Page 1

RecruitRank Awards 2012

V Prievidzi 12.12.2012

Vážení priatelia, vážení obchodní partneri, radi by sme Vás s veľkou radosťou informovali, že naša spoločnosť H.R.OMADA obsadila 1. miesto v hodnotení personálnych agentúr na Slovensku za rok 2012. Toto ocenenie už piaty rok udeľuje portál Profesia pod názvom RecruitRank Awards. Vyhlásenie výsledkov prebehlo dňa 22. novembra 2012 v Bratislave na lodi  RiversClub. Cenu prevzal konateľ našej spoločnosti Ing. Igor Hromada z rúk riaditeľky spoločnosti Profesia Mgr. Ivany Molnárovej a Mateja „Sajfu“ Cifru.

Kritériom na udelenie tohto ocenenia je hodnotenie kvality

Chceli by sme sa poďakovať všetkým našim existujúcim

výberových procesov personálnych agentúr a firiem. Hodnotenie

a potenciálnym klientom.

realizujú priamo uchádzači o pracovné pozície anonymne. Cena RecriutRank Award 2012 bola udeľovaná za obdobie 1.10.2011 až

Existujúcim klientom za to, že ste nám dali dôveru a že vďaka

30.9.2012.

výberom svojich nových kolegov, ktoré ste nám s dôverou zverili, sme mohli toho ocenenie získať. Naše získanie ceny

V tomto období hodnotilo výberové procesy viac ako 125 000

RecruitRank Award 2012 je ocenením Vašej dôvery voči nám.

uchádzačov, ktorí vyplnili viac ako 228 000 hodnotení. A potenciálnym klientom za to, že sme ako konzultanti od Vás Naša spoločnosť bola zaradená do kategórie Malé personálne

počuli „v budúcnosti zvážime“ a občas aj „nie“... Naučilo nás to

agentúry (do 457 výberov ročne). Rozdelenie medzi malé a veľké

cieľavedomosti a nasadeniu, aby sme sa nikdy nevzdávali

personálne agentúry záleží od počtu výberov, ktoré personálna

a stále hľadali ďalších klientov. To nám následne veľmi pomohlo

agentúra počas sledovaného obdobia 12 mesiacov realizovala

aj v tom, aby sme sa nevzdali pri hľadaní tých správnych

prostredníctvom portálu Profesia.sk

zamestnancov pre našich klientov.

V kategórií Malé personálne agentúry bolo zaradených vyše 250

Ešte raz Vám všetkým ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu

agentúr a v kategórií veľké agentúry 20 agentúr. Hodnotenie, ktoré

v roku 2013.

naša spoločnosť dosiahla, je najvyššie spomedzi oboch kategórií personálnych agentúr.

Tím spoločnosti H.R.OMADA

H.R.omada - Recruitrank Awards  

Newsletter about achievements in 2012

H.R.omada - Recruitrank Awards  

Newsletter about achievements in 2012

Advertisement