Page 1

INFO Juli 2013


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Nyt fra Langvang Her hvor mange allerede så småt er begyndt på deres ferie, vil jeg gerne ønske alle frivillige, de unge fra Ungdomsbrandkorpset og jeres familie en rigtig god ferie. Håber I alle vil få nogle rigtige gode ferie minder og være ladet helt op til et nyt spændende efterår i Beredskabet. Vores forår har ikke budt på de mange indsatser, men i stedet på nogle rigtig gode øvelsesaftener med stor opbakning, højt humør og masser af gå på mod til opgaverne, samt en stor faglig ekspertise og kompetence til at løse de mangeartede opgaver. Foråret bød også på vores årlige fælles øvelse med de øvrige beredskaber og her kan de ovenstående roser kun gentages omkring jeres virke.

Punktum for forårets uddannelse var vores vedligeholdelsesdag, hvor vi fik lavet rigtig mange nye gode tiltag på øvelsesområdet og ikke mindst, havde nogle rigtige hyggelige timer til den lyse morgen ;=) Igen må jeg bare sige, at jeg har nydt jeres altid gode humør og selskab, de mange timer i uniformen. Nyd nu rigtig jeres ferie og på gensyn til efteråret De varmeste sommerhilsner Henrik

Side 2 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Pensionist kaffebord Byens pensionister glæder sig allerede til morgenkaffen i Randers Ugen på Justesens plæne Og derfor har beredskabet lige en lille opgave med at være klar med 800 kander kaffe til ca. 2500 forventningsfulde pensionister. Kaffebordet finder sted, mandag den 12. august fra tidlig morgen Vi starter allerede kl. 06.00, så håbet er nogle morgenfriske frivillige der vil hjælpe med dette hyggelige arrangement, samt nogle aften friske til forberedelse søndag aften på Langvang. Slutter med frokost på Langvang. Tilmelding til kontoret.

Blå blink Lørdag den 7. september forvandler vi, sammen med Randers Brandvæsen, Falck, Politiet og Hjemmeværnet, Østervold til et sandt mekka for alle med interesse for blå blink. Vi tager på Østervold med en del af vores køretøjer, det nye lænsemateriel og gerne en del af vores redningsmateriel. Vi mødes på Langvang kl. 09.00 og kører derefter ned på Østervold til opstilling af køretøjer og materiel, samt en omgang morgenmad. Afslutning på Langvang senest kl. 15.00 Tilmelding til kontoret. Side 3 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Storbæltsøvelsen - en øjenåbner for figuranter… Vi var 4 fra Randers Redningsberedskab, der lørdag d. 15. juni kl. 20 tog ud og se med DSB. Turen gik til Nyborg, hvor vi fra kl.22 kunne stige på et tog, der med sikkerhed ville køre af sporet på vestbroen ca. kl. 02.00 om natten, og som Ole Knutson sagde: ” Hvem vil dog være så tosset, at sætte sig selv i et tog, hvor man på forhånd ved at det afspore?” Ja det ville Heidi, Nicoline, Ole K og jeg. Så med en taske pakket med kaffe og sodavand plus nybagt kringle, kunne udflugten tage sin begyndelse i toget mod Nyborg. På turen derned snakkede vi om, hvad vi nu kunne forvente os af øvelsen. Heidi og Nicoline håbede på masser af sminke og sår implantater. Ole havde dog læst hjemmefra, at vi jo nok bare skulle flyttes fra et tog til et andet, så han var klar på at finde en rolle - i håbet om at komme med de tilskadekomne ind på ventepladsen. For mit eget vedkommende var det mest bare for at opleve øvelsen fra sidelinjen og spille med i rollen som passager. Så da vi nåede Nyborg, glade og opstemmet, skiftede vi over til ”Ulykkestoget.” Toget ud på bro ville først køre kl. 01.30, så vi fandt os godt til rette i toget og snakkede med de andre deltagere i øvelsen. En halv time før øvelsens start ankom ca. 50 sminkede figuranter, der blev jævnt spredt over hele toget. Dette skulle give et godt billede af de skader som forekommer på passagerer. En af dem placerede sig i modsatte side af os med et hoftebrud. Da nu alle var ombord, kunne vi sætte kursen ud mod broen, og DSB’s venlige togstewardesse byder os nu velkommen i ulykkestoget, samt gjorde os opmærksom på vigtigheden af, at vi følger de anvisninger, der var uddelt om sikkerhed på broen. Det var de ord vi fik med os til den lidt hårde opbremsning vi oplevede, da toget ikke havde fået helt grøn lys til at køre ud på broen endnu, så kassen med kagen måtte lige en tur på gulvet. Kort efter trillede vi igen langsomt ud til uheldsstedet, og nu hørte vi igen DSB stewardessen tale om, at vi ville få at vide når alarmen blev slået, men ingen info om hvad rolle vi som deltagere skulle spille. Side 4 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Da kl. slog 2.05 lød det at vi havde fortaget en kraftig opbremsning og at årsagen endnu var ukendt. Denne meddelelse lød flere gange i højtaleren. Kl. 2.10 fik vi at vide, at ALARMEN var gået til beredskaberne, men man havde ikke nogen oplysning om opbremsningen, kun at passagerne skulle blive siddende på deres pladser. Denne meddelelse kom også et par gange over højtaleren, hvorefter de bad til at læger og sygeplejersker henvendte sig til DSB’s personale. Ingen nævnte beredskabsfagligt personale, så mange af os, der sad med den baggrund, blev siddende, da det jo var hvad vi havde få at vide. Der var gået nogen tid og vild forvirring havde bredt sig. Fra togpersonalet og de tilkaldte hjælpere, som farer henover de tilskadekomne, fik vi at vide at personer uden skader bedes gå til bagerste del af toget. Nu blev forvirring da først total… Vi valgte dog at blive siddende, da vi jo gerne vil opleve øvelsesforløbet på nærmeste hold og hele 3 gange oplevede vi at DSB’s personale kunne gå forbi os, trods det at Nicoline og Heidi sad med trøjer, hvorpå der stod Randers Brandvæsen med store, fede bogstaver. Kort efter gik jeg ud for at se lidt af hvad der foregik. Kaos var total og informationer kom der ikke meget af til passagerne, derfor valgte jeg at vende tilbage til min plads. Nu var Heidi og Nicoline blevet sat i gang af DSB’s personale med førstehjælp. Ole og jeg blev siddende og kl.02.43 kunne vi ud af vinduet se de første beredskabskøretøjer ankomme til skadestedet. Inde i toget var forvirring stadig stor og jeg havde fået en opgave, som tilsynsperson til vores sårede medpassager på modsatte side. Efter at have ventet yderlige 25 min på beredskabet, begyndte der at ske noget og hvad er nu det! Tre sundhedsfolk indtager toget og pisker ned over alle figuranterne, akkurat lige som vi før oplevede DSB’s personale og de tilkalde hjælpere. Så efter at have ventede 58 min i toget kom hjælpen buldrende og kun få minutter efter kom de den anden vej igen, hvor de stoppede op ved min sårede passager.

Side 5 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Han kiggede hurtigt på hende, men søgte ingen oplysninger på hende ved mig, så jeg oplyste at hun havde et bækkenbrud – kommentaren fra sundhedshjælpen var meget enkelt: ” Kan du ikke lige trække hende ud og om på siden”. Ole og jeg var meget målløse over at få den kommentar, men lod hende dog ligge og observerede på hende. Nogen tid efter kom de tilbage, stadig væk hen over de tilskadekomne og stadig væk ikke et øje af nogen brand- eller redningsfolk til at tage sig af de tilskadekomne, kun sundhedsfolk. Han anlagde drop på hende og forsvandt igen, nu kom så DSB stewardessen igennem igen og hun mente at vi godt kunne forlade toget og overlade hende til redningstjenesten. Ole og jeg begav os derpå ned gennem toget, for at komme ud på broen, mens Heidi og Nicoline arbejde ihærdigt med førstehjælp. Vi kom over i toget med passagerer, der var reddet ud. og her kunne vi igen bare vente på, at de fik lyst til at informere os. Der gik nogen tid inden der blev givet noget information, men så kom der en meddelelse om at vi skulle ind til aflæsning af let tilskadekomne, hvor efter vi skulle ind til aflæsning af øvrige passagerer. Under vejs havde vi efterladt vores ting i ulykkestoget, som anvist. Det var dog heldigt vi fik oplyst dette så da vi står af toget ved ventepladsen bliver vi sorteret fra og bragt retur til toget for at hente vores ting. Heidi og Nicoline kan så berette om, hvad de har oplevet som førstehjælpere i toget. For de bliver en del af dem, der har hjulpet med at få en tilskadekommen ud, hvor der er hul i maven. De køres med trolje ind til ventepladsen, hvor de nok havde regnet med at blive aflastet. Men her får Heidi at vide af en af de ventepladsansvarlige, at hun da godt lige kan stå for overvågningen af en prioritet1 person! Uden så meget som at vide om hun har uddannelsen til dette! Heidi og vi andre var noget forbløffet over at en passager kan ende med ansvaret for den slags, men hun tog det som en udfordring og med stor glæde. Da tingende var hentet i toget bliver vi kørt til en skole i Nyborg, hvor vi fik morgenmad og mødte nogle af de parter, der havde været en del af beredskabet. Her fik vi lejlighed til at sidde ved et bord, hvor 2 af øvelsesledelsen sad og vi talte en smule med dem om vores oplevelse af øvelsen, som de kaldte en succes. Vi følte faktisk lidt, at det vi fortalte dem, ikke havde relevans for øvelsen. Derpå gik turen hjemover og her fik vi lejlighed til at høre andres versioner af øvelsen og genlyden af de samme ting, som vi havde oplevet undervejs gennem øvelsen gik igen. Men alt i alt en øvelse vi vil glæde os til at deltage i igen, helt klart en øjenåbner for håndtering af den slags opgaver... Troels. 2013-06-25 Side 6 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Havneøvelse 2013 Havnen afvikler lørdag den 26. oktober deres lovpligtige sikringsøvelse, hvor vi deltager sammen med Falck, Randers Brandvæsen, Politiet og Hjemmeværnet omkring en større meget spændende hændelse på havnen. Vi forventer, at vi skal deltage med 2 selvstændige indsatshold. Et hold med en autosprøjte og et hold med flydespærring mv. Lørdag den 26. oktober fra kl. 08.00 – 14.00 Der kan ske en lille ændring i tidspunkterne senere.. Tilmelding til kontoret

Redningsarbejde på forårets fælles øvelse

Side 7 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Smarte Apps

Med Danmarks officielle 112 app kan du starte et opkald til alarmcentralen og samtidig sende mobilens GPS-koordinater afsted. På den måde kan du få hjælp hurtigere.

Hvis der sker en ulykke på stranden, er det ofte svært at beskrive præcis, hvor ulykken er sket. Rådet for Større Badesikkerhed har udarbejdet applikationen STRANDKLAR, som er i stand til at give dig en nøjagtig position på, hvor du befinder dig via gps-koordinater, så redningsmandskabet hurtigere kan komme frem til et rette sted

Beredskabsstyrelsen har lanceret en app til opslag om farlige stoffer. App’en kan bruges som et hurtigt elektronisk opslagsværk til at finde relevant information ved hændelser, hvor der er tilstedeværelse af farlige kemiske stoffer. Samtidig gives der anvisninger til den sikrest mulige indsats ved uheld med farlige stoffer samt mulighed for at slå fysisk/kemiske data op.

Side 8 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Stemningsbilleder fra fælles afslutning

Side 9 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Assistancer Dato

Assistance opgave

08-04-2013 11-04-2013

Assistance med ATVér til Mariagerfjord kommune Afstivning af staldbygning Timer

Tid 28:41:00 57:23:00 86:04:00

Aktiviteter Dato

Opgave

09-02-2013 13-04-2013 21-04-2013 03-05-2013 04-05-2013 05-05-2013 23-05-2013 24-05-2013 28-05-2013 30-05-2013 08-06-2013 15-06-2013 27-06-2013 03-07-2013 03-07-2013 06-07-2013 07-07-2013

Hjælp til Cityforeningen med tønder til fastelavn Fremvisning af autosprøjte ved Fætter BR Samarittervagt Brandvagt Brandvagt Brandvagt Opsætning af strandskilte Assistance med autosprøjte Opsætning af strandskilte Opsætning af strandskilte Fremvisning af autosprøjte Fremvisning af autosprøjte Brandsjov og fremvisning af autosprøjte Fylde bassin med ca. 13 m3 vand Brandsjov og vandkamp for børnene Hjælp til båretransport med ATV Hjælp til båretransport med ATV Timer

Tid 24:00:00 6:00:00 27:00:00 24:00:00 24:00:00 28:00:00 13:00:00 7:00:00 22:30:00 12:00:00 6:00:00 6:00:00 21:00:00 3:00:00 16:00:00 27:00:00 30:00:00 296:30:00 Side 10 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO Uddannelsescenter Langvang Dato Mandag 05-08 Mandag 19-08 Mandag 02-09 Mandag 16-09 Mandag 30-09 Mandag 21-10 Mandag 04-11 Mandag 18-11 Mandag 02-12

Tid 19.00-22.00

19.00-22.00

Lektionsindhold Fælles opstart for alle tjenestegrene Handlebane med nyt materiel, SINE og Garmin Line reb redning og faldsikringsudstyr Indsatsøvelse i fremmed lokalitet

19.00-22.00

HAT handlebane

19.00-22.00

Bjærgning og flytning af store tunge byrder – del I Bjærgning og flytning af store tunge byrder – del II Indsatser i varme og røgfyldte omgivelser Fælles afslutning for alle tjenestegrene

19.00-22.00 19.00-22.00

19.00-22.00 18.00-22.00 18.00-22.00

Uddannelsescenter Langvang Dato Mandag 05-08 Torsdag 29-08 Torsdag 12-09 Torsdag 26-09 Tirsdag 08-10 Torsdag 24-10 Torsdag 21-11 Mandag 02-12

Lektionsplan for Vedligehold Indsats

Tid 19.00-22.00

Lektionsplan for Vedligehold Logistik

19.00-22.00

Lektionsindhold Fælles opstart for alle tjenestegrene SINE øvelse

19.00-22.00

Drift af logistikkontoret

19.00-22.00

INSARAG Forkortelser og markeringer Virke på logistikkontoret i forbindelse med indsats Skitsetegning Log føring Besøg ved BRSMJ for at se deres stabsrum og KOMVG Fælles indsatsøvelse for alle tjenestegrene

19.00-22.00 19.00-22.00 18.00-22.00 18.00-22.00

Juli 2013

Efteråret 2013 Lek.nr.

Instruk.

Efteråret 2013 Lek.nr.

Instruk.

Side 11 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO Uddannelsescenter Langvang Dato Torsdag 25-07

Tid 18.30-20.30

Torsdag 08-08 Torsdag 15-08

18.30-20.30

Torsdag 22-08 Torsdag 29-08 Torsdag 05-09 Torsdag 12-09

18.30-20.30

Torsdag 19-09

18.30-20.30

Torsdag 26-09

18.30-20.30

Torsdag 03-10

18.30-20.30

Torsdag 10-10

18.30-20.30

18.30-20.30

18.30-20.30 18.30-20.30 18.30-20.30

Lektionsplan for Udd. Redningshund Modul 1.1

Juli 2013

Efteråret 2013

Lektionsindhold Lek.nr. Introduktion til uddannelsen Redningsberedskabets organisering Lov om hunde Redningshundeteamet

Instruk.

Sikkerhedsbestemmelser og mundering Transport af hunde Tilvænning til færdsel i ruiner, over forhindringer og figuranter Hundens adfærd DIMMK(S) Arbejde som figurant Øvelse 1 Tilvænning til figuranter, forhindringer og mørke Øvelse 2 Tilvænning til mørke, eftersøgning og påvisning af figuranter Øvelse 3 Tilvænning til forhindringer. Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner Øvelse 4 Forcering af forhindringer Tilvænning til ild og røg Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner Øvelse 5 Forcering af forhindringer Tilvænning til ild og røg Eftersøgning og påvisning af let skjulte figuranter i ruiner

Side 12 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO Uddannelsescenter Langvang Dato Tid Torsdag 18.30-20.30 25-07 Mandag 19.00-22.00 05-08 Torsdag 18.30-20.30 08-08 Torsdag 18.30-20.30 15-08 Torsdag 18.30-20.30 22-08 Torsdag 18.30-20.30 29-08 Torsdag 18.30-20.30 05-09 Torsdag 18.30-20.30 12-09 Torsdag 19.00-22.00 19-09 Torsdag 18.30-20.30 26-09 Torsdag 18.30-20.30 03-10 Torsdag 18.30-20.30 10-10 Torsdag 18.30-20.30 17-10 Lørdag 19-10 Søndag 20-10 Torsdag 19.00-22.00 24-10 Torsdag 18.30-20.30 31-10 Torsdag 18.30-20.30 07-11 Torsdag 18.30-20.30 14-11 Torsdag 18.30-20.30 21-11 Torsdag 18.30-20.30 28-11

Lektionsplan for Vedligehold Redningshund Lektionsindhold Forhindringer

Juli 2013

Efteråret 2013 Lek.nr.

Instruk.

Fælles opstart for alle tjenestegrene DIMMKS Ruin og test for skud Afsøgning i svært terræn Førstehjælp af hund Ruin Pleje og sundhed Lydighed Spor Almindelig træning Rundering Afsøg af skjulte figuranter i etage bygninger Almindelig træning Almindelig træning Redningshunde mønstring og prøve Almindelig træning Brug af SINE terminaler, GPS og kompas Spor – rundering i mørke Afsøg af skjult figurant med afledningsfært Almindelig træning Line reb redning

Side 13 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO Mandag 03-12 Torsdag 05-12 Torsdag 12-12 Torsdag 19-12

18.00-22.00 18.30-20.30

Fælles afslutning for alle tjenestegrene Almindelig træning

18.30-20.30

Almindelig træning

18.30-20.30

Almindelig træning

Juli 2013

Side 14 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO Uddannelsescenter Langvang Dato Mandag 05-08

Tid 19.00-22.00

Mandag 19-08 Mandag 09-09 Mandag 23-09 Mandag 07-10 Mandag 21-10 Mandag 04-11 Mandag 18-11 Mandag 02-12

19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00 19.00-22.00 18.00-22.00

Uddannelsescenter Langvang Dato Tirsdag 08-10 Torsdag 21-11

Tid 19.00-22.00 18.00-22.00

Lektionsplan for Vedligehold IKV/FPL

Juli 2013

Efteråret 2013

Lektionsindhold Lek.nr. Fælles opstart for alle tjenestegrene Klargøring til pensionist kaffebord Etablering af kogeplads og fremstilling af forplejning til indsats Improviseret kogeplads

Instruk.

Hygiejne forhold ved mad fremstilling og udlevering Tjek og udbygning af køkkentrailer Forberedelse af indkvartering for nødstedte Feltforplejning til indsatsstyrker Indretning og oprydning af køkkendepot Fælles afslutning for alle tjenestegrene

Lektionsplan for Holdleder Lektionsindhold Taktisk indsatstræning i samarbejde med logistik Besøg ved BRSMJ for at se deres stabsrum og KOMVG

Efteråret 2013 Lek.nr.

Instruk.

Side 15 af 16


Beredskabsgården Langvang Langvangen 1 8930 Randers NØ

INFO -

Juli 2013

Falcks Uddannelsescenter Langvang Beredskabsgården Langvangen 1 8930 Randers NØ Tlf.

86 42 95 33

Direkte telefonnumre og E-mail adresser. Henrik Pedersen Tlf. 87 11 54 12 Mob.51 24 94 60 HEPP@falck.dk

Leo Christensen Tlf. 87 11 54 17 Mob.51 51 66 48 LEOC@falck.dk

Hjemmeside for Randers Redningsberedskab. www.randersbrandvæsen.dk Åbningstider på Langvang. Mandag – torsdag Fredag

kl. 08.00 – 16.00 kl. 08.00 – 15.00 Side 16 af 16

INFO Juli 2013  

Medlemsblad for frivillige ved Randers Redningsberedskab

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you