Page 1

V忙rdier der virker

Respekt路Faglighed路Handlekraft


Hvorfor vĂŚrdier?


For mere end 55 år siden kørte HP Koncernens grundlægger, min far Henning Pedersen, rundt på cykel til sine kunder, og når der var behov for at ringe, måtte han låne bagerens telefon. I januar 2007 blev HP Gruppen moderselskab for de fem HP’er. Udviklingen har været enorm, og HP Gruppen er i dag en betydningsfuld aktør i entreprenørbranchen. Men at samle driftsselskaberne under en fælles koncern er ikke det samme, som at vi på tværs af selskaber og faggrupper også føler, at vi hører sammen. Derfor er det vigtigt med et grundlæggende værdisæt, som kan skabe samhørighed, og som alle kan identificere sig med. Det gælder både HP Gruppen som koncern, hvert enkelt datterselskab og den enkelte medarbejder.


Værdier skal virke Vores værdier skal være med til at skabe et fælles fundament på tværs af alle afdelinger. Værdierne må ikke bare være tomme ord, der lyder smarte. De skal afspejle virksomhedens sjæl og allervigtigste grundlag, nemlig medarbejderne. På samme måde skal værdierne være retningslinjer, som alle i virksomheden kan og bør handle efter, uanset om det gælder tømrersvenden på byggepladsen eller økonomidirektøren på kontoret.


Respekt Faglighed Handlekraft Vi ledere i HP Gruppen har vendt og drejet, hvad HP Gruppen står for både udadtil over for kunder og indadtil i forhold til medarbejdere og kolleger. Vi har fundet frem til tre dækkende værdier, nemlig Respekt, Faglighed og Handlekraft. Hver for sig kunne værdierne måske passe på mange virksomheder, men tilsammen danner de præcis de tre ben, som er fundamentet i HP Gruppen.


VÆRDIER VISER VEJEN

Respekt handler om måden, vi samarbejder på


Intern respekt er: • At bakke hinanden op • At lytte til hinandens meninger og problemer • At have en ordentlig omgangstone på arbejdspladsen • At være ærlige og loyale over for hinanden • At have tillid til hinandens kompetencer

Ekstern respekt er: • At lytte til og efterleve kundens ønsker • At give kunden et professionelt og velbegrundet tilbud • At processer forløber i et tempo, som kunden føler sig tryg ved • At opgaver udføres til aftalte tid og budget • At fejl og mangler udbedres hurtigt og effektivt


VÆRDIER VISER VEJEN

Faglighed er det grundlag, vi bygger på


Faglighed er: • At have ekspertise inden for sit ansvarsområde • At videreudvikle og videreuddanne sig • At finde frem til de rette løsninger • At bruge sin sunde fornuft • At yde sit bedste


VÆRDIER VISER VEJEN

Handlekraft gør visioner til virkelighed


Handlekraft er: • At turde træffe beslutninger • At kunne lægge fejl bag sig og komme videre • At turde tænke anderledes og kreativt • At sige tingene ligeud • At arbejde effektivt


Værdier sætter ord på handling Respekt, faglighed og handlekraft er ikke nye værdier for hverken HP Gruppen, de enkelte datterselskaber eller medarbejdere. Tværtimod har værdierne ligget skjult i enhver arbejdsopgave, ethvert samarbejde og ethvert resultat, som vi har stået for gennem årene. Faktisk var værdierne allerede med i Henning Pedersens rygsæk, når han cyklede ud til sine kunder for mere end 55 år siden.

moesgaard-as.dk

GRUPPEN A/S

/hp_pixibog  
/hp_pixibog  

http://www.hpg.dk/Files/Billeder/V1/Test/hp_pixibog.pdf

Advertisement