Page 20

Poetska terapija kao motivacijska metoda u nastavi književnosti Prikaz aktivnosti iz Srednje škole Jastrebarsko

nastavi književnosti s ciljem razvijanja kreativnosti i samoizražavanja, dubljeg povezivanja s tekstom i jačanja komunikacijske vještine, osobito vještina slušanja i govorenja. Takav način rada pokazao se korisnim, osobito u oslobađanju od napetosti, jačanju koncentracije i povećanju užitka u čitanju i pisanju, što uvelike doprinosi jačanju motivacije za nastavu književnosti i osjećaju zajedništva u razredu. Za razumijevanje značenja poetske terapije kao motivacijske metode u nastavi književnosti želim napomenuti da već duži niz godina pohađam razne seminare i radionice vezane uz književnost i njezinu metodiku. Čitateljska pismenost učenika sve je slabija, njihov interes za (pomalo već zastarjelu) lektiru također, a poezija nekako uvijek dolazi na zadnje mjesto i tretira se kao hir zanesenih profesora ili neobičnih učenika. Učenici (uglavnom) ne čitaju zbirke poezije, ne čitaju suvremene pjesnikinje i pjesnike i ne slute koje sve mogućnosti spoznaje i izražavanja otvara poezija. Odavno zastarjeloj metodici hrvatskog jezika suprotstavili su se neki profesori kroz svoje priručnike, no većina se metoda uglavnom bavi prozom. Učenici se s novim mogućnostima izraza i interpretacija susreću tek kroz pravce avangarde (4. razred srednje škole), što je prekasno. I tu se otvara mjesto poetskoj terapiji. Iako dugo čitam i pišem poeziju, s pojmom poetske terapije prvi sam se put susrela prije dvije godine na ciklusu radionica održanih pod nazivom Poetska terapija u nastavi književnosti u organizaciji Balans centra za biblioterapiju (http://balanscentar.blogspot. com/), gdje sam stekla teorijsko znanje i praktična iskustva primjenjiva u nastavi. Poetsku terapiju u svojoj sam školi (Srednja škola Jastrebarsko) prošle godine razvila na dvije razine – u radu s učenicima (u nastavi i u izvannastavnim aktivnostima) i s kolegama. Ne znam koji je bio izazovniji. Ta višeslojnost primjene pomogla mi je u usporedbi materijala za rad (pjesme koje odabirem za pojedine grupe) koji su zanimljivi određenim dobnim skupinama, ali i u analizi dinamike grupe i interakciji unutar grupe, kao i u promišljanju pozicije voditelja.

Detalj s radionice

Antonija Vlahović

Poetska terapija najšire je rasprostranjen oblik biblioterapije i njezin najproduktivniji izdanak. Poezija svojom slikovitošću i prijenosom značenja (metafora) omogućava ljudima da izraze ono što je nemoguće reći na drugi način jer dovodi čovjeka u susret s nesvjesnim. Posebna je vrijednost poezije upravo u njezinoj asocijativnoj moći, jer ne djeluje na kognitivnoj razini, već nas približava nama samima na dubljoj, egzistencijalnoj razini, na kojoj se razumijevanje postiže na drukčiji način – stjecanjem uvida koji ne moraju uvijek biti verbalizirani. Zato je poetska terapija često povezana s drugim oblicima izražavanja putem boja, zvukova i drugih umjetničkih sredstava. To ću i oprimjeriti radionicom koju sam provodila u

Poetska terapija u radu s učenicima U nastavi književnosti često sam provodila radionicu kojoj je cilj poosobljavanje poezije (učiniti ju svojom, bliskom, osobnom) i povezivanje s tekstom na dubljoj 20

Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Advertisement