"Entre tots" número 77

Page 1

77 abril - juny 2021

Actualitat

Parlem-ne

Parlem-hi

El Hospital Sagrat Cor lleva a cabo el primer estudio sobre estrés en trabajadores sanitarios de un centro psiquiátrico durante la pandemia de Covid-19

Servicios Generales. El equipo A del Hospital Sagrat Cor

Entrevista a Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Sumari

03

18

22

Editorial

Investigació

Parlem-hi

04

El doctor Manel Sánchez defiende su tesis doctoral sobre estimulación multisensorial en pacientes con demencia institucionalizados

Entrevista a Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra

Actualitat Sagrat Cor

14 Parlem-ne Servicios Generales. El equipo A del Hospital Sagrat Cor

20 Actualitat Hospitalàries

26 Entorn

28 De tot cor

30 Entre records

2


Entre tots | Editorial

Editorial

Crèdits Entre tots Hospital Sagrat Cor Av. Comte Llobregat, 117 08760 Martorell Tel. 93 775 22 00 Fax 93 775 19 94 hospital.hsagratcor@hospitalarias.es Consell de redacció Rosa Almiñana Jesús Ezquerra Carlos Franquelo Gloria López Xavier Reig Josep Tristany Secretària Mª Isabel Rivera Han col·laborat Hortensia Pérez Rosa Cano Rosa Almiñana Servei de Salut Mental de l’Alt Penedès Roberto Narvaiz Comissió Sense Fum Hospital Sagrat Cor Esther Romaguera Pedro Alonso FIDMAG Loli Miguel Fotografia de portada María Ángeles Alarcón Disseny i edició Mapa Media mapa-media.com

La redacció d’Entre tots no es responsabilitza de les opinions expressades als articles publicats

Jesús Ezquerra Director gerent

La investigació i la formació són dues de les característiques intrínseques del nostre hospital. El primer director mèdic del Centre, el doctor Alfredo Rego, va impulsar de manera destacada aquests dos àmbits a fi d’oferir la millor atenció al pacient de salut mental. Una de les activitats més rellevants que va organitzar va ser el III Simposi Internacional de Psiquiatria, que va congregar a l’Hospital professionals destacats d’arreu del món i al qual dediquem l’Entre records d’aquest número de l’Entre tots.

Encara que la formació i la investigació són clau per poder oferir una assistència de qualitat, no s’ha d’oblidar la tasca que desenvolupen els Serveis Generals (SG) del nostre hospital

Avui dia, les direccions mèdica i de persones de l’Hospital Sagrat Cor segueixen mantenint la inquietud científica del Dr. Rego. Una mostra d’això són els itineraris formatius, com el d’infermeria, el qual va finalitzar el mes de maig amb una valoració molt positiva per part dels assistents, tal i com recull l’apartat Actualitat Sagrat Cor.

A la mateixa secció també es fa referència a les emblemàtiques Jornades d’Actualització en Psicogeriatria, que van celebrar la seva XXV edició, per primera vegada amb un format telemàtic, però que va resultar ser el més exitós fins al moment, congregant 600 professionals de tot el món.

Així mateix, aquest número destaca la tasca investigadora d’una de les col·laboradores del Centre, la doctora Claudia Avella, psiquiatra del CSMIJ de Martorell, la qual ha participat activament en dues investigacions científiques, una sobre l’estrès dels col·laboradors de l’Hospital Sagrat Cor durant la pandèmia, i l’altra sobre la relació entre el consum de paracetamol durant l’embaràs, i TDAH i autisme a la infantesa. Encara que la formació i la investigació són clau per poder oferir una assistència de qualitat, no s’ha d’oblidar la tasca que desenvolupen els Serveis Generals (SG) del nostre hospital; una tasca que, moltes vegades, queda invisibilitzada però que resulta essencial per al bon funcionament del Centre. Amb la finalitat d’agrair a tots els departaments de SG les funcions que duen a terme, sobre tot en l’actual context de pandèmia, els hi dediquem el reportatge principal de l’Entre tots. 3


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Actualitat Sagrat Cor

El Hospital Sagrat Cor lleva a cabo el primer estudio sobre estrés en trabajadores sanitarios de un centro psiquiátrico durante la pandemia de Covid-19 Redacció. Claudia Avella, psiquiatra del CSMIJ de Martorell, y otros colaboradores y colaboradoras del Hospital Sagrat Cor y de FIDMAG Hermanas Hospitalarias Research Foundation han realizado el primer estudio en España sobre estrés en trabajadores sanitarios de un centro psiquiátrico en medio de la pandemia aguda de Covid-19. Bajo el título de ‘Factores asociados a estrés percibido en trabajadores de un hospital psiquiátrico en España durante la Covid-19’, este trabajo se publicó el mes de junio en la prestigiosa revista Psicosomática y Psiquiatría. Los objetivos de la investigación eran medir los niveles de estrés percibido por el personal colaborador del Hospital Sagrat Cor, identificar los factores demográficos o laborales relacionados con un riesgo incrementado de percibir estrés y examinar la prevalencia de uso del servicio de apoyo psicológico, así como detectar posibles barreras y preferencias en relación con el acceso a este servicio. A fin de obtener estos datos, se difundió una encuesta anónima online a todos los colaboradores i colaboradoras del Centro, de finales de abril a principios de mayo de 2020, que incluía la Escala de Estrés Percibido (PSS) y un cuestionario de información sociodemográfica y ocupacional. La mediana de la PSS obtenida corresponde con un nivel de estrés moderado. También se encontró una asociación entre los niveles más altos de estrés percibido y dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, haber experimentado discriminación por ser trabajador sanitario, y género femenino. Así, se observó que los factores de riesgo para mayores niveles de estrés incluyen variables sociales y ocupacionales potencialmente modificables, que pueden ser clave para reducir el impacto psicológico en este colectivo. 4


Entre tots | Actualitat Sagrat Cor

Por otro lado, se documentó una asociación protectora del bienestar mental del personal sanitario con la percepción de la importancia del rol, es decir, sufren menos estrés aquellos profesionales que ven su papel como importante. Otro punto a destacar es que a pesar de que el 34 % de los participantes reconoció la necesidad de apoyo psicológico, solo el 2 % contactó con dicho servicio. El motivo principal para no hacerlo fue la escasez de tiempo o imposibilidad de compatibilizar horarios. Por lo que se refiere a la preferencia por el método de prestación de este soporte, más del 80 % afirmó que su primera opción era el asesoramiento en persona. Además de la doctora Claudia Avella han participado en el estudio otros colaboradores y colaboradoras del Hospital Sagrat Cor, como Diego Paiva, Alba Martínez-Muelas, Alba Magariño, Sara Pérez, Matías Vergel, Ana Ayala, Teresa Baena, Juan Gómez y Manel Sánchez, así como Raimon Salvador, de FIDMAG Hermanas Hospitalarias Research Foundation.

L’Hospital Sagrat Cor se suma a una campanya per visibilitzar i normalitzar l’autisme Redacció. L’Hospital Sagrat Cor es va sumar a la campanya engegada per Assotea amb motiu del Dia Mundial de l’Autisme, que se celebra el 2 d’abril, a fi de donar visibilitat, normalitzar i valorar les persones amb condició autista. Així, gràcies a la col·laboració de la Comissió de Comunicació de l’Hospital Sagrat Cor, es van reunir una vintena de fotografies de col·laboradors i col·laboradores del Centre en les quals apareixien amb una mascareta higiènica decorada per ells mateixos amb motius relacionats amb l’autisme i amb un cartell, tipus pancarta, on van escriure una frase, lema o paraula de suport o valor a la condició autista.

Per saber-ne més, clica aquí

Les XXV Jornades d’Actualització en Psicogeriatria congreguen més de 600 professionals de tot el món

Redacció. La relació directa entre la prevalença de la solitud i els problemes de salut mental va ser una de les qüestions cabdals abordades en el marc de les XXV Jornades d’Actualització en Psicogeriatria, organitzades per l’Hospital Sagrat Cor i que van reunir, el 18 de juny, més de 600 professionals de tot el món. “La solitud està estretament vinculada amb la salut mental, és a dir, les persones que experimenten amb freqüència sentiments de solitud estan més predisposades a patir depressió, ansietat i paranoia, mentre que la relació en el cas de la salut física està més atenuada”, afirma el doctor Manuel Martín Carrasco, director mèdic de la Clínica Padre Menni de Pamplona i vicepresident de la Societat Espanyola de Psiquiatria. “El distanciament físic durant la pandèmia ha provocat un augment de persones en situació d’aïllament i que s’han sentit soles”. De fet, segons un estudi de l’Hospital Sagrat Cor, el Servei d’Urgències del Centre va registrar, després del confinament domiciliari, el tiple de casos d’ansietat i el doble de depressió que durant la primera meitat de l’estat d’alarma.

Per saber-ne més clica aquí 5


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Alguns dels assistents a la Jornada d’Acollida de nous professionals.

Jornada d’Acollida de nous professionals 2021 H. Pérez. Una trentena de professionals va acudir, el 16 de juny, a la primera Jornada d’Acollida del 2021 de l’Hospital Sagrat Cor, que té com a principal objectiu donar la benvinguda a les noves incorporacions i a les suplències del període estival, presentar-los la Institució i proporcionar-los la informació necessària per a una ràpida adaptació al lloc de treball i una bona integració en l’equip. La jornada, que s’organitza des de fa diversos anys, va comptar amb la participació del Servei de Pastoral Espiritual i Religiosa (PAER), l’Àrea de Persones, la Direcció i Coordinació d’Infermeria, i Serveis Generals. Els assistents van poder conèixer la història, missió i valors de la Congregació, la seva presència als diferents països, així com altres aspectes identitaris i organitzatius de Germanes Hospitalàries i del Centre.

Interconsulta del CSMIJ de Martorell amb el Vietnam

Centre de Germanes Hospitalàries al Vietnam.

R. Cano i R. Almiñana. El mes de febrer, des de direcció mèdica de l’Hospital Sagrat Cor es va demanar a l’Àrea Infantojuvenil de Martorell si volia col·laborar amb una petició feta des de Germanes Hospitalàries de Vietnam. Es tractava de visitar telemàticament un noi de 12 anys que presentava simptomatologia compatible amb TDAH. La germana Teresa Kim Anh Nguyen, que des de l’inici va captivar els professionals del CSMIJ de Martorell amb la seva simpatia, va exercir d’interlocutora i traductora. Es varen fer dues visites en format videoconferència. La primera, el 23 de febrer, per conèixer el noi i la seva mare, fer una entrevista clínica, passar algun qüestionari i donar pautes i, la segona, el 27 d’abril, per valorar l’evolució. Va resultar una experiència molt enriquidora i, també, cal dir-ho, entranyable. El CSMIJ de Martorell encara segueix mantenint el contacte amb el noi de Vietnam i la seva família a través de Sor Teresa.

6


Celebració del Dia del Sagrat Cor Redacció. El mes de juny es va poder recuperar la celebració més important per a l’Hospital: el Dia del Sagrat Cor. Així, el dia 11, el Centre va congregar personal col·laborador, germanes, voluntariat i pacients per festejar una jornada molt especial, que es va iniciar amb una conferència, a la sala d’actes, a càrrec de l’antic director gerent de l’Hospital, José María Peña, amb el nom de ‘Hospital Sagrat Cor. Perspectiva històrica (1978-2021)’. Seguidament, la superiora del Centre, Sor Mª Luisa González, va dirigir unes paraules de reconeixement a José María Peña per la seva tasca al capdavant de la Institució. Així mateix, Loli Miguel, del Servei de Teràpia Ocupacional del Centre, li va fer entrega d’un obsequi en format de llibre fotogràfic, i la col·laboradora més antiga de l’Hospital, Paquita López, li va donar un ram de flors. A continuació, també a la sala d’actes, es va celebrar l’Eucaristia i, als jardins del Centre, es va dur a terme l’ofrena floral al Sagrat Cor per part de la superiora i del gerent, el doctor Jesús Ezquerra.

El Hospital Sagrat Cor, entre los tres centros con mayor porcentaje de participación en la Encuesta de Satisfacción a los Colaboradores 2021 Redacció. El Hospital Sagrat Cor se encuentra entre los tres centros de Hermanas Hospitalarias con mayor porcentaje de participación en la Encuesta de Satisfacción a los Colaboradores 2021. El índice de respuestas es del 52,6 %, por encima de la media global, que ha sido del 43,3 %. El próximo 9 de julio, el Hospital Sagrat Cor llevará a cabo un sorteo de cinco tarjetas de regalo de Amazon por un importe de 30 euros/unidad entre el personal colaborador que estaba de alta el pasado mes de mayo, que es cuando se lanzó la encuesta desde Hermanas Hospitalarias Provincia de España.

Foto de grup després de l’ofrena floral al Sagrat Cor.

7


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Exposición fotográfica ‘Una imagen, una emoción’

II Concurs Literari 2021 Vilafranca del Penedès

Les paraules parlen per tu BaSES Amb motiu de fomentar la creativitat, l’expressió escrita i l’apoderament en autoestima, autonomia i superació dels usuaris de la Salut Mental, es convoca el Segon Premi Literari del Servei de Salut Mental d’Adults de l’Alt Penedès, “Les Paraules Parlen per Tu”. Es convida a participar a tots els usuaris dels Serveis de Salut Mental de Catalunya, majors de divuit anys. Es proposen dues categories: literària i poètica. En la literària hi haurà tres premis i tres accèssits, mentre que la de poesia, tres premis. El tema literari és la Salut Mental i el de la poesia és lliure. Cada participant només podrà entregar una obra en cada categoria.

Organitza

Les obres han de ser originals, inèdites, no premiades en altres concursos i redactades en català. En l’opció literària l’extensió màxima dels textos serà de dues pàgines en lletra Arial 12 i interlineat doble. En la poètica, l’extensió serà de 6-12 versos. Es lliuraran dos arxius: - Un d’ells inclourà el text, que participa amb un títol, i signat amb pseudònim. - L’altre, anomenat com el pseudònim, aportarà el nom, telèfon i email del participant, així com l’entitat de Salut Mental en la que és usuari. Els treballs s’hauran de lliurar abans del 30 de setembre 2021, al següent email:

El jurat estarà format per persones vinculades al món literari i cultural. El resultat del jurat serà comunicat el 08/10/2021 en un acte que es celebrarà a Vilafranca del Penedès, en el Museu del Vi de Catalunya, el Vinseum, en motiu del Dia Mundial de la Salut Mental. S’inclourà un detall per als assistents. Es convoca l’acte a les 12h del migdia.

srcvilafranca.hsagratcor@hospitalarias.es

Els premis poètics consten d’un: - Primer premi: 50€ i llibre - Segon premi: 30€ i llibre - Tercer premi: 20€ i llibre

amb l’assumpte de correu: Les Paraules Parlen Per Tu 2021.

Els premis literaris consten d’un: - Primer premi: 50€, Espectacle Cultural i llibre - Segon premi: 30€ i llibre - Tercer premi: 20€ i llibre - Tres accèssits, de Lots Culturals.

COL.LABORA Museu de les Cultures del Vi de Catalunya

II Concurs literari en Salut Mental de l’Alt Penedès Servei de Salut Mental de l’Alt Penedès. Amb motiu del Dia Mundial de la Salut Mental 2021, el Servei de Salut Mental de l’Alt Penedès organitza el II Concurs literari en salut mental “Les Paraules Parlen per Tu”. A causa de la pandèmia de Covid-19 es va haver d’anul·lar l’edició de 2020. Si les dades epidemiològiques ho permeten, l’acte de 2021 es realitzarà de forma presencial. L’objectiu d’aquest concurs és fomentar la creativitat, l’expressió escrita i l’apoderament en autoestima, autonomia i superació dels usuaris de salut mental. Es convida a participar a tots els usuaris majors de divuit anys dels serveis de salut mental de Catalunya. L’entrega de premis tindrà lloc la Setmana de la Salut Mental 2021, en concret, el 8 d’octubre de 2021.

Per saber-ne més, clica aquí

8

R. Narvaiz. En el marco de la semana de San Benito Menni, del 19 al 24 de abril, se inauguró la exposición fotográfica ‘Una imagen, una emoción’ en el salón social del Hospital Sagrat Cor, que se pudo visitar hasta finales del mes de mayo. Esta exposición nace a través de un taller de fotografía de los usuarios del SRC de Martorell cuyo objetivo es Aprender. Así, tras dar la premisa de “captar imágenes que os produzcan emociones”, los componentes del taller de fotografía, móvil en mano, salieron a buscar ese instante, ese momento, a veces inapreciable, que puede ser la diferencia entre un buen o mal día y que deja grabados en nuestra retina momentos de felicidad. Las fotografías expuestas eran de una gran diversidad y tenían como hilo conductor: la emoción. Una misma imagen produce un sentimiento distinto en cada uno de nosotros. Cada uno de los “fotógrafos” participantes construye su fotografía, primero, desde un plano técnico, aplicando los conocimientos que se han ido impartiendo en el taller y, segundo, desde el plano de los sentimientos, donde la experiencia de cada uno es fundamental para transmitir sus emociones. Al visualizar las fotografías se podía leer, en cada una de ellas, una pequeña explicación de la imagen que se intentó capturar y cómo se vivió ese momento. Todas las fotografías expuestas despertaban esa mirada que emociona y que nos conecta con la vida y los valores.


Entre tots | Actualitat Sagrat Cor

Una colaboradora del Hospital Sagrat Cor, segunda autora de un estudio que relaciona el consumo de paracetamol en el embarazo con síntomas de TDAH y autismo en la infancia Redacció. Claudia Avella, psiquiatra del CSMIJ de Martorell del Hospital Sagrat Cor, es la segunda autora de un estudio epidemiológico que establece una relación entre los síntomas de trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) y trastornos del espectro autista (TEA) detectados entre población infantil europea, y el paracetamol (acetaminofén) que sus madres indicaron haber tomado durante el embarazo. Bajo el título de Prenatal and postnatal expo-

En total, se analizó a 73.881 niñas y niños de seis cohortes europeas de los que se disponía de datos sobre la exposición prenatal y/o posnatal al paracetamol y de al menos un resultado sobre síntomas de TEA o TDAH, y covariables principales. Dependiendo de la cohorte, entre el 14 % y el 56 % de las madres de estos niños y niñas informaron de que habían tomado paracetamol mientras estaban embarazadas. Los resultados revelan que los niños y niñas que habían estado expuestos al paracetamol antes de nacer mostraban una mayor probabilidad de desarrollar posteriormente síntomas de trastornos del espectro autista y trastornos por déficit de atención que los no expuestos (un 19 % y un 21 % más, respectivamente).

sure to acetaminophen in relation to autism spectrum and attention-deficit and hyperactivity symptoms in childhood: Meta-analysis in six European population-based cohorts, Este estudio en el que ha participado la colaboeste trabajo se publicó a finales del mes de mayo en la prestigiosa revista European Journal of Epidemiology.

radora del Hospital Sagrat Cor ha sido liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación “la Caixa”. 9


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Fotografia premiada. María Ángeles Alarcón, amb el tercer premi del II Concurs Internacional de Fotografia Germanes Hospitalàries.

Una col·laboradora de l’Hospital Sagrat Cor, premiada al II Concurs Internacional de Fotografia Germanes Hospitalàries Redacció. María Ángeles Alarcón, infermera de la Unitat de Convalescència/Pal·liatius de l’Hospital Sagrat Cor, ha estat una de les premiades al II Concurs Internacional de Fotografia Germanes Hospitalàries, els guanyadors del qual es van donar a conèixer el 23 d’abril, en el marc de la celebració de la festivitat de Sant Benito Menni. Amb el títol Cuidarnos unos a otros, en Hospitalidad, aquest concurs dirigit a tots els membres de la Comunitat Hospitalària va comptar amb la participació d’un centenar de persones de tot el món. La fotografia de la col·laboradora de l’Hospital Sagrat Cor, amb el nom de ‘La unió fa la força, en el cercle de l’esperança’, va ser guardonada amb el tercer premi. La imatge mostra un equip 10

interdisciplinari (psicòloga, psiquiatra, treballador social, metge internista, auxiliars d’infermeria, infermera) a una unitat Covid durant la primera onada de la pandèmia. “Malgrat el caos, l’augment de feina i les cures especials que havíem de prestar als pacients tan fràgils i delicats, vaig fer aquesta foto en un dels moments de desconnexió als quals arrossegava els meus companys per animar-los i allunyar-los, ni que fos només durant uns segons, d’aquella situació de tensió, por i incertesa”, explica María Ángeles Alarcón. “Era un 26 de maig, un dia molt trist, havia mort molta gent... quan la miro, a dia d’avui, em ve al cap tot el que hem viscut i el suport que ens hem donat els uns als altres”.


Entre tots | Actualitat Sagrat Cor

L’Hospital Sagrat Cor participa a la XXII Setmana sense fum

Membres de la Comissió Sense Fum.

Comissió Sense Fum. Enguany, l’Hospital Sagrat Cor de Martorell va participar novament a la XXII Setmana sense fum, commemorant el 31 de maig com a Dia Mundial Sense Tabac. Així, des de la Comissió Sense Fum es van organitzar dues activitats al Centre. Una d’elles va consistir en un concurs intern per a unitats de salut mental, on els pacients de cada programa havien d’elaborar un cartell representatiu de la diada amb el lema “DEIXAR DE FUMAR, LA TEVA ALTRA VACUNA”, utilit-

zant diverses tècniques i materials. El jurat, desprès de valorar tots els cartells presentats, va decidir que la unitat guanyadora fos la d’RHB1. Els seus autors van ser premiats amb un pernil, del qual van poder gaudir en un sopar especial. El cartell guanyador és la imatge que representarà i acompanyarà l’Hospital durant aquest any. L’altra activitat, de caire més lúdic, va consistir en una sessió de zumba a l’aire lliure per a usuaris i personal col·laborador del Centre, on tots van rebre una samarreta comme-

morativa de l’acte i una ampolla d’aigua per refrescar-se. Aquesta activitat, que va liderar voluntàriament una professional de la Fundació Nou Camí, va ser molt ben acollida per tots els assistents i va comptar amb una alta participació. La Comissió Sense Fum de l’Hospital Sagrat Cor vol agrair la participació i col·laboració del Centre i dels usuaris, i espera poder comptar amb tots ells de cara a la pròxima edició, a la qual es vol convidar els usuaris de centres externs.

Iniciatives solidàries amb els infants que pateixen desnutrició al Togo E. Romaguera. El Grup de Solidaritat de l’Hospital Sagrat Cor ha dut a terme diverses iniciatives solidàries amb els infants que pateixen desnutrició al Togo (Àfrica), a l’Hospital infantil Yendube de les Germanes Hospitalàries. Per exemple, amb motiu de la Diada de Sant Jordi, de l’1 al 23 d’abril es van vendre a la recepció del Centre productes típics, alguns dels quals, elaborats per usuaris del Servei de teràpia ocupacional. De la venda d’aquests articles es van obtenir 775,95 euros, que es van entregar a la Fundació Benito Menni. Així mateix, a principis del mes de maig va finalitzar una altra campanya, iniciada el mes de gener, basada en la venda de gorres solidàries confeccionades per part d’usuàries del taller de costura del servei de Teràpia Ocupacional de l’Hospital. Es va recaptar un total de 699,20 euros. Per saber-ne més, pots clicar aquest enllaç o aquest altre

Gorres quirúrgiques solidàries d’estampats diversos.

Alguns dels articles que es van vendre durant la Diada.

11


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Finalitza el primer itinerari formatiu d’infermeria H. Pérez. L’Hospital Sagrat Cor de Martorell va celebrar, el 19 de maig, la jornada de cloenda del primer itinerari formatiu d’infermeria. En el marc de l’acte, els 10 participants van exposar i defensar els seus projectes davant un comitè avaluador format per assessors d’UCF i mànagers i directius de l’Hospital Sagrat Cor. Algunes de les propostes presentades van ser la millora de l’accessibilitat cap al servei d’urgències, la gestió i millora del servei de menjador, i una campanya adreçada a aturar les agressions al personal sanitari. Tots els projectes han estat valorats molt positivament i alguns d’ells s’implementaran a l’Hospital a curt-mitjà termini. L’itinerari formatiu d’infermeria, que es va iniciar el març de 2018, ha permès als assistents obtenir el Títol d’expert universitari en Habilitats relacionals per a infermeria en els àmbits sociosanitari i de salut mental, acreditació expedida per la Fundació Universitària del Bages. La valoració numèrica mitjana dels assistents a aquesta activitat formativa ha estat d’un 8,2. Aquests itineraris formatius de l’Hospital Sagrat Cor són una mostra de l’aposta de l’Entitat per la formació i el desenvolupament de col·laboradors i col·laboradores com una eina estratègica en la gestió del talent del Centre, la qual té la finalitat última d’oferir el millor servei als usuaris.

12

“Espai de creixement personal i profesional”. Emma Òdena

“Aquest itinerari formatiu ha estat una oportunitat per a l’aprenentage compartit”. Eva Garrido

“Mi paso por el itinerario me ha permitido, a nivel laboral, tener más conocimientos para manejarme con mayor seguridad, y estar y sentirme más cerca de mis pacientes. A nivel personal, me ha dado la oportunidad de descubrir, compartir y disfrutar de la amistad de compañeros a los que solo conocía de vista, y que ahora forman parte de mi día a día. El título de mi trabajo ha sido ‘Una transición única’; eso es lo que quiero para todos mis pacientes”. Dolors Penela

“Momentos para compartir e intercambiar experiencias, así como adquirir nuevas habilidades y conocimientos con grandes personas”. Isabel Huerta

“El meu pas per l’itinerari formatiu d’infermeria ha estat una gran oportunitat per aprendre, intercanviar, i compartir coneixements i experiències entre companys/es. Sense cap mena de dubte ha suposat un creixement personal i professional”. Neida Fernández

“Los conocimientos que hemos ido adquiriendo son muy valiosos y nos ayudan a mejorar en nuestra práctica diaria. También creo que ha sido muy provechosa la experiencia de poder compartir con compañeras y compañeros de otros ámbitos de la enfermería. Como punto a mejorar diría que me hubiese gustado que hubiésemos podido escoger alguna parte del itinerario, aunque entiendo que eso es difícil porque somos muchas personas”. Ana Belén Castillo


Entre tots | Actualitat Sagrat Cor

“Animo a mis compañeros de profesión a realizar el itinerario formativo, yo lo volvería a repetir sin duda alguna. Es una experiencia que me ha aportado crecimiento, sentido de pertenencia y más seguridad en mi misma”. Mª Isabel Quirós

“Ha sido una experiencia formativa enriquecedora, de gran utilidad en la práctica asistencial diaria. Sería muy positivo, para una atención en cuidados de calidad, que todos los profesionales lo realizaran. Como punto discordante serían los cursos no presenciales, online. En mi caso, la totalidad de los cursos los he tenido que realizar en casa, fuera del horario laboral, dado que la dinámica asistencial no permite poder llevar a cabo de forma adecuada los cursos. No es un problema de equipamiento (como en alguna ocasión se nos ha comentado), sino que la gran carga de trabajo no permite poder desconectar, como sí hacen otros colectivos. Mis felicitaciones a la empresa por este éxito”. Víctor Manuel Ruiz

Participants del primer itinerari formatiu d’infermeria.

“Gratitud y motivación para desarrollar mejor mis habilidades y conocimientos tras culminar este itinerario formativo, para cada día ser mejor profesional”. Napoleon Evanan

“Crecimiento personal y laboral ya que, además de compartir experiencias, conocimientos y vivencias, me ha permitido conocer a otros compañeros de otras unidades”. Adela López

13


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Parlem-ne Pedro Alonso Responsable de Serveis Generals

Servicios Generales. El equ

Los SS. GG. del Hospital Sagrat Cor llevan a cabo multitud de servicio jor atención al usuario. Así, bajo su responsabilidad se encuentra la tica, seguridad, limpieza, restauración, residuos y suministros. El de como a la polivalencia del equipo que, en situaciones adversas de pa pro de la orientación del servicio a su cliente, que no es otro que el H

Miembros del Equipo de SS. GG. (de izqda. a derecha): Raúl Romero, Miquel Jurado, Nuria García, Mery López, Queralt Cisteré, Jesús Echevarría, Pere Julià, Carlos Campoy, Joan Larrosa, Pedro Alonso, Fran Rizo, Javier Salvador, Pascual Hernández, Ronald Flores y Gabi Hernández.

“El Equipo A”, cuatro de los mejores hombres del ejército que cuando alguien tenía problemas tenía la posibilidad de contratarlos. Servicios Generales es el Equipo SS. GG., formado por 14 personas y una serie de proveedores estratégicos, contratados por el Hospital Sagrat Cor, quienes realizan un conjunto de tareas que se intentarán plasmar a continuación. Servicios Generales se encuentra dentro del Área ECOFIN, y de Infraestructuras y Servicios. Para algunos, SS. GG. consume recursos ya que genera gasto, pero no hay que olvidarse de que realmente es una inversión en la salud del Hospital, porque esta inversión producirá enormes beneficios. A fin de situar al lector, el Hospital Sagrat Cor, con sus 426 camas sociosanitarias y de salud mental, y sus centros externos, cuenta con una superficie de unos 36.000 m² construidos y unos 104.000 m² de parcela. Está presente en Martorell, Sant Feliu de Llobregat, Molins de Rei, Martorell, Vilafranca del Penedès y Berga, con estructuras propias y otras compartidas con el CatSalut. Los SS. GG. tienen bajo su paraguas la gestión de infraestructuras, compras, lavandería, jardinería, mantenimiento, logística, seguridad, limpieza, restauración, residuos y suministros. 14


Entre tots | Parlem-ne

uipo A del Hospital Sagrat Cor

os esenciales para el buen funcionamiento del Centro y para poder garantizar la megestión de infraestructuras, compras, lavandería, jardinería, mantenimiento, logísesarrollo de cada uno de ellos es posible gracias a los recursos que se destinan, así andemia, con bajas en las filas, ha sido capaz de dar lo mejor de sí en su día a día en Hospital, el personal colaborador y usuarios. Esta mini ciudad y sus centros externos son gestionados por los SS. GG., con la asignación de recursos facilitados con sus ayudas y restricciones. El objetivo de esta área es dotar al Hospital Sagrat Cor de las infraestructuras, servicios y suministros necesarios, reduciendo sus costes asociados, asegurando su funcionalidad, confort

y seguridad, para poder desarrollar la actividad Hospitalaria. Es decir, ofrecer la mejor calidad al menor coste. A continuación se explica, muy por encima, las funciones de Servicios Generales, para ayudar a reflexionar sobre el alcance e importancia de cada una:

Departamentos de Servicios Generales Infraestructuras: En base a las necesidades asistenciales y posibilidades del Hospital Sagrat Cor se ha realizado un Plan Director de Obras que sirve de guía para dirigir las inversiones y dotar de estructuras para poder ofrecer continuidad, así como los recursos que la población necesita. También se realizan reformas o adaptaciones de espacios a nuevas necesidades.

“La inversión estratégica en infraestructuras genera una base para el crecimiento a largo plazo”. Compras: El Departamento de Compras planifica y programa a corto y largo plazo las adquisiciones de cualquier bien o servicio que demande la estructura, a excepción de los fármacos, siguiendo los procedimientos y sinergias provinciales.

“El precio es lo que se paga. El valor es lo que se obtiene”.

Lavandería: Este departamento tiene la responsabilidad de atender toda la necesidad de ropa de cama (426 unidades), así como toda la ropa de los usuarios de estas. Se responsabiliza, también, de la Uniformidad de todo el personal. Hasta este año se realizaba el círculo completo, ya que el Centro disponía de Lavandería. En estos momentos se ha optado por externalizar el lavado. Se dota a todas las unidades de ropa plana en

15


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

base a las necesidades diarias. También se facilita uniformidad a la plantilla manualmente y mediante una dispensadora y 2 unidades de retorno a los asistenciales, así como a la Residencia de Hermanas. En la Lavandería el trabajo que se lleva a cabo se fundamenta en la visión de que un servicio de lencería y lavandería hospitalaria eficiente y eficaz

puede mejorar la experiencia del paciente y reducir el peligro de contaminación cruzada. Los productos de lavandería tienen que preservar la dignidad de los usuarios y no tienen que discriminar ninguno de los grupos dependiendo del género, el estado clínico, la religión y el estatus. El servicio de lavandería y lencería ejerce un papel realmente importante en el mantenimiento

y la salvaguarda de la salud y la higiene tanto de los usuarios como del personal sanitario y otros servicios. La calidad y el nivel de este servicio determinan, en gran manera, el nivel de cualquier sistema sanitario.

“Estamos bajando desde nuestro pedestal y subiendo desde la lavandería”.

Jardinería: Se encarga de conservar en un estado idílico todos los espacios ajardinados, manteniendo a raya a plagas, malas hierbas, controlando el crecimiento de jardines y bosques. También se cuida del sistema de riego, abono, plantación, siembra, siega y poda. Este jardín aporta un oasis en medio de un polígono industrial, generando unas barreras naturales que atenúan el ruido y la polución.

“La jardinería es una forma de mostrar que tú crees en el mañana”. Mantenimiento: Este departamento se encarga del mantenimiento conductivo, preventivo y correctivo. Realiza alrededor de 12.000 tareas demandadas por diferentes asistenciales y se complementa con la finalidad de cumplir con los estándares del CatSalut y normativa legal de las instalaciones. Así, facilita fiabilidad y disponibilidad de estas, ayudando al confort y a la seguridad.

Seguridad: Las personas responsables de la seguridad privada son los vigilantes (TPI) y auxiliares, que realizan tareas encaminadas a salvaguardar la integridad de profesionales y bienes. Están presentes 24 h en Urgencias, realizando rondas, y se encargan de la noche del puesto de Recepción y del centro de control. Realizan un apoyo a mantenimiento y son una pieza esencial en las emergencias y situaciones sobrevenidas.

“No harán muy grandes cosas los vacilantes que dudan de la seguridad”. Limpieza: Se encarga de limpiar y desinfectar. Sencillo de escribir y difícil de llevar a cabo por su operativa. Se encuentra en el ADN de la Organización y el Hospital hace gala de una buena limpieza y desinfección en sus espacios.

“Mas que un asunto de necesidad, nuestro servicio de limpieza es una experiencia de bienestar”.

16


Entre tots | Parlem-ne

Logística: Se encarga de la retirada de la basura generada en las diferentes unidades, de la limpieza de papeleras, imbornales, calles, depuradora y demás espacios exteriores. Traslada la ropa sucia y entrega la limpia. También recepciona, almacena y reparte las mercancías y pedidos de compras. Es la encargada de repartir los pedidos y carros de Farmacia. Realiza viajes para reciclar residuos en el Punto Verde. Realiza la búsqueda de material en otros hospitales o farmacias, o cualquier labor que demande el resto del departamento.

“La línea entre el orden y el desorden reside en la logística”. Restauración y Cafetería: Se ocupa del desayuno, comida y cena. En línea caliente y con multitud de restricciones se encargan, día a día, de la elaboración y transporte de la alimentación de pacientes. Por otro lado, gestionan la cafetería, que es un lugar de encuentro libre de estigmas de profesionales, usuarios y visitantes.

“Nuestra comida debería ser nuestra medicina y nuestra medicina debería de ser nuestra comida”. Residuos: Consiste en la eliminación de residuos urbanos y residuos sanitarios manteniendo un compromiso con el medioambiente.

“Más que una obligación, reciclar es una necesidad”.

Suministros: Electricidad, gas y agua son la energía que se transforma para poder ofrecer diferentes servicios. SS. GG. se encarga de la canalización, disponibilidad y tratamiento para hacer un uso eficiente de la misma.

“Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la voluntad”.

Todos estos servicios resumidos anteriormente y, donde se ha incluido una frase por departamento, son gestionados por el Equipo de SS. GG. El desarrollo de cada uno de ellos es posible gracias a los recursos que se destinan, así como a la polivalencia del equipo que, en situaciones adversas de pandemia, con bajas en las filas, ha sido capaz de dar lo mejor de sí en su día a día en pro de la orientación del servicio a su cliente, que no es otro que el Hospital, el personal colaborador y usuarios. Nada de esto sería posible sin las aptitudes y actitudes del Equipo A, que realiza una labor de Servicio alineado con las estrategias de la Organización para conseguir, de la forma más eficiente, los servicios mencionados.

17


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Investigació

FIDMAG Germanes Hospitalàries Research Foundation fidmag.com

El doctor Manel Sánchez defiende su tesis d multisensorial en pacientes con demencia i

El pasado 2 de julio, el Dr. Sánchez Pérez realizó la defensa de su tesis rial en pacientes con demencia institucionalizados: valoración del efec El trabajo de la tesis se ha centrado en la valoración de la efectividad d pia no farmacológica aplicada a pacientes institucionalizados con dem El doctor Manel Sánchez Pérez, subdirector médico del Hospital Sagrat Cor, llevó a cabo, de manera magistral, la defensa de su tesis doctoral, el pasado 2 de julio. Bajo el titulo de “Estimulación multisensorial en pacientes con demencia institucionalizados: valoración del efecto sobre los trastornos de la conducta”, la tesis ha estado dirigida por la doctora Edith Pomarol-Clotet, directora de FIDMAG Hermanas Hospitalarias Research Foundation, y el doctor Adolf Tobeña Pallarés, catedrático de Psiquiatría de la Universitat Autònoma de Barcelona. Como tribunal de defensa de su tesis doctoral, el Dr. Sánchez contó con la presencia del doctor Javier Olivera, profesor de la Universidad de Zaragoza; la doctora Lydia Giménez, catedrática de Psiquiatría de la UAB, y el doctor Manuel Martín-Carrasco, vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, en calidad de presidente del tribunal, quien le otorgó la calificación de Excelente Cum Laude. Esta tesis recoge el esfuerzo de muchos años de trabajo en investigación sobre la demencia y los trastornos de conducta, que reflejan la gran implicación y compromiso del Dr. Sánchez y su equipo en la mejora de los tratamientos y de la calidad de vida de los pacientes con demencia.

Elementos de la sala de estimulación multisensorial del Hospital Sagrat Cor.

18

El trabajo de la tesis se ha centrado en la valoración de la efectividad de la estimulación multisensorial (también llamada ‘Snoezelen’) como terapia no farmacológica (TNF) aplicada a pacientes institucionalizados con demencia avanzada y trastornos de la conducta. Se trata de una TNF nacida en los años 70, aplicada inicialmente a pacientes con discapacidad intelectual, trastornos del desarrollo o parálisis cerebral, entre otros.


Entre tots | Investigació

Biblioteca

doctoral sobre estimulación institucionalizados

is doctoral titulada “Estimulación multisensocto sobre los trastornos de la conducta”. de la estimulación multisensorial como teramencia avanzada y trastornos de la conducta. Más recientemente su uso se ha extendido a pacientes con demencia avanzada, daño cerebral, trastorno mental severo y cuidados paliativos. Además de una revisión exhaustiva de la literatura, se han presentado los resultados de un estudio piloto con diez pacientes afectos de diversos tipos de demencia, en fase moderada-severa, institucionalizados en la Unidad de Media Estancia Psicogeriátrica del Hospital Sagrat Cor, a quienes se les aplicaron dos sesiones de estimulación multisensorial de 40 minutos semanalmente durante ocho semanas. Se hizo un seguimiento de estos pacientes durante ocho semanas más, monitorizando, cada cuatro semanas, parámetros cognitivos, funcionales y conductuales. Previamente, dada la ausencia de instrumentos adecuados para objetivar las respuestas de los pacientes a los estímulos de la sala (visuales, auditivos, táctiles y olfativos), se desarrolló, validó y publicó la escala COMMUNI-CARE, ahora utilizada en otros entornos clínicos nacionales e internacionales. La intervención con la terapia de estimulación multisensorial parece demostrar efectividad para las conductas de agitación medidas con la escala Cohen-Mansfield de agitación en pacientes con demencia. La efectividad se mantuvo un promedio de 4-6 semanas tras la finalización de la terapia, con una tendencia a regresar a los valores iniciales hacia las semanas 7 y 8. La aplicación del Snoezelen en países centroeuropeos y nórdicos, donde está normalizada, demuestra menor utilización de psicofármacos en estos pacientes, especialmente sensibles a los efectos indeseables de los antipsicóticos y, también, mayores niveles de bienestar en los cuidadores profesionales en instituciones.

Métodos, diseños y técnicas de investigación psicológica Coordinadora: Mª José Navas

Este libro pretende ofrecer una introducción general a la investigación en Psicología y Educación, y está dirigida a todo aquel que desee familiarizarse con los fundamentos de la metodología científica, a quien quiera saber cómo se realiza una investigación psicológica, de qué métodos se dispone para realizar un estudio que permita dar respuesta a un problema de investigación y cómo se construyen y, sobre todo, cómo se evalúan los instrumentos (tests, cuestionarios, escalas, pruebas…) que sirven para medir una determinada característica, variable o atributo. Este manual se estructura en tres bloques temáticos. El primero está dedicado a los fundamentos de la metodología científica. El segundo se encarga de ver cómo se construyen y evalúan los instrumentos que van a permitir medir las variables psicológicas. El tercer bloque temático se ocupa de las distintas modalidades que adopta el método científico en la investigación psicológica.

19


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Actualitat Hospitalàries

Hermanas Hospitalarias lanza la campaña ‘Conectados por la inclusión’

Redacció. Hermanas Hospitalarias lanzó, en abril, la campaña «Conectados por la inclusión» con el objetivo de concienciar sobre la discriminación que afrontan las personas con enfermedad mental a la hora de incorporarse al mercado laboral o en su desarrollo profesional dentro del mismo. Y, al mismo tiempo, dar a conocer a la sociedad, y especialmente a potenciales empleadores, las diferentes capacidades que estas personas pueden aportar dentro de una empresa y combatir, de esta forma, el estigma existente, y favorecer la igualdad y la cohesión social.

Per saber-ne més clica aquí

Remodelación del Museo Histórico de Ciempozuelos Redacció. La Superiora general de Hermanas Hospitalarias, sor Anabela Carneiro, presidió, el 15 de mayo, la inauguración de la remodelación del Museo de Ciempozuelos, casa madre de la Congregación. El Museo aloja la exposición “Vocación y Servicio”, compuesta por cinco bloques temáticos que reúnen piezas originales relativas a los fundadores de la Congregación: San Benito Menni, María Josefa Recio y María Angustias Giménez, así como de su misión hospitalaria, acercando al visitante al origen y al sentido de la Institución.

Per saber-ne més clica aquí 20


Entre tots | Actualitat Hospitalàries

Presencia destacada de profesionales del Hospital Sagrat Cor en el nuevo número de Informaciones Psiquiátricas Redacció. En mayo salió a la luz un nuevo número de la publicación especializada Informaciones Psiquiátricas de Hermanas Hospitalarias, que contiene artículos en los que participan diversos expertos en salud mental del Hospital Sagrat Cor. Por ejemplo, entre los firmantes del segundo artículo, Then, where do we put our limited resources on the medium and long-term?; comments on Rehm and colleague’s hypothesis, se encuentran Carles Barcons, psicólogo clínico de los Servicios de Salud Mental de Adultos del Berguedà; el doctor Manel Sánchez,subdirector médico y coordinador del Área de Psiquiatría General del Hospital Sagrat Cor, y la doctora Montse Guitart, coordinadora de los Servicios de Salud Mental de Adultos del Berguedà. Asimismo, el tercer artículo, Jóvenes con problemas de comportamiento graves atendidos en centros terapéuticos residenciales: ¿al final del sistema de protección infantil?, está escrito por Lorena Delgado, psicóloga clínica del CSMIJ de Martorell.

Per saber-ne més clica aquí

El Hospital Sagrat Cor participa en el II Encuentro Nacional de Voluntariado Hospitalario Redacció. Voluntarios y voluntarias del Hospital Sagrat Cor asistieron al II Encuentro Nacional de Voluntariado Hospitalario, que tuvo lugar el pasado 12 de junio y el tema central del cual fue la vulnerabilidad. “Después de casi un año y medio, pudimos formar parte de un encuentro muy especial, que congregó a un centenar de personas para abordar una cuestión tan importante como es el voluntariado hospitalario”, explica Glòria López, quien participó en el encuentro como coordinadora de

Voluntariado del Hospital Sagrat Cor. “Durante la pandemia el voluntariado ha demostrado su resiliencia y ha seguido velando por el bienestar de los usuarios desde la distancia, por ejemplo, en el caso del Hospital Sagrat Cor, manteniendo el contacto a través de videollamadas”, asegura. “Esperamos que pronto podamos recuperar la presencialidad, tan necesaria en este ámbito de trabajo”.

Per saber-ne més clica aquí 21


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Parlem-hi

Mons. Joan Enric Vives, bisbe d’Urgell i copríncep d’A Gloria López

Treballadora social de l’Àrea de Rehabilitació i Coordinadora de Voluntariat

“Serem més pobres, potser m de ser menys evangèlics ni m

Parlem amb Mons. Joan Enric Vives, actual bisbe d’Urgell i copríncep i en Filosofia i Ciències de l’Educació, secció filosofia, per la Universi (1990-1993). Fou nomenat bisbe titular de Nona i auxiliar de Barcelo nomenat bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra. L’any 2010, el papa Be Per què la vocació sacerdotal d’un noi de barri de Barcelona, com és el Poblenou? La meva vocació es va anar forjant des de la infància i adolescència, suposo, amb l’influx de la mare i l’àvia, la família, essent escolà. I després, a la meva Parròquia de Sta. Maria del Taulat de Barcelona, al Poblenou. Jo volia ser metge i, per això, vaig estudiar ciències. Però abans d’entrar a la Universitat vaig decidir entrar al Seminari. Havia trobat a la Parròquia un vicari bondadós i acollidor, que em va ajudar a passar de forma suau d’un catolicisme de pietat a un catolicisme que llavors se’n deia “compromès”. En aquest sentit, vaig treballar a la revista del barri “Quatre Cantons”, estudiava català pel meu compte, amb lectures selectes d’espiritualitat (Sta. Teresa de l’Infant Jesús, per exemple), feia grup de joves de Revisió de vida, i era monitor de l’Esplai i les Colònies amb infants. És als 16 anys que decideixo entrar al Seminari de Barcelona (1965), on hi vaig tenir bons professors, bons formadors i molt bons companys. I així fins arribar al diaconat i al presbiterat als 25 anys. Quins càrrecs ha desenvolupat abans de ser Copríncep? L’Església de Barcelona em va enviar de Vicari al Poblenou (1974-1981) i, després, també ajudant el Bon Pastor. Posteriorment vaig ser Rector de la Parròquia del Sagrat Cor de Jesús del Poblenou (1981-1987) i Arxiprest. Estudiava Teologia i, després, Filosofia i Ciències de l’Educació a la Universitat de Barcelona. El 1987 m’envien de formador al Seminari (1987-1991) i després, vaig exercir de Rector (1991-1997). Des de 1993 havia estat elegit Bisbe auxiliar de Barcelona, fins que el 2001 vaig ser traslladat com a Bisbe Coadjutor a Urgell i, el 2003, vaig esdevenir Bisbe d’Urgell i Copríncep d’Andorra. El 2010 el Papa Benet XVI em va atorgar el títol d’Arquebisbe. I aquí estic, per servir fins que Déu ho vulgui.

22


Entre tots | Parlem-hi

Andorra

menys nombrosos, però no hauríem menys caritatius”

p d’Andorra. Llicenciat en Teologia per la Facultat de Teologia de Barcelona (1976), itat de Barcelona (1982). Va realitzar els cursos de doctorat en Filosofia a la UB ona (1993) i, el mateix any, consagrat bisbe a la Catedral de Barcelona. El 2003 fou enet XVI va concedir-li el títol i la dignitat d’arquebisbe ad personam. Com va conèixer l’Obra Hospitalària? Quan vaig ser bisbe auxiliar de Barcelona el 1993, encarregat de la llavors Demarcació del Baix Llobregat, Penedès, Anoia i Garraf, vaig entrar en relació amb les Germanes Hospitalàries de Sant Boi, Sant Feliu i Martorell. La relació es va anar fent més gran cada dia. Algun estiu vaig estar a l’Hospital Mare de Déu de la Mercè de Barcelona amb la meva mare, quan era superiora la Germana Beortegui i Garayoa. Vaig conèixer les Superiores, que em van demanar M’ha fet molt de recessos, predicacions i formació permanent a Horta. Aquesta bé la relació amb amistat es va anar ampliant a moltes Germanes, i als gerents, metges i personal treballador de les cases. M’ha fet molt de bé l’ideal hospitalari la relació amb l’ideal hospitalari i amb Sant Benet Menni, a la i amb Sant Benet canonització del qual vaig participar. Què el va “unir” a les GHSCJ i, en especial, a aquest Hospital de Martorell?

Menni, a la canonització del qual vaig participar

Sobretot, una Setmana Santa, quan era Superiora la Germana María Jesús Beortegui, vaig fer de capellà presidint totes les celebracions. Va ser molt bonic amb la Comunitat i amb els malalts. Viure la Passió del Senyor a Martorell dóna un gran realisme del qual avui dia tants i tants sofreixen i prolonguen la passió del Crist. Després, vaig anar venint molt sovint per a festes i conferències i, l’any 2000, vam anar a la beatificació de Joan XXIII amb furgonetes a Roma, amb un bon grup capitanejat per Mn. Esteve Fernández. Va ser un viatge inoblidable que ens va fer molt amics. Com veu el futur de l’assistència sanitària a Catalunya, especialment, la salut mental i l’atenció sociosanitària? La pandèmia que estem patint ens ha fet adonar de les moltes carències que teníem. A Catalunya hi ha grans hospitals de referència, centres d’investigació puntera i valuosa, tractaments únics, però la sanitat corrent, és a dir, centres de dia, hospitals comarcals més petits, etc. estan a mínims. El personal sanitari fa molt i es desviu per arribar a tot, però cal reconèixer que tenim moltes mancances i, especialment, en salut mental i atenció primària. Vull creure que les Autoritats ho consideraran i hi posaran més mitjans. 23


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Què ha significat aquest temps de pandèmia a la diòcesi d’Urgell, quines carències han quedat més paleses, quines fortaleses, cap a on creu que s’ha de treballar? Jo que ara visc a comarques del Pirineu he de lamentar que són massa precaris els mitjans disponibles i, en el moment de la pandèmia, han resultat una trampa per a les residències d’ancians i la població més envellida i vulnerable, sovint aïllada. Caldria més inversió en els centres i més personal mèdic i d’infermeria. A comarques costa trobar els especialistes necessaris i qualEl personal sanitari sevol problema de salut mental s’ha de resoldre lluny, dificultant la relació amb els familiars. Esperem que les fa molt i es desviu Autoritats ho entenguin i es pugui tenir una bona col· per arribar a tot, laboració entre institucions públiques i privades, que es però cal reconèixer complementin. Durant la pandèmia s’ha vist que podria millorar la resposta d’alguna Conselleria. que tenim moltes

mancances i, especialment, en salut mental i atenció primària

Com a Església, quins reptes creu que tenim en un futur? i com a País?

El repte per a Catalunya és sortir endavant de forma pacífica i dialogada entre les diverses sensibilitats que es manifesten al moment de les votacions. Cercar el progrés, una economia que no deixi enrere les persones i aportar solucions als problemes reals, tenint una preferència per als infants i joves i, alhora, per als més vulnerables i els ancians. Sobra crispació i convé pensar més en el que podem fer entre tots per la nostra societat, amb les renúncies que convingui i les aportacions que necessitem de tots. Diàleg i unió, superant tota exclusió.

Montsenyor Vives, a la Jornada Pastoral de la Salut (2007).

24

I a l’Església crec que convé creure’ns entre tots la reforma franciscana del Papa Francesc, que és l’aplicació del Concili Vaticà II, amb esperit sinodal, de fer camí junts i de purificar l’Església perquè, convertida, anunciï l’Evangeli amb nou ardor i convicció.


Entre tots | Parlem-hi

Catedral de la Seu d’Urgell.

Tenim menys religiosos i menys sacerdots, i patiran les institucions. Convindria que els laics i laiques accedissin als llocs de major responsabilitat, i suplir les mancances que es donaran. Serem més pobres, potser menys nombrosos, però no hauríem de ser menys evangèlics ni menys caritatius ni menys significativament presents en la vida social. Aprofundir en la cultura de l’encontre, de la missió enfora i del tenir cura de l’altre. Quina opinió té de l’aplicació de la nova llei de l’Eutanàsia?

Tenim menys religiosos i menys sacerdots, i patiran les institucions. Convindria que els laics i laiques accedissin als llocs de major responsabilitat, i suplir les mancances que es donaran

Els bisbes i altres col·lectius ens hem posicionat sobre l’eutanàsia i el suïcidi assistit veient-los com una derrota social de la humanitat i un atemptat a la dignitat humana. Apostem per les cures pal·liatives, l’acompanyament, la sedació quan sigui convenient, però mai l’acarnissament ni tampoc la mort discrecional del pacient. Tothom hauria de ser tan ben cuidat que quasi desaparegués el desig de llevar-se la vida. Incurable no vol dir “incuidable”. Qui pateix una malaltia en fase terminal, així com qui neix amb una predicció de supervivència limitada, té dret a ser acollit, curat i envoltat d’afecte. 25


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Entorn

Primer fármaco aprobado contra el alzhéimer en 20 años

A principios de junio, la Agencia Americana del Medicamento (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó aducanumab, de Biogen, para tratar el alzhéimer. En concreto, y tal y como informó la organización, el fármaco, cuyo nombre comercial es Aduhelm, ha conseguido la autorización acelerada como terapia y es el primer tratamiento de su tipo aprobado para esta enfermedad desde el año 2003.

Per saber-ne més clica aquí

El Gobierno anuncia que impulsará un plan de salud mental para niños y jóvenes La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, anunció, el 10 de junio, que el Gobierno impulsará un plan de salud mental para niños y jóvenes, llamado ‘Escuchar y acompañar’, para conocer en profundidad la realidad de este colectivo. Lo dijo en rueda de prensa junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, tras visitar uno de los espacios Konsulta’m que el Ayuntamiento de la capital catalana puso en marcha para detectar y atender de forma preventiva el sufrimiento psicológico y los problemas de salud mental en los jóvenes.

Per saber-ne més clica aquí

26


Entre tots | Entorn

Identifican 33 nuevas variantes genéticas asociadas a trastorno bipolar Un estudio publicado a mediados de mayo en Nature Genetics detalla la identificación de nuevas variantes genéticas relacionadas con esta patología mental. Se trata de la mayor investigación colaborativa internacional sobre la heredabilidad del trastorno bipolar realizada hasta el momento y ha permitido identificar 33 nuevas variantes genéticas relacionadas con esta patología mental. Los resultados de este estudio suponen, además un punto de inflexión para avanzar en el hallazgo de dianas terapéuticas y fármacos para su tratamiento.

Per saber-ne més clica aquí

14 años, la edad en la que se inician más trastornos mentales Un estudio señala que la edad en la que empiezan más trastornos mentales es a los 14 años, una época en la que “el cerebro está experimentando unos cambios madurativos importantes”. Asimismo, concluye que la mayoría de los trastornos van apareciendo de forma ininterrumpida durante los primeros 25 años de vida.

Per saber-ne més clica aquí

El govern crearà un pla integral de salut mental i emocional que integrarà diverses conselleries

El 67 % de les persones que volen serveis de salut mental troba dificultats per accedir-hi

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar, el 25 de maig, la creació d’un pla integral de salut mental i emocional per reforçar els serveis bàsics i essencials en aquest àmbit. El president va destacar que aquest pla serà transversal i integrarà diversos departaments del nou Govern per actuar de manera conjunta davant de l’increment de casos vinculats a trastorns d’ansietat en un 127 % a tot Catalunya i del 195 % en temptatives de suïcidi respecte l’any anterior, entre d’altres.

El 67 % de les persones que vol accedir a serveis de salut mental té dificultats per aconseguir-ho. Aquesta és una de les conclusions d’un estudi de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) que analitza els sistemes de salut mental dels diferents països i que conclou que cap d’ells té un sistema “d’excel·lència” per abordar els problemes de salut mental.

Per saber-ne més clica aquí

Per saber-ne més clica aquí 27


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

De tot cor

Roberto Narvaiz

Coordinador PAER

Una pastoral que sana, acompaña y celebra Reflexión de la pastoral del Hospital Sagrat Cor en el contexto de pospandemia La pandemia ha servido para ver con claridad lo que es más nuclear y esencial de la labor de la pastoral: acompañar inquietudes, miedos, horizontes, deseos profundos… y hacer de ello un momento significativo desde el ámbito celebrativo. El tiempo de las incertidumbres, de los cambios, de la precariedad, de los duelos y las pérdidas (el tiempo de la pandemia) nos ayuda a poner el foco de nuestra acción pastoral en dos niveles: una pastoral que brota del Ser del Evangelio, del mismo Jesús, y una pastoral que se humaniza, que tiene como única finalidad acompañar y propiciar una experiencia de salvación para cada hombre y mujer; una salvación como propuesta de un nuevo horizonte para el sentido de nuestro itinerario vital. Todo ello, desde una pedagogía de adaptabilidad y respuesta a necesidades humanas profundas y espirituales que los individuos de todas las épocas y contextos vitales sienten y que toman un subrayado mayor cuando la realidad existencial nos arrincona, nos lleva a los límites. Un servicio desplegado en un contexto sanitario que se vertebra en la organización del propio centro y que es capaz de responder a las demandas de nuestros usuarios en la esfera de la espiritualidad, religiosidad y proceso humanizador. Nunca antes habíamos tenido la oportunidad de diseccionar tan profundamente nuestra labor y misión para ser capaces de subrayar aquello que es lo más nuclear y esencial de nuestra aportación (la pandemia no nos ha dado mejor oportunidad): acompañar 28


Entre tots | De tot cor

inquietudes, miedos, horizontes, deseos profundos… y hacer de ello un momento significativo desde el ámbito celebrativo. Solo se celebra lo que conscientemente y humanamente soy capaz de vivir y dar un significado desde mis propios significados.

como único reflejo de aquel que es el CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA, desde aquel que vino para enseñarnos a ser hombres y mujeres en plenitud. En el mientras tanto, lo único que podemos regalarnos es el hacernos compañeros de camino para reforzar los recursos individuales y colectivos que las personas tenemos y estamos llamados a poner en juego, si de verdad queremos dar un paso hacia nuestra plenitud, hacia nuestro ser más pleno.

Nuestra acción pastoral, más que nunca, se vertebra en la hospitalidad, como la creación y la propiciación de ese espacio para dejar brotar lo que nace del corazón, para despertar los recursos internos de las personas, para ayudar a gestionar nuestros itinerarios espirituales que no vienen externamente a sacarnos de nada, sino a Una pastoral que tiene como estilo la sencillez del cavivir con más profundidad lo que la realidad nos brin- minar juntos, del no saberlo todo, de la no imposición, da. Entrar en el ser de lo que vivo y en lo más nuclear, pero que sigue ofreciendo el gran tesoro de Jesús, que es descubrir, percibir, intuir y entrar en comunión con la modelo de ser hombre y mujer en plenitud. vida que se gesta en esa experiencia, y que siempre se Es desde este estilo y, desde este fundamento, donde orienta a nuestro crecimiento como personas y como entramos en convergencia con el resto de compañeros creyentes. Espacios que, en este contexto, han sido en nuestros, profesionales de la salud que comparten con muchos momentos hasta virtuales, desde la distancia, nosotros la vocación por los pero no por ello cuidados, por la humanización carentes de búsde los procesos en el mundo de Un servicio desplegado queda y respuesta la salud. De esta forma, aun con de necesidades. acciones diferenciadas, todos en un contexto sanitario Nuestro estar, con todo lo que ello implica, no es otro recurso que el propiciar, facilitar, acompañar, ayudar a tomar conciencia de lo que cada individuo, en el momento de crisis, es capaz de desarrollar.

que se vertebra en la organización del propio centro y que es capaz de responder a las demandas de nuestros usuarios en la esfera de la espiritualidad, religiosidad y proceso humanizador

La fe, las creencias y los significados vitales sabemos se ponen en juego cuando la vida entra en momentos de turbulencia y nos invitan a dar una “vuelta de rosca” para ir adentrándonos cada vez más en la profundidad de la vida y de nosotros mismos. En el contexto de pandemia descubrimos en el evangelio una llamada a la esencialidad de una propuesta que, como la de Jesús, pretende ayudar a todos a desplegar la vida para que ésta sea vivida en plenitud y esté orientada, de esta forma, a dar Gloria a Aquel que es nuestro creador y hacedor. En definitiva, es en el SER de la vida, en la conciencia de los procesos vitales de los individuos, donde se entremezclan y se iluminan nuestros propios caminos

estamos orientados a la misma y única finalidad: la SALUD/ SALVACIÓN de cada individuo.

¿Quién, cuando ha sido capaz de tomar conciencia y dar un horizonte nuevo a su momento vital, no ha experimentado una profunda sensación de rescate, de libertad interior, de dar un paso existencial en su propio proyecto y no quedar atrapado por los propios condicionamientos limitantes de lo que me pasa y llegar a descubrir una pista de salida más orientada al para qué tengo que vivir este momento? “He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia/plenitud”. Es en este horizonte donde nuestra aportación pastoral ofrece la posibilidad por lo de intuir el proyecto de vida plena que todos llevamos inscrito en el registro de nuestro ser. Ésta es tu misión, misión primero de cada uno de nosotros como individuos que sentimos la urgencia por hacer camino de crecimiento humano y espiritual, y de poder propiciarlo como un don que rebosa a tus hermanos y hermanas en el caminar de la vida. No hay don para sí sino para los demás, toda misión siempre es para otros y para más vida. 29


Entre tots | núm. 77 | abril - juny 2021

Entre records

La sala d’actes de l’Hospital Sagrat Cor va acollir el III Simposi Internacional de Psiquiatria.

III Simposi Internacional de Psiquiatria

L’any 1981 l’Hospital Sagrat Cor va acollir la celebració del III Simposi Internacional de Psiquiatria, coincidint amb el primer centenari de la Congregació de les Germanes Hospitalàries del Sagrat Cor de Jesús, així com amb l’Any Internacional del Minusvàlid Psíquic. Amb l’objectiu de donar la importància que es mereixien ambdós esdeveniments, l’octubre de 1980 es va començar a pensar en la possibilitat d’organitzar

Noves incorporacions En el segon trimestre d’aquest any s’ha incorporat a la plantilla de l’Hospital Sagrat Cor:

30

Jennifer Rodríguez González

Laura Travé Sanjuán

Anna Calix Sebastià

Auxiliar d’infermeria

Tècnica especialista sanitària

Tècnica especialista sanitària

8 de maig

10 de maig

10 de maig


Entre tots | Entre records

un acte que congregués experts en psiquiatria de tot el món. Així, es va crear un Comitè Organitzador, al capdavant del qual hi havia el llavors director mèdic de l’Hospital, el Dr. Rego, que va ser qui va impulsar el desenvolupament posterior del simposi. Després d’un important esforç tant per part del Comitè Organitzador com de l’Administració del Centre, els dies 25, 26 i 27 de juny l’Hospital Sagrat Cor va celebrar el III Simposi Internacional de Psiquiatria amb el lema “Plantejament actual de les Psicosis”, el qual va reunir més de 300 assistents.

Inauguració del monòlit del Sagrat Cor de Jesús, en el marc del primer centenari de la Congregació.

Raúl Ortega Fernández

Roger Olle Delpeix

Claudia Bibiana Avella García

Natalia Bernal Piñera 1 de juny

19 de juny

Metge adjunt III

Educador social

Metgessa adjunta III

Infermera especialista

Auxiliar d’infermeria

21 de maig

25 de maig

26 de maig

Mar Vargas Martínez

31


77

Av. Comte Llobregat, 117 08760 Martorell Tel. 93 775 22 00 Fax. 93 775 19 94 hospital.hsagratcor@hospitalarias.es