Page 1

Asahi Kosei (M) Sdn Bhd menyaman Charles Hector  RM10 juta  Hector   kerana mendedahkan ketidakadilan yang menimpa pekerja migran Burma.    Pada masa ini terdapat beberapa juta pekerja migran di Malaysia. Ketidak seimbangan kuasa  dan  halangan  bahasa  menyebabkan  golongan  tersebut  terdedah  kepada  eksploitasi  oleh  majikan dan agensi pekerjaan yang tidak prihatin. Mereka juga berdepan dengan kedutaan  yang tidak membantu, akses terhad kepada sistem keadilan dan perundingan kolektif serta  kekurangan pemantauan dan perlindungan hak oleh pihak berkuasa Malaysia.   

Charles Hector  merupakan  seorang  aktivis  hak  asasi  manusia  dan  peguam  di  Malaysia  yang  dikenali  ramai.  Bertahun‐tahun,  beliau  telah  mewakili  pekerja  dan  pekerja  migran  yang  menuntut keadilan. Beliau memberikan bantuan guaman   kepada lebih 1,500 migran dalam  satu tahun, serta juga kaunseling melalui telefon dan internet kepada ribuan yang lain. Charles  Hector  juga  banyak  mencatatkan  naklumat  mengenai  kes  pencabulan  hak  yang  dihadapi  pekerja  migran  dalam  blog  beliau  yang  digunakan  sebagai  alat  advokasi  kearah  perubahan  perundangan perlu untuk memperbaiki situasi hak asasi manusia dan hak pekerja.   

Baru‐baru ini  setelah  menerima  aduan  dari  beberapa  orang  pekerja  migran  dari  Burma  berkaitan  ancaman  pembuangan  kerja  dan  penghantaran  pulang  oleh  majikan,  Charles  Hector telah menghubungi syarikat berkaitan iaitu Asahi Kosei untuk mendapatkan maklum  balas  dan  menggesa  majikan  tersebut  agar  menghormati  hak  pekerja  migran  daripada  Burma tersebut. Apabila tidak mendapat maklum balas, beliau mula mendokumentasi situasi  tersebut melalui blog beliau dan  menuntut perlindungan hak 31 pekerja secara umumnya,  dan secara khusus, mereka yang menghadapi ancaman penghantaran pulang. 

Serangan terhadap  Charles  Hector  ini  dilihat  sebagai  satu  serangan  terhadap  setiap  pembela  hak  asasi  manusia  dan  orang  yang  diwakili  mereka.  Ia  juga  merupakan  satu  ancaman kepada kebebasan bersuara dan akses kepada maklumat yang diperlukan bagi  memastikan akauntabiliti dan keadilan sejati.   

Maka, kami  segera  meminta  sokongan  anda  untuk  membantu  Charles  Hector  dengan  mengambil  tindakan di bawah:     

Kepentingan awam adalah untuk memastikan aduan kilanan mana‐mana individu yang  telah  dicabul  hak  asasi  untuk  didengar.  Tanpa  ini,  akses  kepada  keadilan  tidak  wujud.  Jika  individu  atau  pertubuhan  yang  membawa  aduan  kilanan  pekerja  migran    kepada  perhatian  umum  menghadapi  risiko  sanksi  punitif  saperti  ini,  ini  akan  mengakibatkan  keadaan genting  pekerja migran akan melarat lebih parah lagi. 

Menuntut Asahi Kosei segera menarikbalik tindakan guaman terhadap Charles Hector.  Menuntut Asahi Kosei berdialog dengan serius dan ikhlas dengan para pekerja, wakil  dan  pembela  hak  asasi  untuk  memastikan  aduan  pekerja  dan  penyelesaian  sewajarnya sebarang perlanggaran hak pekerja dan hak asasi manusia yang berlaku  di Asahi Kosei berlaku. 

3.

Menuntut Asahi  Kosei  memastikan  pengambilan  semula  bekerja  segera  tanpa  kehilangan  apa‐apa  hak  dan  faedah  untuk  kesemua  pekerja  migran  dari  Burma  tersebut,  terutama  mereka  yang  masih  bersembunyi  dan  masih  tidak  dibenarkan  kembali bekerja semula di kilang Asahi Kosei. 

4.

Meminta agar  perkara  berkenaan  perlanggaran  hak  pekerja  dan  hak  asasi  manusia  tidak berulang kembali, Asahi Kosei harus mengambil bertanggungjawab untuk setiap  agensi  pembekal  pekerja  yang  mereka  gunakan  dan  menerima  semua  pekerja  yang  bekerja di Asahi Kosei sebagai pekerja mereka sendiri. 

Sebagai maklum  balas,  Asahi  Kosei  telah  memfailkan  tindakan  Mahkamah  menuntut  RM10  juta  (USD  3.3  juta),  di  samping  permohonan  maaf  secara  terbuka  dan  juga  pemadaman  maklumat dalam blognya berkenaan kes pekerja tersebut. Asahi Kosei  menyatakan bahawa  mereka tidak bertanggungjawab untuk apa yang berlaku  kepada pekerja yang bekerja di kilang  mereka itu kerana semua pekerja tersebut dibekalkan oleh outsourcing ejen. 

1. 2.

Asahi Kosei (M) Sdn Bhd merupakan sebuah syarikat Jepun beroperasi di Selangor, Malaysia, dan  merupakan anak syarikat Asahi Kosei Japan Co. Ltd. Terdapat hampir 1,300 pekerja dalam kilang  yang mengeluarkan barangan elektronik dan peralatan  automotif untuk syarikat dan syarikat  pembuatan termasuk Hitachi, Sony, Toshiba, Toyota, General Motors, Ford dan Chrysler.   

Untuk maklumat lanjut sila hubungi:  Ms Liz Hilton Ms Pranom Somwong  Email: hrdef.chector@gmail.com  http://indefenceofcharleshector.blogspot.com 

Asahi Kosei case in defence of CH - BM  

Maka, kami segera meminta sokongan anda untuk membantu Charles Hector dengan mengambil tindakan di bawah: Serangan terhadap Charles Hector i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you