Page 1

EMPLOYER BRANDING INSTITUTE

EMPLOYER BRANDING SCHOOL OFERTA UDZIAŁU W SZKOLENIACH


Szanowni Paostwo, Jako pierwsza Polsce instytucja kształcąca i doradzająca w zakresie budowania wizerunku pracodawców mamy przyjemnośd zaprosid Paostwa na II edycję Employer Branding School – cykl warsztatów poświęconych budowaniu wizerunku pracodawcy. W związku ze wzrostem znaczenia marki pracodawcy jako czynnika decydującego o dostępie do talentów na rynku pracy czy wskaźnikach rotacji pracowników, przygotowaliśmy cykl szkoleniowy pod nazwą Employer Branding School. Razem z najlepszymi Ekspertami w Polsce ułożyliśmy program w cztery dwudniowe moduły pokrywające wiedzę niezbędną do prowadzenia skutecznych działao w Paostwa firmie. Program szkoleo przygotowany jest według najlepszych praktyk szkoleniowych i, poza niezbędną wiedzą teoretyczną, bogaty jest w analizę ciekawych przypadków i zadania praktyczne. Ze względu na interdyscyplinarnośd employer brandingu gorąco zapraszamy do udziału w cyklu szkoleniowym różnych pracowników firmy. Pozwoli to na pozyskanie niezbędnych kompetencji potrzebnych do prowadzenia działao wizerunkowych. Firmy, które wezmą udział we wszystkich czterech modułach, wyróżniamy certyfikatem EBI Trained. Dodatkowo, osoby kooczące cały kurs mogą uzyskad certyfikat First Certificate in Employer Branding (FCEB), potwierdzający szerokie kompetencje w zakresie budowania i realizacji strategii EB.


Employer Branding School to miejsce dla profesjonalistów zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności w obszarze employer brandingu. To miejsce dla osób i firm, które cenią sobie najwyższej klasy wiedzę i naukę opartą na doświadczeniu. To jedyne miejsce w Polsce systemowo kształcące specjalistów z zakresu budowania marki pracodawcy.

Co nas wyróżnia?  Ludzie. Do współpracy zaprosiliśmy najlepszych praktyków EB z kraju i zza granicy. Ludzi z pasją, profesjonalistów ceniących jakośd i strategiczne podejście do pracy. 

Pasja. Employer Branding School powstała z pasji dla budowania wizerunku i wiary w siłę marki pracodawcy. Z potrzeby dzielenia się wiedzą i rozwijania kompetencji w tym zakresie.

Doświadczenie. Eksperci EB School to pionierzy budowania wizerunku pracodawcy w Polsce. Od momentu jej powstania śledzą trendy i rozwijają standardy pracy w tym zakresie. Warto im zaufad.

Z myślą o różnym stopniu zaawansowania wiedzy przygotowaliśmy dwa poziomy szkoleo. Osobom szukającym solidnych podstaw w dziedzinie employer brandingu proponujemy cykl podstawowy, kooczący się certyfikatem First Certificate in Employer Branding. Ci, którzy szukają szczegółowej wiedzy w konkretnych obszarach swojej specjalizacji oferujemy szkolenia na poziomie Advance. Dla firm szkolących swoich pracowników w zakresie budowania wizerunku pracodawcy przygotowaliśmy specjalne wyróżnienie EBI Trained.


Uczestnicząc w szkoleniach organizowanych i wspieranych przez Employer Branding Institute mają Paostwo możliwośd uzyskania prestiżowych certyfikatów poświadczających kompetencje w zakresie employer brandingu.

First Certificate in Employer Branding (FCEB) 

Potwierdza najwyższe ogólne kompetencje w zakresie budowania wizerunku pracodawcy Wyróżnia specjalistów posiadających rzetelną wiedzę z zakresu budowania strategii EB, realizacji działao wewnątrz organizacji, przygotowywania i korzystania z narzędzi oraz wykorzystania najnowszych technologii do realizacji zaplanowanych działao Jest przyznawany uczestnikom szkoleo First Level, którzy uczestniczyli we wszystkich czterech modułach warsztatowych oraz zdali egzamin koocowy (szczegóły egzaminu przekazane zostaną na szkoleniu)

Employer Branding Institute Trained (EBI Trained) 

Certyfikat dla organizacji poświadczający kompetencje zespołu w zakresie budowania i dbania o pozytywny wizerunek pracodawcy Jest przyznawany firmom, których pracownicy uczestniczyli we wszystkich modułach szkoleo poziomu First Level (cztery moduły) i pozytywnie przeszli przez procedurę egzaminacyjną Wyróżnia firmy posiadające najwyższe kompetencje w dziedzinie budowania wizerunku pracodawcy Wskazuje na firmy dbające o swoich pracowników i pozyskujące najlepszych kandydatów na rynku pracy

Dołącz do grona najlepszych już dziś!


Program Employer Branding School: Moduł Strategia: Strategia EB, czyli o tym jak zostad pożądanym pracodawcą Termin: 7-8 kwietnia 2011 Prowadzący: Anna Macnar

Moduł Internal EB: Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji Termin: 5-6 maja 2011 Prowadzący: Katarzyna Zadrożna

Moduł Narzędzia: Narzędzia employer brandingu Termin: 26-27 maja 2011 Prowadzący: Anna Mikulska, Adrian Juchimiuk

Moduł Internet: Pracodawca w sieci, czyli o tym jak budowad wizerunek w Internecie Termin: 9-10 czerwca 2011 Prowadzący: Piotr Ruszowski *istnieje możliwośd udziału w pojedynczych szkoleniach

Zapisy już trwają!!! Wypełnij formularz na stronie ebinstitute.pl


Moduł Strategia: Strategia EB, czyli o tym jak zostad pożądanym pracodawcą Termin: 7-8 kwietnia 2011 Prowadzący: Anna Macnar

Program merytoryczny warsztatów: Zagadnienia:  

   

 

Efektywne metody pomiaru marki pracodawcy Analiza otoczenia biznesowego pracodawcy, w tym analiza konkurencji Analiza rynku pracy i określanie grup docelowych organizacji Kandydat jako klient organizacji Wypracowanie EVP organizacji (Employee Value Proposition) Wypracowanie celów, strategii i planów działao budowania wizerunku pracodawcy Sprzedaż działao EB wewnątrz organizacji Efektywny model współpracy działów HR, marketingu i PR w ramach realizacji strategii EB Pomiar zwrotu z inwestycji w działania EB

Ten moduł pozwoli Ci znaleźd odpowiedzi na następujące pytania: 

 

Jak badad markę pracodawcy i jak korzystad z badao dostępnych na rynku? Jak analizowad konkurencję i wyznaczad grupy docelowe dla marki pracodawcy? Jak wyznaczad EVP (Employee Value Proposition) dla organizacji? Jaki plan działao przyjąd, jakie kanały i narzędzia wykorzystad w kampanii i jak mierzyd jej efektywnośd? Jak rozmawiad z zarządem o wizerunku firmy jako pracodawcy?


Moduł Strategia EB Warsztaty prowadzi:

Anna Macnar Employer branding ekspert. Doktorantka w katedrze Zarządzania Zasobami Ludzkimi Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Absolwentka MBA Oxford Brookes University oraz Polish Open University. Twórca Publikacji KARIERA (Informator Kariera i Magazyny Branżowe Kariera) i serwisu kariera.com.pl. Od 2008 roku Country Manager w Universum Polska. Od wielu lat zajmuje się tematyką wizerunku pracodawcy i komunikacji HR pracodawcy. Konsultant, szkoleniowiec, trener i wykładowca, autor publikacji na temat budowania wizerunku pracodawcy, marketingu HR pracodawcy, pokolenia Y/Millenium. Współpracuje z wieloma firmami w zakresie tworzenia i wdrażania strategii employer branding w organizacjach. Realizuje także projekty doradcze dla firm w wielu branżach w takich obszarach jak między innymi: kształtowania wizerunku wewnątrz i na zewnątrz organizacji, badao wewnętrznej organizacji czy doboru narzędzi komunikacyjnych do wybranych grup targetowych.


Moduł Internal EB: Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji Termin: 5-6 maja 2011 Prowadzący: Katarzyna Zadrożna

Program merytoryczny warsztatów: Zagadnienia:  wpływ polityki personalnej firmy na wartośd marki pracodawcy procesy HR a employer branding  komunikacja wewnętrzna w procesie kształtowania wizerunku pracodawcy - narzędzia, standardy, dobre praktyki  zaangażowanie pracowników – czym jest? jak wpływad na poziom zaangażowania pracowników?  zaangażowani pracownicy jako ambasadorzy marki pracodawcy  rola menedżerów w kształtowaniu wizerunku pracodawcy  kształtowanie wizerunku pracodawcy w procesie rekrutacji pracowników i wprowadzenia do pracy  kształtowanie wizerunku pracodawcy poprzez działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i wolontariat pracowniczy Ten moduł pozwoli znaleźd odpowiedzi na następujące pytania: Jak doskonalid markę pracodawcy poprzez działania wewnątrz organizacji? Jak kształtowad pozytywny wizerunek pracodawcy wśród pracowników poprzez działania komunikacji wewnętrznej? Jak budowad zaangażowanie pracowników? Jak pozyskad i wykorzystad ambasadorów marki pracodawcy spośród pracowników? Jakie kompetencje komunikacyjne powinni posiadad menedżerowie, aby wzmacniad wizerunek pracodawcy? Jak kształtowad wizerunek pracodawcy w procesach rekrutacyjnych i podczas wprowadzania do pracy nowych pracowników? Jakie skutecznie planowad, wdrażad i mierzyd działania komunikacyjne kształtujące pozytywny wizerunek pracodawcy wewnątrz organizacji?


Moduł Internal EB: Budowanie wizerunku pracodawcy wewnątrz organizacji Warsztaty prowadzi:

Katarzyna Zadrożna Specjalista w obszarze budowania wizerunku pracodawcy i komunikacji wewnętrznej. Od 2006 roku pracuje w Danone Sp. z o.o. Stworzona przez nią od podstaw strategia wizerunkowa spowodowała, że Danone stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych pracodawców w Polsce. W tej chwili zarządza obszarem komunikacji wewnętrznej i jest odpowiedzialna za wdrażanie inicjatyw z zakresu budowania zaangażowania pracowników. Posiada także doświadczenie w pracy z sektorem pozarządowym oraz nad projektami z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu i zarządzania kryzysem.


Moduł Narzędzia: Narzędzia Employer Brandingu Termin: 26-27 maja 2011 Prowadzący: Anna Mikulska, Adrian Juchimiuk Program merytoryczny warsztatów: Strategia EB a narzędzia budowania wizerunku pracodawcy • Wykorzystanie badao i analiz w przygotowaniu strategii EB • Employee value proposition: serce strategii employer branding • Segmentacja grupy docelowej pod kątem doboru skutecznych narzędzi Kampanie wizerunkowe a kampanie rekrutacyjne • Różne cele… ale czy na pewno? Skuteczne narzędzia i kanały komunikacji Materiały rekrutacyjne • Przygotowanie materiałów i ogłoszeo rekrutacyjnych: treśd i grafika • Typowe błędy w materiałach rekrutacyjnych, Dobre przykłady materiałów Marketing targowy i wydarzenia rekrutacyjne • Przygotowanie firmy do udziału w targach, Firmy na targach: przykłady • Dobór imprez rekrutacyjnych, które pozwolą dotrzed do pożądanych kandydatów Rekrutacyjny PR • Wykorzystanie mediów w procesie rekrutacji i budowania wizerunku pracodawcy • Tworzenie okazji do zaistnienie w mediach, Wykorzystanie konkursów, rankingów Kanały rekrutacyjne • Prasa: rekrutacyjna, studencka, lokalna, branżowa, Radio i telewizja, Reklama outdoorowa, Jak przygotowad skuteczne reklamy rekrutacyjne i wizerunkowe? • Planowanie mediów, sposoby na skuteczne dotarcie do kandydatów • Campus recruitment: współpraca z uczelniami, organizacjami studenckimi, programy ambasadorskie, Kreatywne sposoby docierania do kandydatów Programy Alumni • Kiedy warto podtrzymywad kontakt z byłymi pracownikami • Były pracownik ambasadorem firmy Programy polecania pracowników • Skuteczne sposoby zachęcania pracowników do polecania kandydatów Pomiar efektywności poszczególnych narzędzi Case studies • Przykłady najlepszego wykorzystania narzędzi budowania wizerunku • Spektakularne wpadki pracodawców


Moduł Narzędzia Warsztaty prowadzą:

Anna Mikulska jest współzałożycielką i partnerem w MJCC. Wcześniej pracowała w obszarze employer brandingu w korporacjach z branży konsultingowej i FMCG. Specjalizuje się w tworzeniu strategii budowania wizerunku pracodawcy (kierowanych zarówno do pracowników z doświadczeniem, jak i studentów i absolwentów), badaniach kandydatów i prowadzeniu kampanii internetowych. Pracowała dla firm z branż FMCG, wielkiej dystrybucji, produkcyjnej, IT i farmaceutycznej. Ukooczyła Zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, London School of Public Relations i Szkołę Badao Rynku. Jest doświadczoną trenerką i wykładowcą Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie.

Adrian Juchimiuk jest doświadczonym konsultantem w zakresie budowania wizerunku pracodawcy. W działaniach employer brandingowych przeszedł wszystkie szczeble – od ambasadora firmy na uczelni, przez wewnętrznego specjalistę w korporacji z branży konsultingowej, po konsultanta i partnera w MJCC. Tworzył i realizował strategie wizerunkowe i rekrutacyjne dla firm z branż FMCG, produkcyjnej, finansowej, outsourcingowej i budowlanej. Pracował zarówno przy projektach skierowanych do studentów i absolwentów, jak i pracowników z doświadczeniem. Jest absolwentem Dyplomacji, ukooczył także kurs Professional Diploma in Marketing, Profesjonalne Studium Zarządzania Projektami oraz London School of Public Relations.


Moduł Internet: Pracodawca w sieci, czyli o tym jak budowad wizerunek w Internecie Termin: 9-10 czerwca 2011 Prowadzący: Piotr Ruszowski Program merytoryczny warsztatów: 

    

 

Identyfikacja pożądanych kandydatów (grup docelowych) w internecie Analiza aktywności grup docelowych Dobór narzędzi do realizacji strategii EB w Internecie Kampanie wizerunkowe vs kampanie rekrutacyjne Kampanie skierowane do pracowników vs kandydatów Charakterystyka działania najważniejszych narzędzi internetowych (strony kariery, blogi, social media, video, fora internetowe, profile pracodawcy, seo, sem, itd.) Zasady działania komunikacji wirusowej w działaniach wizerunkowych Komunikacja kryzysowa w internecie Pomiar skuteczności działania poszczególnych narzędzi Ten moduł pozwoli Ci znaleźd odpowiedzi na następujące pytania:

Gdzie szukad poszczególnych grup docelowych w internecie? Jak do nich dotrzed? Jak wykorzystad social media (Facebook, NK, LinkedIn, GL, blip) i komunikację wirusową w budowaniu wizerunku pracodawcy? Czy i jak prowadzid bloga? Jak nagrywad filmiki video? Jakie informacje publikowad w profilu pracodawcy? Jak dobierad narzędzia internetowe w kampaniach wizerunkowych, a jakie w działaniach rekrutacyjnych? Jak zarządzad wizerunkiem pracodawcy w internecie, jak reagowad na negatywne opinie o firmie?


Moduł Internet

Warsztat prowadzi:

Piotr Ruszowski – Employer Branding and Recruitment Specialist, PricewaterhouseCoopers. Absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdaoskiego i London School of Public Relations. Zawodową karierę rozpoczynał w dziale rekrutacji i rozwoju ING Nationale – Nederlanden. Przez ostatnie 4 lata pracując w dziale komunikacji marketingowej PricewaterhouseCoopers (PwC), odpowiadał za organizację konkursu “Grasz o staż”. Od października 2009 pracuje w dziale Human Capital, gdzie odpowiadał za budowanie wizerunku PricewaterhouseCoopers w stosunku do osób z doświadczeniem, zaś od września 2010 odpowiada za cały obszar employer brandingu w PwC – studentów, absolwentów, osoby z doświadczeniem oraz konkurs „Grasz o staż”. Trener, wykładowca oraz autor publikacji na temat budowania wizerunku pracodawcy.


Cennik: Ilośd modułów Cena za moduł

1 moduł

2000*

2 moduły

3 moduły

1800

1650

4 moduły

1500

* Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyd obowiązującą stawkę VAT Podano ceny za udział 1 pracownika w jednym module szkoleniowym

W całym cyklu szkoleniowym (4 moduły) mogą uczestniczyd różni pracownicy firmy. Zapytaj nas o zniżki dla swoich pracowników! Masz pytania? Chętnie odpowiemy: Koordynator szkoleo: Barbara Zych 505 124 354 barbara.zych@ebinstitute.pl www.ebinstitute.pl

Więcej na stronie www.ebinstitute.pl 0048 508046044 0048 505124354 www.ebinstitute.pl


Absolwenci Employer Branding School pochodzą z największych firm na rynku: Makro Cash&Carry, PKN ORLEN Urząd Dozoru Technicznego PKO BP Mindoor Consulting Scott Wilson Ericpol Telecom The Boston Consulting Group Passus On Board Public Relations TNT Corning Cable Systems Polska LG Display Poland ista Shared Services BLStream

Partnerzy Employer Branding Institute: MJCC Employer Branding Consultants, emplyerbranding.pl, Portal HRK.pl, Grupa Adweb, marketing owiec.pl

Empolyer Branding School to pierwsza w Polsce profesjonalna szkoła EB! To miejsce dla specjalistów rozwijających się w zakresie przygotowania i realizacji skutecznych działao employer branding. Employer Branding School to:       

Dostęp do fachowej i aktualnej wiedzy z zakresu EB Kontakt z najlepszymi ekspertami w Polsce i za granicą Warsztatowa formuła pracy Systemowe podejście do budowania wizerunku Praca na najlepszych przykładach polskich i światowych Dostęp do autorskich narzędzi specjalistów EB Możliwośd uzyskania jedynego w Polsce certyfikatu poświadczającego Twoje kompetencje

Employer Branding School  

Oferta udziału w pierwszej w Polsce szkoły budowania wizerunku pracodawcy. Najlepsi praktycy na rynku, warsztatowa formuła pracy, mozłiwość...

Advertisement