Page 1

Η Εταιρεία Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Β. Φίλιας και Συνεργάτες Α.Ε., Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, με ειδίκευση σε θέματα Βιομηχανικής - Πνευματικής ιδιοκτησίας, είναι το μεγαλύτερο και πιο εξειδικευμένο γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα του. Συνεχίζοντας την παράδοση του ιδρυτή Παναγιώτη Θεοδωρίδη, και μέσω του Δικηγορικού Γραφείου Π. Δ. Θεοδωρίδης - Ε. Γ. Παπακωνσταντίνου, ασχολείται από το 1920 με όλα τα θέματα που σχετίζονται με τον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. 15 Δικηγόροι ειδικευμένοι στον χώρο αυτό και με μακρόχρονη πείρα στους επί μέρους τομείς, 45 Επιστημονικοί Συνεργάτες με ειδίκευση στην Μηχανολογία, Χημεία, Βιολογία και όλους τους σύγχρονους επιστημονικούς κλάδους και άριστα κατηρτισμένο λοιπό προσωπικό 27 ατόμων προσφέρουν στους πολυάριθμους πελάτες μας την απαιτούμενη νομική υποστήριξη καθώς και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου σε έναν κλάδο του δικαίου ο οποίος κατά την πάροδο των ετών γίνεται όλο και πιο περίπλοκος. Το Γραφείο παρέχει με αξιοπιστία τις υπηρεσίες του στην Ελλάδα σε πελάτες από όλο τον κόσμο, είτε εκπροσωπώντας απ'ευθείας μεγάλες ή μικρές εταιρείες, είτε μέσω της συνεργασίας του με ένα ευρύτατο δίκτυο έγκριτων αλλοδαπών δικηγορικών γραφείων του τομέα. Ιδιαίτερη είναι η προσοχή και το ενδιαφέρον του Γραφείου προς τις Ελληνικές Επιχειρήσεις αλλά και μεμονωμένους εφευρέτες. Αξιοποιώντας την πολυετή πείρα και το κύρος των διεθνών συνεργατών του, το Γραφείο εκπροσωπεί τους Έλληνες πελάτες του σε όλον τον κόσμο σε μία διαρκή προσπάθεια να τους υποστηρίξει στην όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερη διαχείρηση των δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους. Επί πλέον, έχοντας αναπτύξει στενή συνεργασία με ένα δίκτυο πεπειραμένων συνεργατών στην Κύπρο και στις χώρες της Μέσης Ανατολής, το Γραφείο είναι σε θέση να εκπροσωπήσει τους πελάτες του σε θέματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας σε όλες τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. •

Σύμφωνα με την ετήσια έρευνα που διεξάγει το περιοδικό Managing Intellectual Property Magazine, το Γραφείο εξελέγη φέτος, και για 12τη συνεχή φορά, ως το καλύτερο δικηγορικό γραφείο του αντικειμένου του στην Ελλάδα, τόσο στον τομέα των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και των Σημάτων, όσο και σε αυτόν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκευτείτε τον σχετικό σύνδεσμο του MIP Handbook.

Σύμφωνα με το ACQ Country Awards 2009 του περιοδικού ACQ (Acquisition & Finance), το γραφείο μας ανακυρήχθηκε ως το καλύτερο δικηγορικό γραφείο της χρονιάς στην Ελλάδα σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας (Intellectual Property Law Firm of the year - σελ. 39).

Το γραφείο μας βραβεύτηκε με το Corporate INTL Legal Awards του 2009 και 2010, ως το καλύτερο γραφείο στο τομέα του στην Ελλάδα.

Επίσης, το Legal 500, κατατάσει το γραφείο στην κορυφή της λίστας του προτεινόμενων γραφείων στο τομέα του στην Ελλάδα.

Το PLC Which Lawyer επίσης κατατάσει το γραφείο μας ως "Πρωτοπόρο" - Leading Firm στον τομέα του στην Ελλάδα. Επιθυμία όλων μας είναι ο καθημερινός εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών που παρέχουμε, τόσο όσον αφορά στην τεχνολογική υποδομή μας, με την διαρκή προσπάθεια αναβάθμισης των πληροφορικών μας συστημάτων, όσο και στην επέκταση των δραστηριοτήτων μας στα σύγχρονα αντικείμενα του τομέα μας όπως αυτά του Διαδικτύου και της Διαφήμισης. Στόχος μας η καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών μας. Για να βελτιώσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας, είμαστε σε φάση εφαρμογής συστήματος ελέγχου ποιότητας ISO (ISO 9001/2008) από το 2005.


ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η εταιρεία μας, η οποία αρχικά ξεκίνησε ως ατομική επιχείρηση, ιδρύθηκε από τον Δρ. Παναγιώτη Θεοδωρίδη το 1920 και είναι ένα από τα πρώτα γραφεία που ασχολήθηκαν με θέματα Εμπορικών Σημάτων (Trademarks) και Ευρεσιτεχνιών (Patents) στην Ελλάδα.

Ειδικευόμαστε σε όλους τους τομείς του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας και πρωτίστως σε θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (patents), Εμπορικών Σημάτων (trademarks), Βιομηχανικών Σχεδίων (industrial designs), Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (copyright), Ονομάτων Χώρου (domain names), Αθεμίτου Ανταγωνισμού, Αδειοδοτήσεων (licensing) και σε πάσης φύσεως σχετικά ένδικα μέσα. Στη διάρκεια των 90 ετών της ενεργής και συνεχώς αναπτυσσόμενης παρουσίας μας στον χώρο, η εταιρεία μας έχει πλέον καθιερωθεί ως η μεγαλύτερη στο είδος της στην Ελλάδα. Η Δρ. Ελένη Παπακωνσταντίνου προσχώρησε στην εταιρεία το 1965 και έγινε εταίρος το 1971, ενώ από το 1986 έχει αναλάβει τη διοίκησή της. Με στόχο μας την καλύτερη εξυπηρέτηση των εντολέων μας, και στην προσπάθειά μας να παραμένουμε πρωτοπόροι στον τομέα μας, προσφέροντας τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες σε ολόκληρο το φάσμα του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ήδη από το 1996 λειτουργούμε μέσω δύο ξεχωριστών υπηρεσιών: το Δικηγορικό Γραφείο Δρ. Π. Δ. Θεοδωρίδη – Δρ. Ε. Γ. Παπακωνσταντίνου, το οποίο ασχολείται με Εμπορικά Σήματα (trademarks), Ονόματα Χώρου (domain names), με τη Διαδικασία Τελωνειακής Επιτήρησης (customs monitoring procedures) και με όλα τα σχετικά ένδικα μέσα, ενώ η Εταιρεία Δρ. Ελένη Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Φίλιας και Συνεργάτες, Σύμβουλοι Επιχειρήσεων, ειδικεύεται σε θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (patents), Βιομηχανικών Σχεδίων (industrial designs), Πιστοποιητικών Υποδειγμάτων Χρησιμότητας (utility models) κοκ. Τα τελευταία χρόνια επεκτείναμε τις Νομικές μας Υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας αλλά και του Δικαίου Νέων Τεχνολογιών, Μέσων (Ενημέρωσης & Επικοινωνίας) και Διαδικτύου, όπως επιλεκτικά και σε τομείς Εμπορικού Δικαίου.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Η Εταιρία - Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Β. Φίλιας και Συνεργάτες - σε συνεργασία με το Δικηγορικό Γραφείο - Π. Δ. Θεοδωρίδης - Ε. Γ. Παπακωνσταντίνου - προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (Εθνικά, Ευρωπαϊκά και Διεθνή), Εμποροβιομηχανικά Σήματα και Σήματα Υπηρεσιών (Εθνικά, Κοινοτικά και Διεθνή), Πιστοποιητικά Υποδείγματος Χρησιμότητος, Βιομηχανικά Σχέδια, Domain Names, Συμπληρωματικά Πιστοποιητικά Προστασίας για Φυτοπροστατευτικά προϊόντα και Φάρμακα. Εκτός από την επιμέλεια της καταθέσεως και παρακολουθήσεως της διατηρήσεως σε ισχύ όλων των παραπάνω, το πεπειραμένο προσωπικό του Γραφείου προσφέρει την απαιτούμενη νομική υποστήριξη τόσο στα Διοικητικά όσο και στα Πολιτικά Δικαστήρια όλων των βαθμών, εκπροσωπώντας τους πελάτες του σε περιπτώσεις προσβολής των δικαιωμάτων τους επί των τίτλων Διανοητικής Ιδιοκτησίας τους και σε θέματα Αθεμίτου Ανταγωνισμού, Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright), Παροχής Αδειών Χρήσεως, Διαδικασιών παρακολούθησης διακίνησης παραποιημένων εμπορευμάτων μέσω των Τελωνείων κοκ. Με την πείρα που έχει αποκτήσει το Γραφείο μέσω της εξειδίκευσης και της συστηματικής του ενασχόλησης με την Διανοητική Ιδιοκτησία σε χρονικό διάστημα που αγγίζει τον αιώνα, είναι σε θέση να παρέχει έγκυρες συμβουλές στους πελάτες του και είναι πάντοτε σε θέση να τους συνδράμει στην κατάρτιση παντός είδους συμβάσεων που άπτονται του αντικειμένου του. Ειδικότερα οι τομείς ενασχόλησής του γραφείου μας είναι:


1. ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣITΕΧΝΙΑΣ (PATENTS) – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ (UTILITY MODELS) – BIOMHΧΑΝΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ (DESIGNS)

Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει εκτενή δράση στην κατάθεση και την παρακολούθηση αιτήσεων για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, καθώς και για την κατάθεση μετάφρασης Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα, καλύπτοντα όλους τους επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς. Τρεις από τους συνεργάτες δικηγόρους μας ειδικεύονται σε θέματα ένδικων μέσων σχετικά με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους τεχνικούς συμβούλους της εταιρείας από την αρχική απόφαση για το εάν θα πρέπει να κινηθεί ο πελάτης μας δικαστικά, καθώς και σε όλα τα περαιτέρω βήματα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων. Ήδη από το Σεπτέμβριο του 1997, όπου η Ελλάδα ενσωμάτωσε στην ελληνική νομοθεσία τις διατάξεις του Διακανονισμού της Χάγης σχετικά με τη Διεθνή Κατάθεση Βιομηχανικών Σχεδίων και Υποδειγμάτων, το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με την κατάθεση και τη φροντίδα ανανέωσης βιομηχανικών σχεδίων στην Ελλάδα, καθώς και με την παροχή νομικών συμβουλών για σχετικά ένδικα μέσα. 2. ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (TRADEMARKS – SERVICE MARKS)

Στην εταιρεία μας λειτουργεί εξειδικευμένο τμήμα που ασχολείται με τη διαδικασία καταχώρησης σημάτων, το οποίο απαρτίζεται από έναν εταίρο και πέντε έμπειρους δικηγόρους ειδικά εκπαιδευμένους στον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας, καθώς και από πενταμελές βοηθητικό προσωπικό (paralegals) πλήρους απασχόλησης στον συγκεκριμένο τομέα. Το γραφείο μας έχει αναλάβει τη διαδικασία χιλιάδων αιτήσεων για την καταχώρηση σημάτων, εκπροσωπώντας πλήθος εντολέων και στις σχετικές τριτανακοπές και αιτήσεις διαγραφής. Κατά την πολυετή δράσης μας, είχαμε την τιμή ν’ αναλάβουμε την καταχώρηση πολλών σημάτων στην Ελλάδα, βάσει της Συνθήκης των Παρισίων (18 Αυγούστου 1924), τα οποία έχουν πλέον καταστεί σήματα φήμης. Παράλληλα, παρακολουθούμε συστηματικά το επίσημο Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας το οποίο δημοσιεύεται μηνιαίως από το Γραφείο Σημάτων, ενημερώνοντας αντίστοιχα τους πελάτες μας. Σε περιπτώσεις που εντοπιστούν καταχωρήσεις σημάτων οι οποίες πιθανώς προσβάλλουν προγενέστερα δικαιώματά των εντολέων μας, προσφέρουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και την αντίστοιχη νομική εκπροσώπηση. 3. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ (COPYRIGHT)

Το γραφείο μας παρέχει συχνά γνωμοδοτήσεις στους πελάτες μας σχετικά με τη δυνατότητα κατοχύρωσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τα έργα τους, την ορθή χρήση των συμβόλων και δηλώσεων πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και για όλες τις άλλες πτυχές που σχετίζονται με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων και των ένδικων μέσων. Αν και η ελληνική νομοθεσία δεν προβλέπει την ύπαρξη εθνικού μητρώου πνευματικής ιδιοκτησίας, υπάρχουν ωστόσο διάφοροι άλλοι διαθέσιμοι μηχανισμοί για την προστασία της. Η εταιρεία μας παρέχει επίσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την σύναψη συμφωνιών μεταβίβασης πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακολουθώντας στενά όλες τις νομικές εξελίξεις στον τομέα του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, ενώ οι συνεργάτες μας συμμετέχουν ενεργά σε σχετικά συνέδρια και εκδηλώσεις. 4. ΟΝΟΜΑΤΑ ΧΩΡΟΥ (DOMAIN NAMES)

Ήδη από το 1999, όπου η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων θέσπισε οδηγίες για τη διαδικασία καταχώρησης ονομάτων χώρου στην Ελλάδα, το γραφείο μας συμβουλεύει τους πελάτες μας για τις όποιες αλλαγές τυχόν προκύπτουν στο σχετικό νομικό πλαίσιο και αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση καταχωρήσεων και ανανεώσεων παντός τύπου ονομάτων χώρου. Η εταιρεία μας έχει αναπτύξει άκρως επιτυχή δράση στη διαδικασία αιτήσεων διαγραφής και άλλων δικαστικών μέτρων σε σημαντικές υποθέσεις διενέξεων σχετικά με ονόματα χώρου, ενώ παράλληλα ενημερωνόμαστε συστηματικά για όλες τις εξελίξεις σε θέματα domain names με κατάληξη .eu, ώστε να παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πελάτες μας για τέτοιου τύπου υποθέσεις και να διαχειριζόμαστε τις αντίστοιχες αιτήσεις. 5. ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Δεδομένου ότι πολλοί εκ των συνεργατών μας είναι δικηγόροι με δικαίωμα παράστασης στα ανώτατα δικαστήρια της χώρας, η εταιρεία μας προσφέρει πέρα από συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων και τη δυνατότητα εκπροσώπησης των εντολέων μας σε σχετικές δικαστικές υποθέσεις, καθώς και σε υποθέσεις τελωνειακών θεμάτων, αθέμιτου ανταγωνισμού, πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας εμπορικού απορρήτου και αδειοδοτήσεων. Κατά την πολύχρονη εμπειρία μας έχουμε αποκτήσει σημαντική εμπειρία στην εκπροσώπηση δικαιούχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και σημάτων σε πολυάριθμες δικαστικές υποθέσεις, ενώ οι συνεργάτες δικηγόροι μας επίσης έχουν μεγάλη εξοικείωση στη σύνταξη σχετικών συμφωνιών αδειοδοτήσεων, καθώς και στην καταχώρησή τους στις αρμόδιες Αρχές.


6. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ (TRADEMARK MAINTENANCE) – ΠΛΗΡΩΜΗ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ (PATENT ANNUITIES)

Η εταιρεία μας παρέχει αποτελεσματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες διαχείρισης και ανανέωσης σημάτων καθώς και πληρωμής τελών για διπλώματα ευρεσιτεχνίας, αποστέλλοντας σχετικές υπενθυμίσεις για τις επικείμενες ανανεώσεις και πληρωμές σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου υπάρχει κίνδυνος έκπτωσης ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας λόγω μη πληρωμής των σχετικών τελών, το γραφείο μας αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στους δικαιούχους πελάτες μας, ακόμα και εάν δεν μας έχει ανατεθεί η φροντίδα για τις σχετικές πληρωμές. 7. ΕΡΕΥΝΕΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ

Στην εταιρεία μας λειτουργεί ξεχωριστό τμήμα με εξειδίκευση στις έρευνες σημάτων (trademarks), συμπεριλαμβανομένων Κοινοτικών και Διεθνών σημάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (patents) και βιομηχανικών σχεδίων (designs). Το τμήμα μας διενεργεί έρευνες και εκτιμά τα αποτελέσματά τους, προσφέροντας συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο ως προς το παραδεκτό της κατάθεσης των προτεινόμενων σημάτων, όσο και για τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν με την επιλογή του εκάστοτε σήματος. 8. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ (CUSTOMS MONITORING)

Η εταιρεία μας διαθέτει εκτενή εμπειρία στην καταχώρηση δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας με τις Αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1383/2003, καθώς και στις διαδικασίες τελωνειακών παρεμβάσεων. Μια τριμελής ομάδα άρτια καταρτισμένων και έμπειρων δικηγόρων ασχολείται με όλες τις πτυχές αυτών των διαδικασιών ενώπιον των εθνικών Τελωνειακών Αρχών, από την αρχική επαφή με εκείνες έως και την εκπροσώπηση των εντολέων μας στα αρμόδια δικαστήρια σε υποθέσεις παράνομων προϊόντων τα οποία προσβάλουν τα εν λόγω δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. 9. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προσφέρουμε εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες ιδιαίτερη υψηλής ποιότητας σε όλο το φάσμα του δικαίου Βιομηχανικής και Διανοητικής ιδιοκτησίας, σε θέματα συμβάσεων Δικαιόχρησης (Franchising), Διανομής (Distribution) και Αδειοδοτήσεων (Licensing), καθώς και στους τομείς της Διαφήμισης, του Marketing και του Δικαίου Προστασίας Καταναλωτών. 10. ΔΙΚΑΙΟ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

Τα τελευταία χρόνια επεκτείναμε τις Νομικές μας Υπηρεσίες σε όλους τους τομείς του Δικαίου Διανοητικής Ιδιοκτησίας αλλά και του Δικαίου Νέων Τεχνολογιών, Μέσων (Ενημέρωσης & Επικοινωνίας) και Διαδικτύου, όπως επιλεκτικά και σε τομείς Εμπορικού Δικαίου με έμφαση στους παρακάτω τομείς: Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας, Τέχνης και Νέων Μέσων Δίκαιο Διανοητικής (βιομηχανικής - πνευματικής) Ιδιοκτησίας Γενικό Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιρειών Δίκαιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας - Ονόματα χώρου - Ηλεκτρονικές συμβάσεις και υπηρεσίες - Ηλεκτρονικό εμπόριο και ηλεκτρονικές τραπεζικές υπηρεσίες - Δίκαιο του διαδικτύου Δίκαιο Τηλεπικοινωνιών Δίκαιο των ηλεκτρονικών ΜΜΕ (συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων διανομής του ψηφιακού φάσματος) Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή και Γενικοί Όροι Συναλλαγών Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και Ανθρώπινα Δικαιώματα Εναλλακτική Επίλυση Διαφορών – Διαμεσολάβηση Εταιρική Διακυβέρνηση Δίκαιο Χορηγιών Νομικά ζητήματα Εφαρμοσμένης Ηθικής - Επιχειρησιακή Ηθική - Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη - Βιοηθική - Γενετική Ηθική


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • •

Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Β. Φίλιας και Συνεργάτες Α.Ε.

Π. Δ. Θεοδωρίδης - Ε. Γ. Παπακωνσταντίνου - Δικηγορικό Γραφείο

Κουμπάρη 2, Κολωνάκι Αθήνα 106 74 ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 210 3625757, 210 3626624, 210 3612389, 210 3622724 ΦΑΞ: 210 3626742, 210 3605873 E-MAIL:

MAIL@HPLAW.BIZ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ:

WWW.IPLAWCONSULTING.BIZ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001:2008 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι και οι δύο Εταιρείες του Γραφείου μας επιθεωρήθηκαν πρόσφατα, με επιτυχία, και Πιστοποιήθηκαν κατά ISO 9001:2008, από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TUV HELLAS / TÜV NORD. Η Πιστοποίηση αυτή αποτελεί την «επιβράβευση» της ολοκλήρωσης ενός σχετικού project, το οποίο διήρκησε δύο χρόνια, συμπεριέλαβε τον ανασχεδιασμό, τυποποίηση και αυτοματοποίηση των βασικών Διεργασιών παροχής Υπηρεσιών του Γραφείου μας, και για την επιτυχία του οποίου συνεργάσθηκαν όλα τα Στελέχη του Γραφείου. Το «πεδίο εφαρμογής» του πιστοποιητικού ISO 9001:2008 καλύπτει τις Υπηρεσίες του Γραφείου μας, όλες σχετικές με την Διανοητική Ιδιοκτησία. Η Πιστοποίηση αυτή "επιβεβαιώνει” τις συνεχείς προσπάθειες του Γραφείου μας για την διαρκή βελτίωση της Ποιότητας των Υπηρεσιών μας και για τον καλύτερο δυνατό χειρισμό των υποθέσεων των Πελατών μας.


Το Γραφείο μας είναι το πρώτο, στην Ελλάδα, το οποίο πιστοποιείται κατά ISO 9001:2008 για Νομικές και λοιπές Υπηρεσίες σχετιζόμενες με την Διανοητική Ιδιοκτησία. Η Ικανοποίηση των Πελατών μας αποτελεί τον «θεμέλιο λίθο» της Πολιτικής Ποιότητας του Γραφείου μας. Τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας, η οποία έγινε κατά το 2005 (στα πλαίσια του 9001:2000), υπήρξαν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά (το Γραφείο μας αξιολογήθηκε με μέσο βαθμό 4.35 — από μέγιστη δυνατή αξιολόγηση 5).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Η εταιρεία μας κάνει συχνά δημοσιεύσεις σε διεθνή κι Ελληνικά περιοδικά που αφορούν τον τομέα της Διανοητικής Ιδιοκτησίας:

COMPULAW (Legal Calendar Software) •

2004 contribution

EDITAL (Trade Mark and Design Portal) Our firm is the sole contributor to with regard to IP matters in Greece. Please visit the EDITAL WEBSITE for the most up to date information on all IP matters.


GETTING THE DEAL THROUGH (International Analysis for corporate counsel and legal practicioners) •

2007 contribution on Patents

2006 contribution on Copyright

INTA (INTERNATIONAL TRADEMARK ASSOCIATION) Our firm is the main contributor to INTA (since 1994) with regard to IP matters in Greece. INTA Publications: •

THE TRADEMARK REPORTER® , Official Journal of the International Trademark Association including the Annual International Review of Trademark Jurisprudence Contributions

2009 publication

2009 Community Trade Mark

2008 publication

2008 Community Trade Mark

2007 publication

2006 publication

2005 publication

2004 publication

2003 publication

2002 publication

2001 publication

2000 publication We make additional contributions to the following specific Inta publications which are available online:

"Practitioner's Guide to the Madrid Agreement and Madrid Protocol”

"Country Guides - Basic Information on Trademark Registration Worldwide”

KATZAROV'S MANUAL ON INDUSTRIAL PROPERTY Our firm is the sole contributor to Katzarov's Manual on Industrial Property with regard to IP matters in Greece •

2009 contribution

2008 contribution

2007 contribution

2006 contribution


KLUWER LAW INTERNATIONAL For more information, please visit the following link: •

Manual for the Handling of Applications for Patents, Trademarks and Designs Throughout the World

SWEET & MAXWELL The information of these contributions is included in the following two "reference" books: •

Domain Names: Global Practice and Procedure [ Looseleaf ]

Trade Marks, Trade Names and Unfair Competition [ Looseleaf ]

2005.01 Questionnaire on Domains

2004.08 Complete contribution

2004.08 Case summaries

WORLD TRADEMARK LAW REPORT This includes a representative collection of cases of interest: •

2010.10 GROOGLE.GR

2007.03 OLYMPOS

2010.06 Confusingly similar marks due to dominanat element

2007.02 TWIST

2010.05 Complementary nature of Financial goods & services

2007.02 MESIMVRINI

2006.12 Directives 115-116

2010.03 OLIVOTERAPIA ELAIOTHERAPY

2006.12 FERRERO Consent (Precedent)

2010.02 Importance of careful examination of Composite Marks

2006.11 OLIVER

2006.09 SINOMAR

2010.02 Likelihood of confusion between similar marks in different classes

2006.07 MICROSOFT

2010.01 FERRERO_ATHINAIKI

2006.06 CITIGROUP

2010.01 FERRERO

2006.06 LEGO

2009.05 PHILIPS

2006.04 CAMPER (council of state)

2009.03 iGOOGLE

2006.04 DAINESE

2008.12 MOUYER

2006.03 MICROSOFT

2008.02 BROADCASTING LAW

2006.02 ORANGE

2007.12 YOUTUBE

2006.02 FENDI

2007.11 ISIC

2005.12 CHOCOPIE

2007.11 HONDA

2005.11 YON-ka

2007.10 HONDA

2005.09 MICROBAC appeal

2007.10 EC ACCESSION TO THE GENEVA ACT

2005.06 Domain name registration in GREEK

2007.07 EXPEDIA

2005.03 GOOGLE

2007.06 SNOOPY

2004.09 COOL UP LEMON AND LIME

2007.05 FIFA

2004.07 FIRAXON

2007.04 ELCO

2004.05 FUNGORAL

2003.12 PROFIL


MISCELLANEOUS •

2011 Building_and_Enforcing_IP_value

2010 Building_and_Enforcing_IP_value

2009 WTR_IP_LAW

2009 Competition_and_Antitrust

2008 Meller_International_on_Patent_Law

The material available under "Contributions" may be freely downloaded and is intended for private use only. Distribution to third parties is not allowed. Any reproduction of said material electronically or otherwise or inclusion in any form of publication is strictly prohibited.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ : •

ABBOT LABORATORIES

GOOGLE INC.

AWAPATENT

H. LUNDBECK A/S

BAYER AG

HERMES INTERNATIONAL

BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG

H-MICHIGAN INC.

BP PLC

HONDA MOTOR EUROPE LTD.

CAR FRESHNER CORPORATION

HUGO BOSS AG

CBS CORPORATION

JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

CHINOIN PHARMACEUTICAL & CHEMICAL WORKS CO., LTD.

JOHNSON & JOHNSON

KRAFT EUROPE GMBH

COLOPLAST A/S

LEGO JURIS A/S

DOW AGRO SCIENCES LLC

L'OREAL

E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

LOUIS VUITTON MALLETIER

ELI LILLY AND CO

MICROSOFT CORPORATION

FEDERATION INTERNATIONALE DE FOOTBALL ASSOCIATION (FIFA)

MOTOROLA, INC.

NOKIA CORPORATION

FERRARI S.P.A.

NOVO NORDISK A/S

FERRER INTERNACIONAL CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLO

NOVOZYMES A/S

FARMACEUTICO

ORANGE BRAND SERVICES LIMITED

FERRERO S.P.A.

PFIZER INC

FERRING B.V.

PHILIPS INTERNATIONAL B.V. - I.P.&S

GEORGIA PACIFIC FRANCE

RED BULL GMBH

GLAXOSMITHKLINE

REVLON


RHODIA SERVICES SAS

THE TIMBERLAND COMPANY

ROLEX S.A.

THE WALT DISNEY COMPANY

SEIKO HOLDINGS CORPORATION

UCB S.A.

SONY CORPORATION

SPIRITS INTERNATIONAL B.V.

UNION DES ASSOCIATIONS EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA)

V & s VIN AND SPIRIT AKTIEBOLAG

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΕΛΑΤΕΣ • • • • • • • • • • • • • • •

ALAPIS ANDREAS STIHL AE BOLTON HELLAS A.E.B.E. CARREFOUR ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ COCA COLA 3E DEKAZ ΕΠΕ DOMUS AEBE FRESH FORMULA AE GEOHELLAS S.A. GREENFARM ΧΗΜΙΚΑ Α.Ε. ICELAND SEAFOOD HELLAS Α.Ε.Ε. JANSSEN CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. LAMDA DEVELOPMENT S.A. MEDOCHEMIE HELLAS A.E. RAXEVSKY

• • • • • • • • • • • • • •

SATO A.E. WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Α.Ε.Β.Ε ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΪΑ Α.Ε. ΑΡΟΜΚΑ Α.Ε ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ «ΟΛΥΜΠΟΣ» ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL AE ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ A.B.E.E. ΔΩΔΩΝΗ Α.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΚΛΕΚΤΑ ΕΛΑΙΑ Α.Ε. ΣΤΑΜ. ΜΟΥΓΕΡ Α.Ε.Β.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ PROBANK A.E. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε

Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Β. Φίλιας και Συνεργάτες και Διανοητική Ιδιοκτησία στην Ελλάδα.  

Παρουσίαση του Δικηγορικού Γραφείου Π. Δ. Θεοδωρίδης - Ε. Γ. Παπακωνσταντίνου και της Εταιρείας Ελένη Γ. Παπακωνσταντίνου, Ιωάννης Β. Φίλιας...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you