoncentriranim pripravcima koji su pročišćeni i standardizirani, odnosno sadrže točno određene količine EPA i DHA. Kada je riječ o uzimanju dodatnih omega-3 masnih kiselina u svrhu sniženja povišenog krvnog tlaka, istraživanjima je utvrđeno da 3-6 grama omega-3 (EPA+DHA) tijekom 6 tjedana može sniziti sistolički tlak za 5-6 mm Hg za i dijastolički tlak za 3-5 mmHg. Maslinovo ulje Znanstvenim studijama (provedenim na ljudima i životinjama) dokazan je povoljan učinak konzumacije ekstra djevičanskog maslinovog ulja na povišeni krvni tlak. Također, utvrđeno je da osobe s povišenim krvnim tlakom koje su na terapiji lijekovima tijekom visokog unosa maslinovog ulja imaju smanjenu potrebu za lijekovima. Utjecaj maslinovog ulja na krvni tlak bio je predmetom istraživanja i u dijelu velike epidemiološke studije Seguimiento Universidad de Navarra (SUN). SUN projekt je prospektivna kohortna studija čiji sudionici su studenti. Njihova prehrana procjenjivala se uz pomoć upitnika o unosu hrane. U istraživanju koje je imalo za cilj istražiti vezu tlaka i prehrane sudjelovalo je 6,863 sudionika koji su praćeni tijekom dvije godine. Studija je pokazala kako je u muškaraca s visokim unosom maslinovog ulja, ali ne i žena, utvrđen niži rizik od hipertenzije. Mineralna voda bogata bikarbonatima Dokazano je da konzumiranje gazirane natrij-hidrogenkarbonatne prirodne mineralne vode može biti korisno Dijabetes

www.dijabetes.hr

u prevenciji kardiovaskularnih bolesti. Pritom je uz potvrđen utjecaj na metabolizam lipida, zanimljivo i blago antihipertenzivno djelovanje bikarbonatnih mineralnih voda. Naime, iako se unos natrij-klorida povezuje s povećanim rizikom od hipertenzije i povišenja krvnog tlaka, unos natrija u obliku natrij-hidrogenkarbonata nema takav učinak. Štoviše, brojne su studije pokazale kako redoviti unos bikarbonatnih mineralnih voda ima povoljno djelovanje na vrijednosti krvnog tlaka. Primjerice, u jednoj studiji, konzumacija vode bogate natrij-hidrogenkarbonatima u kombinaciji s dijetom s niskim udjelom soli rezultirala je u starijih osoba (60-72 godina) značajnim sniženjem krvnog tlaka i smanjenim izlučivanjem kalcija u urinu. To se podudara s rezultatima ranije provedenog istraživanja o različitom djelovanju natrija na krvni tlak kada je u spoju s kloridom (NaCl) u odnosu na natrij kada je u spoju s hidrogenkarbonatom. Češnjak Zaštitni učinak češnjaka (Allium sativum) na kardiovaskularne bolesti dokazan je brojnim studijama koje ukazuju na češnjak utječe na razinu lipida u plazmi, fibrinolitičku aktivnost, inhibiciju agregacije platela i sniženje krvnog tlaka. Od 1975. godine objavljeno je više od 50 studija provedenih na ljudima koje ukazuju na kardioprotektivni učinak češnjaka i pripravaka na bazi češnjaka. Brojne studije pokazale su da je češnjak učinkovit u sniženju ukupnog kolesterola u serumu i visokog krvnog tlaka. Točnije, utvrdilo se da unos češnjaka može rezultirati sniženjem krvnog tlaka za 7.7 odnosno 5,0 mmHg za sistolički odnosno dijastolički tlak, a to se pokazalo značajno snažnijim djelovanjem u odnosu na placebo. Što kada je krvni tlak nizak? Slabost, vrtoglavica, nesvjestica česti su i neugodni simptomi niskog krvnog tlaka. Niski krvni tlak može biti rezultat nekih bolesti i stanja, korištenja lijekova, ali učestalo je to dobroćudno stanje koje je urođeno, poglavito ženama. Stanja koja uzrokuju sniženje krvnog tlaka uključuju krvarenje, infekcije, dehidraciju, bolesti srca, loš rad nadbubrežne žlijezde, trudnoću, vezanost za krevet, trovanje te reakcije na transfuziju krvi. Nizak krvni tlak ne zahtijeva uvijek medicinski tretman, najčešće je potrebno naučiti se nositi s tim stanjem u svakodnevnom životu. Preporučuje se: - čaša crnog vina nakon obroka - jutarnja kava - učestala konzumacija juha i izotoničkih napitaka bogatih elektrolitima - nešto viši unos proteinske hrane - blago povišen unos soli Ne preporučuje se: - konzumacija većih količina češnjaka - dugi periodi gladovanja tijekom dana - izostavljanje doručka

23


Edukativna radionica za oboljele od tipa 2 šećerne bolesti Ponukani organizacijom ovakvih događanja, a s obzirom na ranije uspješno organizirane edukativne radionice HSDU-a, pozivamo vas na „Edukativnu radionicu za oboljele od tipa 2 šećerne bolesti“, koja će se održati na Sljemenu, u hotelu Tomislavov dom od 26.-29.10.2017.

Hotel Tomislavov dom 1.000 metara bliži suncu

Vikend obuhvaća: - 3 puna pansiona u dvokrevetnim sobama u hotelu „Tomislavov dom“, - radionice, - predavanja, - ulaznicu za kazalište, - prijevoz autobusom. Cijena aranžmana iznosi 400,00 kuna po osobi. Razliku do ukupnog iznosa troškova iznad 400,00 kn snosi HSDU. Rok prijava i uplata: 15.09.2017., odnosno do popunjenja kapaciteta (Prijave pristigle nakon ovoga datuma neće se uvažavati!).

PRIJAVU IZVRŠITI PUTEM:

www.dijabetes.hr/vikend-druzenja Vaša prijava bit će u potpunosti prihvaćena uplatom iznosa od 400,00 kn na račun HSDU-a, IBAN: HR6223600001101494782. Organizirani polazak autobusom iz Zagreba za članove naših udruga bit će 26.10. u 15 sati ispred Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, a odlazak je nakon ručka u nedjelju 29.10.2017. Sve dodatne informacije možete dobiti na HSDU-ov mail: dijabetes@dijabetes.hr ili u uredu HSDU-a na broj telefona 01 4847 807. Veselimo se ponovnom zajedničkom druženju! Vaš HSDU

24

Nadomak Zagrebu, na 1000 metara nadmorske visine, okružen stoljetnom šumom, 20-ak minuta udaljen od užeg gradskog središta, očekuje Vas hotel Tomislavov dom. Smješten u Parku prirode Medvednica, u neposrednoj blizini skijališta, Tomislavac predstavlja idealnu destinaciju za aktivan odmor, opuštanje uz dodatne sadržaje hotela, ali i poslovne susrete. Svaka soba ima tuš/wc, TV/SAT, mini bar, sušilo za kosu u kupaonici i priključak na Internet. Sobe su uređene prema visokim hotelijerskim i estetskim standardima. Pored usluge kvalitetnog smještaja, hotel Tomislavov dom vam nudi i mogućnost korištenja fitnessa, saune, jacuzzija te hotelskog bazena s mogućnošću protustrujnog plivanja. Na usluzi vam je i restoran s bogatom ponudom jela tradicionalne hrvatske kuhinje uklopljene u svjetske gastronomske trendove. Na Sljemenu, usred Parka prirode, 1000 metara bliži suncu, izolirani od gradske gužve opustite se u “Tomislavcu”!


Primjena lijekova u liječenju šećerne bolesti tipa 2 Osnovni principi liječenja šećerne bolesti jesu pravilna prehrana, svakodnevna tjelovježba i terapijska edukacija, a za farmakološkim liječenjem poseže se kad osnovni principi ne daju željene rezultate Jasminka Vugec Mihok, mag. pharm., Gradska ljekarna Zagreb

Rastuća učestalost šećerne bolesti u općoj populaciji predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Šećerna bolest tipa 2, koja je ujedno i najčešći oblik dijabetesa, najčešće pogađa stariju populaciju (>65 godina) koja usto često boluje od dvije ili više kroničnih bolesti te se zbog toga najveći broj lijekova propisuje upravo bolesnicima starijim od 65 godina. U toj dobnoj skupini trostruko je češća i potrošnja dodataka prehrani i biljnih lijekova nego u drugim dobnim skupinama. Osnova liječenja šećerne bolesti jesu pravilna prehrana, tjelesna aktivnost i edukacija bolesnika o bolesti. Kada se navedenim mjerama ne može postići optimalna regulacija glikemije, a imajući u vidu činjenicu da je šećerna bolest u osnovi progresivna bolest, prelazi se na farmakološku terapiju. Terapija obično zahtjeva korištenje većeg broja lijekova, kako zbog kontrole same bolesti, tako i zbog pridruženih bolesti. Osoba oboljela od šećerne bolesti tipa 2 vrlo često ima prekomjernu tjelesnu težinu, povišen krvni tlak, dislipidemiju i bol. Stoga se, u pravilu, kod takvog bolesnika standardno primjenjuju tri do četiri lijeka, ali ovisno o komplikacijama i komorbiditetu brojka može narasti i do deset, što povećava rizik od nuspojava terapije i interakcija među lijekovima (uzimanje šest ili više lijekova četverostruko povećava rizik od neželjenih učinaka). Propisivanje lijekova mora biti u skladu s načelima racionalne farmakoterapije; potrebno je izabrati najučinkovitiji lijek, uz najmanji rizik i najmanji trošak, uz poštovanje bolesnikovog izbora. Ovo je osobito značajno kod starije populacije jer fiziološke promjene u starosti značajno utječu na farmakodinamiku i farmakokinetiku lijekova; protok krvi kroz jetru i bubreg se smanjuje gotovo za polovicu, oštećenje bubrega je prisutno u gotovo polovice starijih osoba, srčano popuštanje u gotovo 40%, a promijenjen je i odnos masnog i mišićnog tkiva te smanjena razina serumskih proteina. Jasno je i da je starija populacija izuzetno heterogena u pogledu tjelesne kondicije pa terapija mora biti individualizirana i prilagođena svakom pojedinom pacijentu nakon procjene njegovog općeg stanja, pokretljivosti, prehrambenih navika, kognitivnog i socijalnog statusa. Pritom se liječnici pridržavaju razvijenih i primjenjivih smjernica u propisivanju lijekova starijim osobama, Dijabetes

www.dijabetes.hr

a odluka o propisivanju lijeka je utemeljena na pomnoj kliničkoj prosudbi liječnika koji lijek propisuje. U liječenju šećerne bolesti tipa 2 koriste se inzulin i oralni antidijabetici u koje ubrajamo bigvanide, tiazolidindione, derivate sulfonilureje, meglitinide, derivate D-fenilalanina, inhibitore α-glukozidaze, analoge glukagonu sličnog peptida-1, inhibitore dipeptidilpeptidaze-4, inhibitore natrij-glukoza kotransportera 2 i analoge amilina. U liječenju se preporučuje stupnjevanje terapije sukladno napredovanju bolesti. Lijek metformin je široko prihvaćen kao prva linija terapije, ali u pogledu daljnjih terapijskih koraka ima mjesta za različite individualizirane načine liječenja. Lijekovi koji se pritom primjenjuju razlikuju se u svojoj učinkovitosti, nuspojavama, učestalosti hipoglikemija te utjecaju na tjelesnu težinu. Zaključno, šećerna bolest je kronična bolest koja oboljelu osobu primorava na svakodnevno donošenje odluka u svrhu odgovarajuće kontrole bolesti. Prema hrvatskim smjernicama za liječenje šećerne bolesti tipa 2 osnovni principi liječenja šećerne bolesti jesu pravilna prehrana, svakodnevna tjelovježba i terapijska edukacija, a za farmakološkim liječenjem poseže se kad osnovni principi ne daju željene rezultate. Kako bi liječenje bilo pravilno, a ishod liječenja zadovoljavajući, bolesnik mora biti informiran o bolesti, treba usvojiti pravilan stav prema bolesti, naučiti različite vještine i željeti voditi brigu o vlastitom zdravlju. Nažalost, sudeći prema posljedicama, morbiditetu i mortalitetu, svega polovina oboljelih s potvrđenom dijagnozom dijabetesa pridržava se osnovnih principa liječenja, a tek četvrtina oboljelih postiže dobru regulaciju bolesti. Razvoj novih lijekova i sve veća dostupnost različitih medicinskih proizvoda, rastuća incidencija bolesti, očekivanja i potrebe bolesnika, poticanje na usvajanje i održavanje zdravih životnih navika, pomoć u usvajanju vještina potrebnih za samokontrolu bolesti i rješavanje problema samo su neki od čimbenika koji ukazuju na potrebu za široko dostupnom, kontinuiranom edukacijom i potporom oboljelima i članovima njihovih obitelji na svim razinama zdravstvene zaštite, a osobito u ordinacijama obiteljske medicine i ljekarnama.

25


U Bukureštu od 16.–23. srpnja 2017. održano Europsko prvenstvo u futsalu osoba sa šećernom bolesti – DiaEuro 2017.

Hrvatski futsal tim DiaEuro Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga po drugi puta zlatni!!! Domagoj Vragolović, igrač HR DiaEuro tima

Prvi red: Luka Rubinić, Marko Marković, Dejan Kolar, Dominik Išaretović, Karlo Stojnić, Domagoj Vragolović Drugi red (stoje): Tomislav Ciković, Joško Čulo, Željko Guljašević, Luka Ivanović, Ivan Mikulić, Mario Žitnik

Ovim putem pozivamo sve nove zainteresirane kandidate (članove udruga), osobe sa šećernom bolesti u dobi 18+ godina koji rekreativno ili profesionalno igraju mali nogomet da nam se jave u ured Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga na

tel. 01 4847 807 ili mailom na diaeuro@dijabetes.hr 26

!!!

PRIDRUŽI SE!


Došao je i taj dan… Dan koji smo mi DiaEuro reprezentativci s nestrpljenjem čekali… Dan kada počinje naša velika avantura… Dan polaska na DiaEuro… Okupljanje u Zračnoj luci dr. Franje Tuđmana je bio izrazito veseo događaj jer nakon dugo vremena vidimo draga nam lica, svoje suigrače, trenera, voditelja projekta, ali prije svega svoje drage prijatelje. Za razliku od prijašnjih godina, ove nam nisu bili spriječeni u odlasku bitni igrači te odlazimo svjesni svoje snage i u mislima vidimo zlatnu medalju… O tome nitko ne priča naglas, ali svi mislimo na isto. Došli smo dva dana prije službenog otvorenja pa smo imali vremena za održavanje treninga i dodatno uigravanje, što se kasnije pokazalo posebno korisnim. Dolaskom u studentski dom Arcca, sreli smo prijatelje iz drugih reprezentacija i uzbuđenje je raslo jer prvi sučev zvižduk je sve bliže. Obilazak sportske dvorane Dinama Bukurešt te službeno predstavljanje svih 12 reprezentacija i izvlačenje skupina u hotelu Ramada donijelo je novu notu našem boravku na Europskom futsal prvenstvu osoba sa šećernom bolesti. A pravi šlag na tortu je bio kada smo čuli da prvu utakmicu igramo protiv domaćina i naših dragih prijatelja iz Rumunjske. S nama u skupini je još bila i Bugarska. Budući da su Rumunji dvostruki osvajači DiaEura, svi smo jedva čekali utakmicu da vidimo našu pravu snagu. Trener Mario Žitnik je dobro pripremio svoje igrače koji su samouvjereno ušli u prvu utakmicu te brzo poveli i dominirali kroz cijelu utakmicu. Ipak, iskusni domaćin je u zadnjoj minuti postigao gol za konačnih 1:1. U drugoj utakmici u skupini smo uvjerljivo slavili protiv Bugarske sa 6:3 i tako osvojili prvo mjesto u skupini. Nakon odigravanja utakmica po skupinama naše samopouzdanje je raslo, a u protivničkim očima smo vidjeli veliko poštovanja prema našoj igri. Naime, trener je na raspolaganju imao 10 podjednakih igrača koje je stalno rotirao i igranjem visokog presinga uništavali smo naše protivnike. U četvrtfinalu smo išli na susjede iz Bosne i Hercegovine koji su nas pokušali pobijediti našim oružjem (presingom). BIH je povela 1:0, ali ubrzo smo izjednačili i još brže poveli s 5:1. Na kraju je bilo 7:3. Napunili smo se dodatnom pozitivnom energijom i iščekivali polufinale.

U polufinalu nas je čekao dvoboj s Rusijom, organiziranom i discipliniranom reprezentacijom. Odmah u 1. minuti Rusija je vodila 1:0. Do poluvremena smo izjednačili, a u nastavak ulazimo odlučnije te vrlo brzo odlazimo na 4:1. U zadnjoj minuti dolazi do opuštanja što dovodi do konačnog rezultata od 4:3 u našu korist. Sve smo bliže cilju. FINALE Hrvatska-Mađarska. Realno, uz nas Mađari su najviše pokazali na ovogodišnjem DiaEuru. Mađare je do finala dovela organizirana obrana, a nas ubitačan napad. Tako je bilo i u finalu. Mi smo napadali, a oni su se branili i igrali na kontranapade. Naše dvije pogreške dovele su Mađare u vodstvo od 2:0. Težak zadatak je bio pred nama. Još jednom su dečki pokazali karakter i vratili se u utakmicu. Na poluvremenu je bilo 2:2. Nizale su se prilike i golovi na obje strane što dovodi do rezultata 5:5 i produžetaka. Utakmica je bila izrazito dramatična. Kada se mislilo da ćemo gledati šesterce, odigrali smo jedan brzi napad i minutu prije kraja postižemo gol za 6:5. Pažljivo smo odigrali tu posljednju minutu i slavlje je moglo početi. Zanimljiv podatak je da je od pjevanja himni do posljednjeg sučevog zvižduka prošlo 2 sata i 20 minuta. Bilo je naporno gledati, a pogotovo igrati. A šećeri? Igrači će reći: „Ma, šećeri su bili odlični.“ Istina, bilo je tu svega, ali treba reći da igrači i stručni stožer vrlo brzo reagiraju i dovedu šećere u normalu. Bilo da su visoki ili niski. Niti jedan igrač, a ni trener nisu imali problema u regulaciji šećera u krvi. Obavezna su mjerenja prije utakmice, na poluvremenu i poslije utakmice, a neki igrači (ako tako procijene) mjere šećer i za vrijeme utakmice na klupi za rezervne igrače. Svi igrači vole nogomet, a naravno vole i Hrvatsku pa kad se to dvoje spoji nekad je teško kontrolirati emocije, a jednoglasno će reći da je najemotivniji dio kada se pjeva himna. Tjelesna aktivnost je bitna u regulaciji šećerne bolesti, ali pri pojačanoj tjelesnoj aktivnosti treba dobro pripaziti na dozu inzulina . Taj dio naši igrači odlično odrađuju, stoga nisu imali nekih komplikacija za vrijeme DiaEura. Osim sportskog karaktera, DiaEuro ima i edukativnu notu kroz predavanja i razmjenu iskustava. Upravo ta razmjena iskustava, razgovor i druženje s drugim reprezentacijama je bit i cilj DiaEura. Nakon finala na zajedničkom druženju svih reprezentacija, primili smo njihove čestitke te su nam se pridružili u našem slavlju.

Hrvatski savez dijabetičkih udruga se zahvaljuje svim sponzorima koji podržavaju naše igrače i projekt DiaEuro od samog početka od 2012. godine, kao i sve one koji su se pridružili u ovoj godini te također pozivamo i sve buduće sponzore da nas podrže u ovom hvalevrijednom i humanom projektu DiaEuro – Europsko futsal prvenstvo osoba sa šećernom bolesti. Zahvaljujemo se i na podršci našem timu od strane djelatnika Veleposlanstva RH u Bukureštu na čelu s veleposlanikom Davorom Vidišem, kao i članovima hrvatske zajednice iz Bukurešta.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

27


Pridruži se! Ovim putem pozivamo sve nove zainteresirane kandidate (članove udruga), osobe sa šećernom bolesti u dobi 18+ godina koji rekreativno ili profesionalno igraju mali nogomet da nam se jave u ured Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga na tel. 01 4847 807 ili mailom na diaeuro@dijabetes.hr.

28


Kod DIJABETESA, razdoblja visokih i niskih razina šećera u krvi mogu imati VELIKI ZNAČAJ Žeđ Visoka razina šećera u krvi

Umor Loše raspoloženje

Razdražljivost

PREUZMITE INICIJATIVU. Razgovarajte s liječnikom. Imate li razdoblja visokih i niskih razina šećera u krvi uz sadašnju terapiju bazalnim inzulinom? Promjene razine šećera u krvi ne moraju biti vaša krivnja. Na razinu šećera u krvi mogu utjecati i čimbenici izvan vaše kontrole. SAHR.DIA.16.10.0068a

Preuzmite kontrolu i razgovarajte s liječnikom koji vam može preporučiti prilagodbe koje će vam pomoći.

Skenirajte kod za posjet web stranici

Saznajte više na:

Dijabetes www.kontrolamogdijabetesa.hr www.dijabetes.hr

29


GRAD ZAGREB

HALO HALO INFO TELEFON HSDU-a 01 55 30 503 Nakon ljetne stanke Hrvatski savez dijabetičkih udruga (HSDU) nastavlja s provedbom projekta Halo, halo – Info telefon HSDU-a. Od 13. rujna nastavljamo s radom u našem uobičajenom terminu - srijeda, od 16:30 do 18:30h - te se veselimo vašim pozivima i novim upitima! Podsjećamo da je HSDU ovu posebnu telefonsku liniju uveo kako bi dodatno pomogao i savjetovao osobe s dijabetesom, članove njihovih obitelji, njihove prijatelje i znance te sve ostale zainteresirane koji se bore sa šećernom bolesti, ili žive sa njom. Iz tjedna u tjedan na našoj liniji gostujući stručnjaci odgovaraju na vaša pitanja i pomažu vam u rješavanju problema. Na Info telefonu gostuju stručnjaci raznih profila: liječnici dijabetolozi, specijalisti za dijabetes kod djece, psihologinja,pravnici (specijalizirani za prava pacijenta) i odgovaraju na sve vaše upite. HSDU na ovaj način želi pomoći svim oboljelima od dijabetesa kao i njihovim obiteljima, prijateljima i poslodavcima, te vas potičemo da zovete i porazgovarate sa našim stručnjacima o svemu što vas zanima. I dakako, ako imate prijedloge ili ideje koji profil stručnjaka trebamo pozvati, javite nam. Zahvaljujemo svim stručnjacima koji dežuraju na Info telefonu i pomažu našim korisnicima. Veselimo se Vašim novim pitanjima!

Svake srijede pozivom na broj 01 55 30 503 od 16:30 do 18:30 sati možete razgovarati s dežurnim stručnjakom/ stručnjakinjom 30

Raspored gostujućih stručnjaka na HALO HALO INFO TELEFONU objavljivat ćemo na www.dijabetes.hr i facebook stranici HSDU-a.


Raspored rujan - studeni 2017. 13.09.2017.

DIJABETES OPĆENITO Ako želite porazgovarati ili se posavjetovati s našom dežurnom liječnicom možete joj postaviti različita pitanja vezana za regulaciju šećerne bolesti, liječenje tabletama i/ili inzulinom i sl.

20.09.2017.

DIJABETES KOD DJECE Ukoliko ste zabrinuti da vaše dijete možda boluje od šećerne bolesti, ili je oboljelo i ima probleme s regulacijom u odnosu na dnevni ritam i obaveze, ili imate pitanja o vrstama terapija koje dolaze u liječenju tipa 1 šećerne bolesti, tada nazovite našu dežurnu liječnicu i posavjetujte se s njom

27.09.2017.

PSIHOLOŠKA POMOĆ Ako ste zabrinutiradi svoje ili bolesti vama bliske osobe, tužni ste, strah vas je ili se osjećate bespomoćno, ako vam je teško organizirati svakodnevne aktivnosti u odnosu na bolest, možete svoje probleme podijeliti s našom dežurnom psihologinjom

04.10.2017.

DIJABETES OPĆENITO, INZULINSKE PUMPE Ako želite porazgovarati ili se posavjetovati s našim dežurnim liječnikom možete mu postaviti različita pitanja vezana za šećernu bolest, liječenje tabletama i/ili inzulinom, inzulinskim pumpama i sl.

11.10.2017.

PRAVNA POMOĆ Ako trebate savjet ili pomoć kako riješiti neki problem vezan za prava pacijenata, ili samo pospješiti poznavanje svojih prava obratite se s punim povjerenjem stručnjacima, koji će odgovoriti na svaki vaš upit

18.10.2017.

DIJABETES OPĆENITO, INZULINSKE PUMPE Ako želite porazgovarati ili se posavjetovati s našim dežurnim liječnikom možete mu postaviti različita pitanja vezana za šećernu bolest, liječenje tabletama i/ili inzulinom, inzulinskim pumpama i sl.

25.10.2017.

DIJABETES KOD DJECE Ukoliko ste zabrinuti da vaše dijete možda boluje od šećerne bolesti, ili je oboljelo i ima probleme s regulacijom u odnosu na dnevni ritam i obaveze, ili imate pitanja o vrstama terapija koje dolaze u liječenju tipa 1 šećerne bolesti, tada nazovite našu dežurnu liječnicu i posavjetujte se s njom

08.11.2017.

PSIHOLOŠKA POMOĆ Ako ste zabrinutiradi svoje ili bolesti vama bliske osobe, tužni ste, strah vas je ili se osjećate bespomoćno, ako vam je teško organizirati svakodnevne aktivnosti u odnosu na bolest, možete svoje probleme podijeliti s našom dežurnom psihologinjom

15.11.2017.

DIJABETES OPĆENITO Ako želite porazgovarati ili se posavjetovati s našom dežurnom liječnicom možete joj postaviti različita pitanja vezana za regulaciju šećerne bolesti, liječenje tabletama i/ili inzulinom i sl.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

dr.sc. Kristina Blaslov, dr. med., Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB Merkur

prim. Lavinia La Grasta Sabolić, dr.med., spec. pedijatar, Klinika za pedijatriju KBC Sestara Milosrdnica, Odjel za endokrinologiju i dijabetes

Ivona Poljak, mag.psych.

Mladen Grgurević, dr. med., spec. internist iz dnevne bolnice klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur

Pravna klinika, Grupa za zaštitu prava pacijenata, Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Mladen Grgurević, dr. med., spec. internist iz dnevne bolnice klinike Vuk Vrhovac, KB Merkur

prim. Lavinia La Grasta Sabolić, dr.med., spec. pedijatar, Klinika za pedijatriju KBC Sestara Milosrdnica, Odjel za endokrinologiju i dijabetes

Ivona Poljak, mag.psych.

dr.sc. Kristina Blaslov, dr. med., Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB Merkur

31


20. Obljetnica Dnevne bolnice Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac KB “Merkur” (1997.- 2017.) Rad Dnevne bolnice obuhvaća dijagnostiku, liječenje i edukacijske programe osoba sa šećernom bolešću, pretilosti, endokrinološkim poremećajima i bolestima metabolizma Prim. dr. sc. Dragica Soldo Jureša, dr. med. Pročelnica Dnevne bolnice Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac

Dnevna bolnica Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac tradicionalno radi od 1997. godine. Rad Dnevne bolnice obuhvaća dijagnostiku, liječenje i edukacijske programe osoba sa šećernom bolešću, pretilosti, endokrinološkim poremećajima i bolestima metabolizma. S obzirom na sve veći broj oboljelih od šećerne bolesti program Dnevne bolnice omogućava bolju skrb za oboljele. Tijekom dosadašnjeg višegodišnjeg rada u okviru Dnevne bolnice provodi se program za oboljele od šećerne bolesti tipa 1 i osoba na inzulinskim pumpama, što je intenzivno nastavljeno i dalje. Reorganizacija poslovanja Prva reorganizacija poslovanja Dnevne bolnice učinjena je 2014. godine kada se implementira i intenzivnije radi na organizaciji i provođenju programa (obrada, liječenje, edukacijski programi) za oboljele od tipa 2 šećerne bolesti i bolesnike s metaboličkim sindromom (koji čine više od 90% oboljelih). U svrhu toga uz dosadašnje prostore,

32

2014. godine uređene su i nove prostorije Dnevne bolnice za liječenje bolesnika (dvije liječničke ordinacije, soba za glavnu sestru dnevne bolnice te soba za liječenje i edukaciju bolesnika). U Dnevnoj bolnici zaposlena su četiri liječnika, tri spec. internista - endokrinologa i dijabetologa: prim. dr. sc. Dragica Soldo Jureša, dr. med. (Pročelnica Dnevne bolnice od lipnja 2014.g.), Anica Badanjak, dr. med. i prim. dr. Saša Magaš, dr. med. i jedan liječnik spec. internist Mladen Grgurević, dr. med., prim. mr. sc. Manja Prašek, dr. med., specijalist internist, umirovljena je u rujnu 2016. Uz glavnu sestru Dnevne bolnice Katicu Radić, bacc. med. tecn., zaposlene su još četiri medicinske sestre (od toga tri više medicinske sestre), te jedna pomoćna djelatnica. U program rada Dnevne bolnice uključeni su prof. psihologije i fizioterapeut. Broj postelja/stolaca (bolesnika) u Dnevnoj bolnici iznosi 30. U Dnevnoj bolnici Sveučilišne klinike provodi se niz


strukturiranih programa: jednodnevni programi za sve bolesnike sa šećernom bolešću (novootkriveni bolesnici određivanje tipa šećerne bolesti, loše regulirani), petodnevni program za oboljele od šećerne bolesti tipa 1 (bolesnici na intenziviranoj inzulinskoj terapiji, bolesnici koji su potencijalni kandidati za inzulinsku pumpu, bolesnici koji su na inzulinskoj pumpi), trodnevni i petodnevni edukacijski programi za oboljele od šećerne bolesti tipa 2, uvođenje inzulinskog liječenja bolesnicima sa šećernom bolešću tipa 1 i 2, te uvođenje novih lijekova koji se primjenjuju u obliku potkožnih injekcija kao što su GLP-1 agonisti (engl. GLP-1; Glucagon-like peptide receptor agonista) kod oboljelih sa šećernom bolešću tipa 2. Također, rad Dnevne bolnice obuhvaća dijagnostiku i liječenje osoba s endokrinološkim poremećajima (ispitivanje osi hipotalamus-hipofiza- adrenalna žlijezda). Tijekom boravka u Dnevnoj bolnici provodi se dijagnostička obrada, liječenje, procjena postojanja kroničnih komplikacija šećerne bolesti te edukacija. Program Dnevne bolnice se sastoji od pregleda liječnika endokrinologa/ dijabetologa, laboratorijske obrade te uvida u postojanje kroničnih komplikacija, koja uključuje dijagnostičke pretrage i preglede ostalih specijalista prema indikaciji (oftalmolog, neurolog, nefrolog, kardiolog, kirurg, angiolog). S obzirom na to da je šećerna bolest kronična, neizlječiva bolest, izuzetno važan dio programa rada Dnevne bolnice je edukacija bolesnika, koju timski provodi liječnik dijabetolog i medicinska sestra edukator. Cilj edukacije je usvajanje novih znanja o samoj bolesti, mogućnostima liječenja, akutnim i kroničnim komplikacijama, u svrhu promjene ponašanja, stavova i motivacije oboljelih kako bi se aktivno uključili u brigu o svome zdravlju. Edukacija se provodi u svrhu postizanja dobre regulacije šećerne bolesti, poboljšanja kvalitete života oboljelih te prevencije pojave akutnih i kroničnih komplikacija šećerne bolesti. Obuhvaća edukaciju bolesnika o djelovanju i načinu aplikacije inzulina, samokontroli glikemija i samoadaptaciji inzulinske doze, računanje ugljikohidratnog omjera i inzulinske osjetljivosti (korekcijski faktor), o pravilnoj prehrani i tjelovježbi. U dnevnoj bolnici vrši se kompjutorsko očitavanje i analiza glikemija mjerenih u kućnim uvjetima glukometrom. U sklopu programa provodi se i psihološka radionica, koja uključuje psihološku edukaciju za unapređenje zdravstvenog stanja, psihološku procjenu uz korištenje psiholoških testova i psihološku podršku (prof. psihologije) te tjelovježba (bacc. physioth.). U sklopu rada dnevne bolnice provodi se priprema bolesnika za inzulinsku pumpu. Edukacija bolesnika se provodi tehnikom rada u maloj grupi (grupa od 8-10 bolesnika) i rada s pojedincem (individualni program). Strukturirani edukacijski program Dnevne bolnice tehnikom rada u maloj grupi završile su 433 grupe oboljelih od šećerne bolesti tipa 1 i 177 grupa oboljelih od šećerne bolesti tipa 2. Važan dio rada Dnevne bolnice Sveučilišne klinike Vuk Vrhovac predstavlja ugradnja inzulinskih pumpi i kontinuirano 24h mjerenje glukoze (engl. CGMS; continuous glucose monitoring system), čime predstavlja ustanovu s višegodišnjim iskustvom i velikim brojem bolesnika liječenih inzulinskom pumpom. U Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac od 2003. godine započelo se s postavljanjem Dijabetes

www.dijabetes.hr

inzulinskih pumpi i kontinuiranim mjerenjem glukoze (CGMS) u odraslih osoba. Liječenje inzulinskom pumpom olakšava život oboljelima od šećerne bolesti, no od izuzetne važnosti je naglasiti da inzulinska pumpa nije za sve oboljele, već se dodjeljuje prema strogo određenim kriterijima, najviše djeci, trudnicama i oboljelima s tzv. “nestabilnim dijabetesom”. Indikacije za inzulinsku pumpu u osoba starijih od 18 godina s tipom 1 šećerne bolesti su loša regulacija šećerne bolesti primjenom intenzivirane terapije u više inzulinskih injekcija dnevno uz velike oscilacije glikemija, alergija na inzulin dugog djelovanja, fenomen zore u bolesnika, česte i/ili neprepoznate hipoglikemije, naročito noću, pretkoncepcija i trudnoća, komorbiditeti - dijabetička gastroenteropatija, celijakija, cistična fibroza, rana pojava kroničnih komplikacija bolesti. Kontinuirani razvoj poboljšanja usluge U cilju osiguranja visokog standarda u opskrbi suvremenim medicinskim pomagalima i nastavka dobrog trenda u liječenju oboljelih od šećerne bolesti, HZZO je u razdoblju od 2014.-2017. godine nabavio ukupno 320 inzulinskih pumpi, za djecu 193, a 137 za odrasle. Kako bi inzulinske pumpe nabavljene sredstvima HZZO bile jednako dostupne svim osiguranim osobama HZZO-a, bez obzira na prebivalište, Referentni centar Ministarstva zdravstva za šećernu bolest Republike Hrvatske - Sveučilišna klinika Vuk Vrhovac, KB “Merkur”, raspodjeljuje inzulinske pumpe namijenjene osobama starijim od 18 godina s tipom 1 šećerne bolest regionalnim i županijskim centrima koje imaju educirane timove zdravstvenih djelatnika za liječenje inzulinskom pumpom. U Sveučilišnoj klinici Vuk Vrhovac provodi se dijagnostika, liječenje i edukacija trudnica s gestacijskom šećernom bolešću (GDM), kao i uvođenje inzulinskog liječenja u trudnica s GDM kod kojih je to indicirano. Zaključno se može reći, da sukladno svjetskim trendovima i Nacionalnom programu razvoja bolnica Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske planiramo povećanje pružanja zdravstvenih usluga i povećanje broja postelja/ stolaca u dnevnoj bolnici. Liječenjem pacijenata u dnevnoj bolnici umjesto na akutnim stacionarnim posteljama, planiramo povećati ukupni obrtaj pacijenata i smanjiti pritisak na stacionarne kapacitete u Klinici, što može imati pozitivne učinke na učinkovitost i kvalitetu usluga, te će neposredno smanjiti troškove bolničkog liječenja. S obzirom na sve veći broj oboljelih od šećerne bolesti kroz kontinuirani rad i razvoj dnevne bolnice, cilj nam je osigurati što bolju skrb za oboljele od šećerne bolesti, kao i poboljšanje kvalitete života oboljelih i članova njihovih obitelji. I na kraju bih završila citatom iz Povelje o unapređenju zdravlja sa sastanka u Ottawi iz davne 1986. godine: “Zdravlje stvaraju i održavaju ljudi unutar svog svakodnevnog života, tamo gdje uče, rade, igraju se i vole. Zdravlje stvaramo time što brinemo za sebe i za druge, time što smo sposobni donositi odluke i imati kontrolu nad vlastitim životnim prilikama, te time što društvo u kojem živimo stvara uvjete koji omogućavaju postizanje zdravlja svim svojim članovima.”

33


IDF Europe Youth Leadership Camp 2017. Sudionici kampa u Rumunjskoj educirani su da postanu mlade vođe u svijetu dijabetesa te pridonose podizanju svijesti stanovnika o ozbiljnosti i važnosti edukacije o dijabetesu kako bi se smanjio trend oboljelih Patricia Pavičić

Brinite o sebi, jer nitko vto v ne moze ciniti bolje od vas samih 34


Dijabetes nije stanje koje nas određuje u životu nego smo mi ti koji određuju kojim putem u budućnosti želimo ići i na koji način ćemo to ostvariti

Ovogodišnji, sedmi po redu Europski kamp za mlade lidere u organizaciji International Diabetic Federation održan je od 10.-16. srpnja 2017. godine u gradu Cluj-Napoca, u Rumunjskoj. Organizator IDF u suradnji s Federatia Romana de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice ugostili su 22 sudionika iz dvadeset i jedne europske države. Sudionici kampa bile su mlade osobe od 18 do 29 godina, koji žive s dijabetesom tipa 1. Svrha kampa je povezati mlade ljude koje živi s istim stanjem, dijabetesom tipa 1 te kroz radionice, stručna predavanja i razne aktivnosti tijekom tjedna poučiti nas, razviti našu svijest te pronaći nove, kreativne načine kako širu populaciju upoznati s bolesti/stanjem koje u današnje vrijeme pogađa sve više ljudi. Kao i prijašnjih godina, kamp je provodio intenzivan program aktivnosti, primjerice igre za bolje upoznavanje sudionika međusobno, razne tjelovježbe i sportove koji su raspoređeni tijekom cijelog dana, predavanje profesionalaca uz popratne radionice i slično. Također, vrlo važan dio bile su prezentacije sudionika. Prezentacije su obuhvaćale opće i važne informacije o dijabetesu u svakoj pojedinoj zemlji, aktivnosti koje se provode u zemljama te koji su naši ciljevi u budućnosti. Veliku inspiraciju i količinu pozitivne energije u Rumunjskoj dobila sam od samih sudionika, mladih, ambicioznih ljudi koji su kao predstavnici svojih država i predstavnici samih sebe odradili odličan posao. Iako je kamp tek nedavno završio, svi sudionici uključujući i mene rade na zajedničkom projektu koji smo započeli u Rumunjskoj. Projekt obuhvaća „mapu“ europskih država pokazujući razlike i mogućnosti zemalja, razvijenost i potporu za osobe koje žive s dijabetesom te koliko iznose troškovi za terapije. Ovaj projekt nije prvi koji je proizašao iz zajedničkog druženja. Tijekom boravka u kampu, naši dragi organizatori vodili su nas u obilazak rudnika soli, Salina Turda u mjestu nedaleko od Cluj-Napoce. Kako bismo zabilježili zajednički obilazak, zajedničkim snagama i voljom organizirali smo Flash Mob u kojem su sudjelovali svi sudionici kampa. Video je dostupan na Facebook stranicama Salina Turda te je u vrlo kratkom vremenu dobio poveći broj pregleda. Video možete pogledati na: https://www.facebook.com/pg/salinaturda/videos/?ref=page_internal

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Važna tema radionica u kampu bila je pronaći način i sredstva kako upoznati ljude oko nas što je dijabetes te pokazati im da osobe koje žive s dijabetesom nemaju nikakav hendikep te da smo jednaki s ostalima. Upravo je to bio cilj cijelog kampa, obučiti nas kao mlade vođe u svijetu dijabetesa na koje načine možemo pridonijeti podizanju svijesti stanovnika oko nas o ozbiljnosti i važnosti edukacije o dijabetesu kako bi se smanjio trend oboljelih. Svrha kampa nije bila samo formalnost. Cilj je bio podijeliti iskustva, mogućnosti, ideje kako povećati kvalitetu života osoba oboljelih od dijabetesa tipa 1 u Europi. Kamp u Rumunjskoj za mene znači puno više no što mogu opisati. Tjedan dana provedenih s osobama koje točno znaju kroz što vi prolazite i koje vas razumiju u potpunosti. Dobar je osjećaj kada za stolom niste vi jedina osoba koja skriva aparatić ispod stola, pokušavajući neprimjetno dati dovoljnu količinu inzulina za obrok. Život s dijabetesom ponekad zna biti vrlo naporan i zahtjevan. O tome se ne priča u medijima, na kavama ili u frizerskim salonima. Za druge mi smo osobe „koje ne smiju jesti slatko“. U kampu sam naučila da mi nismo dijabetičari, mi smo studenti, profesori, inženjeri, doktori, odvjetnici, vrhunski sportaši i svatko od nas živi s dijabetesom. Dijabetes nije stanje koje nas određuje u životu nego smo mi ti koji određuju kojim putem u budućnosti želimo ići i na koji način ćemo to ostvariti. Uskoro se bliži moj 2. slatki rođendan, dan koji je promijenio moj život za 180 stupnjeva, dan koji me promijenio uvelike, dan s kojim sam od bezbrižne osobe sa svojom dvadeset i jednom godinom okrenula priču na drugu stranu. Kamp u Rumunjskoj uvelike mi je pomogao otvoriti oči, te mi je dao snage za daljnju borbu i prihvaćanje sebe kakva jesam. Nikada nisam tražila krivca u ovoj priči, vjerujem da se sve događa s razlogom. Prošle su već dvije godine mog života s hrpom brige, učenja, kontroliranja, odricanja, objašnjavanja i educiranja ljudi oko mene. Ovaj kamp pomogao mi je psihički se pomiriti sa životom kojeg živim, pomogao mi je shvatiti pozitivne strane života s dijabetesom i ono najvažnije, dao mi je priliku upoznati nevjerojatne ljude. Toplo preporučujem ovaj kamp svim mladim osobama, ovo je jedinstvena prilika koja donosi ogromnu količinu iskustva, znanja i zabavu u jednome. Za kraj ostavljam poruku svim slatkišima koju također šire svi mladi lideri na prostorima Europe. „Take care of yourself because no one can do it better than you“.

35


Konzerviranje povrća

36


U pokušaju da se od kvarenja sačuva voće i povrće (i meso), razvile su se različite metode spremanja hrane za zimu. Tako osjetljive namirnice dostupne su cijele godine Snježana Gaćina, dipl. med. techn. KB Merkur, Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma Vuk Vrhovac

Od davnina se namirnice čuvaju konzerviranjem. U pokušaju da se od kvarenja sačuva voće i povrće (i meso), razvile su se različite metode spremanja hrane za zimu. Tako osjetljive namirnice dostupne su cijele godine. U moderno vrijeme konzerviranje omogućava transport hrane sklone brzom propadanju u mjesta udaljena od mjesta uzgoja. Znanstvene studije ukazuju na iznimnu važnost adekvatnog unosa voća i povrća. Pod sloganom „pet na dan“ nutricionisti savjetuju dnevno unijeti pet serviranja voća i povrća dnevno tijekom cijele godine. Svjetska zdravstvena organizacija procjenjuje nedostatnim unos voća i povrća, smatrajući da se dnevno unese tek 20–50 posto preporučene količine. Procjenjuje se da svijet zbog tako narušene prehrane izgubi oko 2,5 milijuna stanovnika. Tradicionalni način čuvanja hrane obavlja se prema recepturama koje su obično dio obiteljskog nasljeđa. Takva se priprema odvija u nekontroliranim uvjetima tako da kvaliteta finalnog proizvoda ovisi o mnogo čimbenika: kvalitete ubrane namirnice, načinu skladištenja, izlaganju temperaturi. Za dugotrajnost zimnice odgovorno je i temeljito pranje povrća, oprane i sterilizirane staklenke te dobar odabir zatvarača. Bolje je odabrati celofan umočen u alkohol nego limene poklopce koji oksidiraju od kiseline. Kuhati u emajliranim loncima i miješati drvenim kuhačama kako ne bi povrće potamnilo! Nove tehnologije Razvojem novih tehnologija danas se hrana konzervira za masovnu proizvodnju. U većini se slučajeva konzerviranje provodi fizikalnim metodama: smrzavanjem, pasterizacijom, sterilizacijom, konzerviranjem kiseljenjem, sušenjem, zračenjem i sl. Isto tako konzerviranje je moguće i kemijskim konzervansima. Takva je hrana sigurna jer se cijeli postupak odvija u strogo kontroliranim uvjetima, sigurnim od mikroorganizama, maksimalno očuvanih kemijskih i organoleptičkih svojstava. Koliko god nas bake i mame uvjeravale u kvalitetu domaćih receptura za izradu zimnice, nutritivna ispravnost je na strani industrijski proizvedene hrane gdje se kvaliteta može provjeriti i kontrolirati na svakom tehnološkom koraku.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Spremanje povrća nakon pasterizacije u hermetički zatvorene konzerve vjerojatno je jedan od najraširenijih načina prerade. Nakon pasterizacije na temperaturi od oko 60°C povrće se odlaže u konzerve u slani ili kiseli medij gdje je konzervans prirodan, sol ili ocat, dakle, bez dodatka kemijskih konzervansa. Sol dodana u količini do 20 posto dehidrira mikroorganizme čime je onemogućen njihov rast, a ocat destabilizira uvjete za život mikroorganizama, zbog čega je kvarenje hrane potpuno zaustavljeno. Povrće za konzerviranje se bere na vrhuncu svoje zrelosti i nutritivne kakvoće. Rašireno je vjerovanje kako se konzerviranjem izgubi sva kakvoća namirnica. Međutim, brojne su studije pokazale da smo u zabludi. Visoka temperatura na samom početku konzerviranja uništi trećinu vitamina Ci B2. Ostatak nutrijenata skoro da ostaje netaknut uključujući i vlakna. Svaka godina skladištenja dodatno uništi do 20 posto nutrijenata. Usporedba udjela natrija i vitamina C u kiselom i svježem povrću: krastavac kiseli krastavac svježi kupus kiseli kupus glavati paprika kisela paprika svježa

Na 1300 13 800 7 1260 8

Vitamin C 7 12 14 55 16 110

Kao što se može vidjeti iz tablice, udio soli (natrija) u konzerviranom je povrću izuzetno visok što ga čini neprimjerenim za konzumaciju osobama visokog krvnog tlaka, osobama na hemodijalizi i svima koji imaju zabranu povećanog unosa soli. Postotak gubitka vitamina tijekom procesa konzerviranja: vitamin B1 B2 B3 vitamina C folna kiselina

gubitak 25 do 40 % 30 do 40 % 30 do 40 % 40 do 70 % 30 do 50 %

37


Koliko god nas bake i mame uvjeravale u kvalitetu domaćih receptura za izradu zimnice, nutritivna ispravnost je na strani industrijski proizvedene hrane gdje se kvaliteta može provjeriti i kontrolirati na svakom tehnološkom koraku U obranu neizbježnog gubitka vitamina treba napomenuti da neko povrće, poput rajčice, kuhanjem poboljšava svojstva likopena, fitonutrijenta koji tek termičkom obradom postaje bolje iskoristiv. Slično vrijedi i za betakaroten iz kuhane mrkve, osobito ako je mrkva konzervirana u ulju. Prirodno kiseljenje bez dodatka octa zahtijeva upotrebu soli do 12 posto, temperaturu oko 20°C 4-6 tjedana dok ne započne fermentacija i skladištenje na 10°C. Industrijski se za konzerviranje koriste i metode ionizirajućeg zračenja te visokofrekventne i mikrovalne energije koje mogu promijeniti organoleptička svojstva hrane. Osmišljena je i nova tehnologija obrade povrća ultrazvukom koja štedi energiju, a čuva nutritivna svojstva. Povoljni uvjeti za čuvanje staklenki su suhe i tamne smočnica, temperature 10-12°C. Smatra se da nutrijenti ostaju očuvani do dvije godine od konzerviranja zbog čega je i na kućnoj zimnici potrebno pisati datum izrade. Zamrzavanje je danas vrlo popularna metoda čuvanja hrane. Povrće se zamrzava na -30°C i čuva na -18°C. Važno je na što nižoj temperaturi smrznuti hranu kako bi kri-

38

stali vode bili što finiji i sitniji čime se čuva fina struktura hrane. Ovo je vrlo uspješna metoda očuvanja organoleptičkih i nutritivnih svojstava hrane. Gubitak vitamina od oko 25 posto je jednokratan. Jednom odmrznuta hrana se više ne zamrzava. Sušenje – prirodna metoda bez konzervansa Sušenje povrća i voća prirodna je metoda čuvanja hrane koja ne zahtijeva konzervanse. Plodove za sušenje treba očistiti (narezati), nanizati na konac ili tanki štap. Sušenje se obavlja u što kraćem vremenu kako plod ne bi bio predugo izložen vlazi i propadanju. Moguće je sušenje na zraku (ne na suncu) ili u pećnici s malo otvorenim vratima kako bi se eliminirala vlaga. Sušene namirnice zadržavaju do 70 posto svojih nutritivnih vrijednosti pod uvjetom da nisu sušeni na suncu. Suhi se proizvodi čuvaju u tamnim staklenkama ili papirnatim vrećama. Treba misliti i na začinsko bilje puno arome za sunčanog i toplog vremena. Tada je vrijeme da se ubere i suši u sjeni, usred ljeta na 30-35°C. Mirisat će peršin, ružmarin i bosiljak, kopar, origano i majčina dušica.


PISKAVICA cudo iz prirode v

Jedna od najstarijih ljekovitih biljaka iz doba Hipokrata Dragica Korolija

Piskavica (lat.Trigonellafonenum–greacum) biljka je čudesnih ljekovitih svojstava, čiju je ljekovitost prvi zabilježio Hipokrat, otac antičke medicine. Biljka ima izuzetna ljekovita svojstva na zdravlje ljudskog organizma svojim brojnim aktivnim spojevima, koji povećavaju vitalnost cjelokupnog organizma i potiču proces samoiscjeljivanja. Ekstrakt iz sjemena piskavice pouzdano se zna da djeluje hipoglikemijski, sprječava oboljenje živaca kod dijabetičara tip 1 i 2. Uzimanje ekstrakta piskavice prije jela snižava glikemijski indeks obroka te organizam dulje drži sitim,

Dijabetes

www.dijabetes.hr

smanjujući potrebu za međuobrocima. Konzumiranjem sjemena piskavice snižava se i razina povećanog kolesterola i triglicerida, čime se sprječava ovapnjenje krvnih žila i čuva zdravlje srca. Piskavica s bogatim sadržajem fitosterolima, biljnim spojevima koji imaju hormonalno regulirajuće učinke, pomaže rad hormonalnog sustava i kod muškarca (povećana prostata, loš libido, impotencija, neplodnost) i žena (problemi u menopauzi, stimulira metabolizam ženskih spolnih organa, ublažava tegobe PMS-a te čak povećava obujam ženskih grudi, pospješuje proizvodnju mlijeka kod dojilja, sprječava osteoporozu). Piskavica također utječe na rad štitne žlijezde regulirajući metabolizam joda i time hormona štitnjače. Konzumiranje piskavice ima izrazito antioksidativno djelovanje na organizam jer sprječava propadanje tkiva i stanica, čuvajući ih od degeneracije i starenja. Piskavica sprječava nastanak žučnih i bubrežnih kamenaca (kalcijev oksalat) i pomaže u njihovom razbijanju i izbacivanju iz organizma. Analgetsko i protuupalno djelovanje piskavice kod glavobolje, reumatskih bolesti, bolova uzrokovanih karcinomom, protuupalno kod artritisa, neurodermitisa, gastritisa, upale uha i drugih upala poznato je i učinkovito. Poznata je djelotvornost piskavice kod blažih i težih psihičkih stanja (poput tjeskobe, depresije, bipolarnog poremećaja), tako što povećava razinu dopamina i serotonina, neurotransmitera sreće i ugode. Stimulira aktivnost hipofize, koju potiče na proizvodnju hormona rasta, čime pojačava rast i razvoj novog tkiva mišićnog, koštanog, vezivnog. Piskavica pospješuje apoptozu tumorskog tkiva i metastaza te smanjuje komplikacije kod zloćudnih bolesti. Toplo preporučujem korištenje piskavice za optimalno zdravlje onako kako ga je priroda zamislila, a Hipokrat pretočio u izreku: „Neka hrana bude tvoj lijek, a tvoj lijek neka bude tvoja hrana“.

39


DOMAĆA MJEŠAVINA POVRĆA ZA VARIVA I JUHE Sastojci za cca 6500-7000 g.

1 kg mrkve | 1 kg korijena celera | 1 kg korijena peršina 1 kg svježe rajčice | 0,5 kg kupusa | 0,5 kg kelja 0,5 kg karfiola (cvjetače) | 0,5 kg korabe | 0,5 kg zelene paprike | 0,45 kg (45 dag) soli

Priprema:

Sve vrste povrća očistite i operite. U stroju za mljevenje mesa sameljite povrće. U veliku posudu stavite samljeveno povrće, dodajte 0,45 kg soli te kuhajte miješajući na peći 10 minuta dok povrće ne zakipi. Manje staklenke i poklopce operite, osušite i stavite u pećnicu da se zagriju 10-15 minuta. Vruće staklenke napunite s povrćem, odmah zatvorite poklopcem ili celofanom koji ćete zavezati. UPOZORENJE: Kada se dodaje jelu povrće pripremljeno na ovaj način, jelo nije potrebno soliti! Jelo dosolite tek na kraju kuhanja! Jedna jušna žlica – 15 g| Kalorija 3,5 kcal | Ugljikohidrata 0,7 g | Bjelančevina 0,28 g Recept iz knjižice Sve o dijeti Hrvatski savez dijabetičkih udruga

MIJEŠANA ZIMSKA SALATA Sastojci za cca 3500 g salate

500 g zelenih mesnatih paprika | 500 g crvenih mesnatih paprika (babura) | 500 g zelenih rajčica | 500 g mrkve | 500 crvenog luka | 500 g krastavca (vrsta kornišon) OCAT ZA SALATU na litru vode dodajte: 1,5 dl 90% octa | 10 zrna papra | 3 jušne žlice soli

Priprema:

Povrće operite, očistite i narežite na sitnije komade. Mrkvu izrežite na kolutiće. Sve sastojke pomiješajte u velikoj posudi. Ocat prokuhajte sa svim sastojcima 10-15 minuta. Vrućim octom prelijte povrće. Posudu prekrijte čistom krpom i ostavite stajati preko noći. Sljedeći dan povrće punite u čiste tople staklenke te, ako je potrebno, dolijte tekućinom za salatu. Staklenke zatvorite. Salatu poslužite kao prilog različitim jelima od mesa. 100 grama salate Kalorija 48 kcal | Ugljikohidrata 10 g | Bjelančevina2 g Recept iz knjižice Sve o dijeti Hrvatski savez dijabetičkih udruga

40


KAŠASTI SOK OD KRUŠAKA S LIMUNOM Sastojci za cca 6 litara soka

5 kg zrelih sočnih krušaka | 0,5 kg fruktoze | sok od 2 limuna | 1,5 l vode

Priprema:

Kruške operite, prepolovite, očistite, razrežite na sitnije komadiće. U posudu s kruškama dodajte 1,5 l vode. Kuhajte uz miješanje dok kruške ne omekšaju. Kruške protisnite kroz sito. Dodajte sok 2 limuna i 0,5 kg fruktoze. Ponovno kratko 6-7 minuta zakuhajte sok. U međuvremenu operite staklenke i metalne čepove, ocijedite ih i zagrijte u pećnici. Čepove (gumene kapice ili plutene čepove) prokuhajte 20 minuta u vodi. Sokom napunite staklenke koje odmah zatvorite. Staklenke stavite u prikladnu kutiju pokrivenu krpama te pokrijte dekom ili jastukom i ostavite da se ohladi 24 sata. 1 dl soka Kalorija 32 kcal| Ugljikohidrata 8 g Recept iz knjižice Dijetalna prehrana Hrvatski savez dijabetičkih udruga

PEKMEZ OD ŠLJIVA

Sastojci za približno 1,8 kg pekmeza 2 kg šljiva bistrica | 50 ml tekućeg sladila bez energetske vrijednosti | 1 vrećica sredstava za želiranje | 0,5 dl vode | velika žlica ruma

Priprema:

Šljive operite pod mlazom mlake vode, ocijedite, raspolovite, izvadite koštice i sameljite strojem za mljevenje mesa. U posudu za kuhanje stavite 0,5 dl vode, tekuće sladilo, vrećicu rastopljenog sredstva za želiranje, rum te samljevene šljive. Miješajući zagrijavajte dok ne počne ključati, oberite pjenu i kuhate 15 minuta uz miješanje. Pekmezom punite vruće staklenke, zatvorite metalnim poklopcem, omotajte krpom i ostavite da se polagano hlade 24 do 36 sati. Za jednu osobu – 45 g Kalorija 30 kcal | Ugljikohidrata 5 g Recept iz knjižice Sve o dijeti Hrvatski savez dijabetičkih udruga

Dijabetes

www.dijabetes.hr

41


42


19. edukacijsko-rekreacijski kamp društva “Veliki za male sa šećernom bolešću” Duga Uvala (27.6.-04.07.2017.) Doc.dr.sc. Nataša Rojnić Putarek, pedijatar endokrinolog i dijabetolog Referentni centar za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske Zavod za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes, KBC Zagreb

Edukacijsko-rekreacijski kampovi za djecu i adolescente oboljele od šećerne bolesti organiziraju se u zemljama širom svijeta i pokazali su se izuzetno korisnima, kako za djecu i adolescente tako i za njihove roditelje. U organizaciji Društva Veliki za male sa šećernom bolešću i Klinike za pedijatriju, Kliničkog bolničkog centra Rebro, Zagreb, Referentnog centra za dječju endokrinologiju i dijabetes u Republici Hrvatskoj već devetnaestu godinu zaredom organizirali smo edukacijsko-rekreacijski kamp, ovaj put u Dugoj Uvali kraj Pule, za 18 djece i adolescenata oboljelih od šećerne bolesti iz cijele Hrvatske. Djeca su imala mogućnost upoznati vršnjake s istom bolešću, s njima izmijeniti iskustva, naučiti više o svojoj bolesti istovremeno boraveći u sigurnom i ugodnom okruženju. Aktivnosti kampa smo osmislili tako da djeca imaju priliku sami voditi brigu o sebi, iako većina njih po prvi put provodi praznike bez roditelja. S druge strane, roditelji su imali mogućnost odmoriti se od 24-satne brige i svakodnevne rutine, te se više posvetiti sebi i drugim članovima obitelji. U organizaciju ljetovanja i pratnju bili su uključeni: doc. dr.sc.Nataša Rojnić Putarek, iskusna pedijatrica dijabetologinja kao voditelj tima, Nedo Marčinković, dr. med., mladi specijalizant pedijatrije, Nikolina Svedružić, medicinska sestra specijalizirana za dijabetes, Emina Cerić, medicinska sestra specijalizirana za dijabetes, Barbara Demović, socijalni pedagog i Nikola Kurjan volonter i voditelj sportskih aktivnosti. Svaki član tima ima jasno definiranu ulogu kako u planiranju kampa tako i u provođenju aktivnosti. Dnevni raspored u kampu sadržavao je edukacijske, zabavne i sportske aktivnosti. Nakon buđenja, u cilju poticanja samostalnosti u kontroli i liječenju dijabetesa, slijedilo je zajedničko određivanje jutarnjih doza inzulina uz sugestije liječnika i primjena inzulina uz upute i nadzor medi-

Dijabetes

www.dijabetes.hr

cinskih sestara. Nakon doručka odlazi se na obavezno razgibavanje, a zatim kupanje u moru, odbojku na pijesku, kreativne radionice u hladu, ali i vožnja “pedalinama”, trampolin i slično, prema željama i dogovoru. U sve aktivnosti su uključeni i voditelji. U organizaciji Pustolovne akademije jedan je dan bio ispunjen posebno osmišljenim kreativnim igrama, a poslijepodne adrenalinskim parkom u obliku hodanja iznad mora, penjanja po stijeni i hodanja po rubu, naravno uz obavezno osiguranje. Umjesto klasične edukacije u večernjim satima u obliku predavanja i testova, djeca su imala kvizove i kompetitivne igre, a poseban naglasak dali smo radu u grupi, diskusijama i iskustvenom učenju u radionicama s različitim temama: “Zdrava prehrana”, “Sport”, “Komplikacije u dijabetesu” i sl. Svaka tema je metodički razrađena i proveli su je s obzirom na sadržaj liječnici, medicinske sestre ili socijalni pedagog. Noću je bio dežuran jedan član medicinskog tima i redovito su se provjeravale razine noćnih glikemija. Djeca su ljetovanje procijenila zanimljivim, zabavnim, edukativnim, korisnim i dobro organiziranim te je svaki član tima na kraju dobio po dvije prigodne i zabavne pjesmice od “muške” i “ženske” sobe koja je opisivala njegov doprinos u timu, dok su djeca primila “diplomu” za određen naj doprinos timu. Interes za sudjelovanjem na našem ljetovanju neprestano raste, ali zbog ograničenih financijskih sredstava i individualiziranog pristupa u edukaciji u kampu, nismo u mogućnosti uzeti veći broj djece. Kako dio obitelji nije u mogućnosti snositi troškove ljetovanja, a to su najčešće oni kojima je ono i najpotrebnije, Društvo je sufinanciralo ili u potpunosti pokrilo troškove njihovog ljetovanja. I na kraju, najbolji pokazatelj uspješnosti kampa je što su sva djeca izjavila da ponovno žele ići na ljetovanje.

43


Sajam udruga KZŽ Krapina Marko Štefanko

Krapina U organizaciji Krapinsko-zagorske županije i općine Bedekovčina dana 27. svibnja 2017. održan je već tradicionalni „Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije“ na kojem je kao i svake godine sudjelovala i Udruga oboljelih od dijabetesa Krapina. Na sajmu je preko 40 udruga izlagalo aktivnosti iz svog programa rada, a domaćin se pobrinuo da sajam učini atraktivnim i zanimljivim za velik broj posjetitelja nastupom KUD-a Bedekovčina, koji je zanimljivim programom i glazbom za sve vrijeme trajanja sajma zabavljao i uveseljavao sve posjetitelje kojih je bilo preko 600. Članovi Udruge oboljelih od dijabetesa Krapina, Marko Štefanko, Mirko Gretić i Andrija Herak, opremili su štand edukativnim materijalima i plakatima u znaku poruke „mijenjamo dijabetes“ i upoznavali posjetitelje s radom Udruge, uloge Hrvatskog saveza dijabetičarskih udruga, nastankom šećerne bolesti, kako spriječiti nastanak bolesti kao i informiranjem o pomagalima i ostalim preventivnim mjerama. Štand je bio veoma dobro posječen, a posjetiteljima se dijelio edukativni materijal o sprječavanju, liječenju i posljedicama te podmukle bolesti. Također, štand je posjetio i načelnik općine Bedekovčina te župan Krapinsko-zagorske županije gospodin Željko Kolar, koji je pohvalio rad Udruge i poželio da i dalje aktivno kao i do sada radi na edukaciji članova i ostalih osoba oboljelih od šećerne bolesti.

Prezentiran sustav za kontinuirano praćenje šećera u krvi Doris Bailo i Ariana Ivanov

U srijedu, 26. srpnja 2017. godine, u prostorijama „Kulturno umjetničkog društva Vicko Zmajević“ u Zadru, Udruga Cukrići Zadar u suradnji s Roche Slovenija i gospođom Metkom Švara organizirala je javno predavanje o sustavu za kontinuirano praćenje šećera u krvi (CGMS) koji uvelike olakšava kontrolu i bolju regulaciju oboljelima od šećerne bolesti.

44

Zadar Predavanje i prezentacija uvelike je zainteresirala osobe oboljele od šećerne bolesti iz cijele Dalmacije i šire. Članovima Udruge Cukrići Zadar izrazito je drago što su imali čast ugostiti predsjednicu Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga (HSDU) gospođu Zrinku Mach, mag. soc. geront., dopredsjednicu HSDU-a gospođu Vesnu Zec, prof., predsjednicu Udruge iz Trogira i članicu Nadzornog odbora HSDU-a gospođu Katju Šćurla, prof., predsjednika Splitskog dijabetičkog društva i koordinatora Udruga dijabetičara Dalmacije gospodina Branka Lulića, dipl. ing., predsjednika Udruge iz Šibenika gospodina Davora Lambašu, dipl. oec., predsjednika Zadarske dijabetičke udruge gospodina Serđa Mičića, predstojnicu Klinike za unutarnje bolesti KBC Split prof. prim. dr. sc. Maju Radman, kao i brojne zainteresirane roditelje i stručno medicinsko osoblje. Članovi Udruge Cukrići Zadar su izuzetno ponosni jer su prvi u Hrvatskoj organizirali takvo javno predavanje i vjerujemo da će dobrobiti sustava za kontinuirano praćenje šećera u krvi biti prepoznati od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i ostalih. Najljepše se zahvaljujemo gospođi Metki Švara na izrazito detaljnom predavanju, gospodinu Miri Kataviću na nesebičnoj potpori, restoranu Giardin na sponzorstvu te gospodinu Antoniu Zdriliću na savršenoj organizaciji prezentacije.


Uz dozu samodiscipline, informiranosti i mudrosti može se dugo i lijepo živjeti Sanja Bratković

Nedelišće Brojne aktivnosti su i u ovoj godini iza nas, a pravilo „zajedno smo jači“ naš je pokretački moto. A kako dijabetes nije bolest, već stanje, s kojim se uz dozu samodiscipline, informiranosti i mudrosti može dugo i lijepo živjeti, imali smo priliku doživjeti na radionici sladoleda. Okupilo se nas 20-ak i uz nutricionisticu Đurđicu Baksa Aslani, bacc.med.techn. radili dijetni sladoled raznih kombinacija za koje nam je trebalo: borovnice, maline, kupine, banane, mango, avokado, kikiriki maslac, chia sjemenke, listići badema, grčki jogurt, menta... Na vama je da samo zamislite i „okusite“ razne sladolede, a imali smo ih barem 10-ak raznih vrsta... I baš zato ne oklijevajte, pridružite nam se i budite dio naše „slatke“ i vesele ekipe. Družimo se jednom mjesečno, svakog drugog ili trećeg četvrtka u mjesecu, u 17,00 sati u prostorijama Udruge umirovljenika Nedelišće, Maršala Tita 23.

Prva godina „Međimurskih slatkiša“ Željka Đeri

Svoju prvu godišnjicu rada ‘Međimurski slatkiši’ proslavili su na poseban način - na veselje djece, roditelja i gostiju koji su se odazvali njihovoj proslavi. Prekrasan ambijent uz slasne delicije koje su pripremili sami roditelji uz pomoć donacija na ribnjaku SRD ‘Vidra’ u Kotoribi dali su poseban štih ovoj proslavi, čemu mogu posvjedočiti svi koji su se odazvali i to njih šezdesetak, što domaćih što gostiju.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Čakovec Zadovoljstvo nisu krili gosti iz Samobora, Bjelovara, Zagreba kao ni obitelji s djecom iz svih krajeva Međimurja, a i šire. Dopredsjednik Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga g. Velimir Mirt izrazio je veliko zadovoljstvo postignutim rezultatima ove udruge i zaželio još puno dobrih rezultata i uspjeha u radu, te je i sam aktivno sudjelovao u veselom i zaigranom poslijepodnevu na ribnjaku. Damir Kečkeš, medicinski tehničar koji je i sam roditelj djeteta oboljelog od dijabetesa, održao je radionicu te educirao roditelje o načinu primjene GlucaGena u slučaju teških hipoglikemija kad je oboljeli bez svijesti. Ovom prilikom udruga je predstavila četvero djece koja su ove godine bili u ljetnom kampu u Premanturi kraj Pule. Skakanje u vreći, povlačenje užeta, nogometne sposobnosti, karaoke, ribolov samo su djelić onoga što je ova udruga pripremila svima koji su se odazvali proslavi i tako podržali njezin velikodušni rad za dobrobit najslađe djece u Međimurju. Udruzi je trenutačno najveći problem nedostatak vlastitog prostora, jer se pokazuje potreba za mjesečnim dežurstvima gdje bi se roditelji djece oboljele od dijabetesa mogli informirati o novostima. Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su pomogli svojim donacijama, roditeljima i gostima na odazivu, poručila je Željka Đeri, predsjednica ‘Međimurskih slatkiša’.

45


Prekogranična suradnja udruga / društava Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Vojvodine Slavko Lacković

Ideja o međunarodnoj suradnji u zaštiti od dijabetesa svojih članova i drugih građana rodila se još na 10. Kongresu HSDU-a u Šibeniku kada su predstavnici dijabetičara Orahovice i Tešnja otvorili tu temu. U međuvremenu, do Kongresa u Malom Lošinju, smo se organizirano družili prema dogovoru i mogućnostima, da bi 13. lipnja 2015. godine službeno, na osnovu iskazane volje, zaključili Sporazum o prekograničnoj međusobnoj suradnji i to udruge/društva: Brodska dijabetička udruga Slavonski Brod, Dijabetička udruga Orahovica, Društvo za zaštitu protiv šećerne bolesti Zrenjanin i Društvo za zaštitu protiv dijabetesa ‘’ŠUGAR’’ Tešanj. Od tog prvog Sporazuma do ove godine su nam se, potpisivanjem Aneksa Sporazuma, pridružili i Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Bački Petrovac, Društvo za zaštitu protiv šećer-

Slavonski Brod ne bolesti Bečej i Udruženje dijabetičara Srebrenica. Sve vrijeme od potpisivanja organiziramo edukacijske i sportske susrete prema utvrđenom planu i rasporedu u mjestima navedenih udruga/društava. Samo ove godine smo bili zajedno na jezeru ‘’Orah’’ u Orahovici, u Tešnju i Bačkom Petrovcu, sve u vlastitoj režiji. U Bačkom Petrovcu smo bili 5. kolovoza kada se slave ‘’Slovačke narodne svečanosti’’. Taj dan je bio posvećen dijabetičarima njima susjednih gradova i nama iz Hrvatske i BiH. Prije službenog dijela smo imali priliku mjeriti GUK. Na službenom dijelu, u Gradskoj vijećnici, obratio nam se gradonačelnik i predsjednik Društva za borbu protiv šećerne bolesti Bačkog Petrovca, g. Jan Šuljan, dr.med. prigodnim riječima i zahvalio svima koji su se odazvali. Dao je mogućnost i gostima da se obrate skupu, što smo i iskoristili. Ja sam u ime naše dvije udruge (Slavonski Brod i Orahovica) zahvalio na pozivu i gostoprimstvu i rekao nekoliko rečenica o početku našeg druženja, za one koji su prvi puta u prilici to čuti. Nisam zaboravio prenijeti pozdrave i iz HSDU-a i naše predsjednice gospođe Zrinke Mach, te reći nešto i o našem Savezu i onomu što radimo i čemu težimo, a sve za dobrobit dijabetičara. Poslije prigodnih obraćanja gostiju bilo je predstavljanje Specijalizirane ustanove za liječenje i rehabilitaciju dijabetičara ‘’MERKUR’’ Vrnjačka Banja. Skupu se obratio dr. Bratislav Milovanović, dijabetolog, i prezentirao osnovnu ponudu koja se sastoji od smještaja i prehrane, vrhunske medicine, wellness i spa sadržaja kao i brojnih pratećih usluga koje boravak svakog gosta čine nezaboravnim. Poslije ručka prilagođenog dijabetičarima predložen je posjet i obilazak grada, muzeja, aqua parka i drugih sadržaja i znamenitosti. Kako su vremenski uvjeti bili nemogući (38 C⁰), nismo se dugo zadržavali.

Edukativno druženje u prirodi Marko Štefanko

Krapina U okviru programa aktivnosti za koje je dobivena potpora Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine organizirano je edukativno druženje u prirodi na temu „Utjecaj tjelesnih aktivnosti na sniženje šećera u krvi“. Druženje je organizirano 1. srpnja 2017. na OPG obitelji Harjać „Jarki“ u selu Prigorac podno Ivanščice, na sportskim terenima okruženim šumom i mnogim izvorima pitke zdrave vode. Po dolasku na OPG dobrodošlicu svim članovima Udruge zaželjeli su domaćini, a cjelodnevni boravak započeo je mjerenjem šećera i tlaka te pripremom prigodnog „šećeraškog“ doručka. Nakon doručka organizirano je pješačenje (oko 3 kilometara) do izvora pitke vode „Šumi“. Po povratku na OPG članovi su se bavili sportskim aktivnostima po volji: kuglanje visećom kuglom, igranjem badmintona, šaha, stolnog tenisa... Po završenim aktivnostima, a prije ručka, ponovno je izvršeno mjerenje šećera i tlaka, a rezultat je pokazao korisnost bavljenja takvim aktivnostima. Druženje je nastavljeno uz pjesmu i ples do večernjih sati.

46


Posvećenost edukaciji Svjetlana Koutnik

Kutinsko dijabetičko društvo je u 2017. godini nastavilo s uobičajenim sastancima svakog četvrtak u 17 sati. Radilo se na edukaciji članova uz naglasak na neophodnosti dobre regulacije šećera. U tu svrhu provodilo se mjerenje GUK-a i krvnog tlaka. Govorilo se o ulozi pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti. Na svakom sastanku se vježbalo u prostorijama Društva,

Kutina a s dolaskom proljeća i lijepog vremena preselili smo aktivnosti u novi Park zdravlja, gdje su nam se mogli pridružiti svi zainteresirani građani. Također smo imali i dvije akcije za građanstvo u suradnji s Udrugom umirovljenika i Udrugom slijepih i slabovidnih osoba grada Kutine. Na obje akcije imali smo veliki odaziv, a nažalost i novootkrivenih dijabetičara. Njima su naši članovi dali informacije o samoj bolesti i uputili ih obiteljskom liječniku. S ponosom mogu reći da je članstvo Društva vrlo educirano (po Dusseldorfskoj metodi) i ima vrlo zapaženu ulogu na takvim akcijama. I ove godine bili smo uključeni u aktivnosti Kutinskog ljeta, gdje smo tijekom srpnja svaki četvrtak vježbali u “našem” parku unatoč visokim temperaturama. Za jesen imamo u planu dvije akcije. Jedna je u rujnu povodom Europskog tjedna kretanja, kako bismo građanima Kutine skrenuli pažnju na važnost tjelesne aktivnosti u očuvanju zdravlja. Druga će biti u povodu Svjetskog dana šećerne bolesti u studenom, koja je i naša najveća akcija. U svrhu edukacije nekoliko naših članova sudjelovalo je na 13. Kongresu osoba sa šećernom bolesti Hrvatske. Stečena znanja bit će nam vrlo korisna u radu.

Fizičkom aktivnošću do boljih šećera Željka Đeri

Fizička aktivnost izuzetno je bitna u dobroj regulaciji šećerne bolesti. Članovi udruge „Međimurski slatkiši“, djeca pogotovo, redovito se odazivaju na pozive za sudjelovanje na lokalnim sportskim događanjima. Tako su u svibnju ove godine sudjelovali na utrci grada Čakovca, a 26.7. družili su se s klincima iz Mihovljana kraj Čakovca te su odigrali revijalnu

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Čakovec

nogometnu utakmicu na tamošnjem malonogometnom turniru Tikva open. U sportskom duhu odigrana je zanimljiva i napeta utakmica u kojoj je pobjedu odnijela ekipa Međimurskih slatkiša s rezultatom 9-5. Hvala ekipi koja se usprkos velikoj vrućini (36°C) odazvala pozivu i naravno članovima NK Sloboda Mihovljan što su omogućili našim Slatkišima da sudjeluju na turniru.

47


Predavanje o mogućnostima kontinuiranog mjerenja šećera u krvi privuklo veliku pozornost Branko Lulić

Split Realizirali smo tradicionalni jednodnevni edukativni izlet u Primošten 15.07.2017. godine, gdje smo uz odličnu atmosferu isprobali plivačke sposobnosti, jedrili i pedalirali. Za vrijeme i nakon ručka pala je i dalmatinska pisma na zadovoljstvo svih, a posebno gostiju iz inozemstva. Zadarska udruga “Cukrići” organizirala je javno predavanje o mogućnostima kontinuiranog mjerenja šećera u krvi koje tvrtka Roche u suradnji s tvrtkom DEXCOM može ponuditi oboljelima od šećerne bolesti, gdje smo se aktivno uključili. Nakon predavanja, prezentacije, pitanja i odgovora uslijedio je kraći razgovor o što boljem funkcioniranju Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga, s naglaskom da svatko radi svoj posao i za njega odgovara, a sve u cilju misije i funkcije HSDU-a i njenih članica. Veselimo se jubilarnoj XX. Koordinaciji udruga i Susreta dijabetičara Dalmacije 30. rujna 2017. (subota) u Pločama!

Odličan ugođaj na sportskim igrama umirovljenika Milka Vitez

Udruga VG Dijabetičar i ovo ljeto je vrijedno radila. Sudjelovali smo na sportskim igrama pet udruga umirovljenika Zagrebačke županije 26. kolovoza 2017. u Pokupskom. Dok su se “penzići” natjecali, mi smo mjerili šećer u krvi i krvni tlak, tako da smo od 9 do 12 sati imali 105 mjerenja i na svu sreću

48

Velika Gorica

svi su dobro regulirani osim nekoliko registriranih dijabetičara koji su se malo opustili. Bilo je to na rijeci Kupi pa je i ugođaj bio odličan. Tako nastavljamo naše akcije i već 10. rujna 2017. smo u Čičkoj Poljani gdje mladi organiziraju susret s 50 plus. O tome ćemo vas izvijestiti.


IN MEMORIAM

MARINA BARIČEVIĆ (1946. - 2017.) Dana 30. kolovoza 2017. godine ispratili smo našu Marinu na vječni počinak. Bio je to tužan dan za mnoge građane grada Crikvenice i okolice te Primorsko-goranske županije, koji su svojim prisustvom izrazili poštovanje i zahvalnost za sve što je Marina u svom životu učinila. Marina je bila viša medicinska i glavna sestra Doma zdravlja Crikvenica te je vodila brigu o svima kojima je bila potrebna pomoć i uvijek je bila na usluzi svojim pacijentima, kao i ostalim građanima. Bila je dugogodišnja članica i volonterka te i predsjednica Crvenog križa Crikvenica, a za svoj angažman i rad primila je Priznanje i Zahvalu Hrvatskog crvenog križa. Društvo dijabetičara Crikvenica, čija je bila predsjednica, osnovano je na njezinu inicijativu 2002. godine. Svojom neumornom energijom radila je punih petnaest godina na edukaciji osoba oboljelih od šećerne bolesti prenoseći im svoje znanje i motivaciju za što kvalitetnijim životom. Na ovogodišnjoj skupštini Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga dodijeljena joj je Povelja za osobit rad i postignuća u socijalno-humanitarnoj djelatnosti Saveza, zdravstvenom prosvjećivanju i skrbi osoba sa šećernom bolesti. Draga Marina, hvala ti za sve što si učinila.

Dijabetes

www.dijabetes.hr

Ljubica Vujnović

49


spriječiti komplikacije svladati prepreke

415 milijuna ljudi živi s dijabetesom polovina njih ne zna za bolest

prilike

zdravi životni stil

mijenjamo dijabetes urbane navike društveni i kulturni ćimbenici rizika

svjesnost

obitelj

Dijabetes je jedan od najvećih zdravstvenih izazova današnjice. 415 milijuna ljudi ima dijabetes. Do 2040. taj broj mogao bi narasti na 642 milijuna, a 3/4 njih živjet će u gradovima.1 Više od 90 godina vodstva u borbi protiv dijabetesa naučilo nas je da je za suzbijanje pandemije potreban izvanredan fokus. Naš pristup mijenjanju dijabetesa je jasan - potrebno je ranije dijagnosticirati dijabetes, unaprijediti skrb o oboljelima i suzbiti porast dijabetesa u gradovima.

Pokrećemo promjene kako bismo pobijedili dijabetes

Saznajte više na novonodisk.com/changingdiabetes i podijelite svoje razmišljanje #ChangingDiabetes

501. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. 2015.

Izdanje: 1-14.2.2017.

briga o sebi

podrška

Profile for HSDU

Dijabetes 5-2017  

Časopis Dijabetes/Slatki život glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u kojem pišemo o zdravom načinu života, tjelovježbi i praviln...

Dijabetes 5-2017  

Časopis Dijabetes/Slatki život glasilo je Hrvatskog saveza dijabetičkih udruga u kojem pišemo o zdravom načinu života, tjelovježbi i praviln...

Profile for hsdu
Advertisement