Page 24

Biblioterapija i muzikoterapija Prikaz projekta Medicinske škole Bjelovar su čudesni svijet riječi jedine hrvatske profesionalne pripovjedačice bajki – Jasne Held. Dobar pripovjedač jest netko tko ne prepričava, nego kreira i svaki put nanovo oživljava bajku, a Jasna Held voli i priča bajke transformacije, pune promjena i novih spoznaja, te su stoga učenici uživali i pozorno slušali. A čemu služe bajke, posebno u odrasloj dobi? Na to i brojna druga pitanja Jasna Held odgovorila je na radionici i predavanju za nastavnike. Učenici u današnje vrijeme imaju brojne probleme. Najuočljiviji i posljednjih godina najčešći jest problem govora, izgovora i izražavanja. Ono manje uočljivo jest problem učeničke mašte i kreativnosti. Bajke su nepregledan izvor mašte, a Jasna Held istaknula je sljedeće: Bajke potiču maštu, razvijaju je, uče nas. Slušajući bajke učenik razvija bogat unutarnji život, vrlo aktivan i vrlo poticajan za njegov kasniji razvoj kao individualca. Slušajući

Zorka Renić zorkarenic@gmail.com

Biblioterapija i muzikoterapija projekt je Medicinske škole Bjelovar koji se provodi od rujna 2011. godine. U projekt su još uključeni i učenici i nastavnici Zdravstvene škole Split te Srednje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. Teme biblioterapije i muzikoterapije odabrali smo jer su to teme o kojima se premalo piše i govori u široj javnosti, a nedovoljno su prisutne i u formalnom obrazovanju budućih zdravstvenih djelatnika. Osim toga, u našim školama uglavnom se govori o tzv. informacijskom čitanju odnosno o literaturi koja sadrži informacije i kojom zadovoljavamo kognitivne potrebe (učenje novih činjenica, stjecanje novih znanja, logičko mišljenje, prosuđivanje i sl.), a premalo se ističe važnost literature i njezine snage koja zadovoljava Ne možete se još jednom ukrcati u život, tu jednokratnu naše afektivne potrebe (pobuđuje vožnju kočijom, kada je završena, ali ako imate knjigu u ruci, emocije, omogućuje uvide i spoznaje, utječe na raspoloženje, potiče na bez obzira koliko ona bila složena ili teška za razumijevanje, razmišljanje, motivira i sl.). kada ste je dovršili, možete se, ako želite, vratiti na početak, Projekt Biblioterapija i muzikotečitati je ponovno, i tako shvatiti ono što je teško, a s tim, rapija dio je šireg projekta “E-medica”( www.e-medica.hr) kojim se želi shvatiti i život. povezati zdravstvene škole u Republi(Orhan Pamuk: Bijeli zamak) ci Hrvatskoj, ali i one iz inozemstva. Naglasak je na korištenju novih infordobro i pravilno izgovorenu riječ, kroz poetičnost bajke učenik macijskih i komunikacijskih tehnologija u strukovnom prima ravno iz ‘izvora’, oblikujući time i svoj vlastiti svijet, obrazovanju, promicanju novih metoda u stjecanju znanja svoju vlastitu riječ i govor. i poučavanju te pripremi učenika, ali i nastavnika, za Najviše vremena i truda učenici su uložili u izradu cjeloživotno učenje i mobilnost. brošure o biblioterapiji. Ovaj rad uključivao je upoznaŠkole uključene u projekt Biblioterapije i muzikoteravanje učenika s istraživačkim procesom i pretraživanjem pije razmjenjivale su radove, bilo je nekoliko (neuspjelih) dostupne građe o temi, ali i upoznavanje s radom u pokušaja videokonferencije, učenici su komunicirali puprogramu Microsoft Publisher. Brošura o biblioterapiji, tem društvenih mreža, a jedan dio aktivnosti izvodio se dostupna u PDF-formatu na http://www.medskolabjelosamostalno, tj. pojedinačno u svakoj školi. Dogovorene var.hr/images/biblioter.pdf, obuhvaća kratak teorijski dio su podteme i ciljevi projekta te su isplanirane aktivnosti i o biblioterapiji, anketni upitnik, popis knjiga za čitanje metode rada. U ovom prikazu predstavit ćemo samo akte kratke upute za aktivnosti koje se mogu provesti u tivnosti koje su organizirane u Medicinskoj školi Bjelovar, školskoj knjižnici. koja je bila fokusirana na temu biblioterapije. Velik interes učenika izazvala je radionica Barunica Brojne aktivnosti tijekom projekta bile su usmjerene Castelli koju je vodila mr. sc. Ivana Bašić. Učenici 2. razrena dva područja. Prvo, na upoznavanje s teorijskim osnoda na radionici su stvarali životnu priču barunice Castelli. vama biblioterapije i muzikoterapije, provedbu radionica Nakon pročitanog ulomka iz Krležina prikaza povijesti i predavanja. Edukacijom su bili obuhvaćeni i nastavnici obitelji Glembay i nakon razgovora o tekstu barunica je i učenici. U taj dio projekta uključeni su renomirani smještena u naš prostor i vrijeme. Životna priča barui vrsni stručnjaci kao što su Jasna Held, mr. sc. Ivana nice Castelli proizlazi iz magije tjelesnog i manipulatorBašić i Branko Trajkov Trak. Drugi dio aktivnosti bio je sko-zavodničkog, te su učenici s puno energije i veselja usmjeren na korištenje i upoznavanje računalnih prooblikovali priče u kojima je barunica bila zamišljena kao grama za obradu teksta, fotografija, filma, anketa, ali i na naoružana razbojnica, osvetnica, zavodnica, nesretnica usavršavanje prezentacijskih vještina i zajedničku izradu ili pak pobjednica. Posebno je zanimljivo zamišljanje edukacijskih sadržaja. kako brunica iz starosti gleda na svoj život. Radionica je Za potrebe ovog prikaza opisat ću samo neke aktivpredstavljena i na mrežnoj stranici Balans centra (http:// nosti. Sve je počelo bajkom: učenici prvih razreda otkrili

24

Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Advertisement