Page 1

SUĖMIMAS: POLICIJOS, PROKURORŲ IR IKITEISMINIO TYRIMO TEISĖJŲ POŽIŪRIS KONFERENCIJOS PROGRAMA Data:

2014 m. vasario mėn. 6 d.

Vieta:

Teisingumo ministerijos konferencijų salė, Gedimino pr. 30, Vilnius

8:30 – 9:00

Dalyvių registracija*

9:00-9:10

Sveikinimo žodis

9:10 – 9:15

Įžanginis žodis Dainius Pūras, Žmogaus teisių stebėjimo instituto valdybos pirmininkas

I Dalis Suėmimo taikymas Lietuvoje: tyrimo išvadų pristatymas Moderatorė: Natalija Bitiukova, Žmogaus teisių stebėjimo instituto direktorės pavaduotoja teisės klausimais

9:15 – 9:30

Suėmimas Lietuvoje: reglamentavimas ir taikymas Karolis Liutkevičius, Žmogaus teisių stebėjimo instituto teisininkas

9:30 – 10:00

Tyrimo „Suėmimas: Policijos, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų požiūris“ pristatymas* Dr. Aušra Širvinskienė, tyrėja, Vilniaus priklausomybės ligų centro Socialinės pagalbos ir prevencijos skyriaus vedėja

9:45 – 10:00

Socialinės suėmimo pasekmės: vieno žmogaus istorija Savo patirtimi pasidalins žmogus, kuris buvo suimtas. Įrašytas siužetas.

10:00 – 10:15

Socialinės suėmimo pasekmės: specialisto komentaras Said Dadašev, klinikinis psichologas


10:30 – 11:00

Klausimų-atsakymų sesija

II Dalis Neformali diskusija su teisėsaugos institucijų ir teismų atstovais: geresnės suėmimo taikymo praktikos link

11:00 – 11:45

Diskusija

11:45 – 12:00

Diskusijos apibendrinimas

12:00 – 12:15

Konferencijos uždarymas*

*Dalyvių registracijos ir konferencijos uždarymo metu vaišinama kava ir užkandžiais.

Tyrimą „Suėmimas: Policijos, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų požiūris“ finansavo:

Vengrijos Helsinkio komitetas

Atviros visuomenės fondas

Konferencija "Suėmimas: Policijos, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų požiūris"  
Konferencija "Suėmimas: Policijos, prokurorų ir ikiteisminio tyrimo teisėjų požiūris"  

Pastaraisiais metais plačiai nuskambėjusios istorijos, pavyzdžiui krepšinio federacijos generalinis sekretoriaus Mindaugo Balčiūno atvejis,...

Advertisement