Page 27

tematski osvrti

aktivnosti nakon razgovora i čitanja teksta. Članice čitateljske grupe nakon svakog susreta ispunjavaju anketu za biblioterapijsku procjenu knjige stvarajući tako prvu biblioterapijsku bazu podataka kojom se mogu u svome radu (kod odabira materijala za rad) koristiti svi stručnjaci koji žele provoditi razvojnu biblioterapiju u školama, knjižnicama, udrugama, domovima za starije i nemoćne i drugim institucijama koje se bave odgojem i zdravljem ljudi. Čitateljski klub rezultate svojih procjena objavljuje na stranicama udruge (www.balanscentar.blogspot.com), kao i termine svakog sljedećeg susreta, sa stalnom napomenom da se grupi uvijek mogu pridružiti novi članovi. Na taj način ispunjava se jedan od ciljeva Balans centra, koji promovira osnivanje čitateljskih grupa za ljude svih uzrasta i stupnjeva obrazovanja.

Budućnost Udruge vidimo u povezivanju stručnjaka s raznih područja u istraživanjima primjene biblioterapije u praksi, pokretanju časopisa po uzoru na Journal of Poetry Therapy, objavljivanju publikacija (udruga je objavila knjigu Biblioterapija i poetska terapija – priručnik za početnike, ali joj je cilj i objavljivanje prijevoda literature na temu biblioterapije i poetske terapije), razvijanju čitateljskih grupa, održavanju seminara i radionica koje će produbiti poznavanje praktičnih vježbi, određivanju ciljeva rada i evaluacije, u usavršavanju i široj provedbi ankete za biblioterapijsku procjenu knjiga. U svemu tome vođeni smo autoritetima (pojedincima i udrugama) koji su institucionalizirali praksu biblioterapije i učinili ju prisutnom u svakom segmentu društva. Ivana Bašić

Primjeri dobre prakse u svijetu ŽIV!* Stvaranje i razvijanje čitateljskih navika u svrhu postizanja biblioterapeutskih i bibliopreventivnih rezultata : primjer iz Slovenije Liljana Klemenčič liljana.klemencic@knjiznica-ptuj.si

Danas se pretraživanjem skupnog kataloga slovenskih knjižnica (COBISS/OPAC) pod ključnom riječju biblioterapija dobiva 39 publikacija. Radi se o člancima, zbornicima, udžbenicima te diplomskim i magistarskim radovima slovenskih autora te o nekoliko naslova inozemnih autora objavljenih osamdesetih godina prošlog stoljeća. Najrelevantniji je svakako udžbenik za studente bibliotekarstva Biblioterapija autora Tatjane Reščič Rihar i Jože Urbanije koji je 2009. objavio Zavod za bibliotekarstvo Filozofskog fakulteta u Ljubljani. U predgovoru stoji kako se objavljivanjem tog udžbenika pokušava nadomjestiti praznina u slovenskoj knjižničarskoj stručnoj literaturi i kako će biti od koristi ne samo studentima knjižničarstva već i ostalim djelatnicima u knjižnici. Također, među izdanjima knjiga koje govore o suvremenoj knjižničnoj djelatnosti (i prevelikoj praznini u području biblioterapije u Sloveniji) ističu se dva zbornika: Projekt Comenius regio: bibliopreventiva (2011.) te zbornik koji je uredila knjižničarka Sabina Burkeljca Čudesnost riječi: bibliopreventiva2 (2010.). Ista je autorica ujedno i autorica brojnih članaka na temu biblioterapije No ipak danas još uvijek nema knjižnice u Sloveniji koja je otvorila radno mjesto biblioterapeuta ili bibliopedagoga niti zdravstvene ustanove ili udruge koja bi u praksi primjenjivala terapiju knjigama. O knjizi kao lijeku također govori i dr. Samo Rugelj,

Živ! Biblioterapija u teoriji Pojam biblioterapija Iztok Ilich objašnjava u priručnom leksikonu Knjiga1 (2007.) kao A) znanost o uklanjanju oštećenja na knjižničnoj građi odnosno B) kao metodu liječenja duševnih tegoba pomoću čitanja. Potonje objašnjenje, koje govori o iscjeliteljskoj moći čitanja i utjecaju čitanja na zdravlje, udomaćilo se i u Sloveniji, premda biblioterapija još uvijek ne dostiže stupanj razvoja i interaktivnosti kojim bi u današnje vrijeme doprinijela poboljšanju kvalitete života stanovništva koje je neprekidno bombardirano pojmovima poput gospodarske i moralne krize. Začetnik inovativnog koncepta bio je dr. sc. med. Janez Rugelj, specijalist za ovisnosti i svojevrsni terapeut koji se u svom programu koristio biblioterapijom kao glavnim (pre)odgojnim i psihoterapeutskim sredstvo pomoću kojeg je nastojao produbiti uvid u problem te ga osvijestiti kod ljudi u stanju psihičke krize. A cilj je bio dati im poticaj na dugom i teškom putu “uzdignuća” iz jada u kojem su zapeli zbog neuroze (osobne nedoraslosti i nezrelosti); ponuditi izlaz iz usuda “posrnulih” u kojem životare zbog posljedica neuroze, alkoholizma, narkomanije, skitnje, spolnih i partnerskih problema i sličnih problema/promašaja. 27

Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Advertisement