Page 1

Nieuwsbrief juli 2012 HEADLINES Nieuwe website Te koop / gevraagd Uit den ouden toque In de spotlight Softballnight 3 augustus Uit den tweeden ouden toque Vertrouwenspersoon HSCN HSCN Opleidingen

Nieuwe website HSCN! Harm Dovens en Lex Goos hebben er de laatste maanden hard aan gewerkt en nu is het dan zo ver. De nieuwe site is klaar en is inmiddels online, hij is te bewonderen op www.hscn.nl. De site zal up-to-date worden gehouden door een aantal coaches, aanvoerders en andere personen die allemaal een soort van ‘redacteur’ zijn. De komende tijd zal er nog Hard gewerkt worden om de site verder te perfectioneren. Er zullen nog wat functies uitgebreid worden zoals onder andere de foto’s. Als je ideeën hebt kun je deze altijd kenbaar maken.

Which takes longer to run: from first to second base or from second to third base? From second to third base, because there is a shortstop in the middle.


Te koop / gevraagd Te koop: Easton honkbalschoenen Z.g.a.n. maar één seizoen gedragen. Hoog model maat 40,5 Laag model maat 39 Prijs: €25 per paar Voor meer informatie kun je bellen naar Anita Mennen, 040 - 284 06 40 Of e-mailen, anitamennen@gmail.com

Te koop: Mizuno sporttas Z.g.a.n. bijna niet gebruikte sporttas. Met aparte vakken voor knuppel, helm en schoenen. Prijs: €15 Voor meer informatie kun je bellen naar Eline Barnard, 06 – 10 72 64 11 Of e-mailen, elinebarnard@gmail.com


Uit den ouden toque Deze keer in ‘uit den ouden toque’ een legendarische foto die stamt uit waarschijnlijk 1995 en het toenmalige aspirantenteam betreft. Het team werd gecoacht door Lex Goos (huidig heren 1 speler) en Marc van de Goor. Op de foto: Lex Goos, Mark van de Goor (coaches) Emiel Heeren, Ted Alfrink, Maarten van der Vlug Pepijn van de Grindt, (?), Jules Cuypers, Peer Beeckman, Max Nijhuis, Jeroen Christoph Nirmall Dijkman, Steven Martir


In Inde despotlight spotlight

Lex LexGoos Goos Maker Makerwebsite website&&vertrouwenspersoon vertrouwenspersoon Lex Lexisheeft bedenker samen enmet bouwer Harmvan de de nieuwe HSCNgloednieuwe website in elkaar HSCN-website. gezet. Hij speelt Hij speelt dit seizoen dit seizoen in heren in 1. heren Ook 1. is hij Ook sinds is hijkort sinds kort vertrouwenspersoon vertrouwenspersoonvan vande declub, club,daarover daarover later laterinindeze dezenieuwsbrief nieuwsbriefmeer! meer! Lex Lexisistoegepast toegepastpsycholoog psycholoogen en(NLP-)coach. (NLP-)coach. Hij Hijricht richtzich zichdaarnaast daarnaastop oppositieve positieve psychologie. psychologie.InInjuni juni2012 2012isiszijn zijnboekje boekje verschenen verschenen‘Kleine ‘Kleinemomenten momentenvan vangeluk’. geluk’. Hier Hierininstaan staanallerlei allerleitips tipsom omgelukkiger gelukkigerdoor door het hetleven leventetegaan. gaan.Het Hetboek boekisisonder onderandere andere teteverkrijgen verkrijgenbijbijbol.com. bol.com. www.lexgoos.nl


Uit den tweeden ouden toque Deze editie twee noemenswaardige ‘ouden toque’ artikelen. Het betreft hier een oud artikeltje over dames 1 uit 1984 dat in het bondsblad verscheen.


Vertrouwenspersoon Sinds kort heeft HSCN een vertrouwenspersoon, dit is Lex Goos. Waarom heeft HSCN een vertrouwenspersoon? HSCN wil natuurlijk een veilige honk- en softbalclub zijn, waar iedereen met plezier bezig is met honk- en softbal en zich thuis voelt binnen de vereniging. Met elkaar doen we er immers alles aan om juist zaken als ‘pesten’, conflicten en ruzie, discrimineren en seksuele intimidatie binnen onze vereniging te voorkomen. De praktijk binnen diverse sportverenigingen heeft uitgewezen dat er momenten en gebeurtenissen zijn waarbij grensoverschrijdend gedrag niet voorkomen heeft kunnen worden. Binnen HSCN willen wij dit graag voor zijn. Dat is dan ook één van de redenen waarom HSCN een vertrouwenspersoon heeft aangesteld. Een centraal aanspreekpunt om met elkaar zorg te dragen dat de wijze waarop we met elkaar binnen de club omgaan, leuk en veilig blijft. Voorkomen is beter dan genezen. De vertrouwenspersoon is er ook voor vragen die kunnen spelen vóór dat er problemen zijn. Bij een vertrouwenspersoon kun je terecht met vragen die je niet makkelijk stelt of waarvan je bang bent dat er niet serieus op gereageerd gaat worden. Dit geldt voor trainers, coaches, ouders, begeleiders en teamleden. Daarbij: snel melden, er over praten en zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie maakt dat deze niet verergert en ook herhaling kan zo voorkomen worden. Wanneer kun je terecht bij de vertrouwenspersoon van HSCN? In principe is de vertrouwenspersoon er voor incidenten, vermoedens van incidenten en vragen hier om heen, die tussen HSCN-leden plaatsvinden of hebben plaatsgevonden of waarbij een relatie is tussen activiteiten binnen HSCN-verband en de betrokkene(n). Als je vragen hebt of de manier van omgaan met elkaar binnen de vereniging of binnen jouw team klopt, dan ben je welkom bij de vertrouwenspersoon. Bij twijfel: bespreek met de vertrouwenspersoon of je vraag bij haar/hem op de juiste plaats is. De vragen die je hebt kunnen gaan over: •pesten en gepest worden; •het gevoel hebben dat je er door je huidskleur, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort; •‘grensoverschrijdend gedrag’: de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach ervaar je als onprettig; •een vermoeden van ‘grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hier mee te maken heeft; •je maakt je zorgen over de wijze waarop er met je kind wordt omgegaan binnen de vereniging/het team; •je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach verstandig is; •iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag; •het feit of je vraag bij de vertrouwenspersoon van HSCN op de juiste plaats is. Als de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen maar geen concrete klachten bereiken, kan hij dit ter kennis brengen aan het bestuur. De vertrouwenspersoon kan desgewenst ook als bemiddelaar optreden. Als er verdere opvang noodzakelijk is zal dit, altijd met toestemming van de betrokkene(n), plaatsvinden buiten HSCN. De vertrouwenspersoon is er voor iedereen, van elke leeftijd binnen HSCN.


Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenspersoon? Dat het in bepaalde situaties belangrijk kan zijn om ook andere personen bij een vraag of probleem te betrekken of elders advies te vragen zal duidelijk zijn, maar dit zal nooit zonder overleg en toestemming gebeuren! De gesprekken die er tussen jou en de vertrouwenspersoon van HSCN plaatsvinden, daar wordt niemand van op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar: a. toestemming voor hebt gegeven b. van op de hoogte bent De activiteiten van de vertrouwenspersoon vallen onder de verantwoording van het Algemeen Bestuur. Bij het afsluiten van het jaar rapporteert de vertrouwenspersoon aan dit bestuur 贸f er meldingen zijn geweest, van welke aard deze meldingen waren en hoe voortgang en afsluiting hebben plaatsgevonden. In deze rapportage zullen geen namen genoemd worden. Wie is de vertrouwenspersoon van HSCN? HSCN heeft Lex Goos bereid gevonden om op te treden als vertrouwenspersoon. Lex is afgestudeerd toegepast psycholoog en is bij HSCN betrokken als speler van het eerste. Je kunt de vertrouwenspersoon bereiken via de hieronder genoemde contactgegevens. Contactgegevens: Telefoon: 06-25435223 E-mail: info@lexgoos.nl

Vakantietip!!!


In de vorige nieuwsbrief zijn de opleidingen aan bod gekomen,. Hier wordt nog even kort herhaald voor welke opleidingen je jezelf ook alweer kunt opgeven: Coach / Trainer TC 2 of TC 3: Heb jij de kwaliteiten om binnen de club een team te coachen of trainen? Dan is deze cursus echt iets voor jou. Ben je reeds in het bezit van een TC 2 kwalificatie, dan kun je de cursus TC 3 gaan volgen. Bij die cursus wordt je opgeleid tot volwaardig en zelfstandig trainer en coach. Umpire level 1 of level 2: Het is de taak van ieder lid om zich te verdiepen in het scheidsrechteren. Vele handen maken licht werk en ieder team van HSCN heeft recht op goede scheidsrechters bij hun wedstrijden. Spelregelkennis is voor het scheidsen belangrijk en het is ook handig voor als je zelf moet spelen. Je weet dan precies wat in welke situatie wel en niet mag. Score cursus A of B: Bij wedstrijden heeft de coach het meestal al druk genoeg en als dan ook nog eens de scorekaart moet worden bijgehouden, is dit eigenlijk van de gekke. De eerste cursus is inmiddels afgerond maar deze winter start hij weer opnieuw, er zal sowieso een scorecursus level 1 gegeven worden. Belangstellenden voor level 2 of level 3 cursussen worden geadviseerd zich snel op te geven i.v.m. het cursusaanbod van de KNBSB. Teambegeleider: Bij elk team hoort een teambegeleider. Bij de jeugdteams is dit meestal een ouder, iemand die zich opwerpt als rechterhand van de coachingstaff. Een goede teambegeleider is werkelijk goud waard en vervult een enorm belangrijke rol. Aanmelden: Voor al deze cursussen geldt dat je je kunt aanmelden op www.hscn.nl in het menu bij “opleidingen� Mocht je vragen hebben kun je deze altijd mailen naar: hans.heldens@gmail.com of redactie@hscn.nl

Nieuwsbrief HSCN juli 2012  
Nieuwsbrief HSCN juli 2012  

Nieuwsbrief honk- en softbalclub nuenen

Advertisement