Page 1


Organizator i nakladnik / Organiser and publisher

KAF Sv. Lovreč, udruga za fotografsku kulturu, Istarska 5, Sv. Lovreč, Croatia,

KAF Sv. Lovreč, Association for photographic culture

www.kaf-lovrec.hr info@kaf-lovrec.hr lzvršni i organizacijski odbor / Executive and Organizing Committee

Kristian Macinić Darko Hrastovčak Sandi Milohanić Analiza i obrada podataka / Analysis and data processing Sandi Milohanić Darko Hrastovčak

Urednik kataloga / Catalog Editor

Darko Hrastovčak Grafičko oblikovanje projekta PhotoCITY / Graphic design of project PhotoCITY Dušan Zaharija Žiri / Jury

Sabina Damiani Petra Počanić Kristian Macinić Nijedan dio ovog kataloga ne smije se umnožavati, fotokopirati ni na bilo koji drugi način reproducirati bez nakladnikova pismenog dopuštenja. No part of this publication may be reproduced, copied or in any other manner reproduced without written permmission of publisher.


Postav i tehnička realizacija izložbe / Setup and technical realization of the exhibition

Barbara Janko Filip Babajko Žarko Prce David Meden Darko Hrastovčak Dušan Grbac – print Kristian Macinić Živana Selimović Sanja Rihtman Darko Trojanović

Izložba 7. PhotoCITY 2017. održana je od 10. kolovoza do 31. kolovoza 2017. u galeriji 'Placa' u Svetom Lovreču. 7th PhotoCITY 2017 exhibition of photography was held from 10th August till 31th August Gallery 'Placa', Placa 3, Sveti Lovreč, HR

Kontakt / Contact: info@kaf-lovrec.hr http://www.kaf-lovrec.hr

Pokrovitelj / Patronage:

Općina Sveti Lovreč


Fotografski natječaj započeo je 10. srpnja 2017. zaprimanjem prijava autora na temu 'Žega', a dovršen je 31. srpnja 2017. Do 31. srpnja autori su mogli prijaviti pojedinačne fotografije ili kolekcije, crno-bijele ili u boji, pokušavajući se referirati na zadanu temu. 02. kolovoza žiri je obavio prosuđivanje i selektiranje najboljih radova, najprije za izložbu, a nakon toga i odabiranje nagrađenih. Hvala im na uspješno odrađenom poslu! 10. kolovoza 2017. obavljeno je svečano proglašenje pobjednika i otvaranje izložbe selektiranih fotografija.

Photo Contest began on 10 July 2017 notification was received by the theme of 'Heat', and was completed on 31 July 2017th. To 31 July, the authors were able to report individual photos or collections, black and white or in color, trying to refer to the given topic. 02h August audited by an jury judging and selecting the best works, first for the exhibition, and subsequently selecting winners. Thank them for successfully done job! 10Th August announcement of the winners and the opening of an exhibition of selected photos.


Sudionici:

Ime Šimun Mirela Luka Damir Snježana Igor Andrej Anna Ivanka Tomislava Edi Ivana Fran Darko Robert Ivana

Prezime Aščić Beljan Boban Borčić Bratanović Dražić Đeneš Gaspotić Gojtan-Prodanović Grgić Guštin Hengl Horvat Horvatić Hrelja Jagušić

mjesto Zagreb Poreč Split Split Pula Pula Zagreb Pula Zagreb Umag Kostrena Osijek Zagreb Zagreb Pula Mali Lošinj


Ime Sonja Ante Amy Olivera Gabriela Stanislav Dario Nives Ivan Tina Lora Marija Kristina Petra

Prezime Jarebica Jaša Jažić Jović Jozić Juretić Jurjević Kocijan Kosić Kovač Kovačić Kovačić Kufner Kukučka

mjesto Velika Mlaka Kukljica Rijeka Pula Rijeka Matulji Rijeka Mala Subotica Rijeka Rijeka Kućan Marof Ludbreg Varaždin Zagreb


Ime Mirko Stjepanka Vanja Josip Sanja Marino Mirko Sanda Doriano Vladimir Vesna Zvonimir Samanta Robert Karla Žarko Maja

Prezime Lekić Lesić Lovinčić Marković Martinković Matošević Menalo Milošević Orbanić Pećkovski Perić Perić Petruša Pilepić Piršić Prce Prgomet

mjesto Bjelovar Županja Zagreb Zagreb Mali Bukovec Poreč Rijeka Zagreb Žminj Vukovar Čepin Pula Zabok Rijeka Kutina Funtana Dugi Rat


Ime Neda Živana Vesna Vlasta Noa Marijana Doris Kristijan Darko Matea Berislav Vedran Mario Valter Ines

Prezime Rački Selimović Špoljar Štalekar Šuran Tadić Terlević Toplak Trojanović Užarević Vrkljan Vugrinec Vukelić Zanco Žvan

mjesto Zagreb Sveti Lovreč Zagreb Zagreb Pazin Sisak Sveti Lovreč Virovitica Rovinj Gundinci Valpovo Trnovec Karin Pula Kutina


Nagrade / Awards 1. Nagrada / 1st Award

IVAN KOSIĆ, Rijeka


2. Nagrada / 2nd Award

VESNA Å POLJAR, Zagreb


Pohvala za kolekciju – commend for collection

Mirko Menalo, Rijeka


Pohvala – commend

Neda Rački, Zagreb


Pohvala – commend

Ivana Hengl, Osijek


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Ivan Kosić, Rijeka


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Doriano Orbanić, Žminj


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Doriano Orbanić, Žminj


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Robert Pilepić, Rijeka


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Živana Selimović, Sveti Lovreč


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Ante Jaša , Kukljica


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Stanislav Juretić, Matulji


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Tina Kovač, Rijeka


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Sanda Milošević, Zagreb


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Ivan Kosić, Rijeka


Selektirani za izloŞbu – selected for the exhibition

I.B.


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Zvonimir Perić, Pula


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Damir Borčić, Split


Selektirani za izloŞbu – selected for the exhibition

Ivana Hengl, Osijek


Selektirani za izloŞbu – selected for the exhibition

Kristijan Toplak, Virovitica


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Vesna Špoljar, Zagreb


Selektirani za izloŞbu – selected for the exhibition

Maja Prgomet, Dugi rat


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Dario Jurjević, Rijeka


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Damir Borčić, Split


Selektirani za izloŞbu – selected for the exhibition

Berislav Vrkljan, Valpovo


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Neda Rački, Zagreb


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Robert Pilepić, Rijeka


Selektirani za izložbu – selected for the exhibition

Ivana Jagušić, Mali Lošinj


Pokrovitelj: Patronage: Općina Sveti Lovreč

Profile for Darko Hrastovcak

Katalog17  

Katalog PhotoCity 2017 Žega KAF Sveti Lovreč

Katalog17  

Katalog PhotoCity 2017 Žega KAF Sveti Lovreč

Profile for hrsta
Advertisement