Page 16

trebaju imati na umu kompleksnost čitateljskih emocionalnih reakcija na književno djelo, ispitati čitaju li učenici književno djelo kao fikciju. Meta Grosman kaže da “dijete [...] prilikom čitanja često izrijekom traži i rješenja svojih problema” (2010: 108), no izriče i činjenicu da malo znamo o stvarnome dječjem čitanju (87). Potrebno je provesti empirijska istraživanja dječjega čitanja književnih djela. Rezultati tih istraživanja zasigurno će pridonijeti kvalitetnijoj uporabi književnih djela u (školskoj) biblioterapiji. Jesu li opisani oblici vrste prave ili neprave biblioterapije odnosno smijemo li ih uopće nazivati biblioterapijom, prosudite sami. Promislite i o polazištu biblioterapije. Cilj je biblioterapije da čitatelj stekne uvid u svoje probleme (Mikuletič 2010: 138) odnosno da postigne “stanje svjesnosti koje može postati ključ za rješavanje njegovih problema” (Rudež 2004: 57). Je li identifikacija nužna za ostvarivanje toga cilja kao što se pretpostavlja u mnogim radovima?

Učitelj odnosno nastavnik u ulozi je biblioterapeuta i njegova je zadaća voditi, usmjeravati čitanje. N. Mikuletič navodi da se u nekim knjigama nalaze pitanja za usmjereno čitanje. Prepoznaje korisnost tako opremljenih knjiga za učitelje, voditelje razgovora o knjizi (139). Međutim nije potvrđena prikladnost takvih knjiga za mladoga čitatelja. Moguće je da knjiga opterećena tim dodacima udalji čitatelja od njegova doživljaja, čak i ako je namjera autora bila temeljiti pitanja na osjećajnome sudjelovanju. Nije moguće, naime, predvidjeti emocionalni svijet i reakcije svakoga budućeg stvarnog čitatelja. Profesori materinskoga jezika koji su ujedno i profesori književnosti, ako se dodatno obrazuju u području biblioterapije, najkompetentniji su za vođenje razgovora o knjizi i ostalih biblioterapijskih aktivnosti u školi zato što se u biblioterapijskome radu s djecom i mladima koriste brojne aktivnosti u vezi s jezičnim djelatnostima (čitanjem, pisanjem, slušanjem i govorenjem), primjerice pripovijedanje, glasno čitanje (Reščič Rihar i Urbanija 1999: 61), stvaralačko pisanje i rasprava (63; Rudež 2004: 64-65). Školska biblioterapija kao dio nastavnoga sata mora se planirati kao i nastavna jedinica u koju se uključuje. Učitelj je voditelj preventivne biblioterapije na nastavi. Može se reći da je u ulozi terapeuta, no točnije bi bilo odrediti ga kao onoga koji potiče i razvija čitateljsku kompetenciju učenika. Uspije li učenik uz učiteljevu pomoć unaprijediti čitateljsku sposobnost, možda mu jednoga dana neće trebati terapeut da mu pomogne razumjeti i interpretirati činjenice iznesene u književnome djelu (usp. Shechtman 2009: 29) te vlastite duboke emocije i doživljaje (22). Školska biblioterapija uspješno se može uključivati u šire školske projekte različitih tematika, primjerice ovisnosti i bolesti, čiji su nositelji knjižničari, učitelji, liječnici školske medicine, psiholozi i drugi stručnjaci. Učitelji književnosti zadužuju se za razgovor o knjizi. Ostali se voditelji smiju pozivati na knjigu, dapače, ali kad učitelj književnosti ne bi bio uključen u projekt, postojala bi opasnost od služenja knjigom samo kao sredstvom i zanemarivanja umjetničke dimenzije djela. Rabeći biblioterapiju s učenicima, voditelji

Literatura

1. De Botton, Alain (2007). Seks, šoping i roman, prev. Dean Trdak. Zagreb: SysPrint. 2. Duran, Mirjana (2003). Tradicija spontane kulture djece i mladih – knjiga 1: Spomenar i dnevnik. Jastrebarsko: Naklada Slap. 3. Goldreich, Gloria (2008). Večera s Anom Karenjinom, prev. Belmondo Miliša. Zagreb: Mozaik knjiga. 4. Grosman, Meta (2010). U obranu čitanja: čitatelj i književnost u 21. stoljeću, prev. Anita Peti-Stantić. Zagreb: Algoritam. 5. Jerkin, Corinna (2012). “Lektira našeg doba”. Život i škola 27(1): 113-133. 6. Keresteš, Gordana (1992). “Biblioterapija i terapijsko obrađivanje literarnih tekstova”. U Ratni stres u djece: suzbijanje, posljedice i liječenje, ur. M. Žužul i Z. Raboteg, 141-148. Zagreb: Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Uprava za informativno-psihološku djelatnost. 7. Mikuletič, Natalija (2010). “Biblioterapija u školskoj knjižnici ili razgovor o knjizi”. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 53(2): 133-140. 8. Reščič Rihar, Tatjana, Urbanija, Jože (1999). Biblioterapija. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za bibliotekarstvo. 9. Rudež, Jelena (2004). “Biblioterapijska metodologija”. Hrvatski. 2(1-2): 55-82. 10. Shechtman, Zipora (2009). Treating Child and Adolescent Aggression Through Bibliotherapy. New York: Springer. 11. Villányi, Rózsa (2005-2006). “Mogućnosti biblioterapije u odgoju za čitatelja”. Knjižničarstvo: glasnik društva knjižničara Slavonije i Baranje 9-10(1-2) 2005-2006:53-57.

16

Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Hrcak_br_46_47_prosinac_2012  
Advertisement