Page 1

POINT GROUP ARCHITECTURE & CONSTRUCTIONS No :24, 12 lane, Nguyen Ngoc Nai Street, Thanh Xuan district, Ha Noi (Số 24, ngõ 12, Nguyễn Ngọc Nại, Thanh Xuân, Hà Nội T H E W

: 043.9155.666 : 0918.13.01.02 : pointgroup.vn@gmail.com : www.revit.vn : www.pointgroup.vn

Tên công trình:

BIỆT THỰ Địa Điểm Xây Dựng:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ Chủ Đầu Tư:

MR. THỰC


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS:ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS:ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

PHỐI CẢNH MINH HỌA BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.00.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:26 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS:ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS:ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

PHỐI CẢNH MINH HỌA BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.00.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:27 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

THỐNG KÊ BẢN VẼ KÝ HIỆU BẢN VẼ

TÊN BẢN VẼ

A.00.103 PHỐI CẢNH MINH HỌA A.12.107 CHI TIẾT PHÀO MẶT ĐỨNG A.12.108 CHI TIẾT HÀNG RÀO A.12.109 CHI TIẾT CỔNG A.12.110 CHI TIẾT CỬA CỔNG A.12.111 CHI TIẾT LAN CAN A.13.110 CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK3 0- PHẦN CHUNG A.00.101 BÌA CÔNG TY A.00.102 PHỐI CẢNH MINH HỌA A.00.104 DANH MỤC BẢN VẼ A.00.105 GHI CHÚ CHUNG A.01.104 MẶT BẰNG TỔNG THỂ 1- MẶT BẰNG A.02.101 MẶT BẰNG TẦNG 1 A.02.102 MẶT BẰNG TẦNG 2 A.02.103 MẶT BẰNG TẦNG 3 A.02.104 MẶT BẰNG MÁI A.03.101 MẶT BẰNG TẦNG 1-PC A.03.102 MẶT BẰNG TẦNG 2-PC A.03.103 MẶT BẰNG TẦNG 3-PC 2- MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY A.04.101 MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY TẦNG 1 A.04.102 MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY TẦNG 2 A.04.103 MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY TẦNG ÁP MÁI 3- MẶT BẰNG TRẦN A.05.101 MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 1 A.05.102 MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 2 A.05.103 MẶT BẰNG TRẦN TẦNG ÁP MÁI 4- MẶT BẰNG LÁT SÀN A.06.101 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1 A.06.102 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2 A.06.103 MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG ÁP MÁI 5- MẶT ĐỨNG A.07.101 MẶT ĐỨNG TRỤC 1-3 A.07.102 MẶT ĐỨNG TRỤC D-A

THỐNG KÊ BẢN VẼ KÝ HIỆU BẢN VẼ A.07.103 A.07.104 6- MẶT CẮT A.08.101 A.08.102 A.08.103 A.08.104 A.08.105 A.09.101 A.09.102 A.09.103 A.09.104 A.09.105 A.13.104 A.13.107 A.13.108 7- CHI TIẾT THANG A.10.101 A.10.102 A.10.103 8- CHI TIẾT VỆ SINH A.11.101 A.11.102 A.11.104 A.11.105 A.11.106 A.11.107 A.11.109 A.11.110 9- CHI TIẾT CỬA A.13.101 A.13.102 A.13.103 A.13.105 A.13.106 A.13.109 10- CHI TIẾT KIẾN TRÚC A.12.101 A.12.102 A.12.103 A.12.104 A.12.105 A.12.106 TỔNG SỐ: 68

TÊN BẢN VẼ MẶT ĐỨNG TRỤC A-D MẶT ĐỨNG TRỤC 3-1 MẶT CẮT 1-1 MẶT CẮT 2-2 MẶT CẮT C-C MẶT CẮT B-B MẶT CẮT A-A MẶT CẮT 1-1 PHỐI CẢNH MẶT CẮT 2-2 PHỐI CẢNH MẶT CẮT A-A PHỐI CẢNH MẶT CẮT B-B PHỐI CẢNH MẶT CẮT C-C PHỐI CẢNH MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG ÁP MÁI CHI TIẾT CỬA SỔ SN1, SN2, SN3, SN4 CHI TIẾT CỬA SỔ SN5, SN6, SN7, SN8

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

CHI TIẾT THANG CHI TIẾT THANG CHI TIẾT THANG CHI TIẾT VỆ SINH WC1 CHI TIẾT VỆ SINH WC1 CHI TIẾT VỆ SINH WC2 CHI TIẾT VỆ SINH WC2 CHI TIẾT VỆ SINH WC3 CHI TIẾT VỆ SINH WC3 CHI TIẾT VỆ SINH WC4 CHI TIẾT VỆ SINH WC4 THỐNG KÊ CỬA MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 1 MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 2 CHI TIẾT CỬA ĐI D1 & D2 CHI TIẾT CỬA ĐI DWC CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK1& VK2 CHI TIẾT MẶT CẮT TƯỜNG 01 CHI TIẾT MẶT ĐỨNG SẢNH & BAN CÔNG CHI TIẾT TAM CẤP CHI TIẾT TAM CẤP 03 CHI TIẾT BAN CÔNG CHI TIẾT CỘT

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS:ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS:ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

DANH MỤC BẢN VẼ BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.00.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:28 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

1.4 - KÝ HIỆU TRIỂN KHAI MẶT ĐỨNG

1.1 - GHI CHÚ TRỤC ĐỊNH VỊ

X

BẢNG GHI CHÚ CHUNG

Ref 1

1

1 GHI CHÚ :

Xem bản vẽ thể hiện

1.5 - KÝ HIỆU TRIỂN KHAI CHI TIẾT

Tên cao độ Cao độ

1.2.1 - CAO ĐỘ COTE LEVEL Cao độ cote hoàn thiện Cao độ cote phần thô

+0.000 -0.050

A.00.00

Khu vực chỉnh sửa

1.2 - GHI CHÚ COTE CAO ĐỘ TẦNG ±0.000

Số hiệu lần chỉnh sửa

1 Ref

- Ký hiệu trục định vị theo phương Y

1.8 - KÝ HIỆU ĐIỀU CHỈNH BẢN VẼ

Ref

X

1.2.2 - CAO ĐỘ COTE MẶT BẰNG

+0.000

1 A.00.00

Số hiệu vết cắt Bản vẽ thể hiện

1t 900 x 2200

1.7 - GHI CHÚ ĐƯỜNG KÍCH THƯỚC Chỉ số dim X

Cao độ trần X

1.3.2 - VẾT CẮT CHI TIẾT

S1

SÀN TẦNG 2, TẦNG 3

1t

Ký hiệu cửa đi Kích thước cửa (rộng x cao)

- Ký hiệu tường (mặt bằng)

sơn

- Ký hiệu hoàn thiện bề mặt tường

ST

1.8 - 2.0 - khổ giấy A4 2.0 - 2.2 - khổ giấy A3 2.4 - 2.6 - khổ giấy A2 2.6 - 2.8 - khổ giấy A1 2.8 - 3.0 - khổ giấy A0

- Ghi chú độ dốc (mặt bằng)

1.9.2 - KÝ HIỆU CỬA ĐI 1t 1200 x 1400 800

Ký hiệu cửa sổ Kích thước cửa ( rộng x cao) Chiều cao bậu cửa

Ký hiệu cấu tạo

1.9.4 - KÝ HIỆU CẤU TẠO (MẶT CẮT)

SÀN THANG

- Ký hiệu tâm lát (mặt bằng)

1t

1.9.3 - KÝ HIỆU CỬA SỔ

Ký hiệu trần

Số hiệu vết cắt Bản vẽ thể hiện

- Ký hiệu chênh cote (mặt bằng)

i= 0.5%

Thước dim

1.3.1 - VẾT CẮT CHÍNH

Diện tích

1.9.1 - KÝ HIỆU PHÒNG

Khu vực trích chi tiết

C.01 CH - 2.700

NỀN TẦNG 1

150 m2

Số hiệu chi tiết Bản vẽ thể hiện

1.6 - KÝ HIỆU MẶT BẰNG TRẦN

1 A.00.00

Ref

Cao độ Ký hiệu cote cao độ

1.2.4 - CAO ĐỘ COTE THÔ (MĐ&MC)

1 A.00.00

1 A.00.00

1 A.00.00

-50

Tên phòng

Room name

1.2.3 - CAO ĐỘ COTE HOÀN THIỆN (MĐ&MC) -0.050

1.9 - KÝ HIỆU KHÁC

Cao độ Ký hiệu cote cao độ

1.3 - KÝ HIỆU VẾT CẮT

N1

NGÀY NỘP

Số hiệu mặt đứng

1 Ref - Ký hiệu trục định vị theo phương X

NỘI DUNG

SP

- Ký hiệu thiết bị wc

Type-1

XX-YY

Ký hiệu đối tượng

Type-2

XX-YY Description

Ký hiệu đối tượng Mô tả

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

1.9.5 - KÝ HIỆU ĐỒ NỘI THẤT SÀN SÂN PHƠI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

GẠCH CERAMIC 600x600MM

GẠCH CERAMIC 600x600MM

ĐÁ GRANITE ỐP MẶT BẬC DÀY 20MM

LÁNG VỮA XI MĂNG #50 DÀY 50MM TẠO PHẲNG

LÁNG VỮA XI MĂNG #50 DÀY 50MM TẠO PHẲNG

LÁNG VỮA XI MĂNG #50 DÀY 50 TẠO PHẲNG ĐÁNH DỐC 1% VỀ PHỄU THU NƯỚC

LỚP VỮA LÓT #50 DÀY 15MM

2 LỚP SIKA CHỐNG THẤM

LỚP BT GẠCH VỤN #150 DÀY 150MM

LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ #200 DÀY 100MM

BẬC XÂY GẠCH

SÀN BTCT ĐỔ TẠI CHỖ #200 DÀY 100MM

LỚP CÁT TÔN NỀN ĐẦM CHẶT

LỚP VỮA TRÁT TRẦN HOÀN THIỆN #75 DÀY 15MM

BẢN THANG BTCT ĐỔ TẠI CHỖ #200 DÀY 100MM

LỚP VỮA TRÁT TRẦN HOÀN THIỆN #75 DÀY 15MM

ĐỊA CHỈ :

LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN

LỚP SƠN HOÀN THIỆN TRẦN

LỚP VỮA TRÁT HOÀN THIỆN #75 DÀY 15MM

LỚP SƠN HOÀN THIỆN

TEL :

MR. THỰC

FAX :

BẢNG GHI CHÚ CẤU TẠO SÀN

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

LỚP SƠN HOÀN THIỆN

NW

NỀN TẦNG 1 (KHU VỰC WC TẦNG 1)

SW

SÀN TẦNG 2, TẦNG 3 (KHU VỰC WC)

SB

SÀN BAN CÔNG

SM

MÁI

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x300MM

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x300MM

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 600x600MM

NGÓI HẠ LONG 340x200x13MM

LÁNG VỮA XI MĂNG #50 DÀY 50 TẠO PHẲNG ĐÁNH DỐC 1% VỀ PHỄU THU NƯỚC

LÁNG VỮA XI MĂNG #50 DÀY 50MM TẠO PHẲNG ĐÁNH DỐC VỀ PHỄU THU NƯỚC

LÁNG VỮA XI MĂNG #50 DÀY 50 TẠO PHẲNG ĐÁNH DỐC 1% VỀ PHỄU THU NƯỚC

HỆ THANH NGANG 50MM

2 LỚP SIKA CHỐNG THẤM

2 LỚP SIKA CHỐNG THẤM

2 LỚP SIKA CHỐNG THẤM

MÁI BTCT ĐỔ TẠI CHỖ #200 DÀY 80MM

LỚP BT GẠCH VỤN #150 DÀY 150MM

LỚP BTCT ĐỔ TẠI CHỖ #200 DÀY 100MM

SÀN BTCT ĐỔ TẠI CHỖ #200 DÀY 100MM

LỚP CÁT TÔN NỀN TƯỚI NƯỚC ĐẦM CHẶT

LỚP VỮA TRÁT TRẦN HOÀN THIỆN #75 DÀY 15MM

LỚP VỮA TRÁT TRẦN HOÀN THIỆN #75 DÀY 15MM

LỚP VỮA TRÁT MÁI HOÀN THIỆN #75 DÀY 15MM

LỚP SƠN HOÀN THIỆN TRẦN

LỚP SƠN HOÀN THIỆN

LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN

LỚP SƠN HOÀN THIỆN

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

NW

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

NỀN TAM CẤP TẦNG 1

KIỂM TRA:

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 600x600MM

TÊN BẢN VẼ:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

LÁNG VỮA XI MĂNG #50 DÀY 50 TẠO PHẲNG ĐÁNH DỐC 1% VỀ PHÍA SÂN 2 LỚP SIKA CHỐNG THẤM

GHI CHÚ CHUNG BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

LỚP BT GẠCH VỤN #150 DÀY 150MM

SỐ HỢP ĐỒNG:

LỚP CÁT TÔN NỀN TƯỚI NƯỚC ĐẦM CHẶT

HẠNG MỤC:

LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN

0001

SỐ HIỆU:

A.00.105

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:31 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

A

B 5750

C

D

3250

5000

5625

19735 250

13750

250

VỊ TRÍ BỂ PHỐT

985

1

NHÀ THỜ

4000

4000

125

1

UP

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

2

DN

TÊN CÔNG TRÌNH:

2 A.12.108

3500

3500

10465

DN

10465

2

3 A.12.109 1110

NHÀ HÀNG XÓM

5500

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

1855

3 1855

3

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

DN

2500

2500

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

VỈA HÈ NHÀ HIỆN TRẠNG

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

ĐẤT SÂN VƯỜN

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

5750

3250

5000

5625

ĐÀO KHÁNH LÂM

19750

A

B

C

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

CHỦ TRÌ:

D

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TỔNG THỂ BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

MẶT BẰNG TỔNG THỂ 1 : 150

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.01.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:35 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

B

A 5750 600

1830

1855

3250 600

1665

350 125 110

5000

2780

125 350 250 600

110

110

2550

600

1245

500

430 220

HỘP KÝ THUẬT 230

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI

565 220

600

615 220

110

110

110

HỘP KÝ THUẬT 230

CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA

1

D

2-2 1965

A.08.102

1990

13

1795

11

9

1

110

110 220 485

C 14000

2-2 7

A.08.102

5

3 19

+0.000 635

TÊN CÔNG TRÌNH:

2

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

9355

1840

7280

SẢNH 01 3.78m²

P.KHÁCH 34.50m² +0.000

-0.050

4780

1245

500

220

220

220

TEL :

3 A.12.103

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

SẢNH 02 3.38m²

-0.020

1230

MR. THỰC

A.08.101

ĐỊA CHỈ :

3030

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI

1-1

3500

+0.000

110

1375

DN

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI

DN

1745

3265

WC 1 2.81m²

4150

TIỀN SẢNH 11.24m²

1670

-0.020

3390

1 A.12.104

1855

110

3

350 580

THUC. VILLA

+0.000

1600 3500

A.08.101

BIỆT THỰ

1250

815

250

2050

930

UP

P.NGỦ 1 13.84m²

1-1

TÊN DỰ ÁN :

1

525

7500

2

1015

4000

4000

1000

2400

100017

PHÒNG ĂN+BẾP 23.05m²

805

1600

15

1015

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

500

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

220 480 110

600

1835

600

2015

220 680

1670

5750

680 220

1190

2400

3250

5000

1190

C-C

C 1 A.12.103

A.08.103

1

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

1855

B 1 A.11.101

THIẾT KẾ:

110

14000

A

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

220

D

B-B

A-A

A.08.104

A.08.105

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TẦNG 1 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

MẶT BẰNG TẦNG 1

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

HẠNG MỤC:

0001

SỐ HIỆU:

A.02.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:37 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

1 A.11.106

C-C

B-B

A.08.103

A.08.104

A

B

110 220 485

600

1872

904

600 120 350 125 110

5000

2780

125 350 250 600

110

110

HỘP KÝ THUẬT

2550

CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI

1

THAY ĐỒ 7.25m²

+3.450

15

TÊN DỰ ÁN :

+3.500

3 17

BAN CÔNG 01 3.01m²

1

1015

PHÒNG NGỦ MASTER 22.18m²

7500

2090

1000

965

+3.500

P.NGỦ 2 18.48m²

+3.500

+3.480 3250

3500

3390

1600

+3.500

2

1-1

MR. THỰC ĐỊA CHỈ :

1375

4780

TEL :

FAX :

110

125 125

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI

110 140

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI

BAN CÔNG 02 2.74m²

+3.480

965

110 140

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

220

110

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

A.08.101

5530

3

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

1 A.12.105

4700

P.SH CHUNG 15.75m²

TÊN CÔNG TRÌNH:

140 110 7500

1015

3500

DN

BIỆT THỰ

4000

5

125 125

4000

A.08.102

WC2 4.27m²

13

+3.450

3780

1600

4155

2-2

9 7

+3.500

A.08.101

430 220

2580

11

WC3 3.17m²

P.NGỦ 3 15.47m²

1-1

600

110

HỘP KÝ THUẬT

2-2 A.08.102

2

110

615 220

110

D

110

CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA

1

GHI CHÚ :

A.08.105

3250 600

NGÀY NỘP

A-A

C

14220

5750

1 A.11.104

NỘI DUNG

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

110 140

2970

140 110

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

220 480 110

600

1835

600

2015

220 688

1670

5750

673 220

1190

2400

3250

5000

1190

220 110

C 2 A.12.105

A.08.103

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

B C-C

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KIỂM TRA:

14000

A

THIẾT KẾ:

D

B-B

A-A

A.08.104

A.08.105

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TẦNG 2 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

MẶT BẰNG TẦNG 2

0001 HẠNG MỤC:

1 : 75 SỐ HIỆU:

A.02.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:40 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

1 A.11.109

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

3250 350

110

110

HỘP KÝ THUẬT

CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA

565 220

1015

1347

2-2

+6.750 2400

600

1 A.08.102

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

1015

TÊN CÔNG TRÌNH:

PHÒNG ĐA NĂNG 38.39m²

1154

1000

7280

1833

1015

280220

+6.800

SẢNH THANG 19.64m²

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

4780

1-1

3500

4965

5980

PHÒNG NGỦ 4 18.48m²

1225

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

+6.800 3390

1775

5530

2

CHỦ ĐẦU TƯ :

3042

MR. THỰC

A.08.101

ĐỊA CHỈ : TEL :

3030 220 119 995

725

220

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI 2035 3030

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

220

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI

220

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

+6.800

1325

7500 110

3

1815

+6.780

3323

4000

SÂN PHƠI 15.47m²

3500

1-1

220

WC 4 3.17m²

4155

PHÀO TRANG TRÍ ĐẮP NỔI

A.08.101

110

4430

600

120 110

HỘP KÝ THUẬT

2-2 A.08.102

2

350

110

457 220

110

1

3030

1325

7500

915

5000

1925

3260

110

CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA

D

740

4155

C

14000

110

B

5750

220

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

A 110

NỘI DUNG

TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

220

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

220 480

3035

2015

220

1065

900

1065

220

1190

2400

1190

220

995

220 600

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

110

5750

3250

5000

110

1815

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

14000

1925

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

A

B C-C

B-B

A.08.103

A.08.104

C

D

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

A-A

MẶT BẰNG TẦNG 3

A.08.105

BỘ MÔN:

1

MẶT BẰNG TẦNG 3 1 : 75

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.02.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:41 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

B

910

C

15710

5750

GHI CHÚ :

D

3250

5000

800

925

PHÀO MÁI

1

1

2810

62.94%

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

4000

62.94%

2696

62.94%

2-2 A.08.102

62.94%

2-2 A.08.102

4000

NGÀY NỘP

925

A

NỘI DUNG

280

PHÀO MÁI

845

280

9350

CỘT THU LÔI

CỘT THU LÔI

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

1-1

MR. THỰC

A.08.101

ĐỊA CHỈ :

70.06%

70.06%

70.06%

70.06%

5133

+9.762

3500

1-1 A.08.101

2

CHỦ ĐẦU TƯ :

3500

2

9350

TÊN CÔNG TRÌNH:

TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

80.14%

925

3 925

3 80.14%

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

735

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

280

280

1125

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

CỘT THU LÔI

PHÀO MÁI

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

4858

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

910

5750

3250

5000

1925

NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

16835

KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

A

1

MẶT BẰNG MÁI

C

B

D

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG MÁI BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.02.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:43 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TẦNG 1-PC BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

PHỐI CẢNH MẶT BẰNG TẦNG 1

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.03.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:48 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TẦNG 2-PC BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

PHỐI CẢNH MẶT BẰNG TẦNG 2

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.03.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:52 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TẦNG 3-PC BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

PHỐI CẢNH MẶT BẰNG TẦNG ÁP MÁI

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.03.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:55 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

C-C

1 A.10.101

A.08.103

A

B 600

1830

A.08.105

C

14220

5750

220 485

A-A

A.08.104

D

3250 600

2125

235

5000

2780

235 710

600

600

430 220

HỘP KĨ THUẬT 110

110

350

110

565 220

5530

2-2

565

615

835

110

350

120

110

1

110

2550

HỘP KĨ THUẬT

1 2-2

7720

2

3500

1-1

TEL :

2090

2400

995

750

1190

995

450

DN

SẢNH 02 3.38m²

1245

500

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

750

765

-0.020

110

1670

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

590

680

MR. THỰC ĐỊA CHỈ :

450

2190

-0.050

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

A.08.101

2190

DN

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

CHỦ ĐẦU TƯ :

595 1670

1670

3265

4000

2400 450

1840

600 1215 110

110

570

WC 1 2.81m²

4150

+0.000

805

1595

450

-0.020

TIỀN SẢNH 11.24m²

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

765

110

3

P.KHÁCH 34.50m²

3030

110 1090

930

750

2350

+0.000

3390

1600

P.NGỦ 1 13.84m²

3500

A.08.101

220

+0.000

110

525

DN 1-1

1270 95

7720

930

4260

SẢNH 01 3.78m²

TÊN DỰ ÁN :

795

2800

+0.000

635

4000

3780

PHÒNG ĂN+BẾP 23.05m²

2400

A.08.102

1600

A.08.102

2

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

110

110

B-B

NỘI DUNG

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

450

2570

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

450

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

700

600

1835

600

2125

790

1670

790

1300

2400

1410

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

110

5750

3250

5000

110

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

14220

A

C-C

B

A.08.103

1

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

B-B A.08.104

C

A-A A.08.105

D

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY TẦNG 1 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG TẦNG 1

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

HẠNG MỤC:

0001

SỐ HIỆU:

A.04.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:57 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

3 A.10.101

C-C A.08.103

A

B-B

A-A

A.08.104

A.08.105

B 14220

110

5750

220 485

600

1872

3250 600

904

600

580 110

5000

3030

220 600

600

110 1810

600

430 220

HỘP KĨ THUẬT

4000

2400

BIỆT THỰ

BAN CÔNG 01 3.01m²

2840

TÊN CÔNG TRÌNH:

7720

2

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

1670

1-1

3500

4780 688

+3.480

+3.500

2850

+3.500

3685

115

PHÒNG NGỦ MASTER 22.18m²

1670

P.SH CHUNG 15.75m²

930

CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC

A.08.101

ĐỊA CHỈ :

658

TEL :

5530

FAX :

765

220

765

450

110

450

BAN CÔNG 02 2.74m²

+3.480

220

805

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

805

1375

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

915

450

1840

925

110

P.NGỦ 2 18.48m²

3390

110

565 220

565 110

TÊN DỰ ÁN :

930

1830

2400

1800 110 750 30

155 930

THAY ĐỒ 7.25m²

110

115

220

A.08.102

220

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

450

110

3030

1 2-2

+3.500

110

110

3780 110

415

595 110

+3.500

3

+3.450

DN 780

4485

1600

A.08.101

WC2 4.27m²

2635

1600 110 1565

4155

3500

1-1

+3.450

+3.500

4000 7720

2

WC3 3.17m²

2470

P.NGỦ 3 15.47m²

2470

2-2 A.08.102

1670

110

1

615 220

340

HỘP KĨ THUẬT

630 110

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

D

C

NỘI DUNG

TEL:

450

2570

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

450

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

220 480 110

600

1835

600

2015

220 688

5750

1670

673 220

1190

2400

3250

5000

1190

220 110

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

14220

NGƯỜI VẼ:

A

C-C

B

A.08.103

B-B A.08.104

C

A-A A.08.105

D

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY TẦNG 2 BỘ MÔN:

2

MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG TẦNG 2

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.04.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:57:58 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

A

B 5750 4155

3250 110

915

350

110

5000

3030

350

110

220 1291 2705

2705

2715

1675 250

SẢNH THANG 19.64m²

7720

2

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

679 4780

220

995

3500

1-1

220

ĐỊA CHỈ :

220 561

220 220

MR. THỰC

TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

995

995

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

A.08.101

679

4715

220

1225

2210

3030

800

3645

3645

3390

220

220

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

220

TEL:

220

1065

900

1065

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

220

110

BIỆT THỰ

CHỦ ĐẦU TƯ :

110

930

110 135

110

+6.800

1596

110

PHÒNG ĐA NĂNG 38.39m²

+6.800

5530

3

TÊN DỰ ÁN :

7280

1375

930

110

930

4155

930

150 150 150 150 150 150

220 220 220 220 220

1999

+6.750

TÊN CÔNG TRÌNH:

PHÒNG NGỦ 4 18.48m²

3500

1-1 A.08.101

2-2 A.08.102

+6.800

1775

390

7720

2

1015

+6.780

670

4000

A.08.102

SÂN PHƠI 15.47m²

1000

WC 4 3.17m²

1

220

220

230

230

HỘP KĨ THUẬT

1015

1111

110

2-2

220

110

HỘP KĨ THUẬT

1

110

4430

110

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

110

220

D

4000

110

C

14220

NỘI DUNG

ĐÀO KHÁNH LÂM

220

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

220 480

3035

2015

220

1065

900

1065

220

1190

2400

1190

220

995

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

220

THIẾT KẾ:

110

5750

3250

5000

110

1815

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

14220

1215

600

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

A

B

C

D

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TƯỜNG XÂY TẦNG ÁP MÁI BỘ MÔN:

1

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG TẦNG ÁP MÁI

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

HẠNG MỤC:

0001

SỐ HIỆU:

A.04.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:00 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

C-C

B-B

A.08.103

A.08.104

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

A-A A.08.105

GHI CHÚ :

A

B 5750

125

300

1225

1225

D

C

14000 3250

1225

1225

550 0

: ĐÈN CHÙM

5000

3000

250 400

1350

: ĐÈN ỐP TRẦN

1350

1350

300

125

: ĐÈN DOWNLIGHT

TC 01 CH - +2.950

Q

: QUẠT HÚT MÙI

1 900

600 125

2-2 A.08.102

4300

850

2500

+2.950 1200

+2.950

300

TÊN CÔNG TRÌNH:

3550

600

+2.950

125

125

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

7500

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

300

600

600

600

300

1-1

3500

600 250 600

+2.800

3

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

A.08.101

1390

1800

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

1290

1750

2925

600

2

CHỦ ĐẦU TƯ :

1750

100

WC 1 2.81m²

+2.800

1290

TIỀN SẢNH 11.24m² +2.800

2160

+2.950

1380

A.08.101

1200

P.NGỦ 1 13.84m²

3500

1-1

2320

620

140

600 600

6050

600 740

620

1380

2

7500

1225

1425

1100

BIỆT THỰ

4000

2250

P.KHÁCH 34.50m² 400

1:2 TÊN DỰ ÁN :

PHÒNG ĂN+BẾP 23.05m² +2.800

A.08.102

1290

4000 1425

600

KÝ HIỆU ĐÈN

2-2 1290

1

TC 01 CH - +2.800

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

TC 01 CH - +2.800

TC 01 CH - +2.950

TC 03 CH - +2.350

TC 01 TC 01 CH - +2.950 CH - +2.800

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

TC 01 CH - +2.800

TC 01 CH - +2.950

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

250315

2905

900

155

1320

155300

1200

1200

300250300

1417

1317

1417

300250

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

110

5750

3250

5000

110

NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

14220

A

1

MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 1 1 : 75

3 A.11.101

KIỂM TRA:

B C-C A.08.103

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

C B-B A.08.104

D

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 1

A-A A.08.105

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.05.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:03 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

C-C

B-B

A.08.103

A.08.104

3 A.11.106

A

B

5750 125300

1463

A.08.105

3 A.11.104

900

155 625

690 155

GHI CHÚ :

D

3250

1463

: ĐÈN CHÙM

5000

3000

NGÀY NỘP

A-A

C

14000

NỘI DUNG

265

1770

155

1285

940

: ĐÈN ỐP TRẦN

585 250

: ĐÈN DOWNLIGHT

TC 01 CH - +2.850

TC 03 CH - +2.350

TC 01 CH - +2.700

TC 03 CH - +2.350

Q

600 +6.350

2580

1395

+6.200

300

7500

600 140

1200

3500 600 250 600

3550

600

1625

MR. THỰC ĐỊA CHỈ :

125300

+6.200

600

600

300

1-1 A.08.101

1123

1800

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

2947

3470

2900 250 600

1714

2300

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

CHỦ ĐẦU TƯ :

+6.350

600

2600

2

1786

600

1380

+6.200

2160

+6.350

600

PHÒNG NGỦ MASTER 22.18m²

+6.350

125

3

1200

P.SH CHUNG 15.75m²

P.NGỦ 2 18.48m²

3500

1-1 A.08.101

1043

TÊN CÔNG TRÌNH:

140

1415

265 300

7500

2

743

BIỆT THỰ

4000

+5.850

+5.850

A.08.102

TÊN DỰ ÁN :

+6.200

1250

1575

WC3 3.17m²

2550

P.NGỦ 3 15.47m²

4000

WC2 4.27m²

1200

THAY ĐỒ 7.25m²

600

2325

300

1575

600

2-2

1485

2-2 A.08.102

: QUẠT HÚT MÙI

1

125

315235

1

TC 01 CH - +2.700

1625

TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

TC 01 CH - +2.700

TC 01 CH - +2.850

TC 01 CH - +2.850

TC 01 CH - +2.850

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

TC 01 CH - +2.700

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

125

300

1100

1100

1550

1465

235300

5750

1200

1200

300250285

1388

1388

3250

1388

300250

1

MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 2

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

5000

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

14000

A

THIẾT KẾ:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

B

C

C-C

B-B

A.08.103

A.08.104

A-A A.08.105

D

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TRẦN TẦNG 2 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.05.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:04 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

3 A.11.109

A

B

5750 725

C

14000

D

3250

2810

5000 10465

830

2-2

1007

1 1007

1

2-2

A.08.102

A.08.102

WC 4 3.17m²

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ 2993

2993

SÂN PHƠI 15.47m²

2

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

PHÒNG ĐA NĂNG 38.39m²

CHỦ ĐẦU TƯ :

2696

PHÒNG NGỦ 4 18.48m²

2696

1-1

7500

7500

2

SẢNH THANG 19.64m²

7500

TÊN CÔNG TRÌNH:

1-1

A.08.101

MR. THỰC

A.08.101

ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

804

804

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

3

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

125 910

5500

250

5750

3000

250

4750

3250

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

125

5000

ĐÀO KHÁNH LÂM

800

CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

14000

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

A

B C-C A.08.103

C

D

B-B

A-A

A.08.104

A.08.105

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG TRẦN TẦNG ÁP MÁI

1

MẶT BẰNG TRẦN TẦNG ÁP MÁI

BỘ MÔN:

1 : 75

SỐ HỢP ĐỒNG:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.05.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:06 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

A

B

C

D

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

14220

3135

600

1775

460125

5000

2780

125 570 250 600

110 3800

835

150

110

1

3250

1

110

5750

565 220

110

2-2 A.08.102

4000

2400

TÊN DỰ ÁN :

550

6V x 600= 3600

600

600

110

-20

A.08.101

815

7720

220

MR. THỰC

-20 600

600

1-1

3500

FF-04

1670

FF-04

380

ĐỊA CHỈ :

220

360

FF-04

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

4V X 600= 2400

-0.050

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

110

WC 1 2.81m²

2

805

FF-01

-0.020 4VX 600= 2400

+0.000

FF-04

TÊN CÔNG TRÌNH:

805

255

11V x 600= 6600

600

FF-01

250

1800

-20

+0.000

SẢNH 01 3.78m²

600

1595

TIỀN SẢNH 11.24m²

600

FF-01

600

600

P.NGỦ 1 13.84m² +0.000

3

4V X 600=2400

P.KHÁCH 34.50m²

600

2090

600 5V X 600= 3000

FF-04

4V X 600= 2400

520

1600

A.08.101

600

FF-04

3500

1-1

8V X 600= 4800

7720

2

100

600

BIỆT THỰ

FF-04

600 50

FF-01

7V X 600= 4200

4V X 600= 2400

4000

PHÒNG ĂN+BẾP 23.05m² +0.000

60

5V X 600= 3000

1600

2-2 A.08.102

3

580

-0.020 380

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

SẢNH 02 3.38m²

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM

700

600

790

1670

790

1300

2400

CHỦ TRÌ:

1410

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

110

5750

3250

5000

110

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

14220

NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

A

C

B

2 A.11.101

D

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1 BỘ MÔN:

1

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 1

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

1 : 75

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.06.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:07 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

C-C 2 A.11.106

2890

785

FF-04

4000

2400

600

220

7720

815

4V X 600= 2400

2

6V X 600=3600

550

840

1-1

MR. THỰC

A.08.101

ĐỊA CHỈ :

350

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

220 600

-20

i= 0.5%

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

TEL :

600

470

470

360

FF-04

600

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

CHỦ ĐẦU TƯ :

3500

FF-04

110

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

585

2385

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

350

3

FF-01

470

FF-01

+3.500

1600

4V X 600= 2400

+3.500

PHÒNG NGỦ MASTER 22.18m²

-20

3500

FF-01

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

380

P.SH CHUNG 15.75m²

TÊN DỰ ÁN :

FF-01

FF-04

+3.500

P.NGỦ 2 18.48m²

600

6V X 600=3600

600

600

600

FF-04

6V X 600= 3600

6V X 600= 3600

8V X 600= 4800

285

2-2

+3.500

DN

600

7720

100

FF-04

600

550

THAY ĐỒ 7.25m²

-20

FF-04

5V X 600=3000 600

525

1 A.08.102

+3.450

30 570

FF-01

+3.450

600

i= 0.5% 4V X 600= 2400

5V X 600= 3000

+3.500

WC2 4.27m²

-20

4000

P.NGỦ 3 15.47m²

A.08.101

3800

150

WC3 3.17m²

A.08.102

1-1

600 235 600

110

460 2V X600=1200

2-2

2

5000

110

110

GHI CHÚ :

D

3250 4680

110

600

2 A.11.104

C

14220

5750 705

1

B

110

110

A.08.105

A.08.104

840

A

NGÀY NỘP

A-A

B-B

A.08.103

NỘI DUNG

TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

220 110

5530

220 723

5750

1600

708 220

1190

2400

3250

1190

220

5000

1215 1325

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

14000

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

A

B

C

D

C-C

B-B

A-A

A.08.103

A.08.104

A.08.105

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2 BỘ MÔN:

1

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG 2

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.06.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:09 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

B-B

A.08.103

A.08.104

A

B 5750

50

150

4000

FF-04

+6.800

2

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

1350 +6.800

800

SẢNH THANG 19.64m²

MR. THỰC

A.08.101

ĐỊA CHỈ :

FF-01

550

TEL :

600 600

6V X 600= 3600

220

360

600

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

600

4V X 600= 2400

1-1

3500

FF-04

220

110

TÊN CÔNG TRÌNH:

FF-01

600

FF-01

1225

PHÒNG ĐA NĂNG 38.39m²

7720

600

925

565

6V X 600= 3600

110

+6.800

BIỆT THỰ

1240

FF-04

4V X 600= 2400

1775

PHÒNG NGỦ 4 18.48m²

TÊN DỰ ÁN :

8V X 600= 4800

-20

285

600

600

715

8V X 600= 4800

3500

2-2

485

5V X 600= 3000

% 0.5 i=

2000 780

7720

390

100

1 A.08.102

FF-04

FF-02 5V X 600= 3000

220

-20

3

% 0.5

+6.780

410

A.08.101

4430

+6.750

i=

4000

SÂN PHƠI 15.47m²

1-1

570

110

WC 4 3.17m²

A.08.102

2

3030

85 600

2-2

5000

220

570

1110

110

1

D

3250

5180

220

220

GHI CHÚ :

11V X 600= 6600

110

A.08.105

C

14220

NGÀY NỘP

A-A

110

C-C

NỘI DUNG

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

220

1492

110

4148

1175

5750

900

1175

2100

1530

3250

5000

1260

220 110

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

14220

KIỂM TRA:

A

C-C A.08.103

B

B-B A.08.104

C

A-A A.08.105

D

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG ÁP MÁI BỘ MÔN:

1

MẶT BẰNG LÁT SÀN TẦNG ÁP MÁI 1 : 75

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.06.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:10 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

9765

GHI CHÚ :

CỘT THU LÔI TẦNG MÁI +10.900

TẦNG MÁI +10.900

SƠN MÀU BE NHẠT 4100

4100

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT VỊ TRÍ TREO ĐIỀU HÒA

SƠN MÀU BE NHẠT

TẦNG 3 +6.800

TẦNG 3 +6.800

1 A.12.102

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

CỘT SƠN MÀU BE ĐẬM

TÊN CÔNG TRÌNH:

11350

3300

11350

SƠN MÀU BE NHẠT

ỐP GẠCH TRANG TRÍ

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT

TẦNG 2 +3.500

6800

TẦNG 2 +3.500

MR. THỰC ĐỊA CHỈ :

ĐÈN TRANG TRÍ

TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

3500

PHÀO ỐP GẠCH ĐỎ ĐUN

CỘT SƠN MÀU BE ĐẬM TẦNG 1 +0.000

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

450

450

TẦNG 1 +0.000

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

SÂN VƯỜN -0.450 1325

3500

4000 9355

355 355

FAX :

0918.13.01.02

ĐÀO KHÁNH LÂM

SÂN VƯỜN -0.450 520

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ỐP GẠCH TRANG TRÍ

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

3

2

1

NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT ĐỨNG TRỤC 1-3 BỘ MÔN:

1

MẶT ĐỨNG TRỤC 1-3

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.07.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:14 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

800

14220

690

525

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

600

CỘT THU LÔI

CỘT THU LÔI TẦNG MÁI +10.900

GHI CHÚ :

TẦNG MÁI +10.900

SƠN MÀU BE NHẠT

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT

4100

SƠN MÀU BE NHẠT SƠN MÀU BE NHẠT

SƠN MÀU BE ĐẬM

FIX

TẦNG 3 +6.800

FIX

TẦNG 3 +6.800 TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

SƠN MÀU BE NHẠT

LAN CAN

11350

3300

CỘT SƠN MÀU BE ĐẬM TÊN CÔNG TRÌNH:

3 A.12.107 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

TẦNG 2 +3.500

TẦNG 2 +3.500

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT

PHÀO ỐP GẠCH ĐỎ ĐUN

3500

SƠN MÀU BE NHẠT

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

SƠN MÀU BE NHẠT TẦNG 1 +0.000 450

TẦNG 1 +0.000

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

SÂN VƯỜN -0.450

CỘT SƠN MÀU BE ĐẬM

SÂN VƯỜN -0.450

PHÀO ỐP GẠCH ĐỎ ĐUN

TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

5750

3250

5000

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

14000

A

2 A.12.102

B

1325

C

D

520

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT ĐỨNG TRỤC D-A BỘ MÔN:

1

MẶT ĐỨNG TRỤC D-A

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 75

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.07.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:18 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT GHI CHÚ :

CỘT THU LÔI

TẦNG MÁI +10.900

TẦNG MÁI +10.900

SƠN MÀU BE NHẠT

4100

4100

1987

SƠN MÀU BE NHẠT

2113

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT

TẦNG 3 +6.800

TẦNG 3 +6.800

TÊN DỰ ÁN :

1070

BIỆT THỰ

CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA

TÊN CÔNG TRÌNH:

11350

3300

1400

3300

3300

SƠN MÀU BE NHẠT

CỘT SƠN MÀU BE ĐẬM

830

5 A.12.107 TẦNG 2 +3.500

1270

TẦNG 2 +3.500

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

SƠN MÀU BE NHẠT

MR. THỰC

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT TEL :

3500

1400

3500

3500

ĐỊA CHỈ :

CỘT SƠN MÀU BE ĐẬM

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

830

PHÀO ỐP GẠCH ĐỎ ĐUN

TẦNG 1 +0.000 450

450

TẦNG 1 +0.000 SÂN VƯỜN -0.450

PHÀO ỐP GẠCH ĐỎ ĐUN

CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA

ỐP GẠCH TRANG TRÍ

5000

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

SÂN VƯỜN -0.450

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM

3250

CHỦ TRÌ:

5750

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

14000

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

D

C

B

A

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT ĐỨNG TRỤC A-D

1

MẶT ĐỨNG TRỤC A-D 1 : 75

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.07.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:22 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TẦNG MÁI +10.900 1138

TẦNG MÁI +10.900

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT

SƠN MÀU BE NHẠT

4100

1965

4100

1 A.12.107

997

SƠN MÀU BE NHẠT

TẦNG 3 +6.800

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

1070

TẦNG 3 +6.800

SƠN MÀU BE NHẠT

11350

3300

1400

3300

11350

TÊN CÔNG TRÌNH:

CỘT SƠN MÀU BE ĐẬM

ỐP GẠCH TRANG TRÍ

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

TẦNG 2 +3.500 2100

TẦNG 2 +3.500

CỤC NÓNG ĐIỀU HÒA

MR. THỰC

LỢP NGÓI CÁCH NHIỆT SƠN MÀU BE NHẠT

ĐỊA CHỈ :

3500

1400

3500

TEL :

PHÀO ỐP GẠCH ĐỎ ĐUN

CỘT SƠN MÀU BE ĐẬM 830

PHÀO ỐP GẠCH ĐỎ ĐUN

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

TẦNG 1 +0.000 450

450

TẦNG 1 +0.000 SÂN VƯỜN -0.450

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

SÂN VƯỜN -0.450

ỐP GẠCH TRANG TRÍ

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

355

4000

3500

1325

530

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

355

7500

1855

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

1

2

3

KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT ĐỨNG TRỤC 3-1

1

MẶT ĐỨNG TRỤC 3-1 1 : 75

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.07.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:24 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TẦNG MÁI +10.900

4100 220

1215

150

1000 150

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

SB

570

150

400

TẦNG 2 +3.500

1200

+2.950

CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC

+2.800

NW

N1

3500 1215

NW

N1

TẦNG 1 +0.000 450

FF-01

220

800

FF-05

4890

5750

3250 14000

450

110

SÂN VƯỜN -0.450 CODE- DM -0.550 MÓNG -1.250

5000

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

2230

1380

1400

110

TIỀN SẢNH 11.24m² 3140

TEL :

830

FF-01

WC 1 2.81m²

P.KHÁCH 34.50m²

450

MÓNG -1.250

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

FF-01 400

150 2800

1400

4780

ĐỊA CHỈ :

4150

830

TÊN CÔNG TRÌNH:

800

SÂN VƯỜN -0.450

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

PHÒNG NGỦ MASTER 22.18m²

FF-01

150

1270

+2.950

P.NGỦ 1 13.84m²

N1

220

TẦNG 3 +6.800

+6.200

S1

400

830

FF-01

220

+6.350

S1

+2.800

TẦNG 1 +0.000

3030

220 600

600

300

300 150 220

1105

SB

S1

3300

5530

2800

220

4890

FF-01

2700

150

P.NGỦ 2 18.48m²

+6.200

2700

1070 1400

12150

+6.350

220

FF-01

300

FF-01

S1 TẦNG 2 +3.500

3030

2700

800

TẦNG 3 +6.800

S1

1070

220

1270

5530

S1

PHÒNG ĐA NĂNG 38.39m²

2230

SẢNH THANG 19.64m²

PHÒNG NGỦ 4 18.48m²

220

4100

4100

4100

4100

2950

TẦNG MÁI +10.900

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

A

B

C

D

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT 1-1

1

MẶT CẮT 1-1 1 : 75

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.08.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:28 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

2810

1385

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

280

TẦNG MÁI +10.900

4120

WC 4 3.17m²

220

2840

110

1830

SW

1015

FF-05

4155

800

FF-02

1000

1015 110

220

SW

+6.350 +5.850 +6.200

P.NGỦ 3 15.47m²

WC3 3.17m² 1375

FF-05

110

FF-01

TẦNG 3 +6.800

220 1070

550 250

WC2 4.27m²

FF-01

S1

830

+6.200

2400

2700

1400

1215

+5.850

THAY ĐỒ 7.25m²

S1

110

4155

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

3300

1375

FF-05

+6.350

150

300

100 1070

+6.200 3300

SW

110

FF-01

1 A.12.101

TẦNG 2 +3.500

3030

1400

220

S1

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

TẦNG 2 +3.500

3140

N1

N1

1270 220

3500

TEL :

1015

SÂN VƯỜN -0.450

TẦNG 1 +0.000 SÂN VƯỜN -0.450

MÓNG -1.250

5000

3250

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

FF-01

450

830

110

5640

N1

450

TẦNG 1 +0.000

FF-01

ĐỊA CHỈ :

450

4890

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC 1400

PHÒNG ĂN+BẾP 23.05m²

P.KHÁCH 34.50m² FF-01

150

+2.800

830

2800 220

+2.800

2800

400 150

1270 1400

3500

1215

+2.950

400

FF-01

+2.950

TÊN CÔNG TRÌNH:

220 830

FF-01

300

4780

150

S1

1666

220

SÂN PHƠI 15.47m²

2090

PHÒNG ĐA NĂNG 38.39m²

2700

---

TẦNG 3 +6.800

4100

4150

4000

4100

2434

2010

TẦNG MÁI +10.900

MÓNG -1.250

5750

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

14000

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

D

C

B

A

NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT 2-2 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

MẶT CẮT 2-2 1 : 75

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.08.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:30 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

4100

2890

4100

2890

2519

TẦNG MÁI +10.900

2445

TẦNG MÁI +10.900

S1

FF-01

FF-01

1800

800

300

TÊN DỰ ÁN :

+5.850 2 A.12.101

110

WC3 3.17m²

2400

P.NGỦ 2 18.48m²

S1

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

SW

FF-05

FF-01

+2.800

MR. THỰC

150

+2.350

TẦNG 2 +3.500

CHỦ ĐẦU TƯ :

+2.950

400

FF-01

TẦNG 2 +3.500

TÊN CÔNG TRÌNH:

3300

1200

3300

150 2700

110

S1

1000

TẦNG 3 +6.800

+6.200

+6.200 3390

3300

FF-05

BIỆT THỰ

220 3300

SW

1581

WC 4 3.17m² 1260

TẦNG 3 +6.800

1210

1655

PHÒNG NGỦ 4 18.48m²

NW

450

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

1250

800

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

TẦNG 1 +0.000

450

450

N1

800

SÂN VƯỜN -0.450

FF-01

FF-05

TẦNG 1 +0.000

PHÒNG ĂN+BẾP 23.05m²

TEL :

3500

2800

2400

WC 1 2.81m²

3500

3500

3500

ĐỊA CHỈ :

SÂN VƯỜN -0.450

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

MÓNG -1.250

3500

MÓNG -1.250

4000

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

7500

3

2

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

1

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT C-C BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

1

MẶT CẮT C-C

HẠNG MỤC:

1 : 75

SỐ HIỆU:

A.08.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:32 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TẦNG MÁI +10.900

4100

S1

1581

S1

SẢNH THANG 19.64m²

2200

4100

2519

1550

350

TẦNG MÁI +10.900

FF-01

TẦNG 3 +6.800 300

1200

220

3390

13

3 A.12.101

9 7

3890

220

5

S1

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

3

FF-01

TẦNG 2 +3.500

19

400

CHỦ ĐẦU TƯ :

400

1

+2.950

TÊN CÔNG TRÌNH:

3300

11

S1 TẦNG 2 +3.500

BIỆT THỰ 15

150

P.SH CHUNG 15.75m²

3300

12150

+6.200

TÊN DỰ ÁN :

17

3300

+6.350

2700

TẦNG 3 +6.800

NW

3390

N1

TẦNG 1 +0.000

FF-01

9

2800

3500

220

11 7

3890

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

220

3

FF-01

TẦNG 1 +0.000

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

1250

800

450

450

1

800

SÂN VƯỜN -0.450

TEL :

5

N1

FF-04

ĐỊA CHỈ :

3500

13

TIỀN SẢNH 11.24m² 1215

MR. THỰC

15

+2.800

830

+2.800

2270

150

17

SÂN VƯỜN -0.450

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

MÓNG -1.250

3500

MÓNG -1.250

4000

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

7500

3

2

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

1

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT B-B BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

MẶT CẮT B-B 1 : 75

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.08.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:34 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ : TẦNG MÁI +10.900

2490

150

1210

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

FF-05

TẦNG 2 +3.500

3390

220

FF-01

3890

150

3100

P.KHÁCH 34.50m²

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC

2800

+2.950

+2.800

3300

2900 220

2470

400

SW

ĐỊA CHỈ :

3500

110

FF-01

TÊN CÔNG TRÌNH:

400

4700

WC2 4.27m²

400 150 2800

BIỆT THỰ

2400

PHÒNG NGỦ MASTER 22.18m²

TẦNG 2 +3.500

3500

TÊN DỰ ÁN :

+6.200

S1

TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

220

N1 450

450

TẦNG 1 +0.000

TẦNG 3 +6.800

800

+5.850

220

1215

220

+6.350

2700

3300

11350

1215

3890

400

3390

1212

4100

1682 220

PHÒNG ĐA NĂNG 38.39m² S1 FF-01

300

1230

1280

4100

600

TẦNG 3 +6.800

2890

1138

400

TẦNG MÁI +10.900

1250

SÂN VƯỜN -0.450

TẦNG 1 +0.000 SÂN VƯỜN -0.450

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

MÓNG -1.250

220

3280

220

3500

3780

220

4000

MÓNG -1.250

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

3

2

1

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT A-A BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

1

MẶT CẮT A-A 1 : 75

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.08.105

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:58:37 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT 1-1 PHỐI CẢNH BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

1

PC-MẶT CẮT 1-1

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.09.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 10:59:20 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT 2-2 PHỐI CẢNH BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

1

MẶT CẮT 2-2 PHỐI CẢNH

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.09.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:00:05 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT A-A PHỐI CẢNH BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

1

MẶT CẮT A-A- PHỐI CẢNH

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.09.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:00:29 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT B-B PHỐI CẢNH BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

MẶT CẮT B-B PHỐI CẢNH

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.09.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:06 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

Author KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT CẮT C-C PHỐI CẢNH BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

MẶT CẮT C-C PHỐI CẢNH

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.09.105

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:39 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

VK2

2730

125

1015

110

110

110

4BX250=1000

1000

C

A.10.102

VK1

110125

125 110

220

110

1

2780 1000

2

B

285

1000

1000

125

220

110 125 125

C

2 A.10.102

110

B

1 TÊN DỰ ÁN :

9

11

1125

11

1015

13

1125

1125

BIỆT THỰ 9

TÊN CÔNG TRÌNH:

1

7

7

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

5 17 3

6Bx250=1500

5 6BX250=1500

6BX250=1500

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

13

2625

2515

15

A.10.102

6Bx250=1500

1 A.10.102

15 3

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

19

17 1

UP

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

1

DN

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

125

1000

1000

1000

125

125

1000

1000

125

C

B

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM

3250

3250

B

1000

CHỦ TRÌ:

C

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

1

MẶT BẰNG CHI TIẾT THANG TẦNG 1 1 : 30

3

MẶT BẰNG CHI TIẾT THANG TẦNG 2

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

1 : 30

CHI TIẾT THANG BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.10.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:41 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

TẦNG MÁI +10.900

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

TẦNG MÁI +10.900

4100 1210

2200

2146

2171

4100

GHI CHÚ :

1000

6Bx250=1500

1000

TẦNG 3 +6.800

400

400

4Bx250=1000

400

1000

TẦNG 3 +6.800

1216

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

1919

+5.584

2900

+4.716

2900

868

3300

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

400

400

TẦNG 2 +3.500

6800

766

1216

214

CHỦ ĐẦU TƯ :

TẦNG 2 +3.500

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

1167

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

2270

3500

1167

3500

2130

+2.333

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

+1.167

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

185

ĐÀO KHÁNH LÂM

1167

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

125

1000

1000

THIẾT KẾ:

TẦNG 1 +0.000

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

450

150

830

785 150

450

TẦNG 1 +0.000

SÂN VƯỜN -0.450

CHỦ TRÌ:

KIỂM TRA:

SÂN VƯỜN -0.450

1000

1500

1000

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

125

CHI TIẾT THANG BỘ MÔN:

C

1

MẶT CẮT THANG 1-1 1 : 50

2

1 MẶT CẮT THANG 2-2 1 : 50

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

3

PHỐI CẢNH THANG

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.10.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:44 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

Thanh chống đứng Inox D=40

75 35 10 10 10 10

40

Bậc thang 40 15 15 15 15 Vít D=3 100

Liên kết bằng bản mã Inox D=100 Dày 10mm

15353515 100

Liên kết bằng bản mã Inox D=100 Dày 10mm

CHI TIẾT 01 - TL : 1/10

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

120

167 107

Vít giữ kính kết hợp với keo

120

30

Thanh chống đứng Inox D=40

30

Kính an toàn dày 10mm

15353515 100 75

160 30 40 30 30 30

GHI CHÚ :

Vít D=3

CHI TIẾT 02 - TL : 1/10

Kính an toàn dày 10mm

Liên kết cắt chéo hàn 30 40 30 100

60 59 °

35 40 40

15 40 15 15 15

Vít giữ kính D=15 kết hợp với keo

R10 18

R 20

12 1 °

Bản Inox dày 10mm Hàn vào thanh chống đứng

Thanh chống đứng Inox D=40

0 R1 R2 0

18

60

Thanh chống đứng Inox D=40

30 40 30 30 30

Liên kết bằng bản mã Inox D=100 Dày 10mm

CHI TIẾT 03 - TL : 1/10

Vít D=3

CHI TIẾT 04 - TL : 1/10

CHI TIẾT

3

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

1 : 10

Mặt bậc ốp đá Granit tự nhiên CT-01

60

1

1180 1000

30

Tay vịn Inox D=60

60 30

Cổ bậc ốp đá Granit tự nhiên

Kính an toàn dày 10mm

250

250

2

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

Thanh chống đứng Inox D=40 Bản mã Inox dày 5mm Liên kết vào má thang

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ :

30 30 40

CHI TIẾT MÚI BẬC 1

1000 1180

250

30

TEL :

60 30

10 0 15

550 750

1

MẶT BẰNG

30 30 40

TL : 1/35

CẮT 1-1 - TL : 1/35 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

Thanh chống đứng Inox D=40

20 30 144 30 174

70

Bản mã Inox dày 5mm Liên kết vào má thang

CT-0 2

MẶT ĐỨNG - TL : 1/35

0918.13.01.02

CẮT 2-2 - TL : 1/35

4

1 : 15

1

CHI TIẾT LAN CAN CẦU THANG

0918.13.01.02

ĐÀO KHÁNH LÂM

30 30 40

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

5

PHỐI CẢNH THANG

KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT THANG BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

CHI TIẾT MÚI BẬC 2

FAX :

GIÁM ĐỐC:

0 10

10 0

30 30 40 59 °

TEL:

70

15

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

47155

Tay vịn Inox D=60

Vít giữ kính kết hợp với keo

100

9 22

24

30 30 40

30

233020

740

12 1 °

12 1°

CT-0 3

30 30 40 59 °

270

100 Kính an toàn dày 10mm

30

20 30

100

165 14647 450

740 47 155

100 Mặt bậc ốp đá Granit tự nhiên Lớp vữa trát vữa xi măng #75 dày 15 Cổ bậc ốp đá Granit tự nhiên

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

1 : 15

165 14647 450

2

2

250

20 30

70

23 3020

137 30 167

270 27

20 30

TÊN CÔNG TRÌNH:

60

167167167167 167

Lớp vữa trát vữa xi măng #75 dày 15

0001 HẠNG MỤC:

1 : 35 SỐ HIỆU:

A.10.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:47 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x300 VIÊN TÂM LÁT

475

250

340

GHI CHÚ :

+2.350

120

2550

710

WC 1 TC 03 2.81m² CH - +2.350

2160

710

100

710

300x3V= 900

2550

W-05

850 30

470

WC-01- MB NỘI THẤT

155

155

1320

250

3

250

265

TÊN DỰ ÁN :

265

265 1320

155

155

1320

B

B

2

WC-01- MB LÁT SÀN 1 : 30

155

3

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

1630

1630

B 1 : 30

750

W-05

1630

1

15

i=

0.5

%

465 400

300

LỖ THOÁT

100 155

2

4

XB

265

3

FF-05

-0.050

100

TS

WC 1 2.81m² 1 A.11.102 3

W-05

2145

2550

2130

ST-01

-0.050

140

155

155

-20

W-05

400 2130

2550

865

LA-01

WC 1 2.81m²

250

140

475

140

750

140

30

-20

155

125

NGÀY NỘP

1630

1630

1820

15 235

2550

475

2130

750

300

30

300x6V= 1800

125

NỘI DUNG

3

WC - 01 - MB TRẦN

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

1 : 30 MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

TRẦN THẠCH CAO CHỊU ẨM CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

GƯƠNG DÀY 5MM

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

LAVABO

XÍ BỆT

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT VỆ SINH WC1 BỘ MÔN:

HOA THU NƯỚC

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

4

WC-01- PC

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.11.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:50 SA PHIÊN BẢN:


B

LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

50

TẦNG 2 +3.500

600

+2.350

TC 03 CH - +2.350 600

GHI CHÚ :

750

TC 03 CH - +2.350

1100

1300

1100

350

50

50

TẦNG 2 +3.500

120

300

150

+2.350

600

W-05

300x7V 2100

2250

2200

W-05 2350

300x7V=2100

2350

3500

3500

600x2V=1200

3550

330

3500

ST-01

LA-01

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

100

100

155

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

1 : 30

1320 1630

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

155

TẦNG 2 +3.500

CHỦ ĐẦU TƯ :

350

350

2

MẶT ĐỨNG 02-WC-01

155

50

3

TẦNG 2 +3.500

50

1 : 30

2130

50

1

MẶT ĐỨNG 01-WC-01

-0.050 150

265

TẦNG 1 +0.000

50

-0.050 50

50

FF-05

80

TẦNG 1 +0.000

300

FF-05

750

TC 03 CH - +2.350

ĐỊA CHỈ : TEL :

TC 03 CH - +2.350

750

1250

1150

MR. THỰC

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

+2.350 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

ST-01

TEL:

600x2V=600

FAX :

0918.13.01.02

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM

300x7V=1200

CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

2350

2400

2350

300x7V=2100

W-05

2200

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

3500

120

3500

3500

ST-01

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

W-05

G1

NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

600

600x2V= 1200

KIỂM TRA:

330

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

XB

3

MẶT ĐỨNG 03-WC-01 1 : 30

2160

265

3

4

MẶT ĐỨNG 04-WC-01 1 : 30

80

50

300

0

-0.050

80

150

10050 110

CHI TIẾT VỆ SINH WC1

XB

TẦNG 1 +0.000

300

-0.050

80

130

50

FF-05

110

B

1380

110

TẦNG 1 +0.000

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.11.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:52 SA PHIÊN BẢN:


755

265

600

600

600

500

435

W-05

100

450

W-05

1770

WC-02- MB NỘI THẤT 1 : 30

C

2

210

BIỆT THỰ 155

TÊN CÔNG TRÌNH:

155 265

2190

1770

TÊN DỰ ÁN :

155

155

265

750

750

-20

155

300

500

1220

+5.850

WC2 4.27m²

750

1000

-20

1675

1660

FF-05

WC2 4.27m²

TC 03 CH - +2.350 1180

2

+3.450

W-05

3 A.11.105 1

2410

2410

2830

4

2830

300x7V= 2100

1660 1010

510

2410

WC2 4.27m²

550

1

1

300

+3.450

C

155

% 300x4V= 1200

450 ---

LA-01

NGÀY NỘP

310

270

0.5

435

i=

435

NỘI DUNG

GHI CHÚ :

XB

900

600

10

100 450

570

W-05

% 0.5

900

TS 100

i=

ST-01

265

155

265

1

570

265

600

LẦN NỘP

THOÁT SÀN

265

835

2190

THOÁT SÀN

250

2190

WC-02 - MB LÁT SÀN

VIÊN TÂM LÁT GẠCH CERAMIC CHỐNG TRƠN 300x300

1 : 30

1770

155 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

C

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

3

WC - 02 - MB TRẦN

CHỦ ĐẦU TƯ :

1 : 30 MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

TRẦN THẠCH CAO CHỊU ẨM

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP GƯƠNG DÀY 5MM

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

VÁCH KÍNH TẮM

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

LAVABO

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

HOA THU NƯỚC

KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT VỆ SINH WC2 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

XÍ BỆT SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

4

WC-02- PC

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.11.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:53 SA PHIÊN BẢN:


100

150

800

800

50

50

TẦNG 3 +6.800

LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

TC 03 CH - +2.350 670

10

600

600x2V= 1200

600

850

350

TẦNG 3 +6.800

+5.850

TC 03 CH - +2.350

+5.850

570

2400

2350

300x7V 2100

3200

3300

2350

W-05

300x7V= 2100

1400

3300

600x2V=1200

GHI CHÚ :

W-05

LA-01

100

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

TẦNG 3 +6.800

CHỦ ĐẦU TƯ :

150

50

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

C

MR. THỰC 800

800

TÊN CÔNG TRÌNH:

265

1 : 30

350

1

300

50

2 50

TẦNG 3 +6.800

1770 2190

MẶT ĐỨNG 02-WC-02 350

1 : 30

50

MẶT ĐỨNG 01-WC-02

+3.450

155

155

100

1

2410 2830

BIỆT THỰ TẦNG 2 +3.500

100

100 265

150

50

300

880

+3.450

TÊN DỰ ÁN :

FF-05

100

TẦNG 2 +3.500

FF-05

0

XB

TC 03 CH - +2.350

ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

1150

+5.850

600

600x3V=1800

570

600x2V=1200

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

ST-01

ST-01 W-05

1000

ĐÀO KHÁNH LÂM ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

W-05

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

VKT 02 XB FF-05

+3.450

TẦNG 2 +3.500

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

CHI TIẾT VỆ SINH WC2 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

150

80

300

KIỂM TRA:

TÊN BẢN VẼ:

70

50

70 30

300

100 0

+3.450

SỐ HỢP ĐỒNG:

140

3

MẶT ĐỨNG 03-WC-02 1 : 30

2425 2830

265

265

1

4

MẶT ĐỨNG 04-WC-01 1 : 30

0918.13.01.02

NGƯỜI VẼ:

FF-05

TẦNG 2 +3.500

FAX :

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

1800

LA-01

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

2350

2400

300x7V=2100

VKT 02

300x7V=2100

G1

3300

3300

TEL:

1770

0001

155

HẠNG MỤC:

2190

C

THOÁT SÀN

SỐ HIỆU:

A.11.105

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:55 SA PHIÊN BẢN:


B

B 110

1375

110

155

110

1375

110

155 165

1315

LẦN NỘP

105

155

600

1315

155

640

195

510

2

W-05

805

2410

WC3 3.17m²

100

FF-05 +3.450

650

WC3 3.17m²

TC 03 CH - +2.350

2410

8V X 300= 1800

605

3 A.11.107 1

TS 2410

805

100

4

XB

+3.450

265

W-05

VKT-01

+5.850

780

595

225

BIỆT THỰ

100 225

120

TÊN CÔNG TRÌNH:

155

W-05 155

300 140 155

110

110

3V X 300= 900

-20

-20

400

295

TÊN DỰ ÁN :

155

LA-01

1

605

W-05

ST-01

WC3 3.17m²

265

265

TS

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

2410

100

300 10

400

100

265

1

NỘI DUNG

155

230

600

B

+3.500

FF-04

110

155

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

1315

155

155

750

565

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

155

CHỦ ĐẦU TƯ :

1

MẶT BẰNG WC-03

2

1 : 30

MẶT BẰNG LÁT SÀN WC-03

3

1 : 30

MẶT BẰNG TRẦN WC- 03

MR. THỰC

1 : 30 ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

THÔNG KÊ THIẾT BỊ WC-03 KÝ HIỆU

MÔ TẢ THIẾT BỊ

SỐ LƯỢNG

THỐNG KÊ GẠCH LÁT WC-03 ĐƠN GIÁ KÝ HIỆU

TẦNG 2 LA-01 ST-01 VKT-01 XB

CHẬU RỬA TÔ TÔ BÀN ĐÁ VÒI SEN TẮM CÂY VÁCH KÍNH TẮM CƯỜNG LỰC DÀY 10MM XÍ BIỆT TÔ TÔ

1 1 1 1

FF-05

DIỆN TÍCH/M2

MÔ TẢ GẠCH CERAMIC CHỒNG TRƠN 300X300MM

3.16

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

1

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

THỐNG KÊ TƯỜNG ỐP LÁT CHIỀU DÀI

CHIỀU CAO

MÔ TẢ

DIỆN TÍCH/M2

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

W-05 2425 1330 2425 1330 TỔNG SỐ: 4

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

2400 2400 2400 2400

GẠCH ỐP LÁT 300X600 MM GẠCH ỐP LÁT 300X600 MM GẠCH ỐP LÁT 300X600 MM GẠCH ỐP LÁT 300X600 MM

5.86 3.19 5.84 1.51 16.39

1 1 1 1

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT VỆ SINH WC3 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.11.106

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:56 SA PHIÊN BẢN:


350

250 11020

50

TẦNG 3 +6.800

TC 03 CH - +2.350

+5.858

LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

150

+5.850

550

TC 03 CH - +2.350

550

500

350

400

50

TẦNG 3 +6.800

VKT-01 120

3300

445

3300

3300

W-05 2200

W-05

2400

ST-01

300x7V=2100

2900

3300

4VX600=2400

LA-01

LA-01 XB FF-05

10050

100

100

110

1

2

1 : 30

TẦNG 2 +3.500

+3.450

110

MẶT ĐỨNG 02-WC 03 1 : 30

1375

TÊN CÔNG TRÌNH:

110 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

B

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

TẦNG 3 +6.800 250 100

380

50

TẦNG 3 +6.800

350

150

1

2470

BIỆT THỰ

FF-05

TẦNG 2 +3.500

50

300

+3.450

10050

220

MẶT DỨNG 01-WC 03

TÊN DỰ ÁN :

XB

MR. THỰC

800

ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

+5.850

+5.850

150

TC 03 CH - +2.350

TC 03 CH - +2.350

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

ĐÀO KHÁNH LÂM

3300

VKT-01

2980

2980

W-05

300x7V=2100

3300

2950

3300 2250

300x7V=2100

3300

GIÁM ĐỐC:

W-05

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ST-01

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

600

600

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

115

NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

600

KIỂM TRA:

600x3V=1800

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

FF-05

1 : 30

2440

220

1

70

1000

1000

3

MẶT ĐỨNG 03-WC 03

150

+3.450

4

MẶT ĐỨNG 04-WC 03 1 : 30

160

TẦNG 2 +3.500 70

TẦNG 2 +3.500

+3.450

CHI TIẾT VỆ SINH WC3

30 300

300

FF-05

1345

110

B

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.11.107

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:57 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

125

155

100

TS

1

NGÀY NỘP

1 155

1315

8570

GHI CHÚ :

LỖ THOÁT SÀN

W-05

1317

4

+6.750

2

2550

ST-01

3 A.11.110 1

2410

2410

WC 4 3.17m²

300x7V=2100

610

1317

XB

1457

i=

0.5

%

150

600

NỘI DUNG

1315

140 125

350

265

125

250

1

870

265

155

WC 4 3.17m²

WC 4 3.17m² 600 115 493

W-05

TÊN DỰ ÁN :

155

BIỆT THỰ 155

300x3V=900

155

155

155

300

493

300

-20

-20

400

493

LA-01

W-05

FF-05

155

W-05

600

600

800

+6.750

TÊN CÔNG TRÌNH:

155

750

565

155

155

750

565

155

750

565

155 ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

B

1

MẶT BẰNG WC-04 1 : 30

B

B

2

MẶT BẰNG LÁT SÀN WC-04 1 : 30

3

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MẶT BẰNG TRẦN WC- 04 1 : 30

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

SEN TẮM

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

LAVARBO

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

HOA THU NƯỚC

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT VỆ SINH WC4 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

4

WC-04- PC

XÍ BỆT

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.11.109

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:01:59 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

205

GHI CHÚ :

600

600 600

115

ST-01 W-05

600

W-05

1700

600x3V=1800

1260

LA-01 LA-01

XB FF-05 40

TẦNG 3 +6.800

110

100

BIỆT THỰ

+6.750

100

+6.750

TÊN DỰ ÁN :

TẦNG 3 +6.800

50

300

FF-05

2410

1

TÊN CÔNG TRÌNH:

155

MẶT ĐỨNG 01-WC-04 1

2

1 : 30

MẶT ĐỨNG 02-WC-04 1 : 30

B

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

600

600

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ST-01

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

1750

1260

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

FF-05

3

MẶT ĐỨNG 03-WC 04 1 : 30

155

600

1317 2410

265 265

1

+6.750

4

MẶT ĐỨNG 04-WC 04 1 : 30

CHI TIẾT VỆ SINH WC4 TẦNG 3 +6.800

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

100

508

XB

FF-05 0

100

TẦNG 3 +6.800

70

140

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

600x3V=1800 300

80

+6.750

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

300

600

THIẾT KẾ:

W-05

300x4V=1200

1700

W-05

0001 155

1315

155

B

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.11.110

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:01 SA PHIÊN BẢN:


NGÀY NỘP

870

350

880

1400

670

350

SN1

2400X1400 830

GHI CHÚ :

3500

3300

SN1

1

1 : 30

1400

D

830

3300 2400X1400 830

MẶT CẮT MÓNG MÁI 2-2

3500

VK1

NỘI DUNG

SÂN VƯỜN -0.450

TẦNG 1 +0.000

TẦNG 2 +3.500

150

TẦNG 3 +6.800

LẦN NỘP

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC

1 : 30

6800 3100

1581

400

2900

350

1631

1

MẶT CẮT MÓNG -MÁI C-C

TÊN DỰ ÁN :

3500

3300

ĐỊA CHỈ :

2

TEL :

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

3100

3300

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

VK1

350

350

1631

VK1

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

350

2950

SÂN VƯỜN -0.450

3500

TẦNG 1 +0.000

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT MẶT CẮT TƯỜNG 01 BỘ MÔN:

1 : 30

3100

3300

TẦNG 2 +3.500

MẶT CẮT MÓNG-MÁI B-B

130

TẦNG 3 +6.800

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

3

1

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:03 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

4 3

A.12.105

600

125

1625

1625

125

A.12.105

600

1750

1750

GHI CHÚ :

125

963 1000

2513

2113

2962

4032

1200

3362

2962

1312

125

SƠN MÀU BE ĐẬM

450

TẦNG 3 +6.800

3500

TẦNG 3 +6.800

600

1070

550

600

TÊN DỰ ÁN :

SƠN MÀU BE NHẠT

BIỆT THỰ 1900

TÊN CÔNG TRÌNH:

3300

3300

2000

1900

3750

SƠN MÀU BE NHẠT ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

2280

2230

SƠN MÀU BE ĐẬM

1050

3500

900

930

1050

9363

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

7250

514

115 348

1220

115 348

TẦNG 2 +3.500

1270

TẦNG 2 +3.500

1670

1045

TEL :

FAX :

580

2086

1986

SƠN MÀU BE NHẠT 3500

1986

1040

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

SƠN MÀU BE NHẠT

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

2280

SƠN MÀU BE ĐẬM

3050

2230

3500

3050

ĐỊA CHỈ : TƯ VẤN THIẾT KẾ:

585

2230

MR. THỰC

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

1050

900

1000

ĐÀO KHÁNH LÂM

110

3250

450

450

100 450

100 450

CODE- DM -0.550

TẦNG 1 +0.000 450

TẦNG 1 +0.000 SÂN VƯỜN -0.450

CHỦ TRÌ:

400

110

2905

100

B

2

MẶT ĐỨNG SẢNH 01 1 : 50

C

3500

3

1

400 130

2

MẶT ĐỨNG SẢNH 02 1 : 50

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

SÂN VƯỜN -0.450

NGƯỜI VẼ:

CODE- DM -0.550

KIỂM TRA:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT MẶT ĐỨNG SẢNH & BAN CÔNG BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:08 SA PHIÊN BẢN:


B

LẦN NỘP

C

110

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

3140 790

1670

790

3

1245

TẦNG 1 +0.000

980

765

LC1

250

250

-0.020

SÂN VƯỜN -0.450

-0.450

450

1855

-0.020

GHI CHÚ :

GẠCH CERAMIC 600X600 MM

TẦNG 1 +0.000

30 30 30 450

125

ĐÁ GRANITE KIM SA HẠT TRUNG MÀU ĐEN

113 113 113

125

3

220

GẠCH CERAMIC 600X600 MM

SÂN VƯỜN -0.450

250

GẠCH ĐẶC

250

110

1745

250

3 -0.450

470

ĐÁ GRANITE KIM SA HẠT TRUNG MÀU ĐEN

2570

130

2

470

3250

MẶT CẮT CHI TIẾT TAM CẤP 01

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

1 : 30

130 TÊN CÔNG TRÌNH:

1

MẶT BẰNG CHI TIẾT TAM CẤP 01 1 : 30

2

CHI TIẾT TAM CẤP 01

A.12.103

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

3

2

3500 915

1670

MR. THỰC

915

GẠCH CERAMIC 600X600 MM

ĐỊA CHỈ : TEL :

1245

TẦNG 1 +0.000

250

250

-0.020

SÂN VƯỜN -0.450

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

SÂN VƯỜN -0.450CODE- DM -0.550

450

-0.450

TẦNG 1 +0.000 450

110

GẠCH CERAMIC 600X600 MM

D

30 30 30

980

765

LC1

1105

-0.020

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

113 113 113

125

D

220

ĐÁ GRANITE KIM SA HẠT TRUNG MÀU ĐEN

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM

250

250

250

250

250

250

CHỦ TRÌ:

110

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

1745

THIẾT KẾ:

GẠCH ĐẶC

D

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

-0.450 450

2855

ĐÁ GRANITE KIM SA HẠT TRUNG MÀU ĐEN 450

4

MẶT CẮT CHI TIẾT TAM CẤP 02

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT TAM CẤP

1 : 30 BỘ MÔN:

110

3500

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

110 SỐ HỢP ĐỒNG:

3

3 MẶT BẰNG CHI TIẾT TAM CẤP 02 1 : 30

4 A.12.103

2

0001

CHI TIẾT TAM CÂP 02

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:09 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

2050 225

225

225

925

225

225

-0.450

GHI CHÚ :

+0.000 1125

1015

1125

LC1

A

220

560

1

930

560

2 MẶT BẰNG CHI TIẾT TAM CẤP 03

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

1 : 30 450

1150

LC1

450

TÊN CÔNG TRÌNH:

2200

A

110

ĐÁ GRANITE

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

900

LAN CAN SƠN TĨNH ĐIỆN

225

225

700

225

225

225

30 50

2050

2

MẶT ĐỨNG CHI TIẾT TAM CẤP 03 1 : 30

110

3

420

450

-0.450

220

2

MR. THỰC TẦNG 1 +0.000

ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

100

225

50

450

-0.450

30 30 30

+0.000 120 120 120

+0.000

1350

LC1

1015 1125

SÂN VƯỜN -0.450 CODE- DM -0.550

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

A MẶT CẮT CHI TIẾT TAM CẤP 03

GIÁM ĐỐC:

1 : 30

CHỦ TRÌ:

FAX :

0918.13.01.02

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT TAM CẤP 03 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:09 SA PHIÊN BẢN:


TẦNG MÁI +10.900 CHẶN CỬA ĐÁ GRANITE

A.12.105

805

1670

805

220

D1 1670 X 2230

1215

575

765

90

LC1

TS LC1

895

50 350 50

+3.480

7 A.12.107

1891

220

D

GHI CHÚ :

630

4100

495

220

D

NGÀY NỘP

2 368

220

PHÀO MÁI

NỘI DUNG

946

3

3

LẦN NỘP

TẦNG MÁI +10.900

2850

TẦNG 3 +6.800

50 350 50

3

TẦNG 3 +6.800

2

1215

LC1

1215

TÊN DỰ ÁN :

2350 3300

LC1

LC1 2400

1 : 50

TÊN CÔNG TRÌNH:

2400

MẶT BẰNG BAN CÔNG 01

10900

BIỆT THỰ GẠCH CERAMIC 600x600MM

1

615 2400

50 350 50

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

TẦNG 2 +3.500

4 A.12.105

1215

600

LC1

B

2

1 : 50

0918.13.01.02

ĐÀO KHÁNH LÂM

110 110

C

880

950

TẦNG 1 +0.000

995

250 250 250

110 110

995

250 250 250

450

-0.450

450

-0.450

SÂN VƯỜN -0.450

CHỦ TRÌ:

-0.020

450

-0.020

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

SÂN VƯỜN -0.450

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

110

GẠCH CERAMIC 600x600MM

MẶT BẰNG BAN CÔNG 02

FAX :

ĐÀO KHÁNH LÂM

450 110

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

LC1 450

3250

TEL:

2600

220

765

110

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

TẦNG 1 +0.000 2570

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

LC1

765

220

3

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

2620

CHẶN CỬA ĐÁ GRANITE

LC1 450

TEL :

600

2550

110

+3.480

50 350 50

TS LC1

673

MR. THỰC ĐỊA CHỈ :

1200

450

1670

D1 1670 X 2230

3

C

3470 688

TẦNG 2 +3.500

+3.480

2600

110

+3.480

3500

B

900

950

CHỦ ĐẦU TƯ :

1200

545

D

3

MC-BAN CÔNG 01 1 : 50

110

1215

530 BỘ MÔN:

3

4

CHI TIẾT BAN CÔNG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

MC- BAN CÔNG 02 1 : 50

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.105

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:11 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

2525

350

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

2525

275

GHI CHÚ :

R 13

350

50 350

100 2525

15

225

50

275

R 73

TẦNG 3 +6.800

1100

350

110

25 75 25

2 A.12.106

15 10

670

10

CHI TIẾT ĐẦU CỘT

2

1 : 10

TÊN DỰ ÁN :

1825

BIỆT THỰ 1950

350

D1 1280

3300

1670 X2230

3150

765

450

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

2525

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

100

CHỦ ĐẦU TƯ :

25 50 25

LAN CAN

900

ĐỊA CHỈ :

950

450

MR. THỰC

350

25

TẦNG 2 +3.500

25

+3.480

100

25

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

400

675

3 A.12.106

400

1050

25

TEL :

TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

1050

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

220

1065

150

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

GẠCH CERAMIC 600x600mm

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

25

NGƯỜI VẼ:

100

TẦNG 1 +0.000

D

TẦNG 1 +0.000

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

450

10

15

400

15

CHI TIẾT CỘT

10

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1

CHI TIẾT CỘT 350X350 1 : 15

3

CHI TIẾT CHÂN CỘT 1 : 10

5

CHI TIẾT MẶT BÊN BAN CÔNG

0001 HẠNG MỤC:

1 : 25 SỐ HIỆU:

A.12.106

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:12 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

100

2500

NGÀY NỘP

100

150

100

100

NỘI DUNG

100

220

220

220 150

220 150

220 150

1400

1500

220 150

150

782

836

3

1 : 35 BIỆT THỰ

150 220 150 220 150 220 150 220 150 220 150 220 150

2370

70

250

TÊN CÔNG TRÌNH:

70

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

100

CHỦ ĐẦU TƯ :

50 100

CHI TIẾT MẶT CẮT PHÀO 1 1 : 35

3

50

A

75 250 100175

3

200

1 : 35

A

CHI TIẾT PHÀO 1

4

CHI TIẾT MẶT CẮT PHÀO 2

MR. THỰC

1 : 15

CHI TIẾT PHÀO 2

ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

100

700

100

280 100 45

100

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

1

187

6 A.12.107

250

1700

1500

63

192

70

64

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

1

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

250

30

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

100

2

TÊN DỰ ÁN :

150

75 250

1

150

CHI TIẾT MẶT ĐỨNG PHÀO 2

2815

CHI TIẾT MẶT ĐỨNG PHÀO 1

782

150

100

150

4 A.12.107

150

2 A.12.107

150

TẦNG 3 +6.800

100

1700

GHI CHÚ :

900

6

CHI TIẾT MẶT CẮT PHÀO 3 1 : 15

7

CHI TIẾT MẶT CẮT PHÀO MÁI

KIỂM TRA:

1 : 15

TÊN BẢN VẼ:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

CHI TIẾT PHÀO MẶT ĐỨNG

5

BỘ MÔN:

CHI TIẾT MẶT ĐỨNG PHÀO 3

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

1 : 35

0001

CHI TIẾT PHÀO 3

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.107

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:14 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

TƯỜNG RÀO, XÂY GẠCH ĐẶC, SƠN BE NHẠT

1 A.12.109 GHI CHÚ :

600

1120

2400

2000

4500

1

NGÀY NỘP

TRỤ CỔNG, XÂY GẠCH ĐẶC, SƠN BE NHẠT

280

THÉP HỘP 30X30MM, SƠN ĐEN

NỘI DUNG

515

2455

515

4565

MẶT ĐỨNG CHI TIẾT CỔNG

450

3280

1235

2 A.12.109

3 A.12.108

1 : 75

450

SÂN VƯỜN -0.450

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

4500

515

2455

515

4565

450

3280

450

1000

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

220

CHỦ ĐẦU TƯ :

2

MẶT BẰNG CHI TIẾT HÀNG RÀO

MR. THỰC

1 : 75 ĐỊA CHỈ :

30 140 30

300

30 140 30

300

30 140 30

TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

30 140 30

THÉP HỘP 30X30MM, SƠN ĐEN

200

300

200

300

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

200

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

30 55 30 55 30

125 30 95

30 55 30 55 30

250

30 55 30 55 30

1120

720

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

4 A.12.108

NGƯỜI VẼ:

1200

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

30 140 30

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT HÀNG RÀO BỘ MÔN:

200

300

200 1200

300

200

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

3

CHI TIẾT TRANG TRÍ HÀNG RÀO 1 : 15

4

MẶT CẮT CHI TIẾT TRANG TRÍ HÀNG RÀO 1 : 15

SỐ HIỆU:

A.12.108

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:16 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

100

19

100

393

393

100

283

100 150 35

351

180 91 205

NGÀY NỘP

19

755

283

NỘI DUNG

161

180 200 100 168

4400

459

100

161

100 50

952

GHI CHÚ :

1620

1800

1620

3355

4 A.12.109

SƠN MÀU TRẮNG

100

PHÀO ỐP GẠCH ĐỎ ĐUN

5 A.12.109

TÊN DỰ ÁN :

600

800

800

BIỆT THỰ

100

ỐP GẠCH THẺ INAX SÂN VƯỜN -0.450

SÂN VƯỜN -0.450

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

450

840

490

800

800

840

25 25

450

3200

25

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

25

CHỦ ĐẦU TƯ :

550

490

MẶT ĐỨNG CHI TIẾT CỔNG

1

450

2

1 : 30

MẮT CẮT CHI TIẾT CỔNG

MR. THỰC

1 : 30 ĐỊA CHỈ : TEL :

225

220

225

115 220 115

R 158

50 20 20

450

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

20

ĐÀO KHÁNH LÂM

20 50 20

670

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

20

ĐÀO KHÁNH LÂM

540

50 50

800

550

350

50 450 50

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

GIÁM ĐỐC:

CHI TIẾT PHÀO ĐẦU CỘT CỔNG

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

R 33

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

CHI TIẾT CỔNG

550 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

100

CHI TIẾT PHÀO MÁI CỔNG 1 : 15

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

TÊN BẢN VẼ:

15

15 90 35 15 30

6

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

NGƯỜI VẼ:

15 85

MẶT BẰNG CHI TIẾT CỔNG

CHỦ TRÌ:

THIẾT KẾ:

1 : 15

4280

1 : 30

30 100

50

4

3

25 25

100 30

3280

450

50 50

114 220 116

50

450

30 100 20

3180

185

50

180

450

25

30

25 50

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

0001

5

CHI TIẾT CHÂN CỘT CỔNG 1 : 15

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.109

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:16 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

SONG SẮT 680

60 60

680

60 60

680

60 60

680

60

40

60 210 120 27 120 27 120 27 120 27 120 27 120 27 120 27 120 27 120 27 120 27 120 27 120

60

330 40 40 107 40 107 40 107 40 107 40 107 40 107 40 107 40 107 40 107 40 107 40 107 40 40

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC

60

60

2400

1740

2400

GHI CHÚ :

ĐỊA CHỈ :

40

800

800

800

800

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

60

60

210

330

210

TEL :

10

2450

60

210

60

40

60

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

40

3200

40

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

SONG SẮT

2

MẶT ĐỨNG CHI TIẾT CỬA CỔNG 1 : 15

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

1

MẶT CẮT CHI TIẾT CỬA CỔNG 1 : 15

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT CỬA CỔNG BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.110

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:17 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

94

94

94

NGÀY NỘP

94

50

94

50

94

NỘI DUNG

GHI CHÚ :

850

1000

1000

850

SONG SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN

100

45

100

45

140 12 82 12 82 12 82 12 82 12 82 12 82 12

MẶT ĐỨNG CHI TIẾT LAN CAN

3

TÊN DỰ ÁN :

TƯỜNG XÂY CAO 100

1 : 15

BIỆT THỰ

1

MẶT CẮT CHI TIẾT LAN CAN 1 : 15

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

140

45 50 45

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

12 82 12 82 12 82 12 82 12 82 12 82 12

2

MẶT BẰNG CHI TIẾT LAN CAN

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

1 : 15

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT LAN CAN BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.12.111

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:18 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

THỐNG KÊ CỬA ĐI KÝ HIỆU

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

TẦNG

CHIỀU CAO

CHIỀU RỘNG

SÂN VƯỜN

2400

3280

TẦNG 1 D1 D2 DWC

TẦNG 1 TẦNG 1 TẦNG 1

2230 2230 2200

1670 810 750

CỬA ĐI 2 CÁNH GỖ TỰ NHIÊN CÁNH PANO GỖ ĐẶC CỬA ĐI 2 CÁNH GỖ TỰ NHIÊN CÁNH PANO GỖ ĐẶC CỬA ĐI 1 CÁNH NHÔM PANEL KÍNH TRẮNG ĐỤC AN TOÀN DÀY 6.38MM

2 2 1

TẦNG 2 D1 D2 DWC

TẦNG 2 TẦNG 2 TẦNG 2

2230 2230 2200

1670 810 750

CỬA ĐI 2 CÁNH GỖ TỰ NHIÊN CÁNH PANO GỖ ĐẶC CỬA ĐI 2 CÁNH GỖ TỰ NHIÊN CÁNH PANO GỖ ĐẶC CỬA ĐI 1 CÁNH NHÔM PANEL KÍNH TRẮNG ĐỤC AN TOÀN DÀY 6.38MM

2 3 2

TẦNG 3 D2 DWC

TẦNG 3 TẦNG 3

2230 2200

810 750

CỬA ĐI 2 CÁNH GỖ TỰ NHIÊN CÁNH PANO GỖ ĐẶC CỬA ĐI 1 CÁNH NHÔM PANEL KÍNH TRẮNG ĐỤC AN TOÀN DÀY 6.38MM

3 1

SÂN VƯỜN DG

NỘI DUNG

MÔ TẢ

SỐ LƯỢNG

1

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

TÊN CÔNG TRÌNH:

THỐNG KÊ CỬA SỔ KÝ HIỆU

CHIỀU CAO

CHIỀU RỘNG

MÔ TẢ

SỐ LƯỢNG

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

TẦNG 1 SN1 SN2 SN6

1400 1400 1400

2400 600 1600

Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính

2 6 2

SN1 SN2 SN3 SN6

1400 1400 600 1400

2400 600 600 1600

Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính

2 6 1 2

SN4 SN5 SN7 SN8 SN28

1200 900 900 1000 600

900 2400 3035 800 600

Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính Cửa nhựa lõi thép màu nâu, panel kính

1 1 1 1 1

MR. THỰC

TẦNG 2

TẦNG 3

ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

THỐNG KÊ CỬA BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.13.101

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:19 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

A

B

C

D

14220 110

5750 600

1830

SN2

2125

235

SN2

2780

235 710

2550

600

SN2

VK1

600 X1400 830

600

110 540

SN2

600 X1400 830

600 X1400 830

110 585

600

3565

2000

PHÒNG ĂN+BẾP 23.05m²

SN1

2400

1600X1400 830

600

2400X1400 830

2400

1830

1600

SN6

600

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

LC1

930 750

600

SN2

3500

1670

TEL :

D1

SẢNH 02 3.38m²

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

SN1

DN

600 X1400 830

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

1670 X2230

SN2

600 X1400 830

MR. THỰC ĐỊA CHỈ :

WC 1 2.81m²

1360

1485

620

DN

110

600

1670

3500

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

915

1835

D1 1670 X2230

790

600

TIỀN SẢNH 11.24m²

750 X2200

110

3

P.NGỦ 1 13.84m²

1600X1400 830

465

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

DWC

1600

1600

SN6

2

915

95

P.KHÁCH 34.50m²

7720

925

D2 930 X 2230

TÊN CÔNG TRÌNH:

1840

1565

D2 930 X 2230

400125

525

2

LC1

7720

930

635

4000

1600

470

1

675

600

725

110

120

600 X1400 830

1

600

5000

4000

595

3250

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

2400X1400 830

LC1

TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

590 110

600

1835

600

2915

1670

5750

2090

3250

2400 5000

ĐÀO KHÁNH LÂM

1300

CHỦ TRÌ:

110

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

14220

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

A

B

C

D

KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 1

1

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 1 1 : 75

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.13.102

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:20 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

A

B

C

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

D

14220 110

5750 595

600

1872

600

SN2

SN2

600

580 235

2905

SN3

110 710

2550

600

SN2

VK1

600 X600 1750

600

110 540

SN2

600 X1400 830

600 X1400 830

1

2400

TÊN CÔNG TRÌNH:

810 X2230

750 X2200

915

1670

D1 1670 X2230

P.NGỦ 2 18.48m²

110

915

1485

790

SN1

BAN CÔNG 02 2.74m²

600 X1400 830

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

110

SN2

600 X1400 830

MR. THỰC

TEL :

D1

SN2

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

ĐỊA CHỈ :

1670 X2230

3

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

3500

1600X1400 830

2

PHÒNG NGỦ MASTER 22.18m²

3500

1600

P.SH CHUNG 15.75m²

100

7720

DWC

925

D2 D2 930 X 2230

930

4000

155

750

DWC 750 X2200

4470

SN6

BIỆT THỰ

70

DN

1670

D2 930 X 2230

720

915

100

2

7720

2090

930

750

SN1

2400X1400 830

TÊN DỰ ÁN :

295

P.NGỦ 3 15.47m²

THAY ĐỒ 7.25m²

WC2 4.27m²

WC3 3.17m²

930

2720

SN6

1600X1400 830

4000

1600

1675

725

675

110

600 X1400 830

904

5000

110

600 X1400 830

1

3250

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

2400X1400 830

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

590 110

600

1835

600

2125

798

5750

1670

783

1300

3250

2400 5000

ĐÀO KHÁNH LÂM

1300

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

110

14220

A

B

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

C

D

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

1

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 2 1 : 75

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG 2 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.13.103

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:22 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

B 5750 5180

460110

3030

110460

110

4430

220

2690

565 TÊN DỰ ÁN :

VK2

2019

600

SN28

600 X600 1700

768

1999

SÂN PHƠI 15.47m²

1

946

1332

WC 4 3.17m² 15 750

4000

5000

220 1111

110

1

3250

220

220

D

BIỆT THỰ

4000

110

C

14220

110

A

DWC 750 X2200 TÊN CÔNG TRÌNH:

2195

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

MR. THỰC

3500

800 X1000 150

800

SN8

3375

ĐỊA CHỈ : TEL :

1240

1225

SN5

220

220

2400 X900 30

SN4

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

110

1775

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

VK 3

3500 110

2

1350

930

D2 810 X2230

3

7720

255

235

PHÒNG ĐA NĂNG 38.39m²

925

930

930 120

780 390

7720

2

D2 930 X 2230

D2 930 X 2230

3 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

900 X1200 450

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

SN7

220 480 110

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

3035 X900 30

ĐÀO KHÁNH LÂM

3035

2125

1175

5750

900

1175

1300

3250

2400 5000

1190

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

220

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

110

14220

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

1815

THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

A

B

C

D

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

1

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG ÁP MÁI 1 : 75

MẶT BẰNG ĐỊNH VỊ CỬA TẦNG ÁP MÁI BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.13.104

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:22 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

140

200

50

200

50

50

50

60 140 40

GHI CHÚ :

60 60 60

1020

1020

BIỆT THỰ

950

50

50

250

250

405

TÊN DỰ ÁN :

60 60 60

370

TÊN CÔNG TRÌNH:

40

795

795

190

40

MẶT ĐỨNG

2

1 : 20

60

1550

60

+0.000 50

830

250

1670

1

+0.000

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

200

+0.000

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

200

10 160 60

160

300

180

370

1100

525 60

50

50

2150

2150

60 110 60

110

405

525

1250

1130

60

180

300

60

110

2170

575

40

110 110

2190

575

140 40

110

CHỦ ĐẦU TƯ :

40

50

140

930

MẶT CẮT

4

1 : 20

60

MẶT ĐỨNG

5

1 : 20

60

810

MẶT CẮT 1 : 20

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

60

40 100

140

250

190

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

60

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

930

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

1670

6 3

CHI TIẾT CỬA ĐI D1 & D2

MẶT BẰNG

BỘ MÔN:

1 : 20

MẶT BẰNG

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

1 : 20

HẠNG MỤC:

CHI TIẾT CỬA D1

CHI TIẾT CỬA D2

SỐ HIỆU:

A.13.105

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:23 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

GHI CHÚ :

90 50

1171

1250

1174

110

127

21

KÍNH TRẮNG TOÀN MÀU TRẮNG ĐỤC DÀY 6.38MM

2200

2200

TAY NẮM

TÊN DỰ ÁN :

70

56

BIỆT THỰ

722

950

839

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

30

690

110

+0.000

+0.000

30

-0.020

140

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

750

1 52

MẶT ĐỨNG

2

1 : 20 646

MẶT CẮT 1 : 20

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

52

TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

140

50 90

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT CỬA ĐI DWC

750 BỘ MÔN:

3

MẶT BẰNG 1 : 20

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.13.106

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:24 SA PHIÊN BẢN:


2 A.13.107 5050

736

5050

612

50 70

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

5050

612

70

5050

70 50

LẦN NỘP

5 A.13.107

1400

1400

4 A.13.107

70

5050

5050

700

1400

1260

1200

4 A.13.107

3 A.13.107

1200

700

GHI CHÚ :

5050

400

5050 63

2400

MẶT ĐỨNG

1

2

1 : 20

MẶT CẮT

6

1 : 20

MẶT ĐỨNG

MẶT CẮT

5

600

1 : 20

187 TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

1 : 20

63

250

187

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

612

505050

636

505050

612

50 70

MẶT BẰNG

3

4

CHI TIẾT CỬA SN1

1 : 20

MẶT BẰNG

400

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

5050

CHỦ ĐẦU TƯ :

5 A.13.107

1 : 20

CHI TIẾT CỬA SN2 MR. THỰC

30

8 A.13.107

30

70 50

5050

ĐỊA CHỈ : TEL :

600

12 A.13.107

1200

1140

1140

12 A.13.107

1200

5050 600

400

5050 400

9 A.13.107

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

5050

50 50

600

9 A.13.107

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM

1 : 20

CHỦ TRÌ:

5050

8

600

30

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

MẶT CẮT

60

360

60

360

60

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

1 : 20

10

MẶT ĐỨNG 1 : 20

11 A.13.107

11

MẶT CẮT 1 : 20

9

MẶT BẰNG 1 : 20

8 A.13.107

200

210

BỘ MÔN:

40

5050

50

400

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

CHI TIẾT CỬA SỔ SN1, SN2, SN3, SN4 250

5050

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

TÊN BẢN VẼ:

162

250

88

7

MẶT ĐỨNG

400

30

5050

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

900

CHI TIẾT CỬA SN3

12

MẶT BẰNG 1 : 20

11 A.13.107

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

HẠNG MỤC:

CHI TIẾT CỬA SN4

SỐ HIỆU:

A.13.107

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:25 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

836

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

1600

782

70

50 70

50 70

782

3 A.13.108

3 A.13.108

6 A.13.108

6 A.13.108

70 50

1260

1160

660

900

GHI CHÚ : FIX

70 50

612

5050

736

5050

612

50 70

MẶT ĐỨNG

1

2

1 : 20

MẶT CẮT

70

2 A.13.108

70 50

2400

70 50

1 : 20

5050

469

5050

345

50 70

445

70

MẶT ĐỨNG 1 : 20 70

445

569

MẶT CẮT

5

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

1 : 20

50

50

200

4

345

MẶT BẰNG

3

200

2400

2 A.13.108

1 : 20

6

CHI TIẾT CỬA SN5

MẶT BẰNG

5 A.13.108

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

CHI TIẾT CỬA SN6

1 : 20

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

994

1048

50

8 A.13.108 994

MR. THỰC

TEL :

70

50 70

ĐỊA CHỈ :

FIX

12 A.13.108

900

1000

FIX

12 A.13.108 CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP

760

660

9 A.13.108

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

9 A.13.108

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

70

70 50

50

TEL:

70 50

5050

948

MẶT ĐỨNG

5050

824

50 70

50

MẶT CẮT

10

1 : 20

CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH

MẶT ĐỨNG

11

1 : 20

MẶT CẮT 1 : 20

11 A.13.108

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT CỬA SỔ SN5, SN6, SN7, SN8

68 44 138

250

200

ĐÀO KHÁNH LÂM

THIẾT KẾ:

BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

3035

0001

800

HẠNG MỤC:

9

MẶT BẰNG 1 : 20

8 A.13.108

CHI TIẾT CỬA SN7

12

MẶT BẰNG 1 : 20

0918.13.01.02

ĐÀO KHÁNH LÂM

138 112

11 A.13.108

8

1 : 20

700

FAX :

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

50

7

824

50

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

CHI TIẾT CỬA SN8

SỐ HIỆU:

A.13.108

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:26 SA PHIÊN BẢN:


25

50 425 1725

2300

OUT

IN

877

50

852

50

3

2

100

50

50

CỐT HOÀN THIỆN

50 852

1 : 25

MẶT BẰNG

2780

TÊN DỰ ÁN :

BIỆT THỰ

MẶT CẮT 1 : 25 TÊN CÔNG TRÌNH:

50

26 25

150

1

50

NGÀY NỘP

3 A.13.109

CỐT HOÀN THIỆN

MẶT ĐỨNG

NỘI DUNG

GHI CHÚ :

50

50 50 1725

2300

3 A.13.109

LẦN NỘP

100

425

2 A.13.109

CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK1

250

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ

1 : 25

CHỦ ĐẦU TƯ :

26 25

5 A.13.109

100

MR. THỰC ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

1020

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

25

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP 2330

2280

ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

455

OUT

TEL:

IN

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

25

ĐÀO KHÁNH LÂM

6 A.13.109

6 A.13.109

CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM

905

NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH

6

1 : 25

50 150 50

MẶT BẰNG

707

50

786

50

707

50 100

50

1 : 25

26 25

MẶT ĐỨNG 250

4

5

MẶT CẮT 1 : 25

100

50

+6.800

+6.800

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK1& VK2 BỘ MÔN:

50 150 50 250

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001

CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK2

HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.13.109

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:27 SA PHIÊN BẢN:


LẦN NỘP

NỘI DUNG

NGÀY NỘP

4 A.13.110 50

833

50

792

50

2385

50 1125

50 1125

3 A.13.110

2385

50 1125

444

1160

716

GHI CHÚ :

TÊN DỰ ÁN :

100

+6.800

10050

100

100

50

50

BIỆT THỰ

1775

100

+6.800

25 26

50 150 50

1

MẶT ĐỨNG

TÊN CÔNG TRÌNH:

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG:

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ- PHÚ THỌ CHỦ ĐẦU TƯ :

4

1 : 25

MẶT CẮT 1 : 25 MR. THỰC

1775 ĐỊA CHỈ : TEL :

FAX :

TƯ VẤN THIẾT KẾ:

50

833

50

792

50

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC & XÂY DỰNG POINTGROUP ĐỊA CHỈ : SỐ 24 NGÕ 12, NGUYỄN NGỌC NẠI, THANH XUÂN, HÀ NỘI

3

MẶT BẰNG

TEL:

0918.13.01.02

FAX :

0918.13.01.02

GIÁM ĐỐC:

ĐÀO KHÁNH LÂM

1 : 25

CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK3

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

ĐÀO KHÁNH LÂM CHỦ TRÌ:

KTS:NGUYỄN VĂN THÀNH THIẾT KẾ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM NGƯỜI VẼ:

KTS ĐÀO KHÁNH LÂM KIỂM TRA:

KTS NGUYỄN VĂN THÀNH TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT VÁCH KÍNH VK3 BỘ MÔN:

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ:

SỐ HỢP ĐỒNG:

0001 HẠNG MỤC:

SỐ HIỆU:

A.13.110

NGÀY HOÀN THÀNH:

28/01/2019 11:02:28 SA PHIÊN BẢN:

Profile for hquynh.pointgroup

THUC HOUSE  

THUC HOUSE