Page 1

www.hpg.dk

Toys’R’us, nybygning 2010┃Hjørring Opførelse af 1.719 m2 udvalgsvarebutik med personalefaciliteter og varegård. Byggeriet er i grå afsyrede betonelementer med bærende konstruktioner i beton og med facadepartier i glas/alu.

Butikken er en del af Bispetorv.

Byggesagen er udført i totalentreprise Bygherre: Top-Toy Ejendomme A/S Totalentreprenør: HP Byg A/S Arkitekt: Aarhus Arkitekterne A/S Ingeniør: Lønborg Rådgivende Arkitekter A/S

/Toys  

http://www.hpg.dk/Files/Filer/Filarkiv/HPProjektUdvikling/Referencer/Toys.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you