Page 7

iluzijo in hkrati dinamično učinkovanje povezave med vodo in nebom. Pesnik, pisatelj in slikar Bojan Fekonja je čuteč in angažiran umetnik, ki se v svojih nadrealističnih upodobitvah loteva perečih vprašanj sodobnega sveta, tako kot v pričujočih delih Prepad med razredi in Zadnje opozorilo, kjer se pojavljajo človeške in živalske figure kot enakovredni partnerji pri umetnosti preživetja, bodisi zaradi pomanjkanja sredstev, bodisi zaradi onesnaženja okolja, kar oboje vodi tako v propad človeške civilizacije kot tudi narave. Slika Tadeje Vraber s simbolnim naslovom Sobivanja se na prvi pogled zdi kot abstraktno ekspresionistična stvaritev, upodobljena s pomočjo vijugastih, mestoma risarskih gestualnih potez, vendar pa lahko ob natančnejšem opazovanju zasledimo asociativne antropomorfne, zoomorfne in vegetabilne oblike, ki pojasnjujejo poimenovanje likovnega dela, posvečenega harmoniji skupnega življenja vseh enakopravnih živih bitij na zemlji. Mag. Oto Vogrin ustvarja v raznovrstnih slikarskih in grafičnih tehnikah (katerih večino obvlada), pri čemer se tematsko osredotoča na geometrijsko stilizirane vedute oziroma posamezne arhitektonske konstrukcije, ki jih kontrastira z organskimi oblikami pokrajine oziroma narave, kamor neredko vkomponira tudi svoj logotip, ovenčka. Nekoliko drugače pa je zasnoval pričujoče delo Tri oblike in sto barv v dimenziji in času 2018, ki ga je posvetil 100. obletnici hidroelektrarne Fala, kjer lahko zasledimo ekstremno poševna daljnovod in zvonik selniške cerkve ter v več vrstah adicijsko komponirane žarnice, kot na kakšnem notnem črtovju, skladno s sinestetičnim učinkovanjem likovne celote.

Mario Berdič, oktober 2018

Profile for Hram kulture Arnolda Tovornika

Katalog Svetloba in barve  

Katalog Svetloba in barve  

Advertisement