Història de la Clínica Plató, 1925 - 2000

Page 174

HISTÒRIA DE LA CLÍNICA PLATÓ

La Universitat Autònoma de Barcelona del 1933 havia obert les portes a totes les figures destacades de la intel·lectualitat del país i, d’aquesta manera, es va beneficiar d’un seguit d’intel·lectuals que hi van ser professors. El 1939 tots ells foren bandejats i la universitat catalana fou degradada: molts professors no van poder ensenyar i uns altres van haver-se d’exiliar. D’altra banda, va haver-hi la migrada de les altres universitats d’Espanya.28 Tot un món tan important com l’universitari, que havia arribat a unes realitzacions d’alt nivell, s’enfonsà i la universitat reculà cap a les paupèrrimes estructures preautonòmiques. El doctor Alsina, a parer del qual la Universitat Autònoma del 1933 fou un bon exponent d’una ànsia de superació dels alts estrats de la nostra intel·lectualitat, deia: «Al meu entendre, ni el balanç de l’obra feta, tan brillant com efímera, ni el goig d’haver-hi participat, tan modestament com es vulgui, res ni ningú mai no podrà esborrar-los.» 29

LA

NOVA AMPLIACIÓ DEL

COS FACULTATIU

L’any 1933, el Cos Facultatiu de Plató fou incrementat amb les incorporacions dels doctors Santiago Dexeus i Font i Jordi Guasch i Sagrera com a responsables de Tocoginecologia i Hematologia, respectivament. Encara que no en consti el nomenament, el doctor Josep Malaret i Villar es va fer càrrec del Departament de Radiodiagnòstic, segons la propaganda de Plató feta a les revistes científiques dels anys 1934 i 1935. L’any següent s’hi incorporà el doctor Eduard Tolosa i Colomer com a cap del Servei de Neurologia i Neurocirurgia. Poca gent coneix la vinculació del doctor Santiago Dexeus i Font a Plató com a cap del Servei de Tocologia. La seva pertinença a l’Institut durà uns dos anys, ja que la idea del doctor Dexeus era tenir una clínica monogràfica de l’especialitat. El doctor Jordi Guasch i Sagrera fou una figura singular de la medicina catalana pel fet de ser pioner i promotor de l’hematologia i de l’hemoteràpia a

156