Page 1

Schooljaar 2010-2011

Handelsinstituut Regina Pacis, Patersdreef 5, 8700 Tielt

Jaargang 19 nr. 2

Infonootje Geachte lezer Bij het verschijnen van dit infonootje staat de paasvakantie voor de deur. Een vakantie die meer dan verdiend is na 12 weken van intense inzet. Een vakantie die later komt dan in andere schooljaren. Dit betekent dat het derde trimester wat korter zal zijn, maar daarom niet minder gevuld. Ik wil u al een tipje van de sluier oplichten. Op dinsdag 3 mei vindt de apotheose plaats van het jaarproject rond water. Reeds een heel schooljaar vormt water de rode draad door tal van activiteiten: gedichtendag, de mondiale dag, de zwemmarathon, studieuitstappen, … Als sluitstuk wordt u uitgenodigd naar de voorstelling ‘het tij’. Het wordt een speelse creatie met zang, muziek, dans, theater, fotografie en gedichten, bedacht en gebracht door leerlingen en leerkrachten. Zeker de moeite waard. Verder verwachten we op vrijdag 6 mei de GOK-controle. GOK staat voor Gelijke OnderwijsKansen. Via verschillende activiteiten in het kader van taalvaardigheid en leerlingen- en ouderparticipatie willen we optimale onderwijskansen bieden voor alle leerlingen. De taalspelletjes, lezen in het park, de leerlingenraad, … zijn voorbeelden van acties die op touw gezet zijn door het GOK-team. De leerlingen van 6 Secretariaat-talen en 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer weten het al: de oefenfirma’s NeXt-it en Easy Clean zijn aan hun tiende werkjaar bezig. Dit dankzij de grote inzet van een team van gedreven leerkrachten die de leerlingen begeleiden in het runnen van hun eigen bedrijf. Op dinsdag 24 mei willen we dit dan ook op gepaste manier vieren. Naar jaarlijkse gewoonte willen we ook de ouders en leerlingen van het tweede en vierde jaar uitnodigen voor een informatieavond omtrent studiekeuze. Want deze leerlingen zullen op het einde van het schooljaar opnieuw een belangrijke stap zetten in hun studieloopbaan. En last but not least … op 15 mei zetten we deuren van onze school open voor al wie onze leerlingen even aan het werk wil zien en een kijkje wil nemen in onze lokalen. Ouders, oud-leerlingen en toekomstige leerlingen en hun ouders zijn van harte welkom. Maar eerst wens ik aan allen een deugddoende paasvakantie, hopelijk met veel zon, zodat we met nieuwe energie en moed het derde trimester kunnen aanvatten om zo de eindmeet van 30 juni te bereiken (waarbij ik alle leerlingen een goed resultaat toe wens). Carine Van Damme Directeur

In dit nummer Verkoopproject

2

Mobiliteit

4

Cultuur

5

Zin voor ondernemen

6

Mondiale dag

8

Toekomstplannen

10

Varia

11

Opendeurdag zondag 15 mei 2011 van 14 tot 18 uur

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!

www.hrp-tielt.be


Project: verkopen kan je leren!

2

Muffins ... De ochtendploeg was aanwezig deze morgen dus de dag begon zonder zorgen. In de ochtend gingen de eerste muffins de deur uit en maakten we al een beetje buit. De muffinverkopers stonden paraat en toonden al direct wat ruggengraat, want de kopers kwamen al gauw en daar stonden ze dan in de kou. Geld ontvangen en muffins uitdelen, Jaman! De muffinliefhebbers waren met z’n velen. Nu was het het einde van de speeltijd en van de verkoop hadden we zeker geen spijt. In de middag werd het geld geteld. Ja, wat hadden we het goed gesteld. Na 2 dagen heeft het meer dan 400 euro opgebracht, niemand had zoveel verwacht. Is het record gebroken? Zijn wij de koplopers? … in 4B zitten wel echte TOPverkopers! Gil Brusseel, 4 Handel B

Donuts ... Op donderdag 10 februari en maandag 14 februari verkocht onze klas 4A donuts. Dit was voor het verkoopproject van het vak bedrijfseconomie. Dit jaar was er een echte overrompeling. De donuts waren al ’s morgens vroeg geleverd. Wij hadden een assortiment van choco, pink en party donuts. Alles werd door ons professioneel uitgepakt … de donutgeur veroverde het onthaal. De opbrengst van de verkoop van beide klassen gaat naar Mivalti, waar het geld geïnvesteerd wordt in de radiostudio. Het bestuur en de mensen van Mivalti zijn ons alvast heel dankbaar. Bij de eerste verkoopdag werden in de pauze van 10 uur het merendeel van de donuts verkocht maar er waren toch enkele schalen over. Gelukkig werd de rest van de donuts op de middag verkocht. Op de tweede verkoopdag werd er opnieuw veel verkocht, vooral de roze donuts waren in trek. Zou Valentijn daar voor iets tussen zitten? Bij elke donut die de leerlingen kochten, kregen ze een hartvormig lekker snoepje. 4A denkt met veel vreugde en grote tevredenheid terug aan deze donutverkoop en dankt alle kopers! Elias Vanhee, 4 Handel A Klas 4A maakte een winst van 512 euro met de verkoop van de donuts. klas 4B verdiende 447 euro met de verkoop van de muffins. Samen kunnen 4 Handel A en B dus een cheque van 959 euro aan Mivalti overhandigen! Proficiat aan alle leerlingen voor hun inzet bij het verkoopproject en het schitterende resultaat!

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!

www.hrp-tielt.be


Gedichtendag 2011

3

Gedichtendag is het jaarlijkse poëziefeest van Vlaanderen en Nederland. Op de laatste donderdag van januari, dit keer dus op 27 januari 2011, staat de poëzie dan een dag lang in het zonnetje. Overal, in bibliotheken en culturele centra, op school en op het werk, op radio en televisie, in krant en tijdschrift en ook op het internet kan er van poëzie genipt worden. Dit jaar waren er op onze school eens geen workshops voor alle klassen. De leerkrachten konden zich eens van hun meest poëtische kant tonen … door hun lessen te laten beginnen met een door hen zelf gekozen gedicht. Zo konden de leerlingen eens proeven van de poëtische smaak van hun lesgevers en ze kwamen soms heel verrassend uit de hoek! Tussen de middag kregen alle leerlingen de kans hun longen leeg te blazen door prachtige zeepbellen te blazen, jong en minder jong kon zich hier mee uitleven. Het gedichtje op de kleurrijke bellenblazers verwees naar ons thema WATER. Water is heerlijk! Het spettert, het klettert. Het rinkelt en sprinkelt. Het danst en het zingt. Het inspireert.

In de lessen Frans kregen de leerlingen de opdracht om een gedicht te schrijven en dit daarna op een creatieve manier te presenteren. Cédric Verkinderen uit 3 Handel B schreef een mooi gedicht, bakte een lekkere cake en met chocolade schreef hij z’n gedicht, daarna versierde hij dit met suikerhartjes! Goed gedaan, Cédric!

Nieuws van de bibliotheek Op maandag 31 januari 2011 waren we te gast in de bibliotheek in Tielt. We kregen er een goede ontvangst en heel veel informatie over de bibliotheek. Daarna was er een rondleiding. Na de rondleiding mochten we in groepjes een kijkje nemen in de bib. We kregen een opdrachtenbundel mee. Zo moesten we allerlei vragen beantwoorden. Ook mochten we in de cd-ruimte onze favoriete cd kiezen. Heel wat informatie hebben we gevonden via de ‘opzoekcomputers’. Er was zelfs een toffe fotograaf mee … Tijdens ons bezoek zijn we heel wat interessante informatie te weten gekomen over de Openbare Bibliotheek van Tielt. Langs deze weg willen we ook nog eens alle medewerkers van de bib bedanken! Anke Duyvejonck, Adisa Libbrecht en Joyce Vercouillie, 1 Handel A

www.hrp-tielt.be

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!


Mobiliteit

4

Fietscontrole Op vrijdagmorgen 14 januari vielen er opnieuw drankbonnetjes te verdienen voor de fietsers. Alleen voor de fietsers die in orde waren met de fietsverlichting natuurlijk! Dat waren 75 % van de gecontroleerde leerlingen. "Wie zijn licht aanzet, is beestig bezig", zo leert ook een affiche met hierop een fietsende ezel met fietsverlichting. Een ezel met een beetje verstand, zet z'n licht aan. Hopelijk hebben die 13 leerlingen die niet in orde waren, het gesnapt!

Verkeersgetuigen Slachtoffers met een beperking naar aanleiding van een verkeersongeval, ‘verkeersgetuigen’ of ‘traffic informers’ genoemd, vertellen jongeren over hun leven vóór het ongeval, het ongeval zelf, de verwerking en revalidatie en over hun toekomstperspectieven. De bedoeling van het project is om bij de relatief onervaren verkeersdeelnemers inzicht te creëren in het probleem en de mogelijke gevolgen van onveilig rijgedrag, en op die manier hun mentaliteit en houding positief te beïnvloeden. De confrontatie met een jongvolwassen slachtoffer heeft een grotere impact op de leeftijdsgenoten dan het louter bespreken van verkeersregels. Andy Tack werd op jonge leeftijd het slachtoffer van een verkeersongeval en houdt daar een blijvende handicap aan over. Hij bracht een beklijvende getuigenis over zijn leven voor en na het ongeval en de revalidatieperiode. Opvallend was zijn positieve boodschap en kijk op het leven.

Management Days Op woensdag 2 maart 2011 gingen we met 5I, 5H, 6H en 6I naar de Katho in Kortrijk. Daar deden we verschillende workshops. De eerste workshop was een rollenspel in verband met immobiliën en verzekeringen. We maakten kennis met verschillende verkooptechnieken. We leefden ons in in de rol van verkoper. De tweede workshop ging over het gebruik van Outlook Express. Je kan zoveel meer doen dan alleen maar een mail versturen. Dit ondervonden we dan ook door verschillende opdrachtjes uit te voeren. Tot slot speelden we het spel: “Eén tegen allen”. Het was een quiz waarin we vele vragen moesten beantwoorden. Bij enkele vragen kenden we het antwoord vanuit de lessen bedrijfseconomie, maar we leerden ook heel wat bij. Als afsluiter van de voormiddag was er een korte uitleg over de Katho en een dankwoordje van de directeur. Het was een leuke en leerrijke dag. Melissa Debouvere, 5 Boekhouden-Informatica

Soep is gezond! Op donderdag 20 januari konden alle leerlingen en leerkrachten tijdens de pauze genieten van een gratis kop verse soep! Deze lekkere groentesoep werd in het kader van het jaarproject water gemaakt door een aantal leerkrachten van de school.

Op 1 april 2011 hangt mevrouw Ria Declerck, opvoeder in onze school, haar sleutels aan de haak. Mevrouw, in het Handelsinstituut Regina Pacis, bewees je je kwaliteiten als organisator, opvoeder en boekhouder. Je beheerde de centen van onze school als een goede huismoeder. Lange tijd was het reftertoezicht een deel van je opdracht en ontving je de leerlingen met de glimlach. Je bracht nieuwe ideeën aan bij de organisatie van diverse activiteiten en hielp die ook verwezenlijken. We gaan je spontaniteit en vrolijke noot in ons secretariaat missen. Dank voor je inzet en je toewijding aan onze school, we wensen je het allerbeste toe!

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!

www.hrp-tielt.be


Cultuur Woensdag 9 februari was er de ‘Dag van de geschiedenis’ op onze school. We wilden de leerlingen de geschiedenis even echt laten beleven. De leerlingen van de eerste graad leerden de knepen van het vak van een echte archeoloog. Het eerste jaar werd vervolgens ondergedompeld in de ijstijden. Ze leerden wat jachttechnieken aan en zelfs vuur maken kwam er aan te pas. Het tweede jaar kreeg bezoek van Quintus Spurius Ligustinus, een legioensoldaat uit de 1ste eeuw, die zijn gevechtstechnieken en uitrusting kwam toelichten. Onder de kundige leiding van Marc Vervaet en Berenice Van Renterghem werden de leerlingen van de tweede graad tijdens een stadswandeling meegenomen naar het Tielt van het ancien régime. Joris Van Zerkingen tenslotte, edelman uit het Brugse anno 1302, kwam in de grote studiezaal vertellen over zijn vestimentaire en eeten drinkgewoonten, om zich vervolgens te transformeren in een heuse ridder uit het Vlaamse leger dat in datzelfde jaar de Fransen versloeg aan de Groeningebeek.

5

Bezoek ook onze website www.hrp-tielt.be

In het kader van G(elijke) O(nderwijs)K(ansen) werden er tijdens de middagpauze meerdere keren diverse taalspelletjes georganiseerd voor onze eerstejaars. Op deze manier kregen de leerlingen de kans om hun taalvaardigheid op een leuke en aangename manier te oefenen en verbeteren. Zo speelden heel wat leerlingen Boggle, Scrabble Junior, Scrabble, Galgje, … Volgend trimester wordt dit project verder gezet. Wil je meer weten over de GOK-werking op school, surf dan naar http://www.hrp-tielt.be/gelijke-onderwijs-kansen.

Verkoopdag mini-ondernemingen Op 5 februari 2011 was er een verkoopdag georganiseerd door Vlajo voor alle West-Vlaamse mini-ondernemingen in het Ring Shopping Kortrijk Noord. Dit was niet verplicht maar Alimento en Di Fiora waren van deze verkoopdag niet weg te houden. Met een enthousiast team vertrokken we vol goede moed. De voorbereidingen vergden veel energie. Niet alleen de producten moesten bepaald worden maar ook de opbouw en de uitstraling van onze stand. Doordat er zo’n 50-tal mini’s aanwezig waren, was het moeilijk om vooraf in te schatten hoe onze producten in de smaak gingen vallen. Het was dan ook wikken en wegen om het totaal aantal te verkopen producten te bepalen. Het assortiment van Di Fiora bestond uit kaarsen met als thema Valentijn. Deze keer hadden we ook gekozen om bloemknollen zoals hyacinten, krokussen, tulpen, … in verschillende bloempotjes te planten. Na een maand voorbereiding en veel zenuwen was de verkoopdag eindelijk aangebroken. De dag verliep heel vlot en onze stand lokte heel wat klanten. We hebben gezorgd voor voldoende publiciteit zodat onze mini-onderneming bekend werd bij een breder publiek. Wat Di Fiora niet had durven dromen werd werkelijkheid, alles was uitverkocht! Dit was een toffe en leerrijke dag! Laura Buyck en Maaike Bohez, 5 Handel

www.hrp-tielt.be

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!


Zin voor ondernemen

6

De drie oefenfirma’s van school, Easy Clean, NeXt-it en Casa del Baño, namen deel de Internationale beurs in het ICC Gent. Op woensdagnamiddag 16 februari werden de standen van de oefenfirma’s op de Belfairbeurs opgebouwd om de bezoekers op een professionele manier te ontvangen. De map met bestelbonnen lag klaar, de tas met relatiegeschenken was goed gevuld, we hadden folders in het Nederlands, Frans en Engels mee voor de klanten. In het gigantische beursgebouw begon op donderdag het echte werk. De klanten stroomden toe, de eerste klant was onze collega-concurrent Spons en daarna kwamen kopers van Design and Decoration, Café Classé, Any Wear, BelShine, Liquids, Fruiti’Sambre, … Er waren veel verschillende nationaliteiten aanwezig op de beurs, o.a. firma’s uit Hongarije, Oostenrijk, Roemenië, Spanje, Nederland en zelfs uit Amerika nl. van New York. Er werd gesproken in het Nederlands, Engels, Frans en Duits. Met de Spanjaarden was het moeilijk om te communiceren omdat ze enkel Spaans spreken. Door een gesprekje te voeren met de anderen leerden we ook enkele verschillende culturen kennen. Na het noteren van hun bestelling kregen de klanten een tas mee met diverse gadgets, dat vonden ze een leuke verrassing. We hebben ook veel kennissen van de vorige beurs in Lokeren (november 2010) ontmoet, dat was tof. We kochten zelf bij vele nieuwe oefenfirma’s. De sfeer was optimaal om de hele dag door te verkopen en te kopen. Op de beurs waren 165 oefenfirma’s aanwezig, de keuze was groot. We genoten van deze beursdag waar de aanwezigheid van vele buitenlandse firma’s voor een meerwaarde zorgde. We hebben geleerd dat we geen schrik moeten hebben om met nieuwe mensen te spreken, zelfs niet in een vreemde taal. Het is eigenlijk niet zo moeilijk om een goed gesprek te voeren met buitenlandse verkopers als je maar vriendelijk, rustig en beleefd bent. Onze talenkennis is een grote meerwaarde, we stelden vast dat anderen weinig tot geen moeite deden om een andere taal te spreken. Het was een heel leerrijke ervaring in onze opleiding, we zijn zeker dat we deze ervaring kunnen gebruiken in de toekomst. Leerlingen van 6 Secretariaat-Talen en 7 Kantooradministratie en gegevensbeheer

Ondernemend leren met Ecoman Het bedrijfsspel Ecoman confronteerde de leerlingen van 6I en 6H met een realistische en praktijkgerichte bedrijfssituatie. In groepjes kwamen ze aan het hoofd te staan van een onderneming. Hierbij gingen ze de concurrentie aan met twee of drie andere bedrijven binnen eenzelfde markt. Alle nodige bagage vonden ze op de ECOMAN-website. Er werd een naam voor de firma gezocht en een herkenbaar logo ontworpen. Elke leerling werd directeur van een welbepaalde afdeling (algemeen directeur, marketingdirecteur, logistiek directeur, productiedirecteur, personeelsdirecteur, financieel directeur) en samen bepaalden ze een langetermijnstrategie voor de onderneming. Tijdens een begeleide speldag probeerden ze dit te realiseren binnen een aantal fictieve boekjaren. Ik vond Ecoman een heel leerrijke ervaring, zo weet ik nu hoe het er echt aan toe gaat in bedrijven. Zo kreeg ik zicht op de taken van de verschillende afdelingen. Teamwork is heel belangrijk om tot goede resultaten te komen.

www.hrp-tielt.be

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!


Zin voor ondernemen Op 24 februari 2011 kwam de heer Dirk Perquy, CEO of zaakvoerder van het bekende kledingmerk Terre Bleue, spreken voor de leerlingen van 4, 5 en 6 H en 5 en 6 I in het kader van de lessen bedrijfseconomie. In 1938 werd het bedrijf opgericht door zijn grootvader en grootoom. De eerste generatie startte met het verkopen van o.a. sokken en ondergoed. In de jaren ’60 startte een tweede generatie met bovenkledij. In Terre Bleue hebben de zaakvoerder en zijn medewerkers een familiale visie. Daarna benadrukte onze spreker dat emoties opwekken bij de klant door middel van het product zeer belangrijk is. Het is essentieel dat een consument aan het product een gevoelswaarde kan verbinden. Dit is nodig, omdat zin geven aan een product, steeds belangrijker wordt in onze maatschappij. De zaakvoerder verdedigt zijn bedrijf met de kwaliteit van zijn producten en niet met de prijzen. De heer Perquy vertelde dat hij oorspronkelijk een andere naam had voor zijn kledij, namelijk ‘Terre Neuve’, wat staat voor ‘Nieuwe Wereld’. Deze naam konden ze echter niet registreren, maar al snel vonden ze de naam ‘Terre Bleue’. De heer Perquy vond dit een perfecte naam voor zijn productielijn en vanaf dan was merkuitbouw zeer belangrijk voor het bedrijf. Natuurlijk hoort bij de merknaam ook een visueel beeld. ‘Dit is nodig om herkend te worden als merk’, vertelde de heer Perquy ons. Hij vertelde ons ook over het marktsegment van Terre Bleue. Terre Bleue doelt op actieve vrouwen van 30 tot 55 jaar. Met actieve vrouwen bedoelen ze vrouwen die zich goed in hun vel voelen.

Seyntex nv Mijn stageperiode begon wat stroef. Dankzij de heer Vannieuwenhuyse, onze stagebegeleider, evolueerde dit in gunstige zin. Ik begon langzaam aan wat bij te leren in verband met informatica en mocht dagelijkse taken uitvoeren zoals computers updaten, antivirus updaten, … De werksfeer was er leuk en de collega’s reageerden vriendelijk. Maar naar school gaan vind ik toch wel een beetje toffer. Kevin Restiaens, 6 Informaticabeheer

7

Daarna vertelde hij ons over het marketingverhaal van Terre Bleue. Om hun doelgroep te behouden deed Terre Bleue aan marktonderzoek. Merkidentiteit speelt in het marketingverhaal een zeer grote rol. Het merk moet emoties uitstralen. Het logo en de merknaam moeten duidelijk en herkenbaar zijn voor de klant. Daarnaast is ‘differentiatie’ het sleutelwoord voor merkstrategie. Vervolgens is er de communicatiepolitiek. Men maakt in Terre Bleue gebruik van folders, magazines, abribussen, … om reclame te maken en het product voor te stellen aan de consument. In de communicatiepolitiek is het ook belangrijk om in de pers te komen, dus wordt ervoor gezorgd dat de pers regelmatig langskomt voor interviews. Daarnaast is er ook de noodzaak om rekening te houden met de winkelinrichting. Ook de werknemers, medewerkers en leveranciers worden zorgvuldig uitgekozen. Alles heeft zijn prijs en publiciteit is daar één van. De heer Perquy vertelde ons dat hij een internationaal aanbod kreeg voor zijn concept. Verder vertelde onze spreker dat hij in 2008 naast de damesafdeling ook de kinderafdeling erbij nam. In 2009 kwam daar ook nog de herenafdeling bij. Hij sloot een licentiecontract af, zodat ze naast kledij ook schoenen konden verkopen. Dirk Perquy gaat voor een grotere omzet, wat zeer belangrijk is in een globaliserende wereld voor sterke merken. Hij toonde enkele statistieken waaruit men duidelijk een stijging waarneemt. Het was een leerrijke namiddag en we staken veel op over de lessen marketing, die hier toegepast werden op de realiteit. Renee Spriet, 4 Handel B

Vulkoprin nv Ik was in mijn stage de nieuwe netwerkbeheerder van dienst. Mijn taak bestond erin het netwerk op een zorgvuldige manier te beheren en enkele wijzigingen aan te brengen indien dit nodig was. Zo mocht ik gebruikers toevoegen, netwerkprinters toevoegen en herstellen en daarna zelfs faxtoestellen installeren. Na twee stageweken besluit ik dat ik hier een leuke en vooral leerrijke tijd heb beleefd. Kim Lannoo, 6 Informaticabeheer

DLE Computers Tielt Vanaf de eerste stagedag heb ik veel dingen bijgeleerd. In het begin was het even wennen en veel vragen stellen aan de werknemers. Ik mocht enkele computers samenstellen, herstellen, en een aantal opnieuw installeren en kreeg nog veel andere taken. Tot op mijn laatste dag heb ik nieuwe dingen gezien en geleerd. Ik kan uit mijn twee weken stage in DLE besluiten dat dit een zeer leerrijke ervaring was. Maxim Verbeke, 6 Informaticabeheer

“Wij bewaren wat de natuur ons geeft” Dit is al meer dan 40 jaar het motto van Ardo! Op donderdag 17 maart gingen de leerlingen van 3 Handel A en B, in het kader van de lessen bedrijfseconomie en Nederlands op bedrijfsbezoek bij Ardo in Ardooie. Ardo is één van de grote West-Vlaamse groenteverwerkende bedrijven die verschillende groenten verwerkt tot verschillende diepvriesproducten. Tijdens het bezoek maakten we aan de hand van een uitgebreide presentatie kennis met de structuur van het bedrijf en leerden we dat ze over de hele wereld fabrieken en verkooppunten hebben. Ook bezochten we de productieafdeling waar we de aankomst van de groenten zagen en de verwerking ervan konden volgen tot en met de verpakking en het stapelen in de immense diepvriesafdeling.

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!

www.hrp-tielt.be


Mondiale dag

8

Voor Broederlijk Delen is het een bijzonder jaar, het is nl. hun 50ste verjaardag. Een hongersnood in Congo was 50 jaar geleden het startsein van de allereerste campagne van Broederlijk Delen. Daarom lanceren ze voor dit bijzonder jaar een bijzondere campagne: “Maak ons overbodig! Steun de plannen van het Zuiden.” Broederlijk Delen laat groepen mensen in het Zuiden hun eigen plannen uitvoeren in de strijd tegen armoede en onrecht. Deze aanpak maakt hen overbodig. Deze campagne gaat over de vraag hoe we het best aan ontwikkelingssamenwerking doen. De ervaring leert dat armoede en onrecht het best bestreden worden als men de eigen plannen van lokale groepen ondersteunt. Eens ze goed opgestart en bezig zijn, wordt Broederlijk Delen daar overbodig. … Dit jaar staat de spot op het land Burundi. Via 2 lokale projecten die Broederlijk Delen steunt, kon een gezin zijn inkomen uit de koffieteelt verhogen en zijn landbouwactiviteiten verbeteren. Als actief lid van de Hagurukagroepen - boeren die vooruit willen - deelt de vader van het gezin zijn kennis met andere boeren en boerinnen. Dit verhaal illustreert hoe Broederlijk Delen aan ontwikkelingssamenwerking doet. Op donderdag 17 februari 2011 werden onze leerlingen geïnformeerd over dit initiatief door diverse workshops o.a. Afrikaanse dans, Mobiele School, New Games, Ropeskipping, Wereldhandelsspel, Tambour maken, Cold Turkey, Djembé, ...

Op de mondiale dag maakten we met klas 1A en 1B een tamboer die we mochten versieren. Daarna kwam een medewerker van Missio heel wat uitleg geven over hun projecten. Ook leerden we er toffe liedjes. Vervolgens gingen we naar het CCG waar we de voorstelling ‘Oosterlengte’ zagen. Het was een mooi stukje poppentheater over ‘asielzoekers’. Toen we terugkeerden, mochten we nog even een kijkje gaan nemen op de posterbeurs. Daar waren er kaartjes, grote en kleine posters te verkrijgen. Dan was het tijd om te gaan eten. Voor één keer at iedereen een sobere maaltijd, op het menu stond er rijst en dat werd door iedereen gesmaakt. Tussen de middag bezochten de meeste leerlingen ook het kraampje van de Oxfam Wereldwinkel. Het kraampje lag vol lekkernijen. Ook was er ’s middags nog een quiz in het kader van het ‘Waterproject’. Daarna gingen we naar de judozaal in Tielt. Daar wachtten twee begeleiders ons op en we speelden er allerlei ‘New Games’. Het was een heel toffe dag. Jehona Ujkani en Louise Warnez, 1 Handel B

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!

We starten deze dag met het spel Rafa rafa, dit was echt superleuk. De klas werd in twee groepen verdeeld en zo vertegenwoordigden we dan ook twee verschillende culturen met eigen gewoonten en regels. Het was de bedoeling dat we de andere cultuur leerden kennen. Daarna was er een bezinning. Na deze bezinning gingen we de sportieve toer op met ropeskipping. Vervolgens gingen we naar de posterbeurs. Na het sober maal was er een leuke quiz rond het thema water. Na de middagpauze speelden we het spel Bao. We hadden twaalf kommetjes met daarin vier knikkers. We moesten de knikkers zodanig verleggen zodat we er in ieder kommetje een even aantal hadden. De laatste activiteit was een regenmaker maken. Voor deze activiteit moesten we een hamer, wat rijst, en een schaar meebrengen. Op school kregen we een kartonnen buis waarin we nagels klopten. Na het timmeren mochten we onze buis vullen met rijst en andere granen en ze aan beide kanten dichtmaken. Vervolgens versierden we onze regenmaker. De tijd vloog voorbij, het was een leuke dag boordevol fantastische activiteiten en leuke spelletjes. Laure Vermeersch, 3 Handel A

www.hrp-tielt.be


Omdat het Zuiden plannen heeft We begonnen de mondiale dag met een sessie djembé, de officiële naam is sambany, dit was heel leuk. Dan volgde er een infosessie over Zambia. Mevrouw Vanbeylen is er geweest met een oud-leerlinge. We kregen een presentatie te zien met foto’s en video’s van Zambia. Daarna was er de quiz ’Troubled water’, met allerlei vragen over water. Eerst somden we zaken op die te maken hebben met water vb. zwemmen, drinkbaar water, … Daarna onderzochten we welke landen veel water verbruiken en welke landen weinig water. Daarna kregen we vragen over water, vb. wat zijn de aggregatietoestanden van water? In de namiddag deden we het wereldhandelspel. In dit spel moesten we handel drijven met andere landen. Sommige landen hadden veel producten zoals de Verenigde Staten, andere landen hadden daarentegen weinig grondstoffen. De bedoeling van dit spel was dat we leerden hoe het er in het echt aan toe gaat tussen die landen. We kunnen spreken van een vrije-markt economie. Meestal doen ze aan ruilhandel, soms verkopen en kopen ze ook producten. We konden besluiten dat veel landen het moeilijk hadden om aan producten te komen. Andere landen hadden veel producten en konden daardoor meer winst maken dan de andere landen. Het was een leuke en leerrijke mondiale dag! Ine Vandeborre, 5 Secretariaat-Talen

9

Broederlijk Delen bestaat 50 jaar en hun slogan dit jaar is: ‘Maak ons overbodig’. Op 17 februari hadden we tal van activiteiten rond mondiale thema’s. Wij hadden eerst ‘AARDige voeten’, een spel over de ecologische voetafdruk. We werden in groepjes verdeeld samen met klas 6I. Er zaten zogezegd armen en rijken in ieder groepje; sommigen hadden veel luxe, anderen helemaal niets. Op het einde van het spel zagen we wie de grootste ecologische voetafdruk heeft en wie de kleinste. Een rijk gezin uit België had de grootste voetafdruk. Daarna was er tijd voor Afrikaanse muziek. Het was een actieve en heel plezante danssessie. ’s Middags stond er in de gang van de kluisjes een wereldwinkelstand opgesteld waar je heel wat producten kon kopen van derde wereldlanden. Op de eerste verdieping was er een posterbeurs aan de gang, heel wat nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen. Zelf heb ik 3 posters gekocht. Met de hele school werd er tussen de middag een soort ‘1 jaar gratis‘ gespeeld. In de namiddag deden we nog een quiz en als laatste activiteit hadden we djémbeles. Iedereen deed enthousiast mee. Sharon Vandesompele, 6 Kantoor

Resultaten van de sporttornooien Floorballtornooi 2de graad - 15 februari Regina Pacis behaalde een 2de plaats op het floorballtornooi. Enkel tegen De Bron, dat nagenoeg volledig met clubspelers deelnam, diende Regina Pacis nipt de duimen te leggen. * Speelden mee: Gianni De Cloet, Thomas Dejaegere, Arne Gruyaert, Gil Brusseel, Michiel Vergote, Kenneth Devolder, Tolga Ozapalabiyik, Jelle Vanhaverbeke, Timothy Spriet, Brent Ghekiere. Minivoetbaltornooi 3de graad - 2 maart Alle scholen waren vertegenwoordigd. Regina Pacis behaalde de 3de plaats (op 5 scholen). * Speelden mee: Agim Gyler, Vullnet Shala, Steffen Ryckaert, Martijn De Man, Arne Gruyaert, Ben De Lameillieure. Voetbaltornooi meisjes - 21 maart Regina Pacis behaalde een 3de plaats. Het was een heel spannende match, we speelden met een sterke en toffe ploeg. Prachtig resultaat van onze voetbalmeisjes die heel tactisch onderlegd en gedreven de match opbouwden. Onze RP-meisjes scoorden alle vrije schoppen perfect binnen. Volgend jaar staan we er opnieuw even enthousiast. Proficiat! * Speelden mee: Laurence Deceuninck, Lisa Dhondt, Kimberley Desplenter, Qendresa Ujkani, Tessa Vandermeirsch, Brigitte Vanlint, Laure Vermeersch. Extra sportdag - 2 maart We kregen 45 minuten om zoveel mogelijk lengtes te zwemmen met de klas. Het was vermoeiend, maar we maakten veel plezier en zo viel de inspanning zeker mee. Op het einde kregen we een flesje water. Het zou tof zijn om volgend jaar opnieuw zo’n sportieve activiteit te organiseren. Regina Pacis zwemt voor “water” Water wordt in de toekomst één van de grootste mondiale uitdagingen. Op school nemen we initiatieven om duurzaam met water om te gaan. Dat betekent ook solidair zijn met mensen die leven in gebieden waar te weinig of teveel water is. Op woensdag 2 maart 2011 doken de leerlingen van Regina Pacis met zijn allen in het stedelijk zwembad van Tielt voor een zwemmarathon! Het werd een spannende, sportieve uitdaging! Een lastige wedstrijd, maar een fantastisch tof en overbevolkt zwembad!

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!

www.hrp-tielt.be


10

Toekomstplannen

Mevrouw Devloo van Randstad Interim kwam op maandag 17 januari 2011 langs voor de workshop Solliciteren. We krijgen vele tips over hoe we ons kunnen voorbereiden op zo’n gesprek. De eerste indruk is van groot belang en bepaalt het verdere verloop van dit gesprek. Het is dan ook belangrijk om je goed voor te bereiden. Een grondige zelfanalyse levert al een antwoord op de vragen, wie ben ik, waarin ben ik goed, wat zijn mijn pluspunten, … Voor de geïntegreerde proef kregen we, leerlingen van 6 Secretariaat-talen, de opdracht een sollicitatiebrief en curriculum vitae te schrijven in het Nederlands, Frans en Engels, de volgende opdracht werd het sollicitatiegesprek. I have really learned a lot from these interviews. I have learned that you have to work hard to reach your goal. It really takes a lot of time to prepare yourself for the interview. I have also learned from my mistakes so that I can avoid them in the future. I would definitely do the interviews again! Arne Spriet A long time before the job interview, we had to find a job advertisement in a paper. Based on that job advertisement, we had to write an application letter with enclosed our curriculum vitae in three different languages, Dutch, French and English. When we arrived the day of our job interview, everybody had prepared it well. Yet, everybody was very nervous because we did not know what to expect. It was a very educational experience. We will use it and think back about it in the future. Karel Defour

Sid-in beurs Op vrijdagvoormiddag 14 januari 2011 gingen de leerlingen van 6 TSO en 7 BSO naar de Studie-informatiedagen in Roeselare. Dit is een beurs waar alle laatstejaarsleerlingen kennis maken met de studie- en beroepsmogelijkheden na het secundair onderwijs. Op die manier kunnen de leerlingen een goede studie- of beroepskeuze maken. Men kon aan de docenten vragen stellen over de duur en inhoud van de opleiding, inhoud van de beroepen, tewerkstellingsmogelijkheden, … Vele folders werden uitgedeeld zodat men die thuis nog eens kan nakijken. Op vrijdag 25 maart was er op school een informatieavond voor alle laatstejaars waarbij ze met onze oudleerlingen konden spreken. Die kwamen vertellen over hun ervaringen in het hoger onderwijs in hun gemaakte studiekeuze. Waterquiz Voor alle leerlingen was er op donderdag 17 februari een quiz, deze ging door op de speelplaats onder een stralende zon! De speelplaats was in drie vakken verdeeld. De heer Desmet was de kapitein en stelde de vragen. De vragen hadden steeds met water te maken. De leerlingen kozen het juiste antwoord bij de meerkeuzevraag. Na een spannende afvalrace konden de winnaars hun prijs ontvangen. De laatste 12 kregen een mooie drinkbus. De grote winnaar van de quiz was Elise Vanacker uit 3 Handel B. Proficiat!

www.hrp-tielt.be

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!


11

Familienieuws < < Overlijden > > 18-09-2010 20-12-2011 21-12-2011 27-12-2011 15-01-2011 19-01-2011 26-01-2011 30-01-2011 24-02-2011 09-03-2011 17-03-2011

Guido Simoens, schoonvader van mevrouw Groothaert (leerkracht) Arlette De Smet,grootmoeder van Dennis De Brabandere (2 Handel B) Paula Verhelst, grootmoeder van Dries Missiaen (6 Kantoor) Hubert Dhont, grootvader van Lisa Dhont (6 Handel) Marie-Josée Laga, schoonmoeder van mevrouw Bommerez (leerkracht) Robrecht Vande Putte, vader van mevrouw Vande Putte (leerkracht) Tony Ryckaert, oom van Steffen Ryckaert (6 Kantoor) Flora Vandoorne, grootmoeder van Anouk Callens (6 Handel) Gilbert Mesure, grootvader van Stephanie Mesure (7 Kantoor) Josephine Cornelis, grootmoeder van mevrouw Blondiau (opvoedster) Maria De Coninck, overgrootmoeder van Tessa Vandermeirsch (3 Handel-Talen)

Wist je?  dat onze school op de interscolaire cross een medaille behaalde.  dat de leerlingen van 7K voor de lessen Nederlands een bezoek brachten aan het rusthuis in Tielt.  dat de lln van 2de en 3de graad naar het theater “Wat Als” gingen zien, dit vertelt het verhaal van 2 geniale wetenschappers Pierre en Marie Curie, die een nieuw element ontdekten nl. radium.  dat de leerlingen van 6H, 6K en 7K enkele verkeersgetuigen op bezoek kregen.  dat op de mondiale dag de projecten van Broederlijk Delen toegelicht werden.  dat de leerlingen van 6T en 7K met hun oefenfirma’s deelnamen aan de Internationale Beurs in Gent.  dat de leerlingen van 6H en 6I deelnamen aan het bedrijfsspel Ecoman, zo leerden ze de economische aspecten van de handelswereld nog beter kennen.  dat de leerlingen van het zesde leerjaar van enkele basisscholen onze handelsschool kwamen verkennen.  dat de zwemmarathon voor alle leerlingen een succes was, in het zwembad werd er volop gezwommen.  dat de leerlingenraad van de tweede graad enkele leuke filmmiddagen organiseerde. De film Step Up bleek de juiste keuze. Zalig wegdromen bij het ontluikend liefdesverhaal van Tyler en Nora. Dit smaakt naar meer ...  dat de leerlingen van 5HI en 6HI deelnamen aan de Management Days in Kortrijk.  dat leerlingen van 6H en 6I enkele infosessies organiseerden voor leerkrachten over pc-thema’s.  dat er nog 100 dagen les is, dat vierden de 6de jaars op 18 maart.  dat de leerlingen van 3AB voor de lessen bedrijfseconomie en Nederlands het bedrijf Ardo bezochten.  dat leerlingen van 3 tot en met 6 Kantoor in het kader van het thema “Proeven van andere culturen en levensbeschouwingen” een excursie hadden naar de moskee en de kerk in Meulebeke.  dat er een infoavond voor ouders en leerlingen van het zesde leerjaar doorging.  dat er een infoavond voor onze schoolverlaters was i.v.m. verdere studies.  dat er op 8 april een sponsortocht t.v.v. Broederlijk Delen wordt georganiseerd.

Heb je een leuk verhaal of wil je een nieuwtje kwijt?

"Wat zou dit logo kunnen betekenen … meer hierover krijg je in het volgende nummer!"

Mail dit naar ons adres infonootje@molenland.be of contacteer de redactieleden. Redactie: mevr. Brouckaert, mevr. Claerbout M., mevr. Coussée, hr. Desmet.

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!

www.hrp-tielt.be


12

Water is eerlijk? Water is een levensnoodzakelijke dorstlesser. Zonder voedsel kan een mens enkele weken overleven maar zonder water hou je het slechts enkele dagen vol.

Kranig water 22 maart Wereldwaterdag

De weg van water

Het water baant zich verder een weg door dit schooljaar, soms verrassend speels, dan weer aangrijpend ernstig. Maar steeds is duidelijker dat water ver en dichtbij ons doen en laten beïnvloedt en meer nog, mensenlevens redt en verzwelgt … Op dinsdag 15 maart trokken we met de vijfdes op studiereis naar Diksmuide. In de voormiddag stond de Dodengang op het programma. We kregen een rondleiding door ervaren gidsen. Hier konden we horen dat de loopgraven, diepe gangen die afgeboord werden met zandzakjes, de Eerste Wereldoorlog veranderden in een stellingenoorlog. Er ontstond een uitputtingsoorlog waar geen einde aan leek te komen. De gevechten waren er verschrikkelijk en de spanning gedurende de schaarse adempauze was vaak ondraaglijk. Heel het gebied van ‘bachten de kupe’ werd gevrijwaard van de Duitsers. Ook hier speelde water een heel belangrijke rol. Door het onderwater zetten van de ijzervlakte op linkeroever, kon de Duitse opmars gestopt worden. Hier, in deze loopgraven, hoorden we verhalen over jongens van 16-17 jaar die vol idealen en levenslust naar het front trokken. Waar ze dagenlang in deze drassige grond, tot aan hun heupen in de modder ploeterden, vochten en nooit meer terugkwamen. Daarna ging het richting IJzertoren. Na een beklijvende film over de Eerste Wereldoorlog werden we met de lift naar de 22ste verdieping gebracht. Hier hadden we een indrukwekkend uitzicht op de IJzervlakte. Bovenop de toren genoten we van een weids panorama, maar probeerden we ons ook voor te stellen hoe de streek aan de IJzer vier jaar lang toneel was van een verschrikkelijke stellingenoorlog. Vanaf de 22ste verdieping daalden we af en kregen op de verschillende verdiepingen telkens een aspect van deze waanzinnige oorlog te zien o.a. de loting, de uniformen, het ongedierte, de ziektes, de dieren in de oorlog, medische verzorging, een dug-out (een schuilplaats onder de grond), gruwelijke oorlogswapens zoals mosterdgas, … Na de middagpauze werden we verwacht aan het waterproductiecentrum in Woumen. Dat drinkbaar kraantjeswater niet zo vanzelfsprekend is, leerden we in het waterproductiecentrum De Blankaart. We waren behoorlijk onder de indruk van de omvang van het spaarbekken. Het kan zo maar eventjes 3 000 000 m³ (= 3 000 000 000 liter!) water bevatten. Via een systeem van pompen wordt het oppervlaktewater naar het productiecentrum gebracht. Daar ondergaat het tal van bewerkingen vooraleer wij het kunnen verbruiken als drinkwater. Er werd ons ook een duidelijke boodschap meegegeven nl. spaarzaam om te gaan met water! We vonden het een leerrijke “water”dag. Een dagje aan de IJzer, hier voelden we de kracht van water als vriend en als vijand. Aangrijpend!

We nodigen u van harte uit op de afsluiter van het jaarthema Water. Een tentoonstelling èn avondvoorstelling in het Cultuurcentrum Gildhof op dinsdag 3 mei 2011. Het waterteam van leerlingen en leerkrachten brengt een mix van zang, dans, theater, rond …. water!

De redactie wenst iedereen een vrolijk Pasen! www.hrp-tielt.be

Handelsinstituut Regina Pacis informeert!

Infonootje april2011  

Infonootje april2011

Infonootje april2011  

Infonootje april2011

Advertisement