__MAIN_TEXT__

Page 1

1

Adkomstsystemer og fallsikring HØYDEN PRODUKTKATALOG 2017


Om Høyden Høyden er en norsk entreprenør med spesialkompetanse i tilkomstteknikk, som betyr arbeid i høyden med tau. Vi leverer i dag et bredt spekter av tjenester til noen av landets mest innflytelsesrike entreprenører, eiendomsutviklere og -forvaltere, samt kraft- og offshoreindustrien. Våre tjenester inkluderer: // // // // //

Adkomstsystemer for arbeid i tau Fallsikringssystemer, kurs og sertifisering Vask og vedlikehold av tak og fasade Sikringsassistanse på byggeplass Tilstandsvurderinger, inspeksjon og NDT

Ring oss for en hyggelig prat eller les mer om våre tjenester på vår hjemmeside.

Kontakt Høyden AS Hasleveien 15e, 0571 OSLO mail@hoyden.no +47 22 22 66 00 www.hoyden.no


Innhold

DEL 1

06 Arbeid i tau

Introduksjon til arbeid i tau som vedlikeholdsmetode.

09 Adkomstsystemer for arbeid i tau Permanente sikringssystemer til vask og vedlikehold av innvendige og utvendige fasader. DEL 2

16 Fallsikring – krav og ansvar

Krav og ansvar ved ferdsel og arbeid i høyden.

18 Fallsikringssystemer

Fallsikringssystemer og adkomstløsninger for personellsikring i høyden.

20 Personlig fallsikringsutstyr

Fallsikringsseler, falldempere, redningsutstyr etc. DEL 3

22 Periodisk kontroll

Kontroll og sertifisering av fallsikringsutstyr og fallsikringssystemer.

24 Kurs og opplæring

Fallsikringskurs, skreddersydd opplæring, fagsamlinger og foredrag.

Følg oss på Facebook og Instagram og se Oslo fra en ny vinkel @hoydenas #hoydenas www.hoyden.no


Sikkerhet

Høydens eksistens er tuftet på sikkerhet og alle våre klatrere er kurset og sertifisert for arbeid i høyden etter gjeldende standarder.


06 Arbeid i tau

DEL 1

ARBEID I TAU SOM VEDLIKEHOLDSMETODE

Vedlikehold basert på arbeid i tau løser alle nødvendige oppgaver og utfordringer på tak og fasade, samt innvendige atrium, med minimal forstyrrelse og fotavtrykk. Arbeidet foregår uavhengig av omkringliggende infrastruktur og utføres av håndverkere som er kurset og sertifisert for arbeid i tau etter gjeldende standarder. Fasader, tak og atrium på både eksisterende og nye bygg kan tilrettelegges for effektivt vedlikehold i tau gjennom installering av permanente sikringssystemer levert av Høyden. Sammenlignet med tradisjonelle adkomst og fasadevaskesystemer er arbeid i tau en trygg, effektiv, forutsigbar og fleksibel løsning.

NS 9600 er den nasjonale standarden for arbeid i tau. NS 9600 er en sertifiseringsstandard som beskriver krav til, og sertifisering av; personell, utførende virksomheter og opplæringsvirksomheter.


På oppdrag fra ÅF og LPO Arkitekter utarbeidet Høyden høsten 2015 et løsningsforslag på tilrettelegging av det nye Munchmuseet i Oslo for vedlikehold i tau.


Høyden skreddersyr løsninger etter behov og er distributør av permanente systemer fra ledende fabrikanter


Adkomstsystemer 09

ADKOMSTSYSTEMER Permanente sikringssystemer for arbeid i tau, for vask og vedlikehold av innvendige og utvendige fasader. Ved å installere permanente sikringssystemer kan Høyden tilrettelegge for at vask og vedlikehold av innvendige og utvendige fasader utføres effektivt med arbeid i tau. Vi arbeider både med eksisterende bygg og i oppførings- og prosjekteringsfasen av nybygg. Avhengig av behov og området som skal tilrettelegges for arbeid i tau tilbyr Høyden ulike typer systemer: // Skinnesystemer sikrer effektiv tilkomst og er godt egnet for vask og vedlikehold av utvendige fasader så vel som innvendige atrium. Skinnene kan leveres i ulike farger og overflater for å minimere visuell forstyrrelse. For rutinemessig vedlikehold i tau er dette den optimale løsningen. Skinnesystemene er også godkjent som fallsikring iht. til EN 795. // Poster er separate forankringspunkter for arbeid i tau som kan installeres på både eksisterende og nye bygg. Systemet kan kombineres med fallsikring og er således en kostnadseffektiv måte å tilrettelegge for både arbeid i tau på fasade og sikker ferdsel på tak. // Bolter / forankringspunkter. Separate forankringspunkter. Krever eksponert betongvegg eller betonghimling.

Høyden er distributør av skinnesystemer fra blant annet tyske SKYLOTEC GmbH, en ledende produsent av permanente systemer og fallsikringsutstyr


10 Adkomstsystemer

3D illustrasjon av skinnesystem for vask av innvendige fasader i ATRIUM

3D illustrasjon av kombinert fallsikring og adkomstsystem for vask av UTVENDIGE FASADER


Adkomstsystemer 11

Høyden er med på å prosjektere adkomst- og fallsikringssystemer på flere av nybyggene i Bjørvika Illustrasjon: Diagonale, Oslo


Vertic skinnesystem pĂĽ taket av Refuge du GoĂťter, Mount Blanc, Frankrike


Adkomstsystemer 13

Detaljillustrasjon, montering av skinnesystem I TAK

Detaljillustrasjon, montering av skinnesystem PĂ… VEGG

Detaljillustrasjon, montering av skinnesystem oppe PĂ… TAK


14 Adkomstsystemer

Poster og bolter for arbeid i tau Kan installeres på både nye og eksisterende bygg og kan sømløst kombineres med fallsikring

Installering av Vertic poster for arbeid i tau på STRØMSVEIEN 96 for Betonmast.

Med MOBILFIX fra Skylotec kan man fjerne bolten når den ikke er i bruk, noe som gjør den svært diskret. Bolten kan installeres i tak og på vegg og er godkjent både som forankringspunkt for arbeid i tau og som fallsikring iht. EN 795.


Adkomstsystemer 15

EKSPANSJONSBOLTER er en enkel og kostnadseffektiv mĂĽte ĂĽ tilrettelegge for arbeid i tau. Metoden forutsetter eksponert betongvegg eller betonghimling.


16 Fallsikring

DEL 2

FALLSIKRING Krav og ansvar Ved ferdsel og arbeid i høyden skal arbeideren alltid være sikret der det er fare for fall, og det er byggets eier som er ansvarlig for at sikkerheten er tilstrekkelig og tilgjengelig til enhver tid. Derfor bør alle bygninger ha installert systemer for personellsikring der det forgår ferdsel i høyden: fallsikringssystemer, leidere med ryggbøyle, rekkverk etc. Ved inspeksjon og vedlikeholdsarbeid på ferdige tak gjelder de samme regler som ved oppførelse av bygninger. Den som prosjekterer et bygg skal påse at gjeldene lovverk på prosjekteringstidspunktet overholdes ved senere vedlikehold av bygget. Dette skal sikres ved dokumentasjon i prosjektmaterialet. Krav til sikring av arbeidsområde er bl.a. hjemlet i Forskrift om utførelse av arbeid (Arbeidstilsynet) §17 “Krav til arbeid i høyden” og i Arbeidsplassforskriften §2-22 “Utforming av rekkverk” og §6-5 “Sikring mot fall”. Sikringstiltak er påkrevd hvor ferdsel og arbeid forgår høyere enn to meter over nærliggende underlag og nærmere takkant enn 2 meter. På skråtak (over 6 grader) skal du ha sikring også for alminnelig ferdsel dersom kollektiv sikring som rekkverk ikke er etablert. Hvis fall til nærliggende underlag er forbundet med særlig fare skal det alltid etableres fallsikring, uansett fallhøyde.

§ 17-1: KRAV TIL ARBEID I HØYDEN Arbeidsgiver skal ved planlegging og utførelse av arbeid i høyden vurdere risikoen slik at arbeidet utføres på en sikker måte. - Forskrift om utførelse av arbeid -


Høyden er en komplett leverandør av tjenester innen sikker ferdsel i høyden og ivaretar hele livsløpet // Rådgiving, prosjektering og montering av systemer // Periodisk kontroll av alle system // Fallsikringskurs og skreddersydd opplæring // Fallsikringsutstyr: seler, hjelmer, falldemper etc. // Høydefagdager og foredrag


18 Personlig fallsikringsutstyr

FALLSIKRINGSSYSTEMER Horisontale og vertikale fallsikringssystemer, leidere, takstiger og rekkverk.

Høyden prosjekterer og installerer permanente fallsikringssystemer og adkomstløsninger som sikrer trygg og effektiv ferdsel på tak for servicepersonell i forbindelse med inspeksjon, vedlikehold etc. Fallsikringssystemer kan installeres på både nye og eksisterende bygg og skreddersys etter behov.


Systemspesifikasjoner for horisontale vaiersystemer // Kan monteres på både nye og eksisterende bygg // Kan monteres på tak og på vegg // Testet og godkjent iht. EN 795 for 4 personer // Høy kvalitet og finish // Individuell tilpasning til alle tak // Egnet for tak opp til 15° // Meget god brukervennlighet


20 Personlig fallsikringsutstyr

FALLSIKRINGSUTSTYR Fallsikringsutstyr brukes for å koble seg til fallsikringssystemer eller forankringspunkter.

Høyden leverer alt av personlig fallsikringsutstyr, og verneutstyr, og skreddersyr pakker for hver enkelt eiendom og individuelle behov. Vi tilbyr også komplette utstyrsskap med nødvendig utstyr, brukerveiledning, kontaktinformasjon og regelverk som plasseres ved utgang til tak.


Personlig fallsikringsutstyr 21


22 Periodisk kontroll

DEL 3

Periodisk kontroll Høyden AS har kvalifisert personell til å utføre kontroll og sertifisering av fallsikringsutstyr og -systemer. Utstyret kan sendes inn eller kontroll kan utføres på stedet. Det er muligheter for utlån eller leie av utstyr under gjennomføring av kontroll. I forskrift om organisering, ledelse og medvirkning (best.nr.701), stilles det krav til at arbeidsgiver utarbeider gode rutiner for oppbevaring, vedlikehold, kontroll og utskifting av personlig verneutstyr. I henhold til NS-EN 365 skal alt fallsikringsutstyr kontrolleres av en kompetent person minimum hver 12. måned. Dette er for å sikre at alt utstyret er i orden og at defekt utstyr blir tatt ut av bruk. Produsenten av utstyret kan i brukerveiledningen anbefale hyppigere kontroller. Merk at periodisk kontroll ikke erstatter nødvendigheten av brukerkontroll.


24 Kurs og opplæring

Høyden tilbyr fallsikringskurs, skreddersydd opplæring, fagsamlinger og foredrag på forespørsel


Kurs og opplæring 25

KURS Fallsikring grunnpakke Lovverk og standarder Innføring i utstyr Praktisk bruk av fallsikring Risikoanalyse Grunnprinsipper for fall og energi Introduksjon til ulike system

Kurs for HMS-ansvarlige Lovverk og standarder Risikoanalyse Innføring i utstyr og praktisk bruk av fallsikring Systemforståelse – ulike system og bruk av disse

Avansert redning Redning fra tak og andre steder med vanskelig tilkomst.


Inspirasjon og kompetanse Norsk natur har gitt oss bred kompetanse om sikker ferdsel i bratt lende. Vi har tatt kompetansen ned fra fjellet og inn i byen. VĂĽr lidenskap er vĂĽr styrke. Det tror vi kundene vĂĽre har nytte av.


Høyden AS, Hasleveien 15e, 0571 OSLO mail@hoyden.no I 22 22 66 00 www.hoyden.no

Kontakt oss for mer informasjon om vĂĽre tjenester og produkter

Profile for Høyden AS

Adkomstsystemer og fallsikring  

Adkomstsystemer og fallsikring  

Profile for hoydenas
Advertisement