Page 1


Medewerkersbeleid in kleine socialprofitondernemingen

HRwijs inspiratiesessies 12/12/2013, Edegem

i.s.m.


Inleiding door Bruno Aerts, Directeur van Verso


HRwijs - Verso


Verso

de intersectorale werkgeversorganisatie voor de socialprofitsector in Vlaanderen krachtenbundeling van 18 federaties uit diverse sectoren • gezondheidszorg • welzijnssector

• • • •

aangepaste tewerkstelling socioculturele sector onderwijs mutualiteiten


Verso

De leden van Verso


Verso

HRwijs

Verso-project HR-ondersteuning

doelgroep

• • •

socialprofitsector kleine organisaties (< 50 VTE) starters in HR


Verso

HRwijs

met VIA4-middelen • 4de Vlaams intersectoraal akkoord voor de social- / non-profitsectoren • b • doelstelling > verbeteren instroom, doorstroom en retentie van kwaliteitsvolle en gemotiveerde werknemers


HRwijs

Initiatieven HRwijs

interactieve website www.hrwijs.be • • praktische insteek • nieuwsbrief • lancering voorzien in maart 2014


HRwijs

Initiatieven HRwijs

adviessessies • 1 uur advies • 2 compacte workshops inspiratiesessies • inleidende spreker

2 praktijkvoorbeelden


Meer informatie?

Verso – HRwijs • Pieter Vleugels, projectverantwoordelijke hr • pieter.vleugels@verso-net.be • 0499 37 39 83 • @pietervleugels en @hrwijs • www.linkedin.com/in/pietervleugels

www.facebook.com/hrwijs


Verso

gratis initiatief van Verso, Voka, Unizo en VKW

Jobkanaal helpt met

• • • ➜

eerstelijns hr-advies opmaak van vacatures zoektocht naar divers talent

in seminariemap • meer uitleg over werking Jobkanaal • checklist bij het opstellen van een leesbare vacature


Verso

3 Jobkanaaladviseurs • K

-brabant en limburg)

o

tel: 0474/98.70.65

o

kirsten.dhooghe@verso-net.be

Silvia Van Cauter (antwerpen-waasland, mechelen en kempen) o

tel: 0473/82.52.32

o

silvia.vancauter@verso-net.be

Jan Verdée (oost- en west-vlaanderen) o

tel: 0473/82.52.38

o

jan.verdee@verso-net.be

www.jobkanaal.be


Programma van de namiddag


Programma

Namiddagsessie ‘Personeelsgesprekken voeren’

13u30 – inleiding door Guido Van Hamme (Quest-it Consult)

15u00 - koffiepauze

15u15 - Paul Goossens (Sociale werkplaats Boskat)

16u05 - Bart Coucke (Bezigheidstehuis Ter Muiden)

17u00 - afsluiting van de dag


Guido Van Hamme

Quest-It Consult

Inleiding ‘Personeelsgesprekken voeren’


Communiceren met medewerkers: â&#x20AC;&#x153;meer dan spreken alleen!"

Guido Van Hamme Van.hamme-boydens@telenet.be

12 december 2013

17


Inhoud 

Introductie

Definiëren  Context bepalen  Gesprekken voeren  Afspraken maken/opvolgen 

13 december 2013

18


Introductie 

Guido Van Hamme ◦ Opleiding:   

Klinisch psycholoog (2002) Gedragstherapeut (2006) Master Management en beleid van de gezondheidszorg (2010)

◦ Werkervaring    

Klinisch psycholoog ZOL (2002-heden) Teamcoördinator Psychologie ZOL (2004-2010) Diensthoofd Psychologie ZOL (2010-2012) Algemeen directeur Kinderpsychiatrisch Centrum Genk vzw (2012-heden)

13 december 2013

19


Introductie 

Beschrijving werkplek ◦ Algemeen Ziekenhuis (814 bedden) ◦ 19 psychologen (liaison en psychiatrie) ◦ Specifieke groep    

Hoog opgeleid V/M: 6/1 Zorgomgeving ‘Vreemde’ groep voor beleid

◦ Aanpak  Projectwerking  Coachende stijl  Investeren op zelfsturing

13 december 2013

20


Introductie 

Beschrijving werkplek ◦ 60 personeelsleden ◦ 7+2 geneesheren ◦ 3 directieleden

13 december 2013

21


Functioneringsgesprekkenâ&#x20AC;Ś

Is iedereen overtuigd van het nut?

Blijkbaar niet !

http://zakelijk.infonu.nl/banen/75713-pas-op-wat-je-zegt-in-een-functioneringsgesprek.html

13 december 2013

22


Context

DefiniĂŤren

Afspraken

Gesprek

13 december 2013

23


Context

DefiniĂŤren

Afspraken

Gesprek

13 december 2013

24


Soorten gesprekken 

Probleemverkennend gesprek ◦ Op zoek naar informatie, maar nog niet juist weten welke

Selectiegesprek ◦ Toetsen of een kandidaat voor vacature geschikt is

Doelstellingengesprek ◦ Vastleggen wat bereikt moet worden i.f.v. output

Feedback geven ◦ Positieve bekrachtiging / kleine bijsturing

13 december 2013

25


Soorten gesprekken 

Bijsturingsgesprek ◦ Geofficialiseerde manier van corrigeren van gedrag

  

Functioneringsgesprek Evaluatiegesprek Slechtnieuwsgesprek ◦ Onveranderbare negatieve boodschap meedelen (bvb niet krijgen van promotie)

13 december 2013

26


Functioneringsgesprekken I Definitie

Wat ? Een tweezijdig, open gesprek waarin het functioneren van de medewerker ĂŠn de leidinggevende centraal staan

13 december 2013

27


Functioneringsgesprekken 

Tweezijdig ◦ Gelijke inbreng / zoveel mogelijk nivellering van verhoudingen ◦ Interactief; niet unilateraal !

Open ◦ Context creëren die vrijheid van mening toelaat ◦ Veilig

Functioneren van Mw EN Lg 13 december 2013

28


WAT ‘TEXTBOOK’-INFO

13 december 2013

29


Functioneringsgesprekken 

Wie ? ◦ Medewerker ◦ Direct leidinggevende(n) ◦ (evt. personeelsadviseur)

13 december 2013

30


Functioneringsgesprekken 

Hoe vaak ? ◦ Min. 1 maal per jaar ◦ In veel organisaties afgewisseld met evaluatiegesprekken en feedback / coachinggesprekken ◦ Systematisch terugkerend

13 december 2013

31


Functioneringsgesprekken 

Focus / inhoud ? ◦ Heden / nabije toekomst ◦ Werksfeer / werkomstandigheden / kwaliteit van werk / faciliterende en bemoeilijkende factoren / plaats van leidinggevende ( relatiegericht!)

13 december 2013

32


Functioneringsgesprekken 

Doel ? ◦ Medewerker motiveren ! ◦ Tot verbetering komen van werkinhoud en engagement / efficiëntie / werkvreugde ◦ Inspanningen van medewerker en organisatie op elkaar afstemmen (shared values)

13 december 2013

33


EN IN DE REALITEIT?

13 december 2013

34


Functioneringsgesprekken 

Elke organisatie heeft ◦ Geschiedenis ◦ Eigen Missie/visie en hieraan gekoppelde doelstellingen ◦ ‘Historisch personeelsbeleid’ ◦ Specifieke noden afh. van de sector ◦ Verschillende verwachtingen in medewerkersparticipatie (bv. keuken vs. ICT) ◦ Gespreksvaardigheden onder leidinggevenden 13 december 2013

35


Functioneringsgesprekken Niet blindelings toepassen van textbookgegevens of kopiĂŤren van andere organisaties ď&#x201A;&#x2014; Wel: leren uit ervaringen van andere organisaties/textbook; toetsen aan de eigen organisatie en accommoderen ď&#x201A;&#x2014;

13 december 2013

36


Functioneringsgesprekken 

Indien goede ervaringen met huidig functioneringsbeleid  Optimaliseren ◦ Ondersteun de leidinggevenden met      

Feedbacksessies Duidelijke ontwikkelcyclus Bijscholingen in gespreksvaardigheden Intervisie Organisatie draagt belang uit …

13 december 2013

37


Functioneringsgesprekken 

Indien negatieve ervaringen met huidig functioneringsbeleid  Probleemanalyse ◦ Wat wordt door personeel/leidinggeven verstaan onder functioneringsgesprekken? ◦ Wat maakt moeilijk / minder moeilijk? ◦ Is het algemeen? ◦ Is het vrijblijvend?

Indien globaal, begripsverwarring, angstinducerend, ’tijdsverlies’…   Tabula rasa 

13 december 2013

38


Functioneringsgesprekken 

Tabula rasa / 1e maal ◦ Bottom-up!  Beleid geeft aan dat participatie van WN/weten wat er leeft belangrijk is  Zoekt hiertoe naar een goed instrument en functioneringsgesprekken is één van de methodieken  Indien mogelijk evaluatiecyclus in opnemen

13 december 2013

39


Functioneringsgesprekken 

Tabula rasa / 1e maal ◦ Definiëren  Zoeken een geschikte terminologie  Opm. bij tabula rasa: nieuwe term

     

Bepaal frequentie (hoe vaak?) Bepaal doelstellingen (wat willen we bereiken?) Bepaal mandaten (wat kan Lg bevragen/doen?) Bepaal veiligheden (wat wordt ermee gedaan?) Bepaal context (wie, waar?) Bepaal opvolging

◦ Neem op in globale beleidsvisie ◦ Geef plaats in totale personeelscyclus 13 december 2013

40


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Zwakke definitie: ◦ Veel onduidelijkheden ◦ Geen betrokkenheid van personeel ◦ Functioneringsgesprek als term is historisch beladen ◦ Visie niet uitgewerkt ‘Ik weet eigenlijk niet waarom we moeten gaan samenzitten’ 13 december 2013

41


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Geschiedenis plakt: ◦ Functioneringsgesprekken trekken soms negatieve historiek mee  deze beknotten het welsagen

Vrijblijvendheid ◦ Geen opvolging / afspraken ◦ Losstaand van normale personeelscyclus ‘Allez, het is weer zover. Ik had vandaag wel wat anders kunnen doen’ 13 december 2013

42


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Veredeld evaluatiegesprek ◦ Focus op verleden i.p.v. toekomst ◦ Bundelen van feiten ◦ Evaluerende uitspraken ‘Ik doe precies niets goed’

13 december 2013

43


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Reactief ◦ Functioneringsgesprekken vrijblijvend te plannen. ◦ Moet een vast tijdskader hebben (i.t.t. op indicatie) !

‘Het was te denken, die laatste gemiste deadline was er teveel aan’ 13 december 2013

44


Context

DefiniĂŤren

Afspraken

Gesprek

12 december 2013

45


Functioneringsgesprekken II Context

Waar ? Context dient het welslagen van een goed gesprek, maar staat het vaak in de weg

13 december 2013

46


Functioneringsgesprekken Omgeving = Ziekenhuis  Gebeurtenis: dr tegen VPK: ‘Ik ga toeren’ 

 Context A: op afdeling  Context B: op dienstfeestje

13 december 2013

47


Functioneringsgesprekken 

Context = zeer breed ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Waar Wanneer Met wie Tijd van het jaar Uitnodiging Onuitgesproken verhoudingen Verwachtingen (bv. opslag) Macrosociaal (bv. reorganisatie) Reden waarom het doorgaat (cfr supra) … 13 december 2013

48


Functioneringsgesprekken 

Probeer context (…) te houden ◦ Helder en duidelijk

 Hernemen van definitie, doelstellingen, wijze van werken  Veiligheden hernemen  Plaats/duur duidelijk stellen

◦ Prikkelarm

 Geen onderbrekingen (telefoon, mail,…)  Rustige, private ruimte

◦ Respectvol    

Data vasthouden Voldoende tijd bewaren Koffie/welkom Wees voorbereid! 13 december 2013

49


Functioneringsgesprekken 

Probeer context (…) te houden ◦ Uitnodigend  Maak een voorbereiding waarop medewerker wordt uitgenodigd na te denken  Gebruik geen generieke uitnodiging!  Maak samen agenda

◦ ‘Professioneel’  Restaurant/café is uit den boze

13 december 2013

50


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Te amicaal ◦ Te familiaire sfeer creëert onduidelijk en gaat weg van de professionele doelstellingen  Vrijblijvendheid

13 december 2013

51


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Slechte timing ◦ Drukke periode voor Lg/Mw ◦ Durf in overleg te schuiven binnen een beperkte marge

13 december 2013

52


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Niet uitnodigend ◦ Gezeten over elkaar aan bureau ◦ ‘vertel het ‘ns’  Negatieve contextsetting bij start

13 december 2013

53


Context

DefiniĂŤren

Afspraken

Gesprek

13 december 2013

54


Functioneringsgesprekken III Context

Hoe ? Functioneringsgesprek berust op enkele basis-communicatieve vaardigheden ĂŠn vooral een open houding 13 december 2013

55


Functioneringsgesprekken 

In functioneringsgesprekken wordt gezocht naar een manier om: ◦ Te motiveren ◦ Samen naar doelstellingen te werken ◦ Nieuwe mogelijkheden exploreren (wat wil je / waar kan ik helpen) ◦ Match te bekomen tussen wensen en mogelijkheden ◦ Kracht van medewerkers erkennen en optimaal in te zetten 13 december 2013

56


Functioneringsgesprekken 

Houding ◦ Uitnodigend  Nagenoeg alles toelaten in gesprekken binnen voorgelegd kader (Agenda is sturend) ◦ Niet evaluerend ◦ Geen machtsverhoudingen ◦ Rollen mogen blijven bestaan ◦ Vooruitkijken (‘hoe loopt het nu en hoe kunnen we het beter maken’) ◦ Faciliterend (‘hoe kan ik jou helpen’) ◦ Zoekend/nadenkend 13 december 2013

57


Functioneringsgesprekken 

Gesprekstechnieken: enkele basisbegrippen: ◦ Perceptie  Alles is gebaseerd op een betekenisgevingsproces  Beïnvloed door geschiedenis, stemming van de dag, angsten, ideeën over de wereld en de ander, …  Dit betekenisgevingsproces stuurt onderhuids het gesprek !!

◦ De voornaamste valkuil in gesprekken!

13 december 2013

58


Functioneringsgesprekken 

Interpretatiefouten voorkomen? ◦ Gesprek voorbereid door te kijken naar de feiten / waar heb ik mogelijk een verkeerd beeld? ◦ In gesprek duidelijk en concreet blijven en doorvragen; checken van inhoud ◦ Non-verbale en verbale op elkaar afstemmen!

13 december 2013

59


Functioneringsgesprekken 

Circulair ◦ Gesprek is voortdurend actie-reactie ◦ Bij negatieve spiraal  gesprek onderbreken ◦ Kijken bij zelf waar aanleiding mogelijk zat

13 december 2013

60


Functioneringsgesprekken 

Feiten vs. veronderstellingen ◦ Blijf in functioneringsgesprekken zoveel mogelijk bij feitelijke uitspraken ◦ ENKEL indien goede relatie, gesprek voldoende veilig is kan je een meer persoonlijke stelling toetsen (bv.. ‘Kan het zijn dat het soms moeilijk voor je is omdat je je hierbij vaak onzeker voelt?’)

13 december 2013

61


Gesprekstechnieken 

Probleemoplossing: ◦ Gesloten Vragen  Ja-neen (‘Ga je het halen?’)  Of-of (‘Waarom is het niet af? Ben je te laat begonnen of was het te moeilijk?’)  Suggestieve vragen (‘jij vindt toch ook…’)

◦ Altijd slecht?  Bij open sfeer, goede verstandhouding, niet bedreigende verhouding en creëren van duidelijkheid  Bij vraag naar specifieke informatie  Gesprekspartner voor gedwongen keuze stellen

◦ Globaal bij FG niet aan te raden / wel bij bijsturing

13 december 2013

62


Gesprekstechnieken 

Exploratie: ◦ Open vragen  Beginnen met Wat, Hoe, Wanneer, Waarom, …  Geeft ruimte om in te vullen  ‘Waarom heb je voor die oplossing gekozen?’,  ‘Hoe zouden we dit kunnen oplossen denk je?’  ‘Wat zie je verder nog van gevolgen?’

 Opm. Waaromvragen niet tendentieus gebruiken

13 december 2013

63


Gesprekstechnieken ď&#x201A;&#x2014;

Open vs. Gesloten vragen

13 december 2013

64


Gesprekstechnieken 

Verheldering: ◦ Doorvragen  Ingaan op wat medewerker net heeft gezegd  ‘Je zei net dat je niet alles goed loopt in de productie, vertel daar eens wat meer over?’  ‘Hoe bedoel je, andere visies?’

13 december 2013

65


Gesprekstechnieken 

Verschuiven: ◦ Nieuwe vragen  Van onderwerp veranderen  Wanneer op dood spoor

◦ Opgepast: wanneer vaak  gevoel geven van desinteresse

13 december 2013

66


Gesprekstechnieken 

Afstemmen: ◦ Samenvatten van inhoud  Kern in eigen woorden herhalen  ‘Als ik het goed begrijp bedoel je dus, dat er op jouw afdeling heel wat procedures te ingewikkeld zijn, waardoor ze slecht moeilijk opgevolgd worden, én er daardoor fouten ontstaan. ‘

◦ ‘Dus je vindt dat de shift best een half uurtje opschuift?’ ◦ Effect: medewerker voelt zich begrepen, er ontstaat minder kans op miscommunicatie, werkt stimulerend om door te gaan  eigenlijk zeg je: ‘O, interessant, vertel daar eens wat meer over’

13 december 2013

67


Gesprekstechnieken 

Verdiepen: ◦ Samenvatten van gevoel /Reflecteren  Proberen aan te voelen van wat er met Mw gebeurt  ‘Ik begrijp dat die situatie je boos maakt’  Best gevoelssamenvattingen i.p.v. inhoudssamenvattingen gebruiken in een emotioneel gesprek

◦ Effect: Mw voelt zich gehoord en begrepen; vertrouwen wordt gekweekt

13 december 2013

68


Gesprekstechnieken 

Afstand nemen en overschouwen ◦ Metacommunicatie  Communiceren over communicatie  Moeilijke communicatie benoemen en effect in vraag stellen  Kan gesprek opnieuw in goede banen brengen  relativeren

◦ Vb.: ‘Ik heb de indruk dat we er niet gaan uitgeraken, en dat we over verschillende zaken praten. Zullen we opnieuw beginnen?’

13 december 2013

69


Gesprekstechnieken 

Door elkaar schudden: ◦ Confrontatie  Benoemen van inconsistenties gevolgd door open vraag  ‘Je zegt enerzijds promotie te willen, maar anderzijds zeg je vooral voor je gezin te zullen kiezen in de toekomst? Misschien bekijk ik het fout, maar wat vind je nu echt belangrijk?’

◦ Effect: Duidelijke info bekomen; andere prikkelen

13 december 2013

70


Gesprekstechnieken 

Laten bezinken ◦ Stiltes  Onderschatte vorm van communicatie  Dit zegt zonder woorden het volgende:  ‘Dit ga ik niet voor jou oplossen. Denk zelf even verder’

 Vaak creëert dit ruimte bij de medewerker om verder over probleem na te denken

◦ Het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de leidinggevende om de communicatie draaiende te houden

13 december 2013

71


Functioneringsgesprekken: valkuilen

Over andere medewerkers praten  ‘Meldingen zonder mandaat’ krijgen 

◦ Duidelijk kader behouden  ‘dit gesprek gaat over jou, mij en hoe wij de organisatie kunnen helpen’

◦ Verantwoordelijkheden duidelijk houden  ‘Als je verder wil gaan, ga ik ervan uit dat je wil dat ik hier iets mee doe, en dat jij mee verantwoordelijkheid neemt’

◦ Voorkom dat je in een instrumentele verhouding zonder mandaat wordt geplaatst

13 december 2013

72


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Rond de kwestie blijven draaien ◦ Verdiepen !  ‘Ik hoor je nu zeggen dat (…)

Kan je me

daar toch iets meer over zeggen ?’

◦ Metacommunicatie ! 

‘Heb jij ook het gevoel dat we maar niet tot de essentie kunnen komen?’

13 december 2013

73


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Problemen zelf oplossen ◦ Exploreren  ‘Wat heb je al geprobeerd, en welk effect had dat?’

◦ Ruimte laten om na te denken  ‘Wat zou je zelf kunnen doen om dit aan te pakken? Waar zou ik je hiermee kunnen helpen’

13 december 2013

74


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Inhoudelijk de beste willen zijn / blijven ◦ Vertrouwen geven  ‘Als ik je zo hoor, heb ik er alle vertrouwen in dat je de juiste keuzes maakt’

13 december 2013

75


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Emotionaliteit negeren ◦ Gevoelssamenvatting  ‘Ik merk dat dit moeilijk voor je is. Wil je samen met me kijken hoe we dit verder aanpakken?’

◦ Emotionaliteit nooit negeren!  vaak opportuniteiten tot verdieping / deblokkage

13 december 2013

76


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Absoluut resultaat willen behalen ◦ Soms kan de doelstelling van een functioneringsgesprek ook relatieherstel zijn ◦ Focus op resultaat niet steeds indicatief voor goed gesprek

13 december 2013

77


Context

DefiniĂŤren

Afspraken

Gesprek

13 december 2013

78


Functioneringsgesprekken: afspraken 

Functioneringsgesprek wordt samengevat in afspraken ◦ Resultaatsverbintenis vs. procesverbintenis  SMART  Rollen moeten duidelijk zijn  Afspreken hoe wordt opgevolgd

13 december 2013

79


Functioneringsgesprekken: afspraken

Afspraken zijn gezamenlijk vastgelegd en door beiden onderkend ď&#x201A;&#x2014; Afh. van afspraken: genoteerd en ondertekend ď&#x201A;&#x2014;

13 december 2013

80


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

Niet houden aan afspraken ◦ Indien procedure zegt ‘niet delen’  vertrouwelijkheid bewaren ◦ Noodzakelijk voor behoud (groei) van vertrouwen

13 december 2013

81


Functioneringsgesprekken: valkuilen 

‘Jaar afwezigheid’ ◦ Maakt op termijn FG vrijblijvend

◦ Periodiek opvolgen van de voortgang ◦ Tip: overzichtslijst bewaren

13 december 2013

82


TAKE HOME 

Definitie:

◦ Term functioneringsgesprekken fris houden (anders tabula rasa) ◦ Organisatiegedragen en transparante definitie

Context:

◦ Uitnodigende, niet evaluerende, professionele context zetten

Gesprek:

◦ Perceptie! ◦ Medewerker ook laten werken

Afspraken:

◦ SMART vastleggen en opvolgingsmethodiek afspreken! 13 december 2013

83


Referenties 

Van den Berg M. (2007). Effectieve tweegesprekken. Handleiding bij het voorbereiden en voeren van gesprekken in organisaties. Sdu Uitgevers, Den Haag.

Wijchers, L. (2000). Functioneringsgesprekken. Wolters Kluwer.

Weggeman, M. Leidinggeven aan professionals: Niet doen! (2008). Scriptum.

Gomez-Mejia, L.R., Balkin, D.B., & Cardy, R.L. (1998). Managing Human Resources. Prentice-Hall Inc.

George, J. M., & Jonas, G.R. (1996). Understanding and managing organizational Behavior. Addison-Wesley Publishing Company.

13 december 2013

84


Paul Goossens

Boskat


Boskat


Waarderende benadering wat is dat

effect op mensen

vertaald in communicatie


Vertaald in communicatie

POP Jij kan goed omgaan met regels en afspraken slecht - matig - voldoende - goed - uitstekend


Effect op mensen

waardigheid betrokkenheid goesting resultaat trots


Vertaald in communicatie


effect op mensen


Vertaald in communicatie


Effect op mensen


Bart Coucke

Ter Muiden


Inspiratiesessie â&#x20AC;&#x2DC;Personeelsgesprekken voerenâ&#x20AC;&#x2122; 12/12/2013


Wie ben ik?


TER MUIDEN vzw


Medezeggenschap schreeuw om: • inspraak • waardering • kennis en knowhow te kunnen inbrengen


Organisatiediagnose • externe audit • beleidscultuur • nood aan transitie


Oriëntatie • • • •

3 thema’s 3 werkgroepen individuele gesprekken extra info via opmaak schriftelijke bundels


Denkdagen • • • • •

staf + leidinggevenden op verplaatsing groepsproces = verkennend taakproces = samenvattend doel = kader scheppen


Terugkoppeling • methodiek The World Café • ‘wauw’-effect • nieuwe dynamiek • individuele contacten • schriftelijke bevraging


Besluitvorming • • • • •

adviezen meenemen knopen doorhakken kader uittekenen missie, visie en waarden organisatiestructuur


Communicatietraining • • • • •

alle medewerkers basis-basis-basis… feedback geven en ontvangen wat is belangrijk voor mij? hier staan wij achter


Communicatiecharter • eigen woorden van medewerkers • herkenbaar • eenvoudige en begrijpbare taal • hier staan wij achter


Managementstijl • • • •

ondersteunend coachend bottom-up vertrouwen in kracht van iedere medewerker


Teamwerk • • • • •

zelfsturend lerend innoverend durvend uitdagend


Uitdagingen • • • •

communicatiecharter communicatielijn middenkader competenties


HRwijs inspiratiesessie 'Personeelsgesprekken voeren' 12/12/2013  

"Communiceren met medewerkers: meer dan spreken alleen!"

HRwijs inspiratiesessie 'Personeelsgesprekken voeren' 12/12/2013  

"Communiceren met medewerkers: meer dan spreken alleen!"

Advertisement