Page 1

PROSESS

Fredheim

BEVEGELSE BEVEGELSE BLIR DANS

blir

DANS Bjørn Fredheim

prosess.no

ISBN 978-82-7634-839-2

hoyskoleforlaget.no


[start tittel]

Bjørn Fredheim

Bevegelse blir dans

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 1

18.05.11 15.44


© Bjørn Fredheim Høyskoleforlaget 2011 ISBN 978-82-7634-839-2 Det må ikke kopieres fra denne boka i strid med åndsverkloven eller i strid med avtaler om kopiering inngått med Kopinor, interesseorgan for rettighetshavere til åndsverk. Illustrasjoner: Bundgaard, Karsten: 3 Gettyimages: 16 Istockphoto: 36, 46—47 www.360fullcircle.net: 10 Øvrige bilder © Bjørn Fredheim Video: foto og redigering, Merete Stubhaug (Alle filmene i PROSESS-serien) Formgivning, omslag og sats: Laboremus Oslo AS Trykking og innbinding: 07 Aurskog Utgitt av: Høyskoleforlaget Gimlemoen 19 4630 Kristiansand Norway Telefon: (+47) 38 10 50 00 Telefaks: (+47) 38 10 50 01 E-post: post@hoyskoleforlaget.no hoyskoleforlaget.no prosess.no

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 2

18.05.11 15.44


I DENNE BOKA KAN DU LESE OM 5

Når bevegelse blir dans

9 10 11 22

MARTIN LØFSNES, DANSER, KOREOGRAF, KUNSTNERISK LEDER Om Martin Å bli danser Prosessen

33 34 35

KETIL GUDIM, DANSER Om Ketil Begynne å danse

45

ULIKE TYPER DANS

49 50

ANITA TENNBAKK, DANSEINSTRUKTØR Å lære å danse

59

UNGE DANSERE

60

HELENE FØRELAND

62

LARS BUSETH MOSBERG

65

OPPGAVER

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 3

18.05.11 15.44


101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 8

18.05.11 15.44


[start kap]

Martin Løfsnes, Danser, koreograf, kunstnerisk leder Første gang jeg gikk inn i et tomt rom for å danse, var som å lande på en fremmed planet. Speil langs veggene og et rom som var laget bare for dans. Dette var noe jeg aldri hadde sett før, men samtidig tenkte jeg – endelig hjemme!

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 9

18.05.11 15.44


[start kap]

OM Martin Martin Løfsnes er norsk danser, men bor og arbeider i New York. Han har studert dans både i England og USA. Han arbeider med det vi kan kalle kunstdans og lager forestillinger som spilles på scener og for et publikum. Tidligere har Martin, blant annet, arbeidet med en av de aller største stjernene innen dans, Martha Graham. Her var han førstedanser og danset på store scener over hele verden.

360°

I dag lever han med sin familie i New York og driver sitt eget dansekompani (360°).

4

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 10

18.05.11 15.44


Å bli danser Jeg kan ikke huske at det da jeg gikk på skolen hjemme i Norge, var snakk om dans eller at noen ville satse på dans. Jeg var likevel heldig fordi jeg kjente en jente som hadde en mor som drev en egen danseskole. Det var den døren jeg trengte som åpnet seg inn mot dansens verden. Første gang jeg gikk inn i et tomt rom for å danse, var som å lande på en fremmed planet. Speil langs veggene og et rom som var laget bare for dans. Dette var noe jeg aldri hadde sett før, men samtidig tenkte jeg– endelig hjemme!

endelig hjemme

Jeg følte umiddelbart at dette var rett for meg, og at noen brikker falt på plass. Danselæreren min trodde på meg og ga meg troen på at jeg kunne nå mine mål innen dans. Hun oppmuntret meg og ga meg det motet jeg trengte for å gå videre inn i dansens verden.

dansens verden

11

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 11

18.05.11 15.44


For å lage en dans må du ha det jeg kaller «råmateriale». Dette er dagliglivet, de bevegelsene vi kan se når folk er ute og går, når vi snakker sammen, når vi sover eller løper, og kanskje når vi er uenige og krangler. Til sammen utgjør dette et råmateriale der du som kunstner kan hente inspirasjon til å lage en dans.

Derfor er det utrolig viktig å se. Å følge godt med på samfunnet rundt seg. Å legge merke til hvordan andre mennesker oppfører seg, og hvordan de bruker kroppen for å uttrykke sinne, glede, forbauselse eller redsel. Dette er elementer som du senere kan bruke i dansen for å illustrere konkrete situasjoner.

sinne, glede

Som danser bruker du ikke alle bevegelsene, men finner ut hva som er viktig, for å illustrere akkurat det du ønsker å si. Noen ganger må du også forstørre enkelte bevegelser for at de som ser på dansen din, skal forstå hva du mener … Det kan være svært effektfullt. Dette gjør du for å tydeliggjøre og understreke. Den dansen jeg driver med, er ikke det vi kaller selskapsdans, altså det som er «vanligst» når folk tenker på dans. Jeg har gått noen skritt videre og går dypere inn i dansen. Det jeg prøver å gjøre, er å illustrere en idé eller en historie gjennom planlagte dansebevegelser.

16

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 16

18.05.11 15.45

4


4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 17

18.05.11 15.45


Jeg viser mine danser på en scene, i et galleri eller andre steder der folk er samlet. Hensikten med min form for dans er altså å formidle noe og ikke bare å danse fordi jeg ønsker å bevege meg i en festlig sammenheng. Min dans er planlagt og har en hensikt.

formidle noe

De dansene jeg fremfører, enten alene eller sammen med andre dansere, har også konkrete navn som gjenspeiler dansens innhold og idé. Jeg er ikke bare danser, men også det som kalles koreograf. En koreograf er en som lager danser, og kan gjerne sammenliknes med en regissør som lager film. Veldig ofte får jeg inspirasjon til en dans etter at jeg har sett annen kunst. Kanskje har jeg vært på et teaterstykke eller sett en kunstutstilling der jeg får ideer, som jeg skriver ned. Så prøver jeg å omsette disse til dans og ser om noen av de ideene jeg har fått, passer inn i den dansen jeg har planlagt. Mange ganger får jeg ideer når jeg går på gaten. Kanskje ser jeg to mennesker som prater, eller noen som går hånd i hånd. Kanskje er det en situasjon i trafikken eller på toget. Noen ganger er det også situasjoner jeg selv har opplevd for lenge siden, som barn eller ungdom. I ettertid blir de til ideer jeg kan bruke når jeg koreograferer. Det finnes nesten ingen grenser for hva som kan inspirere meg til å lage nye danser. Dette handler om det jeg nevnte tidligere om å lære seg å se. Å legge merke til hva som foregår rundt en, og være nysgjerrig på hva andre mennesker driver med. Det handler også om å bli klar over hvordan du selv oppfører deg, og hvordan du reagerer i ulike situasjoner. Å kjenne seg selv og eget reaksjonsmønster er viktig for å bli en god danser.

lære seg å se

18

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 18

18.05.11 15.45

4


Akkurat nå arbeider jeg med en dans som handler om kontraster. Lys og mørke, varmt og kaldt og så videre. Etter at jeg startet arbeidet med denne dansen, forandret den seg veldig. Jeg opplevde at den «tok sin egen vei», og at jeg bare måtte følge etter … Det høres kanskje rart ut, men det dreier seg om at andre dansere tolker det jeg sier, og omsetter det til egne bevegelser. Kanskje ble det ikke akkurat slik jeg tenkte i utgangspunktet, men det er likevel spennende å være vitne til at det du selv har satt i gang, utvikler seg i en retning du ikke hadde tenkt.

19

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 19

18.05.11 15.45


Sånn er dans fordi det dreier seg om følelser og menneskers tolking av et budskap. Ingen gjør dette på samme måte, og derfor får dansen aldri likt uttrykk fra danser til danser.

dans er utvikling

Bevegelser fremstår også ulikt fra dag til dag. Dans er utvikling, og det som i går syntes riktig, kan i dag virke feil. Dans henger sammen med sinnsstemning, atmosfære og kanskje sted.

Jeg prøver alltid å holde på den opprinnelige ideen selv om den til slutt får et annet uttrykk enn jeg hadde tenkt.

4

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 20

18.05.11 15.45


I en dansegruppe fungerer det også sånn at danserne kommer med gode ideer som videreutvikler mitt konsept. Vi lar oss også inspirerer av den musikken vi bruker, og det kan resultere i at bevegelsene endres fordi musikken gir et annet signal enn det som var tenkt fra min side. Dansernes fysikk er også helt avgjørende for hvordan en idé omsettes til konkret bevegelse. Det sier seg selv at en liten japansk pike utfører andre bevegelser enn en stor europeisk eller amerikansk mann selv om de har det samme utgangspunktet, skal tolke en gitt idé og vi bruker den samme musikken …

Alle dansere har sitt eget uttrykk og sin egen personlighet. Det er det som gjør dansen som kunstform veldig spennende. Dette er en utfordring som gjør at hele bildet kan endres, og at jeg som koreograf må tenke nytt og annerledes. Slik utvikles dansen gjennom samarbeid og utallige prøver og øvelser.

prøver og øvelser

Å utvikle en dans kan ta veldig lang tid, men noen ganger kommer inspirasjonen fort, og hovedlinjene i dansen skapes på utrolig kort tid. For noen år siden laget jeg en dans der jeg var alene på scenen. Det var en idé som det var lett å arbeide med, og som nærmest var ferdig etter noen få dager.

21

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 21

18.05.11 15.45


Spiller du alltid en «skuespiller»-rolle når du danser, eller er du bare penselen som maler et bilde du håper publikum skal se? Da jeg danset i «Stormen» (med musikk av Arne Nordheim) skulle jeg være en rollefigur, en luftånd som levde i sin egen verden. Da måtte jeg, akkurat som en skuespiller, prøve å sette meg inn i hvordan denne figuren beveget seg, tenkte og oppførte seg.

39

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 39

18.05.11 15.46


målene med dansen. Vi trenger ikke å bli profesjonelle, men etter min mening bør alle forsøke dans …

alle kan lære å danse

Det er nok blitt vanligere å danse, og der har filmer og mediene gjort mye.

Det er også blitt langt flere «måter» å danse på, og dansen har fått en mer inkluderende form. I andre land har det vært vanlig å danse på gaten, men inntil for ikke mange år siden var det ikke mye «street dance» å se i Norge. Det har forandret seg veldig og gjort at flere tør prøve seg. All dans er fin, men det er en stor avstand mellom hiphop og de grasiøse danserne i Svanesjøen … Jeg synes all dans er fin bare den utføres med følelse og innlevelse. Her hos meg kan de som kommer, prøve seg på mange former for dans, fra Salsa til magedans … Alle dansetyper har sin funksjon, og det dreier seg mest om hvordan den som deltar, opplever seg selv og sin egen dans. Dans er kjærlighet og lykke for meg. I gamle kulturer ble, og blir, dansen brukt til å oppnå kommunikasjon med det overjordiske. Enkelte snakker også om dans som den aller beste måten å kvitte seg med

55

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 55

18.05.11 15.46


problemer og vonde tanker på. Det er jeg enig i fordi dans krever at du er til stede, hundre prosent, og da har du ikke tid til å tenke på alt annet. Dans kan anbefales som en måte å stresse ned og finne roen på i hverdagen, samtidig som den fungerer som en uttrykksmåte for både glede og sorg. Alene eller sammen med andre mennesker.

uttrykksmåte

Til alle barn og unge som har lyst til å danse, vil jeg si at de bare skal sette i gang! Ha det gøy, og kjenn at du føler glede ved å bevege deg. Ikke se på hva andre gjør eller utfører, som en trussel mot deg selv og din egen dans. Alle kan bli dronning eller konge i sitt eget danseunivers, og det holder lenge. Dansen er for meg noe jeg må drive med. En dag uten dans er en dag uten farger, og på samme måte som en maler trenger pensler, trenger jeg dansen for at mitt bilde skal bli vakkert. Noen ganger maler jeg med bred pensel og noen ganger ganske tynne streker. Poenget er at jeg maler mitt eget liv gjennom dansen. Dansen gir livet farge, og jeg bestemmer selv hvordan bildet mitt skal se ut.

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 56

18.05.11 15.46


101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 57

18.05.11 15.46


[start kap]

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 58

18.05.11 15.46


[start kap]

Unge dansere

101364 GRMAT DANS Bevegelse blir dans 110101 #02 59

18.05.11 15.47


PROSESS

Fredheim

BEVEGELSE BEVEGELSE BLIR DANS

blir

DANS Bjørn Fredheim

prosess.no

ISBN 978-82-7634-839-2

hoyskoleforlaget.no

Bevegelse blir dans  

Utdrag fra Bevegelse blir dans

Bevegelse blir dans  

Utdrag fra Bevegelse blir dans

Advertisement