Page 1

Respekt

Faglighed

Handlekraft


Hvorfor

Værdier? For over 60 år siden kørte HP Byg’s grundlægger, Henning Pedersen, rundt på cykel til sine kunder, og når der var behov for at ringe, måtte han låne bagerens telefon. Virksomheden har i årenes løb udviklet sig til at være en betydningsfuld aktør i entreprenørbranchen. HP Byg A/S udfører fag- hoved-, og totalentrepriser for professionelle kunder.

Vores berøringsflade i byggebranchen er stor, og det er derfor af stor betydning for os, at vore medarbejdere kan støtte sig til et grundlæggende positivt værdisæt, som skal afspejle vores handlinger overfor kunder og samarbejdspartnere. Vi tror på, at det giver os en position i markedet, der gør, at vi betragtes som en professionel samarbejdspartner, der arbejder for langvarige relationer. Henrik Petersen

02

VÆ R D I E R - H P B Y G A / S


VÆ R D I E R - H P B Y G A / S

03


Værdier SKAL VIRKE

Vores værdier skal være med til at skabe et fælles fundament på tværs af alle medarbejder- og kundegrupper. Værdierne må ikke bare være tomme ord, der lyder smarte. De skal afspejle virksomhedens sjæl og allervigtigste grundlag, nemlig medarbejderne. På samme måde skal værdierne være retningslinjer, som alle i virksomheden kan og bør handle efter.

04

VÆ R D I E R - H P B Y G A / S


Respekt. Faglighed. Handlekraft. Chefgruppen i HP Byg har vendt og drejet, hvad vi står for udadtil over for kunder og indadtil i forhold til medarbejdere og kolleger. Vi har fundet frem til tre dækkende værdier, nemlig Respekt, Faglighed og Handlekraft. Hver for sig kunne værdierne måske passe på mange virksomheder, men tilsammen danner de præcist det udsagn, som er fundamentet i vores virksomhed.

VÆ R D I E R - H P B Y G A / S

05


06

VÆ R D I E R - H P B Y G A / S


Respekt

handler om måden, vi samarbejder på. Intern respekt er:

Ekstern respekt er:

At bakke hinanden op

At lytte til og efterleve kundens ønsker

At lytte til hinandens meninger og problemer

At give kunden et professionelt og velbe-

At have en ordentlig omgangstone på arbejdspladsen

At være ærlige og loyale over for hinanden

At have tillid til hinandens kompetencer

grundet tilbud •

At processer forløber i et tempo, som kunden føler sig tryg ved

At opgaver udføres til aftalt tid og økonomi

At fejl og mangler udbedres hurtigt og effektivt

VÆ R D I E R - H P B Y G A / S

07


Faglighed

er det grundlag, vi bygger på Faglighed er: •

At have ekspertise inden for sit ansvarsområde

At videreudvikle og videreuddanne sig

At finde frem til de rette løsninger

At bruge sin sunde fornuft

At yde sit bedste

VÆ R D I E R - H P B Y G A / S

09


Handlekraft

gør visioner til virkelighed

Handlekraft er: •

At turde træffe beslutninger

At kunne lægge fejl bag sig og komme videre

At turde tænke anderledes og kreativt

At sige tingene ligeud

At arbejde effektivt

10

VÆ R D I E R - H P B Y G A / S


Respekt

Faglighed

Handlekraft

Værdier sætter ord på handling Respekt, faglighed og handlekraft er ikke nye værdier for HP Byg’s medarbejdere. Tværtimod har værdierne været med i enhver arbejdsopgave, ethvert samarbejde og ethvert resultat, som vi har stået for gennem årene. Faktisk var værdierne allerede med i Henning Pedersens rygsæk, da han cyklede ud til sine kunder for over 60 år siden. 12

VÆ R D I E R - H P B Y G A / S

HP Byg Værdier