Page 1

www.hpg.dk

3 Specialbutikker, nybygning 2010┃Hjørring Opførelse af 1.123 m2 specialbutikker med personale, toilet- og lagerfaciliteter fordelt på 3 butikker på 201, 416 og 506 m2. Byggeriet er udført i grå betonelementer med struktur som stregkoder med bærende konstruktioner i beton og med facadepartier i glas/alu. Butikkerne er en del af Bispetorv.

Byggesagen er udført i totalentreprise Bygherre: Ejendomsselskabet Wenbovej A/S Totalentreprenør: HP Byg A/S Arkitekt: Aarhus Arkitekterne A/S Ingeniør: Lønborg Rådgivende Ingeniører A/S

/3%20specialbutikker  

http://www.hpg.dk/Files/Filer/Filarkiv/HPProjektUdvikling/Referencer/3%20specialbutikker.pdf