Page 6

Novosti iz ogranaka

Kristina Čunović, predsjednica karlovačkog ogranka HČD-a

Karlovački ogranak Hrvatskog čitateljskog društva održao je 22. ožujka 2012. godine izbornu skupštinu. Najprije je tada aktualna predsjednica Ogranka Nada Eleta govorila o povijesti Hrvatskoga čitateljskog društva te podnijela Izvješće o radu Ogranka za razdoblje od travnja 2010. do ožujka 2012. godine. Govoreći o aktivnosti istaknula je potrebu za suradnjom sa stručnjacima različitih profila (pedagoga, defektologa, učitelja, knjižničara) te javnih djelatnika. Nakon prihvaćanja Izvješća prešlo se na izbor novog predsjednika i podpredsjednika karlovačkog ogranka HČD-a. Za predsjednicu je jednoglasno

izabrana Kristina Čunović, dipl. knjižničarka iz Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić” Karlovac, a za podpredsjednicu Jovita Legat-Paprašarovski, dipl. knjižničarka iz Osnovne škole Grabrik, Karlovac. Potom je nova predsjednica predstavila svoj program rada, u kojem je istaknula da će Ogranak u svom radu staviti naglasak na promicanje čitanja kod djece i mladih te na suradnju s udrugama civilnog društva i uključivanju stručnih djelatnika javnih službi s područja pedagoških, kulturnih i obrazovnih djelatnosti. Jasmina Milovčić jasmina@gkka.hr

5. godišnja i izborna skupština Ogranka za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

Davorka Semenić Premec, predsjednica ogranka HČD-a za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

Ogranak Hrvatskoga čitateljskog društva za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju održao je 5. godišnju i izbornu skupštinu u Zagrebu 7. rujna 2012., u povodu obilježavanja Međunarodnog dana pismenosti. Tom prigodom Ogranak je dobio novu predsjednicu Davorku Semenić- Premec te dvije dopredsjednice: Loris Bučević-Sanvincenti i Moranu Peranić. Novo vodstvo predstavilo je i svoj program za razdoblje 2012. – 2014. u kojem se, među ostalim planovima, navodi veća prisutnost Društva u javnosti, širenje aktivnog članstva te nastavak, ali i proširenje uspješne suradnje s relevantnim ustanovama i udrugama. Ogranak Hrvatskoga čitateljskog društva za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju osnovan je 18. travnja 2008. godine sa šezdesetak aktivnihčlanova, individualnih i pravnih osoba. Redovito organizira stručne skupove i literarne večeri, provodi aktivnosti s djecom vezane uz čitanje i pismenost, obilježava važnije datume vezane uz pismenost, čitanje i knjigu. Surađuje sa Zagrebačkim knjižničarskim društvom, Međunarodnim klubom prijatelja te brojnim drugim prosvjetnim i kulturnim ustanovama. Posebno treba istaknuti Kutić Hrvatskoga čitateljskog društva u prostoru čitaonice Gradske knjižnice Knjižnica grada Zagreba, s kojima se ostvaruje uspješna suradnja i partnerstvo. Stoga je Knjižnicama grada Zagreba i Gradskoj knjižnici Velika Gorica, s kojom Ogranak također puno surađuje, dodijeljeno priznanje u obliku Zahvalnice. Loris Bučević-Sanvincenti l.bucevic.sanvincenti@kgz.hr

Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Advertisement