Page 1

A-orientering Socialdemokraterne i Brøndby

NR. 3

2012

Løb for helbredet – og støt kræftramte børn

Læs mere på side 10-11-12


Redaktion Ansvarshavende redaktør Pia Hoeing Svensson Brøndbyøster Torv 49 st. tv.

Når jeg når 1. oktober tænder jeg for varmen, og finder mine uldtrøjer frem. Men oktober måned er også den måned hvor A-løbet trækker mange mennesker i løbe tøjet. Det er 5. år i træk A-løbet afholdes, og har du ikke lyst til at gå eller løbe en af de fire distancer, kan du nøjedes med at møde op for at mærke stemningen og se på når de mange løbere kommer i mål. Skoven er så smuk på denne årstid så der er mange grunde til at møde op søndag formiddag d. 14. oktober På glædelig gensyn! Det er helt bevist at medlemsbladet denne gang er blevet forsinket. Redaktionen ønskede at bladet skulle have et indlæg, der gav et stemningsbillede af partiets netop afholdte kongres, hvor de tre parti formænd og formanden fra forretningsudvalget deltog. Læs side 20 –23 Endnu engang vil jeg slå et slag for modtagelse af medlemsbladet elektronisk. Hjælp med at spare dyre portoudgifter send din E mailadresse til din formand eller til undertegnede på Pia.hoeing@brondbyparken.dk Redaktør Pia Hoeing Svensson 2

2605 Brøndby tlf. nr. 3648 1047 pia.hoeing@brondbyparken.dk fra BØ partiforening Kent Magelund Højstens Boulevard 7 2605 Brøndby mobil 2013 4861 magelund@os.dk fra BV partiforening Pia Olsen Fuglemosen 15 1. th. 2605 Brøndby tlf. nr. 4363 3606 fruolsen59@hotmail.com fra BS partiforening Jean Aubert Albjergparken 6, 11. lej.3 2660 Br. Strand tlf. nr. 4373 9838 aubert48@gmail.com

DEADLINE Mandag d. 19. november Redaktionsmøde d. 21.11.12 A-orientering nr.4 2012 forventes udsendt i uge 48 ell.49 TRYK: 500 blade Miljøcertificeret ISO 14001


Fra den kommunale arbejdsmark Denne gang er der på grund af sommerperioden kun 2 kommunalbestyrelsesmøder at referere fra, og de fleste sager har været af ret teknisk karakter uden det store politiske indhold. El-cykler til tjenstlig transport Kommunalbestyrelsen har bevilget 85.000 kr. til indkøb af 6 el-cykler og ladestationer. Cyklerne placeres i en af rådhusets cykelskure. Tanken er at inspirere medarbejderne til i fornuftigt vejr at bruge en el-cykel i stedet for bil til tjenstlig transport. Det vil spare kommunen for udgifter og spare miljøet. Brugen af cyklerne vil være frivillig. Vi tror i denne sag mere på inspiration end på regler, som kan være vanskelige at kontrollere. Nye lokalplaner, Kirkebjerg Erhvervskvarter Kommunalbestyrelsen har godkendt 2 nye lokalplaner for Kirkebjerg Erhvervskvarter. Lokalplanerne tillader en gradvis omdannelse af 2 områder til kontorerhverv, butikker og boliger. Der går muligvis nogen tid, før der sker noget. Investorer er forsigtige p.t. Men vi har gjort områderne klar til nye investeringer – og nye erhvervsskatter og arbejdspladser – når der kommer gang i investeringerne igen. Der er i øvrigt kommet endnu en forespørgsel fra en potentiel investor, som er interesseret i Kirkebjerg Erhvervskvarter. Så på sigt ser det rigtig fornuftigt ud. Bus på Gammel Køge Landevej Kommunalbestyrelsen har godkendt, at linje 143 forlænges fra Vallensbæk Station via Gammel Køge Landevej til Brøndby Strand Station og videre derfra til Vallensbæk Station ad Strandesplanaden i formiddags- og eftermiddagstimerne. Det vil give en del af Gammel Køge Landevej en delvis erstatning for den nedlagte linje 121. Det er så langt, vi kan nå i denne omgang. Udgiften bliver 200.000 kr. årligt. 3


Green keeper bygning til golfklubben Brøndby Golfklub har fået et påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre arbejdsmiljøet for de medarbejdere, der vedligeholder anlægget. Klubben – der i øvrigt finder påbuddet rimeligt – har forgæves søgt banklån til en ny bygning. Da klubben derfor var truet af lukning, er Kommunalbestyrelsen gået ind med et lån på 2,6 mio. kr. Lånet forrentes og afdrages af klubben. Letbanestationer i Brøndby Kommunalbestyrelsen har fastlagt placeringen af de 3 kommende letbanestationer. De placeres 1) ved Østbrovej, 2) ved krydset Park Allé/Ringvejen og 3) ved krydset Ringvejen/Vallensbækvej. Ungeindsats i Brøndbyøster Desværre har Landsbyggefonden sagt nej til forlængelse af det boligsociale projekt på Brøndby Nord Vej. Der er desuden stadig problemer med unges opførsel omkring stationen. Kommunalbestyrelsen har derfor besluttet at styrke den kommunale indsats i Brøndbyøster med 549.000 kr. om året. Bedre held i Brøndby Strand Landsbyggefonden har bevilget i alt 13 mio. kr. til en 4-årig videreførelse af det boligsociale projekt i Brøndby Strand. Kommunalbestyrelsen har bevilget en kommunal medfinansiering på ca. 840.000 kr. om året. Tip-top træningscenter Kommunalbestyrelsen har bevilget 1,9 mio. kr. til ombygning af Rolandshallen til brug for træningscentret på den nedlagte Rolandsskolen. Efter denne udvidelse tøver jeg ikke med at betegne genoptræningscentret som et center af virkelig høj kvalitet. Ib Terp 4


Proportioner. Senest har en Robert fyldt meget i pressen og hos udvalgte politikere især på den borgerlige fløj, og også tidligere har enkeltsager fået lov til at tage fokus frem for talen om de store linjer og problemer. Medierne kan man måske på et eller andet plan forklare denne interesse for overskriften der sælger, især den skrevne presse er jo i en alvorlig krise, hvor det kniber med at få solgt produktet. Og så måske alligevel ikke, for selv om der var engang hvor de slagkraftige overskrifter kunne bære en øget omsætning, så kan det jo faktisk godt være at befolkningen har opdaget bedraget, og afholder sig fra at støtte dem som gør brug af denne forvrængning af proportionerne i debatten. Politikere kan det straks være meget mere vanskeligt at se hvorfor man skulle vælge at være populistisk i stedet for at se tingene i en rimeligt og fornuftig sammenhæng. Og så måske alligevel ikke, for det har jo igennem de 10 år med en borgerlig regering vist sig, at man ved at sige det man ved sælger i befolkningen og fortie ens reele politik, har kunnet sælge nedskæringer og laisse faire mod at borgerne fik brød og skuespil i form af skattelettelser osv. Og så lige tilbage til Robert, som af en politiker fra et tidligere regeringsparti er udnævnt som et eksempel på den nuværende regerings politik. Vedkommende glemmer blot at Robert har ageret tilsvarende i hen ved 11 år, hvilket således også omfatter den tidligere regerings perioder og dermed politikerens eget partis politik. Men bedraget udføres alligevel så længe befolkningen finder sig i det og ikke lader medier og politikere stå til ansvar for deres bedrag. Ansvarlighed. For tiden kører sagen om lækagen af skattesagen vedr. statsministeren og hendes mand, og jeg skal undlade her at tale om den usmagelige omtale af seksuel orientering som visse dele af pressen fandt det relevant at viderebringe, idet det vel næppe kan have relevans for om man er skattepligtig eller ej endsige om det er i orden at bruge fortrolige oplysninger i andre sammenhæng. 5


Jeg vil til gengæld gerne lige nævne, at for mig virker det som en blå tråd, når diverse embedsmænd og politiker pludseligt mister hukommelsen, når de kan mærke jorden brænde under sig. Det er jo ikke første gang man har hørt ’det huske jeg ikke’ som forklaring fra slige personer, og i det seneste tilfælde om en angivelse af navnet Helle, virkede det nærmest fornærmende overfor befolkningens almene intelligens da denne frase igen blev fremført. Denne person er så også sidenhen blevet sigtet i sagen. Men selv her stopper farcen ikke, idet personens advokat ikke alene mener at det er urimeligt overfor klienten, men at der fremføres i et brev til domstolen, at det er det fordi det både personligt og økonomisk er en belastning for den sigtede. Jamen dog, skulle vi så ikke tage og droppe alle de sager, hvor den anklagede kan risikere at blive belastet enten økonomiske eller personligt af at sagen føres. Eller er det måske ikke på sin plads, at sagerne efterprøves i det retslige system og den anklagede får mulighed for at få vurderet om vedkommende renses eller dømmes. Rimelighed. Som jeg har nævnt i tidligere klummer i A-orientering, så er vi på vej mod det næste kommunalvalg, og i fællesledelsen er vi på nuværende tidspunkt i gang med at nedsætte valg - og kandidatudvalg, så vi kan komme i gang med at få valgprogram på plads og etableret listen over vores kandidater, herunder vores borgmesterkandidat i 2013. Mange, både i partiforeningernes bestyrelser, når de har været på gaden, og medlemmer bredt, har sikkert oplevet, at der skal bruges en del tid når man taler med andre på at forklare regeringens førte politik og dens første tid. Og enkelte har sikkert også villet debattere enkeltpersoner som f.eks. Robert fra starten af denne klumme. Selvfølgelig er vi en del af partiet også i Brøndby kommune og de 3 respektive partiforeninger, men det må også være på sin plads at vi taler med vores medborgere og vælgere i kommunen om kommune og de mange gode ting vi som Socialdemokrater har været med til at 6


gennemføre i den forgangne periode. Når vi taler kommunalvalget er det vel rimeligt at vi vurderes på den kommunalt førte politik. Niels-Henrik Hansen Formand for Fællesledelsen Socialdemokratiet i Brøndby

Nyt fra Brøndbyvester Så forsvandt sommeren og sommerferien. Det sidste er rigtig nok. Det første er der til gengæld langt mere tvivl om. For pludselig har vi godt vejr, varme og høj sol. Godt afkast fra frugttræer. Det er jo bare den rene optur. Skulle vi så ikke få flyttet denne optur over på vores meningsmålinger?? Kan vi få det flyttet over?? Jeg har tidligere i disse spalter givet udtryk for, at vi faktisk får rigtig meget god socialdemokratisk politik gennemført. Der gøres op med mange af de vildt dårlige løsninger, den tidligere regering brugte 10 år på at indføre. Desværre lykkes det stadig ikke at få dette markedsført godt nok i medierne og dermed overfor befolkningen. Men der er selvfølgelig også nogle år til næste Folketingsvalg, så på det plan kan der jo slås lidt kold vand i blodet. Men tilsvarende ro kan vi ikke påtage os i forbindelse med det kommende kommunalvalg. Her er vi igen ved at være for sent på den. Det er skønt at bo i Brøndby. Vi har en god stabil økonomi. Det betyder ikke, at vi ikke står over for store og svære udfordringer. Men det betyder, vi har gode historier at berette om. Det må vi nu se at komme i gang med. Lad os høre, hvis i støder på disse mange gode ting i kommunen. Men fortæl os også om de begrænsninger, i møder under jeres færden i kommunen og i jeres hverdag. Det er da bedre, at de kommer via partiet frem til politikerne – end at de kommer via pressen. Til gengæld skal vi være bedre til at komme i medierne med netop de gode historier. I skrivende stund står kongressen for døren. Mange havde helt sikkert regnet med, at vi skulle opleve en kongres med partiet i regering og 7


med fuld fart frem såvel politisk som medlemsmæssigt og i meningsmålingerne. Sådan er virkeligheden ikke. Så det er en nysgerrig formand, der drager til konges i Aalborg med udgangen af september. I BV har vi nu udpeget vores to medlemmer til det snart nedsatte kandidatudvalg. Dermed er processen op til kommunalvalget så småt sat i gang. Vi kan stadig bruge flere kandidater med den rette holdning og den rette indstilling. Måske det er DIG?? Så lad mig høre fra DIG!!!

Per Jensen Formand Brøndbyvester partiforening

LÆSERINDLÆG

Svar til …. Michael Buch Barnes indlæg i A-orientering nr. 2

Nærdemokrati i fare? Michael Buch Barnes advarer i et indlæg i A-orientering 2/2012 mod en evt. sammenlægning af kommuner. Advarslen skyldes at han frygter tab af nærdemokrati og selvstyre. Han nævner et antal eksempler på fælleskommunale selskaber med bestyrelser, hvori der i flere tilfælde sidder lokalpolitikere fra Brøndby. Dette giver dog naturligvis ikke – efter min opfattelse - stor nærdemokratisk indflydelse. 8


Udover disse mange selskaber har Brøndby Kommune - på grund af sin lille størrelse - måttet indgå en stribe samarbejdsaftaler med andre kommuner på Vestegnen og Amager. Det drejer sig især om aftaler på det sociale og uddannelsesmæssige områder. Disse aftaler styres – efter indgåelsen – i stor udstrækning af dygtige kommunale embedsmænd. Man kan med rette stille spørgsmål ved, hvor nærdemokratiet og kommunalbestyrelsernes indflydelse her er blevet af. Disse samarbejdsaftaler vil ofte ikke være nødvendige i de større kommuner. Ved dannelse af større kommuner i det storkøbenhavnske område, vil en del nærdemokratisk indflydelse således kunne flyttes tilbage til kommunalbestyrelserne. De nu små kommuner i det storkøbenhavnske område har også i betydelig grad tabt indflydelse i det kommunale samarbejde på landsplan. Det vil der også kunne rettes lidt op på ved nye kommunale sammenlægninger. Jeg tror, vi alle indenfor få år må erkende, at de mindre kommuners dage vil være talte. Herunder også Brøndbys selvstændighed.

Vagn Mølgård Brøndby Strand

9


Løb for helbredet – og støt kræftramte børn Den femte udgave af A – løbet afvikles søndag den 14. oktober 2012, overskuddet går til familier med kræftramte børn. Socialdemokratiet i Brøndby afvikler i samarbejde med Brøndby Kommunes Motionsklub MK 95 den 5. udgave af A – løbet søndag den 14. oktober - et motionsløb - med første start kl. 10.00 ved Naturskolen i Brøndbyskoven. Alle kan være med, da der er mulighed for at vælge mellem 4 distancer – Rose-ruten på 1 km, DSU-ruten på 3 km, Hæstorp-ruten på 6 km og endelig A-ruten på 10 km. Der er flotte medaljer til alle fuldførende samt væske og frugt i målområdet. Det koster 70 kr. at deltage uanset distance - og formålet med løbet er - foruden at få så mange mennesker ud at motionere i naturen – at donere overskuddet fra løbet til familier med kræftramte børn.

Løbet er en del af - Brøndby i Bevægelse – i uge 41. Tilmelding kan ske til Kent Magelund, Højstens Boulevard 7, 2605 i Brøndby, eller på magelund@os.dk. Startpengene på 70 kr. indbetales på Arbejdernes Landsbank, 10


Glostrup afd. kontonr. 5326-0553318 Yderligere oplysninger om løbet kan ses på hjemmesiden - Socialdemokraterne Brøndbyøster.

Praktiske oplysninger til deltagerne: Mødested: Naturskolen – for enden af Voldgaden – en sidevej ved Park Alle ved Volden. Mødetid: Starten på 1 km – Roseruten - går kl. 10.00, mens starten på 3 km – DSU-ruten, 6 km Hæstorp-ruten - samt 10 km A-ruten går kl. 10.15. Nummerudlevering: Der er nummerudlevering fra kl. 8.30 – 9.30 ved Naturskolen Forplejning: Der er væske og frugt i start- og målområdet Omklædning: Der er ikke de store muligheder for omklædning og bad – så kom omklædt. Præmier: Alle deltagere modtager en flot medalje efter målgang. Resultater: Resultatliste vil blive offentliggjort på - Socialdemokraterne Brøndbyøsters hjemmeside dagen efter løbet. 11


Parkering: Kommer du i bil fra Park Alle, er der kun parkering indtil til P-pladsen midt på Voldgaden, lige overfor Hovedstien i skoven – da køretøjerne ellers vil blokere dele af løberuterne. Skulle du mangle oplysninger som ikke fremgår af ovenstående, kan du kontakte undertegnede på tlf. 2013 4861. På vegne af arrangementet Kent Magelund NB: Husk at hver forening stiller med 3 medlemmer som hjælpere!!

Redaktionen har været enige om, at holde bladet tilbage til partiets kongres i Ålborg var vel overstået, da vi mente bladet skulle indeholde en artikel om partiets Kongres 2012. Dette har medført at tilmeldingsfristen til ”Besøg Folketinget” er overskredet. Vil du meget gerne med til rundvisning på Christiansborg kan du ringe, sende en sms eller skrive en mail til Henrik Jørgensen, måske er der også plads til dig.

12


Besøg i Folketinget lørdag d. 6. Oktober kl. 14

I forbindelse med Folketingets åbning er der rundvisning samt diskussion. Vores folketingsmedlem Sophie Hæstorp Andersen har sagt ja til at vise partimedlemmerne i Brøndby, Ishøj og Vallensbæk rundt på Christiansborg samt bagefter debattere den politiske situation - forhåbentlig i socialdemokraternes gruppeværelse! Der kan købes øl og vand til arrangementet. Kom gerne i god tid, da man skal igennem et sikkerhedstjek ved hovedindgangen for besøgende. Hvis du vil med så tilmeld dig til Henrik Jørgensen fra Brøndbyøster Partiforening telefonisk eller med sms til mobil 22 46 34 44 eller til henrikj190670@hotmail.com med navn og tlf.nr. Henrik Jørgensen Brøndbyøster partiforening 13


BRØNDBY STRAND PARTFORENING Livet er for kort til kedeligt øl! Hvis du er opflasket med Tuborg, men har bevaret en anelse barnlig nysgerrighed, får du her nogle forslag til, hvordan du kan udvide din horisont med nye og spændende ølsorter. Men det går kun godt, hvis du har lyst til at prøve noget andet end det tilvante danske majs-øl. hvordan kan man lære nyt at kende, hvis man er fuldstændig overbevidst om, at det øl man drikker og altid har drukket, er verdens bedste?

Har du overhovedet lyst til at prøve noget nyt? Så kom med til Ølsmagning Onsdag den 7. november 2012, kl. 19.00 – 21.00 I Partilokalet på Langbjergskolen, Tybjergparken 2, Brøndby Strand. Vi skal nemlig smage på udvalgte øl under kyndig vejledning af ølentusiast og foredragsholder Erik Christensen krydret med gode råd.

Det bliver voldsomt skumhyggeligt så du kan godt begynde at glæde dig!

Pris: kr. 95, - /pers. Bemærk: gennemføres ved min. 16 personer max. deltagerantal: 25. - Først til mølle… princippet. Hvad skal du gøre for at deltage? Sidste frist for tilmelding, onsdag den 24. oktober 2012, deltagergebyr kr. 95. - overføres direkte til Al-Bank Reg. Nr. 5326 konto nr. 0660203, mærket ”Ølsmagning”. Husk at påføre: navn, adresse og tlf. nr. på indbetalingen. Tilmelding er først gyldig, når indbetalingen er registreret 14


LÆSERINDLÆG af Judith Jeppesen Medlem i Brøndbyøster

Samfundssnyltere, hvor er I? 128.000 milliarder kr. er anbragt i skattely i rundt omkring i verden. Her har vi årsagen til krisen! Der er mennesker som ønsker rage til sig og samtidig snylte på samfundets goder uden selv at bidrage til samfundets opretholdelse og medansvar for de svageste. 25 % af det danske erhvervsliv betaler skat, 75 % jonglerer så de undgår at betale skat i Danmark. Der tales så meget om erhvervslivets konkurrenceevne og man vil i den forbindelse have fritaget de 25 % for at betale skat. For mig at se er det samfundets svageste der kommer til at betale gildet. Når de rigeste får skattelettelser for at deres købekraft kan stige, så oplever alle prisstigninger, 27 % siden 2008. Desværre stiger omsætningen ikke som forventet, fordi de rigeste i stedet afbetaler gæld og/eller ikke kan forbruge mere. Taberne er samfundets svageste, som ikke får skattelettelser, men som trods alt skal have brød på bordet. Nu er det store beløb, der er anbragt i skattely ikke kun danske, men hvis man åbner for de såkaldte bankhemmeligheder, som almindelige mennesker ikke er underlagt, så kunne vi få sat navn på samfundets snyltere, som sandsynligvis anbringer deres midler i tvivlsomme affærer, der giver størst udbytte. Med venlig hilsen Judith 15


Brøndbyvester partiforening Lidt om vores dejlige tur til Kreta. Endnu engang havde Knud Elver og Frans fundet et sted på landkortet for vores rejse 2012: Kreta. Vi boede på Hotel Jasmin i Platania. Med en lokal bus kunne vi tage til Chania, Kretas næststørste by. Den var virkelig et besøg værd. Hotellet var med helpension og fri bar, hvilket var en god ide, da varmen de første dage var oppe på 40 gr., senere heldigvis "kun" 28 gr. Værelserne var med altan eller lille terrasse, alt omgivet af grønne planter og blomstrende burgunvillaer. Et virkeligt dejligt sted at holde ferie. Maden var udmærket og baren blev flittigt besøgt. Især det kolde øl, lidt tyndt, men så kunne vi snuppe en ekstra. Stranden lå tæt ved med fin sandstrand, liggestole og parasoller. Vi kunne kun bade de to første dage for så blev det blæsevejr med høje flotte bølger, men så kunne vi benytte poolen i stedet for. En dag var vi på udflugt med et lille "tog", der kørte os op i højderne og ud i den skønne natur. Vi havde små stop undervejs, hvor vi kunne købe frugter og honning og drikke en kold øl. En aften blev aftensmaden forlagt til et fornemt hotel. Det bedste man kunne sige om maden der, var at der var rigeligt! Til gengæld var der dejlig græsk musik og optræden af en lokal dansetrup, og flere blev lokket op på dansegulvet. Men alt har jo en ende og fredag morgen kl. 9 hentede bussen os og kørte os til en lille lufthavn, hvor alt var kaos, men vi kom da alle med hjem. I Kastrup ventede endnu en bus, og snart var vi hjemme, alle en oplevelse rigere. Som I kan forstå, var fællesskabet dejligt med mange gode grin og samtaler under parasollerne. Glæden og smilet var i højsædet på hele turen.

En stor tak til Franz og Knud Elver. John Hansson. 16


Brøndbyvester partiforening Ferietur. Fredag den 24. august kl. 04,00 mødtes 39 socialdemokrater fra Brøndbyvester for sammen at holde en uges ferie i det store udland. Denne gang skulle vi til Kreta og det var et virkeligt godt rejsemål. Efter en god flyvetur med SAS blev vi kørt til et dejligt hotel Jasmin Village i Platanias, hvor vi fik nogle dejlige værelser. De første par dage var det meget, meget varmt, men de var vi mange, der nød. Personalet på hotellet og og ikke mindst i baren, som vi flittigt besøgte, da turen var med ’all inclusive’. En af damerne havde en dansk svigerinde, som havde en bar ca. 20 minutters gang fra hotellet, så hende var vi 9, som ville besøge. Vi gik fra hotellet ved 20 tiden og efter adskillige telefonsamtaler med Mette, som svigerinden hed, fandt vi endelig stedet, men da havde vi også gået ca. 7 kilometer. Det var en lang tur, så vi orkede ikke at gå tilbage, men heldigvis var der taxier nok. Men ih, hvor sov vi godt den nat. Under opholdet var vi på en smuk tur med et lille tog, som førte os op i bjergene, hvor vi bl.a. så nogle af Kretas 30 millioner træer, som giver den dejligste olie. Der var smagsprøver og også smagsprøver på den lokale raki. Det var nok ikke lige vores smag, men der var dog nogle, som købte en flaske med hjem. Der blev også arrangeret en festaften på et meget fornemt hotel tæt på, hvor vi boede. Vi fik god mad, god underholdning af to musikere og nogle dansere, som tog mange af os med ud på dansegulvet. Jeg tror, jeg på alle deltagernes vegne kan takke Franz, Knud og flere af de aktive bankofolk for en uges vidunderlig ferietur, ligesom jeg 17


takker for godt humør hos alle. Måske og forhåbentlig bliver der også i 2013 en rejse, for så er det vist 25 gang.

Igen tak til alle fra Eva Roed

Redaktionen fandt en ”lille” rejseliste som beskriver

HVOR TUREN GIK HEN 24 REJSEMÅL 1992 - 2012 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2002 2003

Prag Budapest Wroclaw Gardasøen Tyrkiet Krakow Hinterglemm Mallorca Alsace Skt. Petersborg Stettin Slovakitet Wien Poznan 18

69 deltagere 45 deltagere 42 deltagere 71 deltagere 62 deltagere 64 deltagere 59 deltagere 75 deltagere 49 deltagere 48 deltagere 59 deltagere 59 deltagere 51 deltagere 44 deltagere


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2010 2011 2012

Böhmen Budapest Rhodos Mallorca Bulgarien Zakopane Tyrkiet Alsace Tyrkiet Kreta

39 deltagere 47 deltagere 62 deltagere 51 deltagere 50 deltagere 53 deltagere 50 deltagere 41 deltagere 44 deltagere 43 deltagere

HJERTELIG TILLYKKE TIL DSU´S NYE FORMAND Hajg Zanazanian

Redaktionen har erfaret, at der er blevet valgt en ny formand i DSU - Brøndby / Hvidovre Kredsen. Og at det er bestyrelsesmedlem Hajg Zanazanian i Brøndbyøster partiforening.

TILLYKKE med valget Hajg !!! 19


Håbet vigtigere end frygten – Håbet er vigtigere end frygten. En kongres er statusopgørelsen. En kongres er at tage hul på fremtiden. En kongres er blikket på og gennem visionen fremad. En kongres er også historiens vingesus. Kongressen 2012 blev ingen undtagelse. Status drejede sig meget omkring meningsmålingerne. Meningsmålinger, vi ikke synes umiddelbart at kunne få til at stabilisere sig – og derpå stige til gerne mere end før valget. Rigtig mange ord blev på kongressen brugt på netop disse meningsmålinger. Ikke kun ord fra talerstolen, men også i korridorerne. Ord alene gør det dog ikke. Handlinger, men først og fremmest resultater, er det eneste, der kan ændre på meningsmålinger. Vi har skabt rigtig mange gode resultater med socialdemokratisk fingeraftryk i regeringens korte levetid. Alt er ikke gået som forventet og med de positive omtaler, som mange nok havde håbet. Vi er som parti blevet taget til indtægt for andre partiers forlig: Efterlønnen og dagpengereformen. Vi har ikke været gode nok til at fortælle om netop behovet for 90 mandater for at kunne ændre, samt behovet for en enig regering bag et bredt regeringsgrundlag. Så kan de enkelte partier i regeringen ikke bare fremsætte beslutningsforslag, der strider mod regeringsgrundlaget. Pudsigt er det, at Dansk Folkeparti var med til at beslutte bl.a. dagpengereformen. Det glemmer partiet at fortælle i netop denne tid. 20


Fortiden kiggede forbi i form af en fantastisk tale af tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen. I en forrygende god form holdt Poul Nyrup forsamlingen fangen gennem hele sin tale. Tillod danskerne at vælge mellem Venstre og os. Men samtidigt var det også vigtigt at synliggøre konsekvenserne af netop disse valg. Talen blev sluttet af med, at Poul Nyrup læste op fra et telegram fra Ritzaus. Et telegram, der talte regeringen ned under gulvbrædderne, talte om uro på bagsmækken og ikke gav regeringen særlig lang levetid. Efter en del buh’en af dette telegram, oplyste Poul Nyrup, at det var fra 1993 og vedrørte hans daværende regering. Historien har vist, at indholdet af telegrammet blev gjort til skamme. Visionerne kom til udtryk gennem ”Danmark – herfra til 2032”. Vores vision frem mod det Danmark, vi gerne ser vokse frem og vise sig i 2032. Det oplæg, der har været til debat i partiorganisationerne, gennem forsommeren. Det oplæg, der har været så megen blæst om såvel internt som eksternt. Internt har mange undret sig over, at vi skal bruge energi på at drøfte et Danmark i 2032, når vi lige nu står med så alvorlige problemer. Danmark med store økonomiske og beskæftigelsesmæssige problemer, og partiet med problemer i forhold til vælgerne. Eksternt har oplægget været meget i mediernes fokus. Pudsigt at medierne aldrig rigtigt har været i dybden med oplægget. De har skabt sig nogle andre dagsordener på baggrund af oplægget. Skabt overskrifter, der var i tråd med det, medierne har ønsket vist. Der var frem til kongressen modtaget mange og nogle meget omfattende ændringsforslag til ”Danmark – herfra til 2032”. Der var under kongressen flere mindre møder i kredse og regioner, hvor ændringsforslag blev drøftet, blev uddybet. Det hele endte med afstemning om de mange ændringsforslag, der var kommet samt om det samlede forslag. Vigtigt er det, at partiet nu arbejder for indførelse af en såkaldt Tobin-skat frem mod 2032. Tobin-skat betyder skat på gevinst af finansielle transaktioner. Den nuværende økonomiske krise skyldes spekulanter og deres mere end lemfældige omgang med verdens økonomi. Den 21


finansielle sektor er bare ikke den, der kommer til at betale for krisen. Det er dig og mig. Derfor ønsker vi en skat på disse transaktioner. En skat, der skal adfærdsregulere den branche, der uden skelen til samfundsværdier og kun med fokus på egen vinding har bragt verden på afgrundens rand. Der lå et godt udgangspunkt for det store arbejde med at gennemgå de mange ændringsforslag. Konsekvent og godt ledet om kongressen gennem alle forslag incl. opfølgende ændringsforslag til ændringsforslag og med motivering af forslagsstillere. Der foreligger derfor efter kongres 2012 en færdig vision for Socialdemokraternes Danmark i 2032. Det har vi god grund til at være stolte af. Men det giver også alle et godt udgangspunkt for at formulere kommunalpolitik. For at være i stand til at se, hvilke svar partiet og dets medlemmer har ønsket på en række vitale områder i tiden fremover. Der var mange taler. Kan ikke sige, der var nogen, der var overflødige. Der bør vel ikke citeres fra enkelte taler, da det jo efterlader nogen, der ikke citeres fra. Men der skal dog komme et citat fra Finansministeren Bjarne Corydon’s tale lørdag. Han havde et helt centralt udtryk, der også danner overskriften på dette indlæg. Finansministeren fortalte om netop det at være socialdemokrat. Det, der gjorde, at han var blevet socialdemokrat. En opvækst og et udgangspunkt, der stadig er gældende for rigtigt mange socialdemokratiske vælgere. Når der kommer så mange meningsmålinger, der ikke yder en den retfærdighed, man forventede. Når der samtidigt stilles krav om at finde løsninger på store komplekse problemstillinger, så kan det jo let føre til, at man ryster på hånden. Her er det vigtigt at holde sig netop overskriften for øje: Håbet er vigtigere end frygten. Centralt fra kongressen stod sidst på søndagen, at vi er nødt til at være realistiske og ikke bare bruge penge, vi ikke har. Det gjorde den forrige regering – og det førte os ud over kanten. 22


Vi må ikke frygte, det at træffe beslutninger og handle, ved at skæve til meningsmålingerne. Det er vigtigt at bevare håbet. Håbet om et bedre Danmark. Håbet om flere arbejdspladser. Håbet om mere uddannelse til flere danskere – ung som gammel. Så denne ”frontberetning” skal slutte som den begyndte. Med en sætning, vi alle bør holde os for øje de kommende måneder: ”Håbet er vigtigere end frygten” Og årets Svend Auken-pris gik til Grundfos ved Poul Due Jensen. Et flot og modigt valg. Og et vel motiveret valg.

Per Jensen Formand i Brøndbyvester partiforening

23


HUSK´AT

DE 3 PARTFIRENINGER AFHOLDER ÅBENT BESTYRELSESMØDE DEN ANDEN MANDAG I HVER MÅNED

Besøg i Folketinget Rundvisning v. Sophie lørdag d. 6. Oktober kl. 14 (KRÆVER TILMELDING) A – løbet afvikles søndag den 14. oktober 2012, overskuddet går til familier med kræftramte børn. (KRÆVER TILMELDING) Ølsmagning i Brøndby Strand d. 7. november 2012 (KRÆVER TILMELDING) 24

A orientering nr 3 2012  

A orientering nr. 3 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you